Skip to main content

Full text of "Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane"

See other formats


Google This is a digitai copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as pari of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legai copyright terni has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the originai volume will appear in this file - a reminder of this book's long journcy from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with librarìes to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prcvcnt abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-C ommercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commerci al purposes. 

+ Refrain fivm automated querying Do noi send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encouragc the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpcoplcabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legai Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legai. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is stili in copyright varies from country to country, and we cani offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at |http: //books. google .com/l Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC BIBLIOTEX^ 

TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE 

VOL. V. Dgilizedb^GOOglC t>>Cooglc FIABE 

NOYELLE E RACCONTI 

POPOLARI SICILIANI 

RiCCOLTl ED ILLUSTRATI 

eiDSEPFE FITB£ am^mallc* del dlBlMto e delle parlkte sleHlMi*. 
»■««■• di BOTelllae BlkaneM di «HIlM VOLUME SECONDO PALERMO 
LUIGI PEDONE LAUBFEL, Editori Dgilizedb^COOglC Tipografia del Giornale di Sicilia Dgilizedb^COOglC u. 

Lu mauacheddu. 

Ora cQiitu uD cantu chi fa scantarì poco manca ; éstì 
la ciiRtu di lu Manachedda '. 

Sì canta e si riccunta ca cc^eraaa 'na vola dal mana- 
ceddi *. Sii dui munaceddi ognUonu jiana a la cerca : 
unti era cchiù granai e una era cchiù nicu. Ogo' aaau 
jiana a la cerca, ca jèranu puvìreddi. 'Na vota sgarraru 
la Tia ; un vialazza tinta tinlani *. La oìca dissi a lu 
■ granai : — • 'Un è lu viola nostra *, ctiistu. » — « Avog- 
gtiia ', caminama. • 

CaminaoDu vittìiii 'na gratta granaissima, e cc'era a'ar- 

' QueaU fiaba è la quinu di quelle che mi riuonlù in Erica la fin> 
ciallioa MarÌB Carstola, delta quald ve^ì a pag. 3 < nota S* del priaia 
volume. La novellalnce Tolea significare clie questa fiaba i paurosa. La 
collocherei Ira le novelline fanciullesche, se non l'aveest sentila raccon- 
tare auche dalla niadr« della Curatolo, la quale mi aisicnrù essere C<>m 
scria e Ja non prendeisi a gabbo. 

* Due frati. 

> Intendi : Presero uiia via catlira, cattivissima. 

' La fanciulla disse nut u per noiirv. 

' Non imporla, non fa nuli.t. 

PiTRB. - Fiabe e Mvelie. Voi. II. l Dgilizedb^COOglC 2 FIABE, NOTELt^ RACCONTI EC. 

inaln chi facia focu; ma iddi 'an si In cridovanu ch'era 
n'armalo. Dici : — < Ora si noi jeina ddocu a rìpnsari *. •— 
Trasera, e cc'era srannalu cirammazzava pecuri (ca avia 
pecuri) e la iardiava '. Cumu trasera chisti, st'annala am- 
mazzau 'na vintina dì pecuri, li jardian. — < Mancìàti I > 
— f Tn vnlema manciari, ca 'no avemu fami. > — t Han- 
ciàli vMiaju dittati Accabbata ca si manciaru tutti sti 
pecuri ■ lu diavula si susiu (ca dd'armalu era diarulu); 
iddi si curcaru, e iddu, Tarmala, ija a pigghiarì 'na pe- 
tra grannissima, la misi daranzi la gratta, pigghiau nn 
ferra grannissimii puntuta puntutu , lu jardiu , e cci lu 
''nlìlau 'nta lu coddu a la gl'anni di li munaceddi, la jar- 
diau e si lu valla manciari cu la nicu. — • Nu uni vog- 
ghin manciari, ca sugou sàturu, • dici lu nicu. — < Susi *, 
masinnò a tia ammazza. • 

La mìschinedda pi lu scantu si sosiu, si misi 'd tavu- 
la, pigghiava, lu mischinu, nn pìzzuddn ' , e facia Quia 
ca mandava, e jitlava 'n terra , e jittava 'n terra.— • Ma- 
ria ! sugna sàtura, vera *. > ' Adesso c« ne anilìuno qai i> riposare. Sì nella frase lì nnijemu e si- 
mili in Trapani, Erice, Marsala e provincia, ha valore di tini nella fra» 

' Jardian per iirdeie, bruciare, cuuceie, niellere al fuO'w, infocare. 
Più salto jnrdiu, arifiu, arse. 

' FìnilD che ebbeio di mangiar luUe queste pecore. Aceabbala da n- 
tabbarì. Vedi voi. I, p>ig. 3, noia i. 

* Suii |jer tiitiii, alzali. 

> Prendeva, il poverino, un peziellino (di carne). 

' Malia ecc. la ve lo giuro : soii davvero saiio. Maria I esclamiiiotie' 
conanissiMa di meraviglia, di dolore ecc. Dgilizedb^COOglC LU MUNACHEDDU. 3 

A )a notti lu banieotu < pigghia la ferru, )u quadiau 
e cci lu ficca ''nta l'occhi; rocchi cci sbudiddaru tutti *. 
— < Ah I ca m'ammazzau ! • Lu banienlu si 'ofìlau 'ata 
la lana di li pecuri pi lu scaDtn;a tanluni a tantaui Tar- 
malu va a leva la petra di la gratta e nesci tutti li pe- 
curi a una a una. Vioni la pecura uno'era la baaieota, 
e lu banientu 'un cc'era cchiù. Si dqì ija 'n Trapani, a 
mari. Cc'eraou 'n Trapani tutti ti varchi, e li vara '. Dici 
iddu : — I Ora facitimi mettiri ddocu e vi la cunta.> Si 
misi 'nta na varca; l'armalu la iju a piscarì , e li mari- 
nara misiru a curriri varca varca. 'Nta mentri curri, 
pigghia 'na petra dì pettu, iddu, ca era orvu, cadiu e si 
runipiu la te«ta. Lu mari, a quantu sangu ce! nisciu a chi- 
stu, si russiau tutta *. Lu picciottu si nni iju, e l'armalu 
arrislau ddà. 

E accabbau lu cuatu '. 

Erice. 

' Sarientv, in Trapani bonnitnlu, altrove iHmajtati. è. m. sing.. uo- 
mo, buon aomo; nel 1* caso equivale i «rifltanu (Vedi voi. I, pag. 15), 
noia 3, e ptg. 36S, nota 9). 

■ Gii occhi gli bi sbudellarono tatti, gli uhiiiaroiio fuori. 

• Vara, s. m. plur. Ji uom, marinaio, pescatore. Verrebbn ili varart f 

* 11 mare, dal lauto san|ne del diavolo, divenne rosso. 
> E finì la novella. Dgilizedb^COOglC La troffa di la razza <. 

Una vola si canta e s' arriccunta ca ce' era un patri e 
'aa matrì , ca avianu un Sggliiu sutu, chi si chiamava 
Vicenzu. .Una jumata , nun avennu chi vuscari dò chi 
manciari, lu patri ha dittu a Vicenzu: — < Lu sa' chi ti 
dieu, tigghiu meu ? jamuninni a minestra, ca nni la cu- 
cemu stasìra. > Wca accussi flciru. Camina, camina, tutta 
la campagna era comu un cozzu munnatu, senza luaucu 
'na cavulicedda, senza un tinocchìu, senza 'uà gira '■ A- 
Tianu caminalu du' migghia, senza tmvari nenli , ed e- 
ranu stanchi ed amari ': quaiinu Vicenzu vidi 'na bella 
troffa di razza, grossa ca ce' era di còciri pri du' jorna. 
La va pri scippari, e nun cci la spunta ', tanta era forti 
chiantata; e chiama a so patri. Si meltinu tutti dui a tira 
tu e tiru eu S e alPurtimu la trofTa si scippa, lassannu 
un granni pirtusu 'n terra. Di slu pirtusu metti a nésciri 
fnmu, e 'mmenzu In fumu sàuta comu fussi un saau 
niuru d'abbràciu'. Chi è? chi fu? Avia nisciulu di ddà 
lu Patri-Drau. i L>ra ([Ulta) come mi oncuzzolo se 
ilvalico], senza un flnocihio, seni 
attuto, amaregi^ialo, ilolorosD. Dgilizedb^COOglC LA TOOFFA DI LA RAZZA. 6 

\Nca ooiuu In Patri-Dj'3u nìscin , iddi arristara senza 
yaci pri lu spaventu ; e lu Patri-Drau cci dissi : — « E 
bonu I nan vi spavintati , ca nenli vi fazzu. Eu vogghiu 
a Vicenza, e la vogghiu pri an anilu, un misi e un jor- 
BU. Si tu (cci dissi a lu patri) a lu capa di V anaa, Ai 
lu misi e dì lu joruu a tò flggtiiu lu cannsci, ea ti lu 
dugDu; si nun lu canusci, s'arresta cu mia 1 * Lu patri, 
cuslrittu, appi a calari la testa. Lu Drau ddì In manoau, 
e prima cci dissi: — • Te' ccà sti ducent'unzi, ca ti ser- 
vÌQU pri accurdari a tò mugghierl, e manciari pri na annu 
senza bisogou di nuddu. • E comn lu patri si ddì iju, 
lu Drau sutla la botta canciau a Vicenzu, e lu tlci addi- 
Tintari puddicinu ^ Lu piggtiiau ben pulitu,elu purtau 
'ntra 'uà gaggia cu 'na gran quantità di puddicini, ca eranu 
tutu picciulteddi ca lu Patri-Drau avia canciatu comu fu 
cu Vicenzu. 

Lassamu ad iddìi e pigj^hìamu a lu patri. Quannn Sci 
l'anuu, lu misi e tu joriii, si sunnaa un son'nu, e cci 
cumpariu lu figghiu e cci dissi : — « Patri , viditì ca la 
Patri-Drau mi canciau e mi fici puddiciou: si mi valiti 
scaltivari *, stati avirtenti di canuscìrimi ^mmeozu di 
tanti: pri signali vi dugnu, ca quanan vui mìttiti la manu 
^tra la gaggia, ea vi satu supra la mano. > 

La patri s^arrispigghiau, e si misi camina, camiaa, pri 
truvari la casa di lu Patri-Drau. Scippau la trofTa di la 
razza, m&dn lu fumu, satau lu saccu niuru, e po' si flcì 
Patri-Drau. — t Veui ccà, cci dissi lu Patri-Drau a lu pa- 

' Puddieinu, pulcino. 

' Scallitmrj, liberare, far uscir daits caitiTJlà L)^i.z.iit>,Cooglc fi FIABE, VOVELLE, RACCONTI EC. 

Iti ; lu C3DDSCÌ a IO figghiu ? è naa di sti paddicini di 
la gaggia. > Lu patri laliau , e s" affriggiu tutta ca vitti 
ca li paddicini eranu biancbi latti, e 'ncagoira tutti *, 
ma unu di chiddi cci satau supra la maou; e altura iddu 
dissi tutta prìjatu: — i Chistu è me figghia ! chistu è me 
figghiu I > La Patri-Drau arrislau co taatu di nasu, e cci 
appi a dari la figghiu. — < Vattinoit cci dissi; vattinai 
e non dobitari, ca ti jÙDCio ! * ■ 

'Nca s'bauDu partutu patri e figghiu; e ViceDzu,ca avia 
turnatu omu , cci dissi a so patri : — ■ Patri , neati cci 
avemn a purtari a la ma' 1 ' Eu haju la fataciumi: viditi 
ca mi fazzu caoi , e Tazzu ''na pocu di caccia : viditi ca 
àmu a 'ncuntrari 'na pocu di cacciatnra , e vui mi cci 
vinniiì ducent' anzi , e li parlati a me ma'. Dati a cara 
per6 , ca m' aviti a vìuDiri franai lu cuddara , masinnò 
nuu pozzu turnarì. * Accassì fici. Si fici caci , e misi a 
pigghiarì . lebbra e cnnigghid a oao pò cchiù *, e poi 
gaddazzi, e palummi sarvaggi, e pirnici, e parlava 9 lu , 
patri. La patri, accassl beddu carrìcata, 'ncootra 'iia pocu 
di cacciatura , tutti Principi e Baruna e figghi di Re, ca 
'na guardia tanta di cani ; ed erano dispiratì ca nun a- 
vianu pntutu pigghiarì nuddu pizzodda di caccia. Vidina 
a la patri di Vicenza accussi carricatu di caccia:— < Cum- 
pari, e coma l'aviti fattu tutta sta caccia? * — • Signurì, 

■ 'Ncvgnarv lulli, sì avvicinarono ludi (t pulcini] a lui , al padre dì 
Vincenio, che en Biidalo a prendere il flfiio e dovei indovinalo tra' 
lanti paleiiii biuDchi. 

■ Ti jìaitiu, ti laHìungo, le la farA pagar cara 
• Ma' tronca ds m'ilri, madie. 

' E CominciA a prender lepri e conigli a più non posso. ,i.z«it>>Cooglc LA. TROPPA DI LA RAZZA. 7 

ca sta canuzza. > — t Oh, lu gran canìi la voliti viaui- 
ri? >— < Signnri, nua mi noi parria dispisarì ^: ma pirchì 
a lor signari ti rispetto, mi dassira * incenVfiazìtfranm 
ia cuddaru. > — < Uh I mi crìdeooo chi era I dìcinu chiddi: 
pri OQ tinto coddàro 1 — Tini' ', ccà ce' è lu cuddàro, e 
ccà cc'è doceot'oDzi. Ora lo caoi è nostra. ■ 

Lo patri si noi ìju co li docenC onzi , e li cacciatora 
si partaro a lo cani. Mentri cacciavano, Io cani coir! ap- 
presso on cQDiggbio e T3 a lo stracoddo '. E corno joncl 
ddà, dici: — I Cani sogno e cristiano mi fazzo >, e addi- 
vintao arre Vicenza. 'Nta lo stinti jùncino li cacciatura 
stanchi e affannati : — < A tia, picciutteddo I vidisti no 
beddo cani accussi e accossi?> — < Nonsignora. * E 
chiddi sìcataro a cnrriri di ccà e di ddà, circanno la 
cani. Vicenzo si nni ìju a piscari a $6 patri, e tntti doi 
si nni loraaro a la casa. 

Doppn ch'avianu passato 'na piccaredda di jorna *, cci 
aria ad essiri 'na fera 'ntra un paisi di ddo vicinanza; 
e Vicenzo cci dissi a so patri : — i Lu sapili, patri, cM 
haju pinsato? Ca mi fazzo cavaddu, e voi mi partali a 
)a fera, e mi vìnnitì docent'unzj, franeu lu crapistu '; ma 
dati a cura t franeu lu trapistu , masinnò arrestu ca- 

' Non me ne polret prirar daTTiro. 
' Hi ijieiio. che me lo paghino. 

* Tini', prendete. 

* A lu ilraeeddv, foori di vista, dielro i colli. 
' Pochi giorni. 

* Franco (sema) il capeslro. Intendi che il cap«lro non doTei «iicr 
venduto perchè era fatalo, e solamente togliendolo potaa sperare il gio- 
vane mutato in caTallo di ridiventare uomo. )ji.z.iit>,Googlc 8 FUBB, nOVELLS, BftCGONn EC. 

vaddn. t Accussì Qcìra. Lb patri si purtau lu eavadda a 
U fera. Ddà ec'er» lu Patrì-Drau, ch'avi» vinutu pri vi» 
diri si .ddà cc'eraou dì ctiiddi picciotli chi avitnu stata 
pnddicìni, e cci .aviaon scappata, e pri guadaguari grana * 
(i faciana annali, fddu, tu PaU-i-Drau, 'Qtoppa e 'ntoppa 
a Vicenza, eu la forma di un btfddu cavadda , e In ca> 
uwci a lu 'cunti. — I Cumpari, <ruaDtu nni valiti di sta 

cavadfUi?» Dici la patri :—< Dacwt' udzì ■ e pri> 

BB di avìri lu tempu dì diri franca J» ertfittu, lu -Drao 
cci jetta OD saccliettu di daceofuozi e s'aceliiappa lu ca- 
Yadda. — < Signori, dici lu patri , frane» lu crnptit» «a 
lo vianu ] > — f Gooroó, arrìspaoBi la Otau, ora è latta 
Sten. Su parola vui la dniiaya diri priau di fari In.ni- 

gOziu. > — < Ala, Signnri, siatissi > — < Nentil neptit > 

E lu Palri-Draii si purtaa la caTaddu,o pri megghiudi" 
ri, a Vicenza. Si l'ba purtalu a la fùnnacu; ddì l'attaccafo 
a 'na manciatura seasa dò manciari, aè vivili, e poi. ti- 
ritìmpiti e tiritàMfiti ■ aupra d'idda ca oo gnunasimu ra- 
uuni : — 1 C^ peozi, Viceniu, qoanna ffii scapparti ? Eb 
Bugnn lu Drao; e ora min scaf^ cctuù, e la tó vita luti 
■ nòsciri di li me' oiana. Ti la di^i ca t'avi&.a jùacìri I i 
E vastuaiava di notti e di joniu, e 1» tioia dìjuan , ca 
ddu poviru cavaddn boia macari piata a li stissi petri. 
Un mumentu ca la Dran nisciu, la fnnoacaru "ncognau 
a la cavadda, e nn'appi cumpassioni : — i Povirn arma- 
lu ! sì misi a diri : chi patrnni scitiratu li 'ncappan I At- 
meau cci vogghìn darì a TÌTiri, e cci lava sii Ariti di In 
schina.» Accossi fici, e la 'Dcagnan a la bivrStura '; e pri 

■ Granv, plur di graoa, e qni vale qoaurin:. 

■ Ve<]i la noia 6 di psg. IR. 

* E lo accotiò all'abbevera loìo. I, Contale LA TnOFTA 01 LÀ RAIZA. 9 

fciTàrilu megghin, cci Uvau lu craiMslu. 'Ntra stu rnn- 
meota taoì lu Drau : — < A tia dicu, cbi fai I pìrcbi ed 
Iflvi lu craptstn? melticcUla subbila !...* Ha nentri iildn 
nutia, ViceBzn, ca nni 'otisi la Taci , nun la voli aspit* 
Uri e dici: — < Cavaddu sugna e aocidda mi fazza; • — e 
si ietta dintra la fontana. Lu Patri'Di-au allura dici pu- 
ra : -^ « Orna sogna « lència * mi fazso I > — e s&ata din- 
Ira la funtana e si medi ad assiculari l' ancidda. f an- 
cidda, qnannu si ritti stanca : — < Ancidda sugau, e tu- 
tàru ■ mi bizznl > e vulan ca *na gran furia. E la tèn- 
da pura : — < Téncia sugna e acuis mi fazza I > e si 
nisi ad sesìcntarì cu oehìù furia lu vutùrn. La vutùra 
qaannu si vitti quasi ca juntu , vidi 'atra un àstraca la 
Sggfaia di lu Ite e dici : — « Vatùra sngnu e aneddu mi 
ÈoBuf > — e addivìntau anedda, e cadìu sapra la fàuda 
A U Itìgginedda. La Rìggiuedda, comu si lu vidi scup- 
parì, metti a gridari latta cuotenli : — t Chi bella aned- - 
da I ■ e si In 'aQla 'ntra la jiditu. La Draa in forma d'à* 
cola aria parn calata pri afSrrarìsì V anedda ; ma coma 
si ìd misi a lu jidHu la Rii^ìnedda nan appi cbi fari, e 
bì Dai ternaa ca l'ali caduti. 

Lassama a iddu e piggtiìamu a Vicenza, ca era aned- 
da. La notti, mentri la Bi^ioedda era corcata : — i A- 
nBddu staila e cristiflau mi fazza ! > — « addiviniaa dda 
beddn giavini chi era. La Rigginolta si sparintau quanon 
In vitti.Ha Vicenzu la Sci cuil3ri,cuatànnucci la cosa co- 
m'era, e la notti dunneru 'nsèmmula. A la matina si flci ' Ttaeia, in Pai. lènehia, sona ili pesce di ùatae, linea. 
■ rmùru. ». m., avralloio. )ji.z.iit>,Cooglc 10 FIABE, NOVELLE, BACCUNTI EC. 

arre aneddu, e idda si lu tioia a lu jidita. Idda però, la 
Biggiuedda, scantànousi ca qualcbi sira so pairì si naV 
vissi a'ddunarì, e stannu semprì cu suspetlu, cadiu ma- 
lata. Coma cadia malata, nuddu la sapia curari, ca Dudda 
sapia lu pirchi di la malatia. Vinni lu Padri-Drau uni la 
Re, e cci dici : — • Maislà , vi la fazzu stari bona eu a 
vostra ligghia : sulu chi m'aviti a fari dari Taaeddu chi 
havi a lu jiditn. > Lu Re accansjntiu. Ma la Bìggioedda un 
UDÌ vosi sentiri nenti : e a la notti cci cuntau tatti cosi 
a Vicenza. — «Va beni, cci dissi Vicenza, danamìcci ' : 
ma snlo cbi ti raccumannu, si mi vó' beni, chi quanaa 
lu Drau stenoi la manu, tu mi fai cadiri 'a terra, in càn- 
cia di dàrimi a iddu. > 

'Nca comu vinni lu 'nnumani, lu Drau fu prontu ddà, 
e addimannau l'anedda. Idda. la Riggìnedda, sì In leva 
dì lu jiditu, e lu fa cadiri 'd terra. Comu cadiu, l'aned- 
da: — • Aneddu sugna e graoatu mi fazza I > — e addivia- 
taa un granata ratta, cu tutti li còccia spargiuti ddà 'n 
terra *. Lu Draa allura: — < Orna sagnu e gaddu mi bz- 
zu! > — e si metti a cògghìri tatti lì còccia di Ingranata. 
Na'arrislava l'altimu còcciu; e mentri la gaddu currìa prì 
manciaristllu ; — < Graoatu sugnu e baddòttnla ' mi faz- 
zu t • e scaltia pri la testa di lu gaddu , e cci surbi la 
midudda '. Doppu si Sci subitu omù, e cci damanoan la 
figghia a lu Re pri mugghieri. 

Lu Re tistiava. Ha idda. la Rigginedda lu vulia , e la 

' Dammigli, dammi a Ini. 

* E dÌTcnt^ una melogranau rotta, con latti i graoi sparsi pi-r lena. 
' Baddòiiuìa, donnola. 

* E ai avrenia alla tetti del gallo, e gli sorbe la midolla. i„,ii,GoogIe LA TROFFA DI LA BAZZA. 11 

matrimoQiu si ficì la stissa jarnata. A )u 'anainani , Ma 
rota ca lu Patri-Draa era mortu, Vicenza iju unn^era la 
troffa di la razza, trasiu dintra la palazzn di la Drao, e 
detti la libirtà a tatti li puddicini ch'eraoa 'Dcaotati ddà. 
Dipoi s^ ba pigghiata tutta la masseoti di li ricchizzi * 
di la Draa e si Pba portata a lu so palazza. 

Lassama a iddu, cnnteati cu so mugghieri, e piggbiamu 
a lu Rìazza dì ao regoa viciau a chidda, ca era putenti 
e riccu senza fini. E sta Riuzza vnlia prì mugghieri a 
la Rigginedda chi si pigghiau Vicenza. Ora , coma vitti 
ca Dan la potti ariri, si pigghiau di currivu, e cu n'a- 
sércitu, ca cummiggbiava lu Suli ', iju a 'ntiniarì la guer- 
ra a lu Re , sòggini di Vicenza. Lu Re , Ma maiina si 
sasì, alTaccia a la finestra , e vidi tutta lu casteddu fir- 
rìatu di surdati, chi giù si priparavanu pri jittari lì mura 
'o terra. — « E comu facemu , Viceazu ? ca semn pei-si 
tutti ! » Vicenza cci dissi: — • Lassati stari, ca cci penzu 
ea. > Si nni va nni la so càmmara , e fa un cìrculu , e 
dici tri palori niurì.— f Cumanna, cumanna I > — < Presta 1 
iddu dici: cumanna cbi tatti li diavuli di la 'nfernu vi- 
nissiru ccà a difennirì stu casteddu t * E subitu Mtra 'oa 
botta chiòvinu centumila diavuli, tutti cu birritteddi russi, 
mnstazzi russi, occhi russi chi jittavanu favàri di focu *, 
e po' tutti ninri , ca facìanu trìmari la stissa terra, di la 
scantn. Li sardati chi aviaau a darì T assalta, comu li 
vittiru affacciari supra li mura: — < E cu' cci bavi a 'nca- 
gnarì ddocn ? > e si mettiou a currirl a la distisa, senza 

' Il tesoro delle riecheize. JUoiMnli, massa. 

* Cioè laoio iriude che avrebbe palato coprire il Sote. 

' Vedi la noia 4 a pag. Itt. Dgilizedb^COOglC 13 FIABE, nOVBLLB, RACCONTI GC. 

manca vulàrisi. La Re stìssn si spavintau lantu, ca man- 
nau subitu pi paci oni la sòggiru di Vicenza. E accassi 
Vicenza arrìstau dipoi Re, filici e cuaEenti cu so mag- 
ghieri, e nui ccà senza aeati. 

Borgetto '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Confronta con la IV delle Fiabe i noeelU pop, tic. di G. Pi* 
THÈ; L'omu cavaddu, versione di Màngnno; e cosi pure con ti 
'nfiitali di Cianciana e con Li dui tltidenli di la magarla Al 
Hontevago. Nella versione di Cinnciana il padre ha quattro 
Agile e nn Bglìo. Costui 6 convertito in gallo da an bel gio- 
viae che i an mago. Setto forma di cavallo corre i) patio nelle 
felle di S. Rosalia in Palermo, e m ttom il premio. Il inB|o 
li converte poi in gallo, in fAto, ecc. senza poterlo vincer mai. 

ti principio è 'simile alle nostra XIX. tu Scavu. Per le tra> 
sforiai2ÌoaÌ di Viacenio e del drago vedi le nov. XV e XXI. 

■ Racoont.ila da Fr^nc sca Lclo a Salomane-U.-iriiio. :, Contale LUI. 

La Mag^ VirgUlu <. 

Si cuoia e s'arriccunta a lor siganri ca 'na vola cc'era e 
cc'era na magu putenti e putirusuchi sì chiamaTa Virgilln 
e cumannava l'ani arbólica * meggbìu dì qualunquì magu. 
Meati prì mia ■; hannu a sapiri lor sigaurì ca ìddu pie- 
ciatleddu s'avia maritata e si 'ngaliciau prì daveru, pir- 
cM coi 'nluppau prì muggliien 'na mula di fera *, tutta 
vizii e difetti, superba, struditsa; 'nsuiuma, quaut'era bedda 
laat'era nuci-di-coddu, e a lu spissu a luspissua lu po- 
lirà marita la facia passar! prì Porta di Crastu '. Chi ccì ' Quesiit qui è una delle novelle più imjiorlaiili della mU raccolla.Chi 
iion è siciliano ilifficilmciile polrj comprènderla per intiero. Io mi sono 
>liidla!u dì spiegare lu«e te voci e frasi che son più dure a intendere. 

' Arti arbóliea, idiol., arW diakilica, magia. 

■ Minti pri mia. Vedi voi I. pag. 370, noi» I. 

' ffann» a sapiri ce. Hanno a sspera lor aisnori (la novelìairice parla 
a chi l'ascolta) rha Virgilio giovinella s'era ammogliato, e s'era rovina- 
lo darvero {'ngtlicidriti, qui prenderà una d^nna iriaia , che condurrà 
a rojina) perché gli era capitala una donnaccia viziosa ecc. Mula di fera 
muU t isln, cattiva e piena J< vizi e di difelli, ma di figura e di buoni 
apparenza, l'igurai. si dice di donna, come quella di Virgilio, superba, 
tlispellosa, (tlruduta), rompicollo {nuci-di'Cùdduì. 

' Panari di Porla di Creata, frase molto comune nella prov. di Paler- 
mo por significare esser cornuto, aver falle le corna ecc. Porta di Catlro i 
«na parta delia città di Pai' rmo verso occidente, sormontata da un arco 
fatto altare dal Viceré De Castro. Per essa sì mirano e si marcano (ab- 
■'uKanu; becchi, ciipreiii, agnelli, castrali ecc. cho devono vendersi in città Dgilizedb^COOglC 14 FUBE, NOVELLE, BACCONTt, EC. 

vogghia diri I-teDÌ oj, leni diimani, a la fini màaciann ', 
ed una nai paga ceiitu. Virgillu fici amicizia ca Malagigi, 
lu cchiù foni mastru di camanDari a spiriti e cavarcarì 
la scnpa *; cci cunta pani pani e vinu vinu di so mug- 
ghieri, e Halagigi nn'appi tanta piata ca cci dissi sti tar- 
mili palorì: 

■ Gira, rigira, 

La mugghieri sempri tira; 

Gira, firria, 

Tri spirdi appressa di mia •; 

Senza Torza di magaria 

La mugghieri cumanna e duminìa *. > 

Vedi PnnÈ Canti popvl. l'eU., voi. Il, pag. 39", noia 1. La nostra no- 
Tellalrice vuol dire che h mo^tio di Virgilio face» mollo spesso le corna 
al marìlo. 

I marìnaì siciliBiìi invece della suditi'ila Frase ne adoperano una del loro 
mesliere, ed è^ armari a ci-ucitta, che vale appunto Far !)ecco. far cor- 
iiuLo; e lo dicono Ugur. perchè ì pennoni m^ssi in erodila somigl ano ad 
alle e lunghi! corna. 

> Clio vogliano (o signori) che io dica? soffri o.g', soffi domini, alla 
fine si perde la pazienza. (Jlftindann qui pruriscono, ed è ileuo ullilli- 
camenle delle corna e di cene cose non buone a ricordare). 

' ìéalagigi, capo della magia; per^onDggio che il popolo dice e rap- 
presenta magro e siecchito, vestilo a nero, con lunga giubba, e cappello 
a spicchi schiaccialo, xerga alle mani, Tacienle circoli, ecc. Ni-tla nostra 
novella, per invocare gli spinti egli cavalca la scopai gira arcolai (anim- 
muli) e proimniia parole inìnielligibili e strane, 
esso di me. 

llerislica in siciliauo la forma Jella voce 
di alcuni verbi, che di breve si mula in 
, «uzii per tdzia, liùinzia per licenzili 
pura (incorpora). j3i.z.iit,,Cooglc LU HA6U TIRQILLU, IB 

E ddocu si misi a flrriarì anìmmuli ed animmuleddi, tuc- 
cara bacchetta e chiuvianu li dìavulì di tu>ti baoni comn 
li muschi, e "nta un vidirì e un sbidiri addutturau a Vìr- 
gillu 'nta l'ani. Accussi Virgitln addiviolau maga di li 
cchiù pulinisi, e cu tri circuii e 'na chiamata, li dìavuli 
corrìanu scantatizzi 'mpressu d'iddu S e li custriocia di 
notti e di jornu, ed ora coi facia fari 'na cosa, ora 'n'àu- 
tra, ca travagghiavanu comu tanti cani. Ha la cchiù forti 
tatia coi la dava cu so mugghieri, ca prima avia fattu 
dispirari ad iddu, e quasi ca ccì niscìanu li sènzii, e ora 
iddu facia tirriari a idda a lu tornu *. Ora cci dava pri 
maritu a Farfareddu, ca la sgranfugnava, ' cci jittava 'na 
(avara di sùrFaru e focu * e la lassava menza arruslata a 
la leltu; ora cci <lava a lu Capu Cìfaru, ca a forza dì cu- 
dati e scnrnùna la facia tutta pìrlusa e pustemi *; ora la 
jnncia ca Carnazza, ca la mantac'iava e la facia nuciari 
coma un utru, e poi It'rt'ttmptfi e tiritàmpiti I * 'nsumma 
3 dd'aCFriUa mugghieri nun cci fict vidiri cchiù un' ùm- 

' I diavoli correano pi ni iti piara [tcantalizsi) pivsja ili lui. 

* Dapprima h moglie HVea messo alla disperazione il marìlo, En qua- 
si a Tarlo uscir mtuo; ora poi il marito Taccn disperar lei come il cavallo 
cbe gira ai maneggio. < 

' Sgrai\fìig<ieTx, dar grossi gnfQoni. 

' Una copia di (olFo e fuocn, a guisa di scaturigine, Fmara viene dal- 
l'arabo favor (lo scolorir dell'acqi-a). 

' Ca a fona ecc. Il qnale (Lucifiro) e furia di cociate e ili cornate la 
bochenva e impiagava tulti (Pv,ttema, postennj. 

* Ora la univa (la facea giacere) con C&rnaiia, il quale la soffiava e 
U faceva gonfiare come nn otre, e iioi legnala da levare il pelo (Tiri- 
Impili ere. per omatopea, voce imit. del suono delle bastonale). La fa- 
ceva il dabbudà. i„ ,11, Contale Ifl FIABE, NOTELU, BACCOtm EC. 

mira di beni. Ha, signori, idda eì DùrìtaTa cbissn ed àn- 
tra; e tolta cliidda ctii cci Qci aò marito duo si pò diri 
né spijari, ca macari a li stissi diavoli cci paria piatosi; 
ma avianu a siqoirì li comanni di la maga Virgilio, ca 
ai la so virga polenti li coslrincia; e cu' havi rirga 'd 
manu si jetta altura a l'abaio di putiri. 

Tant'è, sècuta e sècuta di sta passo, ca li stissi dimooia 
no noi potiano cchioi , vinni la Morti e s' arricoggliia a 
lo mago Virgilio. Ah, Signori, vi ringrazio I Currino li 
diavoli, fanno comprotu co l'armi addannati: — < Gcà odd 
havi a tràsiri chìsso, ssu becco Tojata <, ca masinnò ca- 
strine! e soprania a tutti I • e mettinu catìnazzi e stan- 
ghi, e chiodino li porli di lo 'nferno. Jonci lu magli Vìr- 
gillo. — « Toppi toppi, f — « Cu è? » — « Lo mago Vir- 
gilio. •— « Avanti, avanti, cà, ccà non cc'è loco pri lia. » — 
* Ha donni he jiri,ca sugooaddannato? > — < Forai fora! 
ccà nun cc'è locu pri lia ! » E accussi lu mago Virgillu 
arristao fora, e ammàtola ca ctiiaoeia e si mozzicava, pli- 
chi la Morti cci avia livato la virga di lu comaanu e di 
l'arti. 

Ma lassamo li didvulì e piggbiamo a Malagigi. Sto fattu 
cci dispiaciu: — • Como fazzo ? corno nuff fazzu 1 » arri- 
cogghi Tarma spersa e Possa di lu magu Virgilio, vola, e 
li porta 'nla un'isola di lo mari lu cchiù lato e fonnu. 
Chi fa ? fràbbica 'oa sepullnra di petra, corno 'na càscia 
bella g anni senza coprècchiu, jelta ddà dìntra l'ossa e 
l'arma, cci dici qoatlra palori niurì *, cci disigna tri cir> 
cali pulenti e fa lo 'ncanElsimu: 

' Qui iioji dee enlrara ciisiui, questo heco r,i cn (o eoV'tffe, come Ji- Dgilizedb^COOglC m MAfit TIROILLU. 47 

• Gira, gira, 'nluonu 'nLuana, 

Si sciiiainòggtiia man e munuu; 

Trema Suli, scura Luna, 

B agghiòmiiiara tutti cosi la Fartuoa *. • 
Di qu:innu chi He! slu ''ncantisimu, sartiscìna cosi granni 
ildocu nta s&'isula. Cu' junci a dda seportura e talia l'ossa, 
i'annégghia lu celn, trttoi», ' cadimi saitti ardenti a mig- 
ghiara, ba pari ca reni la dillnvitr'niversali. Lu mari poi 
uli, min si dici e 'un si cunla I tìmt)esta, caTaddiioa d'ac- 
qua, battana dì 'nfernii, e s'agghiutti li varchi e li ba- 
slimeoti coma 'na pinnula '. E nun cc'ò cnraggiu chi rali; 
cu' é cctliii ardllu, va cchiù 'n funnu e Ta 'na morti ccliiù 
pinata, pirchì la magaria fu Tatta accussì. Dia nni scansi, 
Sifnurilchi nuncci 'ngagghiassiuuddu llgghiudimamawt 
E ctt' l'ha ditta e cu' l'ha fattu diri, 
Di jnata morii non poz2a murirì. VARIANTI E RtSCORTRt 
Su questa tradizione popolare io richiamo l'attenzioae del- 
l'illustre prof. Pommico conparetti, airiore del magistrate la- 
voro sol Virgilio nel medio-evo. (In Livorno, coi tipi di Fr. Vi- 
go IS7I, voi. due in-S*). Egli'potrì vedere a ìl Virgilio della 
leggenda pop. di cui parta nel voi. Il, abbia qualche riscontro 
col nostro, il quale 6 un mago potente e strapotente. 

' (lira );irii inionio inliirno. Si scopro mara amando; (rema Sole. 
lr<'!iia LniM, '; nvvol;i' r-J1le Cu» la Fortuna. 
' Chi cmniji il qiiulla sepoltura e g-aNa l'ossa (di Virgili n, rade chi) 

' Pinroibi, f)Tllula. 

' Uiiucoiitiiii rLi .Siiifi I^ibiiilo» rsGCuIla tlu Siloiuone-UariDO. 

l'.TJB. - Fiohe e Nowelk*. Voi. ». 1 j3i.z.iit,,C00glc LIV. 
La Diavnln Zappidda <. 

\Va vola cc*era la Oiavnla Zoppiddu, ed era a casa càa- i 
da *, ìlnrevaDa omini e tatti javano a io 'aferna; e iddu cci ^ 
spijva: — « Ora vaàtrì omini pirchi vi noi viaiti tatti a lu 
'nferna? > Rispoanevano iddi: — < Pi causa di li fiaiiaìDi.> 

Ora la diavala, corinsa, dici: — < Hi vogghiu pa^sari 
'oa cosirilali *. > Si vistia di cavalerì, e si noi vinai 'n 
Palerma; e si misi a passiari davanti oa ftoistruni e vitti 
a 'na picciotta ca cci piacia. Passia, passia, cci piacin, e 
cci manoò pi matrimonia, ca patta ca la valla cu la sub 
cammisa *; e tallu cbidda chi vulia sopra d'idda, sta pie- 
cìotUi cci Tavia a damannarì mentr' era zita; * e badassi 
ca ddoppa maritata non m'hari a damannari cchiù Den- 
ti *. > Idda cci dissi si, e lu cavaleri coi liei la gran rub- 
buna ', ca idda si patia vestiri pi tatta la so vita. Sì ma- 
ntaru, e ddoppu joroa lo marito si la purtò a lo tìatni. 

■ Il iIJiTolo toppo; UDO Je' diavoli ereali dalla rmlasii drl volgo. Ve- 
di VI.I. [. pag. 40t cioU I. 

■ A rasd cali», all'inferno. 

• Sema ruLa uè ilule, proprio colla sola camicia; frase ciie si troTa in 
liocea a rlii vuole ad o.ni costo una ragaiia anche priva di dote; e a 
cbi rimprovi ra alla moglie d'averla presa sema no quattrino. 

> IniomiDn il demonio, che cuncweva la vaniti delle donne, inteodeva 
fare in una volta il corredo italla sposa. Dgilizedb^COOglC LC DUVULU ZUPPIODU. 10 

Essennn a lu tialrn, (ti fiinniiai, si sapi I) si misi a talìari 
Tàbbitu di chista e l'àbbilu dì chidda; Dai vitti unu ca cci 
piaciu assai, e idJa 'un l'avia; e cci accuminzò a fari la 
gula nnicchi-nnicchi pi avilln Mia so maritu cci avia ditta 
ca 'OQ cci avia a diri cchiù centi di robbi...; e idda am- 
mussaa *. So marita cci spijau: — • Rasidda, chi hai ca 
si' siJdiata ? • — • Nenti. * — < Ma tu ""ao mi pari tot- 
ta. » — € Vera ; nenti haju. » — t Mai ', meggbiu mi la 
Tù' cnntari.i — < Ora lu vOi sapiri ? Haja visto a una c'un 
ÌUàla ca io 'un l'haju, esugnu siddiata ca 'un la pozza 
aiiri. » La diavalu, ca cci senti diri accussì, sala comuun 
tappu di mascutu '.— < Ahi 'nca veru è ca l'omini si nnì 
Tanna a lu 'nferna pi causa di vuàtri flmmini I • La lassa 
'n Iridici ', e si uni va. E si nni ìju nn' un compari so, 
e cci canlau tutta lu passaggiu cu so mugghieri. Poi cci 
dici; — < Sapiti eh' haju pinsatu ? lo ora mi vaju a *ncur- 
pùrari' 'ntra lu corpu di la flgghia di In Redi Spagna; 
Ma cadi malata; jèttanu un bannu : i Cu" fa stari bona 
a la figgkia di lu lìe, si la piggkia pi mugghieri s'è omu, 
opuru bavì du' mila unzi, s'è fimmina. > Vui, altura, ri- 
niti a libbiralla; coma io sentu la vostra vuci, io mi ani 
va)u e la lassù lìbbira, e vui vi la pigghiati pi mugghieri, 
e addivintati Be.> ' fori la gula ecc. dcsjilerare t 
< Ella imbrondù. 

' DiTTero: non ho unlU. — N'> [mai). 
' Salla come no lappo di muchio, cioè «alla ai 
(VìnuIu, muschio da spiro, marlirelloj. 

* Vide ad iiicorporsioii. Dg.l.z«lt,,CoOgle 20 PUBB, NOVBLLB, RACC0I«1I £C. 

Comu In DiaviUu Ziippidilu si iju a 'ucurparari DDaU 
flgghìa di Io Re di Spagna, e idda min parrava ccliìò:, iu 
Re jiuó un baanu: < A cu' fa stari bona a me Ggghia, s'è 
orna si la pigghìa pi muggbieri; e s'è flmmìDi, ud gran 
campritnintuni *. • Va e va slu ciunpari; la siniinella'un 
la Tulia fari tràsiri: ma iddu, cb'avia lu selli di mazzi 'oca- 
acialil ', cci didsi: — « A lì curii: È veni ca pò Iràsiri ca' 
voli pi fari stari bona a la RìggineilUa? Dunca ve^gliiu 
tràsìri puru io.» A stu c«Dtr»dìttonu alTaccia la Re; co- 
ma senti U cosa: — < Sùbbilti, dici a la sinlinella chi pas- 
sjara ddà, facìtulu accbiaaari. > E la cuntpah accliìanò. 
La Re comn l'appi di facci e facci cci djssl : — < Quaniu 
tempu vfli pi fari stari bona a luè figghia? » — «Tri jor- 
na, Haìstà. E la Maislà Sua in'tiavì a 'ncbiujri 'asèmmaU 
ca so fìgghìa; e si senti batlaria, 'iiit si na^hari a 'ncaiica- 
ri, ca chisui è signu ca idda va meggbiu. > 

Coma trasiu 'nlra la camiaan di la Rigginedda^ lu cum- 
pari cuminciò a diri a lu diavuJu: — • Va, cuaipaiì; ni- 
scìti di ccà, e lassati liltbira la Rigginedda I * Arrìspunai 
la diavulu dinira la Rigginedda: — « Cui ? lo ? lo ccà cci 
staju bonn; chi vi crìditi ca io mi nni vaju?» — t Cum- 
pari, va' ctii diciti vera? NisciU, ca masiaaò mi facili ap- 
pizzari lu córiu I '. — « Mai, cu' nni parrà l lo di ccà 
'uD mi nni vaju manca cu lì baddi ! ' > La poviru clim- ax, oo.n|,i:mvi.(r. 
sicari; s.i[fpn d'nyerlu art Ciir.iìt 
Ki.\\ mi t.\\.e perdt'Fe la viri. 
j« \Mte p«c »)sni. Ili no'i vmit'.x .1 )ji.z.iit>,Googlc IV DIATOCU ZUWIDDO. 21 

pari si misi a prfgalln comu ti Sanlì pi nèsciri, ca già avia 
lu scantu ca passaviinu li tri j orna. L'urlima jomata, 
siridu e muln paratu lu cuinpari va nnì la Re e cci di- 
ci: — 4 Maìstà, pi stari bona so Rgghia cci voli ca sparùs- 
^nii li so' Traàli. So Maìstà 1i facissì spararì *. * Lu Ite 
duna ot'flioi; e li Traàti ititsiru a spararì. Si v6ta lu dia- 
Tulu: — < Cuiopari, ctii su' sii caiinunali ? *— < Sta vinenau 
(ostra raugghieii, e fa 'uà saiviata. » — . Me mugghieri 1 
dici lu diavulu; me uiuggliieri I lo scappn, ca maacu oni 
voggtiiu sentiri ccliiù lu ciàuru. ■ Jelta 'na saìtta di 
Iftcu, e scappa: e lassa lilibira 1.' Rìggineiida. Lu cumpari li- 
ei tràsiri hi Re, e cci fìci viditi a so flgghia bona d'un tut- 
la '. Lu Re, ccliiù cuiitenti d'iddu, cci la detti pi innggliieri 
e si la tlani a Palazzii. E dì stu fatt u uni veni ca li firn- 
mìni 'un su' «unleuti mai, e la ruina dì Toinini sa' iddi, 

E cu' l'Ila ilìl'.u e cu* la faltu diri, 

Di mala itioitl nnn pozza murirì. 

Palermo *. 

.VARIANTI B fiigCONTRJ. 

Queala novelli. to:ì pia mintiti partiiiolurl sa lo pretcnsioDi 
d«|]a moglie, porta Jii Borsetto II titola La mugghieri diavulu- 
« vi si dimoslni cbd mia maglia è piA moleata « pia &trn del 
diavolo, tu! cosiringe a fuggire. 

È lai qn.-ile Ih novella di N. Uachiitblli: Belfagor, di cui ecco 
l'argomento : ■ Itelhgor arcidiavolo t mandato da Plul<}ne in 
pesto mondo coli' obbligo di dov>'r prender mogliere. Ci viane. Dgilizedb^COOglC 22 nABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

la prende; e non potendo solTiTtre la superbia di lei, amarne- 
{|Mo rilornarsi in inferno che ricongiungersi seco. > 

Per chi non ne sappia dell'altro vuoUi notare che cinque 
anni prima del Machiavelli Giovanni Brevlo pubblicava questa 
novella Ira le sue Rime e Proti, talchi resta tuttora incerto 
tra' bibliografi se il Belfagor sia del Brevio, che la diede in 
luce in Roma, per Antonio Biado Asolano nel 1S4S, o del 
Machiavelli sul cui ori|jinale , fornito dal figlio Guido, venne 
stampala in Firenze per Bernardo Giunti nel 1S19. Se non che 
il Giunti, stampandola, dichiarava di volerla restituire al faitor 
suo, già morto diciolt'anni prima che il Brevio pubblicasse 
quel suo opuscolo. GìnguenÈ asserì che il Doni avea definita 
la Jispula, e riìendicalo la novella del Belfagor al Uachiavi^lli; 
ma il Doni non raccorda n6 al Fiorentino né al Veneziano, 
e la fece supporre sua propria. F. U. Slraparola con alcun 
mutamento alto stile, pose questa novella tralesue. Il Sanso- 
vinopurela raffazzonò al modo suo e posala fra le Cento novelle 
stampale nel ISSI. • Egli b possibile, scrivea nel 1709 un a- 
nonimo sotto il titolo di Dionisio Pedagogo, che il Brevio ve- 
desse il manoscritto del Machiavelli , e sperandosi forse che 
non ai tosto sarebbe pubblicato, volesse trarne una lode per 
se.... Ancora egli è possibile ('poiché in fine le ragioni che hanno 
suggerita questa novella sono vecchie quanto Is nozze de' due 
primi parenti) che si il Brevio come il Uacbiavelli logliessero 
a raccontare una fola che correva per le bocche del volgo. • 

Si consulti oltre al Doni, allo Zeno, al Uazzuccbelli, la pre- 
fazione alle Novellt di monstg. Giovanni Bbkvio. Edizione /or- 
mata lulltt rarissima di Roma, per A. Biado Asolano, dei 1345. 
MDCCXCIX (in Uilano; ediz. di soli oltantacinque esemplari). 

fel demonio che viene a sposarsi nel mondo vedi El Dia- 
tolo, n, 3, delle Fiabe popolari veneziane, di D. G. Bbrnoni. DgilizecibvCOOglC LV. 
La mammana di la Frinolplasa-fata. Cc'era 'na ?ota 'na mammana, ed era maritata. 'Najur-. 
nata era 'ata la cucina chi Tacia lu manciarì e si vitti 
affacciari 'oa mana e seoti diri : ■ '.4mmiHni a mia / ■ ■ 
Idda ba pigghiata no piattinii, e coi l'ha jincutn di chiddu. 
chi cucia *. La manu ritorna e cci duna la piatltnu cbinu 
di munita d'oru. Lu 'nnumani a nra chi idda facia lu 
manciari ^n'àutra Tota la manu: • 'Amminni a mia I > Idda 
cci delti n'àutru piatiti cchiù grannì, e la stissa manu 
cci lu ritorna chinu di munita d'oru. 'Nsumma pi lu cursu 
di novi misi sta manu fici semprì la stissa cosa, e la mam- 
mana a 'ngmssari semprì lu piattu sina chi s' arrìduciu 
a un bellu spillongu *. 

Arrivannu a !i novi misi menu jorna, di notti cci jera . 
a tuppuliari la porta a la mammana, cà la valianu pi jirì 
a tèniri *. Idda si resti, scinni e trova 'nta la 'ntrata du' 
giaànti; cci abbenoanu l'occhi, si la carrìcanu supra la 
spadda, e santi pedi ajutatimi *. Idda 'qq vitti cu^ erana 

' Danne a me, ilammene (ili ci<> ch«caaci). Minminni, per (taniminnf 

' (Li mammana) le !ia n'empito uti pitiiino con quel eh« cocea. 

' SpiJfon^u o fpirJongu, piallo largo e b>sl'ingo. ' '. • 

* Pi jin a lénìri. p«r andare aJ auiìlere una parloricnie. 

* E sopgnno vìa. Dgilizedb^COOglC K FUBB, NOVELLE, BACCOItTI EC. 

e unni la cnnnnceTaDU. Jancennu 'nU 'na 'atrata, idJi ccì 
livàra la beana; e )a flciru acchianari. Coidu trasiu vitti 
'na stgnura gravita grossa: — < Cuminari, cci dici sta si- 
gnura, vogghiu essiri tinuta di vui. • La cumniari s'ha 
stata ddà, e 'un si mossi cctiiù. Jamu ca aviatiii passatu 
quinnici joma, e lu marim 'ud vidennu a la muggliieri, cci 
caminciani a jiri li capìddi piiraria; dicenna: • E comu I 
Ab t mugghieri mia, ca cci appizzasti la vita ! > La poviru 
marilu flrriau tutta ta cita cìrcannu sempri di notti e di 
jorou. — A li 15 jorDa,dunca,sgravau la signura.Sla signara 
era 'na Principìssa-rata, e fici du' belli figghi masculi. Dici: 
— < Cummarì, aviti stata quinnici joina, e Vàulri quin- 
nici jorna aviti a stari pi assisttrimi.» Ella maiumana stetti 
n'àiitri quinnici Jorna. A la misi, dici la Prìncipìssa: — 
« Cummari, vi nni vuliti jiri ?» — « Comu cumanna vo- 
stra 'Ccillenza. > — < Coma vuliti essiri pagata, cci- dici 
la sìgnura, a pttgné o a pizzické ? ' > Dici idda 'ntra idda, 
la mammana: i Si cci dica a pizziehè, tiaju tempa a mò- 
riri; ineggbiu cci dicu a pugne, ammenu moni cchiù pre- 
stu t cridennu ca cci vulia dari pagna. Dici: — « A pu- 
gne i > La Principissa ba cbiaraatu a ti dn' giaànti e Ta 
purtarì un saccu gi'anoi di munita d'oru e n'àiilru sacca 
la mite di chìddu; ha piggbiatu e cci l'ha fattu nèscirì 
a pngna di li giaànti, e cci ha fattu carricarì n'àutrn saccu. 
Di notti tempu cci l'ha data a li giaànti; una si càrrica ' Come voleM «sser pigiiU ft pug 
alt» mammiiiB. Pugne episziehi, s 
francese. Dgilizedb^COOglC LA MAMMikNA M LA PtItNCmSSA-PATA. 29 

a ìédi abiiinnala, e am si càrneo la ahwi ; e flóbclnu « 
la porUnn a la so casa. 

Lu maritn di la maounana qiumnu 'un la villi spun- 
tari celiiù, la erkti morta e si vistfn di mura. Tupptilianii 
li giaàfld, e idda, lu macita, si critlì ch'era l'arma di so 
mugghieri. Dici: — « Ti scunciaru pi parti di Dio I » — « tJn 
mi scanciurari, ca sngnu tò mn^hieri. Grapi t * La ma- 
rita, ccbiù morto ca viva, va a grapi; coma la vidi dici: 
— I Ma idda vero me mugghieri él — e si l'abbrazza. Ora 
aan' ha' stato f Io li crìdìa morta. * Coma vitti però li 
dinari , e idda cci cantò tulli cosi , flniu lu lotto e 'un 
parrò ccliìù di neoti. 

IJnca sta mammana cu sti gran dinari lassò di fari la 
mammana; misi carrozza, abbiti javanu e abbiti vinianu; 
era 'aa signora di li primi di Palermu. 

Ddoppo deci anni passava di li Quattro Cantuneri 'un 
carrozza, ma na carrozza dì vera gala. Jisa Tocchi, e si 
senti chiamar). — f l'si psi f Acchianati I > Era 'na signora 
ca )a cbi3Diava sopra. Idda scinoi di la carrozza e ac- 
chiana sopra, a palazzo. Lz -igoora coma Tappi di facci 
e facci, cci dissi: — • Cummari, mi canusciti ? » — t Non- 
signora. • — • Comu! 'on vi rigurdati ca io sogna dda 
signora chi mi vinistivu a lèniri deci anni nn' arreri, 
qaannn io vi trattieni 'un misi cu mia, e fici sii belli 
picciriddi? — Io sugno poro chidda chi vi proija la manu, 
e t' addumannava lo mancìari. Io era 'nla la cummìtivu 
di li fati; e si voi nun eravu ginirosa di darimì lo man- 
ciari, la notti murìavo. E pirclii fostivo ginirusa , arric- 
chislìvu. Ora io mi sciugghivi di la commitiva, e sugnu 
ccà co li me' figghi. > Lu mammana, alluccola, taiiava e Dgilizedb^COOglC ZO FIABE, NOVELLE, RACCONTI BC. 

binìdiciu ddu momentu chi cci avia fatta dd'altti giaira- 

SQ. Accussi, addiviataru amici pi tempri. 
Iddi arrislara (itici e canteati, 
Nuì semu oca e oni munnamn li denti. 

Palermo '. 

' Drlla suliia Uessi». Dgilizedb^COOglC Lvr. 

Lu Sirpenti. 

'Na vota ce' era un marita e 'sa mugghieri, e aviaau 
tri lìgghi tutu tri fimmìDi: ona avia se' anni, una quat- 
tru , e una dui. Sti picciriddi javanu a la mastra, e sta 
mastra era schetta. Ora mentri sti picciriddi criscìanu, 
cadi malata la mairi d'iddi: la malalia pirnìciosa; lu Si- 
gnuri si la chiamati. Prima di mòrìri idda si vOta cu lu 
maritii e cci dici: — i lo moru, e vai v' aviti a maritari 
Viatra vola; ccà cc'é un pani di scarpi: lannu v'aviti a 
maritari, quannu stu para di scarpi cadinu pezza pèzza. > 
Harìu: 'un si uni parrà ccbiù; arrisiau lu patri e li fig- 
gili. La mastra vìdennu ca a sti picciriddi cci maria la 
mairi, cci accumiuzò a fari taoti carìzzii. Passaaaa 'aa 
picca dì jorna , la mastra cci dici a la graanazza di li 
picciriddi : — * Rusidda, la mi vOi beni a mia f Si mi vdi 
beni dicci a Ut patri ca si marita cu mia, e io t'addiveata 
mairi. > Gei arrispnnni la piccirldda: — • Io la vogghiu 
beni a vassia. ma mò matri lassau ditta ca laonu me pa- 
tii s'havi a maritali, quannti li scarpi cadinu pezza pez- 
za. > — • Locca I cci dissi lu mastra: tu pigghi sti scarpi, 
li vagni, poi r appinzi , e li scarpi 'nrradiciscinu cchiù 
preslu, e accussi io addivenlu tà matri. > 

La picciridda nn'accatiau '; cci lu cantau a li suruzzi: 
liamm appiccicatu ' supra'na scala, hannu pigghiatu ddi 

' La funciulln ci crfdttte. 
'Aipittuari, salire afgrappandiiai. j3i.z.iit,,C00glc 28 FIABE, NOVELLE, RACCO^ni EC 

scarpi, l'hannu vagoatu tulli, e l'hanno appìzzatu una" e- 
ranD. Cantu 'uo metti tempii : ddi scarpi 'nrradicera e 
cadeni pezza pezza. Quanau la Rgghia granni vidi sta 
cosa, coi dici a lu patri : — • Patri , ora ca li scarpi c.i- 
deru, pirchi ^ud si pigghia ala me mastra pi mugghìeri. 
ca idda di onàtri *an ni vidi di l'occhi ? > Lu patri liei 
finta 'nn la sentiri, ma assuppau. Manna nni la masti-a e 
'nla pocn lempu s'ha fatta sin matrimoDiu. 

Lassamu a iddi , e pigghiamu ca ce' era un Re e 'nu 
Riggina. La Riggina era gravila: a li novi misi cci venou 
li dogghi. Si vota tu Re e suhbitu ordina *oa mammana. 
Veni la mammana pi linilla ' : 'nfila la manu e nesci 
senza manu. Chiamasi 'n''àutra mammana; idda 'nQla la 
manu, e nesci puru senza manu. La terza, la stis^a cosa. 
Si jetla un bannu : — t Cu' voli vèniri a téairi la Rig- 
gina , chi vinissi, ca avirrà un gran cumprimentu. > Cu' 
cci avia a jìri ! 

Comu la parraslra di ddi picciriddi, ca già eranu granni, 
lu semi, cliiama lu tammnrinaru, e cci ammtttta la lìg- 
ghiastra e cci dici * : — i Cliista fa la mammana : pig- 
ghiativitla; ca la fa Gggliiari'piestu a la Riggina... • 

La picciotta cchiù morta ca viva, 'un appi chi lari, si 
misi a caulinari : e rhiancennu chiancennu dieta : — «E 
com'liaju a fari ? Quaunu mai liaju fattu la mammana ! • 
— • Ih I figghia mia, cci dicinu li servi, a malu vose u fa- 
cisllvu li Ugna ' I > 

' Virni: Ih mvinin^na i^tr iti^s'slerl <. 

' A|ip«na fht' la m«drigi»i iU m.icsiri] ud« il b>ii<lu. r.hinmi il lanj- 
burinu, ( I l'andilorc), e gli sjiinge ìnnanii \i fi^lia«(ri. 
* Eli t Guliualj, le dicono i servi, in broile m ini <ieie upilaid I Furi Dgilizedb^COOglC w siWEtm. 2 9 

La prcciotu 'on sapeoira a cui an-accuaiaRiiirist, si fa 
purlari supra la sepurtura dì so raatri e si metti a chijin - 
Ciri e a'ddimanDari ajala. Udoppa ud mumenlii si sulleva 
la baJula, si susj la mairi e cci dici : — • Gei curpi tu, 
Sggliia mia, ca accattasti la binivulenza <. Ha sai cli'ha" 
a fari? Coma rai a Palazzo, fjlitli priparari "na ixìh tiaa 
di latti e 'a'àulra d'acqua; méttiti uq fadali pi davanti ■; 
trasi nni la parturei>tì, 'olila la marni e cci dici a la cria- 
tifra : Neaci fora, reni ccà, picciridduzsu mio. Com'iddu 
nesci, tu lu lavi 'ala la lina d'aciiaa, e poi lu jetli nna 
ctiidda di la latti. > 

La povira Businedda accliianó a palazsu e si fìci pri- 
parari cliìddu olii cci avia dittu so mairi. ComMdda dici : 
• Nesci fora, pieciridduzsu mio, > alloca di un pìcciridda 
ridi oèseiri uu sirpcuti. La lav;r culTacqaa frisca e poi 
la jetta ''ma la lina di latti. La Riggina cantìMuna cb'a- 
via nisciulti di la incula, ha pigghialH duceut'unzi e 
cci l'Ila dalu a la picciotla. 

Coniu la picciotta torna a la casa , la parrastra si 'n- 
tisi ealari 'na n&gghìa ', cà. 'ud la putia ccliiù né sentiri 
né vidiri : — • 'Un rouristi ! ? • cci dici. — < E pirchi avia a 
mòriri?'!^ 'nTami parrastra f^i pìggbia ddì ducent'uazi 
e cci secuta a fari mali disprezzi. 

l'^tiaa uiala l'uicu, lelt., Tur Ifgtia a callìva boKo: e fìg,' >p|ior*i mala 
C:^iidigl:»si india eti 

< Si ^ollev.i la bpiita, li alia L m:idTe e le ilice : La ralpa è tna, fi- 
J.Bola mi», tìxe citmpcrasli {a lauto prcMo) la b«iievnlFiiia (di qaesia 

' MelLtti LI» grembiale ilavantì, 

' L;i iiiudrigiia ai senti vi^pire un'u^^'ia, un ini'tetcimenla struoidinariu. 
(?H-si figar. disli eflèlii che la iieb:) a produce in noi.) i Dgilizedb^COOglC 30 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

Jamu a In sirpenti, C3 ddoppu 'na pocu di jorna , ac< 
cumìnzó a dumannari la minaa '. Gei va 'aa nurrìzza; 
lu sirpenti si cci appizza a la minna : cci mancia la vi- 
rina * e finisci. Cci oni va 'a'àutra : lu sirpenti si cci 
appizza e cci mancia la virina ; 'n'àutra, la stissa cosa. 
Nurrizzi non cci nnì vòsiru j iri ccliini. Lu Re allura jeita un 
bannu : — * Cu' voli jin a nurriiza nni lu Re, havi un 
gran cumprimentu. > La parrastra chiama lu tammurinarn: 
— • Tiniti, ctiisla havi lu latti t > e cci apprisenta la Sg- 
ghiastra scheltal 

La fìgghiastra chiancennu iju noi so mairi , supra la 
balata; la matri cci dici: — ■ Comu tu arrivi , fatti pur- 
tari 'na quarlàra di lanna china di latti; c'un catuseddu 
chi finisci 'n forma di minnatora puru di lanna: sta min- 
nalora ti Tappizzi a la minna e cci la duni 'mmucca a lu 
sirpenti. E 'un avlri paura *. > 

La figghia va a Palazzu, si fa fari sta qnartàra e accu- 
menza a dari latti. La sirpenti s'afTnnciò, e dàlia ca dàlia 
a sncari '. Pi du' anni Busìoedda flci sta vita: e a li du' 
anni : '■— • 'Un vogghiu cchiù minna I > dici lu sirpenti cu 
'na TUci chi facia scantari. Cci dunanu 'quaitrucent'unzi, 
e Bosinedda si nni va a la casa. La parrastra comu la 

' Dumannari minna, cIJmatiHar latle (miniia, mamiBrlU). 

■ ririna, ». f. ludo il cor[Ki dull» nmnimeHi, la glandola. 

' Comu lu amt'i ecc. Appena lu giungi , fatti portare nna mezzina 
piena ili latte con un tubicino che lermina a fortn.i <li piippaioia di latto; 
questo poppatoio le l'appi chi alla mammella, e lu dai in bocca al ser- 
pente; e non aver paura. 

' Il serpente s'afTerrò (c<il1a borea al poppatoio) é dilli e dilli t a sue- Dgilizedb^COOglC ÌX SIRPBMI. 3t 

vidi: — € Arreri vinisti ?» — « 'Unca 'un è chisla la me 
casa t cci dici Rasinedda; io vi purtaì qualtrncent'uDzi. • 
— • E io chi nn'hé fari?* cci dici la parrastraj e si li 
pigghiau. 

Airrivaanu ca avianu passata 'na poco d'aonì bastanti, 
a io sirpenti cci veni lu sfllu di roaritàrisi. Lu maritanu : 
ca fora nun si sapla ca lu Riuzzu era sirpenti; e ddoppu 
la prima notti trovanu la mugghieri morta. Friquintavanu * 
a falla maritari: qnantu mugghieri pigghiava, tanti nn'ag- 
gfaiurnavanu morti. Chi s'avia a fari ? Si passa lu hanno ; 
la parrastra chiama lu tammurinaru : — < Vinili ccà .* pig- 
gliiativilla : ìdda lu tirau, idda lu nutricau, e ìdda si 
r tiavi a pìgghiari ' ! > Povira Ogghia, comn fu 'mmanu 
di li servi, si fici purtari, a In solitu , nni so matri : — 
*Ah! mairi mia, e com'haju a fari?I * La mairi cci 
affaccia di la sepurtura e cci dici : — < Sai ch'ha' fari ? 
Comu vai a Palazzu , piggtiiati a lu sirpenti e marita- 
tillu. Comu f assettanu a tavula, chiddu clii ti trovi 
davanti dunaccittu a iddn. Quannu è ura di jiriti a cur- 
carì, dicci a li dami di Curtì ca nun vói a nuddu, cà li 
spogghj tu sula '. Comu arresti snla cu tu sirpenti iddu 
ti dici : — ( Spògghìaii e va cùrcali. > Tu nan ti spug> 
chiarì; anzi cci ha' a diri: — • Spacchiativi e va curcà- 
tifi. > E comn cci dici accussi, Iddu jelta la prima spog- ■ Friguiiilavanu, qui proMcaivano, i 
' Vallile qua (dice U madrignii <li Rusina al banditore) ; prendetSTela 

(Bo^db)*, eam lo tirò (il serpente, quando tao venne ìa luce), esu U sl~ 
■aitò, ed essa se l'ha a precidere (io ìaposo). 

■ Qnand < aarà iira d'andare a letto, di ' alle dame di corte cbe (non bai 
liiiognodi loro per inulirli) li spoeli da ta sola. Vedi tuI, I,pag.&3 n.0. i.-»ii™Cooglc 3S riABE, ìNovelu, racconti, ce 

ghia. Ddof pu ti dici: — • Va, spòggliiati e va cùrcalt', • 
e tu cci arrispuDDÌ: — i SpuggtiiàLivi e va curcàiivi • e 
vidi ca iddu jelta la seceofla spoggbia. Ddoppa iàéa ti 
dici arreri : — « Ora, spógghiati e va cùrcati ; • e lu la 
!!4,ma Cora : senza spugghiàriii [uat. A li setti voti iddti 
jii^lia I' urtima spoggliia , e dtkwu t' addiventa uo beddu 
^uvini ca mai In paru. Allura: vi curcàti , e coma siti 
curcàlì, ddoppu li du' un ti danaaRoa:— < Rusina, Ru- 
Sina, clii ura è? Tu cci dtci: — • Ura chi me papà twna 
di lu lìatru. * Idda sta n'àutru pizzoddu : — * Rusina, 
Rijsina, chi lira è ? — Ura chi iu« papà manciava pi sira > 
cci arrispuoni tu. Di poi a punta di jornu : — * RusiAa, 
Rusioa, chi ura è t > — 1 lira chi me papà cbiaoiava tu 
cafè. • Comu oesci lu Suli: — • Rusiua, Rusina, chi ura 
è? » — * Ura chi me papà chiamava la bìvanaa. • Al- 
lupa lu Riuzzu t'abbrazza e ti dici: — «Tu si^ me miig- 
gh^rì ; ma sta" avirteuti a nun dillu a nuddu, masinoò 
si' persa ! » 

Cu slu latinu a cavaddulafiggbia si partiu di la chiesa 
uno'era s6 matrì, e si nu^ha jutu a Palazzui$''ha maritatu 
cu lu sìrpeati;. cci ha data a tavula tullu chiddu chi avia 
davanti; poi la sira : — « Spógghiati ! . — t SpugghiàSi- 
vi. > ^ • Chi uraè? • — • Ura chi me papà viaia di lu 
lìulru. • — < Tu sì' me mugghieri.* — < Tu si' me ma- 
ritn > e fmiu *. Lu 'nnumani la picciotla era bedda cun- 
lenti. Lu jornu lu Riuzzu accampana sirpenti, la doUì un 
beddu ginvini e sì gudia l'amuri. 

' Con qaeìlv furme i'l!ilii('h<: !;i ii.^vt-llilr.c' riassume lutl<> il d uiiigo 
tr.i fi serjfc'Aip e Rwinu. Dgilizedb^COOglC Paseannu 'oa pocu di misi la RiggìDa mairi un si puUa 
pifsuadiri ca la Riggioedija slava accussi cuatentj cu la 
sìrpeoti; si sflrniciaTa pinsaiMiu a sta cosa: ma, 'an ccì nni 
dicia QenU. , 

'Na jurnata la Bìgginedda cci addumanna pi grazia a 
su tuarilu di farisi vìdiri ammenu pri na Vota omu. Iddu 
cci l'accurdau e cci dissi: — • Uumani affaccia di lu Qdj- 
struni : tu vidi passari un Cavaleri cbi ti saluta cu lu 
appeddu: cbistu è tò maritu; ma sta' attenta a fatti toi, 
ca sì tu pipiti, lu maritu cci l'appizzi; e taiinu mi pOi tra- 
vari, quanuQ mi cerchi 'nlra favuli e cunti ^ * 

Lu ''onumaDÌcomu fioeru di manciaH lusirpeoti spiriu. 
La Biggioedda affaccia a lu finistruni: la Riggina cu idda. 
Passa un cavaliroltu, si leva lu cappeddu e saluta. .Idda 
lu saluta e cci ridi. La Riggina si squadiàu ', l'afterra pi 
li capiddi e la tira dintra: • — Ati I iraditura, accussi tratti 
a me figghiu pìrcbì é sirpenti ? > La povira nora coma si 
vidi fari sta parti, si scorda ca lu maritu Pavia appricit- 
tatu ', e cci dici: — < Maistà, chiddu chi vi pari uau strà- 
Dìu, chista è vostra figghiu, ca è 'nfatatu, e lu tennuli 
fati.'D putirì: la notti ò omo, e lu jornu è sirpenti.' - 

La notti lu sirpepti 'un g'arricugghiu I... s'arrigurdau idda 
di la parola di lu maritu, e sì metti a chianciri a chiantu 

' Co ri pipili, ecc. che se Eiiti (parli appena) con alcuna (di queslo 
falla), ci perdi il mnriio: v allora solo [mirai travarmi, quandi) mi cef- 
cbersi tra Gabe e novelle. 

* Li regina madre entrò ìd sospetto. Sqaadlariii qui entrar subito in 
soipelto per cosa che si sia inlrareduu o intn^Ki o capila «[jper.a. 

' AfpriciUari, consigliar* itnpoiienda. f«si perfora promcliere. Viene 
da prtetUa. 

PiiKB. - Fiabt e Novelle. Voi. II. 3 Dgilizedb^COOglC 34 FUBB, NOVELLE, HACCONTI BC 

rutta. Ddoppu pigghta 'oa poca di dinari e pòlisi di bancit 
e sferra. Camina, camina: a iu prima paisi chi junci trasi, 
vidi ^na pòlisa, s'addùa la casa e grapi Incanna cu la scri- 
zioni: Tri }oma d'alluggiamentu franai, basta chi mi citn- 
tati favuli e cunti. Accuminzò 'na gran prucÌBsioni di geolr 
3 sta lucanna: cu' java e cu' vtoia. 'Na jurnata coi va 'na 
vecchia e cci cunta: — « Stamatina villi 'na cosa curìusa 
t *nta 'na campagna. Mentri cb'io era 'nta sta campagna vij» 
( dì 'na ciacca * di muntagna nèsciri un beddu ginvìni,ca 
f 'na trùscia di rabbi 'n testa pi jilli a lavari. Comu junci i 
• In ciumi, dici: Ah! ea si cci fimi me mugghieri, io cci 
t darria li robbi, e idda li fmrtiria tata la muntagna e cà 
( li darria a li fati! > — < Verni cci dici la Riggineddachi 
Tacia di Incannerà; — e In sapili lu lucali uan'è? mi cci 
vuliti purtari ?» — « Sissignura ! > E si nn' hannu jnltt 
pi sta campagna. 

Comu juncèru viciou iu cìami, la picciotta non fu lec- 
ca: Hcinziau a la vecchia e s'ammocciau 'nta un maccbìtt- 
ni '. Veni In raaritu cu la trùscia: — f Ahi mngghieri mia, 
dici, comu sugnu amiinatui Ah I ca si cci fussi me mug- 
ghjeri , io cci darria li rabbi, e idda li pnrtiria nna la 
muntagna e cci lì darria a li fati ! > 'Nta ud dittu e un 
fattu nesci la mngghieri e si cci fa accannscirì a iddu. 
Idducci cunta zoccu avìa patutu e zoccu avia a fari idda 
pi putilln libbirari. 

La mngghieri pi la granoi amuri chi cci avia va a la 
muntagna, trasi nna la ciaccazza e cci dici a la fata mag- 
giuri; — « Voscenza pìggbìa: ccà cci su' li rabbi. » 

' Ciatta, fendìinn. 

* ilaahiuHi, KCT. di vutMa. Dgilizedb^COOgle LU SIRP&NTI. ÒJ 

— •E chi voliti? » 

— * Voggliiu zoccu voli Vosceoza » 

— « E chi v'hg dari ? • cci dici la fata. 

— € Zoccu sapi Voscenza. • 

E « chi valiti? ■ e < zoccu voli, > passau tutta la jurnata 
e stava scaranna. Quannu macari all'àutrì soru cci parsi 
piatusa, cci dissi la nica: ' — e Ha 'uà 111 vidi qaaot' ha pa- 
tutn sta puvuredda I E dunaccilla zoccu cci ha' a dari; 
e lassala jiri. — * 'Nca mentri lu dici tu, arrìspanni la fata 
maggiuri, pìgghiati (cci dici a la Rigginedda) a tò mari- 
In, e portatilla. > 

Figurativi la cuDtintizza. Cnrn a lu ciumi; si va a pig- 
gttia a so tnaritu e 'n tempu chi si cuoia TAru a la iDcaa- 
na. A lu 'onumani matinu sì partiou e vannu a Palazzu. 
Coma juncinu si mettiou a cuolari tultu lu passaggiu: e 
In RiuzKU cuntau ca li fati Tavevana 'nfatatu dinlra la 
ventri di so matri, e- la fataciumi cci Tavia fattu livari so 
mugghieri. La Riggina granai si pintiu di la mala parti 
chi cci avia fattu, e cci addimannau pìrduDn a la nora: e 
hannu fattu paci: e fOru pi sempri filici e cuntenti 
'' E nui ani munnamu li denti. 

Palermo '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Re GaTalIn [Ftearaiietlìi 

Un re e una regina ebbero, per voto, un figlio, che però 
oacqae cavallo. VennUglI voglia di sposarsi, gli Tu data una 

* <Ju»iido la Begina fece piala anch« all'allre lOrFlIe-rale iliiM U pa- 
rola (alla maggioD';. 

* Racconiato dalla Nenia. Dgilizedb^CoOglC 36 ' FUBE, NOVGLLB, RACCONTI EC. 

ragazza di bassa condizione. La oolle essa glielo riveld, e il 
cavallo la uccise. Cosi fu della seconJa moglie, sorella alla 
prima. La terza per via di moine se ne cattivò 1' animo, e si 
fa' credere di alto leguagglo. Costei riusci a farsi dire cbe cosa 
ci volesse per farlo diventare uomo; ed ella lo esegui, en- 
' trando in nn vicolo strettissimo. ripalendolodi,tulte le ragna- 
tele e tutte le sporchezze, in mezzo a persone feroci ed ose 
k malfare. Alla fine del vicolo le si voleva far violenza, ma 
le mura parlarono e dissero che nessuno era stato fino allora 
cosi generoso da far loro il bene elle la bella ragazza. Essa 
dunque usci a salvamento, e il inarilo cavallo prese forme di 

Be Porcni [Monlepago] 

La moglie invitata ad una festa da ballo, nel tempo che ella 
glii si gode il marito uomo, è per Ire sere di seguito additala 
con derisione come moglie d'nn^orco; e quasi vituperata per- 
chè abbia rimprontitudioe di mescolarsi con donne che han 
no bei mariti. La terza sera però ella perde la pazienza 
e dimenticando il comando del marito di serbare il segreto 
sull'esser suo dichiara che quello che a loro sembra un por- 
co, la notte è un beli' nomo. Detto ella ciò, sparisce i 
rito. 

Be Souriuni [Noto] 

Un padre, rimasto vedovo, promette alla figliolina che tor- 
neri a sposarsi quando infracideranno un paio di scarpe che 
sono sotto il letto e un berrettone che è dentro la cassa. La 
ragazza, per consiglio dell'anima della madre, nell'andare a 
palazzo reale per assistere come levatrice la giovane regina, 
si provvede di SO paja di scarpe, 30 vestine, 20 sottanine, 
20 eamicii; , 30 fazzoletti, e un paio di guanti di ferro, coi 
quali riesce a far venire ia luce il portato della principessa. )ji.z.iit>,Cooglc LO sihpbnt;. 37 

che é UDO scùnone. Questo, appena nato, à messo in meno k 
OD tino di calce vergine, e cosi vive. 

Vxriauti siciliane della nostra Qaba sono I& 11 e 43 della 
GoNZENBACH (Sici'j. March.): fon Ac Porco e Dj« Getchùkle oem 
Prìncipe Seuntmi, cbe pare son ds accostar* &I1b saddelle di 
Ficarazzelli, tioiilcvago e Nolo. Nel principio sa delia Pilu- 
tidda (n. xLVii.) e della Zetotla. I, 6 del Basilbi nel resto i la 
ttctia della Itabellaceiit, novella sanese del Gradi (Saggio di 
Letture varie ptr i Giovani, pag. tll] e si riscontra col SorFio- 
ranle Mago,TliV delle Novelline di S.Sltfaìto del De GosicRflA- 
Tis. Le sorelle son Sglie d'un boscaiuolo; sposalo il re serpe 
la terza, etili diventa uomo. La rngaizi svela il fatto alle sorelle, 
e perduto il marito lo riacquista solo dopo lungo ppllegrinag- 
gÌD col consumo d' on paio di )<-arpe di ferro, d' un bordone 
e d'un eappello, e con tante lagrime da empirne de' fiaschi. 
Nella IfiiMtra, n. XVII della Noveliaja /ìorentina dell' Imbkiasi, 
non ì la madrij^na che perfidia a danno delle figlie del ma- 
rìlo, ma bensì il marito per suggeslioDe della seconda moglie. 
11 Prineipt Orso della Vigilia dì Patqua di Oppa del GaAOi, 
meno il fatto della inaeslr.! divenula poi crudele matrigna, è 
anch' esso una versione toscana della nostra novella. La puni- 
zione pel segreto già rotto è cbe la moglie prima di ricongiungersi 
col ibarìto debba consumare 7 pala di scarpe di ferro, 7 bordoni 
di ferro, ed empire di lagrima 7 fìascbetle. Una versione na- 
politana è Lo Serpe, 11, 5 del Cunlo de li eunti: • Lo Re de 
Slarza longa marita la S'glia co no serpe, e scopierto ch'era no 
bello giovene l' ardette la spoglia; isso volenno rompere na ve- 
Irista pe foire. se rompe lo capo, nà trovanno remmedio , la 
figlia de lo re lassa la casa de lo Patre, e 'nltso da na Vorpe 
lo secreto de sanare lo 'nnamorato, accide malitiosamenle la 
Vorpe, e de lo grasso soie e de varie aacielle ontanno lo gio- 
vane feruto, ch'era figlio de Io Prencepe le deveota marito. > Dgilizedb^COOglC io nABB, NOVELLE, RACCONTI EC. 

£1 eùTbaltin, n. VI della JVocelfaja mi'Iane» dell'lHBiii&fl), è uni 
Ter.tìone lombarda, ma differisce alla fine. 

Una TeniODB bolognese è la Fola dil Se Punt^I.delU CoaoniDi- 
Berti; (vedi pure El Re Crìn, novella piemontese dell'ARtETTi). 
Versione venetiana è Der Prìnz mit ier SehtoeinihaM (Il priD- 
cipe dalla pelle di porco), n. Il delle VoUumàrchen aw Yent- 
lien di WiDTBR e Wolf nel Jahrhnch fur rom. und engl. Lil. 
VII, II, (vedi a pag. 1S4 di euo volume la eradiU ooU dei 
Eabler). 

Altra versione è nelle Tredici pine, notti dello Stbipahou, 
II, I: • Galeotto, re d'Anglia, ha un figliuolo nalo porco, il qnal« 
tre volte si aiarila, e posto giù la pelle porcina, e divenuto uà 
bellissimo giovane, fu ctiiamalo De Porco. • ' 

Si ravvicini, del resto, alla XIII di questa raccoltft; pel se- 
greto rivelato si consuiti iu Re Sonnu, e la 7S delle Siàl. Var- 
chtn; e per altro la 31 e la 48 della stesse Sicil. Màrehen. Dgilizedb^COOglC ■ LVD. 
Ia 'Nfantl Margrarita. 

Cc'era 'Da vola un mircanti, e stu mircanti avia la mug- 
ghieri e irì figghi fimmioi, e la granni era accussi bedda ca 
pj li so' biddizzi si chiamava la ''Nfanti Margarita. Arrivan- 
iiu stì figgili a 'na certa età, accuminzaru a iiri a la scola. 
La mastra era 'oa picciotta, e a stì piccìriddi coi facia sem- 
pri tanti cosi graziasi. Passanou tempu, a sti piccìriddi 
coi moriu la matri, e la mastra ca li tratiara pi 'otentu 
cci misi a fari cchìù cosi di 1d solitu. 'Na juroata cci dissi 
idda a la 'Nfanti Margarita : — « Margarita , si 16 patri 
s'hari a marita ri pirchi 'un si piggtiia a mia? > La pie* 
ciridda ca èra giudizinsa, cci la dissi a lu patri ; lu pa- 
tri ca sapia ca li piccìriddi 'un jaranu a mali meriti *, si 
pirsuasi e si la pìggliiaa. Lu forti chi * chista si maritau, 
cci TUtau lu vudeddn centra Margarita, ca cci paria ca la 
picciridda avia un snpranlggiu. 

'Na jurnala la manna a caminata ca la cammarera; ia 
cammarera avvisata: 'nta lu megghiu la lassa sula e la fa 
spèrdìrì ^nta'na campagna sularina. Sta picciridda chianci, 
cbianci : cci cumparisci 'na veccliia e cci dici : ' — ■ Olii 
hai ca chianci ? • — « E ch'haju ad aviri ? me parrastra 
mi mannò a caminata e io mi spersi.> — • Sa' ch'ha' a 

' Ori a mali meriti , peggiorar di candiiione. scadere dal ptimiliTit 

hewswct. 

' Appena che. lotita che. Dgilizedb^COOglC 40 FIABE, NOVELLE, BACCUNTI EC. 

fari ? vatlìnni 'ota stu palazzn ccà vicino, ca chissà è boDu 
pi tia. > Sta picciridda camioa, cantina, jtinci a la palaz- 
zo, acchiana e vidi belli càmmari. -~ < Ddoràzia, ddorà- 
zia I > Chi ddoràzia e ddoràiia I ca ^in cci arrispunneva 
naddu ! Trasi e ^enti nn lamentn ; talia^n funno 'nta 'na 
cammara e vidi 'na povìra donna tutta 'nsanguniata. La 
picciridda cerca li casciuna di li cantarana < e piggbia 
linzola beddi netti, a cci cància lu letta. — ( Aht flggbia 
mia, tu Signurì ti In paga, • cci dici la donna. Va Dna la 
cucina, lava ddi linzola, e poi appnliiia tutta la casa. 

Jamu a la parrastra ca ddoppu ca st> Sgghlastra si 
spersi arristò cantintnna. ''Na jurnata si va a talia a la 
specchio, e dici : 

— < Specchia me ritunnu, 

Co' cc'è cchiù bedda di mia a lu munnu? > 
Si vota la specohiu e cci arrìspanni : 

— « Cc'è lu Snii, cc'è la Luna, 
Cc'è la 'Nfanli Margarita. > 

— ( Comu, comu ? I Idda viva è Margarita ? • — f Si- 
cura ch'è vìva : cci arrispunni lu specchia , ed è 'al'ba 
palazzu chi fa di patrona. > 

Lassamu a idda e pigghiamu a la 'Nfanti Margarita. La 
'Nfanti Margarita ogni jornu facia la mazza a la sladda * 
a sta povira donna tirata, ca era un'arma cannannata. La 
parrastra va a la specchia : ' La runcialU fruga pei cassimi dei Mriterani. 

' Fori tu mui» di ta iladda, far ttitti quei tiastì iPTriifi cha f^nibbe 
an uozi» (la Gialla; qui rifacendo il Ifuo, lavami i la bianclioria iporKi, 
cneinindo, rigOTerDandd i pieni, Epnmndo le itanic ecc. Dgilizedb^COOglC LA 'NFAIvn MAROAMTA. il 

— * Specchiu me rituaau, 

Cu' cc'ò cchiù bodda dì mia a la muanu ? > 

— ( Cc'è lu Suli, cc'è la Luna 
Cc'é la 'N^Dti Mai^riia. > 

— • ^Cnca ch^haju a fari pi lìvarimilla di 'mmeDza sta 
^Nfanti Margarita ? > — < Chiama *iia vecchia maàra , dii- 
nacci sta 'Dtrìzzatvri 'nfatatu e dicci ca coi lu va a duna 
a la 'Nfanti Margarita ^ ■ La signura accusai fici, e la vec- 
chia si partiu pi jiri a vidiri a la 'Nfanti Margarita. 

Ora ^Dta mentri, la donna firuta Gniu la so tempo, s'ab- 
brazzau a Margarita 6 cci dici : ~' i io finivi la me cuq- 
naoDa; e pi tutta lu beni chi la m'ha' fattu, io ti lassù 
tutta stu palazzo cu tutta chidila chi cc'é dintra; ma 
sta' accura, sai I pìrchi tò parrastra ti leni li vigghi *. * E 
^irla. 

'Na jurnata mentri Margarita era a la finestra, veni e 
veni la vecchia e sì fioci ch'era s6 nanna. Picciotta sin- 
cera. Margarita la fici tràsirì. — ■ Chi si' bedda , figghia 
mia!... Chi beddicapiddi chi hall... .^spetta, cali li strizza.» 
La picciotta cci critli e si fici atrizzari. 'Nia lu megghia, 
sta vecchia maàra cci attaccau la 'ntrizzaturi, e la Mar- 
garita arristò ^aratala. La vecchia, zitta la e zitta io, sì 
sdì tornò a la casa. 

Ddoppu )orna scinni l'arma libbirata e cci leva lu 'otriz- 
zatnri; e coma cci lu leva la Margarita arrivinni. — » Ti 
lu dissi io ? Tò parrastra ti teni li vigghi. Sta' accura pi ' Chiama Dna re>'Chìn slrega, irj<1« qaeuo inlreceiatoio ((S\ capelli) fa- 
talo, « dille che -mix a ilari i alla infiinic Unrgbciita. 
* Tiniri ti vigijh', vigilare, apiaw. Dgilizedb^COOglC 42 rUBE, NOTELLB, BACCONTI BC. 

^d'' àulra vota , cà io Qun pozzo scmoiri ccliiù pi fàriti 
arrivisciri. * La psrrastra ddoppu si lalia a lu specehia : 

— » Specchia me ritannu, 

Cu^ cc'è cchiù bedda di mia a lo munnu ? > 
Rispunnì lu specchiu: 

— ( Cc'é lu Suli, cfè la Luaa, 
Cc'è la "Nfanti Margarita. • 

— t 'Nca ìdda arreri viva è ? i — « Si. Talò eh' ha' a 
fari , arrìspunai lu specchiu: chiama la vecchia, cci duoi 
^tu spingulnni \ e cci lu Ta' 'apiari 'a testa a Margarita. • 
Dda vecchia mmalìditta cci ijn, e sì ftuciu una ca la notti 
YUlia alluggiameotu. Comu Margarita si la ricivia, di ddi 
cannistra vacanti chi idda cci vinoia, no' accattava *; e 
carìzzii ccà, e < chi siti bedda I * ddà, si flci tuccari li ca- 
piddi. 'Nla uà vidirì e svidiri, la vecchia scaràoa cci 'tifi- 
la tu spioguluni, e Margarita arrislò 'nfatata. La vecchia 
cci menti sètti veli davanti la facci e si noi va. — L^arma 
libbirata'uncci potti tamari cchiù oni Margarita pi falla 
arrivèniri !... 

Lassamu a idda 'nfatata, e pigghiamu ca cc'era 'na vota 
un Biuzzu ca java a caccia. 'Na juroata cci veni un gran 
malu tìmpuni e iddu unni si va a'rrìpara ? 'nta stu palazzo 
unni cc'era Margarìta 'ncautata. Comu trasi e vidi sta pie- 
ciotta:— ( Oh! chi rara facci IEcom'è,'mmarsamata* ? > E 

' Sptnguluni, )i|)illiine. 

■ Di ddi canniiira ecc. lelleralm. T«le : Ella . (la ngitu) comperi» 
dsltt'caneslr^ Tiiolc'che essa (la veccliia) le rendva ; e vale: cnd«> 
a lulle le mciine, i comp'imeDli e le carezie che 1' aslDIa vecchiarda le 
ficea. 

■ Oh che è ella imbalsamila ? j3i.z.iit,,Cooglc u, Wanti habgarita. 43 

ccì tocca la testa. Coma cci accarizzia li capiddi, vidi dda 
testa dì spinguluni '; tira, eia picciotlaarriveni: — ■ Ahl..> 
e si scaDtau povira figghia a ridirìsi sula c''ud omo. — 
< NuD ti scantari, ca io sugnu un Muzzu, e oun ti fazzu 
mali. — Ora dimmi: com'è ca tu si' ccà sula? » E ddocu 
ìdda cci cnntau una di tultu. Cci dici luRinzza: — ■ Hi- 
schina t mischioa I Ora Tatti curaggiu, ca ora ccà ccì su- 
gna io.» Sti cosisi sannu: < Mi v6' béniri tu a mia?» 
«Si; e tu'?" S' abbrazzarn , si vasaru: lu Riuzzu la 
chìuìju e turno a la casa. Comu jnnci, cci cunta lu tuttn 
a so mairi, la matri cci dici: — • Hajn capilu; jàmula a 
vidirì e poi si nui parrà. > Sì partiou e vannu 'nzém- 
mtjla nni sta picciotta. La Biggina comu la vidi: — « Fig- 
ghìu mìo, ccì dici a lu Rinzzn, 'un si unì parrà cchiù: 
chista è tò mugghierì. > Si rhauoD pigghìatu; li carrozzi 
eranujusu pronti; si Thannu misu 'n carrozza; e sì l'haana 
purtatu. 'Nta mentri, la parraslra pigghia lu specchiu: 

— • Specchia me ritunnu, 

Ca' cc'é cchiù bedda di mìa a lu munnn? i 

— ( Cc'è lu Sulì, cc'è la Luna, 
Cc'è la "Nfanti Margarita. > 

— I Ah ! ancora viva è I ?» — » Si; e ora 'un cci hai cchiù 
ctii cci fari, ca si la pigghia lu Riuzzu,e tu pAi cantari ma- 
aacu *.• E comu ìdda sentì accussi, sì rumpi la testa mura 
mura. 
Lu Riuzza si pìggliiò a la 'Nfanti Margarita, e la 'Nran- 

' Vede U cspocchia JbIIo spillane. 

* Queste cose si ti carne vadino. (Egli «>ri dimandato subita alla r.>- 
faiii): .Ui Tuoi la beiiuT • (Ella avrà i ispxslo) - «SI, e lo T • ee«. 
' Canhirt monaeu. qai gridarf, qnerelarsi ÌDU il nenie. L)^i.z.iit>,Cooglc 44 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

ti Margarita coi dissi:—* Ora si tn v6i béniri a mia, 
m'ha' a fari ud gran piaciri. Li me' soru su' tanti sfur- 
lunati *, ca sa'^'mmanu a dda 'nfami di la me parrastra 
(nenti sapennu la Margarita ca cci avianu scattata l'oc- 
chi a la parrastra). Mànnali a pigghiali *, e falli vèni- 
ri ccà. > La Riuzzu li manaò a pìgghiari e li 'mpalaz- 
zau 'nta lu so palazzo, e Scìra tatti vita di pnncipissi. 
Iddi arristara filici e cuntenti 
E cui sema ccà e ani mannamu li denti. 

Palermo *. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Esce sotto vari titoli: Specchia mi billisimu (Palermo). La 'Sfati- 
ti LiiabbtUa (Ragberia). La Riggma ntra li spini (Polizii) ecc. 

La Mìccìds 'Dira li ■p'Bi {polissi-GeHeroia). 

Una di tre figlie d'un boscaiuolo invidiata dalle sorelle per- 
chfi più bella. e condotta dal padre in campagna [1 . Pilutedda). 
Annotta, ed essa si smarrisce dal padre. Ricoverata in un palazzo, 
deserto trova ìnsanguioato il letto e la sala. Blla ripulisce tutto. 
Viene la Regina tra le ipint sanguinante, la conosce e l'ab- 
braccia; ma le proibisce di accettar doni dal padre caso mai 
verri. Costui un giorno andatala n trovare le regala uu nastro 
pei capelli; inesso8'<ln. ella muore. La Kegina la fa chiudere 
in una cassa e la «spanta. Il Re ha quella cassa, e toglie alla 
bella morta ti nastro; ella rivive, e sposa il tiglio del re. La 
Regina tra le ^pine ^"^ o'nntata l.a sua pena e non è più la- 
cerata. 

• MaNiln a pr.Tdeilc. 

• OalU solita Ui^sin. )ji.z.iit>,Cooglc LA kfakti margarita. 46 

Nella Lisabbelta è questa domanda della madrigna: 

• Bellu, mio bellu specchiu. 
Cchiù beli» di mia co' cc'èf • 

E lo specchio risponde: 

• Cc'è la 'Nfanti Lisabbella 
eh' è cchiti bella dì te. • 

Nelle Palli magicbi, a. XXXVHC, è un dialogo cansimila tra 
un re che si crede bellissimo e uno specchio. • 

Nelle Sicii. 3farch«n. della Govzenbach la intiera novella di 
Maria, die boss Stitfmutttr und die iitbeii BHuber (Maria, la 
crudele madrigna, e i sette ladri). Von Uaruiizedda, e Voudfr 
tehónm Anna (La bell'Anna], n. ì. 3, i, sono versioni della 
presente. Gii perfetto riscontro tirolese è nella raccolta dello 
ScHflBLLEn: n. S3, Die drei Sehwestern {Le tre sorelle), ove perù 
aoD le sorelle che con una lor serva strega inandano per in- 
vìdia a smarrire la sorella Maria, e poi saputala salva, la fanno 
cadere in un sonno profondo. Si noti anche la variante of- 
ferta a pag. ÌM della stessa raccolta, n. 33 delle Anmerkitngen 
and Zusàtze. Lo stesso fondo ha La fola del Mercant delle Nov. 
popolari bologti. della Cobo.vedi-Behtj. 

Si legga il principia della XV della Sotellaia fiorentina: Il 
Re che va a caccia., e gran parte della XXV; La bella Oitet- 
Sina, della XI dMe Novelline di S. Stefano: La cmdel matrigna, 
e del Iratt. 3 della giorn. V del Canto de li atnli: Sole, Luna e 
Talia. (Vedi i riscontri della seguente novella). 

Il principio à comune alla Parrastra di Caelellermiui, alla 
MunaceddaAi Polizzì Generosa, al 5trpentt di Palermo (n.LVl] 
alla iS delle Sic. Màrchen, alla habelluccia del GRAni , alla 
Fola di tri fradliin della GoaoNCDt- Bbati ecc. La vecchia in- 
gAUDatrice che si finge parente di Uargberila 6 pure nel Pop- 
pagaddu, n. Il, e neW'Ervabianca, ove è altresì il Re che va a Dgilizedb^COOglC Lvin. 

Sali, Perna e Anna. 

Signnrì, cc'era 'na vota un Re e 'na ftiggìna: stu Re e sta 
Riggina 'un avevanu figgili, e spinnavaau < p'avìri un Gg- 
ghiu 'na fìggltìa. Lu Signuri cci flci la carità, e nisciu 
gravita la Riggina. Comu nisciu gravita la Riggina, a so tem- 
pu cc'eranu li 'Slrdlachi; cliiamaru a la 'Siròfacu, e In Re 
cci tlissi: — « Dimmi ch'havi a fari la Riggina ? » * 

Lu 'Stròlacu osserva la Riggina, e dici: — • La Riggina 
h 'na fìgghia flnimina; ma.... • e arristau cu lu ma. Cci 
dissi lu Re: — • Ctii voli diri stu tna? • — < Maìstà, sta 
fìgghia arrivannu a Iridici anni, e tuccannu un fusu, re- 
sta 'ncantata. • 

Lu Re sintennu sta cosa: — * Subbitu, dici, chi si fab- 
bricassi 'na casa sutta terra. • 'Nta stu mentri la Riggina 
sì java arriminanna ', vinni l'ara, e parturìu: e fa 'na bed- 
da figgbia fimmina. Cunsldìratì 'ota ddu palazzu chi cun- 
linlizza chi cci fui Hannupigghtatu'na nurrizza, e misiru 
sta nurrizza sutta terra cu la piccìridda, pr' 'un cci fari vì- 
diri uè celu né terra. 'Nsumnia sta picciridda java cri- 
scennu ad ura e a puntu, senza vìdiri nenlì. Arrivannu 
all'età di sett'anni, 'na jurnsta a la nurrizza cci parsi ca 
la picciridda durmia; dici: — • Hi vogghiu allianari tan- 

' Si apirsTsiio, moriTaiio dal deaiderio. 

* Il Rb chiese sirutrologo che eoM avvue a dare allu \ace I» Rrgiiia. 

* Lia Regina a'siidiva maiendu, prepirando a p.rtorir;. Dgilizedb^COOglC 8UM, FERNA E ANNA. 47 

tìcchia; > si pigghia un fasu e 'oa canocchia e si misi a 
filari, spirannu ca la pìcciridda durmia a sonnu 'ncbiau. 
Veni e chi fa f cci veni di jii-i a vivìrì un bicctiieri d'acqna 
ddà dintra ', posa In fasu e la cunocchìa supra 'oa reggia 
e si nni va. Co' si va a'rnispigghia? — la picciridda. Si sasi 
la picciridda di lu letta, vidi tu fusu, cci parsi 'oa cosa 
nova; si lu ptgghia 'mmanu, e subbila resta 'ncantata. 

Jamu a la nurrizza. Coma Irasi la nurrizza e vidi la pie- 
ciridda 'ncantata ca paria 'na murticedda: — t Figghia I 
Figghia I e comn fazza?t > e sì metti a gridari. Li vaci 
si sentina sina a susu; scinni lu Re, la Riggina, e vi- 
dJDU la picciridda, a sènniu so *, coìhu avissi statu mor- 
ia.' Lu patri ctiiancennu a cliiantu ruttu, subbitu subbi tu 
ba pigghiatu la picciridda, cci Ta Tari tri abbiti unu meg- 
ghiu di n*àulru, e la fa vestiri: — < Chisti su' l'abbiti olii t'a. 
via a fari pi lu 'oguaggiu, (Iggliia mia, > e la fa piirtari 
'nta 'na Casina sua 'n campagna. Cci conza un billissìmu 
catalettu, l'ha chìusu 'nta sta casina, e sia casiaa 'un si 
grapiu cchin. 

Cci fu un flgghiu di Re ca iju a caccia. Si nni vinni 
'na grann'acgua; iddu, mischinu. 'un avenna unni si cau- 
sar!, currìu pi sta casina. A ssi tempi cc'eranu li scaletti 
di sita; jiccarn 'na scaletta di sita, e acchianò lu Bracceri 
di la Itiuzzu. Comu acohiana, ammutta lu Gnistruni ', e 
vidi 'na picciotta bedda, bedda quanta la Suli, (cà sta pie- 
ciotta, di li sett'anni avia crisciutu sempri). Scinni lu Brae- ra. frue coainiiiisiata pvr lignificar* Dell'allr* slam». 

lori>, a tor modo il'ioleDden. 

;rv molila lulla «cala di Kla, «pinge le imposte del Iwicoi Dgilizedb^COOglC . 48 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EG. 

ceri nni la Be: — < Uaistà, chi bella caccia ch'avemu fat- 
ta! > Accbìanaru 'nzèrumula, 'nciigna lo Re e vidi a sta 
criatura ca era, comu dicemu nui, viva, cu dda facci so 
'ncarnaia, e cu Iti fusn 'nta li mann. 'Nta la canfasionì 
nudda avia pinsatu a livàrìcci lu fusu. Lu Riuzza cci 'nca- 
goa, la lalia e dici: — f Oh flgghia mia, chi mi pari pia- 
tusa I... E sta cosa di li mana?...> e cci leva la fusa di li 
manu. Ck>mu cci leva lu fusu, la picciolta arriveni. 

Idda si scanta; ma iddu cci dici: ~ • Nun ti scantarì ca 
Gca cc'é tò patri, tò frati K r Cci delti a manciarì e la ri- 
storali; e liitUi; poi iddu cci dissi: — • Ora io mi on'haju 
a jii'ij nun ti dubbitari ca io domani sugnu arreri ccà. > 

TufDannu a la casa la matrì cci dici a lu Riuzzu: — > Fir- 
chi accussi tarda?* — «Hatri mia, cci dici iddu, io sta 
ioroata m'haju alliaaatu tanticchia a caccia. > 

Lu 'oQumani i ddu cci tornò arreri a caccia; va a la 
Casina, nni la picciotta: idda si chiamava Ama; — * Como 
si' Anna ?» — « Bolla. > — * E tu Riuzzu ?» — « Io, bo- 
nu. > P'abbriviari sta picciolta a tu capu di novi misi era 
gravita grossa; partorisci, e fa un beddu figghiu mascolu: 
e cci misi Sufi. 

Jama a la Riggina vecchia, chi vampiava pi stu figghia 
ca a lu Palazzu 'un cci arrisidia cchiù, e la testa cu' sa 
unni Pavia '... La Riggina si sfirniciava p'appurarì unni trac- 
chiggiava stu Dggbiu; e comu 'un putta appurari nenti, ' Non avi^r paura: qui è (in trovi uiy (do padre, Ina tralello. 

■ Andiamo che la Rrgina (mailre} bruciavi per questo suo figlio, che 

ti residi'va più (»lavK p roj in PaliKD, e cl)i r» (penuva ella) dove Dgilizedb^COOglC SDLI, PGBNA E ANNA. 40 

cci dicia: — f Ta mi ha' diri cu cui sP sitaatu <; * e sen- 
za canuscilla, nvia 'na graa rabbia contra ta povira Anna. 

Mda, miscliiau, si jara aHIiaaari cu Sali, ca pi stu pic- 
ciriddu cci niscìanu li ciriveddi. ^Nla stu Trattempu ca lu 
piccir'tddu java crìscenau, la mairi nisciu gravita arreri; 
a li Dovi miài fa 'na bedda llggliia nmmina, e cci misi 
Penj«, La Riggina vecchia diceva sempri:-* Figghìu Ira- 
diturì, tu la testa cu' sa' a cu' l'hai 1... Taltu lu Reguu si 
ani va a gammi all'aria.... • 

Veni ca stu Riuzzu cadiu malalu e s'allitticau: * la matrì 
cci facia pìggbiari còliri di muriri;cu la dispiaciri ca iddu 
'un putia stari cu Anna, si sapi ca avia a càdiri malata! 

Pavireddu, piggliia 'n sutta manu e cci scrivi 'naiittra 
a Anua, e cci dici oa 'un si pigghiassi di pena ca la sé 
malatia è cosa di nentì, e i vogghiu sapiri comu su' li pie- 
cìriddi, ca staju cu pinseri. > 

'Unca tdda java a'ddipórdiri a'ddipèrdiri , e cci assar- 
tira li frevi; e sparrava '. 'Nlra lu spanamentu dici: 
• Suli, Peroa ed Anna 
Ca mi scippi In cori e Tarma ! • 

Comu la matri cci senti diri accusai, — e Ali I sta 'osac- 
ctii e 'osaccòma S ca m'ha pricipitatu ■ uq flgghiu I > e 

' Euiri tituatv, qui avere ud' amica con cui svagarsi. 

' AUiltitàriii, amoiBlarsi cosi da dod potersi più muovere dal leiio. 

* Dunque egli andava. a mde di giorao in gioroo; e tv. asulìlo dalle 
[ebbri, e delirava. 

* Ahi questa baldracc]! [dicea la veccnia R»pf>t).'fliiieehie 'macedmu, 
voci comp, da nati « chi, e no» io come , che si usano per qualificare 
persona a cui ti leiite di dover dare non belli epiteli. Qai la Regina ac- 
corgstirlosi della tresca del Tiglio darebbe della !jalJr«ci:i alla ignoM doooa- 

' Prùipilari qui rovinare, condurre a rovina. 

PithA. - Fiabe e NovelU. Voi. 11. 4 Dgilizedb^COOglC 60 PUBE, NOVELLE, R&CCONTl Ea 

cci dicia tanti mali paroli '. — i Zittu, zitta, Sgghiu mio, 
ca slanotti ti fazza maoctari cu Snii I... • 

'Nta stu frattempu, idtia chiama a la piriuba fidata di 
so figghiu, a lu Bracceri, e cci dici: — • to mi dici la vi- 
nta, io ti dicapita la testa: me figghia a cu' havi ? > Lo 
Bracceri videannla accussl ''aruriata, cci accuminzò a tri- 
mari lu piddizzuDi *, e cci cuntau di la prima sinu al- 
l'urtimu. — • Ah sta scilirata, dici la Rìggiaa, havi avè- 
- Diri 'nta li me' manal Dunca, sta jurnata tu m'ha' a pur- 
tari a Suli, e si so mairi 'un ti lo voli darì, tu cci dici 
ca la volt me figghiu. > OfBzìali di cumannamealu, lu Brac- 
ceri' iju nni la tnugghieri di lu Biazza. — < Com'è lu Hiuz- 
zu ? • cci spija idda a la Bracceri; e lu Bracceri cci arri- 
spunni: • Migghiuliddu; ma sta juroata ìJdn voli a Suli. > 
La matri pigghia a Salì, la vesti beddu pulito e cci la cun- 
signa a lu Bracceri : — < Vidili ca a vai l' arraccumaano; 
cc'è paura di quarchi tradimcnlu?! • Mischina! lu cori 
cci parrava.... E lu Bracceri si nni iju. La vecchia coma 
vitti la stampa di lu Riuzza ' cci dici a stu picciriddu: 
— • Ah sciliratui cchiù sciliratu di tò patrii > pigghia lu 
picciriddu pi lu vrazzoddu, e cci dici a la cucineri : — 
I Te', va a scàonalu, e fammillu apparicchiatu. > Lu cu- 
cineri a locu d' ammazzano sì lo porta a la so casa e l'am- 
muccìò ; e cci fici a la Rìggina un apparìcchiu * a pia- 

' E le dicea tanti Tllaperl. 

* Al Brarcierr, veJen Jalr. «gli CDid ii.fDriau.'roniindòa lare il e. I*p- 
p* lapp«. 

' La regina appena fide bel bambino U atist itutnagiiie) Janampa- 
del principe (sue figlto). 

* Un jnliiigolo, una pielanxa. Dgilizedb^COOglC ■ EGLI, PEANA E ANNA. 51 

Ciri d'idda. Lu meDzijorDu ccì purtó dd'apparicchìu a 
ia Riggina vecchia : — * Chisla è Suli I » — « Ah I veni, , 
veni ccà, ca ti Tazza manciari cu U> patri, ca mi stati Ta- 
ceDQn mòriri 'n pàsima '.... > Va nni lu flgghiu e cci 
dici : — < Te', figghiu mio, mancia : chislu è Sali. • 

La 'DDumaai cci dissi sta Wami Riggina a lu Bracca- 
ri : — • M'ha' a purtarì a Perna, ca l'hé fari maociarì cu 
so patri. > Lu Braccerì va nni la Rigginedda ; idda cci 
dici : ^ • Com'è me figghio Sufi ?» — « Bonn. • — « E 
me marìlu ? > — < Hegghiu; e voli a Perna pi manciari 
^Dzèmmula. > La Rigginedda cci fa: — • Cc'è paura quar- 
chi tradimentu?> Hischina ! lu cori còmu cci avissi 
parratu... — • Cbi ce' entra tradimentul > dici lu Bracce- 
ri. Idda cci vìsliu sta picciridda ; lu Bracceri si -la misi 
'n carrozza e si la purtau, Arrivannu 'n Palarzu, la vec- 
chia : — I Ah ! scilirata cchiù di lo patri, ora ti fazzu di^ 
vèrtiri io!... » Chiama lu cucìneri : — • Te' ccà sta pic- 
ciridda e apparìccliiamilla. > Ln cucineri si pigghia a la 
picciridda, l'ammùccia, e cci fa un pitàggiu di piacìri * 
a la Riggina. Idda cci lu porta a so Dgghiu, ca sempri 
sparrava di la frevi: — • Te', cci dici, ccà cc'è Perna; 
mancia cu Perna, Dumani ti fazzu manciari cu Anna. > 

Lu 'nnumani cci dici a lu Bracceri : — * Dicci a la Sì- 
gnura Rigginedda ca lu Riuzzn è megghiu assai , e la 
voli a Palazzu. » Iju lu Bracceri : — « Maistà , cci dici a 
la Rigginedda, vonnu a So Maistà a Palazzu. Su' tulli bo- 
ni; lu Riuzzu è menzu bonu, e la voli ddà, e vi guditi 
la santa paci. > 

' Uùriri 'n patima, tnnriis di langi) e penoio patire. 
■ Una pitlinift di piacer». Dgilizedb^COOglC 52 FUBE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

Idda s'Iia risiutu di cliidda chi era : yvia ancora l'ab- 
biti chi cci avia mìsu di sopra s6 patri e s' ha misu 'n 
carrozza. La vecchia eia a lu flnistrunì, e stava cu l'oc- 
chi a la via. Accumparisci Anna; la vecchia cci va a lu 
scontra, e comu Tappi vicinu, l'afferra e si la sU'asdna 
pi lì capiddi dicònnucci taoll paroli ^mproprii comu si 
Anna avissi statu una di' ddocu 'mmenzu '. E parranno 
parrannu sì l'acchiana suso e la trasi 'nla 'na càmmara 
unni cc'era 'na quadàra" d'ògghiu vugghienti. L'accosta a 
sta quadàra e cci dici ': — . Spógghiati ! • Mentri idda si 
leva lu priniu àbbitu, e grida a vuci TorLi : Suti! Tàb- 
bitu scruscìu comu si fùssinu ciancianeddi. Lu Riuzzu 
seoti slu gran slrepiLu e attenta '. Anna si leva Tàutru àb- 
bitu, e grida cchiù forti : Pemal... e I' àbbitu scrusciu, 
— • Ah I dici lu Riuzzu, mi pari lu strepitu di Anna, chi 
chiama a ti me' tìgghil > Mentri la vecchia cci fa livari 
lu terzu àbbitu, lu Bìuzzu smaniannu si siisi, si inètti a 
grancicuni ' e va a vìdiil Idda levasi lu terzu àbbitu, e 
grida, ma cu 'na vuci ca livava l'arma: Anna / ' lu Riuz- 
zu, a quattru pedi curii e va nna la càmmara , e trova 
a so matri ca avia aBirratu a Anna, e la slava sdiva- 
cannu dintra la quadàra d'ògghiu ''. 'Un vitti cchiù di 
l'occhi, puvireddu i afferra a la vecchia pi li pizzi di la 

> E cominciò a dirle Unti vituperi come s' ella fosse sUla una docnii 
da lrÌTÌo. 

' Allinlari, origliare, sture in orecchi. 

' A (rane leu ut. carponi. 

• Molisi clii: la narratrice nel nominare Suti, P^rna ed ;<nna facealo 
con grida liimenlose e straiianti. 

' E la slava rirersaniio (ballando) dentro la caldaia d'olio. j3i.z.iit,,Cooglc SVLI, PEANA E ANNA. S3 

négpula ^ e la jelta ''nta la quadàra. Poi s'abhrazza e sì 
vasa a Anna. Cercanu lì figgili, e lu cucineri cci li cun- 
signaa beddi sani e chini di vita. A manu a mana ni- 
scèm li capitoli , e si ''uguagliarli. La cucineri appi un 
gran cumpriminiuni, e 

• Iddi arrìstarn (Ilici e cuntenti 
E nui sema ccà e nni munnamu li denti. 

Palermo '. 

VAHIANTI e; RISCONTHI. 

Lu Ggchiu d'«a Hesaaati [Polizzi-Gentrosa). 
Un prìncipe reale va a caccia con un suo cortigiano, e trova 
in un palazzo disabitato una bella ragaiza'; iodi a non molto 
la sposa, offerendole per lo sposalizio una Teste tutta a sona- 
gli ch'era sen-itn alla Regina per le nozze. ID corte non si sa 
nullaj intanto son nati dui^ figli al principe; Sole e l.nna. La 
Regina saputolo manda a prenderli; li Ta mettere in fórno e 
•e db da mangiare ogni dì il principe. Quando la Regina manda 
a prender la nuora, ella che è vestita della veste a sonagli, 
è vdila dal marito, che '4 in tempo per salvarla', e inforna 
la regina sua madre. 

Tutta la novella è una variante della 3, e' meglio ddla 4 
delle Sic. MSychen della Gonzenbach: in quella i figli tono 
T'atnu e T'amai,, e quando Maruzzedda, la madre, va a morire, 
grida: Tamu I T'amai I Tamirò I in questa, Anna, aneli' eesa 
madre, dimanda; 

• Figghiu mio Suli, figghia mia Lona, 

Chi fa donn'Anna sula! ■ 
Perfettamente eguale è il tratt. S della giorn, V d<l Cnnto d» 
li Ctinti: Sole, tuna e Tolta: • Talia morta pe na resta da liciu. Dgilizedb^COOglC Kì PUBE, NOVELLR, RACCONTI EC. 

e Ugnala a no palazzo, dove capitalo no Rb 'oce fa dai figlie, 
lu iiiogliere gelosa l'ha nelle mano, e coaimanda che li figlie 
siano date a mangiare cucite a lo palre; e Talia b liberata 
da lo RÈ. facenno iettare la mogliera a lo stisso 'fuoco appa- 
recchiato per Talia. • 

Una versione fiorentina b II Re che andava a taccia, XV d«!la 
Novellaja fior. dell'lMBRiAXi. I Ggii sono Rosa, Fiore e Candida, 
e la madre grida: 

• Rpsa, Fiore. Candida. 
Tu m'tiai trafitto l'anima: 
Candida, Rosa e Fiore, 
Tu m' hai traslto il core. > 
Mutati^ i nomi e qualche circostanza, il fondo di questa no- 
vella è negli Eeatommiti di G. B. Giraldi, 11, S: < Oronte alle- 
so stato ama Orbeccbe figliola del re dì l'ersi a; la 
sogl ie, ed ambidue fuggono in Armenia. Il re, lin- 
>pacificato, gli richiama coi figliuoli a casa: venati 
gli uccide Oronte, e i figliuoli, e gli offerisce morti 
s. Ella, vinta da estremo dolore, uccide il padre, 
sia. > 

io de' genitori d'avere un figlio è nella %IU a XIV 
lOColta, e ne 'riscontri notati a pag. 191 del voi. I- 
ne dell 'astrologo, nelle S6, 17, 38, iS della Con- 
1 (rati. 3 giorn. Ili del Basile ecc. Dn sogno cba 
sa è neU'VtiU col dolce, o vero Quallro Centurie di 
detti e fatti di saviiisimi huomini, del P. CaRLO Ca- 
ella Compagnia di Geià (Veneiia. HDCCXSXll) IH, 

amento per ragione del fuso ecc. è nella XII del 
T13, e nella V della Gohzenbach. Per qualche altro 
lontro vedi nel presente voi. nov. LVI, pag. 37-3B, 
. XXXVI, pagina 333 e seg., e la nota del Eiìbler, 
I. Il delle Sicit. Màrchen. Dgilizedb^COOgle LIX. 

Iia fischia di Bianouolurl. 

\Na vota si cuoia e s'arriccunta ca cc'aranu da^ sora: 
uDa ricca e una povira, ch'aviana dui flgghi fimmini; una 
l'ima, tutlidai picciutteddì.''Na jurnaia la ricca chiaaiaua 
la povira, e si Ilei ajatari a fari lu pani. Coma ^uraau, 
pigghìa du' cusnzzi minuti e cci nni duna una a si> flg- 
gbia e una a s6 oiputi: — ■ Tini', vajiti a jìnchiri 'na quar- 
taredda d'acqua '. > Mentri chi lì picciutteddi erana a la 
rmitana , veni e reni 'na vecchia. — > A ftia , dici , mi 
ta dani ssa cusuzza minuta ? > E la figghia dì la ricca : 

— I Oh, dici, Teru!> La vecchia si Tòta ca la figghia di 
la povira: — <A tia, mi la duni ssa cusuzza minuta?» 

— iTìni', pigghiativilla. > La vecchia si la pigghiau bella 
cnntenti e cci dissi: — < Chi pozzi addivintarì cchiù bed- 
da di lu Suli, e quannu ti pettini ti cadissiru di la tosta 
petri domanti, pelri priziusi, oru, argenti!, e furmentu. 
—E a tia (si vota poi ca la figghia di la ricca), chi poz- 
zi addiviotari làdia com'u la pesta, ca la facci crafocchi 
crarocchi, pizzuliata di l'aceddi, e quànnii ti pettini chi 
ti cadissiru di la testa pidocchi, linnini e culorvi tanti*. 

' Coinu t/'urn.u ecc. Appena essa sfornò il pane, prese due puoi mi. 
iinU, e li àìi, uno alla figlinola e un aliro alla nipoU. — > Prendele, 
dio. indile a riempire qaesla broechellina d'acqua. ■ 

'Ealia ecn. E tu. che passa diventare linitla conte la peste . colla 
facci.i lutia buiieral.1, beccali [lagit acc«lli, • che ntì petlioarli postano 
cadérli dal capa pidocchi, lenilir>i e colubri in gran quantità I (Culorvi 
per melai,, invece di tulàvrii come in mila Scilia). L)^Mz.iiuGoogk DO FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

Basta, li dn' picciuteddi turnara ognuna a la s6 casa e si 
jern a cureari pi li fatti so'. 

Lu'nDumaQi la povira va pri pittinari la Hgghia: — < Oh 
chi beni di Oiu I Oh chi rìccliizzi ^ > E ce! vidi cadiri pe- 
tri domanU, oru, argenta e funnentu. La ricca pettina a 
so tigghia: — (Oh chi castia di Diu I Ah ca sugon can- 
suutala cu lutti sii culorvi t £ comu fu, e comu abbinni I • 
e si misi 3 pilari tutta. Doppu ^na piccaredda di jorna , 
la povira mannau la picciuttedda ani la ricca pri fàrisi 
'mprìstari lu ciruìgghiu '. — «Ma duna accun sai ! nuD cci 
l'hai a diri pii-chi mi servi, a la zia. Sì li spija, dicci ca ea 
he cerniri anticchia di cinniri. * 'Nca, idda, la lìgghia, Oci 
accussi. Ma la zia, ca era 'ntrinsichèra ', si metti a sptja- 
ri, a dumannari ctiistu e dumaaMri cbidda, e: • Dimmìl- 
lu; > e: • A mia mi lu pòi diri, > fina chi la picciuttedda 
cci lu dissi: — ■ Ora chi voli, zìa? avemu aspàrtìrì Iti fur- 
menlu di l'orueli peni domanti. •— • E duoni vi vennusli 
ricchizzi? > — ■ Accussi e accussi. » — * Ah va beni (dissi 
'ntra d'ìdda Ja ricca), pri chissu me figgbia addivintau brut- 
ta e fa pidocclii e culorvi, e chisla, bedda, e fa tisori: nun 
dubbìtari, ca ti Thè fari chianciri a tia e a ssa vecchia strja 
chi cci curpa 1 • 

Passau tempu, e la soru povira (ma ora avia un laas- 
«eati di ricchizzi) chiamò a so liggtiiu, (ca nn'avia una 
nicareddu), e cci dici: — • Te" tutti sii domanti e pelri prì- 
ziusi, va' a'bbannìali sutta lu palazza di lu Re, e cci li vin- 
ni, ca noi sarvamu li dinari. • Lu picei utteddu, mittemD 

' Cirn ijiji'iìii, staccio. 

* 'Xlriniickera, ìiArìftale, Gccanaso. Dgilizedb^COOglC LA PIOGHIA DI BIANCCCIDAt. S7 

c3 si chiamava Jactiinu, ha fatta zoccu cci dissi la matti. 
Lu Re si lu tici acchianarì sasu: — < A tia, dici, e donni ti 
Tenoa tutti sti tisori ca manca li pussedn eu ? ■ — < Hai* 
età, dici, acenssì e accussi va In Tattu. > — • E beni, dici 
la Re, en TC^gbiu annanoa caausciri a lòsor», ca sidduè 
▼vu zoccn mi cnnli, eu mi la sposa e la tazza Higgina.* Lo 
'snafflaDì 'mpaja cafalli e carrozzi: — • Avanti, a la casa 
di la fìgghia di Biancaciari. i Comu arrivau: — < Oh chi 
giuvina bedda echià di lo Sali 1 Oh chi rìcchizzi chi cci 
cadisa di la trizza I (Ha, chista sia roè mugghiert I nenti 
'mporta ca nasciu a bàscia furlana, e pSTureddi; (u He fa 
la Riggiiutì * Cà ha datu Taneddu e dici: — • Facitila vò- 
stri di ftlgginedda; casiU vesti e mantigghi a battagghio- 
qì <, e mannalimilla a iu palazzn, sabbilo chi vi manna la 
'mmaseiata. > Jetta 'na rnanatfi tanta di dnbbuluna a la gen- 
ti di Mia la via * e si nni torna a palarzu. Gnnsidirati la 
matfi di Catarina (mittemii ca la picciotla sì chiamava Ca- 
tarìaa) com'era cantenii : • Haju 'nn Ugghia cunsulata! * 
jia dicennu tutta allegra. Ha so soia aggruppava fila, e 
si facia li vudedda piz^i pizzi ', e pinsava coma putissi 
sfuàrì cootra *ò niputi. 

'Nla stu mentri chi !u Re mannau la 'mmasciat3,chi si va 
a cammina? Ca avìa murala la niatri di Catarina, « perciò 
la zia l'appi a'ccumpagnan. Ma chi fa, la birbanti I si porta 

' ('uctle vfttii e miuiliglie a più non iiossa (a battagghiwii). 

' Atcenoa al coBlnme ilu' re t> de' priiicii<i rwli in Sicilia ili buli^ire, 
uscendo in carrozza, matiele d'oro e d'.irgenlo al popolo. Dubbuluna. p\ar. 
di éubbuhmi, dobbla. 

' furili li vudtdda pizzi pizzi come l'allra frase, fariti ìivH'itdda 'uà 
eanijfhia o fraiki; vedi Tor. 1, pag. 338, n. I. Dgilizedb^COOglC S8 ruse, notellr, baoconti ec. 

pnru a so Ggghia , e a Jachinn , ca 'ud dì putia Tari di 
lu mena. Sapra mari, cci leva TaDedda a Catarina, e tap- 
piti la jetta 'n fnnnu. Jachiau vitti tutti cosi; ma scaatàd- 
ntui 'nfazzi cli'anniara puru a iddu ', si Gnciu ca dunuia. 
Idda cci metti Tanedda a so figghia, e la porta a lo Re. 
Oh com'è canciata I e coma fa ? > — < Obi voli, Haistà (di- 
ci )a matri) Paria di lu mari fa; ora, a poca tempu s'ar- 
rìsetla. > 

Jamu a Gatarìoa. Coma affuntun satt^acqaa, si la pig- 
gbia la Sireaa di lu mari e si la porta a li so' càmmarì 
sutta. — ( Vidi quantu rìcchizzi chi tiaju t cci dici a Gala- 
rìna. Chisti su' tutti a Ut disposizioni. Quanou 'un cc'è 
nnddu, niscemu all'aria e ti divertj fora; quannu venDo 
pirsuni, allarga l'acqua e nni sammuzzamu *. > 

Jamu ora a Jachinu, ca Tavianu fattu guardianu di Po- 
chi a la praja * di la mari. Misctiioeddu, chiancìa sem- 
pri pri so soru Catarina, e duo avia paci né notti né 
jornn. Lu scontranu li fati:— • Zitta, Jacbinu, ca ora ti 
'nsignamu nun'è \A som, e tu la pOi vìdiri e ccì pC par- 
rari ogni jornu. Vidi ca Pbavi la Sirena di lu mari: coma 
tu junci a la praja, metti a cantari accussi: 

Ah Sirena di lu mari, 

Bellu pisci mi fa' fari, 

Com'àncìla canti, e l'aceddi addurmisci, 

Mannami a me som ca m'abbidiscii 
e vidi ca tò soru veni. • Jachinu accussi dei : iunci a ' Ma tcnnla-iNUtJ ere. ma wmea-Jo nuo voletu aonegare a^che lui. 
* Sammuzzari, kHvttetsi. 
' Prajn, spiaggia. i.z.iit>,Cooglc LA FIGGHIA DI BIANGCaOBl. 89 

mari e canta la caazanedda di li fati. Catarina lu 'ntisi 
allora. — < matri Sireoa , mi nei maona ? La Sirena, 
la scatinaa di la so catina di setti maghili e la flci nè- 
sciri: — € Parrà co tò frati, e po' torna, ca t'aspettu.i Ac- 
cossi Qcì: — I Oh frstuzzu meu! * — t Oh soriizza miai > 
S'abbrazzaru e vasàru, e steltìra 'nzèmmula un pezza. 
Idda si scatulau li capiddi e ed cascau tant'oru e tanti 
petrì domanti e argenta e furmenta, e l'ochl si flcira li 
vozzi tanti K Mentri chi tarnavano a In palazzu jiana C8D- 
tannu tatti: 

* Co, Co, di mari vinema, 

Dì petri domanti sàzii sema 

Di la fìgghia di Biancaciari, 

Ch' é ccbiù bella di lu Sali. 

Co, Gò, Co. . 
L''aggeati li taliavanu coma tanti lecchi: — < Senti, senti 
chi cantano t > e ogni jornu facianu sempri la stìssa can- 
zuna. La Re arristava cnntintnni ca vidia l'ochi sàzii e 
belli grassi: ma *nfini vinai a sintiri di Faggenti zecca 
cantavano l'ocbt a lo ritorau. ~ •ComoI Comot dici; 
qoantu sentu* Ddoco machina cc'èti E chiaoia a Ja- 
chjnu. — I A tia, l' ochi chi cosa vanoo di corpu ? • — 
< Haistà, accussì ed accossl *. ■ — f Ab, dici, cbista me mog- 
gbierì él Jachinn, senti cb'lia' fari, 'na vota ch'é 'ncati- 
nata e non si nnì pò vèniri, damànnacci chi cci voli p ri 
scatioalla. Dicci chi idda a la Sirena 6i la ptggbia cu li 
boni, e si la fa diri. > 

■ E le oche mangiarono fino a Timi lanlo di ve.tliitlio. 
* A lia, etc. • A td dica (dimmi, Gioacchino) la oche che cosa eva- 
cuano f • — Mieslà, cosi e coal ■ (ovacuano oro, argenlo «ce ). j3i.z.iit,,Cooglc 60 rtÀBB, NOVELLE, RAOCOriTI EC. 

Jachinu la 'nnumani va a mari a la solita; chiima a 
so som, e cci dici tutta qiianta. — • Va beni : ■ dici idda; 
Ta nni la Sirena , e si metti a pittinalla, a fàricci carizzi 
e a diricci daci paroli. Discorri di ccà, discarri di ddà, 
a la Atti cci dici: — < matri Sirena, e si havi mali vos- 
sia, ca mi voli tanto beni, com'li6 Turì eu? Certa ca 11 
pisci mi mancianu; chi cci vtima pri nèsciri eu di ccà? » 
~ * Ih, flgghia I setti grossi mazzi di ferra cci vonnu clii 
battipa tulli 'nta un botta, fatti di setti mastri tulli setti 
frali e tulli 'nta un jornu, e allara si riimpinu tutti ti 
setti magghi di la catina laa. * Catarina cci cuntau tutti 
cosi a so frati. Lu Re, ca la testa l' avia ddà, comu iu 
vitti cci dissi: — • Jachineddu, chi facisti?» — * Maistà 
cci voli cliistu e chislu, e s-'iiavi a fari accussi e accus- 
si. > Subbitu faltu I Hanna priparatu ogni cosa. Jachinu 
chiama a so som; lì setti frati mastri baltìnu li setti 
mazzi, e la catina si rampi. Ln Re s'ha misu 'n gruppa a 
Catarina, e vola pri lii palazzo, mentri chi la Sirena, ca 
'ntìsi la scrùsciu di la rompala, affaccia e si pila tutta. 
— « Ah coma la ' persi ! Ah comò la persi 1 » 

Jamu a lu Re. Ammazza a chidda lària chi avia avutu 
pri mogghieri, e la fa safari 'nta un varrili a usu di ton- 
nina, mittennu a iu funnu la testa e li mann cul'aned- 
du. Dipo' cci manna sto varrili a la sòggira.— « Tini', 
vi manna sta lunnind vostru jènniru. • A stu pania cc'a- 
ra ta gatta q cci facial — • Meut mml damminai m,tìù- 
cliia, ca ti lu .dicu eu ! ^ Meu ! mm I àmtwtinnì aMiecÌM 
ca ti lu dicu eu/~Meul tneul damminni atiticchiaai ti 
lu dicu eu f. — f Ma chi vfli , idda cci dici ; no , no , ca 
me jònniro a mia la mannau. > E bì metti a manciarì a Dgilizedb^COOgle U FIOGUIA DI BUncUCIDU. 61 

manciari, jDrnu pri jornu :.e ogni vota la gatta cci rìpri- 
cava : — ' Mm, tneu, damminai anttcehia , ea ti tu 4icH 
ettf ' Quannu junci à lu funnu : — • Ah , tradimenlu t 
3 me flgghia m'iiaja manciatul Oh flggliia I Oh Agghìa t • 
— f Eu li lu vulia diri, arrispiinni la gatta, ma tu pìr- 
chi 'uD mi tini dasti ? Ora ctiìàuciti la pinitenza ! > Jachi- 
neddu fa (attu Ginirali : lu Re e la Riggina si gudem 
filici e cuntenli, e nui ccà seaza nenti. VARIANTI E RISCONTRI 

ta un'altra lezioQe di BorgeUo è una matrigna che getta in 
mare la figliastra e vi sostituisce la figlia. Le oche' cantano cosi: 

• Cu, Cd, di mari vinemu 

D'ora e d'argentu siluri semu 

Di la soiu di Jachinu 

Luci cchid di l'oru finnr 

Cu, co. CÒ! • 
Questa novella dqd può disgiungersi dalla seguente, della 
quale ha il fondo, e dal Burdilluni. Vedi le note che la se- 
guono. Questo solo vuole aggiungersi che il fondo della pre- 
sente fiaba è nel Cunlo de li canti. Ili, 10 ; Le Ir» fate : • Ci- 
cella maletratlata da la Hatreia b regalala da tre Fate; chella 
'mediosa 'nce manna la Qglia , che ne recevg scuorno , pe la 
quale cosa mannato la Figliastra a guardare Puorce, se' 'nna- 
mora no gran Segnore, ma pe malitia de la Uatreia l'è dato- 
'ncagno la figlia brntla, e lassa la figliastra drinto na votte 
pe la scaudare. Lo Signore scopre lo tradimiento, 'nce mette la 

' Raccoiilaio a Salo mone -Mari] io da Ninfa Lob^iidu, Dgilizedb^COOglC bX FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

figlia, vene la Uatreia la sporpa co l'acqua caudn , e sco- 

pierlo l'arroré s'accide. • 

La soBtiluzìone delia bella colla brutta è pure Della Itabellueeit 
nel Gradi, Saggio di tittere varie ecc. 

La sorte dilTerente toccata alle due cugine à pure nella Mam- 
madràa di G. Pitré , n. VII dei Nuovo Saggio di Fiabe e no- 
velle e nella Za Cardaredda di questa raccolta. ,i,z^iit>,Coot^le LX. 
Oioinini. 

Cc'era 'na vota un mircaoti, slu -mircaiili era maritata 
e aveva dui tlgghi, unn màsculu e si chiamava Cicirnni, 
una fimmina ed era bedda ijuanta lu Suli. Gei marin la 
mugghieri a'stu mìrcanti, e si marilò arreri. La parrà- 
stra avia 'oa granai gilusia di li biddizzi di sta só-fig- 
ghiai^tra, e cci facia sempri minisprezzì. Lu frati "un pu- 
lennu cchiii sufTriri sta cosa, pi disfizzialu si iju a met- 
liri a pati'uni nni lu Re; e lu Re si lu piggbiau pi cam- 
mareri e lu vulia bèoiri lanlu. CjciniDi avia lu ritrattu 
di so som, e comu Iruvava taolicchia di largn, lu oi- 
scia e si lu ntittia a vasari e a taliari.. 'Nla la Curii, 'aa 
cosa ca nn'avianu 'na certa 'mìnìrìa ca lu Re vulia bè- 
niri a Ciciruui, e circavanu la utenza scusa pi livarisilla 
di *mmenzu. ^Na jurnata iju unn dì chìsti nni lu Re e 
cci canta ca Ciciruni 'un iravagghìava propria, cà avia un 
ritrattu, e )a lesta l'avia sempri a stu ritrattu. Lu Re si 
misi 'd fantasia; poi pi cuilàrisi lu ciriveddu v'osi vidiri 
lu ritrattu. — * Di cu' è stu bellu ritrattu, Ciciruni ? Dì 
la lo 'nnamurala, ah ! ?» — « Nonsignura, Maistà; chista 
è Die soni. > — • Tu soru 1 £ lu 'na soru accussi bedda 
hai ? Faiamilla a vidiri I * . . 

Ciciruni parti e va nni so soni pi pnrtalla ani lu Re. La 
parrastra comu 'misi ca la Re vulia portata a sta picciot- 
la, cchiù cci accbiaoau la gilusia; ma flnciu. Ciciruni parti Qiiiif^t^-* .;ii^i 04 HABB, >OVELL£, RACCONTI EC. 

e parti cn la som. La sira cci scura 'nta 'Da campagna 
sularina, e si scontrano cu ''na pocu di fati; una di chi- 
sti cci curaprimintau n'anedilu a la soru di CiciruDì e 
cci dici:— > Te', Gggliia mia: st'aneddu ti servi pi li to' bi- 
sogni.* Juucennn a palazzu riali, lu Re arrìstau alluccota 
di li biddizzi di sia picclotta e la vosi pi inugghieri. La 
cosa si cumminau preétu, e s'tiannu maritatu. 

Lassama a iddi chi si divertiou e pigghiaiau a la par- 
rastra, ca avia 'na figgliia làdia quanta li botti di lu ca> 
t«ddn, e nun durmia cchiù né notti nèjorna pila'nnni- 
ria ca ìm Re s' avia pigghiatu a so ligghiastra. 'Na jur- 
naUi piggliia ;i su Uggliia e parli pi jiri a Palazzu. Ca- 
ininu facennu cci dici: — f Vidi ea si tò sorastra, la Rig- 
gìnedda, ti dici d'arristariti on'idda, tu di no nun cci l'ha' 
a diri; arreslalicci; ma sai ch'ha' a fari? la sira comu 
idda si curca, quanuu la senti ninfuliari, falla tivari di 
lu leltu e falla jtttari a mari; poi linciti ìdda ; cùrcatì 
'flta lu so letta , ca Rigginedda arresti tu. • — € Sissi- 
gnura , cci dici la flgghia , vassa lassa fari a mia. > 
Jimcinu a Palazzu riali e si prìsentanu a la Rigginedda. 
La parraslra comu la vidi , striaci e vasa, strinci e vasa, 
cci Ilei tanti mìllàfìi '. Dici la Rigginedda a so surastra: 
— « Suruzza mia, tu vói ristari ccà cu mia 'na pocu di 
jorna ? > — * ^ ca cci arrestu. • E s'arristaa ddà, e so 
som cci flci assìgnari 'na bella càmmara vicina a la sua. 

Ciciruni già avia un gradu suprajuri, cà era frati di la 
Riggina : e lìguràmunni la 'mmiria di ràulri. Uau dichi- Dgilizedb^COOglC aaBDNi. 6S 

sti 'Da jurnata si fici lì pìatlicedda < ca sta snrastra pi 
jittarì 8 man la Riggioedda. Pialticedda fatti, la nuttata 
appressi! lìiaanu pigghìata Jesi Jesi, l'Iiannu chiusu ^Dta 
'na càscia; ppulim ì a mari *. Seaza Tari scrùscia, la flgghia 
di la parrastra s'tia misu 'nta la letlu idda, flncennu ca 
durmia. A la Re cct veai 'n piDserl di jirisì a curcari 
cu la Btgginedda, (cà sti pirsuni 'ogranni tennu li ietti 
spartuti) *. Vidennala accassi làdia , 'na cosa ca *iisiriti; 
ma poi si pirsuasi ca patia essiri lu canciamenta di la 
stalo *. 

Sia ptcciotta, addottrinata di la mairi, accumiazò a mèi- 
tiri mali pancigghiuDa coatra di CiciruDi. 'Na jaraata 
una di la Carli cci dici a la Re : — e Sapili, Haislà ? Ci- 
ciruni ha ditta ca cci abbasla l'arma 'nta 'na naltala Tari 
nn gran jardina davaali la vostra Palazzu t > — t Vera 
è, dici la (ìnla Riggioedda : io pura cci l'haja 'hlìsu di- 
ri, > La Re, ch'era vàsclu davanti, cci crìtti >; si chiaoia 
a Ciciruni e cci dici : ~ < Tu hai ditlu chista e chista : 
ca l'abbasta Tarma 'ola 'na naltata fari an jardioa da- 
vanti lu me Palazzn; si tu nun fai sia jardina, io li fozza 

' Si acrordA, ai die l'inleui. 

* Accordi falli, la nolle appreuo l' han presa adagilo adagiDO, l'baa 

' Perchè qaesli aignori sogliono aver leUidiilsì (i< marito dalla ma< 
glie). Si sa che if leilo conìugBle , che per la sua imporlanza si dica 
iligghiu il la cata, preciso le parsone dei popolo è sempre grande, 9ie- 
ebè gli spogi non dormuflo mai diróì. 

* Ha poi ai persuase che poteva averla malata di figuralo «lato nuovo 
[coniugale], 

' li re che era an po' debole, credulo pr.-alù fede. 

PivnÉ. - Fiabt t NovtUt. Voi. II. S j3i.z.iit,,Cooglc 66 FIABE, NOVELLA, RACCONTI EC. 

dìoapitarì di vjla. > — < IochìstUDtini'fiajadJttu,HBÌstà > 
cci dici Cicirnni. E t s), ca Tha* dittn > e <riio, ca duo l%a>ii 
dittu * : la poviru CiciniDi s' sppi a chlttiri la vmxa e 
jlri^nni. — <E com'hé fari I miscfaioa miai < • e si metti 
a chiaociri comu no pjcciridda. Va a ripa di mari e dila- 
nia : — * Ah I suruzza mia I Ah I suriizza mia I > E cci 
cnmparisci so som , ttedAa , bedda, ca nna si pò diri , 
''ncatinata di {da) la SireDa di la mari. — ■ Chi hai ca 
chiane) , fratuzza mio ? • — t E eh'' haja ad ariti I ca lu 
Re voli ca io fazzu ao grao jardiou, 'n tempu 'na not- 
tata, davanti lu s6 Palazzo I Io sti cosi comu l*haja a fa- 
ri?»— «E pi chissà ha'achianciri, loccu?l Dicci sì,cahi 
jardina li la tazza io.* E sabbila, 'ncatinata e bona, pìggbia 
l'anedda chi cci aviana data >i fati e lu nesci. — t Gu- 
manoa,. patruna I • dici l' aneddu. -~ < OamaDoii ca sta- 
notti sì faoissi un gran jardinu davanti la Palazzo di hi 
Re. > 'Nta un ditta e un fattu ; la sira scura lu tirrena 
scapala, la 'nnumani matimi si trova sta gran jardinu 
m arvoli e cìuri ca "im si on'arlanu -vista mai. Aflkccia 
hi Re: — «Ohi chi cosa maravlgghiusa I Brava, Cicironi! • 
Appressa jorna : — < Haistà , lu sapiti chi dissi Cici- 
cirani 1 Cci abbasta Tarma ^nta 'na Buttata fari 'aa bella 
funtaua 'mmenzu la jardinu. i — « Vera è : dici la finta 
Rigginedda; io pura cci rhaju 'ntisu diri a Ciciruni. • 
Lq He, ^nfurgiùlu ', chiama a Ciciruni e eci dici : — i Tji 
dicitfi ch'ha' a fari 'na bella funtana 'mioenzu la jaedimi 
'n lempu 'na nottata... > — i lo au ' noi siccia noatì. > Dgilizedb^COOglC \ia, me mefcliina. 
* 'Nfùrgiri, eceiisre, liizire. cicmuNi. ft? 

— ( Ili sai nun la sai : sUnotti Imtì ad essiri laa- 
tana; e si nuD la fai, si' dicapitatu di vita.» Si parti af- 
rerf (Mciruni e ra a ctiiaaci a ripi di mari : — < Ah t sa- 
Tiata. miat • — « Gtii tiai? > cei dibi so soru. — < E chi 
b»jii sd avìri t ca la Re voli folta 'aa fnalina 'mmeniu là 
jardinu 'n tempu ^na nuttata. 'Unca In jardinu 'un cct ab- 
bàstas ? I » — < E pi cliissu chiaaci ? Dicci si, ea rajuta 
io. > La notti nesoi V aneddu : — ■ Paftrana, eumanna f > 
~- ■ Comannn ca giusta davanti la Paiazzn si facissi sl»- 
noUi 'na bella funlana 'rnmenzu lu jardinu. > Un ditti 
e un faltu : lu 'nnumani agghioma 'lù bella Tantana. La 
Re afFaccia e la vitti, e coi piacia assai, e dissi : — < Bravo, 
Ciciruai I > E li *mmirinsi cchiù si Eadana li vudedda fra- 
dici. DdoppR jorna : — • Sapiti, H«ìstà ? CiciruDi dissi ea 
cci abbasla t'arma 'ata 'na nultata arricògghiri 'ntà la 
jardfau tutti sorti d'aceddi .di tutti sortì di ciilurì. > La 
Snta Riggiaeéda cci accurdau : — •£!, Teru è ; sita cosa 
t*liaja 'otisu io. > Lu Re chiama a Cicimni e cci sfHja 
sidilu Ara vera sta cosa. Giciruni cci jAvao e cci spirgiii^ 
raa ca sta cosa Qua l'avìa dittu; md la 8e 'uA cci volsi 
cridiri e cci dissi : — • No, tu l'ha' cHttn, e i*ha' a fari. 
Domani, o tatti sorti d'aceddi di tutti sMrti-di culnri , o 
dicapitatu di vita t > 

Cìcirarri si nni iju 'n'àotra vota a ripi di mari arrapi»- 
tannu: — • Ah I snnizza mia I Ah ! samzsa mia ! * Gei ac- 
eumpari so sem : — t Chi hai, fratuzzo mio f » — • B 
cb'haìu ad arjri I Ora lu Re dld ca io m'hajtt arantatuca' 'nta 
'na nottata m'abbasta l'arma di fàricci truvarì 'nlalujar- 
dìiia tutti sorti di aceddi di tutti sorti di culari I > — < G 
boDUi oun ti ciinfunDiri, t'ajutu io. > Piggtiia l'anedUu : Dgilizedb^COOglC 68 nABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

— « Patruna, cumanna ! > — i Camannu ca 'ota ssu jar- 
dinn cci fassira tutti sorli O'aceiliJi, ài tutti sorti di cu- 
luri. > 'Nta un dittu e un Tatto lu jardiuu fu cliinu di 
tutti sorti d'aceddi di lutti sorti di culuri. Lu 'nuumaDi 
lu Re s'arruspigghia e senti un gran ciucìulin <; si sasi 
e vidi sta biltizza ca 'un si l'avirrìa figurata mai. Tutin 
prijatu: — «Oh chi biìlizza ! Ha stu Ciciruni è un grao 
picciottu I > Fignràmunni cliiddi di la Curii e la finta 
Rigginedda ? La 'mmìria cci mandava l'ocelli. 'Un aveoDu 
ccliiù unni puncìllu, niscèru a diri ca Ciciruni s'avan- 
tava ca nna lu Palazzu passava cchìù iddu ca lu Re. La 
Rigginedda ca slava seoipri a l'aricctiia di lu Re : — < Si, 
veru è , cci dici ; chistn 1' haju 'otisu cu raricctiì mei. > 

— < E quann'è chissu, asrispunni lu Re, cci Tazza avvi- 
diri a slu prisintusu si passa cctiiu iddu ca iol... Chia- 
malìmi a Ciciruni I > Veni Ciciruni, e lu Re si lu 'mpaja 
davaoli e cci fa 'na sparatuoa ; poi pi tuttu cunctiìuj- 
mentu * cci dici: — • Ora finemula: vatlinni di ccà, e 'un 
si uni parrà ccliiù. D'ora nn'avanti la lo casa è'Iu gad- 
dinaru; ddà a goardari ochi ; ma sia' attentu a falli toi: 
la prima ctii manca, guaì pi tia I > 

Ciciruni si noi scìnnl, si pìgghia l'ocliì, e si lì porla 
a ripi di mari. A ripi di mari si misi a chiancìri : — 
« Ah, suruzza mia 1 » Cci curapari so som. — « Lu vidi 
ah I ora a guardar! ochi mi misi I > — (E chi ti cua- 
/anni I ? Ora pensu io. > E ddocu si strizza li so' capiddi 
ch'eracu tanti fila d'oru; e chi vulistivu vìdiri? di 'oa 

' C'iucu/iu, voce che con emniopea imili^ il giimre degli uccelli. Dgilizedb^COOglC CIGIRDNI. S9 

trizza cci cadi Oria e frucnenta, e dì 'a'àulra irizza petri 
priziosi e domami. L'ochi si mUira a manciari : e man- 
cia citi ti mancia, mancia chi li mancia, s'aggliiutteru una 
di latta. Cicirani si licenzia cu so som e TAta pi lu Pa- 
lazzn. Coma Toctii tràsinu a Palazzo cantaau : 

1 Di mari vinema, 

E sàtari gemu, 

Cc'è la sora di Cicirani 

Ch^è cchiù bedda di la Sali. • 
Sta cosa la 'ntisira tatti, e la 'alisi puru lu Re. — • E 
chi cuDsisli ctiistu? dici la Re; e clii consisti ?... Io yog- 
ghia TÌdiri chi è sta cosa. > E si misi a li vigghi di Ci- 
ciraai. 'Na jurnata pensa di giusta di stracanciirisi di 
Tistitu, e coma Cicirani nisciu ca V ochi, lu Re cci ija dap- 
pressa adaciu adaciu. Vidi Qnnari a ripi dì mari a Cici- 
rani e cci senti diri : — « ^ ! sarusxa mia t M/ $»• 
ruzza mia/ • Cumpari so sora 'acatinata a tu solita. — 
t Chi hai? I—I Lu via? mi miiiru a guardarì oehiì t 
Quannu la Re vitti sta rara Tacci e di 'na trizza cci ca- 
dia orla e furmenlu, e di Tàutra trizza petri prizlusi « 
domanti, dici ^nlra idda : — (Oh chi rara facci I Assi- 
migghia tatta a la sora di Cicirani qaanoa mi maritai! > 
E chi fa ? torna a Palazzu e aspetta a Cicirani. Veni Ci- 
cirani ca l'octii, e i'ochi caataau : 

• Di mari viaemu, 

E sàturi sema, 

Cc'é la sora di Cicirani 

Ch'è echio bedda di la Sali. • 
Sìntenna chistu la Re si chiama a Cicirani e si fa can- 
tari tutta diiddu ch'avia fatta 'nta la matinata. Cicirani j3i.z.iit,,Cooglc 70 riABC, NOVKLU, UACONTI EC. 

pi la scantazzu ch'aria cci caataa pani pui, viaa tìhb. 
— t Ora' fa, cei dici lu Re, ora ta bai a jiri dqì lit ton 
e cci ha' a spijari chr cci voli pi libbiralia di la Sirena 
di In mari. > Accussì flci Ciciruni. 5it sofu com'appi sta 
'iinmasciata acoumiazau a fari tanti carìzzii a la Sirenadi 
la mari; poi si cci abbrazzan a lu codda e cci diasi:.~ ■ Ah, 
mairi mia, quanta vi v6gghiu beni iot... tb livatimi'oa 
cuEiritati : nui sempri ccà avemu a stari ? > — < SI, fig- 
ghia mia, massimacaeati io. Pi tia lu rimedia cei sar- 
tia, ma è 'mpussibili. • — • E io chi no'haja a fari di 
mia? Li flgghi chi si sparlinu dì la mairi? Io lu va»' 
lìa sapiri pi cusiritati. * — < Pigghia, pi tu nèsciri di c^, 
sai chi cci vuirissiru? cci vurrissiru setti frati, e stt setti 
frali avissiru a asserì tulli aguali, e poi setti spati, ogni- 
Du la so spala; comu tu nesci di lu mari 'ncati cala, tatti 
'Dzèmmula, un cwm a la catinai e accussì arristassi llb- 
bira. Ma chistu è 'mpussibili, flgghia mia I > 

Lu 'DQumani Cidniai sappi una di latta, cà so soni cci 
cuDtaa lutto. Taffori. Ciciruni sala a palazzu e cci lu cuiitai 
a In Re. Lu Ba dissi: — ( 'Uo crìja ca 'ola latta la miuma 
sti selli frati 'dq s'hatiDu a travari.-..* E si misi a serìvin 
di ccà e di lidài pi anpitari sii selti frali. Ddoppn tempii, 
ca la tempo cci vosi, sii setti frati s'attruvara, e comu In 
Re li vitti, li 0ci vestiri tatti agaali e cci dissi zoccu avia- 
Du a fari. Iddi avanti cu Ciciruni, lu Re appressa 'n car- 
rozza. Arri vara a ripi di mari: — e Ah t saruzza ava, chia- 
ma Ciciruni, ah ! snmzza mia. I > E nesci sa soru 'Qcali- 
nata di la Sirena di lu mari. Li frati cb'eraaa pronti, jet- 
tanu CB un corpu di spala 9- lE^hjpqu di QellH la ofrtj- 
na. Lu He ba cucrutu, s'ha piggliiatu.la RiggisadlfJa» M> l'tHt Dgilizedb^COOglC (UGIRDHI. 71 

misi) 'a cacrozza, Cicirani cu iddi; si^bitn a Palazui. A. 
P»lAasu la ssm di Gicinuii cci esnta tiUtu la pisuto. 

La surastra comu la ritU Sci la morti cli*avia dì fari. 
Ddi^pu do^ jorna lu Ra ti&ai 'na grao tavnla, e 'mmHaa 
a tatti li Granai di Corti. Disenrsn porta discarsu, mentri 
mancjaoa e si divertimi, lu Re dici: — i Ora, cu' ha fattu 
mali i sta ginvina (sintenou patrari pi la sora di Cici- 
niDl^ chi si miritassi? > Arrìspunni bottu 'atra bottu la 
surastra: — *Ctil si mirìtas&i? — esgiri piggiiiata e sdirrub- 
bata di lu fiuistruDi appioniau. > Manca cci avia nisciuUi 
la yeatu di 'mmucca 'jCa li servi l'iiannu pigghiata,e l'tiaa;- 
no sdiiTobbatu di lu Bnlstnioi appionina. La parrastra 
appi. órdini di nu' 'acugnari cchid a Palazsn, ca 'uà lo. 
sapianu ca la birbaoti avia stata idda; e Cicirani fu fatta 
la primu SniiiDi di Corti. 

Iddi arristarn filici e euntenti 

E DUI segio ccà e non fàcema nenti. 

Palermo *. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Sona varianti di questa e della Dovella precedente la 33 eia 
3i delle Sieilianischt Uàrehm: Fon der Schivesttr dtt JVuntt- 
fttrì e Yon Quaddaruni wnd leintr Schtcnter; parti di varianti 
sono nel Burdiiluni. 

Una versione napolilaaa è nel Canto de li eunti, IV, 7: Li 
difje Pizzelte • Hatielia per mustrarese cortese co na vecchia, 
bava la fatatiooe , ma la ria 'mmedioia de la bona fortuna Dgilizedb^COOglC 72 PUBE, NOVELLE, B&CCONTI, EC. 

■aia, la ietta a maro {mare), dova la teoe gran liempo 'ncate- 
Bata : ma liberata da lo frate devenla Regina . e ia lia porta 
la pena de lo errore suio. > 

Una TeraioDB toscana è nella Novellojn /tortntina de II ' tu e ria - 
ni, n. XX, Oraggio e Siancbinetta-, una tirolese nelle i(àreh«n 
und Sagen dolio Schnelleb, n. 31 ; Dai Uàdehea mt( dett gol- 
denta Zòpfen (La ragazza delle trecce d' oro). Qualcbe punto 
di riscontro si trova nel -Peut-ean, n. 3 delle Fiabe pop. vent- 
xiane del Bbhnom. 

U principio è simile per una parte a qaello di Florìndo, nu- 
mero VI, e per od' altra a quello del Guanto d' oro, a. X della 
Nwttline di S. Stefana del De- Gubernatis. Par le male arti 
delta regina a danno di Cicerone vedi STnAPAROtA, notte IV. 
fav. I, ove (a moglie del ite di Bitinia mette a pericolo la vita 
di. Costanza. Qaeata favola, a chi bene la guardi, offre uu fondo 
limile a quello del Gcirunt. Nei Deeamerone dei Boccaccio , 
giorn. X, nov. V, Diaoora dimanda ad Ansaldo il quale l'aoii 
che le faccia di gennaio nn giardino a fiori come di maggio; ed 
•gli per fona di negromanzia glielo fa in pochi di. 

Nella raccolta della Gohzbnbacei, voi. 1, pag. ÌH, le och* 
cantano cosi •■ 

• Qua, qua, qua, 

Di la marina semu vinuti, 

E la som di Quaddarnni, 

Chi è cchiù bella di lu Sali 

Graou e Oria ci ha data a manciì. • 
Nel Cunto de li eunti, pag. i97: 

• Pire, pire, pire, 

Assai bello a lo Sole co la Lana, 

Assai chiù belle è chi coverna a nni. • 
Nella Novell. milaHe$e, pag. I7S: 

• Crò ero. 

Dal mar venghiamo. j3i.z.iit,,Coogle dcunni. 73 

D'oro perle ei cibiamo. 

Lk Borellft d'Oraggio i bella 

É bella come il iole : 

Sarebbe bene at nostro padronj •. 
Malie Jf^rcAfK itnd Sagtn dallo Schmllbs, pag. IBi: 

• Slamo tute alla riia del mare. 

Abbiamo mangiato, abbiamo boTiilo, 

La torelli del Tìlio abbiamo vedoto, 

È bella bella. 

Come 'na itelfa 

E pretto sari sposa del nostro signor. • 
Vedi per altri riscaotri europei la 33 e 34 delle ftrglai- 
(htnd* Anmertungtn del KOhlbii alle Sìeil. Uànhen. i,z.iit>,Cooglc uà. 

Bardllloni. 

Cc'era ''na vota uà mircaDti co qoattra figghi fimminì 
e uau miscniu. La cchiù granai era màscula, on beddn 
figghin, e si chiamava BardillnDì. Dnnca oiiisU, di li tanti 
ricchizzi Tutàru, e s'arriddaceni a ]a vera miseria. Ddoppn 
tempu stu mircaDti ija limusinaoDa ; 'ola In meggtiia 
chi si Ta a cammioa? la mogghi oiscia gravita. Bor- 
dillani videnna sti miserìi coi vasau li maau s la pa- 
tri e a la matri, si 'mmarcau jeanusìnni 'n Fraocia. Era 
orna 'struitn, e comu arrivau si 'mpalazzaa 'nta la pa- 
lazzo di la Re e arrivau a Capitan Gioirali. Lu cuntu 'nn 
metti tempu: la mogghi di lu mircanti rìdatta cchiù di 
cchiù a li miserìi , coi dissi a so marìta : — < Sa' chi ti 
dicu 1 vinnèma la tavula di manciarì (ch'era l'unica cosa 
chi cci arristava) e circamu di fari li cosi di la panza \* 
Passana li robbi-vicchiara *, li chiamam, cci vianera dda 
tavula. Lu mircanti accatlau tutta In nicissanu, e' dui 
pezzi li lassau pi la mammana *. — Vinnira li dulnra, par- 
turisci e fa ''na billissima figghia fimmìDa, di billizzi spa- 
wggiati, ca nuo si nn'avianu vistu mai. VideoDu sta pie- 
cirìdda accnssi bedda , lu patri e la matri ctimincia- 
m a chiancirì dìcenau: ~ * Figghia, 'ota quali miseria 

* Il Corrado pel bambino d> n>KBK. 
' AobN-HctAioru, i. m-, rifraiiìere. 

* Due piailre te eonserrò per p*g«T l« leTstrie*. Dgilizedb^COOglC BtniDlLLUNI. 7Q 

oascìstil > La picciridda crisci, crisci, e qoanna avU, di- 
cema DUI, nn sidicì misi, accaminzau a jiri sula; e Jenna 
jennu si jìttava 'mmenza la pagghia unni durmiana 
so patri e so mairi. Un jorna jncanna 'mmenza la pag- 
ghìa , afferra no pugna di munita d' ara : — ■ Mamma, 
mamma, dici , belli , belli I * ' La matri 'an cci vidi di 
l'occbi, cci li leva di li manu e si li 'Dilla 'ola la pet- 
tu, si fa 'mpristari un guardaspaddi e si oai va a la 
Vuccirìa '. Accada cbislu , accatta cbiddu , fa 'oa spisa 
di piactrì; e a lu meDzijomu cci fu 'oa festa e si man- 
ciaa a vacca chiaa. La patri cci dissi a la piccirìdda ; 
— (E unni li pigghiasti li lustri ' ? > — i Ccà , papi, > 
cci dici la picciridda ; e la porta 'nta no pirtusa sutta 
la paggbia, ca cc'era 'aa giarra china di munita, 'Nfilaaa 
li manu, e piggbiaan tanti dinari ca nua si ponnu diri 
Accossi accominciarn a sullivàrisi e jisàri la testa * e ad- 
divintam com' eranu prima. Quannn la picciridda appi 
qnaltr''anni , la marita dissi a la mugghieri : — ■ Mog- 
gbieri mia, ora mi pari Tura di falla 'nfatari a Pippioa; 
(ca a sta picciridda cci avianu misu Pippina); idda bedda 
cp'à, li picciuli r havi ; cu' cci pò diri di no ? > Adunca 
&l la portani 'n carrozza a Henzumurriali *, unni cc'eranu 

■ Min Stili I voce pmprJB dei 1)ti>bini che Don mddo Mpringr li 
meraviglia per qaalohe co» che dia loro negli occhi. 

■ Vuetiria, merulo pubblico di L>«ieTDio. 

■ Doie. preodesli ['dimanils il padre alla bambina) le ('cose) locenti T 
£«MfrÌ. voce bambineaci per sigaiflcare maoe(e d'argenlo dlI'oto te. 

' .&lxir* il capo, venir su in proaperità, e quiadi acquistar quella S- 
diiav di lè BtnfO, che auea dall'avere. 

* A Heiio Horeale, fuori Porta Nuova ìd Palaraia, * flwtà della via 
che conduce a Monreale. Dgilizedb^COOglC 76 FIABE, NOTELLB, RACCONTI KC. 

qoaUni som : ddà lira lu lazza a li cucchierì ' , scinni 
e trasi nna àéi qaattrii soro. Iddi cci dissìru ca coi vu- 
lianu certi cosi ca s'aviaDo a prìparari , e ca sti cosi lì 
Tulianu travarì Duminìca a la casa d'iddu, e ddà facìaou 
tutlu. Dunca la Dumioica sii soru scianeni ^n Palermu ; 
truTam tuttu prìparatu; sì lavaru li maou, 'mpastaru 'na 
pocu di farina di Majorca, e Rciru quatlru belli pastizzì 
e li mannaru a 'afumari. La mugghieri dì lu furnara 
ddoppu un pizzudda accumenza a sentiri un ciàoru ca era 
'Da musia; cUì fa? pìgghia un pastizzu di chiddi , si lu 
mancia, e onì fa snbbUu unu comu vinai vinai , farina 
nrdinaria, acqua lor da di lu scupazzu : poi 'na cosa liscia 
liscia dì supra, e lu cuafusi culPàutrì tri *. Comu li pa- 
stizzi ffirua Palazzu , la prima fata trincia, e dici: — < lo. 
'nfatn a tìa bedda giuvìna, ca quanta voli ti spirùggliì lì 
to'capiddì, taoti ti pózzana càdiri petri e perai priziuai.i 
— < Ed io, dici la secunna, li "nfatn, di {da) fàriti addivìn- 
tari cchiù bella chi nua sì. > Si susi la terza : — • Ed io 
ti 'nfatu ca tutti li frutti chi tu vAi fora lempa, subbita 
chi pózzana essiri parlati davanti a tia.* Si susi la quarta e 
cci dici:— t Io li 'nfatn...» e comu 'nfila la caleddti, e dici io 
ti 'nfatu, sgriccia la cìnDìri * di la scupazzu chi cc'era 'sta 
lu pastizzu, cci va 'nta l'occhiu a la fata e l'anuorva. * Aht.. 

' Tira 11 laccio al rocchiura (gli !a seguo che ai Sena'i). 

' Farina vrdinarla ecc. La farina [culla quale b furnaln Ux il patlic- 
da, in soslituiione al paslicciu faiatu ch« mangiò, et*)'\\ callJTa qaalìtì, 
l'acqaa (con cai la impasiA} sporca, (presj dal Tasso ore si Un la too- 
1» da spa'.iJw il forno). Poi non ti foce nessun lavoro di aopra, • lo 
coiJude cogli altri. 

* Sebi Ila la cwere. Dg.l.zecit>>COOg[C BURDILLUM. 77 

chi duluri t.... Pi stu mali chi m' ha' fatlu , io ti tazzi 
'aa mala Talaciuini: ca quanna vidi In Sali, pozzi addivin- 
tarì serpi niura I • E spireru li fati. 

Lu patri e la mairi a sta gran petra di Paria ristarà 
''ntra un gran chiantu, pinsannu ca la picciridda un pa- 
tev3 vldiri SdIì: 

Lassamu a iddi, e pigghiamu a Burdillunì, ca 'n Francia 
cuntava mari e munti di ricchizzi di la so casa, cu tatlu 
ca sapia ca a la so casa 'un cc'era cchiù un gurànu; e pi 
chistu era rìspittatu di tutti, pirctiì a stu munnu: Cu' rie- 
sci fora di lu so paisi, si soli diri ca si finci Conti, Duca 
e Marchisi. Lu Re 'na jurnata vosi vidirì s'eranu veri li ric- 
chizzi di BurdilluDi; e manna un Cavalerì 'n Palermu, e 
cci duna lu latinn a cavaddu di zoccu avia a fari. Lu Ca- 
valeri veni 'n Palermu, cerca di lu patri diBurdilluni, e 
trova un Palazzu cu lu so guardapurtuni, culi so'càmma- 
rì a oru zicchinu, cn li so* cammarerì e crìati a la 'ngran- 
ni. Lu patri di Burdilluni lu riciviu cu tanti cìrimonii, 
lu 'mmitau a tavula cu iddu, e quanna cuddau lu Suli 
Sci vèniri a Pippìna. E ddocu lu Gavalerirìstau 'ncantata 
di la tanta biddìzza di sia giuvina, ca nu nn'avia vistu mal 
lu pam. Toma 'n Francia, e cci cunta la tuttu a lu Re. Lu 
Re chiama a Burdilluni e cci dici: — * Burdilluni, vai 'n 
Palermu, curri a la tò casa e portami a tò soru Pippina: 
o bavj la lesta sana o havì la testa ruttu *. ■ Burdilluni 
'UD ni capiu uenti, pirchi iddu "un uj sapia nenti dista 
ioru; ma puru partiu.— Menti pi mia. — Burdilluni avia 'na ' Rumpirìii la tata, melaf., perJer la Tetgìnilu. Il re, preso lielle bei- 
teli* di Peppin», la voleva eomuuque alla fuue, vergine o no. j3i.z.iit,,Cooglc 78 HASB, nOTELLE, RACCONTI, BC. 

picciotta ca si cci aria amicala < tempo aTairtì. Ghista roéì 
jiri cu iddu; e quannu jnncèra 'n Palermu e riUi a Pip- 
pina, att'appi ^oa mmìrìa granai, e sì misi 'n testa ca cci arìft 
a fari perdiri la sorti di la He di Francia, e ca Biggfina 
cci ana a'ddiviatari idda. Bardillunijnncf 'n Palennu, va 
a la casa, si 'aforma dì tatti cosi, si detti a'ccaDusctri, ed 
era cnnliatoBì. 

Passati 'na poca di jorna, BurdiUaoi parli: — t Bacia la 
manu, Papà.i — • Addia, figghia mio.* — • Addia Pìppina.» 
— «Addiu marna, addio suniszi. * E partern. Pi jiri a Pa* 
rìgi di Francia prima si va pi mari e poi si va pi terra *. 
Dunca Burditlani la chiuija bona bona a Pippina e nun cci 
fici vidirì mai 'na raja di Sali. Taccannn terra, la fici met- 
tiri 'Dta 'na littica 'nzòmmala cu ramica sna; e sta bir- 
banti avia 'na rabbia granai, pinsanna ca s'arriciDarann 
a la Palazzo, e cajuncennu ddà, Pippina addirintaraRìg- 
glna, e idda arristava magghieri dì Gtnirali. E accamenza 
a diri: — « Pìppina, grapema ca m'accùpu ! '• — « No, se- 
ni mia, ca m'arruini. • — * Pìppina, io m'aecùpn. » — < Ma 
comu pò essiri I. . > E ddoppir — < Pippina, io mora. •— < Pffi 
mòriri ad anno, io oan ti pozzn gràpiri. * — «Ah Ictiista 
cc'é? > dici l'amica; pigghja un timptrinn, e sfanna In ca- 
ria di la littica; coma sfanna la cùria, trasi la raja di la 
Soli, e la Pippina addirenta serpi nìnra e sala di la liU 
tica e si jetta nna In jardìnn dì tn Re, ch'era ddà vicina, e 

' Amicanti, deiro di donna per rooKio o df nono per la donna, aver 
pratica illecita. 

* Cara quella ossvrvazione geografica <I«lla uOTellalrice I Parigi iqnaai 
sempre della dal popolo Parigi Ji Fiancia. 

' Apriam (Ih Iclligi) che io Sono sofTocal*. Dgilizedb^GOOglC BUBfilLLmi. 7Q 

8j»risci. SnrdiHuni moria ; dici : —■ ■ E com' bajn a fari, 
ca la Re voli a me som ! Ali t mischina mia I > — t E chi 
paura hai? dici Vamica; dicci ca tó sora sugna io, e fi- 
oiBci. > Burdillanì si pìrsuasi , e accussi fici. Ha la Re 
CDnra la vitti dissi : — «E chista è la billizza sparaggia- 
ta ^ Ma basta : parola di Re , e mi 1* haju a maritari. * 
DuDca si la maritau, e stava cu idda. Ma a BardinuDi 'un 
ecl putla paci: idda cci aria fatta perdirl la som, idda 
Tarfa lassatati. Nn'avia nna r^bia canon si pò cridiri. La 
birbanti sì nn'addunau, e ^a jarnata comincia a machi- 
aiari comn livàrisi di *intnenza pura a idda; e cci dici a la 
Be : — * Maislà, io sugna malata, e voggMa (Icazzani '. » 
Era fora tempn , e lu Re dici : — • E com' M fari a cir- 
carhlill?! ~ < Nenti, dici idda, didtilu a Bardillani , e 
BordittaBì Ti li trora. » — « Bnrdilloni 1 1 — t Maislà 1 » 
— « Ta' a cògghlri qnattrn flcazzani pi la Riggina. » — 
«E anni V'ìié cùgghiri di sti tempi? » ~ • TJn ni sàcclu 
nenti : flca hanna a essìri; masinnò la tò testa. > 

SardilluDi affrìttu e scuasulalu si nni scìnni ^ta lu jar- 
ùfàu, e si metti a chiancìri. Ddoppu un piz^uddu cci cum- 
parisci so soni , e cci dici : — ■ Chi hai ?» — « E <h' hfl 
d'avtri ? La Re, accussi e accussi. » — «Va beni; cci ri- 
spanni idda : io appi la fatachimi e ti pozza darì frutti 
fora tempn; te' ccà.» Iddu, cnntintani,acchìana nni In Re, 
e cci li porta. La Re cci lì dnna. Idda ea era gravita si 
li tussicbian "*. Ddoppu jorna, pltittn di varcòca *; e Pip- 

> Fieaixatù, Edù piioialjci;!. 

* Se le maagiù, che possano 3T«rta altossicaUI rQueslo è il significato 
vero àtì verbo tìittieltiari.) 

■ Dopo giorni (le venne; voglia di atbicaccbe. Dgilizedb^COOglC 80 FUBE, NOVELLE, RACCONTI, BC. 

pina cci fici aviri li varcòca; poi pitittu di ciràsi; e Pip- 
pìna cci manna li ciràsi. A li setti misi cci veni pitittu 
di pira; pira 'un cci uni potti darì, pirchì— sta cosa mi 
l'avìa scurdatu — la fataciami era pi tfl cosi: flcazzani, 
varcóca e ciràsi. 

Burdilluoi fu cuanaanatu a morti; e dumannan pi gra- 
zia ca la purpània ^ cci Tavianii a fari diatra lujardÌDa 
rìali. — < Ti sia cuocessi! >, cci diasi lu Re. Fu 'nfarcato, 
e sipillutu. La Riggina allura fu cualeati. 'Na nottata la 
maggbieri di lu giardìneri senti sti paroìi: 
— • Ah frati mio Burdtlluni, 
Ta si' sipurtu 'nta sti niuri virduri, 
La U> amica si guarisci ■ cu lu tó patruoi I > 
Arruspigghia a so maritut— iSenti, maritu miul • E 
vidinu un'umbra niura I A lu 'naumaai lu giardineri va 
nna ]u jardinu pi fari lu mazzettua lu Re, e trova lì pam- 
pini chiai di perni e petrì prizinsi, pirchì FJppina lasira 
si t'avia strizzatu li capiddi e cci avianu cadutu tutti ddi 
belli cosi.Quannu lu Re vitti ddanuvità dissi: — < E d'unni 
vi vìnnim sti belli gioj ? > — < Maistà, l'avema truvatn 
'Dtra lu jardinu. • La notti chi vìnni, lu giardineri s'ap- 
pustau cu la scupetta. A la menzannotti , la stissa cosa 
di la notti prima : riesci un'umbra e dici : 
— ( Ab frati miu Burdilluoi, 
Tu si' sipurtu 'nta sti niuri virduri. 
La tó amica si guarisci cu lu tò patrunì I > 
Lu giardineri 'na cosa ca si scantaa, 'mposta la sco- 
petta * e stava pi sparari; ma l'umbra cci dici : — < Nun 

' Purpà:iia, propaggine, fossa, mortuarìa. 

* Si gtiariKÌ per ai gttdìtri, sì goite, a« la gode. « 

' Spiana lo acbioppo. ■Dgilizedb^COOglC B0IIDH.1,U»I. 81 

mi sparali, ca sngnu carni yaltiala e crisimata coma a tìa; 
accàslati e vidi cu' sugna. • Lu giardineri s'accosta; idda 
si satteva bd velu ch'avia davanti la facci , e cci lassa 
vidtri ddi soi billizzi sparaggiati. Allara cci canta tuttu 
In passaggiu, e lu prega di diri a luReca idda t'aspetta 
ddà pi lu 'nnumaai a sira, Lu 'nnauiaoi matina lu giar- 
dioerì fa la sotitu mazzettu, cci trova arreri perni, e àu- 
tni pinseri nun havi ca <^iddu di jiri nni lu Re e cun- 
tàricci la tuttu. Lu Re allucchiscì, e lu 'iinamani a sira 
scinni cu lu giardineri 'nta lu jardinu. A la solita ura 
eccu ca spunta l'umbra, e tutta affritta e scansulata dici: 
— • Ah 1 frati mio 6urdìtluni.> Lu Re s'accosta: idda cci 
cunta tuttu lu passatu e poi si sulleva iu vela. Lu Real- 
lucctiisci, e ali'urtimu cci spìja chi cci voli pi libbiralla. — 
* Chi cci voli? Cci voli ca tu dumaoi partissi c'un ca- 
raddu ca curri coma lu ventu, vai a lu clami Giurdana, 
qnannu si' vicina, ti cali; ddà trovi qualtru fati chi si 
lavanu, una havi 'na scocca < virdi a la irisza, una 'na 
scocca russa, una 'na scocca cilestri, una 'na scocca bianca: 
Affèrracci li trusci cu li robbi; iddi li vonnu; nun cci li 
dari, sai! Qaannu iddi ti jettanu li scocchi, e quannu l'ur- 
tìma si tagghta 'na trizza di li so' capiddi e ti la jetta, 
allara cci li lassi, ed è livata la me mala fataciumi. * La 
Re 'un vosi sapiri àutru: lu 'nnumaai matinu all'arba 
parti e va fora regnu. Camina , camina , ddoppa -trenta 
jorna e trenta notti junci a la ciumi Giurdanu, trova li 
fati coma cci aria ditta la vera soru di Burdilluni e fa 
tatto chiddochi cci avia ditta idda. Com'appi 'mmana PiTRB. — Fiabe t Novell*. Voi. II. J3i.;.iit,,C00glc 82 riABB, NOTBLLB, BACCO-fTl EC. 

àài scòcchi e dda Irizza: — i Ora vi lassù, cci dici, e mi 
uni vaju, ma nun dubbitati, ca mi sapirró livarì l'ob- 
brigu.i E turoau a lu so regna. Curri subbilu ddì In jar- 
dÌQu, chiama la serpi, la tocca cu la trìzza; e idda addi- 
venla snbbitu ^na bella piccìolta, ca accussi bedda 'un cci 
avia stalu mai. S'altacca la trizia 'n testa e 'un appi echio 
scanta di neoli. Lu Re chiama lu giardiaerì e cci dici: 
— ( Ora senti zoccu hai a fari: Ti pigghi un gran va- 
scellu, ti 'mmarcbi la soru dì Bnrdilluni, e parti di nolti; 
quanna tiaunu passalu 'na pocu di jorna, torna a lu porto, 
jisa bannera furastera, e lassa fari a mia.* Lii giardioerì 
accussi Sci: e la notti stìssa partiu. Ddoppu tri joroa ag- 
gira, jisa bannèra. dicemii nui, 'ngrisa. Affaccia di lu so 
palazzu lu Re cu la Riggina e dici: — *E cu' voi' essirì 
stu vascetlu? Ahi ora mi nn'adduguu: é unu di li mei 
parenti. Jàmucci t » La Riggina, ch'era pizza-avanti-furna ', 
si vesti ''nt'An vìdiri e svidiri e tutti dui fAru a borda. 
Comu idda vitti la soru di Bnrdilluni dici 'ntra idda: * Si 
io nun sapissi ca la soru di Burdìlluni è serpi nìura, 
dirria ca cliisla è la soru di Burdilluni... • S'abbrazzaru, si 
vasara, e scinneru 'n terrà. Jatfti a in palazzu, lutti diri, 
lo Re e la Riggina, stavanu ammirannu li billizzi rari i^ 
la soru di Rurdiliuni. Dici lu Re a la Riggina: — t Ora 
dimmi, cui fa malia sta donna, chi castiga miniassi?» 
~ * Ah, rìspunni la Riggina, e cu' voPessiri dda scili- 
ratu chi facissi mali a sta gioia ? > — i Ma si cci fussì, chi ' Enirì pi»*a-uwin(i-^urBu, evwr sempre il 
innanzi, s parlare, i aenluniiaTe. (uome In foi 
sempre In prìina, alla hveei ilvì forno). Dgilizedb^COOglC BURDILLUM. S'ì 

miritassiti— • Miniassi d'essjrìjitiatu di stu flnistruiii 
e abbracialu t • — i E accassi sarà I arrispunai subbitu 
Ili Re. Sta donna è la som di Burditluni: io mi la davia 
pigghiari pi mngghieri, e tu, 'mmiriusa, la facisti addi- 
viotari serpi ninna pi essiri Higgina tn. La 'ngannu chi fa- 
cisti a mia, e li peni ch^ha^ fattu pàtiri a sta puviredda 
ora li paghi ^nta un mumentii: la pena ti V ha" data tu 
stissa. — Olà olàl servi e surdati di lu Palazzo, afBrrali a 
sia scilirata e jitlàtila di lu flnistruni, e subbitu abbrucia- 
rla. • 'Ntra un djttu e un faltu, la fàusa donna fu sdìr- 
rubbata di In GnisLruni e abbruciata sutta lu palazzu. Poi 
lu Re cci addumanna pìrdunu a la soru di Burdilluoi ca 
cci avia fattn móriri "nfurcatu lu frati 'nnuccenti. Idda 
dici: — 4 Ora nun fa neuti chistu: scinnemu nna lu jar- 
diou e videmu ct)i si pò fari. > Scinninn 'nta lu jardinu, 
levanti la balata unn'era sipillutu Burdilluni e lu trovanu 
quasi 'olattu. Idda c'un pinzidduzzu cci passa n'unguenta 
'nta lu Cùddu: e Burdilluni si cumincìa a moviri, poi su- 
spira, poi si slrìca rocchi coniu si s'arruspigghias6Ì, al- 
rurtimu si susi. Ddocu chi vi dicu? Si strìncinu, si va- 
sanu. Lu Re ordina gran festi, e si marita 'n gran pompa 
co la som di Burdilluni; e mannò a chiamari a so sog- 
giru e a so soggira. 

E tutti arristaru filici e cunteati 

E nut ccà senza nentì. 

Palermo *. 

VABIANTl E RISC0.*1TR1 

Vedi i riscontri notati nelle due precedenti novelle. Alcuni 

■ Qui'Ets qui i lu pricaa delle noivtle racconialsmi dalla Agaiuz^ii Dg.l.z«lt>,GoOQ[C 8% FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

punti di siroigliaaza ti trovano anche nella 13 e nella i9 diWi 
èie. Màrcken e nel Be del Sol n. XXVII della Novellala nih- 
neie. Il cambiamento della sorella di Bordellone, fatto per o- 
pera della trista donna, è quello che si legge nel LhccÌo a. XI 
dtilla Not-ellaja fiorentino, nella Bella e la Brvtta, n. 1 delle 
Novelline di S. Stefano, pag. 17, nella giorn. Ili, tratt. 10 del 
CUnlo de li Cunti. nella notte III. fav. 3 delle Tredici piac. 
notti. Qui la madrigna di Ferrandìno He di Napoli presenta il 
figlio, reduce dalla guerra di Tunisi, una sua bruita figliastra 
come vera ntoglie. Anche qui è la biscia, ed 6 Bianca, sorella 
di Biancobella, che poi comparisce nelle sue naturali e bel- 
lissime forme. 

Il dispetto della fata a cui schizzò la cenere agli occhi, t 
[a cattiva fatagione che essa fece a Peppina, è nel Cunto de li 
cunti, II, 8. La maniera di statare Peppina , cioè 1' andaU ai 
Giordano ecc. à nel Dammi lu vel» , a. L della presenle m- 
colta. Le maligne insinuazioni dei cortigiani a danno di Bor- 
dellone son le stesse dì quelle dei cortigiani contro Floriniio 
nella VI delle Notelline di S. SItfano. D3l.z.llt,,COOg[C LXII. 
Li dui Som, 

% vota s' arriccunta ca ce' erunu dui suorn , una ca- 
dala in bassa furlana , V àulra Marchisa. La Marchìsa a- 
Tia 'na Qgghia laida, l^àutra n'avia tri, ca si campavunu 
cu li manu. Cn jornu , 'un putiennu pajàri là Tiéri di 
la casa ', faòru furzati a starisi ni la strada. TruTàn- 
nusi pi casa a passar! di ddà un cammarierì ^1i la Mar- 
chìsa, cci In iju a cuntari a la patruna, e tanlu fici, mi- 
sctrìau, ca ci ilei dari di la patruna 'un dammusu sutta 
di lu purtuni '. La sira li picciotti s'assìttavunu, miscliinl, 
a lu lustru di lu fanali , a travagghiari , pi sparagnari 
r uógghin di la cannila; ma la tiranna zia Barchisa, 'no 
cci vosi dari stu piaciri, e la sira In facia astutari lu fa> 
naii. 'N vidieonu ctiìstn, lì picciuotti fllarunna lu lustru di 
la Luna. 'Na sira la minzana vosi arrisfari p[ fina cIiV 
vissi s'tramuntalu la L^na, e filannu flTannn si ni iju ap- 
prìessu d'idda. Caminu faciennu, cci attuppdn 'na ttm- 
pesta '; pinsau di giustu di arriparàrìsi na un gran ca- 

'Tlon pilendo p:i)tare il flllo della casa. Lièri , in Pài. Iu«rt o luéru, 
i il friric^ffl tetftr. affiiinTV. È tradtiii'nale in 9ictrìa nuR tumpa n letier* 
«biiall thnaì-.tiuyutp r apfigittail nfUe caM TnaK: ■ Caia grdndt di 
I -tra «on atfim carrétiU. • 

■Una sofflUa soUo un portone, /'ommtitu, voli» fatla, per lo più a 
lega ama. 

' Cammiu facen.lo ti cu1»i sna tempasla. Alluppart, In F&t. 'iffup- 
pori, cipiiare. Dgilizedb^COOglC so FIABE, NOVELLE, nAOCONTl EC. 

sauiientn. 'Ntra stu casamientu irnvan dudici frati: — < Co- 
mu ti trnovi ccà, figgtiia mia? > ci dissira coma la Tìtliim. 
Idda ci cualaulu tuttu. Lu frati granili ci dissi: — (Puz- 
zila ' addivintarì ciiì bedda ca 'un si'. ■ Lu secunnu:- 
« Quannu ti fai li capiddi, pòzzitu jiltaii tanti perni gra- 
natini ! • Lo lierzu: — < Mentri ca ti lari, pòzzitn jillari 
tanti pisci e angiddi! • Lo quarlu: — «Mentri ca pam, 
pòzzita jiUat'ì da la vucca rosi e ciuri I * La quinto: — 
f Pòzzitu flniri lu travagghiu ciù presta ca puoi I > Lu sie- 
sta: — • Pòzzinu addivintari li tuoi masciddi dui puma 
alappì I * • Ci 'nsignani la via, e ci dissira ca arrirannu a 
menza via s'avissi vutatu. Idda flci accussì, e addìvinlan 
cii) sbranoenli ca 'un era. Arrivala a la casa, nuu appi 
àutni pinsieri ca di firisi pigghiari un vacili e lavatisi, e 
fa un piatta di aagiddicabattievanu camusi fussiru stati 
piggliiati allura. La mairi e li suoru arrìstaru spavintali 
e sì flciru cantari )u tutta; ci Qciru li capiddi, arrìcòsira 
li perni ca jìttau e ci li purtam a la zia Harchisa. La 
Marctiisa allucchia 'n vidiènnali, e si vosi 'nfurmari di sta 
facceona. Coma sappi !a passata, pinsau di mannàrici a 
sòQgghia pri falla addivintari citi bella. A la sìra, la flci 
niettiri 'nta lu barcuui e comu la Luna iju pi stramuD- 
lari, ci !a flci jiri d'appriessu. La picciotta si misi a ca- 
niinari e trurau lu casamientu cu li dudici frati. Coma 
la Tittiru, la canuscieru, e prima la frati granai accumin- 
ciau a diciri : — • Pòzzitu addivintari ciù brutta ca 'uu 
si' t > La secunnu: — • Quannu parrì, pòzzitu jittari taata 

' Pitzitv, lonip. di line voci; pozii lu, possa lu. 
* l'oHiDO le lue goancc diveDUre due mele appiole. i,z.iit>,Coogle LI DUI sonu. 87 

purcaria 1 * Ln Uerza : — < Quannu ti fai li capiddi, pòz- 
zitu jittari tanti sirpienti ! • Lu quartu : — < Mentri ca 
ti lavi, pòzzilu jitlari tanti scursuna t >.... Duoppu, ni la 
mannàru. Comn arrìvau, la Harchisa la riciviu tutta cun- 
tenti : ma qaali fu lu so spavientu quannu la truvaa citi 
laida ca nun era?! Ci spijau unni avia slatn ; e comu 
parrau, lu fietu si muria '. 

Lassaoiu la Marcliisa cu so figgbia e pigghiamu a la 
picciotta. Un juornu mentri ca idda era assittata davanti 
la porta, passau 'nu Re; coma la vitti , si ni 'ociammau 
e la vosi pi spu^. Ci lu dissi a la zia Marchisa, e pre- 
sti prestu spnsàru. 

A lu 'nnumani, 'nfatti, partièru pi lu paisi dì lu Re, e 
l'accuinpagaau la zia Harchisa. Arrivannu a cerlu puntu, 
lu Riuzzu scinniu pi passar! avanti e fari priparari lo 
^CBòatra; comu s'alluntamu, la Harchisa 'un appi àutra 
pinsìeru ca di piggliiarì la picciotta , scippàrici V uocci , 
ficcalla 'ntra 'na grotta, tnittìrisi 'n carrozza a so flgghia 
e pàrtiri. Comu arrivara ^nta lu paìsi, lu Riuzzu coma 
vitti a sta piccìuotta (ca fingia di essìri la so zita) si spa- 
vintau. Ci spijau, e idda ci jittau 'na vuccala di fietu. 
— « Comu va sta cosa, i ci dici lu Rìuzzq. La Marchisa 
ci 'mbrugghiau ca pi la strada ci avievuna fattu 'na ma- 
laria * : ma lu Riuzzu 'un ci vosi cridiri, e li misi car- 
zarati. — Pigghiamu ora a dda povira picciotta svinturata, 
jittata 'ntadda grulla. Accuminciau a ciamàri ajutu e pi 

' Le ch.ese cIuiVa staU. e appena parlò, l'alila Cìud era eaiì pui- 
lolenle eh') faMa marire. 

* La Marchùa, ecc. La marchnii valle ìnQnorcbhrla caa dirgli ch« 
piT la strada le avMno falla unit maturili. DgilizecibvGOOglC 88 nABE, NOVELLI, RAOCONTI EC. 

sorti sua si trnraa s passali di ddà un vicciariedda. Co- 
mu 'Dtist sia Tuci , ci avvicioau e vidiènimla 'nta ddu 
stato, si la purtaa a la so casa. Idda coma arrivau, man- 
nau a TÌiiQìrì tu diamaoti ca avia, e si fici dai canisca; 
li ingiù di rosi e poi ci dissi a lii viecciu : — < Jiti sutta 
a li barcuna di la Re, e poi dieiti, ca li cangiati pi noe- 
ci. • Lu viècciu accussì fici, e coma vanniau,si vitti eia* 
matu di 'na signura, ca si H pigghiau e ci desi un uòcciu ^ 
Lu vìèeciu ci lu purtaa a la picciotta ca era 'ofatata, 
e idda si la misi. A la 'anumani ripiliu lu stissu fatto e 
a£cussì la picciotta appi la vista; la signura, ca coma vi 
suppuniti, era la Marchìsa, coma appi li ciuri, circau di 
abbufTuaiari lu Riazza diciènaucci ca Pavia jtttata so fig- 
gbia. Ma, a mala pena la Riazza eì avvicioau, lu fiètu 
era sempri lu stissu. 

ComH la picciotta appi U vista, pinsau di arraecamari 
'du drappu, e ci stampao lu so rìtrattu; e lu Sci appéo- 
airi 'nta lu ciana unni era lu Palazzu di lu Re^ pi vlo- 
Dìlla. Lu Re truvànausi a passari, e vidieaau sta ritrat- 
to, spirlao, e subbitu fici ciamàrì a lu viècciu pi sapirì 
cui l'avfa faltu. Lu viècciu ci cuntau lu tattu, e lu pur- 
tau a vidiri ia picciotta. La Re la caausciu, si fici cud- 
tari tu tattu, si la purtau a Palazzu, fici jàrdiri 'na car- 
cera, pi la Marchisa e tò figgbia , e ìddu arristaa filici 
cu la RigginQtta. 

Noto '. 

' E li fici dui canfMaeec E si fece rliie mrirslre, la riempi di rnsc* 
fiori e disse al vecchio : • Andale so: ti il Ija Icone ile) pc e poi dite (grida- 
te] che le vendete per occhi. • Il vecchio cosi Tace, e appena gridalo, si 
vide chiamalo dilla signora, la-qoitle se le prete e gli diede nn occhio. 
■ Raccolto da Maltia Di Martino. Dgilizedb^COOglC VARIANTE E RISCONTHl 

Il princìpio b simile alli Za Cardaredda. Il baratto del dìa- 
maote per gli occhi è il fondo della Cieca, n. Xfll dei DbGu- 
BKRKiTis ; sulla quale tradizione vedi le osservazioni del KtiHLEH 
alla 3i delle Sic. Manhen, [voi. Il, pag. 117) e alla XIII delle 
Stuelline di S. Stefano nelle GdUingÌtr.kt gilthrU Anzeigen d-.\ 
1870, pag. 1173. 

Vedi pure te nmetle LIX, LK, LXI, LXII di questa raccolts. j3iiE.iit,,Cooglc LXID. 

Iia Hammadr&a. 

'Na vota cc'era ^aa matri e avia 'oa Qgghia (immina^e 
si cliiamaTa Rusidda. \Na jnrnata cci dissi: — * Rusidda, 
Busidda, pigghialj la muDDidduzzu < e va jetta la mun- 
Dizza. > La picciridda pigghiau In miuinìddazzu, e iju a 
jiltari la mimnizza. Ce' era un puzzàngani, e sia mua- 
nizza la iju a jittari ^nta slu puzzàngaru. A lu jittari la 
munDìzza, cci cadiu lu monniddazzu. A sta piccirìdda cci 
ariaon dittu ca dintra )u pazzàogara cc'era la Hammadràa: 
si v6ta e dici: — < Hammadràa, dunami In munnidduzza. * 
La Mammadràa, cei arrispunniu: — • Cala, cala, e pigghia- 
tillu.> — « No, ca tu mi manei; > ci dici la piccirìdda. — < N'o, 
ca nun ti manciù; pi Tarmicedda di mò flggtiia Gola, ca 
nun ti maDcin. » — t 'Nca comu he scinniri? • — « Metti 
un pedi ccà, un pedi ddà, e scinni. > La piccirìdda pi to 
scanta ca so mairi la vastuniava si nun cci purtava la 
munnidduzzu, scinniu. Comu la Hammadràa la vitti ddà 
jusu, si Tabbrazzau tutta: — t Oh chi si' bedda, Rusidda 
mia, chi si' bedda I Scupami sta casa. > La piccirìdda si 
misi a scapari. — * Chi trovi 'nta sta casa ? > — i Han- 
nizzedda, tirricedda, comu l'àutri cristianeddi *. > — < Cer- 
cami sta testa. Chi cc'è 'nta sta testa ? > La piccirìdda la 
misi a circarì, e dici: — • Piducchieddi, linnineddi, coma 

' Munnidduzzu dim. <ti munnalilu, nntics misura di capai'ità. 

■ Muimitzedda, lirriadda dira, di munnitta (immondeita), e di Ifmi. ,„xii..Coot^le U MMMADRAA. 91 

l'àutri cristianeddi ',• — i Cercami stu leltu.— Ora cliì cc'è 
'nta stu lettu ? » — < Cimiceddi, purcileddi, coma t'àutri 
cristianeddi. • — • Clii si' bedda, Rusìdda l 'Nta ssa franti 
ti putissi nasciri 'na stidda, ca di lu ^bleanuri, tutti s'han- 
nu a calarì Tocchi pi taliàriti. Ch'è bedda sta testa! 'Nla 
sta testa li-pulissiru nasciri capiddì comu Bla d'oru; e quan- 
Du ti pettini, d'un latu ti pulissirn càdiri perni e diamanti, 
e di ràiitru lalu frumenlu e òriu! • Poi si la purtau^nta 
'na cammara e cc'eranu robbi vecchi e robbi novi. Ac- 
cumenza di li quasetti, un pam belli e un paru tinti:— 
( Quali vói di cbìstì * ? • Rusidda cci dissi ca valla li cchiii 
Unti. — I E io ti vogghiu dari li meggbìu, • cci dissi la 
Mammadràa. Poi la cammisa, e idda si pìgghiau la cchiù 
vicchiaredda '. Poi la vesta, idda vulia la cchiù vecchia, 
e la Mamniadràa cci detti ia cchiù nova. Poi Tàutri cosi, 
sioa ca la vistiu tutta dj novu e cu bell'àbbiti ca parìa 
''na pupidda di Girmaìiia. Airartìmu cci detti 'na sum- 
micedda di dinari, e sì nn'acchianau. Comu so ma tri, la 
vitti: — • Oh chi biddizzi ! e coma addivinlasti accussì? > 
E Rusidda cci cuntau tuttu chiddu chi cci avia succidutu. 
Sapiti com'è 'nta lu vicinanzu l 'Nacumtnari sua accumin- 
zan a spijàriccì tutti così *, e la matri di Busidda cci cun- 
tau lu 'nchinu di la 'mpanata. Sta cummari avia 'na (ìg- 
ghia ladia quantu li botti di lu cateddu, e cci dissi : — 
■ Tale, a la malrì, lu vidi a Rusidda quanti cosi cci detti 
la Mammadràa? Va jetta puru la munnizza, poi jetti lu 
munnìdduzzu dintra lu pnzzàngarn e poi cerchi di fari- 

' PHwxhitdii, et: dìm. rii pidoethi, lendini, eriilioni (uomini). 

* Domanila la Mammadrsga. 

* La p'ù Tecchia, la più logon, la peggioie. 
-* A dimtDd.rle di iu:ie le cose. Dgilizedb^COOglC 92 riABB, NOTELLB, RACOONTI EC. 

tino dari di la Mammadràa. * Chidda accnsEd fici; piggbiaa 
la munniddazzu e tnnna di palla In jUtaa cu latta la man- 
nizzn. — < Hammadràa, Mammadràa, dammi la mnntiiddtiz- 
znl > — < Cala, cala, e pigghiatilla. > Idda senza farisi priari 
tanto, niei'a scinniri ^nta la pazzàngarn. La Mammadràa 
la fici scnpari e poi cci dissi: — < Chi r,c'è 'nta sta casa ? > 
Dici: — < Hunnizzazza, tirrazza comarìutricrislianazzi. > 
— € Cercami sta lesta; chi cc'é 'nta sta lesta ?» — « Pi- 
dgcchiazzl, linninazzicoiDa Pàutrì cristiaDazzi. • — > Con' 
zantì sia lettu: dimmi: clii cc'è 'iita stu letta ?i — « Ci- 
inìciazzi, purciazzi, coma l'àatri crislianazzi. • — i Giti ar 
brutta I coi dici là Kanoiadràa; chi 'nta sta fruDti ti pozza 
nascìrì un corna flteDti; di sti capiddi li pozza cadiri d'una 
latu fomeri, e di n' àutru lata sterco fllenti ! • — - S' arri- 
criau &ta piceirìdda I 

Poi si la trasiu 'nta 'na càlomara anni cc'eranu Vobbì 
recchi e robbì n«vi; cci meui davanti li guaselti, e cci 
dici: — (Quali vdi di chisti dui ?> — • Quali vogghiatli 
boni t * — • E io ti voggtuu dari li lintil > Poi cci nieUi 
pi davanti la oammi&a: la stisso cosa; poi fa vesta, paru 
la stÌB»u, Sina cs ta vistiu di 'na oriatazza di «aea '. A 
la fìnuta, dùnacoi un tirapuluoi: — > Vattinnit «-««i n&'ao- 
cbiaoau '. So mstti coiftu la vitti spuntar!: — < ^Pigghioti, 
figgliioli I e sta cosa coma arviani I • — «Là Mambudria 
fu. 1 Accnminzartt li sclarri 'nta li dui counnari , ma la 
Boatri di RusiiMa arrietaa ricca, e chidda, làdia e pissnli. 
E accusBÌ la Sigovri castia la 'maotriazza. 

Palermo '. 

' Ia V'f.i d» bruiw servaccù. ila fiFilesCaccla. 

■ IdIgdiIì chi! ie ne r'isM Jal paizo U lirutla e invidiosa ragazia. 

> ftacconuia J. Kost Bruscu. Dgilizedb^COOglC LA MAHHADRAA. VARIANTI K RISCO.NTItl. Una versione siciliana di PoIIezì è La za Caniartdda , ovg 
le due ragazze gon figlie di una sleasa madre. Questa novellina 
È U slessa della senese Nina la stflla t Betta 'l eodon nella 
Vigilia di Pasqua di Ceppo del Gbauiì della fiorentina la Mfa 
Caterina, XXIV della Nov. fior. dell'lMBitiANi, e cosi pure della 
Bella e la brutta ed anche un po' del Luccio, Xi e XII della 
medesima raccolta. Confrontisi con la Bella e la brutta delle 
Sovelline del Ds Gubrrnatis, n. I; co! Sidellin, XXI della No- 
vellaja milanese dell'lMBRiANi; colla napolitana del Canto de li 
cunti. giorn. Ili, tratt. 10: Le tre fate-, colla tirolese delle tìarchen 
und Sagen dello Scbhbllbr, a. 7: Die Geschickte con dea swei 
Sókweitem (La novella delle due sorelle), e meglio ancora colla 
S: Die zteei Schwestem (Le due sorelle) t colla veneziana delle 
Fiabe del BBKNOitt, o. XIX : La putela dai quatro oci . e , pel 
fondo, anche colla 37 delle Sic. Mdnhtn: Von dem KÓnige. dtr 
eitte schòne Frau molile (Il re che voleva una bella donna). Nei 
CXXVI de' Cento Baccanti di H. Somma (Napoli, senaa data) (notisi 
che i racconti son 136 e il titolo ne annunzia 100 soltanto) Luigi 
e Giorannì fratelli hanno varia fortuna. L'uno povera va disperso 
pel mondo, finché s'avviene col mese di Marzo, e lo loda; e 
Uarzo Io colma d'ogni bene e lo carica di ricchezze. L'altro 
invidioso va in cerea di Harzo; interrogato che gliene paia di 
esso mese, lo biasima, e Uarzo lo rovina facendolo tornare a 
casa colle pive nel sacco. Il primo ebhe in dono una cassettina 
di comando -, il secondo una bacchetta , dicendo alla quale 
dammi I se n'avea legnate a tutto andare. Comesi vede, questa è 
noa novella popolare forse raccolta in Nola, a vuoisi accostare 
per qualche punto alta XXIX e alla LXIV di questa raccolta- ci t,,CoOglc LXIV. 
Lu soarparu e li diarull '. 

Cc''era un scarparu pòghiru e alTamiglìatu, e nn patia 
canipari e mantiniri la famiglia, e si nni ij' 'ntra un paisi 
pri voscàrisi lu pani ; comu arriva unì stu paisi, acca- 
mencia a Brriari, e nu potti vuscari uà sòlitu '; In chiama 
nn bargisi, e cci dici: — «Su mastre, mi vutiti mittiri un 
paru (li pietti ? • ' Trasi, cci miui li pielli e si avia fallu 
notlj; cci dici lu scarparu:— 'Mi vuogliu addugàri 'na 
casa ccà pri slàrìcci. • Gei dissi lu borgisi: — « Cc'é 'i^a bella 
casa, ca è abbannunata, ma cci abbitanu lì diavuli. > Ri- 
spunnì lu scarparu:— • 'Nca ia nu mi scantu di sti dia- 
vuli.* Cci dissi lu burgìsi:— • Pri slasira ristali ccà, duntani 
ccijammu pi la casa. • La siraiumaslni si mancia la mi- 
nestra beddu pulitu ; la matina cci detti dicissetli sòliti 
e jèru pri addugàri la casa pri lu mastru. La patrona 
di la casa cci dissi: — « Pigliativila arrigalata, e apriti 
l'uocchi ca cci sunnu li diavuli. * Lu mastru era jim- 
mirùlu, chi avia la jimmu quantu un cangieddu ' ; la 
sira si uni ij" nni dda casa, si 'ml»'istà' un lavulioièddu 

> Velli per U cpirgasioDe di altane parale la novella XVI. 

■ SóUu per »jUu, aui la. Si rieorJi la Tuce lolidut, come ao^ca ma- 

■ Sor maestro, mi volete voi mciicr* dd paio Ji mone mole *lle 

• Canjieddu, in Viiri paui della ptovincìii di Trapani anche i 
specie di granile cesia da Irasporlare ojgelti, celione. Dgilizedb^COOglC W 8CARPARU E LI DIAVUU. vH 

pri fari lu bancarieddu ' ; In jornu avia pricnralu 'na 
coffa china di scarpi pri cunzaluri *, la sira si chiui' 
la porta e si misi a cunzari scarpi , a Qscari * e a cantari; 
arrivata la menzannotti, senti 'na vuci di lu tiettu di la 
casa e dici: ~~ • Ok ca eajul > Bispunni lu inastru: — 
«E cadi, ca cu mia siemmu du' *. • Cadi un pupu e si 
assetta a un pedi di lu bancariedda; ddoppu taaticchia, 
senti 'n'anlra vuci: — • OA ca caju / ■ — • E cadi , ca 
siemntu tri. > Cadi lu pupu, e s'assetta uni Tantru pedi 
di lu bancarieddu. Senti 'n'antra vuci:— « Oh ca caju t » 
— « E cadi, ca siemmu cincu. • Senti 'n'antra vuci: — 
€ Oh ca caju! • — t Cadi , ca siemmu ciucu. • Quannu 
cadiera tuiti quattru, si minLiru a ballar! miezzu la casa 
e mìntÌQu ' a cantari e a diri : — • Luni , Marti , Hiér- 
curi, Juòvidi, Vènniri, e SabatuI • Iddu sintiennu chistu, 
cuntintuni si mimi a ballar! miezza, e a diri midèmma 
coma ad iddi. Cbiddi, 'ncantisimati , quannu vìttiru ca 
niin si scantava lu mastru ccì levanu lu jimmu e V ap- 
piènninu a lu muru , e avanti chi fu jorna sptrièru. La 
matina cent'anni cci paria a li vicini chi agghiurnava 
pri vidiri si lu mastru era vivu ; quannu lu mastru la 
matina apri', e davanti la porta Iruvà' la vanedda china 
dì genti , e Iddu lu vittinu beliu tisu senza jimmu cci ' Si 'labr'.tlà' l'cc. si fé (lare ad iaiprvsiila un piccolo Uvolo per Par- 
Mie il deschetto f'Ia caliolaia). 
* Pi eumatttri, |tla servirsene) per ai.u)iicialure, per ralluppatnre, cu- * Fitcari, fischiare; in Pslerico friuari. 

* E, cadi che con me siamo iloe [fctceiurao dur)- 
' Si minlintt ecc., ù misero a ballare in meno I: Dgilizedb^COOglC 06 rUBB, NOVELLE, BAGGONTI EC. 

spijàvann: — > Comu siti, su mastra ? • — ( Sugna tanto 
finu. > — • E lu jimmu chi nni facìslivu? > Gei ri&pnnsi: 

— < Lu jìisinu slaDOltì mi passa'; > e tutti rislara alloo 
cuti. 

Colera 'na vecchia ch'avìa la jimmu cchià granni di 
chiddu di lu mastru, e cci dissi:— «Hi cci vuHti fari 
stari stanotti, ca mi Jevasu stu jtmmn? ■ Cci dici iddo: 

— f Gnnrsì. > La sira Irasi la vecchia cu lu maslni e 
iddu cci dici: — < Sidili, e quannu càlaau qaattru pupi, 
vu' 3ti a ballari comu ad iddi, e &ti a diri comu diciaa 
iddi. • A mezitannolti , a lu solitu:— « Ah ca cajut » e 
cadiera latti qoaUru, udu appressu a l'antru; e subitu si 
misiou a hallari tutti e a diri Lutii, Marti, Miéretu-i, JtO- 
vidi, Yinniri e Sabatul e abballavanu lutti; ma la vecchia 
lu cuntu lu facia lientu lientu *, e li pupi chi vittirn ci 
nun avia armu di cantari liestu comu ad iddi, pigliarn la 
jimmu di lu mastru scarpani e lu misiru di davanti a la 
vecciiia. Accussi idda nn^appi du", uuu davanti e unu dar- 
rièri. Quannu vìdinu li vicini nèscin la vecchia cu da' 
jtmmi, unu d&vanli e unn darrieri, tutti si misiru a ridiri; 
pùa vinni la terza notti e aEFaccianu li quattru pupi e por- 
tanu un tabutu e du^ cannili di eira; piglianu lu mastra, 
lu raintìnu nnt la tabùtu, cci mìntinu la cannila 'n mani, 
e cci dicinu:— « Ora fincitu muortu '•• Si lu carricanu e si 
lu portanu, e trasinu 'ntra un bucu, e cc'era 'na bella grul- 
la: quannu arrivaru nni la grutta, li pupi Acini fìntaci 
si sciarriavanu, e stramazzanu la tabùtu 'n terra e lu las- 

' E ballavano mlli, e la Tf^chia il conio (la ripMiiione della uanne 
de' pupi) fflcevalo lenlo (male, Ji maU voglia). 
' Fiogilì morto. );,„xii.,Coog[c LO SG&RPAilU E LI DIAVULI. 97 

sanu, e si noi vannu; iddu nesci di lu tabùtu; guagliar- 
du guagliardu, nesci fora, a accnmincia a carrirì; si tocca 
la testa e vidi ca Dan avia birritta.— < Ah, la birritta per- 
si!. > Aggira prì jiri a circari la birritta; cci avia ristata 
un pizzuddii di cannila; l'addama e trasi ani la gratta, e 
trova la birritta, e vidi quantità d'oru e argenta, e tutta 
sorti di niuDi[3;si inghi labinitla, li sacchetti, la pitturioa', 
e dissi: — < Alit duaca chissà fa ca rista' la birritta, ca 
si livó la 'ncanlisimu!.... * E si nni va a la casa, ra dqì 
lu patruni di li casi, ca eranu un bella palazzu abbannuoata 
pri causa di lu 'ncantu, e cci dici: — i Hi rulili vìnniri 
sti casi ? t Si misiru a prezzu, e cci li paga ducent* UU' 
zi, ca jtanu dumila unzi: li mubiglia di tatta punta; si noi 
va a piglia lì dinari di lu 'ncantu, e campau ricca e cnn- 
tenti, e duì 'un aviemmu neoii. 

Caateltermini '. 

VARIANTI E RISCO:<TR[ 

Ne' Due gobbi, nov. XIV dalli Noveltaja fiorentina, b U ates» 
tradizione la quale 6 pare nel Senese, secondo apparisce dalla 
Novella dei due Gobbi del Gradi; Saggio di letture varie per i 
giovani , pag. US. Qai è detto che le fate Cantarano mentre 
facevano il bacato : Sabato e Domenica, e quel che segue. 

Vedi per le Tane fortune incontrale da due individui le du« 
novelle che precedono questa, e particolarmente la novella no- 
lana di Sommi, cannata a pag. 93. PiiRi. — fiabe e Novelle. Tol. II. )ji.z.iit>,Cooglc LXV. 
Li dui OTunparL 

'Na vota s'' arriccunta ca c^erunu dui cumpari varitu- 
nari ; unu era cu Diu e udu cu lu diavalu. Un jnorDU , 
viaggiannu, una ci dissi air àatro: — • Cumpari, la dìa- 
vulu è chiddu ch'ajula. > — * No, ci arrispn&i l'àatru, ca 
va cu Diu, Diu l'ajuta. > E dici si, e dici no: — • Cum- 
pari, (ci dissi cliiddu ca era cu lu diavulii)]ucàmuaj un 
mula. > Passau ^nta stu 'nfalianti ^ un Cavaleri (ca era lu 
iliavulu) e ci spijàru cu' avia ragghiuni. — t Raggliiuni 
aviti, ci rispusi stu Cavaleri, lu diavulu ajula.> E ddu pu- 
virieddu persi lu muln. Sta stuòrìa sicutau, e lu puviru 
cumpari ca era cu Diu, persi tutti li muli. Dispirata, schìr- 
rau * pi lì campagni e Pàutru cumpari si ni iju a la casa. La 
muggliieri di lu cumpari schirratu,comii *un lu vitti arricòg- 
ghiri, accumingiao a pinsari ca Tàutni cumpari l'avissi'am- 
mazzatu e lu liei mettiri carzaratu. Lu cumpari ca era cu 
Diu, accumingiau a caminari; camina, camina, truvau 'na 
grulla Cina di maccì, e siccomn avia scuratu sì coi 'afic- 
cau '. Tuttu assiemi, quantu vidi arricògghìri 3 tanti (e* 
ninu lì dìavnli); lu diavulu granai ci jia addumaanaanu 

' la qneslo punici. 

* Schirrari, della parlata, |>er ijtmirì, sferrare ; andar via a preci- 
pizio, e come disperato. 

* Tritmu ecc. Trovò una grotta pisiia ili maccliie, e siccome era gi.^ 
iiUiaiuta vi si Geco deplro. Dgilizedb^COOglC LI DUI CUMFARl. 99 

ad ognunù chìddu eh' avièvuna fattu; unu ci cuniau la 
fattu di lu cumpari ; n'àatru ci cuntau ch'avia fattu 
'mpingiri 'na resea di pisci ^ntra li caniiarozza ' di la 
figghia di lu Re di la ftassia, < e sìccomu auddu miè- 
dicu ci 1' ha pututu scipparì, morì addamata. Hanu cla- 
mata tolti li ntièdici , ma nuddu ci liavi chi fàrici ; pi 
luvariccilla, ci vuonu tri 5[izzi di tri còccia di agresta di 
la prìula ca è 'ntra la so flaesca '. — > Zittiti, ci arrispusi 
la diavnlu graoni, plrchi li mura hanu uocct, e li macci 
hanu aurìcci *. > Lu cumpari 'ntisi sta discursu e a lu 
'Dumani 'un- appi àutru pinsieru, ca di vistirisi di dui- 
turi e pàrliri li la Russia. Arrlvannu, truvau lutti li mie- 
dici 'ntra la càmmira di sta RìggìDOtla, ca tinièvunucun- 
sigghiu. Comu vìstinu * arrivari a chistu, si raìsiru a ridiri; 
ma lu Re vosi vidiri chiddu ch'avissi fattu, e lu fici las- 
sari sulu ca la Rigginotta. Lu cumparì piggliìaa li tri còc- 
cia di r agresta, li stizzicau * 'ntra li cannarozza di la 
picciotto , ca dì moria eh' era, rlnvlnni. Cunsiddirati la 
cuntintizza di lu patri; 'un appi chi dàrìci a sta cumpa- 
ri, lu carricau d' oru, e la fici accumpagnari fina tra lu so 
paisi. Arrivannu di notti, la mugghieri ca Tavia pri muortu, 
'UD ci vulia grapiri, pariènnaci quarchi spirdu; ma si pir- 

' N'àulru tti eanlau ecc. Ud allro gli narrò i:he avrà t-Mo inca{liare 
('mi,ÌNiiiri, fermare, orrfslare). una liscj di pesce nella gola. 

' Ci tnioniiu ecc. Ci cogliona tre ■(ili* ili granellr il'vgrtslo della per* 
gola che è ovlla «uà finestra. . 

' Proverbio coniane: Li rmirn 'un fta>iiiu orkehi » tènlinn; ed anche 
Li mura hannn uethi, li macchi kannu oricdii. Uoai, macci ce. il«lla 
parlala per occfiì, macchit ecc. 

* Appena videro, 

* Slissi<ari. Glillare, lasciar eadeio a stille. j3i.z.iit,,Cooglc 100 FUBB, NOVELLE, RACCONTI EC. 

soasi e vidienoD Hi gran dinari 'un sapia chi piDsari. 
Lu maritu ci cuniau lu tutto e a lu ^numani aecumlDuo 
a fabbrìcàrìsi 'uu bellu palazzo. L'àutra comparì 'd vI- 
diennula turnarì accassi rìcea,ei Rpi}ai];dici: — <Oampaii, 
coma Atu falttif* Lu cunparì ci cuntau lu passato; dici: 
— ■ Un Ti In dicia in, ca cu' ra cu Diu, Din t'ajuta ! > La 
ctimparì a la sira pinsau di jirici iddu. S" anicósira ddi 
diavuli, e chidda ci cuntau a lu diavuln granni, tuttala 
passata. — ■ 'Un ti lu dissi iu, ca li mura banuuoccì e li 
macci hanu anrìcci? Carriennu, jttlàmu fuocu a tutti sii 
maccit > Lu pùTiru compari addiviotau ciORirì pi cridiri 
ca In diavulu è cbiddu cb' ajuta e pi 'na certa mmidia 
ch^ aria avutu. 

Noto \ 

' Rsccollo Ja UiKia Di Minino. DgilizecibvCOOgk Lu C erann tri som , ed eranu sali senza patri q senza 
matri campànansi cu lu surrizzn di li genti. La som 
cchiù grannì ci dissi a la cchìù nica : — < Lu sai chi (r 
dica? Va a'ccatta qaaiturrana di panie un grana di 
s;ngunazzu '. * Chidda accossi Bei. Voi doppuetii )u ija 
ad accallari, ci 'neuntrau una fontana di acqua, e si misi 
a vÌTiri cu li manu nn'arreri. 'Ntra chissà mentri, curri 
un cani e ci afferra la puoi e tu sangunaezu. Curri iJda 
pri agginngirì Is cani. Lucani acchiana in un patezzu chi 
nuo cVa nnddu. La casa era cbina pri china ' di tutti 
sorti di cosi. Li giuvina acctvianau para e vitti ta casa 
china di tanti così senza niiddupatrani. Fra di Tàutri c'ei^ 
linu. Idda si prijau tutti pri jrri a chiamari a liso'-sore. 
Lu cani già si nni avia >atu prìnm. Coma arrWan, li som 
ci dfssiru: — i L'^aceattaslì fa pani e la sangHinrEzn? » 
Idda risptmnra : — i Si , ma nun li pBrtsjB. • Li soni , 
senza primu sapirì la ragiusi, ci dètliru vastimati. Idda 
acentniozara lu dìscorsu , e chiddi darana di mazza. — 
I Ma... sintitil Truraju on paiaazut la pani e lu sangu- 
nazm mi lu scippau lu cani. 'Ntra la palazzo e' eranu 
tanti cosi .. > E chiddi senza sentiri nenti davano ligaati. 

' Sa gttnnszu, snagmuacùia : irossi salsircioni di dolcia bollila e rap- 
presa con uTd passa, che si wul manti.ira per Carnevale. 

* V.1 a. cumperSre quaitro gniii kvul. 6) ili pane e un grano di «ait- 
guinacfio. QualUiirajta, p«r tufoo., invere di qnaltm grana. 

' Piena leppa. )ji.z.iit>,Cooglc 102 FIABE, KOVKLLE, ilÀCCOKTI EC. 

— t Ahi).- Abì 1 Lu vuliti sèDliri o no?—- Coma lu cani 
acchianau la palazzu, iu ci jiu, e la imvaju sala '. Ora 
lu sapiti chi vi dicu ?... Di jirìci tulli ca arrìccheniB. > 
Chiddi pir6 davanu vaslunati I Ma poi pirsuasa la ccbiù 
granni ci dissi : — • Nui ci jàmu; ma siddu nun è veni 
ti ammazzama.» Ci jeru tulli e videnau dda catasta di 
linn ficiru paci, e piosaru di Tari ^oa nultata Tunu prì 
scardàrisi lu linu. Ficiiu la auttata e accuminsau la granni 
a scardari la Iìdu. Coma scardava canlaTa, e dicia : 

< Quanlu guai pati lu linul 

Canta gaddu e fa matinu. 

Qaantu scardu e pìsu la linu ! > 
Mentri dicia chista, senti una ruci dì lu tettu e ci dis- 
si : — < Vidi, ca calu I • Idda si scantau tutta e si 'ìjn a 
curcari. Li soru pirò ci dissim : — i Pirchi ti reni acnr- 
chi ? » — « Pirelli sintiju una vuci di la tottu. > La miz- 
zana curaggiusa ci dissi : — «Ora ci vaju iu ca nun mi 
scantu. > Coma ci iju e accnmìnsau a cantari, senti la 
vuci di la tettu e ci dissi : — i Vidi ca mi jetta I > Sin- 
tiu diissi paroli e si iju a curcari Tidemmi. Li sora ci 
dissiru : — « 'Nca chi "? TÌdemmi ti veni a curchi ' ? » — 
I Sintiju la vuci di lu tetta e mi vinni a curcari. > 

La nica pirò curaggiusa misi a scardari lu linu e misi 
a cantari. Sintiu la vuci di la tettu chi ci dicia: — «.Vidi 
ca mi jettu 1 1 > — e Si, jèttati ca viju lu sbalauzu ' I ■ Gbid- 

'■ Io vi Bndsi e IroTJii il pillano iu>l'i. Ci jiu; scriTo cosi questa voca 
della 1. |>er». del pass. ri», sliig. pi^r distinguerla da iju, 3. pera., come 
kllrove ia per io per distinguerla da jìa andara. 

* 'Ifca chi eco. che, anche la Ividtmtni, lo stwui che niid«mmi, ini- 
dè, miri, mmiri, vide, ecc. anche, aliresi, pure) vieni a coricarti f 

* SbotanzH, qui caduu. Dgilizedb^COOglC LU SANGUrtAZZU. 103. 

da a la terza vota si jittau e ci dissi : — • Vidi ca iu su- 
gnu 'iia Draga. Stu palazzu è mìu. Tutt^ la robba è mia t 
Lu sai chi ti dicu ? Di ssu linu chi scardi n' hai a fari 
QQ ghiòmmaru granili e poi lu carrozzi S ioni va la, 
ghiòmmaru vai tu.> fdda liei lu ghiòmiaaru e lu carmz- 
zau. La Draga ci dissi : — < Vidi ca lu ghiómmara ti 
porta diatra un palazzo, e c'à lu Biuzzu cnrcatu. Tu co- 
ma arrivici duni uaa vasata a lu Riuzzu. • Idda ci iju 
e s'afTrunlau, pircui uun ci detti la vasata. LuRiuzza, 
mentri chi idda nun ci dava la vasata, sicutau a dormi- 
ri. Chidda eì misi a lu fìnistruni a filari cnttuai. Sutla 
lu fìnistruni cVa- ana fumana : tulli ìjana airacqua; fra 
di ràulri ci iju 'na Scavuzza. Lu rìllessu di chidda chi 
era a lu linìstruni, ci paria chi avissi addivintatu bedda 
idda. E si misi a diri : — • Oh , guaatu sugna bedda ! 1 
E la mia patruoa mi manna a L'acqua I Rampiti quartàra, 
leslu lestu I * Lu dumani a chidda ura ci iju arreni e 
ficì lu slissu pri fiuu a la terza vota. Ma poi pirò si tru- 
vau 'ngannata; pirchi vitti a chidda bedda a lu rtnislruni 
« dissi : ~ • DaDca nun haju stata io la bedda I haju 
rumputu qaatlru quartàri senza fari nenli. Idda,- la Sca- 
vuzza -ci dissi a ctiidda: — iD'uaui è chi acchianau vos- 
sia ? • Idda ci dissi ('nsignànnucci la porla): • Di ccà.» La 
Scavuzza acchianau e ci iju a dari la vasata ala Re, elu 
Re subbilu si risbigghiau , e ci dissi : -~ i Tu sarai la 
spasa mia.* Lu Re pàrtiri duvia pri fari l'abbiti a la zi- 
ta. Ci dissi a chidda : — i Tu nun mi vulisti dari la va- 
.sata, percui nun ti pozzu spusari. Già li livasli la furtu- 1 gomilolo lo vai rololanrlo. C<irrozzi e 
. girare, li rare, ro loia re. Dgilizedb^COOglC 104 FIABE, NOVELLI, DACCONTl KC. 

Da t > La bedda ci dissi: — < lo tutti ssi cosi li sàcciu ; 
ma TOgghia fotta niia grazia, chi quanno parti mi por- 
tassi un tìmpirìnedda e ana pupidda. Badassi pirò, a. 
sidda si tà scorda, non patissi caminarì echio t Chista ci 
dica t ■ Ha chidda, fatti l'abiti, a tnltu d'ailura pinsan, (ora 
chi a nhiwa. Poi ci pinsan e ci li fici. Coma arrìTas ci 
li detti e la chindin 'ntra un gaddinarn, e accossì si flci 
lu sposaliziu di la Scavuzza e di la Re. Lu Re purUu 
la zita a la batia, e tatti li parenti monachi ci roisini a 
darl cosi<daci. La Scavozza coma si mangiava li cosi du- 
ci, jia uDgiaDDB '. La giuvioa chiusa pirò si misi a can- 
tari tutti li soi sTinturi a la pupidda , la quali ci calava 
)a testa e UBghiava. Coma arrivau a lo ponto ca la Re 
si pi^hiaa la Scavuzza, scatta la Scavuzza e tutti li mo- 
nachi si spavintaru. Scatta dunca la Scavuzza, e accossì 
scatta poro la pupidda. Coma dda giuvina vitti ca scat- 
tau la pupidda , pigghiaa lu cateddu prt ammazzàrisi. 
Lu Re si misi darrerì la porta d'idda, detti on càueiu a 
la porla e si pi^hiau pri spasa ad idda. 

Favula scritta, bvula ditta, 

Diciti la vostra, oa la mia è ditta. 

PoUzzi-Generosa. 
VARIANTI ET fìlSCONTRr 

li principio ciuirroata con la 78 delle Sieil. UànAin, col Catti 
'nfalatu ài Cistellermini e con J Irii mlaram dalle Nooellr 
bologntti della CoRonaDi-BBitTi. Le coiumissioni della bella al 
principe hanno di quelle che sono nella Grattùla-beddàtlala. 
Per la brutta mora che si specchia snila fontana vedi le note 
alla XIII. 

' Andnva gonfiando. i,z,iii,CoogIe LXVH. 
La Fata muta. 

Si cunta e sì riccunta a lor signurì, e mentri si cunta 
slu cunta si passassi udienza a tutti sti signori <, ca 
cc'era un Re e 'na Rfggina e avìanvt setti figgili; sei fim- 
mini ed nnn màscnln. Dici: — • Marna (dissi lu màsculu), 
passai *ncaatu a )a batij *, vitti 'ha giuvìna ctii si pitti- 
nava, bedda quanta la Salì, ca 'na trizza tanta, coma 
l'oro; marna, ea a chissà voggliiu. • — • 'Nca, dici, Mg- 
ghia, 'njpajàmu la carrozza e jamn a vidiri sì 'nta l'à- 
stracu dì la batta cc'è veru ssa bedda piccìolta.* Pigghìà- 
ni la carrozza , e coi jera. ~ Tappi-tappi. — • Ca' è ? » 
Dici: — * Atema a fari un visilocu *, ca aviti ^na giuvina 
chi si pitttnara 'olra l'à^trSca, bedda qaanla la Suli, ca 
li frizzi ifom, e la vulomu vidiri. • — t Ccà cci sa' li- 
chiavi; circatila e viiliti ca nun cc'è nuddu.» Cerca e cer- 
ca, e nun la pòttìrn truvari. Ce! dissi la mamma a la 
figgh tu: — 1 Figghiu, nun cc'è. • Dici la flgghia:—* Marna, 
quanta cci passa arre duraani, e vi sacciu diri si cc'è. • 

La 'nnamani idda cci passan arre, e la vitti arre ctii 
si ptttinava a Tàstracu di la batia, ca 'na trizza di ca- 
piddi tanti coma l'oru. Dici a so mairi: — < Mairi, arrerì 
la vitti. * La matri va a la batia, sì fa dari li chiavi e 

> E mentri ucc. E mentre io racconlo qaesM noveUu. die à jiassi o- 
dieiizit a tolti ì sig' ori ch# mi ascoltaao. 

* Pattai prcMO a ooa badia. 

* VisHotu, .visita nel luo^o. visila nel itomicilio. Dgilizedb^COOgìC i06 FUBB, NOVELLE, BAOCO.NTI EC. 

melli a circari susu e jusn, a tulli ragouni. Salu clii 
nuD avia vistu 'uta la cacinedda: trasi, e la vidi appujata cn 
la franli a un mazza di Ugna. — > Oh, dici, figghia mia, 
ccà iV ? E quanto t'haju ctrcatu ? vidi ca me figghia sta 
niscennu pazza pri (ia<> L'ha pigghiatu prì la manne 
si l'ha purtata 'n carrozza ca idda. 

A lu palazzu, tutti la Tulianu 'strema beni ; ma idda 
era muta, e nan parrava; ora chista è la mali. — « 'Nca 
mentri chi tu nun parrì, cci dissi lu Riuzzu, eu ch'ho 
fari co lia ? eu mi marita ca 'o' àutra. * Ma tutti , la 
matri e li sorn, la vulianu beni cchiù di V occhi sol, e 
la linìana cu iddi 'd palazzu. Passàru Be'* misi, e lu Etiazza 
si flci zita, ptrchi idda ancora era muta: e si spusau. 
Vinniru di la Chiesa, e misiru a fari festì e cumprìoienti 
e cosi-duci. Dici lu Riuzzu: — t Te', te', Ca lu serviturì), 
pòrtacci sii cosi-duci a la sigonrina muta: > ca iddu la 
vulia sempri beni. Lu servu cci purtau lu dulci e idda 
parrà e cci dici: • — VihI vih! chi- cosi fastu sigaurìaal 
Aspetta, aspetta quantn fazzu 'na cosa. (Cu iddu parrau, 
e cu lu so zita nun avia parratu). Idda dicia : — • ND'a- 
viti vistn mai cosci laggiiiari e fari sita? ' » E tag- 
ghìau. — • Cincu e cìncu decìj padedda méttili; iigoa, 
stóccati; focu, addùmati; cincu e cinco deci, e fazzu pi- 
sci *. > E fici un pisci tantu, e càudu càuda cci lu man- 
nau a lu Riuzzu. Lu criatK cci iju spavintatu e cci can- 
lau talti cosi a lu Riuzzu. — « Ih, cci dissi la mugghieri, Avel- mai vino tngliar cosce, e fon e^se fir sei» ? . 
Ciniiue e C'iiqiie l'an dieci, ril io fu pesci. (E si Jìcendo m. 
li entro la padella. Cd?! annotiTa gnIenJa la narralrice.) Dgilizedb^COOglC LA FATA HUTA. . 107 

ed eu punì )i sàccia fari, chi maravigghia cc'è?> — 
( 'Nca ^Uu! > ccì arrispunniu so inaritu. Accuaienza: — 
< Padedda, niéltiti; )igiia, stòccati; focu, addùraati ! » e 
mittia la padedda, e stuccava Ugna, e addi^mara luci; e 
quannu l'òggtiiu vugghia, cci metti tutti dot li manu din- 
Ira: — • Cincu e cìnca deci, e fazza pisci I * E 1' ògghiu 
svampai ^ idda s'adduma e mori. 

Comu murìu la mugghìeri, lii Riuzzu cci dissi a ia 
bedda mota: -:- « Si lu parri, eu t'aspetta n'àutri sei misi 
e noi marilamu; si ta oun parri, ea mi marita cu Vàu- 
tra. » Li se' misi passàru , e idda nun parraa. — « 'Nca 
eu , dici , mi maritu arre. • E si marìtau cu 'n' àutra a 
manu a manti. Comu si spusau, cci manna lu dulci a la 
muta: — • Te', pòrtacci stu dulci a la signarina. • — « Ge- 
sù I Gesù! ìdda arrispunniu a lu criatu, stu signurinu 
sempri si 'ncòmmuda I Aspetta, aspetta ca fazza 'na cosa. 
— t Ugna stòccati; f urnu, adduma; luci, vOtati I > Si 'nfìla 
ddà dinlra, .e Dei 'na cassata tanta.— < Te', dici, portala 
a lu signurinu. • Lu servu iju ; dici : — • Gesù t augnu 
mortu, clii cosi I Si 'ofìiau 'nla lu fuma e liei sta cas- 
sata tanta.» — «Oh! dici la zita; 'nca eu, dici , nun la 
sàcciu fari I » — f 'Nca falla ! > dici lu Re_ Adduma lu 
farnu, si cci 'nflla, e muriu ddà dintra. — i Oh , dici lu 
Itiuzzu, m'ha fattu mòriri dai mugghieri ! ■ — Va nni la 
mata e cci dici: — • Lu vidi, cci dici, ca m'ha' fattu mò- 
riri dui mugghieri ? Pirchi nun pam ? Eu t' aspettu se' 
misi; si parri, ti pigghiu; si no, mi spusu cu 'n'àutra. > 

A li se' misi, vitti ca nan parrau, e si iju a fari zitu 
arre, e subbitù flciru lu spunsaliziu. Basta: vinniru di la 
Chiesa : — « Te', pòrtac«i stu dulci a la signarina. > La Dgilizedb^CoOglC IM nUE, NOTCLLE, HACCOTtTI, EC. 

signarina dici: — «Iti ttn signarina <l Aspetta, aspeUa ca 
li dngau 'oa coaa. > E accumenza a ruziuliàrisi scala scala; 
anni si srasciaa lu nasu, nani si rumpiu lu mussu, si sqsì 
ed era bona, e coi duna iid bellu pisci— * Oh, chi ma- 
raviggliia, patnini miu, coi dici In servy, au si^au sfrio- 
ziatu ! » E cci .detti In pisci. — < Como fu ? • — < Ae- 
cussi e accnssi. • — • Oh, dici la zita, 'nca ea nan In 
sàccin fari 1 1 — « \Nca fallu. » Si susi (idda), e si meUi 
3 rnzzatiàri scala scala: unni si rumpia In nasn, noni cci 
lassau un occhin, unni si cìaccau la testa, e mariu. E 
su' tri mugghia. 

Allura iddu, In Riuzzq, si misi darre la porta ad at- 
tintari. Idda, la muta, parrava sula aula; jia mittennn cia- 
sefaitedd) e bùmmula *, e dtcia: — ■ Abballati, ciascbi e 
bàmmnla, ca ora veni la stali, e lu tempu, finn a chi 
veni me ooral • — € Ah, dici In Riazzu, becea-fujsta I tn 
sa' parrarì t ST ha' fattn oH^Firi tri magghierì senza 'na 
caciuni. e tu sa' parrari: ora ti spusa. • 

E allura si la spasati, pìrchì la vutia beni assai, e tutta 
la casa la vuliann echio beni di b vavaredda di l'occhi 
sol *. Cci Sci 'na sbordata, pireliì cci svia fattn mAriri 
tri mngghieri, ma si la spusau, ak era bedda comu In 
Sul), cu 'oa trwza coma t'oru. Ha idda (Ada ddi cofii, cà 
era fata. Si meritaru, e si gudem (Ilici ecunteoti, e na' 
ccà senza nenli. 

Borgetto *. 

' Olit (quanta il*;a*ti(in(.' h»} questo signoriFial (octama al serro li 

' AnJava meltemlra fiaacln'llì e bombole (per la slaii'B). 

' E mila la famiglh la Ti>lea bene più etit alla pnpilU drgli occhi. 

• llacaoii|..io al Salomone- Mari no da Ninfa Loltaido. Dgilizedb^COOglC LA. FATA MCTA. 109 

VARIANTI E RISCONTRI 

Tò patri è 0nlr, U Batri i Lum {Polìzii-Gentroia) 

Un& vecchia che avea voluto comprare con cinqae grani (ceo- 
tesiint 10 di lira] molte cose di valore « ne avea avuto bato- 
ste dai mercanti , comprò trt; pope, e le mise al balcone. Se 
ne innamori) il figlio del re e ne voMu una in moglie, dopo 
d'aver gettato argento alla prima, oro alla seconda, perle alla 
terza. La popa non volle vederlo mai dopo eposata. Egli la punì 
lasciandola sola in un quartiere, e mandandole coh il cibo. Glia 
cuce e perde il ditale; ai rompe un dito, e il dito glielo va a 
prendere. L'n serro racconta questo al principe gili riammogliato. 
La nuova moglie per mostrarsi buona anche lei a questo, si 
rompe il dito, ma muore. La popa al seconda giorno mette le 
mani in una padella con olio bollente, e forma cinque pesci, 
che manda subito al principe. La seconda moglie vuol fare al- 
trettanto, e ne muore. La popa, at terzo giorno riscalda un forno- 
vi si nielte e chiude dentro, e ne esce con sette lagrime, che 
poi formano sette schiacciate, le quali ella manda pare al prìn- 
cipe. Muore la leria moglie per voler fare lo stesso, finalmente 
la popa fa sapere che allora parlerà collo sposo, quando egli le 
diri davanti la porta: Tà patri è Sufi, tò mairi è Luna. Il re lo 
dice, ed amendue diventano sposi felici. 

Lb figlia dì U baleoa {CailtUerMÌni) 

Una di due comari comprò alla fiera tra pope, una pian- 
gerne, una ridente e una malinconiosa. Postela alla finestra, il 
re le salutò una alla volta; ed esse che moreano la testa per 
mezzo d'una molla, gli resero il saluto. II re volle sposare la 
piangente. Nel portargliela al palazzo, i cortigiani la buttarono 
a mare, comandali di far ciò dalla padrona, il re ordinò che Dgilizedb^COOglC HO FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 1 

la li cercasse o viva u morta. Fa travata, figlia della baleni, ' 
oDa bellissima donna. Ella era mota. A palano il re, ptrclit 
tale, la cpnGaù in una slaDiaj ed inianto spoaò una alla tolta 
tre rigane che morirono per aver voluto fare quel die ii fi- 
glia della balena Tacea per rovinare le nuove spose; Ratht 
parlò, e il re la ripre» con sé. 

.Velia t8 delle Sieil. llàrehen: Fon der Toehter der Soniu (li 
figlia del Sole] è la stessa novellina, che però comincia dop» 
1* prima iena parte. Il EOhlrr non trova nessun risconlm i 
questa tradÌ£Ìone. )ji.z.iit>,Cooglc ' Lxvni. 

IjU TignuBU. 

'Na vota cc'era ud figghiu di Re. Sta figghiu di Re cci 
3Tia murutu lu patri, e si valeva *Dsignari la caccia. Chi 
b? Un jornQ sbuttan 'oa pocu di truppa *, e quanoa tòro 
'a campagna cci dissi iddu: — » Vuàtri jitivlni chi resta 
iu. > E la truppa si ni iju. 

Sta figgtiia di Re sì scurau nna 'na lucannera, e si Ilei 
priparari manciari pri dumani. Dda lucannera, maliziusa, 
pri vinu cci priparau oppiu *, armènu si pìgghiava idda 
tutti cosi. La Dotti però lu picciottu stèsi vigilanti e naa 
durmiu. 

Lu 'DDumani iddu vidennu lu pìriculu, si ni ija a cur- 
cari 'nta uà voscu. Mentri durmia passa la fìgghia- di lu 
Re dì ddu Regau, e vidennalu accussì bellu, ca iddu era 
veramenti bellu, si ni maravigghiau, e cci misi n'aneddu 
damanti a lu jiditu. Quannu ìddn s'arrìsbìggliìau si vitti 
st'aneddu. Dici : — • E di cu' pò essìri ?... Certu ca è dì la 
itiggiaotta. > Eccu ca torna ni la lucannera, e si vìstiu comu 
. un puvireddu. Tuttu d'accussì si ni iju a stari ni Turtu- 
lanu di In Re. — * Vossia voli ca mi scuru ni vossia? lu 
mi vDrrìa 'mpìjàrì ccà. Chi dici? • — < Si, figghiu min; > 
ePnrtulanu si l'accittau, lu vìstiu e cci detti a manciari. 

' I7n giorno uscì fuori mulia Iruppi. 

' L'oppio è lU'mpre il piò popolire mrJiuDionto per turo profond»- 
■aentc iiddormeiilare. Esm ricorro spCEio nelli: oOTellc. Più comaBemcnie 
dice»' tlldppin. Dgilizedb^COOglC 112 riABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

St'urtulauu era urtolana di lu Re: 'n jorna lu purtaa ni 
lu jardina di lu Re. La flgghta di lu Re comu lu villi cci 
dissi:— • Prìparatimi un bellu bucali, i Chiddu cci lu prì- 
parau. Lu 'oDomaai, la slissa cosa; ma lu picciolla cci misi 
un bellu diamanti 'mmezzu lu bucali. AcchiaDannn, 'neon- 
ira la criata. Dici:— ■ Cummaredda, purtàticci slu mazzetla 
a la signara. > 

La signura a lu vidirì st'aneddu si la fìgarau la cosa, e 
lu maonau a chìamari; iddu cci iju, e di luntanu cci dis- 
si: — < Chi voli Voscenza ? • — < Veni ccà. • Ma iddu 'an 
cci vosi jìri; e idda tu (lei vèniri pi Torza cu tullu ca era 
spiddizzatizzu '. Discorsu porla discursu, si dictiiararu li 
falli sò\ 

Doppu jorna la RigginoUa iju ni lu patri ca si vulia pig- 
ghiari a lu picciolla di Turtulanu; ma lu patri cci lu scan* 
sigghiava. — * A cu' li pigghi ? a ssa nuda t a ssu tigna- 
su ? lo ti fazzu maritari *, ma na on'liai a parrari ccbià 
di mìa. * 

1^ Rìgginolta, testa dura, si marilaa e sì Di iju cu tu 
mari tu 'Dt'6n paisi luntana. 

Doppu lempu si marìtaa Pàutra soru, e lu Re sa patri 
'mmitaa a tutti li Barani. Jamu ca comu lupuvireddasì 
maritau addifintau bella ginvinì. Ora comu sappi ca la 
cugnala si maritau, sì vistiu e ìja ai &Ò soggiru. -~ < Ca' 
è ? > — do; pozzu trasiri ? Pozzu diri 'na parola a Riali 
Haistà? Io su vinuta pir pompa ', o Haistà. > 

' Spidiitiatiitu, dispr. di ip'id lizzalu , lac«ro , «JraciLo e male il 

* lo li lascii} maritare. 

' Io son veiiulo per aci'tescefe U poiop». j3i.z.iit,,Cooglc LU TIGNUSIT. 113 

EssQjiDu a tavola, cci dici lu Rlazzd a s6 jónnam: — 
■ Riaii Maistù , di dda flggliia chi marìtastivu chi si dì 
Sci ? • — ( lu Du DI parrà e nu ni spiju cchiù. Sì vosi pig- 
ghiari Tin tignusu, e beni cci stia. » — i E a vostra flg- 
ghia la canuscitì ? > — i No. > E ddocu leva li setti veli 
ài la figgliia, e cci l'apprisenta: — « Chista è vostra flg- 
ghia; e io sugnu lu tignusu 1... > Quannu lu Re vjlti sta 
beddu giuvini s'tia livatu la curuna e cci Pha misu 'n testa. 

Iddi ristóru pi sempri Alici, 

E cui comu li mazza di radici. 

Etna ^. 

VARIANTI E RISCO.NTBI. 

La figgbia di lu 'Blperaturi {VÌUabatt) 

Da imperatore avea aan balla figlia, la quale s'ÌDoauioró d'un 
poveraccio, che in fondo era un re. L'imperatore non volle mai 
accondiscendere a questa none, e la figlia fuggì coll'imante. 
Dopo tempo un altro icnperatore tenne un gran convito, e v'in- 
tervenne anche la principessa col marito, e il padre di lei. senza 
che egli la conoscesse. Si fecero de' brindisi, la principessa fece 
qnesto volgendosi al padre; 

• Chista è 'na buttigghia cristallina: 

Di 'Uperatrici addivinlai Riggina, 

Cu tu permissu di vuittri signuri 

Sugnu la flggbia di ddu 'Hperatari. • 
Un principe tignoso è anche nella 30 delle SicU. Màrehm: Vom 
tapfem K^nigssohn (Il valente figlio del re). Der Grindkopf (Il 
tignoso) a il titolo di una novellina dì Sora nel Napolitano 
pubblicala da B. KShlbr nel Jahrbueh fùr rom. ecc. di Lipsia 
vm, 3, pag. 833, con dotti riscontri di novelle europee. 

> Ma la racGoniù eoo slire dne novelline una manianiiia etnea. 
PiTRà. - Fiabe e rfoveUe. Voi, U. » DgilizecibvCOOglC LXIX. 

Lu Piacatnxi. 

"Na vota, s^arriccunta ca cc'era un pìscaturi. Slu pisca- 
turì avia un picciriddu ca era accusai beddu e graziosii 
ca era lu diliziu di tuttu lu vicinanzu. %a sin picciriddu 
comu vidia jiri a so patri a piscari, cci vulia jìrì pura 
iddu; ma so patri cci dicia: — < No, figghiu mio, pirchì 
si veni quarchi malotempu, ti perdi. > Airivanoa a l'età 
di Dov'aDni, lu picciriddu 'un ni vosi sentiri cchiù nenti 
e vosi jiri cu so patri. Dici : — » Patri, io vogghin vè- 
niri cu Tassia, e lu primu pisci chi pigghia, cci l'iiè par- 
lari a lu Re. > 

Quanou fdru a menzn mari. In picciriddu jetta la lenza 
e si metti a piscari. La prima calata, tira, e tira ud gran 
pisci di qualità.— € Chistu, patri mio, io Thè purtari alu 
Re.» Hannu finutu di piscari e s'arricugghieru a la casa. Lu 
'nnumani lu picciriddu ha piggliiatu la carlidduzza cu lu 
pisci, cci ba misu tanticchièdda d'arca frìsca <, e vìslulu 
beddu pulilusi nn' ba jutu a Palazzu. A Palazzo senza 
tanti cirimonii lu fìeini tràsiri; si prisintaa a la Re. Lu 
picoiriddu, ch'era di spirìtn, cci cuntan la cosa, e poi «ci 
apprisintau lu bella pisci. La Re vidi s.tu pisci e oci pia- 
chi assai; si véta e chiama li so' camraareri: — « Olà olà t 
SQbbitn dàticci a stu piscatureddn cinquantMnzi. > Poi cci 

> L'induniaDi U /anciullo hi [ireso on cuT!)i'llino col pasce, vi ba mtsso 
■D un po' d'alga fresca scc. )ji.z.iit>,Cooglc LD M3GATUHI. 115 

dici a iddu : — « Tu comu ti~ chiami ? > — t Pidduzza , 
Haistà. > — • Ora dimmi, Piddozza: tu cci vói slarì a Pa- 
lazza? > — • Hacàri Diul • — > Dunca lalé ch'ha^ a fari: 
va' BUI tò patri , e cci dici ca lu He ti voli cu iddu. * 
^Nta un dittu e un fattu va a la casa, cci canta la cosa 
a so patri, e torna a Palazzu. Lu He la fa vestiri di rotd>i 
finì e cci duna letturì < e maistrì pi 'straillu. Ddoppu 
'aa poca d'anni era an omu allittiratu, e 'un si ctiiamara 
cchiù Pidduzìii, si chiamava iu CavaUri Doa Pippinu. 

Ora a Palazzu ce' era 'na giuvina, ca si chiamava Pip- 
pìna, ed era la figghia di la Re; e sta giuvina vidia brai 
a sta pjcciottu comu un fratuzzu so, pirchì la Re cci ayia 
dittu ca iddi eranu frati e som. 'Na vota cci frisculiaia 
a Paricdii ■ ca sta picciottu 'an ce' era frati ; e Pippina 
cci misi a machiouri la cìriveddo. Vinni l'età di la ma- 
lizia, e Pippiiiu e Pippina si misiru ad amarìggiari. Ar- 
rìvannu a li dicissett'anni , a la Rigginedda cci veni un 
beddu 'ncontru , un figgfiiu di Re. Idda ca 'nta lu cirì- 
vaddu cci avia a Pippinu, cci dici a so patri ca si s'avia 
a maritari, idda valla a Pippinu: o Pippina o nudda. S6 
patri 'ntinnaa comu 'ntisi chistn '; chiama a Pippina, e cci 
dici: — ■ Meatri ca ma figghia havi la testa scuncirtala pi tìa^ 
tu di ccà ti nn'hai a jìri; pirchì io sti cosi na li vogghtu.» 
— ■ Ah t HaisIÀ, cci dici D. Pippinu, 'uca accussì mi nni 
maDDati?! — «Hi ani dispiaci, figghiu mio. Ha Dun ti 
dabbitari, ca io la manu di sapra nan ti la levu.i Poi fa 

' E gli dà lettori, cidi maesirì. 

■ A Pef'pina Bschiarono negli oreuchi iUttro sapere in aegrelo). 

* 11 padre di lei inalberà » MDtir queito. iiiz^iiuCoot^le 116 FIABE, HOVELLIt:, RACCONTI EC. 

'ncarruzzari a so flgghia e la va a 'ncbiuj , coma dicis- 
simu , a la ni'unasteria di S. Catarina ; e accussì ìivò 
l'acqua '. 

Ora Don Pippinu comu scinola di Palazzu si noi iju 'nta 
'na lucauna. Unni avia a jirì, puvireddu? E sta Incanna 
avja 'na finestra chi spuntava 'nta un ptizzu di lumi *, 
e 'nta stu puzzu di lumi ce' era 'na finestra di lu mu- 
aasleru. 'Nta sia finestra cu' cci stava? Pippina la Rig- 
ginedda. Comu s'avvistaru, l'unu dì l'àutru, sì cìrcàru di 
cunsulari. Cci dici idda :— • Pippineddu mio, nun ti pi(r- 
gliiari di malancunia, ca sta cosa havi a flniri. Dumani 
io li proju dui libra di falacinmi, e koccu cci trovi scrit- 
tu, fai. * 

Lu 'nnumani, dì prima ara, va lu Re avidiria so fig- 
ghia : dumanna a la Signura Hatri *: — < Com'è me fig- 
ghia ? > e trasi a vidiri a so flgghia. Como lu Re si nni 
va, Pippina tinca tinca sì nnì va a la finestra : — < Pip- 
pinu, Pippinu I Te', ccà cci su' li libra. » Cci proj li li- 
bra e si licenzia. Ddoppu du' jorna idda manna a chia- 
ma a so patri e cci dici: — «Ora, papà! flnèmola; facemu 
accusai: yui dati un brigantina a Pippinu; parti iddu, parti 
lu Riuzzu chi mi voli; ddoppu un viaggiu luntana, cu' 
havi l'abilità di parlari li megghiu cosi, chissu è me ma- 
rilu. > — ( Bellal bellal cci dissi lu He, chissà mi piaci. > 
Ha mannaia a chiamarì a Pippinu, ha mannatu a chia- lii S. CaierJna in Pul rniii. nella piazza ilt'l Municipio. 
* Puzzv di fxmj, pozzo ciie dà Iuc« i ell« cai. ' 
' Signora m.idm è ilulM pnr ectellenia U Super, nn, la Priori cle'mo- 
isteri e ile' Collegi ili Uaiia. j3i.z.iit,,Cooglc LU PISCATORI. in 

mari a lu Riuzzu, e cci ha fattu stti discursu; a iddi cci 
pìaciu : lu Riuzza pircliì sapia ca Don Pippinu era sfa- 
sulatu; Don Pippinu pinchi sapia unni cci durmia tu le- 
bro'. PartinUjOgDunu pi so via. Don Pippinu comu si vitti 
fora, grapi In primu lihru, e lu llbru cci dici: — ■ Camiaa 
cincu misi cuntìnui. > Camina , caaiina, lu ventu Tavia 
sempri 'ii puppa. Li marinara sì lamintavanu ; ma iddu 
si li pigghìava cu lu bonn e tirava avanti. A li cincu misi 
mancu un jornu, grapi lu libru , e lu libra cci dici : — 
• Dumani, la prima terra chi trovi, pigghta funnu; acinni 
cu un palu e cu la chiurma. • Lu '(inumani avvista terra; 
pnggia ddà e sclnni cu lu palu e la chiurlila. Comu tocca 
terra, grapi arreri lu libru, e lu libru cci dici:— * Wto 
^ti centru giustu, trovi 'na balata, poi 'it'àutra, poi ''n'àu- 
tì-a : levali tutti tri cu tu palu; scinni. > Accussì liei; tru- 
vò la balata. Sci leva cu lu palu, e la sullivau; poi nni 
trova 'n'àutra, poi Vàutra : lì sullivò tutti tri. Comu sul- 
leva l-'urtìma, cci cumpaiisci 'na bella scala; scìdqì e tro- 
va, e chi trova? 'na grau pllarìa tutta d'ora zicchìni : 
li mura, li purteri, lu tirrenu e tuttu, cu 'na tavula cun- 
zata pi vintiqualtru pirsuui, tutti d'oru, cu tuvagghi ar- 
raccamati, cucchiari, burcetti, salari, cannilerì d''orn; tutti 
d'oru massizzu. Leggi lu libru ;— « Prmnitilli *. • Chiama 

' AJ Mai q (Sto ilisrorsi) piacque: il principe erediisrio percbè sapea 
che D. Beppino nin avea un qunKrina [ifamlatu, spiantala, spelacclii*- 
to): » D. Beppino perchè era sic irò del tatto ìtto ftaprri unni cci dirmi 
lu Itbru, yedere clove la lepre giace, alar <m} capo Ira due guanci.ili^. 

■ Pfennilìlti (te) prenili^'li l'ulti questi D|geUi). La nnrel latri ct^ con 
qaesti parola rru i di ripe:ere ■ latta nimeiitt^ quei che era scritto nel li- 
bro di falagi ne. Dgilizedb^COOglC 1 18 WÌABt, NOVELLE, HACCONTI KC. 

la chjflnna e cci ordiaa di carrìcarì lu tatUl. Li picciotti 
si misiru a carricarì; e cci passàni sala dodici joroa a cac- 
rìcari ddi vintiqualtru statai d'oru, ca iddi, la cbiarina, ap* 
p«Da noi putienu jisari dui ì\i jornu. Grapi lu libra : — 
t Latsa li baiati eomu li trucasti. * Gbiaj la gallarla, cci 
metti li baiati di supra, poi terra, e sabbila a bordu. 

Comu acchìana a borda, pigghia Tàutni libra e grapi. 
Lu libra dici : — • Metti la fila e ìécuta lu viaggiu. > 
Hetli la vila, e accumenza Vàutra rota la naTicazioui. 
NavicaDDO o' àutru misi , li marinara si flcira i^ssèotivi 
'n'àutra vota : — « Capitanu e uddì ani stati purtanna ? > 
— < Nenti, picciotti , tiramu afanti , ca lesti sema , e la 
TÌaggiu è ricca. > Ddoppu jorna grapi lu libra : — < Da- 
mani ti veni un'iiula; pigghia terra. » Lu 'nauoiani avri> 
sta r isula, Yòa la. praa pi ddà , sciaoi. Grapi la libra , 
e leggi : — '■ "Nta ìu centru trovi 'na balata , sultevala ; 
poi Vduftn dut, e poi 'na scala ; sónni, e soccu trovi, ti 
pigg^.* Don Pippraa fa tuttn: sull^ra la balata, poi Tàatra, 
poi l'àatra: veni 'ita bella scala; scioni. A lu sclnniri trova 
'na gran tanla auuzata cu spillonglii d'oru, frutteri cu tutti 
sorti di fratti d'ora e poi pltaggi e zoccu flci la Signari; 
poi gira gira tutti giarri d' archimia ^ cummiggbiati ca 
pezzi di cascavadtK d'ora. Liggeanu la libra, la libra dici: 
t Vidi ca ccV 'na giarrotta * cu un eertu bàrsamu ca gtta- 
litci qualuncki malatia: pigghiatitla, e portatUla tiL. * Cbia- 
mò a tutti li marisura: a ca' cci fa carriarì *na cosa, a cu' la iio*«llatri<:a dtlVaiehimia mi ri^poM eaurs ui 
«\m appao* li iocm direiiu oro. 
* Giarrotla, dira, di giarra, ordo. Dgilizedb^COOglC Ltl FISC&TOIU. ilo 

^D'àQtra: la giarrotta si la carriò idda. Fiautu sta graa ira- 
vagghiu, grapi la libro: < Torna pi ti via... > a si auoti a 
la vita pi Palermu. 

'Nta asu tempu li cursall turchi javanu pigghiannu a li 
cristiani; mentri Don PippìAii era fora, ca 'nn ridia àutra 
ca celti e mari, c*lu e mari, scatena li Turchi e cei pig- 
ghiana lu ba^mentu. Iddo e la pilota fAm aggraatati * 
e fflni purtati 'n Turchi» davanti lu Balalicchì '. Veni lo 
catrèi '. « Chisti dunni su' ? > dici lu Re Balalìcchi.— f Hai- 
stà, sa^ Sicilìaui; > ccì dici la catrai. — < ^ciliani * I subbila 
acoucchiàti li inarinara, e purtàtili oarciarati *; la capitaau 
e la pilota a earricari balatiina '; 'aa fedda di pani e od 
bicchieri d'acqua ogni malinat > Coosiddirati sti sfartu- 
nati I Poviru Don Pippioe» 'un fitcìa àolra dii pinsari a ta 
Rigginedda ca raspittàva, e cu! aa coma cci fluia; e cbiaa- 
da « chiaocia. 

Ora sta Balalicchi era china di rugna e 'un cc'era mi- 
cbcameatu pi iddo. Lu 'otisi D Pippiou, e cci £a assaptri 
a Balalicchi ca si oei duna la libbirtà^ iddu la fa stari bona. 
— ■ Zocca voli, dici Balalicchi, basta ehi mi leva sta ma- 
latia. • Don Pif^uu 'an si cantintò di la parola: vcei fatta ' Furono afferrati. 

* Balaliechi, àie» la narniriee «ture tin Re ddi Turchi. 
' Coirai o latrofu, inlerpnie. 

* La fama che hanno i toilIanL é dì gauM rwuou, baraffleis, c«tag> 
giosa e belligeis; ìl'pupulo lo sa, e se ne liane. Si ricordi il giodiiìo di 
Cicalone an' Siciliani. 

' Sabito (ordina il Balalicchì} accoppiate [lapto a dna a. <lue] i Durioai 
e porialeli in cucer*. 
< Balatvna, plur. di balaltini, irom pieln. Dgilizedb^COOglC ■120 riABE, NOVELLI, RACCONTI EC. 

*Da carta, e cu sta carta ''n sacchetta ha'juta a bordu a lu 
baslìDientu, ch*er3 abbanouoatu sulu 'n terra; e nun travi!» 
tuccatu nenti. Pigghia tantìccbia di bàrsamn di la giar- 
rolta e va nni Balalicchi, lu fa curcari, e po' cu 'na pinna 
Gci accumìDzò a untari dda cmzzazza < rugnusa chi avia, 
e tutta la facci e la coddu. La sira a Balalicchi cci cadi 
'na sfogghia nìura comu la serpi. Lu 'nnumani cci unta 
tu peltu e la panza; la sira, 'o'àutra spogghia; la terza jur- 
nata cci unta li cosci e li gammi; la sira, Vàutra spog- 
ghia. A In quarta jomu s' ha pigghiatu la so bella li- 
cenza e s'ha misn a la vila cu tutta la so chinrma. Ca- 
mina camina, ddoppu 'na poca di jorna pigghia porta. 
Salata la citati , trasi 'n Palermn. Subbila 'n carrozza ; 
curri pi Tìdiri a Pippina. Figurativi la cuntintizzat 
Lu Re comu lu vitti, cci flci la bémminuta, e In Sci as- 
sìtlari. — i Chi avemu. Don Pippinu ? • — • Nenti, Maistà; 
haju avutu ca Din lu sapì zocc'hE^n avutu; ma qaaanu si 
cunta è nenti *. Ora io Turria priparata 'na gallarla pi mit- 
tirìcci zecca purtai. È vern ca su^ nenti, ma pi chiddu 
nenti chi su'... > E accumenza a fari scinniri d'abborda 
tatti ddi gran stami d'ora, tatti ddi spillonghi, ddi casca- 
vaddi, ddi frutteri, ddi pusati d'oru. P'uq misi, cu tutta ca 
chiamò ajuti, 'un si fici àutru chi carriàri. Quannu cci parsi 
ad iddu ca tutti cosi eranu situali, chiamò ala Re:— • Mai- 
stà, dumani lo sugnu prontu a fìniri lu patta; vidili prima 
li cosi di lu Riuzzu, poi li cosi mei.> 

' Crvigasta, awil. di erozxa, lesta, cranio. 

• Qoando le disgraiie si riesce a narrario (cioè quando si sopravviTe 
alia svenlure, qnasi che noD li mnore^ è nulla. Dgilizedb^COOgle LU P13CATURI. 121 

La 'nDumani lu Re ra a vidi li così di lu Riuzzu: at- 
b-izzi, cosi di toletta...; e lu Re ccì fici tanti appròsitti ': 
Poi traiiu noi Don Pippinu; corno trasi, lu Riozzu 'uo si 
Titti scappar!; scioniu li scaiuiia a quattru e a cincn e pi 
rafiTnintu si iju a 'rainarcari *. Lu Re cci dissi a Don Pippi- 
iin: — i Evviva Pippinul Evviva Pippinu.» Re e Don Pippinu 
liannu scìnnntu a pigghiarìsi a Pìppìna dintra S, Catarina; 
e ddoppu tri jorna sii dui poviri giuvini s'haonu maritatu. 
Ma Pippinu 'un era contenti, pirchì 'un sapia nenti echio 
di su patri e so matri. L'ha mannatu a circari; e comu 
vosi Dio li tnivau; li vesti di patri e matri di Riuzzu ch'é- 
ranu (povireddi I javanu anctira a pedi 'n terra) e accusai 
arristaru a Palazzo. 

Iddi arristaru filici e contenti 
E Doàtri sema semprì senza nenti. 

Palermo '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Lft li detti Màrckea undSagmaus WàhchUrot Mìo ScBs&LLtn: 
Die drei Litbhaber (I tre amaoli) è fondAta su d' una pretesa 
che hanno tre amanli soprii una ragazza; [a quale prelesa essa 
promette di risolveie a favore di chf fra' tre le porterà in capo 
all'anno il miglior dono: ond' essi partono pel mondo in cerca 
della miglior cosa da presentare. 

' 'tppT'diifJi, corroda dui Ialino proiil. 

* Appena (D. Beppino) cnlra, il principe scappò vii; sce*e fli scalini 
A quattro e a cinque, e per la vergogna s'undA a imbarcare. 
» Dulia Ueuia. Dgilizedb^COOglC LXX. 
Filippeddtu 

Una vota c^ era oan Re: sta Re avia an figgbia mà- 
scalu, lu qaalL era figgbiu anicu. A sia Re un joruu ci 
ba morta la mogghi, ed ba ristata cattiva K Doppa ba pas- 
sata a seconoi nozzi; la moggbi ha nisciata gravita^ ha 
partnnitae ba faliu 'u (un) figgbia mescala. Pri 'ovidia di 
lu flggbiaslni 'asajau di 'nviliDalla. 

Intanla lu figghiastru 'n jornu si nni iju alla fiera: pei 
strata, ci ammattiu 'a cavadduzzu, ci prasiu e Tha cum- 
pratD, e si a'ha turnata. Juotu a la casa, so patri ei dissi: 

— « Figghiu, coma accesi presta ha' turnata ? • — « Papà, 
m'ha 'mmattuta sta cavalluzzu pei via e mi Tbaja cum- 
prata.) Giorou pri giornu comu sta Riuzzu jia a la scoUj 
facia la visita a sta cavalluzzu 'nti la stalla, 6 ci fici tantu 
studia 'nsina ca lu 'nsigaaa a parrarì. 

Lassamn perdiri In cavalla e pigghiamu a la Riggina. 
Oiista dicia: — f Ha ia coma haju a fari pri ^vilinari lu 
figgbJastm, pri .quaotu ristassi primagenìtu mi figghiu? 
Bisogua ca m*hd Qdari cu lu Ditlurì. > S" ba manoata a 
cbiamari la Ditturi intra, comu parola di Riggina ci dissi: 

— ( Ditturi, comu putemu fari di 'avilinari a ma figghia- 
stru ? • — < Rigginotta, vi finciti malata, e doppu ia di- 
sthiu li medicamenti ca ci vona pri sta vostra malatia. > 

' Caltitm, vjdoTo. Dg.l.z«lt>,G00gIe nUPEKDDU. 123 

Cbista s'ha cnrcatu a lietta e s'ba ^nfintu malata. Sobita 
lu Re ha maDnatn a cbiamart ,lu Dittari. Ha vinutu la 
DittQfi e dici: — < Riali Haistà, cbista è 'oa gravi malatia 
chi havi la Riggina. * — < Ma danchi chi non ci pò ci- 
paru pi sta malatia chi havi la Riggina? > — i Lu ripara 
c'è, ma Riali Maislà, avriti 'n (a») dispiaciri. • — » Qua- 
loDchi interessi ci vannu pi la menzu, abbasta chi si 
salva la Riggiaa. * ~- ^ La Biggina gU è morta, nuQ ba 
chi fari: sula ci vuoli pi guarirì la Riggioa lu sangu di 
voslru flgghiu Filuppu qaìQtu, sdisangata di vina in viua. » 
— • Ah I dici, è troppa ca ma mogghi divi campari e ma 
figghiu mariri I > Doppu si ci mìsira tanti pirsuQi pri lu 
menzu, dicennu: — «. Hiali Maistà, li flgghi vaanu e venna 
fi la mogghi du veui cchiù, > e tantn s' hana mi&u 'atra 
lu menza, di fàrici a In patri calari la testa chi mariasi 
lu figghiu e campassi la muggbieri. 

Lu figghiu s'arricampa di la scola ' cautaima 6 friscannu; 
passa 'nti la cavaUuzzu e la trova cnnfusu.— < Chi hai, 
cavalluzsu oùu, ea si^cunfusa?* — « Ahi dicìiFilappUiìa 
sugna cunlosa pri tia, ca tu varrai a la morti; ma naa U 
ni 'ucaricari, coraggiul Sai chi fai? Piggbi la sedda, mi 
'aseddi, e a tò patri ci dici ca ti dì vai dai uri di róg- 
Sia ' alliaoàrìti 'nta lu giardiua. » Lu Qgghin ha accbia- 
aatu ààà sùpira ', ha baciala li mani a la patri e la mam- 
a», eh Va corcata, e ha duiuandata un pìrmissu pi quanta 
si ni jia un pizzaddu cu lu so cavadda 'nta la giardi- < Si rilira dalla scuola. 

* Due ore precise. 

• Il figlio é idlito là sopra. )ji.z.iit>,Cooglc 12& , nASE, NOVELLE, RACCONTI BC. 

un. Dici lu Re: — < Figgliiu, va addivèrtiti, > — e intaatu 
(lu patii dissi) almenu s'addivèrti prima di muriri. 

Ha calatulu figghiu 'ola lucavadduzzii e l'ha 'asìddatu. 
— «Senti chi ti dicu ora, Filippu, dici lu cavaddu. Vidi 
ca tu a mia mi divi stracaccìari <: tia^ a pigghiari 'na bel- 
lissima qaartàra, mi l'attacchi 'nti la panza, etutta lame 
sudùra ' ca mi cadi, i'tia' a cunsirvari 'nti sta quartàra. 
Comu iu jùnciu hdqì liaju di jùnciri, casca e muora. Tu 
nuDt'tia' a pìgghiari peaa, cliì avennii bisogni! di mia tiri 
un pila di la me cuda, lu bagni 'nti li mia sudùra, e tu 
hai tnlti li cumpurlamenti, cu li to' palazzi, li to' baggì ', 
e li lo' sirvizi. > Accesi ha fattu ; chistu gìuvini s' ha 
misu a cavalla e si n'ha jutu. Juoc»nna a 'n paotu, sta 
Gavaiiuzzu ha cascatu e ha marntii. Lu Riuzza ci ha 
pigghiatu la sudùra e ci ha tagghiatu la cuda e si ha 
misa 'n camino. Juncennn stanti via, dissi ; — • Vuog- 
ghiu vidiri. l'upirazioni ca mi dissi lu miu cavallu. f Ha 
tiratu un pitu di la cuda, l'ha bagnatu 'mi la sudùra, e 

.vidi li gran cummodiià, un palazzu davanti, cu la so 
sirvitù , cu' portava mangiari dì oca , cu purtava man- 
giari di ddà , cu tutti li so' campurtamenti. Ha sarvatu 
In pilo, e ha turnatu com'era. S'ha misu novamenti 'a 
camina e ha giunto 'nti 'na cita unni c'era un Re. 'Nan- 
zi lu palazzu di stu Re c'era 'n giardinu. Stu giuvini 

■ s'ha addivatn * 'ota lu giardinaru, fingennu dì buscami 

' SlrttiKcian, slrtcquare sproimiiiio e hctnio correre. 
' La me ludura, il mio sudore. Suduri. in lutla Sicilia, s. mat-h. 
' Baggi, poggi. 

* S'è allogalo, i'i messo a servire 'iddìvàriii, qui per aildujòrùi, ad- 
diwrìii. La ilessi voce più comunemanEe Ynie allevarsi , ereicere , na- i„:ai:Gooq\c PILIPPBbDD. 128 

lu pani, e si ha misu 'na viscica 'nia la lesta flagennu 
d'essiri tignusa, e si misi iiomu di Filippeddu. Stu giar- 
dinaru usava chi ogni raatina facia tri mazzi dì fìuri e 
lì purtava a li tri flgghi flmoiiDi di lu Re. Rispunni lu 
picciottu a lu giardinara, e ci dici : — • Si criditi, mas- 
sàru, ci li tazza iu sLamatina li mazzi di li lluri , a li 
voti mi dùninu quaictii pizzudda di paui *.* — (Ma tu 
chi li sai fari? » — • lu li fazza, e si ci piàcìunu, beni, 
si no, ci li porla vossignuria '.• Cliistu giavini lia fattu 
sti tri mazzi di Suri ; cunsìdiratì comu si potti 'mpl- 
gnari a farli nnu meggtiiu di n' ànlru. Li Rigginotti 
comu si vìttim purlarì sti tri mazzi di duri, ci hanu pia- 
ciulu, e ci hanadittu: — < Vidi ca ogni matina sii fìuri 
r hai a purtarì sempri tu. > Hanu pigghiala e ci hanu 
datu du' tari pi comprimenlu. Stu picciottu si nettavi juta. 
'ntalugiardinaru, flntizza'ca na cunuscia sii dinari, ci dis- 
si:— duchi n'avia a fari di chistil mi dàvìnu 'n pizzudda 
di pani, iu mi ni ciintintava meggliiu.» Lu giardinaru dissi: 
— t Cbista babbu è. — Tu chi n'ha' a fari: chisli li duni a 
mìa, ca lu pìzzuddu di pani ti lu dugnu ili: ogni matina 
ti ci mannu a tìa , nzoccu ti dùninu li Rigginotti mi la 
porti, e iu ti dugnu lu pani. > 

A la sira, scuratu, sta picciottu si n'ha juta a curcari 
'nti la stadda, anni c'era 'n pirtusu ca spuntava 'nti la 
casa unni si curcava la Rigginotta la picciula. Stu pìc- 
ciotta la sira fa Vupirazioni, tira 'n pila di lu so cavaddu, 

■ Forse (a li voti, alle vulle) mi daranno qualche pezzello di pane. 

■ Il vottignoria i.elle proTince oiienuli della Sicilia iioa ha il si^jiii- 
ficalo di rìspello die lia usile ali™ prorince; v.ile qossi vouia, «Ila. 

' Facendo fÌDla, Dgilizedb^COOglC 126 rUBK, NOTKLLK, UCCONN EC. 

In Itagna 'ntì dda sndùra, e iforamenti * la palazzu ca la 
so 'laminazioni, e h so sirvilà. Sta Rigginotta guardava di 
In pirtnsQ e Tidt tutia sta gran palazzu, e dici: — t Coma I 
ccà Pulippedda sì ci ha corcata I ch'è pussibili sta cosa ? • 
La *nainaDÌ sira si ci misi accora, e s'adduna Tapirazioni 
ca cbista Sci , di la pila dì la cavadda, e sì pirsuasì ca 
chista aria a essiri Sggliia di Re. All' ìnnainani dimaa- 
na a &Ò patri 'na grazia di pìggliiàrisi pi spasa a Filjp- 
pedda. So patri ci dissi: — < Scìalarata t comu fha'' a pig- 
gbìarì a ssu tignusu? > — < Nenti, papà: o mi lu dati a 
chissà , iu mi ni fuja ca iddn. • Lu patri custrittu e 
malo priparatu, ci lu desi eoi dissi:— «Abbasta ca ti d» 
vai avanti di mia *. • 

Stiana spasala, e si T ha purtatu 'ntì sta stadda unai 
iddu si curcava. L'àutrì sorelli s'bana marìtatu e s'hanu 
. pigghiatu a dui figghi di Re. Chistì tatto la jaornu mur- 
moriavanu a so sfiora: iddi si ni prijàviou di li mariti: co' 
li basava di ccà, cu' li basava dì ddà, e ìdda mischina 'ocu- 
tugghiava ', — «Ma è 'mpossibili, dicìa: chimi ficira l'oc- 
chi; prìcchi chìstu no facia cctiiù rupirazioni ca facia. > 
Intantu c'era appuntata 'na guerra, e li mariti di l'àutrì 
suom si Di jeru a vincirì la guerra, pricchi chi vincia 'na 
banniera, accansava 'nu gran titulu. Pigghia lu Pilìppeddu 
e dici : — • Vra ci vaju iu, a li voti pnzzu TÌncirì iu sta 
banniera. ■ La mugghìerì ci dissi: — t Vacci; — a li voli, 
dici 'nti idda, mi tu lavassi davanti, i Chista s* ha misu 

* Sotllnlendi: apparvt. 

■ ' (Sposali pnre) purchl mi ti levi dinnànii agif occhi. 

* 'NaUugghiava per 'ntutugnava, da 'neutugmiri, qui inlr. conlristarsi. 
Vedi iiGi mici Canti pop. lit. voi. I, pai- 69. Dgilizedb^COOglC nuppBDDo. 137 

a caTaddu di ^a soecca zoppa, c''an pezza di scapiUaua 
avanti caraddu * e si n'iia jatn. Giunta anni parsi a iddìi, 
tira *a pila di la so cavaddu, la' Itagoa 'nti dda saddra, 
e si trova a cavaddu di un gran cavaddu di Rignanti , 
CB la 8Ò spata a In fiaacu , e si ni ra alla giostra. Jbq- 
cennu ddà, tira la so spata, • largul targut • pigghia la 
banniera, e si ni torna. Li so' cugnati nu lu casnsciann; sola 
d jèni appressu e nnu dici: — ■ Cavalieri, si mi faciti In 
piaciri, senza interessi, datimi la banniera prì quantn fft- 
ciemu vidiri a nostni sòggiani ehi ravimn piggtiiatu niàu- 
tri.» Chidda dissi; — t Tanta piaciri, ma avemu a fari 'a 
(un) paltu,chi vi haja a laggtiiari lu ijtieddu '; » e ciiiddu 
pronta si lu Sci tagghiari pri aviri la banniera. Tamara 
a la casa : cnnsidirati xbi piaciri ci fa ca chisti aviena 
prisa la banniera: li ziti ci abballàvinu davanti, e sputà- 
vina a s6 saoni chi avìa 'n tignosa e tinta ' davanti. 

L'innamani arrieri ci jem a la gnerra,e Fiiippedda flci 
la stissa finzioni. Pigghiaa la banniera, e l'àatra cagnatn 
lu priau di dariccilla, e chidda pronta ci la desi cu la 
patta ca ci avia a tagghiari 'n pizzudda d'aricchia; e 
chidda si la flci lagghiari. Arrìvara contenti Vanirà vota 
*Dtl so soggiaru,e'nti li magghieri.L'innumani ci fa a'am- 
mitu ' di tatti li pirsani di la Cani, e mentri tatti man- 
giavina cunteati, FHippeddu stava misa 'nli n' agnuna, 
e l'antri suora si la pigghìàvina caso sacra d'aviri 'oa * Ijliéddu, dliino, diiu mignolo. 

* rinlu, qui inello. 

' N'ammitu, mi invilo, on conTito- a icbiapptittaccia ìn- Dgilizedb^COOglC 128 FIABE, NOVELLE, BACCONTt BC. 

braltu, 'nu làliu ^ All'ullimu sta Filippeddu si scippala 
viscica ch''avi3 'nti la tesla, e si susi, e dici a ti so' cugna- 
ti: — I Vuàtri siti chiddi chi aviti pigghiatu la banniera ? » 
Pigghiaiu ijtieddu e lu pizzuddu d'aricchia, ci li mustra, 
e dici: — e lu sugDu chiddu chi haju pigghiatu li faannieri, 
vuàtri siti tanti vili I > Tira 'd pìlu di lu so caraddti , 
si vesti di Sgghia di Bignanti e camenza a smaccari a 
tutti. Allora so mugghieri dici a li so suoru: — e Li vo- 
stri mariti sudu li liuti, iu sappi sciègghiri lu miu. > 

Iddi arristaru maritu e mugghieri. 

E iu scàuzu di pieri. 

Buccheri '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Si accosti al priacìpio della nov. LXXI. Il cavallo fatato ri- 
corre in altre novelle della presente raccolta; nella XXVII 6 
bue. Il disprezzo delle principesse per la loro sorella è an- 
che nella XLVI. 

' Un brallD, uà taiilo, Lòfiu o làrìu o lódiu, melat. per tdidu, 
' Raiicolto in Buccheri da un amico di M. Di Mafiino , da cui l'ho 
riMTuto, Dgilizedb^COOglC LXXl. 
Lu Oiclòpu. 

Un viaggia si raccunla ca ce' era un Rigaanti, ed era 
maritatu. L'amici ii stu Rignanti cci rigurdaranu a lu 
Be : — I Maistà, vidissi ' ca la ftiggina cci fa mancanzi. > 
Lo Re, sintenna chistu lu jornu a lavula cci fa 'na scap- 
pala a la muglieri , ma la muglieri arrispusi ca di sti 
cosi 'un cci un'era nenli : piglia tu Re e si misi a pu- 
stiari * stu faltu, e vidi ca ce' era una scala sigreta ca 
acchianàrana escinnianu pirsuoi; detti ordini di pigliar! 
a so moglieri e fari una cava 'Dti lu mezza di la scala, e 
la metti nnà intra * e cci fa dari una fedda di pani ed un 
bicctieri d'ac^iua lu jorna. AzzùfTanu * li servi a la mu- 
. glieri di la Be, e la mettìuu nni la cava dànnncci 'na fedda 
di pani e un biccheri d'acqua lu jornu; idda ca si truvara 
'ncummudala ' accatta' ' un picciliddu. Stu picciliddu cri- 
scia ad ura pi lu spazia di dudici anni, e spissu spissu cci 
dicia a so matri: — * Ma', pricchi stamm u ccà ? » — « Fi- 
gliu, li me' piccali vonnu accussi. » — € Lo patri l'haju? • 
cci dici la picciliddu; rispanni la mamma : — < Sì, la pa- 

^ Yiditti, bjdi. 

* A piiitiari, ad osserTare di naicoslo. 
' Wnà, pn enf., lì dentro. 

* Atsùffanu. qui : pr.'ndona con TJoleniai e sembra l'il. aeeiuffana. 

* 'Neummudata, qai gravida. 

* Acealld', parlori. 

PiTRi. - Fiabe e Xovelle. Yol. IL » Dgilizedb^COOglC t3Q riASE, NOVELLE, tMXOyjl EC. 

tri l'ha' ed è la Re. Piglia stu picciliJda cu so matri e 
cuminciaoa a gracciari ' lu pirlusa dunai cci trasìaait 
la maaciari, e nesci sta pìccilidda. Si vAta so ma' e i»;i 
dici: — « Tu, figlia, nn'ha' curaggia? » — t Nn' haja, ma- 
tri mia • cci dissi. — t Senti ch'ha* a fari: acchiana sasu: 
vidi ca cc'ò setti càmmari a fila, noi sta mentri * ca tò patri 
dormi, 'iiflli la mana satta li matarazza, e vidi ca cc''è 'na 
spala 'afatata, la pigli adacìu jdacia, e ti ani soiani ani 
la stadda, e pigli la meglio cavadda chi c£'è : cci metti 
la sedda, la briglia, e lu aesci; po' veni a chiami a mia, 
cravaccàma e oni oai jamu, cÀ si lu sapi t6 patri, ani 
fa ammazzari. 1 Piglia a so matri , Taccravacca nai la 
caraddu e si nni vaaau. Nnì stu mentri erauu nui li cam- 
pagni cti'avianu lu gran pitiltu tutti dui, cci dissi lu iìgliu 
a la mamma : — < Vossia' cacciassi viola viola > , cbi ì' 
scaosa la via e raja a vìju pi putir! procacciarì da man- 
ciari. > Piglia e cci 'ntoppa un bellìGsimii pedi di pira, 
e sutta sta pedi di pira cc'eranu duiclii lu. guardarann *- 
e aviaoa od occhia sulu nai la fi-anti^ e si chìamavanu 
Ciclopi. La picciottu cu la spata a lu hjaacu, cu la gran 
pjtitlu ch'avia, acchiana a la pedi di lu piru» a 'ocumòn- 
cìa a coglirì' ed' a manciarì; dopu poi s'iaehì' la' pitturi'- 
03 *; ra' pri scinniri' di la pira, e si rishigliana li Cidit- 
pi, chi' vutiana sbramari ' a stu picciottu; lu picalotto' co^ 

' Graeciari, laschiare. 

■ Siunie:itri, liei mxntre. 

■ Car.ciaui, ned il csTaMo lunfo i^ via. 
' l.u yuardavami, cnilodlTario il pero. 

* S'i'ichi la flUurinJ, rwinpi di pere qncl Taulo ira. il petta--* la ci-_ 

* Sbniiniirj, sbranare. Dgilizedb^COOglC tv CICLÒPC. 131 

raggiusameotì tira la scìabala e l'ammazza tutti dui. Nni 
stu mentri lu figliu ij- a vidiri pi la manciari, la mamma 
scontra' un Ciclòpu; e cci dissi: — ■ Unni stati jennu? f 
Cc) rispusi lu Ciclòpu: — < Staju jennu, ca liajmun biliissi- 
EQU' ca3ameatu,qaattru miglia arrassu dì ccà, chi cci liaja 
tutta sorta di compustibuli di manciari V > fìlspunni la 
donna: — • Sìtitìti, i' haju un flgliu ca è 'nla li tanti di 
viniri * a cìrcarì a mia, priccìò jitivìnnl chi i' fazzu allun- 
tanari Vàtra vota a mò lìgliu e mi nni vegnu nni vui. * 
Si parti stu Ciclòpu e si nni ra: arriva lu figliu nni so 
mairi: — *Vossa. binidica *, mairi; rossa piglia, ca mi ìb~ 
tuppà' stu pedi di pìru, abbuttativi' di pira, > A la spiJ- 
dnta di li pira ' cci dissi tu figliu: — < Caminnli di-ittu drìt- 
tu, ca i' scansa via pi putiri pircacciari ' da mangiari. * 
Kglia e s>i nni va. Sta so matri si nni ìj' nni lu Ciclòpuj 
coi detti a mangiari, e ^i gudia cu. lu Ciclòpu. Lu Hglia 
camincia a circari sta mamma, e vitti un billissimui Pa- 
lazzo, e ddà cc'era la matrina. La: mamma si adduna oa 
veni' Iq figliu; cci dici a lu Ciclòpu:— t Ammucoiatìvi nn» 
'na càacia, ca vi metta robbi di supra, chi sta vinunam 
lu me figliu, ca videanu tu cavaddu acchiana.i 'Nsuinma 
arriva lu figliu nni sta casamenlu, trasi ani lupurtuni, e 

' CompMlibtiU di manciari, camo^>llbili da manniare: superfluilì di 
forai? pupoluri come te seijui nli : Maiala 'n/ìmiu, (ammjlato grave]; 
winatrltria (anteiiu). tJ'orrafgii di laaju, tguìtazìotti a eamidiibi rai. 

■ Che è in sul «enire. 

* Elln mi benedica. 

* Abbvtlaim, 93iialevi. 

' Dopo il'Hver ella mangiate le pera. 

* Pircaeiiari, lo stesso cbe: pmeaetiari. Dgilizedb^COOglC 132 nABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

vidi la cavallarrizza, ctii cc'era lu so cavaddu; acchiarta susa 
e va a vidi a so inatri. — • Mamma, cu' cc'è uni slu palazzu?* 
— « Figliu, naddu cc'è.i — « Cc'è di manciari ? mangiam- 
mu: chiddu chi voli Di\> La mamma coi detti di maocia- 
ri.— «Matri, i' mi pigliu lu, cavaddu, e vaju a ridiri si 
pozzu fari 'oa poca di caccia. • — < Si, figlia, va addi- 
vèrtiti. t Si piglia lu cavaddu, e sì nni va a caccia. Cac- 
ciava cu la sciabula 'nfatata a iì mani; chiddu cunigliu chi 
vidia a jazzu, appizzava cu 'na sciabulata *, e l'ammazzava. 
Noi stu mentri iva cacciannu, cci 'stoppa un hillissìma pedi 
di piru granai, e cc'eranu dudici Ciclopi chi lu guarda- 
vanu; l'assartàru sti dudici Ciclopi; slu piccìottu lira la 
sciabula, sì misi a guirrìggiari cu sti dudici Cicròpì e li 
ammazza. Dìrimpetlu a sti pedi di piru cc'éra n'àtru billìs- 
simn casamenlu; cc'eranu quatlru figli fimmini di Bignantì, 
chiTavia piglialu lu Magu;cumencianu chisti a fari vela * 
a stu piccioltu; lu pìcciottu si nn'adduna e si nn'lia juta 
pri slu casamenlu; li figli di lì qualtrn Rignanti la ficiru 
accbiaDari susu; accbianalu susu cumincìanua dimauDarì 
di cu' era figliu e di cu"uR'era figliu; rispuài lu pìcciot- 
tu: — > r sugnu figliu di Rignanti. » Cci cunzùru una bil- 
lissìma tavula, cci detliru a manciari; a lu cavaddu ci 
dèttiru l'oriu. Rispusi lu pìcciottu : — • Lassatiminni jiri, 
ca quarchì quatlrn miglia arrassu dì ccà ce' è n' atra bil- 
lissimu casamenlu ca cci lassavu a me mairi '.> Dumaona 
licenza e si nni va. La matri si adduna ca veci lu figlia > Uo coniglio che egli vedesse a 
* Comindano eoe * br segni ci 
' Ove lasciai mìa madre. Dgilizedb^COOglC Lii acLÒPU. 133 

e fa aminitcciari a lu Cicròpu; arrivata lu flgliu sci'avacca, 
scàrnea la caccia, Tscchiana susu, e la porta a so raatrì, 
lìgàDDucci semprJ li mani <; ubbidienti a so matri. La 
tDamma cumencia a'pparicchìari la caccia, cci allestì la 
manciari, lu fa maficiari binìssìmu a la Qgliu. Lìvaiu di 
manciari lu flgliu, rispusì la matri: — <Horat chi duluril 
chi dulnri I > — «Oh matruzza, chi cci voli pi passari sta 
duluri, ca 1' fazzu azoccu diciti vai?» — tO flgliu flgliu, 
cci dissi la mamma, quannu era a la casa di tò patri, e 
mi vlnla sta duluri, pigliava ad unu, e mi manoava a 
pigllarì tanticchia d'acqua di la Cihlicanna. > -- • Lestu, 
matri, ca ora cci vaju 1 > Subbitu va a nesci lu cavadilii, 
e si nni va a circari sOacqua di Ciblicuiina; va a passa di 
dda palazzu uan'eranu.li qaattru Tigli dì Higoaati , ac- 
chiana susu; a lu cavaddu cci Uèttìru Toria e ad iddit cci 
ddttiru a innnciari. Dici lu piccioltu: — • Mi dati nutizia 
dì l'acqua di Ciblìonnna? • Rispusini II pi^iotti e cci dis- 
siru: — • (igliu figliu, nn'liannu passata giuvini, ma mio 
hannu luniatu cchìùl Sintiti ch'dlì a fari: pigliati ssu viola 
drìttu, e vidìtì ca vi 'uloppa una chianur3,e vidìti ca cci 
sunna quantità di vistioli *; nii'ammazizati una; jinchìti un 
para «ii vertali di tozza di carni e viditi ca caminannu 
'n'àtra pocu di via vi 'ntoppanu du' liaaa cu li mazzi 'n 
mana; e 'mmezzu di sti du' liuoa cc^è la fumana di l'acqua 
di Ciblicanna; poi pìgli ' la carni e la 'ncumenci a jittari 
un pezzu a chìddu, e un pezza a chistu liani; si lu ha' ca- 
raggiu, mentri sti liana sì mancianu la carni, tu pigli la 

' Baoìandule sem[)r'' In niiirii. 

' Vìit'oli, buoi. 

' Le principesm 'ntals coiilmuano il discorso e il (u. Dgilizedb^COOglC 134 FUBE, mVELLR, RACCONTI Ea 

baccarnni ', e Vinchi di acqua, e ti nni tomi sabbila. Poi 
quanna ti rinescinu tutti cosi, veni a passi arre di ccà. > — 
Piglia la picciottu, si metti a cavaddu, e si uni va; arrivata 
alla chianora, ammazza lu vo' • e incili un paru di vertuli 
di carni, e si ;Bn''ba jntu; arrivatu a li du' liuna comencia a 
darì carai a (i liuna, mentri chi si manciavanu sta carni, 
va a iachi lu baccaruni di sl'acqua di Ciblicanna e si nni 
torna unn^era lu cavaddu, si metti a cavaddu, e si nni va 
uni li picciotti chi cci 'nsigoaru sta via; scravaccà' ed ac- 
cliianà' susu nni li picciotti; li picciotti, coma tu vittini 
arricòglirì cu Tacqua, cci cunzàru la tavula e cci dèttim 
a manciarì; e a lu cavaddu l'òriu. Niii slu mentri mancia lu 
picciottu, li quallr-u Agli dì li Rignanti cci levanu l'acqua 
chi purtava di la Ciblicanna, cci mettinu V9tra partita 
d''acqQa,e idda cci porta st^acqita a so malri;la mamma coma 
la vitti alTac&iari cumincia a lamintarisi:— ■ Morul chi da- 
luri I * Lu figlia acchianava cu Tacqua; dànnucci l'acqua, 
idda si la vivi, e cci passa' lu dalurt; poi cci detti a mas- 
ciari a In figliu, e cci dissi:— • Sa' chi faciva i' cu tò 
patri ? chiantava cinca chiova 'a terra, e poi nni mitlivama 
'n croci tanticohia i" e tanticcbia idda e nni alienàvamu 
ad arridiri. » So figlia cci dissi: — «Chiantammu li chio- 
va, e facemmu videmma accussl comu faciva vossia ca 
me patri. > Chi&utati ti chiova uni la sola di la càmmara, 
aà mairi cci attxcca a iu flgliu prima; attaccata chi fa, va 
a chiama a lu Ciclòpu, piglia la stessa soiabala di la figliu, 
e la fa ammazzari;lu fanna tozza tozza, lu mettinu 'ta 'na 

' Bacearu-i, acct. iJi bacar», nelle prov. di Trapani « Girgenli, grossa Dgilizedb^COOglO LU aCLÒPU. 135 

Tisazza * e lu mettinu sapra la cavaddu; tu jiltara fora 
Ai unni piglia piglia *. Lu cavaddu, clii era 'osignatadì 
jirisÌDni nni ddu casamento, si nnì ij';li picciotti RiggiDotti 
vldennu In cavaddu lu traseru dintra, e cci Irvaru 'uà vi- 
$az23 di supra; scarricata chi fu la visazza, cci vannu a 
trovami la corpu di ddu picciottu; lu pigliàra tnttu e la 
cuminciara a sitoari pezzu pri pezzn, e li mÌBura * a corpu 
d'omu; poi piglia™ facqua di la Giblicanua, corainciaru 
a zabbiarlu * tutto cu 1' acqua , e rìvinni la picciottu 
Ai bel nuovu, dicènnucci a li picciotti; — t Oh chi dur- 
raatacbi m'haju fattu! • Rispasiru ìi picciotti: — • Tale 
una' èrilu misu! • » e cci cuntàru tutto- la passatu. • — 
4 E ora , dici la picciotlu , cli'haju a fsri cu me ma- 
tri ? 1 Dicina li picciotti: — t Arrivata chi si' nni tò ma- 
iri, ti Soci &tì2zatu, apri tattì ii càmmarì e li casci, e li 
cerchi tutti, truvannu a la Ciclópu, lu pigli e lu porti 
nni lu canmiarani, lu cchiù granoi ehi cc'è, e poi cci di- 
m — • nà' ', ì' v'haju data tanti piaciri, ora nn'dti a dari 
atiu a mia. »' Risposi la mamma; dici: — « Chi he fari? » 
— € V'aviti a pàrtiri di chidda spica di muru ', e lu Ci- 

' Lo liiglìiiDO p;izi p zìi e la medono deniro ( 'la per 'n(a, 'nira, 
S'tlra, enlra) unn bisticcia. 

■ Lo bulMrnna a)la ventura, da qualunque parli! esso andassi. 
' Afiiuru, per tniiiru, misera, unirono, legarono. 

* Zabbiari, lufTailo nell'acqua. 

' Guarda dov'eri (éritu eri la] messo. 

* Noliai carne il dialogo che dubbe avvenire tra il fig}io e la madre , 
predello dulie principeaM ftlaiei meiìlr'esse lo prenunziano passa in Locca 
«Ita madre e al figlio stesso, sparendo U figura delle tlunne. Questo, sic- 
comi! si sarà poluto vedere, non è infrequente nelle novelle, ove il po- 
polo parla schielto. semplice, quale gli viene dal cuore il linguig.io. 

' V'svele a ipiocare da quell'angolo di slanu. Dgilizedb^COOglC 136 FIABE, .NOTBLLE, RAOCONTI EC 

dopa -di rfltra spica di mnru, arrivati nni lo mezzn di 1» 
càmmara vi abbrazzati. * Nni sta mentri chi erana abbraz- 
zati, piglia la sciabola e cci taglia ti testi a tatti dui, e 
gpirtsci in 'ncaotamenta di ddu palazzu; si parti lu pie- 
ciotta e si nni va nni li figli di lì Bignanti; rìspusira '' 
figli di li Rignaati: — t Semu livati di lu 'acantameiila, 
ora si' tu Iq patnini di nuàtri quattru; di zocca Td' fari 
udì fa'. • Rispanai In picciotta : — < Dicitimi di cu' siti 
figli, ca v'hé jìri a lassar! una prì una nni li vostri pa- 
tri ? > Si piglia sti qnattru piccioni e cuminciann a ca- 
minari pi la cìlà dì Palermu; si 'mmarcàru, e si ani jera 
a Napuli; si allocano 'aa bitlissima lucanna, e iddu fa dari 
l'ammasciata a la Re. Lu Re com'appi la (ìglia, cantenli chi 
nuD 3i pò diri, la vulia dari a in fnrasteri; ma ìddu dissi 
ca nun avia st'idea. Parti cu li gran cnmplimenti, e cci 
va a lassa ratri figli a lì Rìgnanti di lu Partaallu, di la 
Spagna e di la Russia; e tutu In vulevanu pri jènnani. 
Lu Rignanli di Russia era 'Mperalnri ; e lu pìcciottu si 
marita' cu la figlia di lu 'Mperaturi di Russia, ca era bedda 
di biddizzì rati, e lì dinari Pavia cu la pala. Basta; si 
spusam e tinnim lu gran fistinu dì abballu. 

Iddi ristara maritu e muglieri, 

K nàtrì comu tanti sumeri. 

Cianciana '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Lu Guata di Blaiaunti (Monteoago) . 

ìli questa versione, Bi anioni e, 'principe ereditario d'un grosso 

regno, dopo aver veduto tallo ed esser partito colla madre, 

< Raccontato al sig. GaeUno Di Giaraani da 
wppe Restivo. >3i.z.iit,,Cooglc Lu ciciòpu. !37 

dopo troiftlale l'acqua resuscita- morti, ed essira stalo ucciso 
d»lU madre e poi rilornalo io vita dalla fate sorelle come nel 
(Sclop9. uccide alla sua volta la madre e il ladro. 

Sotto il nome di Beppe, con alcuni peli della criniera d'un 
eavallo fatato, va ad acconciarsi con un fornaio. Un giorno, 
sconoscjulo, recasi ad una giostra, ove si proonelte la figlia 
del re al vincitore. Giostra e vince; ma ferito, riceve una pei- 
tnola dalla principessa per fasciarsi, per cui poi egli la ipo^a 
mentre allrì prìncipi se la contrastano. Ella e dolente dì questo 
partilo plebeo. Una volta si va a caccia; i cognati di Beppd 
non prendono nessun uccello, egli prenda cinghiali. I cognati se 
li fanno dare per potersi vantare piesso la regina; ma Beppe 
li cede dopo ehs i cognati si «on lasciati toccare il sedere dal 
suo cavallo, che per esser fatato lasciaci improntate alcune 
parole cbe svelano l'arcano. Cosi, giunti :atti a palano, sono 
sbugiardati mentre si pavoneggiano delle immeritate lodi alla 
liir caccia. 

Pippinn, In fifshin di lu He di Barerà ICasleltermini). 

Un re di Baviera ordina, pena l'esilio, a' suoi sette figli che 
uccidano le proprie mogli. È fnlto, ma Beppino, ultimo di essi, 
noi fa, e fugge colla moglie lia lui teneramente amata. Trionfa 
di 14 briganti coi quali s'incontra, e de' quali' va ad abitare 
il palazzo. Un brigante rim.istu semivivo è-curato dalla mo- 
glie di Beppino, e guaritolo vuol prenderlo in isposo. Un giorno 
si finge un dolore; ci vuol l'acqua di Roccariraera: Beppino 
parte per l'acqua. Una principessa fatati gli dice il da far«, 
e lo avverte che quand'egli, presa l'acqua, vorrì darla alla 
moglie, il brigante lo uccidere a tradimenlOi dimandi la gra- 
zia d'essere attaccato alla coda del cavallo; esso lo trascinerà 
a lei; ella lo tornerà in vita. 

Tutto va f capello. Besuscitato , la principessa deve spo- 
sarlo, ma per ottenerla deve egli muover guerra al re padre dt Dgilizedb^COOglC 138 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, KC. 

lei. Beppino divenla imperatore, e cosi va, a trovar l'antica mo- 
glie col drudo, e. lui uccìdeado, lei acceca. Torna al padre ìd 
Baviera, ed è felice colla principessa g\i. fatata. 

Un perfetto riscontro è iti GonzBNBACH, n. l(t: Vaia tapfem 
Kònigtiohn (vedi la nota del KObler a questa novella). (Ina ver- 
sione di MoDleii da Po è Leopoldo dll cavi d'5r nelle Novelle 
pop. piem. dell'ARTETTi, ove il drudo della madre di Leopoldo 
t un gigante, che consiglia e persuade lei a rovinare il fi- 
glinolo forlissimoitrappandogli.ragione di sua potenza, il capel- 
lo d'oro ch'egli ha in testa, cost il gigante lo acceca, e lo pre- 
cipita da uua rupe; raccolto da un oste, e oiandato giorno 
per giorno a udir messa, è curato coU'acqua santa, e riacquista 
la vista, mentre cresciutigli i capelli, Leopoldo si vendica del 
triste gigante.— Questa versione 6 una vera trtsfonu azione della 
«tori-a di Sansone nel Libro de' Giudici. 

La ricerca d'un' acqua consimile alla nostra, uà senza in- 
ganno in chi la commelte e desidera, è in Gohebnbach, n. flS. 
Nella 80 una vecchia regina si fa consigliare dal medico il 
sangue del drago perchè ella possa guarire. Nella 67 è la cir- 
costanza del giovane stato ucciso e legato a un cavallo fa- 
tato, che poi lo porta a un palazzo di fate ove è tornato ia 
vita. Dgilizedb^COOglC Lxxn. 

La flg:ghia di lu mircanti di Falermu. 

'Na vota s'arriccunta ca cc'era 'n Palermu uà mircanti. 
Sta mircaoti avia 'na sub ligghia: e di sia flgghia on'era 
troppa gilusu. 'Na jurnala a stu mircanti cci vinai 'aa 
'mmasciata ca lu vulia lu Re a Napuli. Hischinu, si misi 
'nta 'Da' gran cunfusioni; dici : — < E comu la lassù a me 
Sgghia ? I * Iddu va a la casa , e cci cunta la cosa a so 
Sgghia; dici la flgghia :. — * Papà, ctii havi ca è accussì 
siddiatu? > — f E ch'tid d'aviri, figghia mia I mi mannò 
a chiamari lu Re, e mi voli a Naputi. • — • 111 ! dici idda, 
6 pi chissu s'havi a siddiari ? Vassia mi (a 'nchìuvari fi- 
Destri, linistruna, porti, tutti 1' apirtnri chi cci su' 'ola 
lu palazzu ; mi fa 'na pruvista , e eh' 'un mi fa mancari 
r acqua , e lu Signuri lu pozza accumpagnari. * Dici : — 
t Si, flgghia mia; ora vaju noi la mastra d'acqua. > Cci 
fici tutti li pruTÌsti; la 'nchiuiju; partiu. Li mastri d'acqua 
si sapi <: a li du' jorna lu mastru cci fici mancar! l'acqua. 
Cnofusa, sta picciotta si misi a flrriari la palazzu, e 'uu 
truvava a nuddu. Coma java flrriannu, vitti 'nta 'na càm- 
mara un purteddu, d'unni si scinnia 'nVim puzzu. Affaccia 
di la pazzu; scìnni, e trova n'àtru purleddu duani si niscia 
'uta 'na finestra, e sta finestra spuntava *Dla lu jardinu 
di lu Re. AtTaccia, e vidi vàniri la Riggina, cci vidi li- 
vari 'na chiavi di li capiddi; grapi 'nta 'na purticedda, e la 

' T .(onianieri (mastri d'acqut) si sa fche l«Tano 1' acqua Jelle cas« > 
loro piacete). )ji.z.iit>,Cooglc Bigina trasì, e cc'era no tnrehiceilda '. IdJa cà partirà 
la maaciarì ogni jornn; e poi si chinija ca lu larcbiced- 
da. La 'onaoiani cci stetti accora 'o'àlra rota; e b Rig- 
gioa Sci la stissa cosa. A la piccìotta cci nni Tinnì ^oa 
sorli di cnrrìTa; pìgghia, ca ''nta la so finestra cc'era aa 
l«lln pedi di granata, on bella granata, e cci la lin 'a 
facci a la Riggina; e la Risina morsi botta 'nta batlu. 
'Nta lo palazzo sta Riggina ^nn cnmparìa, e camiuciò 
'na gran confusioni.— < La Riggina unn'è? La Riggina 
nnn'é?» E la circavana pi varila e pi sedda '. AH'artì- 
nio poi la vanno a tro?anu 'nta lu jardinu morta. Cua- 
siddirali la cnofasioni ! La pìgghiaru e Tacchianara a pa- 
lazzo; cci cunsaro lo talamu e cci Gciro rassegali; e la 
Re chi ctiiaocia a sta Riggina ca l'avia perso senza vi- 
dilla echini. Ddoppu sta disgrazia, sto Re 'od rosi vidiri 
echio a nuddu; 'od rosi cchiù dari adènzia, 'aa vosi cchiù 
suciilà : nenti. 'Nta sto frattempo s'arritira lo mircanli 
di Napuli; corno juncio 'n Palerniu, lo primo piuseri chi 
appi, jìri ani la flgglila; e poi noi Io Re. Coma iju nni 
lu Re 'ntisi sta cosa; alluccutu ca lu triivau stracanciatu 
di la gran pena di la inugglieri chi cci avia morta. 'N 
tornannu a la casa cci cunlau la cosa a la flgghia, dì- 
cennu : — a Figghia mia, io sugna alluccuto di sta dis- 
grazia chi cci soccessi a stu poviru Re, ca mischmu 'un 
si canosci cchiù. > Dici la figghia : — f Ora papà, mi cci 
voli purlari nni lo Re quanta cci vajo a fazzu 'na visi- 
ta ? • — I SI, ca ti cci porta. • Coma ija nni lo He, idde 
l'accominciò a cunfurtari e pòi pi tutta cunfortu cci di- 

' Vn lurchictddu. mi lanrpllo. 

' C.irtari pi corda e pi tedda, leu. cercare per lj.jtci e per sella , cioè 
cercate dtpperiulid, con premuri e preoccupazcone. Dg.l.z«lt,,CoOgle LA PrCGHU DI IV HIRCANTI. 141 

ci ; — < Ora slassi cunlenti, Maistà, ca a la Riggina l'am- 
mazza! io c'un granatu chi cci tirai. > — < Ahi 'nfami 
assassina: 'oca lu l'ammazzasti a me mugghìeri? Ed ha* 
lu spirìtu dì cuQtallu ?! > — < Sissìgnura, Maistà, ma ora 
senti la raggiunì, e vidi siddu io haju fatta beai o ma- 
li. • E cci cuQtau tuttu lu fattu di lu puzzu, di la fine- 
stra, e di lu lurchiceddu , ca la Hìggina cci java e cci 
purUva ogni jornu lu manciari e si 'nchiuija cu iddu: — 
< E sia &tissa fattetla cci la vitti fari du' jorna; laaiu ca 
mi uni vìnnì ud gran currìvu, e cci tirai un granatu, e 
l'ammazzai. • 

Lu Re 'un cci vulia crìdiri ca la cosa avia jutu accussì. 
Idda, sperta, dici: — < Haistà, si nun voli crìdiri a mia, 
So Maistà veni cu miaejamu unn'è vuiTicata la Rjggina 
e cci fazzu vidiri la me virila. * — < 'Nca jamuDinDi. > 
Comu junceru unì la Riggina, la picciotta la prima cosa 
chi fjci , cci sciugghlu li capiddi, e subbìtu cci cadju )a 
chiavi. Comu Tappi 'nta li mauu, si pigghia a lu Re e si 
In porta 'nta lu jardinn. Comu junci, grapi idda; e co- 
mu grapi vidi la turchiceddu tisn lisn mortn. Lu Re a 
vidiri chistu, dici: ~ • Hai raggiuDil > E subbìtu cci passò 
la colìra. SI la porta a palazzn; dici : — < Tu ora tia' a 
essirì la muggbierì mia. * Cci passò la cnmminienza a In 
patri; In patri 'un si In fìci diri du' voti. Si Qcini li ca- 
pituli; e 'n tempu ottu jorna la Sgghia di lu mircanti e 
In Re fdrn maritu e mngghierì. 

Iddi arrislarn filici e cuntenti 

E nnàlri ccà nni mnnnamu li denti. 

Palermo ', 

' RaccoDlato da- Giovanni Pctoano. Il principio Ji quMla Gaba somi-- 
glia aUa Gràllvla-beMàttvla. Dgilizedb^COOglC Lxxin. 
Ervabianoa. 

'Na vola si cunta e &'3rrìccuDta a tor Signurì ca colera 
e cc'era un marilu e 'na magghieri. La mugghieri ogni 
vota chi parturia, sempi'i facia flminiiia. Lu marilu , ar- 
rabbiata, ca addisidirava un flgghiu màscalu , 'na vota 
ch'era gravita sa mugghiepi, cci dissi: — ■ Si tu fa' firn- 
mina, io ti l'ammazzu. * La povira mugghieri, mischina, 
angustiata, parturisci, e fa 'na bedda figghìa fiinmina. Pi 
lu limuri ca la maritu cci l'ammazzava, cci dissi a la 
mammana: — • Si la porta vaasia a la criatura, e chidda 
chi cridi di fari, fa. > La mammana si misi a guardari 
la picciridda e dissi : — < E ch'haja a fari dì sta pieci- 
ridda ? > Si nni va 'nla' Vaperta campagna, e la pusau 
sapTA 'oa tratfa d'erva bianca. 

'Nta sta campagna co' era un rimitu. 3tu rimilu avia 
'na cerva; partamta d'^allnra, chi nutricava lì cìrviteddi. 
La cerva niscia pi jiriai a prucacciari lu manciari. S'ar- 
ricugghin la cerva 'ntra la grutta ; li cirviteddl circa- 
vanu d'' addattari, e la cerva era cn li' minnnzzi sen- 
lati *, chi' 'un cci putia diari latti. Sia cosa sicutava pi 
'na pocu di' joma; » li cirviteddi atavann mnrennn di fa^ 
mi. Lu rimila, mìschinu, ridennu' ca li cirviteddi cci mu<- 
riann' di fami, si metti' appressu la cerva, e vidi ca lu 
latti la java a dari a '^na-piccirìdda. Lu rimila comu vitti 

' Colle Biammo tqoiu affrilto di laUu e perù aiTÌdite. . )ji.z.iit>,Cooglc RRVABIAItCA. 143 

sta cosa , si pigghia la piccìridda, e si la porta 'nta la 
gnitla. Poi cci dissi a la cerva : — < Ntitricatilla ccà , e 
dona puru latti a li to^ pìcciriddi, a li to' cirviteddì. > 
Ln rimilo, la so cura era d'arvtzzalla a manciari. La pic- 
ciridda crìscia, e criscia tanta graziosa; sirvia la rìmitii, 
cci fócia li sirvizzedda, e lu rìmitu chi guardava sta pie- 
ciridda cu. n'smuri cchiù granni chi mai, comu s' avissi 
stalu 'na propria figghia sua. 

'Na jurnata lu Re iju a caccia. 'Nlraraenlri chi ai divir- 
tia cu la caccia, si smovi 'na timpesla: acqua, troua, ven- 
tu..., lu Re 'uo avennu unni si rìparari, si nni iju a ri- 
parari uni stu rimitu. Lu rìinilu, comu lu vitti tuttu va- 
gDalu, cUiamau: — < Ervabianca I Brvatiìanca ! Pigghia 
'na sèggia. addnma Ugna, quantu ajutamu a stu Signu- 
ri. • Lu Re, !>intennu diri Ervabianca, cci dissi: — • Bo- 
nu rimitu, chi cuasisti sin nnomti Ervabianca ? > — « Si- 
gnuri, dissi lu lirnitu,. io avia 'na cirvitedda , sta cerva 
nutricava li so' picciriddi ; 'na pocu di tempi s'arricug- 
ghia senza 'na sbrizza di latti '^ 'Na jurnata mi cci misi 
d'appressuj e vitti ca si curcava supra 'na picciridda, chi 
si sueava tu so latti. La picciridda era pusata supra 'na 
bella troSa d'erva bianca, e di nnonm io cci misi Erva- 
bianca. * Lu Re, quannu 'misi chistu, cci dissi : — f Bir' 
mitu, mi la.vd' dari, ca mi )a portu a lu pal3ZZu?Io ddà 
la fazui 'asìgnari; tu si' vicchiareddu. sia picciridda ccà 
pò arristari 'nta sta campagna aperta, sula?...» — • Mai- 
sU, dici lu rimitu, io la picciridda la vogghiu beni, e lantu 
la vogghiu beni, chi haju piaciri ca si la porta ; pirchì 

' Per mullo lempu U ««rvtt »Ì ritiravi tenta Dna goceia di Ulle. Dgilizedb^COOglC 144 HABE, NOVELLE, [UCCONTI, EC. 

cbiddu chi cci pò fari So Haistà, nuii ccì la pozzu fari 
io, poviru rimitu chi siigDu. > Lu Re si la piggbia, e ddup- 
pu chi s'allicinziau cu lu rìmilu, si la metti avanti ca- 
vaddu, e si la porta. 

Ariivannu a lu pala2zu, cci assigoa 'na pocu di dami, 
pi Teducazìoni di sta gìuvina. Quannu lu Re nni misi » 
canusciri li meriti, dissi : — < Lu megghiu chi fazzu, mi 
la pigghìu pi mnggbieri, e la fazzu Riggina.* E si la spu- 
sau. Ed Ervabianca fu Riggina di la regnu. 

Lu Re avia nisciatu fiiddi pi Tauiunchi purtava a sia 
mugghìeri. 'Na jurnaia si la chiamau, e cci dissi: — ■ Er- 
vabianca, io sugnu custrittu a pàrtiri ; ma la cchiù cosa 
chi io sentu, è ca ti divu lassar!. > Ervabianca, a lu sia- 
tiri sta nuvità, sì turbau. Lu Re partiu. 

'Na sira, Ut Re si truvava 'u cumpagnia di Priacipi e 
di Cavaleri, fora lu so regnu; ognuuu misi a lodari li so' 
mogghi. Lu Re rispusi : — « Tutti vanlati li vostri , ma 
mugghieri comu la mia, 'un ni pò aviri nuddu.- Si vutaa 
unu di ddi Cavaleri : — t Maistà, si vui vuliti mettiri 'na 
scummissa, vaju 'd Palermo, e vi fazzu vìdiri , ca tutLn 
lu tempu chi vui mancati, io fazzu cummirsazioni cu vo- 
stra mugghieri. > ~ * Nun pò essiri, rispasi lu Re , duo 
pò essiri I > — < Hìtiemu scummissa ? > amspunniu la 
Cavaleri. — < Scummissa un feut > Stabileru lu tempu: 
'nta un misi. E lu Cavaleri partiu. Comu partiti, si metti 
a cunnanuari di notti e di jornu sutta li barcana di la 
palazzu riali. La tempu passava, e mai avia pututu vi- 
diri affacciata a la Riggina; pirchì li fìnistruna eranu sem- 
pri chiusi. 

'Ma jurnata passiannu comu un dispìratu, cci ^ocugna Dgilizedb^COOglC ERVABIANCA. IW 

'na vicchiaiedda , e cci dumanna la limosiaa. Iddu cci 
dissi ì — * Vattinni : nun mi sìddiari ! > La Ticchìaredda 
cci dumaonau : — < Signuri , chi havi ca è accussi sld- 
diatu? » — « Vattinni: lassami stari. » — < Sigouri, mi lu 
<Iicissi a mia : cu' sa si lu pozza ajatarì... > — « Io haja 
'na scummissa pi li manu; e vuiria pinitrari dintra 3ta 
Palazzu, ammenu sapiri chi figura havi la Riggìna. > 
— ( Signuri, voscenza stassì aliegm, ca cci peosu io. > 

La vecchia sì priparaa 'na poca di panaredda cu ova e 
frutti; si nnì va a lu Palazzu, cu diri ca vulia parrari ca 
la Rfggtna. Cumu si vitti davanti a la Riggìna, sì l'ab- 
brazzau, e cci dissi 'o sutta vuci : — • Fìggtiia mia, tua 
mìa nun mi canusci; ma io ti sugnu parenti; ed appi lu 
preu di purtàrìtì sti cusuzzi. • La Riggìna si la vosi fari 
stari cu ìdda a Palazzu, e delti ordini chi si rìspittassi 
sta vìcchìaredda. La Riggìna cci dava tutta la cunfìden- 
za, e la trattava comu 'na parenti; pìrchì ìdda, nun sa- 
penoD la sua parintela , cridia ca putissi essìri 'na pa- 
renti sua. La vìcchiaDedda era patrona dì tràsiri a qua- 
lunchi ura 'nta la càmmara di la Rìggina, e di Tari chìddu 
chi cci pìacia. 

'Na jurnala la vìcchìaredda trasiu; la Riggioa stara dnr- 
meanu. Cci va vìcinu a lu lettu, sì la metti a vasari: — 
■ Figghia mìa , chi ai' bedda I • Scummogghia tanticchia 
la cuverta di lu lettu , e sì adduna chi a lu lata di la 
spadda manca avia un billìssima neu : e chi fa?pigghia 
'na furticicchia, e cci tagghia li pìlìdda chi cci avia 'ata 
lu nea; e cnntìntuna nesci di In Palazzu. Comu lu Cava- 
leri appi sti pìlidda, e 'ntisi chi figura avia la Riggina , 
'an cci capia 'nta li robbi; ha pigghiata 'na bona summa 

PiTaÉ. - Ftafce e Novelle. \al. II. IO Dgilizedb^COOglC 146 riÀBÈ, NOTEUE, RA0C0NT1 EC. 

di dioeri, e cei l'ha rtgalalu. La jorau dilinninaLa, si tro' 
vau a la priseuza di lu Re e di ràatrì Cavaleri, chVramc 
tutti disidìrnsi di sentiri cu' viacia la acummissa. La Ga- 
valeri si misi a parrari , iB cci dis^ : — • Maistà , baja 
fotta tutti cosi. È veni ca vostra mugghieri è di tali e la)i 
manera ? • — < Ebbeni, risposi la fìe, sti cosi cu' sa co- 
ma Tavìti appurata; ma io sDgDu certa, ca cu me mag- 
gbieri QUO cci aviti trattata. > Maistà , è vera ca vostra 
muggbieri havi ud neu sapra la spadda manca ? E cbi- 
sto è la signali; * cci detti 'ola la carta ammaggbiata 
lu sigretii, chi So Maistà sala puUa sapiri. Lu Re 'ait 
appi cchìiì àlica di ripricari. Subbitu si 'moiarca e va a 
lu Palaz7,u. La Riggina , a F arriva di lu Re, tutta cun- 
tenti cci va a lu 'ncantru. La Re, coma trasi , duna or- 
dini di "mpajàri 'aa carrozza, e cci dici a so mogghieri : 
— < Camina I • Lassa cunsidirari a lor signurì.lu cori di 
sta povira Riggina I Si la metti 'g carrozza, « si la porta 
a li ràudi di Maotì Pìddirinu *. Arrivati chi fòro, cci or- 
dina di scinniri di la carrozza; e appena fu scinauta, cci 
tira un corpu, e la lassa abbaananata 'n terra , e si ooi 
torna prestu a Palazzu. 

Lassamu a sin Re, chi nua cci spirciau ccliiiì nenti, e 
piggbiamn a un medicu. Stu nedicu avia {H'omisu uà 
viaggili a Sauta Rnsulia pi 'na piecirìdda chi wi avia oa- 
sciutu. 'Na jurnata si parteru mariti! e mugghieri, si pur- 
taru a lu servu, ca era uà schiava; arrìvaunu a li fèudi 
di Munti Piddirinu, seatinu un lameuta. Si vdta la ma- 
rita : — • Videmu chi è sta cosa- > Si avvicinaou a lu 

' MoDle PellegriDO, > 4ac mì^ì» du l'alwino, v«rM [nfuoniu», of'é 
i.* KoMlia. )ji.z.iit>,Cooglc EBVABUISCA. 1Ì7 

pODtu unni sentinu la lamenlu, e cbi vidinn? Vidiou 
ima gJuviQa jittata 'n terra, finita, e quasi murilttnaa. 
Lu jDedicu la VaBciau a la megghiu chi pottì; e cci dissi 
3 ta raugghierì:— < Pi sta jurnata tu viaggia lu lassamu 
stari; Dni uni jamu a la casa; unì purtamu sta povira 
gjuvùia, e vìdemn si la putemu guarìii. > E accassi fi- 
ciru. Si la purtaru a la so casa; la medicu ta misi a cu- 
rari; e la giiiTiaa luraau 'n saluti. Iddi, In marita e la 
mugghìerì, cci spijavaiiu comu idda avia passatu sta dis- 
grazia; ma la giuvina, prudenti, nun cci vosi cuutari mai 
nudda cosa. 

'N casa di stu medicu, sta donna'si pigglnau ta cura 
di la picciridda, e la muggtiierì era cnntintuna d'aviri tru- 
vatu sta giuvina accussì bona e accussì virtuusa. Lu ma- 
rita 'na Tota oci dissi a so mugghieri: — « Semi ch'àmU 
a fari: lassamu la picciridda cu la cammarera , jamu a 
cumpiri la nostra prumisa a Santa Rusniia. > 

Lu 'naumani matina, susùU,si piggtiììiru ad Ali, lassàra 
a la giuvina e la picciridda chi durmians, e si misini 
''b caminu. Arrivanau ch^aviauu fatta un pezzu di via, lu 
sctiiavu dici: — • Oti, patruni, chi mi spurdavi I la Oliata pi 
la culazioni t... ■ La patruni cci dissi: — « Curri prestu, 
Ali: va piggbiala; ca nuàtri t'aspittamu. * — Stu criatu avia 
un odin mortali pi sta nova cammarera; pirchì cci paria 
ca li patruni Tamuri chi avevanu ad idda, rariaaa misu 
a chidda. Cci viani Eatta, coma arriva a la casa, grapi la 
pprla; chiddi dui eraoa misi chi durmiaaa ancora, poviri 
'nnuzzenti I idda cci tagghia li cannaruuedda ■ a la ptc- 

' Cannarutsedda, piar, dì cannaruauddu, che è dim. i 

gol*. j3i.z.iit,,Cooglc 148 FUBK, NOV£LL£, RACCO.'NTI BC. 

ciridda, e si nai curria prestu' presta, a jiinciri li so' pa- 
truni *. Lassamu ad iddi, chi si fannu la viaggia, e pig- 
ghiamo dda povira picciolta, chi comu s'arrispigghia si 
vidi tntta vagaata di sanga; gnarda, e vidi la piccirid- 
duzza scannaruzzata.— <Ah! niisctiina miai e comu fazza, 
si vennu li patruna, e *aD trovanu la pìccìridda? ■ Guarda 
tutta la casa, e trova *Da fìnistredda aperta, acchiana, e 
si jetta di ddà appinninu. Si trova 'ata 'na chiannra , 
'nconlra un palazzo anticu, sdirnibbatizzu- *. Trasi, e nun 
vidi' a nuddn. Vitti ud snfà vecchiu, e, stanca e amara, 
sì cci jetta, e s'addarmisci. 

Lassamu ad idda chi dormi, e pigghiamn a so patri *. Lu 
patri, cu lu tempu vinai a sapìri di (da) so mugghierì ca 
la picciridda nun era veni ca l'avia fattu morta; ma chi 
idda Pavia data 'n puliri a la mammana, e chi nun sapia 
cchiìi chiddu chi un'afia fattu. 'Na jucnata, 'un si sapen- 
nu dari paci di sta cosa, dici: — < Hugghìeri mia, io mi 
uni vaju, e tanna turnirò a la casa, qaannu avirrò noti- 
zia di me fìgghìa. > 

Lassamu a lu patri chi va circannu a la fìgghia, e pig- 
gbiamu a lo Re, chi cu In tempu cci misi a vèniri lu scni- 
pulu 'nta la so testa, dicennu:—» Cu'sa,cu'sa si fu tradi- 
mentu chi mi ilei ddu Cavaleri, senza me mugghierì, mì- 
schina, aviriccì curpa !... Cu' sa s'è viva ?... Cu' sa s'è mor- 
ta !.. Ma io nèsciu di lu Palazzu, e tannu m'arricògghiu, 
quannu sentu uutizii di me mugghierì I > 

Pigghiamu a la medica. La medica fìaiu to s6 viaggiu, 

' E se ne corsit a raggiangere presto i padroni 
' Sdiri-ubbalizza, pegg. di »iJiiTu66alu, rovi naticelo. 
' Sdo padre, il padre delta povera Ertabianca. Dgilizedb^COOglC EHVABIANCA. 149 

e s'arrìcuggbiu a la casa. Tuttu cunteoti di truvari la so 
picciridda e la mamma di la so picei ridda. Tràsinu e cliia- 
luaou, e 'uD vidimi a niiddu. Tràsinu una la càmmaradi 
dormiri, e trovanu la picciridda morta. Lu medicu, tali e 
quali si truvava, si pigghia lu scliiavu, e cci dici: — • Ali, 
anni la truvamu truvamu, raveiuu a'mmazzari sia sci- 
lirata, coma idda ammazzau la nostra picciridda I > Si metti 
a camioari, e si 'nlìla 'nta stu palazzu; trasi, e vidi a dui 
siduli, chi stavaou rìpusanDu. Idda stanca e coma an di- 
spiratu, si sedi ciill'àutri. Mentri eranu tutti quattru assìt- 
tati, ^ntra lu mezza di lu cammaruni cc'era an fanali ad- 
dumalu; mentri iddi eranu misi latti gualtru comu li muti, 
vidiua vòniri un oggliialureddu '. St'agt^hialoru si metti 
satta la fanali, e cci dici: — < Va, scinnì. • Lu fanali scia- 
nìa, e l'ogghialuredda cci misi Tògghia. Cci dissi l'tig- 
ghialuredda a lu fanali: — t Nenii mi canti? > — i Chi 
Chaja a cuntari e cuntari ? Avirria 'n.i cosa di cantàri- 
til > — < Cantamilta. i— f Sjnti, cci dici lu fanali. Cederà uq 
patri, ca pi 'un vuliri cchlù fìgghi fiinmini, cci avia ditta 
a so mugghieri, ca si facia flmmìna cci l'ammazzava. La 
mugghieri, pi livariccilla di davanti, (icì spirìrì la piccirid' 
da.— Senti! Sta picciridda, quannu fu granni , fu mugghieri 
di Be; stu Re, pi un ti'adimentu chi cci flci un Cavaleri, 
si la purEau a Munti Piddirinu, cci detti un corpu, e la 
lassaa ddà 'n terra. Si cci truvau a jiricci un medica; sia 
medicu 'misi un lamenta. (E chiddi tri chi si gaardavana 
l'anu call'àutru, comu sinuati, ed Ali chi Irimava coma 
uo merru ') — Senti: Sta medicu si avvicinau 'nsèmmala 

' Ogghiaturedda, ilim. d'ogghiaLru , ulella, bocceiia lia serbarvi olio. 
■ Ali Iremava C' me un merla, a vrrga a verga. Dgilizedb^COOglC IM FIABE, >OveLLE, RACCONTI EC. 

CU la muggliierì unni sinlia la mei, e cbi ridi? vidi una 
biliUsima ^iuvina, jittata 'n terra, firata. Si la purlao a la 
casa,e cci afiiiiau la picciridda, citi Tu ammazzata di lu schia- 
vu pi odiu ch'iddu 3Tia a la giuvina.... «—Si vota l'ogghia- 
lureddu:— • Hischina! Com'è, viva, o morta?» — « No, viva 
è. » — € E unni si trova, mischina? •— « Si trova ddà dìnira, 
jittata gupra ud divanu, chi sta ripusannu. Lu patri chi 
la va circamiu; lu Re la va circaunu; lu medica la va cir- 
canou pi ammazzalla pirclii cridi ehi avissi ammazzatu la 
so picciridda. • A lu sentiri cliislu, si susèru tutti tri. L^i 
medicn afflrrau ad Ali p' 'un lu fari scappari. Tràsinu ddà 
dinira, e tulli tri si cci jétianu a In coddu. Lu patri misi 
a fari: — < La flgghia è miai Tocca a mia) i Lu medi- 
cu: — lÈ mia; pirchi io cci sarvai la vita.» Lu Re: — «Veni 
ca io cci fìci )u tradimenlu; ma la mugghieri è mia; ed 
a mia tocca! • Piggtiiàru ad Ali, e lu squarta ria ru. 

Lu patri e lu medicu si pirsuaderu di la raggiuni. Lu 
Re vosi a tutti a Palazzu, e tiuni 'na gran festa, pirohì 
avia truvatu la mugghieri , e si piggbiau lu patri e lu 
médìcu comu paranti. 

Iddi arrìstaru filici e cuutentj; 

Nui semu ccà e noi munnamu li denti. 

Palermo '. 

VARIANTI E RISCONTRI. 

Id una lezione di Termini, che non ho potuto raccogliere, t 
queilo intercalare: 

• E U povira Latluchina, 
Qnantu guai patiu mischino i ■ 

> Bueolu dui PiTili. j3i.z.iit,,Cooglc ERVABIAHCA. ISl 

Col lilolo di Erbabianca e con «aa difforenza pel contrasse* 
gDo dato dal cavaliere al re, trovasi da me pubblicata in ila- 
tiano aeW Adolescenza , Strenna pei 1871, compilala da B. E. 
UiiNEHi) ao. I. Uilano, Politi (872. 

^e ne trovano varianti in Go\zenbach, n. 7; Die beidtn Fùr- 
stenkinder von Monteleone (I due figli del Principe di Monte- 
leOne); De Gdbbrnati», q. X. H Guani» d'oro; iHBRuni, Nooel- 
laja fiorentina, n. XXXI, La novtUa dtt iig. Giooanni. la quatti 
perù È da accostare meglio alla nostra LXXIV. — Boccaccio 
ne fece in parte argomento delta noT. 9, giorn. 11 del Deca- 
merone. ~ Somiglia per qnalche Iratto alla nostra 11. Le minac- 
ce del marito alla moglie che dava in luce bambine invece di 
bambiat sono pure nella'Foia dia maledìzión dì tet fiù della 
CoRonBoi-fiERTi.— In Basile, IV. B, è il desiderio di figlie femmine 
invece di Ggli maschi, m. Gonzghbacr, n. 38 b un principe che 
andato a caccia trova uua bambina, Sglia del Sole, in mezzo 
.alle lattughe, e la chiama Lattughina, e l'educa. Per la scom- 
messa e la vendetta vedi Berxom, n. hi due camerieri; se non 
che. quivi il marito abbandona la moglie e non l'ammazza. 

Lo scioglimento per l'ocello ha dello scioglimento deirt^c»IIa 
che parla, n. VI della Novellaja fioretitina dell' tunnuxi e di 
altre della presente raccolta, come la Rostunarina. 

Ervabianca con le soe sventure poi riconosciala innocente, 
A da paragonare a Penta mano mozza del Basile, III, 1. La 
cerva che nodrisce la bambina ricorre in molle novelle, ed è 
antica quanto e piti della capra greca trovata dal pastore La- 
mone mentre allattava Dafni. Vedi il famoso libretto Dafni e 
Cloe. Uà come trovata da un romito, ieggesi nell' Viti de' Dodici 
conti morali d'anonimo tenete; Tato inedito del tee. XJi/ edito 
da PRAT4CG3CO Zaubrini (Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 
180!): • El santo romito ricevette buonamente lo fanciullo cosi 
giovano com'elli era, ma molto fue pensoso d! ciò, ch'etti 
non avea latte né femina che 'I fanciullo potesse nutrire: si Dgilizedb^COOglC 152 FIABE, NOVELLE, RACCONn BC. 

che. isUndo in Ule pensiero, piacque a la madre di Dio. eh» 
una cervia venisse a lai. La cervia venne drieto a lo romita, e 
qnelli la ricevette. La cervia aveva del latte, perciò ch'era eia 
ponto d'averne; e bene parve ch'ella v'era venuta de laparte 
di Dio. E lo romito cominciò a trarre del ktte, e die suggiare 
al fancìatlo : e così faceva ciascun die; et e' Io sapeva levare 
e colcarei e la cervia andava ciascuno die a pasciare di fuore.. 
e riveniva all'ora e al punto ohe lo romito voleva nud ri re Io 
fanciullo • (pag. i3-ii). 

Una novella d'altro anonimo trecentista, nella quale è lo 
stesso esempio, leggesi pia brevemente in un codice miscella- 
neo della R. Universitaria Bolognese, segnato del n. 158. 

Un altro romito che salva quattro bambini, cui va ad allat- 
tare una cerva, trovasi nell'Ifloria della regina Stella e Matta- 
bmna, (Bologna, alla Colomba). 

Vedi la nota del KiiluLea alla 7 delle S.c. Marcheit. Dgilizedb^COOgle LXXIV. 
Lu Be di Spagna e In Mìlordu ''nglìsi. 

'Na vota cc'era un Be e 'na Riggiiia; sEu Re e sta Ri^^- 
gioa aviaou unica figgbiu. Arrivannua Paìlàli didicidot- 
Canni cci dici la patri: — «Figgliiu, lu teaipu passa, la 
vicchizza accosta ': pircliì 'un vi maritati ? Si nui mu- 
remu, la riami a cui va ? > Lu flgghiu, ca sia cosa 'un cci 
snnava, cci dìcia sempri: — t 'Un è tempu, patri mio.* 
Lo patri sempri a l'ariccliia: — « Figgliiu, maritativi!.. ■ 
tantu ca lu figghiu pi livarisiUu di supra cci dissi 'na 
vota: — « Ora pirsuaditivi, patri mio, ca tannu io mi ma- 
ritu, quannu attrovu 'na donna bianca comu ricotta e russa 
comu 'na rosa. • Lu Re sìntennu accussì, tocca campana 
di Cunsigghiu: — • Signuri mei, lu Riuzza si marita, ma 
voli.'ca donna bianca comu ricotta e russa comu 'na rosa. 
Comu si fa ? • —Si vfitanu lì savii: — • Maislà, piggliiàli 'na 
pocu di 'Ngranni di Ciirti, ognunu un pitturi, cammareri 
quanta uni vonnu, e jissiru pi l'unìversu mnnnu'n cerca 
^i sta donna; all' annu, qual'è la megghiu picciotta lu 
Riuzzu sì la marita. » 

'Nca si partinu sti 'Ngranni di Gurti, ognunu un pit- 
turi di chiddi maslrisclii *, cammareri quantu noi vósiru: 
nnu 'nt'iin regnu, unu 'uta n'àutru. Unu di sti 'Ngranai ici'ompagnaLij da un pillore, ma di quelli pru- Dgilizedb^COOglC 15& FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC 

va a Spagna; trasi e trasi 'nl'AQ Spiziali e si metti a di- 
scorriri. Sapiti com'è: ddoppu Aa" joroa si piggbia ami- 
cizia; lu Spiziali si vota: — • 'Unca la bemminuta di vuà- 
trì sigDuri ? • ' — ( Nuàtri vìnnimu, cci dici lu 'Ngranni 
di Curti, pi truvari 'na donna bianca comu ricotta e russa 
coma 'na rosa, ca la va circannu lu nostrn Biuzzu pi ma- 
ritàrisi. > — « Oh I e s'è pi chissu, ccà cc'è 'iia biddizza 
rara, 'na picciotta veru bianca comu ricolta e russa coma 
'na. scocca di rosi. Ha a vidilla è forti', pirchì sta gì a- 
vina 'un allaccia mai. È fìgghia di genti caduti 'n vascia 
furtuna, e la so facci 'un si canusci. • — « 'Unca comu pu- 
temu fari ni vidiila ?» — < Ora vegnu io. » 

Lu Spiziali va nni la matri di la picciotta e cci <ltci: 
— f Signura, cc'è a la me Spiziarìa un pitturi, chi va ta- 
cennn li megghiu facci di stu munnu; vurrissi fari lu ri- 
tratta di vostra figghia; si diciti si, cc'è quarant'unzì di 
ctitiipi imentu. > La matri, ch'era 'n circustanzi, cci lu dissi 
a la iiggliia, la figghia si pirsuasi: eccu eh' acchiana la 
pitturi, lu 'Ngranni di Curti (pirchì chissu era lu patta), 
e la Spiziali. 

Quannu lu pitturi la vitti, dissi: — • È cosa boaa ! • e 
misi a fàricci la ritratta. A la finuta, si nn'hajutu; appi 
'na càmmara uni la casa di lu Spiziali, e accasa difìnia 
stu bella ritrattu. Lu 'Ngraonì ha julu au'òa arginteri, si 
l'ha fattu ligari d'oru, si l'attaccò a lu coddu, e p^rtiu pi 
lu RegDU 'nzèmmula cu lu pitturi. Salutau lu spiziali: — 
t Arrivirèricci ': spiramu ca la cosa arriniscissi. • 

' Qiiarè dunque lo acupo dtlla yosira venula ì 

' Ux i ben ililfictie il vcderU. 

* Vedi la Fama chi pana, voi. I, pag. 61, nota 8. Dgilizedb^COOglC LU BE DI SPAGNA E LU IIILOHDU 'nGLISI. 1S5 

YiQni Tanna qnaDUa. Tu ara di l'udienza, lu Riuiza ac- 
«uminzò a Tidiri li ritratti. Ali'urtimu si susiustn 'Ngran- 
ni di Carli; dici: — • Maistà, si sta ritrattn 'an vi pi^ci, 
donni pi tuì nan cci nn' è. • — i Oh chi bella ritratta t 
dici allora In Riuzza. Si la tacci assimigghia a la pittura, 
è 'na gran facci I > 

Subbitu ha fatta fari dudici abbiti cu la .so pitlinatura, 
pigghia li megghiu carrozzi ài lu Falazzu, eli fa pàrlirì 
pi jirì a Spagna a pigghiari a sta picciotta. Lu 'Ngranoi 
di Corti la prima cosa , iju nni la Spiziali. La cuntia- 
tizza di dda Spiziali fu 'na cosa granai. Uanau passatu ' 
nni la Signura. — * Signara, vostra figghia havi a essiri 
spasa di lu Biazzu di stu 'Ngranni di Curti. Vostra fig- 
gbia sì )a miritava sta sorti; ìdda è ^na santaredda; vui 
l'aTitì saputa 'nsignari. Ora sapitìchis'havi a fari? Vostra 
figghia havi a passari nn'dn palazzo chi cci ha fattu pripa- 
rari lu Riuzza, pi 'struirtsi,e'mparàrìsì tutti sorti di lÌD- 
gui.* La mairi coma 'ntisi sta discursa, cci afTacciaru li la- 
gnali pi la tinairizza. La figghia, obbldìenti, passò a lu 
palazzu; e ddà si misi a studiari. La picciotta era bona 
di ciriveddu ; a li quattru misi nisciu 'struita di tuttu 
puDtu. Coma nisciu, sì maritò pi prucura cu lu 'Ngranni 
di Curti, e partiu pi lu Regnu di tu Riuzzu. Lu Spiziali 
appi un gran cumprimintunì. L'avvisa dalu *: tu Riuzzu 
munta a cavallo, e cci va a lu 'ncontm. 

Comu vitti sta gran gìuvina, smunta di cavallu e si 
menti 'n carrozza cu la Rigginedda. Figurativi lu preu! 
Coma la soggira la vitti, cci piaciu assai; cci fici an sanga 

■ L'avviso (del malrìinonia e della | arlenza era pi slaiol dalo. Dgilizedb^COOglC 156 PIABK, NOVELLE, lUCCONTI EC. 

spavintusu '; s'arrilira lu figghiu, » cci dici a l'aricchia:— 
• Figghia mia, juacisti anni avivi a jiri *. Mi ani piaci 
di 'sta piccioua la. castità chi bavi 'nta t'occhi *. 

Menti pi mia : Sta Riggina avia n'àutni lìgghiu; ed era 
lu figghiu granili, ca era lu 'Mperaturi di lu Brasili; ma 
comn era tuntanu; ntancu nni Tacia discorsa. 

Sia Rigginedda facia 'na vita di 'na santa; semprì chiusa 
'ma li so'' càmmari, senza mancu affaccìart la oasu. Poi 
si vulia bèniri cu sta sóggira comn la palammue la pa- 
lumraa; cosa rara, pirchì li soggiri o li norì calàm di 
In celu sciarriati *. Ha , comu Farfareddu va circannu 
di 'ofllarisi 'nta rogghialòm ', 'oa jnrnata la soggira 
cci dici a la nora : — * Figghia mia , pirchì stai sem- 
pri accassi ; affaccia a lu liDistruni , e pigghia tanUc- 
chia d'aria. > La picciotta, obbidientì, affacciò. Comu af- 
faccia, cu' passa? un Milordu 'nglisi. Stu Milordu 'nglisi 
cci jiltò Tocchi di supra, e 'uu cci li livò cchiù. La pie- 
ciotta si nn'addnaò ; trasi e cliiuj lu flnistrani. Lu Mi- 
lordu 'un arriggiu cchìù, e accuminzò a. tèssiti lu chiana 

' Ebbe pi^r lei In più vira 3i<n;i ali». Pir li vxce tpavinlìim vedi la 
noli i Ai pig. 3S!, voi. I. 

* Ki);lia mio, lu sei già arrivai^ ove doveci (doti hai nulia » ilpsideiar 
di meglio; liai irovala 1^ <lo:inn che potevi Jesiderire). 

■ Nolisi se nei discorsi e h^ avvengo no nll^i ijiornata per queste el al- 
ireliali ciicostanie della viia si parli UilTeteiileiuerite rie' noìlri parso* 
nagfii- 

' Sulla snor^ra e U nuora nelle IruJizioni piipoUri siciliane vedi [j 
mio scritto: Li tvocera e la nuora rielle Ort del popolo di Palermo, 
anno I-(I867). 

* Un come it iliavulo (vedi voi I. pig. Ì04, noiJ 1} va cercan^lo di 
mettervi la cuda. Dgilizedb^COOglC LU RE m SPAGNA E LD HILORDU 'nGLISI. 157 

<iì la patazzu pi vidilla. *Na jurnata cci 'ncugna 'na vìc- 
chjaredda pi la limosina. — < Vattinni, bruita vecchia; 
lassami stari ! ► — < Ha chi havi ? • cci spija la vecchia. 
^ .• Vattinni, ca 'un Ptié diri a tia. > — 'Ma vassia mi 
Ittdici; cu' sa! • — * Ctii haju? Haja, ca vogghiu vidiri 
a ta Rigginedda, e nun la pozzu vidiri. • — « E pi chissu 
si cunfunni, vassia? Vassia mi duna n'aneddu cu un do- 
maiiti salitarìu, e lassassi fari a mia. ■ 

Lu Milordu cci critti ; cci ha accattata l'aneddu; idda 
tinca linea si nn'ba julu a Palazzu. — • Unni jìti? * cci 
dici la sinlinella. — < Haju n' aaeddu di valuta ca In pò 
accattari sulu la Rigginedda ; vai» nni la Rigginedda. > 
Gei passanu la 'mmasciata ; la Rigginedda la liei tràsirì. 
Gomu idda vitti st'anedda: — • Quantu vi l'hft pagari? » 
— • Triccenl' anzi, Haistà. » — * Subbilu, pagàtìcci tric- 
cent'unzi a sta vicchia redda, e deci anzi di cumprimentu. ■ 
La vecchia , cuntintuna , turno nni lu Milordu. -- t Chi 
ti dissi la Rigginedda ? » cci spijò la Milordu.— » Dici ca 
a a'àutri deci jorna mi duna risposta.* E s'assantucchìau * 
li triccent'unzi. 

A li deci jorna, la vecchia cci dici a lu Milordu: — 
< Io he jiri nni la Rigginedda ; ma coma, accassl cu li 
manu 'mmanu? Sapiti ch'aviti a farirmaunàticci un ad- 
drizzu di valuta. > Li Milordi si sannu: su' re senza cu- 
nina *: ha pigghiata e cci ha priparata an addrizza di 
granni valuta. La vecchia si lu pigghia e lu porta a la 

■ Ananlutehidriii una tosa, nascondersi con ctan MUlela una cos» 
come fanno i tantOMhi (baciapile) cha lanno lullo con scallro e furbo 
lice Tgimento. 

* Si sa che i milordi son lanlo ricchi da potersi ilirn re sema corona. ■ Dgilizedb^COOglC 1B8 PUBB, NOniXE, RACCONTI EC. 

Biggioedda dicenna ca cci vulia vinnirì dd'addrizzn. Idda 
lu vitti : — * Bellu è: t|oanta vi l' he pagari ? • — « Mil- 
Panzi, Maistà; pirctiì siti vai. i — < Subbitu, pagàticci 
miir unzi , 6 qoarant' anzi pi cumprimenta a idda t • La 
vecchia s^accbiappa ddi dinari e curri ani la Milordu. — 
< Olii ti dissi la Rigginedda ? > —< Dissi: — t Neiiti: cc'era 
so fioggira, e 'an mi potti panrarì; ma la camprimentu si 
lu riciviii; e la simàaa chi trasi, è eosa diflnata. > — < E 
pi la simàna chi trasi chi cci vurria purtarì di cumpri- 
menta ? • — % Sintiti: r aneddu cci Thaja purtatn; V ad- 
drìzzu, punì:' ora sarria bonu parlàricci «n beiràbbitii. > 

A la simàna chi trasia lu Milordu cci ha fatta pripa- 
rari lu cchìù beiràbbita chi s'avia vista, e ccj Tha cuo- 
signatu a la vecchia. La veecliia va, e va nui la Riggi- 
neddi\,— • Maiala, si vinni sfàbbitu; la valiti accattar! ? * 
Coma idda vidi stu grana'àbbitu:— < Bellu, bella t quanta 
v'hé darì?i — . Cincacent'anzi. » — « Oàtìccì cincucen-- 
t'unzi, e vint' anzi di cumprìmeata. > Coma la vecchia 
turno. — 1 Chi li dissi ? * cci spijò lu Milordu. — * Dis- 
si: — Tioili 'na gran festa di balla a lu vostra palaz? 
2u; 'ramitati lu He e la Rigginedda, e accnssì è fiftuta.> 
(Vidi sta sorti di vecchia quantu ani sapia cammiDarìl) 
La Milordu, cuatiutoni, fici fari li gran priparatìvi ; pt» 
flci la "mmitu a luRiuzEU, La Rigginedda si flci allèetiri 
Pàbbitu chi cci avia vinnutu la vecchia, si metti l'aneddu, 
raddrizza e va a la festa cu lu Biuzzu. 

Lu primu balla, lu Milordu iju a 'mmitari a la Riggi- 
nedda, pirchì si pirsuasi ca idda era di valuta 'ntisa '. 

' EMJri di valvta 'nliia, tsatr ili prtcudenle ifiteltigsazi , di sejiri'lo L)^i.z.iit>,Cooglc LB RE DI SPAGNA E IV ÌOLÙBUV 'KGUBI. 168 

Idcla coma vitti accussi, lu lassò 'n tridici e si iju a'uit- 
tari a latu )a Riuzza. E sempri facia acctissì quaona la 
Milordu Ja java a 'inmitari. Fìniu la festa, e la Riuzza 
cci addumanuau 'Da billissima licenza a lu Milordu e si 
DDi iju. Jamu ca lu Hilorda 'uu cci putia paci: — f IJnca 
l'anedda i'avia misu (dicia lu Hilordu); l'addrizzu l'avia 
inisu, ràbbitu Pavia misu: e cu mia 'un cci vosi abbai- 
lari I E com' à sta cosa ? ! * 

Li Rignanli a ssa tempu aviaou custumì di stracauciansi 
di paisani, e jlri a'ttiutari cafè cafè pi sentiri zecco £- 
ciana li populi *. 'Nl'dn cafè di chisli, cu' s'attrova? la 
Biuzzu cu lu Milor'di). E lu Milordu dìcia:— < Ora vidi 
sta gran cajorda * di la Riggiaedda I Ddoppu ca s'arrici- 
vio n'aneddn, n'addrizzu e n'àbbitu mio, ca mi castani 
la saccia io quanta, ora a la festa dì balla manca mi vosi 
diri 'na parola!... > Coma lu Riuzzu 'ntisi sta cosa, una 
fu e centu si fici ': curri a Palazza; nesci la spata e si 
jetta p'ammazzari a la muggtiierj. La matrt fa guagghiarda: 
si cci jittò 'nta lu menzu, e cci Uvù a so nora di davanti. 
HJn cuateuLo dì chissu, la Kiuzzu chiama aa capitana dì 
bastìmuita: — < Piggtiiativi a sta cajorda Cunomu la Rig- 
giaedda 'un n'appi cchiù), portativilla fora fora ; quan- 
n'é ddà, ammazzatila, livàticci la lìngua e partatimillal > 
Ln capitana si piggbia a sta mala vinturusa, e parti. La 
soggira, ca nnì niscia foddi pi sta oora, 'un appi cori di ' Vedi la stessa) ojiervaziane nel Rt S'iinu. Pitaè, A'tu 
Fiabe esc. n. I. 

* CnjoTÓa, ci»llraria. 

■ Lclln-almcnK: Uno fu, e cento dÌTeni.e, ice, uioi ina Dgilizedb^COOglC 160 FIABE, NOVELLE, RACCOMI, EC 

diricci Remi; si spartèru.... E tutti chiddi clii "Dtisini sta 
cosa, si mìsiru a cliiaDCìrì. Ln capitanu avia un cani a bor- 
da; ha fattu amuiazzari slu caoi ; e cci ha livatu la lin- 
gua ; sta lingua l' ha salatu. Ddoppu li gran camini, lu 
bastimcntu pigghìó terra, e la capitanu lassò ddà la po- 
vira Rìgginedda, e 'nzèmmula cci lassa li gran pruTvisti 
di manciari e di robbi. Iddu sicuEÒ li so' cantini ; idda 
arrìstaa ddà, arricuvirànnusi 'nta 'na grutta. 

Passannu tempu li pràvislì a sta puviredda cci jàrana fì- 
Qenna;'na jurnata di chisti passa 'na fragata.Idda fa signali, 
pi falla ^Dcugnari. La capitanu di la fragata si na'adduaa: 

— < Pùggia ' ! » e puggiàru. — « E vui SigDura, ccà?i 

— < Ccà, sìgnuri capitailu. lo viaggiava supra un basti- 
mentu; si persi lu bastimentu, e mi sarvai io salacca. > 
Lu capilaau di la fragata si la pigghia e si la 'mmarca; 
poi cci dici : — • Unni janiu signura ? > — • Si vi piaci, 
a lu Brasili, ca cci baja certi parenti mei. i E si misiru 
a la vila pi la Brasili. Prioia d'arrivari , dici idda : — 
■ Capitanu, io varria fattu n' àutru favurì di vui: varrìa 
essiri vistata d'orna, ca d'allara 'un mi voggbiu fari acca- 
nusciri di li me' parenti. > Lu capitana l'ha fatta stracan- 
ciàrì; idda si tagghia la chioma dì li capiddi; bedda cc'era, 
paria un cavalirotta veru. Comu scìnaia 'n terra, acca- 
minzò a caminsri ; guarda, e vidi Jna banca di Nutaru: 

— I Signuri Nutaru, mi vurrissivu pi giuvini ? • — « Gnur- 
si t > e si la pigghia. Lu prima sarvìzza chi lu Nutaru 
cci duoa a fari, 'aia aa mumentu idda cci la fa. Lu Nu- 
taru allucchiu; n'àutru survizzu cchiù sfìrniciusu ■ di !u 

' Puggi^i t Toaijndo 'lei espilano Jella fr 'gjta. 

• Sfi'nieium, «di voi. I, pag. 311. nota !. VjIo ai ,i,z^iii,CoOt^lc LU DB DI SPAGNA E LU UILORDU 'kGUSI. . 16t 

primu: la stìssa cosa;.'iisiii])ma stu Nutam, ammiratu ca 
aria stu giuvini ca pincia aceddi 'nta Tana *. Lu Na- 
taru cci accumiDzò a dari dudìci tari Ih jornu. Stu Nu- 
taru avia 'na flgghia; pinsau : — < Ora cci la .dugnu a lu 
me giuvini. > E cci lu dissi a lu giuvini. Putìa essiri mai 
lignu e lignu*? Lu giuvini coi dissi : — « No pi ora, si- 
gnori Nutam; lassatimi fari li me' avanzi, e poi lantu pia-, 
«iri. > 

La nnomina di stu picciotLu si passau; lu mannara a 
chiamari di (da) la Sigritaria Biali. Lu giuvini si va a pri- 
senta. Lu Sigritariu cci duua a cupiari 'na carta; 'nt'da 
mumentu sta caria fu allistuta. A cu' cci vioni a l'aric- 
chia la gran nomina di stu Sigritariu? a lu 'Hperaturi, 
ca cci vinia cugnatu. — e Facitilu véniri, dici lu 'Hperaturi, 
ccà a stu giuvinil • Gomu lu 'Mperatmi lu vitti, cci Ilei un 
geniu granni e si lu piggliiò pi Bracceri. Stu Bracceri si 
'mpalazzan, e a lu 'Mperaturi cci niscèvano li ciriveddi pi 
iddu. 

Lassamu a iddi e piggbiamu a lu Riuzzu. Passaanu la 
prima rabbia, ctiistu si pintiu di zoccu avia fattu. — f G 
«a' sa s'era 'uDuccentil Ahi muggtiierì mia,comuti pir- 
divi! E ora clii nn'à di tia? Ah! muggtiierì mia, cb'baju 
statu birbanti! > B sempri facennu accussi, nisciu foddi. 
A stu pnntu la Riggina granni ^'assetta a tavulinu 9 

' Era pieno d'ammirazione per questo giovane cbe (d*l Unto Taloro, 
iictlo scrìiere) dipingea uccelli io aria (cioè: cogliea a volo qoalunqua caii< 
celto e sapea esprimerli) in caria). 

■ Polea legar mai legno e legno ? (cioè, «siendo donna e donnt, poiea 
farsi un matrimonio?). Notisi ciie la nuvellalrice r.icconlava dafuili r 
ragaiie. 

Pimi. — Fiabe e Novelle. Voi. 1[. 1( Dgilizedb^COOglC 162 • HABB, NOTEIXE, 8ACC0NT), BC. 

scrivi a so figgtiiu lu 'Mperaturì di' Brasili, dic«nnu cht 
gii sA' frati è camii ila foddi e lì populi sì todbu rrVflUl' 
rì ': * vinili pi 'na poca di jùrna.> Sta littra ìju nai lì manu 
dì la ^peratsri; lo llperatari si misi a chiancirì. -^ « Brac- 
Mrì, cci Totili jiri vai ddì me frati ? Yi dognu carta bian» 
ca. * Ln Bracceri diasi si: si piggbia la ^an sirvitù, da* 
bAlU raschili, e parti. La distanza cc'era; ddoppli tempo, ap- 
riva.— » La Viciarrè vjnni !— Lu Viciarrè vioni ! ■ gridava- 
DatQUiUgeiili. SarvÌàta*;ìaDCi,«Bciiltii.LaHiggina1ii va 
a piggtiia cu grflDD'oiMiri coma s'avissi slatu so figghib 
'u pirsaca. — > A pedi dì vostra Haistà I > cci dici Io Vi- 
ciarrè. — I B«mminutul Viciarrè! > cci arrispunni la Rìg- 
gina,— • Miiistà, dici la Viciairé, prima d'aggiustari l'an- 
tri così, aggiustainu H vostri popali. • E ddooa acmmìnzò 
a iivàrisi dì sopra li tanti co3i attrassu chi cu' erana ■: 
« H poputi cuntintnnl óa avianu a slu Viciarrè. 'Na jurnala 
oci dici ta Viciarrè a la Riggìna:-~ < Oi-a, Haistà, dicitimi 
cornava st'affarì distanora ctii pirdistivu.» La Riggina cci 
cat)tàdi Itt pHnnt s!na airartimo: 1« Mìlordu, in discorsu 
dì lu café, la partenza dì so nora, e tutta; e coma cci ctm- 
tava 5tl ooài, lacchi si tei jìtichianu di lagrìmi. ^ t Ora 
baai, cci dloi ta Vitìiarrè: ora pinsanw a sta cosa. Jfan- 
ROisu a cDlttmari a stu Mìtordu ^)hì fa cause di tutta la- 
vostra mina. > Veni hiMNorda; alI'adìedlrÉ t — «Mì- 
lordu, (quannu sì lu vitti davanti cci dissi lu Viciarrè), ccà 
si cula l'ora '; coma va in fatlu vostra cu la Rigginedda ? » 

' E i popoli va(tiuno rÌTolLirB^. 

' Ci fu un gran (ulva, 

* Cirninriò a sbrigare luui gli iiDuri che vi er»D<f in riliitiio. 

< Qui ai cola l'oro (qui; si U ptrCeila giusliiia. si ars Jintlo]. Dgilizedb^COOglC LU RE DI WASNA K LU MU.0HD6 'hCLISI. 163 

La Milordu cuatò la tutui camn cci avla passata, sema 
Uvàrinoi uè oaìtliriDni. — «Ha rui, Hilorthi, cci parri- 
stiva mai cu sta ginvìna ? > cci dici lu Vician'è. — « Mai.» 

— < E li robbl cci li dàstivu rui di manu e maaa ? > — 
( No: la vecchia. > E la soggira, la Itigginai ch'aUintava; 
e lu fie ddà vicinn, ancora menui 'nUinlarutu <. — <B 
sta vecchia chi vi flci sii faruri é morta o vira ? > coi 
spija lu Vician-è. — « Pi essiri ch'è viv*. » — « Ebbem, 
chiujiti a sta Milordu 'nta 'na càamare, > ordina lu Vi- 
tìAtrè a li so' sirTituri; e manoó pi la vecchia. Ordini di 
Viciarré: la pulizia PattruTò la vecchia. 

— 1 Dimffli, bona vecchia: comu ìju Taffari di li robbi 
chi vinnisti a la fógginedda ? • E la veochìi sbummicaa * 
di hi prima sinu all'urlimu. — •£ dimmi, vicchiareddà 
mia, lucci parlasti mai 'uà 'mmascxita a laitiggiaedda?* 

— € Mai, Viciarrè, » 

A lu Biuzzu ch'era ddà prìsenti cci rlooiru bottu 'ntra 
botlu li seuzii *.— • Ah I mtigghieri mia, ca muristì 'nonC' 
centi I Ah 1 mugghìeri mia , ca muristì 'unaccenti ! • — 
■ E zittUivi, Haislà, ca forsi cc'é rìmèddìul > cci dici lu 
Viciarrè a lu Ritizza.— f E chi rimèddiu cci havi a essiri, 
ca la Rigginedda è mortati — (Ahi mnggtiierì mia, coma 
tì pirdivi I... • Lu Viciarrè trasi 'nta *na càmmara, si vesti 

' Vai ecc. . Mo • IJiee il Milordo). — « E gli abili e le gioie glii-la 
ilesie Toidi miuio ( mano («Ila regimi) ? • — ■ So (rispoiidn il M'ìo ilo; 
gliele h;i date) la Ticchi*. • (Ed iotanlu che qneito dialogo amoivaj la 
sDDc«ra. la vecchia regiua, oiigliava, ed il re, che era li vicino, tullavia 
meno iaiiip'dilo, 

' E la Tec:hia vomilù {riferì, narrft). 

» Al Principe teonero ti per 11 i «eniimwiii. (Tomù subito in i* aiesii.). Dgilizedb^COOglC 164 PIABG, NOVELLE, RACCONTI EC. 

di dda Higgìaedda chi era, si meati la chioma di li capiddì 
chi s'avia tagghialu, e s'apprtseDta a la soggira, a lu Riuzzn 
e a tuUl l'àutri. Comu la Riggina la villi: — < E vui cu' 
siti? > coi dici. — I Comu ! 'un mi canusciti ? Io sugua 
vostra nora, la magghìeri di lu Riazza. • Nni vulistivu 
cchiù ? Lu Riuzzu tnrnò 'n sèuzii: si cci affirrò a lu coddu: 
e ddocu striaci e vasa, strìnci e vasa.Lasjntenza tu Vi- 
ciarrè l'avia datu: la vecchia abbruciata, e lu Mllordu 'Dglisl 
a la culliltina ', e si Sci càuda càuda, 

La Riggins granni scrissi a so figghiu la ^Mperaturi di 
Brasili, cunlàonucci la cosa: e chiddu ancora dici: — • Fig- 
ghioli, lu me Sigritariu era fìmmina, me cugnata,e io 'un 
nni sapia oenti I > Chiamaru a la capitanu, e lu ficìrn 
'Ngranni di Curti, e a tutti li marinara cci delti a tutti 
lì granni avanzamenti. 

Tatti arristaru filici e cunlenti 

E nui ccà chi uni munaamu li denti. 

Palermo '. 

VARIANTI E RISCONTRI. 

Vedi la novella che precede e la sefuente, e le rispettive 
note finali. < E il Miloriio inglese fu c.>nilani)iilo ulla |iiigliol 
■ Racconlsio dalla Messia. Dgilizedb^COOglC LXXV. 
La Btivala. 

Ce' era 'na vola an mircanli ch'avia du' figghi : un» 
màsculu e una flmmina. Stu mircanti era riccu, e vulia 
béniri a sii figghi quantula puiiìdJa di l'occhi sai. CaQ- 
siddìramu poi la mairi I 

PassanDu un cerlu tempu, cadi malata sta inatri; luSi- 
gnuri si la pigghiau. Ristau lu patii : e misi tu flt;gliia 
a li sludii; e stu picciollu arrinisciu dì grao taleotu, ca 
pigghiava oceddi pi l'aria ^ Ddoppu taiili lempi cadi nia- 
lalu lu patri, e mori. Coinu mori lu patri, arrislaru stu 
frati e sta som ca si vuliaou bèniri comu la poc' acqua. 
Slu giuvini cu stu gran taleatu capitau a la Curii di lu 
Re di PortugalJu, e lu Re si lu pig'^'iiau pi Sigrilariu e 
noi facia tuttu cuntu. Ora succedi ca certi littri chi Sci 
stu giuvini capilàru sutta 1' occhi dì lu Re di Spagna; tu 
Re di Spagna comu vitti sii littri dici: — i Oh! chi bellu 
cara Ilari I Chistu sarria bonupi mèSìgrìtarÌu;> e scrìssi a 
Re di Portugallu: ■ Haju liggiutu li vostri littri, e reslu ma- 
raviyghiatu di lu gran carattari di lu vostra Sigrìtarìu; e 
vi pregu, si tanlu laviti a piaciri, di manHarimiliu a mia 
pi Sigritariìi *. * Sii He 'nta iddi nun si dispiaciau; ha ' Era STBllissimo, p rami esimo iJ' ingegno. Vi-Ji a pag. Ifll, i 
* NoiJBÌ cha nel popolo uno Jei maggiori pregi di un uomo i 

è la buona ral1igraf1:t (lu boitu earattari); il che appTtrisce noi 

qaeita ma anche dalla novella precei^pnlr. Dgilizedb^COOglC *6fi PUBE, NOVELLE, lUCCONTI, KC. 

piggliiata lu Re di Portugallu e ha mannata a chiamarì a sta 
Sigrìtarin, e cu tutta lu dispiaciri cbi on'avìadi livari- 
sillu, cci dissi ca avia a pàrtirì. Lu picciottudici a lu Re: 
— • Haistà, com' h6 fari ca tiaju 'na sota e quo sàcciu a 
ca' lassalla?» Si vota In Re:— «Doq Giaseppi,'an haja 
ctii vi (ari, vai aviti a pàrtirì; a vostra som la lassati rac- 
cumannata a la cammarera; idda ch'è 'na bona picciolo, 
si sta ritirata, e vui putiti dormiri cu la manu a la mascid- 
da '. • Lu piccìoltu nuu appi chi fari: ha julu a la casa: — 
• Suruzza mia, ce' è chistu e chistu : io hd pàrtiri, ca la 
Re di Spagna mi voli pi Sigrìtariu. Tu t' arresti cu la 
cammarera; quannu poi io si:gnu situato, allura ti mannu 
a pigghiu e ti uni veni una la Spagna. > Figuràmuont la 
chiantu. All'artioia, cci dici la frati: — lOra senti ch'&mii 
a fari: noi facemu fari lu ritrattu, io mi pigghiu la tuo, 
e tu ti piggh) lu mio; > e accussì Scira. Partiu lu frali , 
e chista arnsiau sula nna la palazau, e 'na cammarera ca 
idda. Dinari ca 'ub cci nn' ammancavanu, gioj, patri pri- 
aiuBi; e stava accussì. 

Don Giasappi arrìvau nni lu Re di Spagna. Re di Spa- 
gna r acclamali, e la misi a scrìviri *; ed era cuntintoni 
eh' avia sta giuvini pi Sigrìtariii sò. Re di Spagna ca- 
mìnzò a càgghtri tanf afflzioni a stu giuTioi, ca 'nta ogni 
cosa di la Regna cci dicia: — > Don Giuseppi, facili vui-. 
'Un cci siti vuil.. ì» mi fida; e zecca facili vui ben 
fatta sia t • 'Nca tutti li primàni di la Carli, li Bracce- > E voi poinlH dormir' col capo tra dae guanciali. 

* Il Re di Spagnn la accolse con moUv dìsiinxioni, e lo fecs a Dgilizedb^COOglC U STIVALA. 167 

rt, lu Sìgrìtahu passata, li Cavaleri, a vldiri stì co&i cci 
sai Tinoi 'oa grao gilusia, e ciraavvia lu loodu e la mjh 
aera, circavanu 'na calutmia < pi ae4u»allii. Stu piccigttQ 
si cartiggiava ca bò soru; ita jorou a Doa Gias«ppi cci viooi 
la spiana * di so saru* aescì la ritratta di s^ aora « la 
oietti a taliari; lalia ulia, e cci scappar* guarclti lagrìtoa. 
Ora UDU di chisti, la Bracceri, vidi su sceoft, 'uq f^pi qcIùù 
cbi vidirì *, va mi lu Hq:— «Brava, Maistàl E ct])stu.è U 
boau I... E teista è Oqd Giaaeppi, chi vostra Uwstà QuiHa 
e staaca di li liaatati chi havi l Chista cu' sa ca ca' si la 
senti, e voi oni nisciti foddi!... * i— tEcliibari?i-~- •Chi 
havi?l an ritratta; la talia, la rasa « duanci; e cbisitu h 
lu booa ! ... E lu ritratta la sipi Vostra Maiala aoni idda 
lu metii? si la metti di saprai * Veiù lu H» e si niisi 
^n t«sta ca volia vidìri sta rituttu; e 'oa juntata ca Doo 
Giuseppi vasara lu ritratta, cci àcattia a la spinsirata a 
la capita chichiancia. — < Evviva Don Giuseppi lEvvirat 
E cu' i ssa sipura chi rasati ?> —«Maislà, è Q)è soru.» 
Va l4 Be pi ridirì sturitraltu e trova 'aa giuriua bedda, 
beidi ca l'aguali 'un s'ha viitu mai. Coniu lu Ro la vitti, 
accumiozò a pigghiàriuDi cuatu; e lu frati a cantari tutti 
li buntà di Età giarìna facènnuuni la scuoia a la vucca '. 

' Calunnia, pe\ popolo quasi Kmpre lignifica : canM , iigìone . ap- 

■ SpiMnu, E.' m, tìvo desklerlo; Ja tjànTUtri, spirarti did deaidcrio. 

■ MuD volle V'der altro. 

• Bravn, Maiala I ecc. • Evvivi (d*t;o ili D. GÌHeppe), o MautA 1 B 
qDeito qui (e eod«sIo voauo MgreUriu) i l' Domo i)d)bai>« t E quello * 
qoel D. Giuseppa, di cui V. M. non ai itane» mai di lodar U bontà !.. 
Chi aa cOTtni eoo cbi h la inlepde. « V. U. va muta por lui 1 • 
. ' Lodandola a più non posa '. Fori la tcuma a la muco, lotUre gian- 
demmie (quasi ilal molo p.irlariie abbondi la schiuma in snlla bocca). Dgilizedb^COOglC 168 rUBE, HOVELLB, RACCONTI BG. 

Jamo ca ddà vicina cc^ era ddo birbaDti di lu Bracceri , 
ca cci java sempri cu li jìdìta 'nta rocchi <; 'ncugna, e 
coma 'Dtisi sti discarsi e vitti lu ritratta, dici:—* Ca', cliì- 
gta? lo a chista la Ganàscia e cci liaju avaia chi fari. • 

— « Ca me sora ? ca aan nesci né trasi; ca la s6 facci 'an . 
l'hanna visto maoca li griddi * ) » — « Cu' vostra soru ì •■ 

— «Siti uii inuasignara! » E« no, ch'è verni > e € siti un 
munsignani !» e • no, ch'è vera t »; si vOta lu Re: — « Ora 
livamu quistioni : s' è vera, cci dici a lu Bracceri, ca tu 
ha' avuta chi fari cri la soru di Dod Giaseppi, 'n tempu 
an misi ha' a purtari un signali di sta giavina. Si lu 
porti, ed 6 dicapitata di vita Don Giaseppi; e s' 'un è ve- 
ra, si' dicapiEatu di vita tu. > 

Ordini di Re, la cosa s' appi a fari. Sta Bracceri par- 
ti», pi jiri a pigghiari un signali di sta giuvina. Airìvata 
'n Palermil accuminciò a pigghiari cuntu di sta giavina, 
e tutti cci dicìanu ca chista era 'na rara facci , ma chi 
nun si vidia mai, ca li finistruna stavanu sempri chiusi- 
La tempu java passannu; e stu Bracceri niscia pazKu pìn- 
sannu ca avia a jiri a la morti. 'Na siritiaa era capaci ca 
si dava Tarma a capputteddu ':lu cappeddu 'mmanu, li 

' Jiri cu li jidila 'nia foechi » unu, iL'tieialmenie , andare ralle diin 
negli occhi d'uno, cioè contrariarlo, inviU arlo, cercar sempre dicoglìerKli 
eagioiie nJdosso per roTÌnarlo. 

' • Io , ehiita ecc. lo la conosco codesla <loniia; e ho avulo a far con 
tei. ■ -~ • Con mia sorella 7 che non ejce né entra di casd. e il eoi viso 
Don l'ha visto mai nessuno? l'V» vidiri maneu li griddi 'na facci, e- 
■preuione erBcacissima pi>r mostrar la riliraieiza d' una persona). 

■ Dorili l'arma a eappulteddu, darsi l'amma al diavolo, dispe.arst. 
Cappatled'itt, uno dei titoli del (trmoniu come quelli indicati nel voi. I, 
pag. e, noia 3. Dgilizedb^COOglC LA STIVALA. 169 

capiddi all' aria : — < E com' he fari I E com'hé fari I • Lu 
vidi 'na vecchia : — « Signurì Cavaieii, mi fa la caritati, 
ea sQgnu morta di la fami I *.— < Vattinni, vecchia dì 
lu diavulu I > — 1 Pi carilati, ca io V sjutu. > — • E chi 
m'ha'aajatariU — tSissignura: vassiami dici clii havi, e 
io l'ajaliLi Chiddii ^na cosa ca 'nsiriu; dici: — < E chi v6i ? i 
— < Nenli: Voscenza ' si cunfìda cu mia, e videmu si 
io 1^ ajutu. * Lu Bracceri si pirsuasi e cci cuntan lu tuttu. 
-r • Uti I e Voscenza pi chissà é cuoTusu ? Lassassi fari 
a mia, e la signali Thavi 'nta la sacchetta '.» — « Senti. 
si tu mi fai chisla, io ti fazzu un gran curaprimentu. > 
Ora chi successi la notli ? un'acqua a sdilluviari. La 
vecchia darreri lu purtuni : ba-ba-ba I ' trimannu di lu 
friddu; e chiancia ca facia sfardari lu cori *. E 'nta men- 
tri, lampi, trona , sailli, ca facìanu scantari. Comu la si- 
gnura, ch'era la som di Don Giuseppi , senti stu ran- 
càru ' e stu lamenlu: — ■ Hischinal dici; facìtila trasirì, 
e chiujìti in purtuni arreri >. Grapèru lu purtuni e la 
vecchia s'assiltau dintra lu purtuni. Comu irasiu: — • Ba- 
ba-ba-bat pi cantali, ca staju murennu di friddul' > La 
'ntisi la sìgnnra:— < Mìschinat facitila acchianari: basta chi 
nun fa accussì. > La signura, ch'avia lu bon cori, la Tici 

' Votcenza, r.viMMa da Ki.s'ra Eecellenz'i; mn sta quasi per Vosii- 

* Ella Um:ì fare a m». e s'abbia come in Msca il segnale. 

■ Imiti il baiier delle labbra pel rrcUdo chi) sentiva la vecchia siainlo 
dietro la porla della sorella iji D. Giuseppe. 

■ E piaiigra da lacerare il cuore. 

* Ain«ùru, affanno, rammarichio, ran<:ura. 

* Cioè : datemi sjulo, cliÉ io muoio dui freddo. Dgilizedb^COOglC 170 riABE, NOVELU, RACCONTI EC, 

manciari, e la veccbia fincenna sempri ca irimav» di U 
Tridda. Ora sta vecchia appi laoia abhiliià ca di càmmar» 
'a càmmara si iju a 'oAlari quarehi qtullru o cincu càia- 
mari 'caio tra; e si ucchiau unni si carcava la patruDa *. 
La notti, la signura strauntlala di stu maluleinpUt piggtuA 
sonnu. Tutti si jeru aYrisìttari; comu la vecchia vidi ca 
lutti durmianu, trasi nnì la cànamara di la sigaura ; ed 
sulleva la robba di la lettu, e la metti « laitari di la testa 
Sina a li pedi. Va pi vìdiri, e vidi ca supra la spadda 
dritta ccì avia tri pila comu si fosstra tri fila d'orn; vitti 
'na furficìccbia; cci tagghia stì tri pila d' ora, si V attacca 
'Dta 'na punta di Tazzulettu , adàciu adàciu la cuipWPg' 
ghia e sì niti va a lu so posta ano' idda era. Arrivati' 
Ru ddà misi a raacvràrisi arrerì , a sbattiti li duiti di- 
cennu: ■ Ba-ba-ba-ba! Vih t è coma si cci atà ccàtGr?' 
pUimi, qaantu mi noi vaju, ca m'ammapca lu ri^pir^l > 
Pila povira sigaura s' arnispigghiau; senti stu raocùra, 
e d::aa ordini la cammarera chi fadssl Dèsciri a sta vec* 
cliia. Coma la vecchia fu fora, trova lu Braecerì chi tie- 
sia lu chiana di lu palazzu. Cci duna ti tri pila; iddu ca 
'nta li robbi 'uncci capia, cciduna ungtan cumprimentu: 
manu e pedi nan appi *; a lu 'nnumaai si ^mmarca pi 
jirisiDni a Spagna. Arrivannu a Spagna si prisenta a lu 
Re: — ( Haislà, e shistu è lu signali di la soru di Don 
Giuseppi I * Ld Re arristò alluccutu , e si chiama a Don 

' Questa veci'hla enirù quatiro o cinque siauze ileniro [nella stuiie più 
liposie). e adocchiò ore andava a dormire la padrona. 

' Manv, e fedi nun oppi, leder» iaieiiU: mani e |>tedi non ebbe; cioè 
si mise a correre (Notisi die. correndo, mani è piedi vanno su e gi$, ■- 
vanii e ii dieiro; e perù no:i si cura cbe ani fatichino taotp). )ji.z.iit>,Cooglc Gioseppi : — < Don Gioseppi* la scamjnissa l'aviti persu: 
cbista è lu aigDali di vostra soru: tri pila d'oru eh' idda 
havi supra la spadda dritta.» — < Ah I mischioa mia t > dissi 
Don Giuseppi. — < Ora, cai dici lu Re, o tu 'a tempu sei 
misi l' addifenni, o tu si' dicapitatu di vita. > Veunu li 
guardi); si In mettinu 'ola lu meozu e lu porlaaa 'q càr- 
ciari: e cci davaau 'oa fedda di pani e un bicchieri d'ac- 
qua la jorau. 

Lassama a iddu 'nta lu càrciari, e pigghiamu a la som. 
Paviredda 'un vidennu cumparifì nudda littra, li capiddi 
cci javanu pi V aria. — < Figghioli, dicfa , e chi cci vosi 
auccedìri ! Uancn uq ringhiceddu di littra I... * <. 

Pigghiamii lu carcìareri, ca d'allura cci dava una fid- 
duzza di pani ' e un bicchieri d'acqua, ma poi pi li so' 
boni maom cci cuminciò a dari lu so. manciareddu * « 
tuttu, ammucciuDi di lu Re. Ln cuntu 'uà ammetti lempu *: 
quattru misi avianu passatu dì càrciari, e la potiru Don 
Giuseppi 'un avia pututu scrivirì mancu un ringhiceddu di 
littra a so som. Uà jomu si jittò a lu coddu di lu carcìareri 
e cci dissi: ~ « Mi la facili 'na carilati?mi li facili scrivirì 
du' parnleddi di littra a me soru, e vui stissa lì jittati a la 
posta? » Lu carcìareri, ch'era dì bon cori, dici: — « Vassa 
fazza '. 1 Pigghia Don Giuseppi, e cci scrivi 'na Ultra a 

■ E che gli lari accailuio f Neppurwwrivgrmi od rigo di lettera 1 (Rii^ 
Shiuddu, dim. di rìn^u. riga). 

■ Prendiama il carceriere, chtf d'allora dava a D. Giuseppa Dna feUina 
dì pane. 

* Maneiareddu, JJDi. «li tnatitiari, s. m vitto. 

* Lu ntnlu ere. Vedi voi. I, pag. SI,. noia S. 

* Volta fazza, alla faccia, Fazza, duo dei pi>cbi rumpi di aogf. pre- Dgilizedb^COOglC 172 FIABE, NOVELLE, HACCONn BC. . 

SO soni cunlànnacci tutta lu passaggiu: coma qualimeoti 
pi causa d' idda, idda avia a essiri dìcapitatu di vita. La 
carciareri pigghia sta litlra e la jetta a la posta. Capila 
su littra sa som; va pi leggiri : — e Ah t fratuzzu mio ! 
grida; e comu stu foca granai 'nta la me casa I ' • Pensa, 
pensa ; rìsorvi , e fa la siguenti cosa. Fa vìnniri li lò- 
cura * eh' avia, li so' terri, li so' beni: lu tùltu , e noi 
fa dinari. Di sii dinari metti a'ccattari li megghiu gioj; 
pigghia un bona orifici, e cci dici:— « Facitimi 'na bella 
stivala , e supra la stivala cci aviti a 'ngastari tutti li 
me' gioj. * Poi si fa fari un abbila tuttu di luttu : si 
'mmarca e va a Spagna. Lu tempu passa; passàra li du' 
misi. Janci a Spagna, e senti truoimi, e chi vidi? vidi li 
surdati chi purtavanu un omu abbinaata ca java a morti. 
Vistala dì ddu grann' àbbitu nium, cu un pedi cu la sula 
i)U3setta e l'àulru pedi cu la stivala 'nfilata, ca era 'na 
maravìggbiaa vidilla. Curri,si jetta 'mmenzu la fuddagri- 
dannu: — < Grazia, Maistà I Maìstà, grazia ! > Tutti li gemi 
vidennu a sta signura, cci faciana tutti largii. Lu -semi 
lu Re : — « Firmati I dici a li surdati; — Chi ce' è ?» — 
1 Grazia, Maistà e Giustizia! Grazia Maistà e Giustiziai > 
La Re a vidiri sta biddizza, dici: — « Ti sia cuucessal > 
— I Maistà, lu vostru Braccerì ddoppu d'avirisigaduta la 
me pirsuna, m' ha arrubbata la stivala paràggia di chi- 
sta I f E cci ha inustratu dda stivala china di damanti 
e petri prìziusi. Lu Re comu vidi dda stivala, allucchia : 
si vota cu la Braccerì : — • e: hai fatta chista ! Ddoppn 

' E com' m'è c^iilulo qui'sto gran Tanro :[> msa t 
' LòcHfa, 1 m |ilur. di Ivcu, luogo, FoiiJd,- li'Tiutn. ,,i,z«it,,Coogle LA STIVALA. 173 

d' avlrili gudutu a sta giurina, cci hai arrubbatu la sti- 
vala!... E nun raffranli di cumpariri a la me prisenza!..! 
Lu Braccerì Sci la morti ch'appi a fari: — > Maistà, dici, 
io nun la conuscìu a sta signura I > — i Comul dici la pie- 
ciotta, nun mi canuscitì?.., E allora comu aviti ditta ca 
avistivn chi fari cu mia ? I • — • Maistà, dici lu Bracceri, 
ca mancu sapia cchiù parrari; cuDtu la cosa comu va. • 
E ddocu cci cuntau udu di tuttu. Lu Re 'n vidennu la 
''oDuccintilutini di la soru di Don Giuseppi, lu fa sciog- 
ghtri, e si lu metti allatu; coom lu Don Giuseppi Tu sciug- 
ghiutu e vidi a la soru si cci accicciau a lu coddu, e ddocu 
chianci chi ti chianci. Lu Re fa piggliiari a lu Bracceri, 
lu fa abbinnarì. — • Dicapitàtilu di vita I > e fu dìcapitu 
supra locu. 

Lu Re si partau a palazzu lu fraU e la soru, e vidèn- 
nula accussi bedda a virluusa, la vosi pi mugghierì. 
Iddi arristaru filici e cuntenti 
Nui semu ccà e nni stricamu li denti. 

Palermo ', 

TARiANTl E RISCONTBI . 

Vedi ì' Enabianca, con cui tia molti pnnti di simiglianza, « 
uoa buona metì del fondo, dna lezione di Uianciana intitolitta 
Lu principi farfanti è meno circostanziata della nostra; invece 
delia stivala v' e la piuDella, che è pìt comune nelle varie 
versioni. Gonzinbach, n. 7 ha la stessa Dovella e con qualche 
difTerenza. Si legga la nov. della giorn. 11 del Decameront 
citata tra le varianti e riscontri deìl' Ervdbtanea. La concia- 

' Racconlalo dalla Rosa Brasca. Dgilizedb^COOglC 174 FIABE, NOTEltE, RACCONTI, EC. 

sione ha delle Tn Corone, tnitt. 6, giorn. IV del CuhIo dt k 

Nelli vita di S. AUnuio vascovu A uno ttraU gemma simile 
X quello dellft sorella di Don Giuseppe ette sliiififtrda la furberia 
del bncciera. Leggeii di fitti nel Legendario delU vUt de' Santi 
eompoito dal R. P. F.Gucobo di VoHieiNB (In Ven«tia. appresso 
Horatio de' Gobbi, ta81)>PereQiDlatioae degli Arriani (Atanasio) 
fatto odioso a Costintiao Imperatore, ch'era heretico, come ne- 
mico dell'Imperio, lo accasò ad Angnsto d'illecito adulterio vio- 
lente, et di haver mozzato la mano dritta ad Arsenio suo dia- 
cono. Però per comandamento dell'Imperatore egli fu chiama- 
to al Concilio nella citta di Tiro, dove accusandolo la donna 
falsamente sema per6 sapere rhi ella acensaTa, Timoteo sotto 
nome di Atanasio lo riprese con ìngiBria, e così ella fu con- 
vinta di falsa accusa, rimanendo confusa. Dipoi essendo pro- 
dotta la mano tagliata in sn carnierr , la quale si afTenuava 
ch'era di Arsenio moxzatigii dalVracovo, fece che nascosa- 
mente Arsenio fu quivi presente, il qsale ai credeva lontano. 
Onde mostrando c^ii ambediie le sue mani , si provò eh' era 
innocente, • pa£. S31. Dgilizedb^COOglC LXXVI. 
Lu Braooerl di tnann manca. 

'Na vota s'arriccoata ca cc'era e cc'era on Re di Spa- 
gaa. Stu Re di Spagna avìa tu Bracceri di mana manca 
e In Bracceri di mana dritla. Tu Bracceri di manu mari' 
ca avia pi mugghieri ^na donna ca livànaucci li piccati ' 
era 'na vera 'mmagini ', (anta era bedda e graziosa e ar- 
ritirala. Lu Bracceri di manu dritta 'nta tanlu tempn chi 
slava 'n Cinti nun avia pututu canusciri mai sta bella 
facci, é quasi quasi nn' avia currivu. 'Na jurnata si vota 
cu In Re e cci dici : — • Maistà , sapìssivu chi bella si- 
gnora chi havi lu Bracceri di manu manca ! chi bella si- 
gnura, Maistà I ■ 

'K'àutra vota : — < Maistà, haju vista stamatiaa la mng- 
ghieri di In vostra Bracceri, ca mi fici alluccbiri; quanta 
é bedda1..> 'N^àutra vota:~< Sapìtl, Maistà, ca la signara 
di la Bracceri di maou manca, cchiù chi va, cchiu bedda 
si va facennu?... • 

Trozza oggi, trozza domani, la Re 'un era fatto di li- 
gnu, e cu sti così chi siotia cuntari di lu (dal) Bracceri 
di manu dritla appi 'na gran cusirità di canusciri sta 
bìllizza rara. ^Na vota si metti a cavaddu co li so' Cava- 
leri e passa di lu Palazzu di lo Bracceri mancu. Giusta ' Li'rànntKci li piccoli, togliendole I peccali. Hodo 
«primere bcllviia e casUlà. 

■ 'Jlfma^ini. qui immagine di Maria. Dgilizedb^COOglC 17G FIABE, NOVELLE, RACCONTI BC. 

giBstu la signura s^ attruvava affacciata. Lu Ite si 'ntisì 
trimari tu con; passa e talia; ma comu era Re ddq pa- 
tera appizzari tantu rocchi sapra un llnislrLiai pìnnnsi 
diri. Clii fa ? torna di la stissa strata, talia, ina la signora 
ca nun circava pompi, avìa Irasuta. Lu Ite quo appi cchiù 
abbenlu, va a lu Palazzu e ordina ca nuddu niscissi finn 
ca lurnava iddu. La so pinzata era di jiri 'a casa di la 
signura , fàriccì 'na visita mentri la maritu era a pa- 
lazzu e ^un puteva nèscìri, e poi turoarì. 

DuDca si stracanciau dì surdatu va a lu palazzu di In 
Braccerì mancu e sona lu campaneddu. Accumparisci la 
cammarera: — «Chi vu!iti?t — « Haju a parrari a la vo- 
stra signura. > — • E chi vulili dì la me signora ? » — 
€ Gei haju a parrari. » — t La me signura sta ripagannn 
e nun vi pò ricìTiri. • — € E io vogghìu tràsiri.» — «E 
vui Qun putiti. • E ddocu parola porta parola, si misim 
tanta a dicati e dissi ', ca la cammarera cci detti un am- 
multuni * e cci stava chiujennu la porta 'nta la facci. 

Allnra lu Re si sfiggliia la ginbba di surdatu e cci ap- 
prisenla lu tósuni riali. 

La cammarera cadi 'n terra e cci addumanna grazia, cà 
non Pavia canusciutu.— <È nenti, cci dissi luRe, hajn 
Tislu ca si' 'na donna fldili. Ora fammi avvidiri 'nta la 
facci sula la Principissa, e mi nni Taju.i ~ < Maistà sì I ■ E 
cOta cdta * Taccumpagnau unni arripusava la so signora. 
Idda durmia 'a sonnu 'nchinu, e comu 'nta lu sonnu la 

' A dkuU « 'Jilii, a lu per lu. 
* A«-mnUu«i, Drlooe. spintone. j3i.z.iit,,Coog[c LD BBACCERl DI lUNn MANCA. 177 

facci addiventa ccliìù 'ncarnata , lu Be comu la Titti si 
'alisi Dèsciri li sénzii. Si leva la 'nguanla e la posa supra 
lu pavìggbiuai di la letta. Talia, (alia, e poi tutta 'azém- 
mula rota tunnu e si uni va. 

Junlu a lu Palazzu, li Cav;\leri cu tutta la Corti àp- 
piru liblirtà di nèsciri. Lu Bracceri mancu torna a la casa 
« cerca di la so signura. Trasi nuii la càmmara di la 
letta e chi vidi?! vidi dda mmalidilta 'ngoanta chi lu 
Be s'avia scardata supra lu pavigghìooi. Chista oaa Tu 
"oguanta ca fu diavulu. Lu Bracceri, di ddu jornu 'o poi 
DUO guardau cchìù a so muggliied. La povira sigoura, 
''uDaccenli comu filaria Santissima, 'un sapia chi vìnia a 
diri sta Duvitati, e s'assiccumava , s'assiccumava * sula, 
senza latniRtariai mai. La cammarera cci dicia:— • Si- 
gnura Principissa, e chi manera é chista di stari malin- 
conica, di Dun jiri mai a tialru, a divirtimentu, quannuc- 
chi tutti Tàutri dami vannu spumpanuu di ccà e di ddà ! 
Dativi paci, cà San tetapu e malu tempu nun dura sem- 
pri un tempu, e La tirità va 'tuutnma comu fogghin *.• 

'Na jaraata ddu virsèriu di la Bracceri dritta s'attrova 
a passar! di la casa di la Bracceri maucu; cci vannu l'oc- 
cliì saprà un flnistruni, e vidi 'na fantasima; e cu' era? 
era la povira Principissa, ca si nui avia jutu 'n sappila 'a 
suppilu, e avia addivinlatu 'na cannila '. Nn'appi coma 'na 
certa piatati. Va nni lu Be: — « Haistà, sapiti dda rara bil- 

' Auiecvaiàriii, clivenìr magfa per JDleroo paiema, auecehire. 

* Questo Mcoodo pror. corrispondo al toscano; La verità vita tempre 

' AndiTa Tsneiiilo meno eJ era divi'tiuia (Mccae 9l«ccbJta eomej anb 
candela (di cera). 

fini. - Fiabe e Kopdlt. Voi. II. It Dgilizedb^COOglC 178 nABE, NOVELLE, DACCOim C£. 

Uzza di la Priocipiesa, mu^hierì di la Bracceri manca T 
Qua si canusci cchiù, tanta sjcca egiarna è addìviatab.* 
Ln Re pinsaa, pinsao; poi $i sbattia la maoa supra la 
frunti, e dici: — t E chi fici io !.... » 

PasBàra du' joroa, e la Re ordina aa pranza di Curtir 
cnll'ordini ca ogni Cavaleri dovia parlari la soru ca' Tavia, 
la mugghierì o àutrì dami- l.a Bracieri manca uqq po- 
teva fari a menu di purtàricci a so moggtii, pirchì 'an svia 
nò soru né nenti; chiamò la cammarera e cci dici: — < Dicci 
a la Signura chi si facissi li meggbiu abbiti chi voli, 'aa 
abbadassi a spisa pìrctù ana dì sti jorna bari a essiri a 
pranza a la Curti. > 

A la Signura nun cci parsi veni ca so marita cci facia 
sta prupasizioni, e mificbiQa,sì misi di boa'umuri prila 
testa. Vinai la jornu, jero a Palaiza; la Signura s'assittaa 
aliata di lu marita, a mana manca di la Re, Gei fdru li 
piatta li ccbiù prilibbati, li vìnura < li cctùù meggbia di 
la Regna, arginlarìa, musichi, canti ch'era 'na gìoja a sin-- 
tilli. Ddoppu finutu lupriuizu. In Re dici:— «Ora i^vur- 
ria sapiri quarchi pa^saggiu di la vita * di ognanu di vuà- 
tri SigDuri chi m'avit\ onuratu.oj a tavula. Accuniiiiciama 
di vai, signari Bracceri di njany di\lU- • 

La Bcacceri ii, vtìm dritta cvittau cbìddn chi coi a- 
\jd successa: e dissi ca cu so mugghieri avia. gadutu sejga> 
pri la santa pati. — < £ vuj, signura, (cci dici lu R« a la 
mugghierì) coma vi la passati cu vostru maritu, mio va- 
lenti Bracceri ? • — > Bunissima, ■ rispusi la Signura. La 

' Fìnui'a, ptur. di cjnu, come jar(ltFtur<i(It;an{(nu. jdeara di jùtu fcc- 
■ Pauagi/iìi, fatto della vita, IrUlo (< lieto. Dgilizedb^COOglC W BRACCERI DI HAND MANCA. 179 

Re unu pi nnn iju spijanDu a tutti li 'mmìtati, e cai cci 
cantava 'na cosa, e cai 'n' àntra. L' artimi ristavano la 
nnigghieri di lu Bracceri manca , e la marita. Prima a 
idda cci spijaa: — • Coma l'àti passata la vostra vita, si- 
gnura Principissa ? • La povira signora senza smnvlHsi 
cci arrispunnin ca hia vera grazia, 'n cnnsunfnti: 

— • Vigna era e vigna sugno ; 
Era stimata e ora nun sugna ; 
Senza causa e raggiuni 

Hajn persu la me fatacìumi.» 
La Bracceri botta 'nla botta arrispunni: 

— « Vigna era e vigna si' ; 
Eri stimata e ora non si' ; 

Mi jeru l'occhi 'ntra la pavigghiuni, 

Vitti la 'ngoanta di lu mò Liuni, 

Ed bai persu la tò fataciumi. • 

Lu Re' capiu tutta la storia, ca la vigna era idda, ca 

avìa stato abbannunata di so marita, pirchì chislu avia 

travatu la 'ngnanta supra la pavigghiani; capiu ca la 

mali Taveva fatto iddu pi la so cosiritati, e sobbjtadissi: 

— t Di ssa vigna chi parrati 
Dio mi senti e Diu la sapì. 
E la pampina di sta viti 
Nu' la ci>si né la tuccai, 

Pri sta cnrana chi mi 'ncuninai t > 

Jurannu pi la curuna , li Re fanno lo cchià granai 
joramentn, e perciò tu Bracceri manco arristaa coma on 
loccu : 'od si patenno pirsuàdiri ca so mogghieri era 
'nnuccenti. 

Finiu lo pranza e la Re si stetti assittata cu tutti dui Dgilizedb^COOglC 180 FUBE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

e 'n cuD&denza cci cuatau comu avia jnta la fatta di la 
'ngaaola, e poi cuncliiudiu: — «Io haju ammirata la fi- 
dizia ' di la cammarera pi li so' patruDi; e Iranista di sta 
doQDa, ca mai appi a gaardari omu fora di so maritu. Ha 
però aviti a pirdunari a mia, cli'haju stata ta caciaoi di 
la vostra 'nfilicità, e di li voitrì dalura. 
Iddi ristara filici e contenti 
Nai sema ccà e nai munnamu li denti. 

Palermo '- 

VARIANTI E RISCONTRI 

Una versione palermitani poco diMimile dalla nostra ha no- 
teTolissime dìffereoie nel dialogo, che di fatti è più lungo, e 
presenta parole poco usitate in Palermo, e nel dialetto sici- 
liano : 
Marito : • Una vigna svia chiantata. 

Ha pi dintra ce' èni enlratu; 

Cd' la vigna m'ha guaslatu 

tddn ha fatta gran piccata. • 
Mogtit : • Vigna bé stata e vigna sugna 

E corata cchili nun sugnu; 

Ma qual'Èni la raggiuni, 

Ca 'an mi cara lu patroni ! • 
Marito : • Vigna ha' statu e vigna si'. 

Ma carata cchiti nun si'. 

Pi 'aa vranca di draguiii. 

Ca Iruvau lu tò pairuai, • 

' Figlia, fedeltà, ma dicesi di credito che si abbia a porsona in fatto 
di negazii. o di quella fedeltà che si desidera nelle persone dì lervisio. 
' Da una donna a coi lo avea raccontata li Messia. iiiz^iiuCoOt^lc LD BHAGCEU DI HANO MANGA. 181 

Be : l 'NU sia vigna io cci he sUlu, 
Una frnnna bajii tuccalu, 
Una franca cci he lasaatu 
Ha li jnru a Diu sagrata 
Ca racina 'an n'hé manciata. • 
ìfarito : • Siddu è comu m'ha' juratu 
Ca 'na frunna bai (uccatn, 
E racina 'an n' ha' mancialu. 
L'ama qaanta l'haja amalu. • 
la Uanala qmsl* novella prende on andare piti poetico che 
in altri comnoi di ,SicIia. Ecco qui il dialogo da me raccolto, 
che secondo la narratrice, una donna sui cinquant'aoni, sofebba 
parte di poesia più haga: 
Marito- < Bemminnta donna savia, 
Ca ssa savia parlari] 
ID mi sUsn di la UtuIs, 
Assillativi a manoiari. • 
Moglie: • la nun vinai pi manciari, 
Uaneu vinni pi i> diri; 
Vigna era e vigna >u' 
Dicitìmì pircU fu, 
ite: -A la lo vigna he annata. 
Dosi e cinri baja Iruvalo; 
Pi la inia sagra eurona 
Non ti rhsja maoiata, 
La 'nguanta di liuni l'bsja UisatiL 
Leggasi nel Cbronùon t'mairtnù mundi di fra Jacopo d'Aqui 
(Monwn. Hitt. patr.; Scriptores, III. — Aag. Tanrinor, I81S. pt> 
gina 1S77) il legaente racconto su Pietro delie Vigne : 

• Hic Petrus notarioB babait axorem pulcberrimam. quam 
babet Petrus suspectam de imperatore Frederico. et tamen non 
ereditar quod ibi esset malum. licei de hoc multut sermo fie- Dgilizedb^COOglC J62 FUBC:, NOVELLE, UOCONTI KC. 

ret in curia imperatoria. Accidit uno mine imparatorem la- 
trare domam Peiri : sicnt aaepe intrabat |m>pter officiati) qnod 
habebat notarie et etiam quia homo sollempals erat. et ridet 
impentor ia abaenlia Petrì camerari) ipaius apertam. etintrat 
imperalor caoieram. et invenit uxorem Petrì ìn lecto dormieo- 
tem. qaam imperator cooperuil, quia habebat brachia diico- 
operta. et tunc imperator eooperuit dominam.et cnm frequeatia 
rec^asit. Nec aliqQispropter honorem doraiue de hoc advertC' 
rei. nihil alìud faciens. aed anper ccffaDam domioe reliòquit 
imperator sìiuuì cyrotheca vel libenter vel ignoranter. Venit 
PetDiB a catn et invenit cyrotheca imperatoria in lecto suo. 
Et cognosceDs cDin dolore (otum diesimtilat. lameo Petrus lo- 
qQÌtur domine que de hoc.multum affligitur. Xotificat domìaa 
imperatori de duritia viri sui. Centra illam radìt imperator ad 
domum Petri. et est imperalor et Petrus el domina simul. et 
alia familia a longe. Et Petrus vtdens ae cum imperatore et 
cnm domina sua volt imperatorem reprehendere cum concor- 
dantia verbotom non nominato imperator nec dominam et dicit. 
PelroB de Vineis loquilur stillo materno ; 
Dna vigna ò pianti : 
Per traverà b inlrì. 
Chi la vigna m't goaslà. 
'An faìt gran pecci 
Di far ains che liint mal. 
Domina loquitur concordiam vsrborum : 
Vigna aam, vigna tany. 
La mia vigna non fali may. 
Conaolatu Petrns cMpoodit cencorditer : 
Se catsl d corno è narra, 
Più a)no la vigna cbe fis may. 
Et aie fatta eat pax inter domina» el Petrnm, et tane Ps- 
tm Mutat prò gaudio metrìce de Xìl luaneibas anni et da 
proprietatihus eorom. • Dgilizedb^COOglC LO KtACCERt DI HANU MhNCA. 198 

NarraiioDB e veni san ciUti anche da C. Cahtd', (Slum di- 
^ii Batiani. Vili, XCI, aot. 39). Primo gli avava citati Fauriel 
iDmte tt la origitui de la lanjve Uaiitime, Paris, Durand, 11, 
Isc. XVI) MDza però acunaare alle fonti. N«l 1861 il Di Bea- 
si», iVita di Pitr dtlla vigna, pa{. 309) li riferiva qaaai cam« 
. parta di novella di frate Jacopo d'Aquit 1» cui ralaaione in 
dialetto subalpino (inteadiaujo de' versi) sacoudo G. Canotict^r 
[CantiUne e Ballate, Strambotti e Madrigali nei tecoli XIII t XIV; 
Fisa, Nistri, 1871, pag. 38), non parrebbe la forma originale 
della meridional tradiiione. 

L'avventura, nota A. D'Ahconi nella sua prefaiione alla Leg- 
genda di Sant'Albano, pn$a iiudita del tee. XIV ecc. (In Bolo- 
gna, presso G. Romagnoli 1805), pag. S1-3S, è assai più an- 
tica del sec. Xlll, dacché sì trova con poche varietà di forme 
nel Syntipat greco e nel Miiehlé Sendabar ebraico (v. Loiselbor, 
Etsai tur lei fabi. indim. 97] nonchd nei Sette ciitr in turco 
^v. Mille ti un ;aurt, edlz. LoiaBLRua-DBSLONocHAMra pag. 3S9). 
È notevole poi, che questa narraiions, obe si legge anche nel 
Milo di Matthieo Dji Vkndovb (v. Bùi. Utter, dt la Franee, 
XIlj, SS) aia da BitaitTÒHR (Vie d»i dami* galanitt, lì) riferita 
come un'avventura accaduta al Marchese di Pescara. [ versi 
arrecati da BrantCme sono i seguenti: 
Dama : • vigna era, vigna eoa, 

Era pedata, or più non son; 
E non so per qual cagion 
Non mi poda il mio padroo. • 
Marito : • Vigna eri, vigna sei. 

Eri podata, or più non seij 
Per la granfia del leon, 
Non ti poda il tuo padron. • 
Marchese ; • A la vigna che voi dìcete, 
lo fui, e qui restate; 
Aliai il pamparo, guardai la Tite. 
Ha non toccai, se Dio mi ajnte. • i.z.iit>,Cooglc Ì6i rUBI, NOVELLE, RACCOim EC. 

Dell'attribuire, oiserfa il D'Ancona, questa avventara al can* 
eelttere di Federigo II, certo dav'euere stata princìpal causa 
rimmegine della TÌ(D»; poi la nonlla durd nella memoria 
delle genti, ma perdati i nomi dei protagoai«ti, altri por illu- 
•tri e noti furono leelli a sostilaire gli antichi. 

Vuoisi notare da ultimo che ano sciogliaienlo airoìle alU 
nostra narraaione t ne' Do Canerieri , 1 delle Fiabe pop. ve- 
nti, del BBKKOHt; e lo >eìo|l intento è in racconti che fanno il 
re, che avea toipettato l'infedeltà della moglie; la regina, in- 
gìattamente ealnnaiata, e l'oste che confessa d' aver messa a 
ano tempo una scommcasa, e d'essere stato cagione della sven- 
tura del re e della regina. )ji.z.iit>,Cooglc Lu Oran Narbunl. 

- • 

S'arraccuQta a li vostri Signari cacc'era un Rigoarai 
ed avia nn figlìn. Stu flglìu viilenniisi maritarì manna' 
pittura pi tnltill regni a dipingìrì li meglia Tacci di pic- 
ciotti d'ogni cela di pirsuni. Lu prima pitturi chi sbarri* 
cuglin partau In ritratiu di 'na figlia dì lavannera, ch'era 
'na piccìotta di biitizzi rari. — • Cliista vogliul > dissi, 
coma la vitti lu figliu di ìu Rigoanti. Ha partuta In Riuzza 
cu pirsnni di sirriziu e 'na pocu di surdati , e lia jutu 
ani dda citati nnn'era la picciotta. Sta piccìotta avia 'na 
Irfiscìa di robbì 'n testa, olii vinfa dì lavar! ; sabbilu la 
Rinzza cci jetta la trùscia a dda costa ', piglia la pic- 
ciotta e la porta ani so patri. La picciotta sì misi a ciàn- 
cirì. — < Ora accussì, cci dici lu Biuzzu a lu patri d'idda, 
viditi ca voglio a vostra figlia pi muglìerì, chi mi piaci. • 
Risposi lu patri stizzalu : — i Va cugliuniàtivi vuàtri, e 
lassati la genti pi li latti só\ * Bispunni lu Riuzzu : — 
< Su parola d'oauri, la voglia pi ranglieri a vostra figlia, 
e i' vi dngna una rendita ca vi patiti manténiri di {da) 
papa. ■ Cci lassa 'na quantità di sammi ; la fici vestiri 
ben pulita, a stili di Rìggìna, e parli. Lu Re e la Rig- 
gina cci jeru a lu 'ncontru c'un bastimentu; juncennu a 
Palazzu riali si mànnanu a chiamanu V arcipreti, e cci 

■ Totto il S|lio del re Je butta via lontano il figollo di tubt JaT.ile 
(^ dda «Mia, a quella psile, a qoel Uloj. j3i.z.ilt,,C00glc lo6 FIABE, NOVELLE, RACCONTI BO. 

manifestanu ca snona ziti; cci-dicinu pi jiUari li rannii <; 
ani stu mentri ficim In ristanti di robbi a la zita, e 
si spusani: ottu jorna di flstina di ballu , e si rìtirara 
''Bla lu so quartina di Palazzo. Chisti si vnliann bèaìri 

Lassammu a cliìsti, e pigliamu ca a la patri cci 'ntioiara 
la guerra; e cci la 'ntimaa lu Re d'Africa. La Bglin p'ad- 
direonirì lu so regnu partì', lassa' vita pri vita la ma- 
glierì a so patri. Si noi va a gairrì^iari, e la prima bal^ 
taglia nni vinni vinciturì. — Lassamma a ìddu a la guerra 
e pigliamu a so mugUerì , ca ce' era un Miaistnt di la 
Re ca si 'ncumincià' a guastari la testa cu sta Riggiaotta. 
La prima larga cbi appi stu Mtnislrn cci nni fici discarst^ 
piglia la Riggiaotta cn 'na grossa timpulala e lu fa vu* 
tari Do'arreri. Ca stu scorna lu Miaistm cuitÌ nni lu Bs: 
— I Maistà, fossa vidi ca so nora si la sentì cn In gocq 
ed àtri pirsuni... > La Re gerivi a lu lìgliu, eia figlia rì- 
spUunì: — ( Zocca noi voli fari dì me maglierì oni fazza. > 
Lu Re chiama lu Hinistm : — i Va, ca ccà ce' è la littra 
di me 0g)iu. Chi cunnanna cci dama a me noraf > — 
• Maistà. dici lu Hinistru, pigliama a da' manigordi, cci 
la cansignamn, e-iddi la vannn a'mmazzanu tra lu ro- 
scu. > Pigliàni a la nora, e la cansìgnàrn a ti manigordì. 
La Rigginotta 'un sapia nenti di cttislu; sapìa ch'aria a jìrì 
'n campagna, e ^'avia vistata ca li so' gioj. -' < 'Nsom- 
ma, arrivata a certu punta cci dici la Riggiaotta a chi- 
sti dai: — ( Unni stamina Jenna ? i — i Camioali senza 
parlari I > dici una ; e tira nn cuteddu e cnmencia a 

' Gli dicono di geiute Cbre in ehiwa) i bandi pel mktriManio. Dgilizedb^COOglC LD Man naMunl 18? 

pàngirla pi farla camioari cchìù presto. Arrivati chi fbifn 
ia nn locali acnrusn, la vuleranu ammazzari. — f Pir- 
chi m' dli a'niDiUZBri I dici la mischiDa. Ccà cci sunnu li 
me' gioj, basta cb' 'mi m'ammazzati.! Li manigordi s'haann 
pigliato li gioj e l'hanliu lassata viva , e turnara a Pa- 
lazzo. La Rìgglnotta sula ed amara stetti ddà; quanto vidi 
un crapàro; cci dona un comprimentu, e si fa dari li 30' 
robbi, e si vesti di omo: e li so^ rebbi, di Rigginotta, l'am- 
moccìao tra od fussoni vicina 'na cersa ', e pi nun si 
la scordari, fici od signali a lo zocco dì la cersa. Nai 
sto mentri Éaminava, scontra qoattra latri. — ■ Cn' è 
ddocu ? I » dicìQU li latri. — « Sogno 'na pirsona prisico- 
ta *.» — t Ha co' siti ? ■ — i Lo Gran Narbuni l » — < Oh 
(dicinu li latri) T avemmo 'otiso annintavarì *, ed avem- 
mo 'Diiso* li gran valintizzi di' ba fatto... * « si la pur- 
tàru 'nzèmonila 'ntra 'na grotta. Nni sto mentri s^ arrì- 
coglinn n' Stri vinti latri , e sintenna eh' era la Gran 
Nattoni, cci ficirn tanti rivirenzi, ca saplatia ch'era pir- 
sana valorosa. Nni sta mentri faciann sto discorso, 
vinni 'na badetta *, chi aviano dì passari dadici argin- 
tara. Didsiru : — i Ca' coi va a fari sto fartn? ■ Risposi 
NaiitUDi: — « Cci vajo i^ a fari stu furto, e n'dtri du' ; > 
e la flcira caporali. — e Giacchi, dici Narboai, mi dati totto 
st'aouri di Tarimi caporali, zocco dica i', s'bari a tiri, 
e avemmo a fari 'na scrittura sangn pi sangu.>-^<Gnor^ 

' Ceria in sic jlianu sigili Gelerebbe edta, ch« putì dicesi ceiai; mi il 
Oi GlovaDDÌ mi scrive aignificire in Cianciana quercia. 

* Priiieulu pritiùtu, perseguiUlo {ìalitanUJ . 
' Annintvvari, per nmminluuai'i, mentoTare, i 

* Badtttà, nadir, di vedetta, httìso, spia. )ji.z.iit>,Cooglc Ise niBE, NOVKUE, lUCCONn eg. 

dissiru li latri, e tutti si Sciru 1u sangu e si scrissiru 'ola 
la carta: di obhidiria stncapurali. Parliu la Narbuni ca li 
dni latri, e jeru a In lucali. L'argintera videonusi accasta> 
gnati ' fanna focu; ma lu focu di li latri era cchiù assà', e 
l'argintera fujeru lassannu dudici càrrichi di cosi d'ora 
(lu Grao Narbuni fu iddu chi cci detti largu di fuijri). 
Li latri si pigliaau (Idi càrrichi, e si noi vannu. unni cci 
aviaou lu rizeitu * sti latri. — • Evviva , evviva lu Gran 
Narbuni I > misiru a gridali tutti. 

S'arricogli lu Riuzzu di la guerra, e si 'ochiui' nnì lu 
so quartu, e duo facia àutru chi ciànciri. Cci vaunu li 
nobili e cmuincianu a cunfurtallu: — < Riuzza, chi facili 
CD stu chiantu? cci putiti appizzari la vista di l'occhi. 
Vinitivi a divèrtiri cu niii 'n campagna. * Lu Riuzzu cala' 
la testa: lu 'anumam 'na pocu d'amici si lu partaru 'n 
campagna, a caccia, ma a -partì lontana. Quanta cci 'ncon- 
-tranu quattru latri, t'afferranu e si li portanu nni la 
gmtta. TAtasi lu Gran Narbaoi : — < Vuì siti lu Riuzzu, 
è vero?— E lu Hinistru di vostru patri è viva aacora? * 
Rispunni lu Riuzzu tuttu scantata: — < Ancora tìvu é. > 
— * Subbitu, cci dici lu Gran Narbuni, faciti 'na littra e 
mannatila a pigliari, chi vinissi a la Gran Muntagna • 
(ca la gratta era gìDstu satta sta Gran ìtuntagna). La 
Riuzzu scrissi ; e lu Hinislru cci appi a jiri. Li latri misi 
a tratlettu * : coma vittina lu Hinistru si In pigliàru e 
lu purtàra ani la gratta. La eapurali (lu Gran Narbuni) 

' Aceaiti^ium a 'ncattagaari, «irpreiidere, cogliere alla sprorreduti, 
« pia prapriamenie prendvr- in m«iio. 
* BistìlM, della purlata. i«r rJHllu, ricrllo. Dgilizedb^COOglC LV GRAN NARBDNI. 189 

fa fari 'na gran tavulau, e li fa assittari tutti a pranza: 
li vinliqualtru latri; lu Riuzzu, vinticinco; lu Ministru, 
vintisei ; iddu, vintisetli, s' assittà^ aliata lu MìDìslru j e 
l' àltì amici. A tavola, dici lu Gran NarbunJ : — • Ora, si- 
goari Ministru, comu passa' l'affari di la muglieri di lu 

Riuzzu? • Rispanni lu Ministru: — « i'nenti sàcciu 

e si misi a trimari. — < No, senza triraari : cùntaccì a lu 
Rìazzu lu fattu: chi vuliatu fari cu s6 muglieri? • Lu 
Ministra nan vulia parlari; vAtasì lu Gran Narbunì, tira 
''na pistola e cci dici : — < cuDli la cosa , o li fazzu 
fari 'na vamba M • Si vAla lu Hinistm e cunta l'affari, 
ca Tulia manciari cu la maglieri di lu Riuzzu *. — < Mai- 
ala, cci dici la caporali a lu Riuzzu, avìli 'ntisa coma passa 
la fattu dì vostra muglieri ?» Tira lu cuteddu, cci taglia 
la testa a lu Ministru, e la metti 'mmezzu la tavula: — 
< Viditi Haistà, comu cci finisci all'empiii.... * e cu tutti 
li mana cliìni di sangu ordina di manciari tutti, facennu 
jiltari ddu mortu fora la gruita '. Lesti di manciari ', si 
manna a piglia la trùscia sippilluta sutta la cersa; piglia 
la permissu a la cumpagoia, e si va a vestiri nni n'dtra 
grulla, e si prisenta di Rigginolta a sòmaritu. Lu Riuzzu 
si misi a cìànciri di tìnnlrìzza; ecci addumannà' pirdanu 
di lu passatu. Idda fa aggraztari a tulli li latri, e a ca- 
vaddu, tulli, lu Riuzzu e la Rigginolta nni lu menza 'n 
carrozza, si nni jera a Palazzu, e cunsidirammu no' la festa ■ Vamba, ildla parlata, per rampa. La fras« vale: (i > 
< Mancian, qui metaf. delta per godere i frutti dell'an 
popolari è adoperato sempre il verbo viviri,' bore. 

' Una delle feroci vendétte femminili del noslro popoli 
' Finito che ebbero di inaa|iare, il Grao Narbone.... D^i.z.iit>,Cooglc 190 FIABE, NOVEUE, flACCONTI BC. 

clii cci fa. Li latri turoara beddi ricchi a li so' paisl e uun 
ficiru cchiù lì latri. 

Iddi ristarà cunteoti e filici 

E Ddtri ristammu cn ramici. VARIANTI E RISCONTRI 

Il principio è simile alla Vili. 

Tatto il resto è suppergiù la Storia di S. Ginueffa.'Ai cai vedi 
la nov. X e i luoi riscontri. 

li da Qiiieslio Vincenzo Heslivo Dgilizedb^COOglC Lxxvm. 

Lu Za Vlritatl. 

'Na vota si canta e s' arriccQiita ca ce' era ud Re. Stu 
He 'Dta li soi lochi avia 'na pocu di bistiami ; ma avia 
affizìoni a ud vitiddazzu ', eh' era beddu, ma beddu di 'an 
si putiri diri, e la Re l' amava tanta ca la chiamava 
Coma (T oru. Sta vitiddazzu la Re l' avia affidata a an 
omu ch'avia tanta 'n eredita, ca pi suprannoma coi avia 
mìsa Zu Viritatì. E vera Zu Vintati era, pìrchi la Re nan 
cci avia putatu mai truvari 'nta la so vacca 'na minzogna. 
La Re vulia spissa a lu Za Vintati aPalazzu, epigghiava 
cuntu di la so vitidduzza, chi cci avia raccumanoatu vita 
pi vita. 

'Na vota lu Re sì truvau ca ti so' ministri , e 'nta lu 
inenzu di la cummirsazìoni, lu Re accaminzaa a parrari di 
sf omu, chi s' avirria faltu livari la testa p' 'un diri 'na 
farfantaria. Li Ministri, chi sapianu lu fattu di Conia di 
oru, dui di chiddi si vutàru, e dìssiru: — Maistà, chi 
diciti ! 'Un dici farfantarii tu vostru omu? Scummittemu, 
eh' 'un scappa tempu chi chissà chi chiamati Zu Vintati 
v'havi a vènlri a 'mpapucchiari ' 'na minzogna. • — < Pu- 
titi scummettirì, arrispusi lu Re, quantu valili, ca mia- 
zogni chistu nu nni dici né ora , né mai. » E raisiru 
un fen l'unu di scummissa.— Li dui tUìnistri chi Cciru? D^i.z.iit>,Cooglc 192 FUBE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

Ficiru ca si visterà fimmini tolti dui, comu du' signori '; 
uDu, ca era lu cchìù beddu, si cuncirtau tanta di panza, 
e si Oncia 'na donna gravita; Tàutru era coma parenti 
e cci facia 'na specia d' accumpagnamealu. Si misìru 'nta 
'na billissima carrozza, e sinni jera a In loca uDD'era lu 
Zu Virilati cu Corna d'oru. Arrìrati chi fdru, scìnnera 
di carrozza , ficiru finta di firriarì lu loca , e vìttim a 
Corna d' oru. La Za Tiritali, miscliinu, comu vitti a stì 
du' signuri obi vinianu a la so casa, si misi 'nta un mari 
di cunfusioni : leva vanchi e metti fìrrizzi *, e nun sapia 
chi fari pi Irattalli megghtu chi patia. 'Nta stu mentri , 
a la signuia gravila cci pigghiau un Ttrlicchiu ', ppùfflti 
'n terra ' e sbatliu comu 'na tila. L'àutra signnra, tutta 
confusa, dicia chi cci avja pìggliìaiu un sint6mu, (fora 
di ccà!) e non sapia chi fari pi dàricci ajutu.Lu Zu Vi- 
rilati, ca la vidia 'nta ddu slam 'ntirissanli, tutto sbaut- 
tutu, accuminzau a diri: — f Signura mia, tatto chiddo 
chi vuliti, Diacari la me vita t • Si vutau la signura gran- 
ni, e cci dissi : — < Figgbìa mio, ccà un solu rimèddia 
cc^è: cci vinni pìtìttu di la carni di Coma d^orO, chi 
vitti quannn viniamu ccà a la vostra casa. • Lo Zo Ti- 
ntati, senza pinsari cchìù qaanlu lo Re stimava la ritìd- 
duzza, a manu a maou Iii ìju a scannari, e cci cucia a 
lu stissu mumeoio on pezzu di carni, e addiu Corna di 
oro! Comu cci avvicinau la carni, la signura assintumata, 

' Come due aigoore. 

■ Leva vanthi, ecc. lalteratra. Toglie banchi e mette agabelli, cìol- sì 
4tik tulla premura di accoglierà ecc. 

* ViTl'tMv, fij[., deliquio, 

• PulIeU' ptT terra, cade a j3i.z.iit,,Cooglc LC ZU VIRITATI. 193 

jittau no gran suspiru, grapiu Tocchi e riviDoi, e si misi 
z manciari 'na poca dì carni. Ficiru tanti rìQgraziamenti 
a lu Zu Vintati , cci flcira un rigalu , e parleru pi li 
Jalti soi. 

Lu Zu Viritati era cuiuintuni, eh' avia fattu vèoiri la 
.vita a ilda povira signura. Ma oca veDi lu bellul Lu Zu 
Vintati avia a jiri a dari nutizii di lu vitidduzzu a lu 
Re, e dicia;— * E ora chi cci haju a diri a lu Refi La 
prima cosa chi mi spija è:- Com'è Coroa d'oru? E chi 
cci haja a diri ?... » E mentii camina, pensa chiddu chi 
cci avia a diri a tu Re. Ògu' arvulu chi scuntrava fin- 
£ia cti' era lu Re e cci dicia : • A pedi di Vostra Maistà I > 
— e poi facia rispunniri lu Re: — ■ Chi cc'è Zu Viritati? 
Coni' è Corna d' oru ? > — • Haistà !... Lu purtai a pa- 
sculari, si sdìrrubbau d'un pizzu dì muntagna, s'ammac- - 
cau tutti lì cianchi, e muriu. • Poi, pinsaunu, — f Mail 
dicia 'ota ìddu; chistu nun cci lu dicu a lu Re; ciii versa 
cc'èl ehista è minzogaa I • Si 'ncunlrava a n'àutru arvu- 
lu, e facia : — • A pedi di Vostra Maistà 1 . — « Chi cc'è 
2u Vantati I (fincia ca cci spijava lu Re) Com' è Corna 
d'onifÈ bonu?t>— «Maistà, a Corna d'oru cci vinnì un 
.duluri, e muriu.» Poi pinsava:— • E chìsta è purumia- 
20gna... • Si 'ncontra cu n'àutru arvnln : — < A pedi di 
vostra Maistà t > — t Chi cc'è Zu Viritati? E Corna d'o- 
ru ? » — • Maistà, 

Vinni 'na donna d'àutu munnu, 

Bedda di lacci, e bedda di lunnu.... 

Io mi nni Mnamurai.... 

E a Corna d'ora cci ammazzai.... 

PiTHi. - Fiabe » Novtlle. Voi. II. 13 Dgilizedb^COOglC 19Ì FUBE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

Ah , chista è la viritati I Comu arrinesci si cbqUi. Sì 1t 
Re mi voli fari jiri ji la morti, patrnni; ma io cci Mijft 
dittu la viritati. • 

Arriva a lu palazzu latta cagghiuta cngghìata , e età 
Irimava comu un merru. — « A pedi di sa Haistà ! i — 
« Clii cc'è, Zu Viritati? Chi aviti ? Ch'appi cosa Conia d^o- 
^u¥. — *Maistà.... 

ViDni 'na donna d'àuln munnu, 

Bedda di facci, e bedda di tuaau... 

lo mi uni 'nnamnrai.... 

E a Corna d'oru cci ammazzai t * 
Lu Re pi 'na manu avia la pena dì In so amatu vitid- 
(luzzii, pi Vàutra maou era cunlentì ch'avìa vìncìutu la 
scummissa a li dui Ministri. Sì lì chiamaa, e cci dissi: '■— 
t Aviti vistu si lu Zu Viritati è vera vucca di virità ? La 
(cummissa è vinta. ■ Li du' Ministri cunflssai'a «a lu Re 
avia ragiuni, e lu Zu Viritati fa cclitù di prima stimatu 
di lu Re, e di tutti li Calieri di la Cbrtì. 

£ cu' l'ha dìUu, e eh' ì'ba fóttu diri 

Di mala'moi'tì hun fiozza diurirf. 

Palermo *. 

VARUNiri S RISCONTRI. 

Confrontano con questa Dovella Bauer Wahrtekaft, (Mauaio 
Venti.) n. 8 della Ookkinbach; 'la favola S. della notte Jli. dello 
Straparola : • IsoUa raogHe di Lucaferro degli Albani da Ber- 
gamo credendo con aalutia gabbare Travaglino vaccaro d'Emi- 
liano suo fratello, per farlo parer bugiardo, perde il poter del 

■ JUcculla dai prof. Carmelu PacJi. Dgilizedb^COOglC LO ZU VmiTATl. 193 

marilo e torna a casa con la lesta di un loro d^lls corna dorate 
Iqlta rergognata.* Travaglino vi è io aUsso apecciiio di verità 
che il nostro Zu Vintati, e vi comparisce in tutta la sua in- 
noceoza e integrità. 

Seìì'Vlile eoi dolce del P. Casìlicchio, cent. I, dee. II, arg. 3, 
nn furbo di frate Gagesì raalato e desidera un piede di por- 
co. Fra Geajpero, uomo molto aemplica « sciocco, va a diman- 
darlo al guardiano d'una mandra di porci , e lo taglia egli 
«tesso lasciando per ntorlo il porco, e facendo iMstammiare il 
porcaio. 

Per altri riscontri iasleai, Iranceti. tedeschi, e orientali ve- 
di la 8. delle Vtrgleichende Anmerkungen di R. KOeiler nelle 
Sic. Màrchen. Dgilizedb^COOglC Lu Re di NapuU. 

S'arrìccnDta e s'arriccanta stabilli&simu cuQtu damanti 
a lor Signari. 

'Na vola cederà ud Re uorva di lutti du' uocchi; iju un 
Dntltiri pi dàricci ajnlu e cci dissi : — < Vui avili dui fi- 
gli; quannu vi vouDu beni sii du' figli, v' liannu a prì- 
curart 'na pinna di hu '. • Lu patri chiamò a sii tìgli : 
— € Figli mei, mi vuliti beni vuàiri ? ■ — « 'Nca papà , 
nuàlri lu vulemu beni quanta l'uocclii nostri.i — » 'Nca 
vuàtrì m'ali a pricucarì pi la ma saluti 'na pinna di tiu. 
Cu' di vuStri mi la pricura , cci dugau lu regnu. » — 
< Patruni, papà : nuàtri pi la so saluti nnl jamu a sdir- 
nibbari. • 

Si paniera sii figli : dui eranu cchtù ranni, e unu era 
~ cchiù nicu. Lu nìcu nnn lu vulievanu fari vèniri ; ma 
poi furzali fudru, e sì lu purt^ru, Gomu si lu purtaru , 
cci scurau 'ota un vuoscn. La sìra si curcaru 'n capu un 
arvDlu, unu a 'na punta, e unu a 'n'àutra, e In picci- 
rìddu 'nsemi cu lu minzanu. Dui s'addrummiscèrn; ma 
lu picciriddu 'un s'addrummìsci'. Circa a menzannotti, 
'misi cjnlari stu hu; cci spara' e lu pigliau; e cci tran 
lì pinni e si li sarvau. La matina comu agghiurnan, li 
frati 'ntisìni ca lu fratuzzu avia pigliatu la pinna di la 

' Bu. Nflila proanniia daUa narratrice ^avrerli bene clia Vh era aspi- 
rala. Una sola Tolla la narratrice diese gv, fone volendo significara ^rti- bgilizecibvCOOglC LU BE 01 NAPULI. 197 

gu; e nn'àppiru 'na forza di inmìdia, ca iddu s'avia a pi- 
gliar! lu premiu di lu patri. Hannit pigliatu, e hannu am- 
mazzatu la piccinddu e si pigliaru li pinoi. 

ArriTara noi so patri e cci dettim la pinna di hu; In 
Re si passa" dda pinna di liu 'ata ruocchì, e cci vinni la 
vista. Comu cci vinni la vista dici : — < E lu picciriddu ? i 
— I Ah I papà , chi voli? Nn' addrummiscemu 'nta lu 
vuoscu, passa' n^àrmali , e criju ca si lu pigliau , pìrchi 
nun lu vitlimu echini. • 

Lassami! a iddi, ca lu patri Taggraziau, e pigliamu ca 
cc'era un picurarieddu '. Sin picnrarìeddn truvau un us- 
siceddu di gammuzza di picciriddu, e si nni fici un fri- 
scaliettn *; e si misi a sunari; e co:im suoava parrava e 
dicieva : 

I picuraru chi 'mmanu mi teoì 

E m'ammazzaru all'acqua sirena, 

E m'ammazzaru pi 'na pinna di ha: 

Tradituri ma frati fu... > 
Ln picuraru, 'n sìntiennu diri sti pareli, dissi :— <E 
io chi nn'hé fari di sti pecuri l Qiiantu abbuscu cu sta 
friscaliettu, cci nni vuonnu pecnri t !.. > 'Nca s'ha pigliatu 
stn friscaliettu, ha lassatu sti piecuri, e si nn^ha jutu a 
Napnli. Si misi a sunari sta friscaliettu; «c'era lu Re af- 
facciatu a la finestra, e sintia sunari stu friscaliettu. Di- 
ci: — * Ah I chi bellu tuonu chi fa sta friscaliettu ! Facì- 
tilu acchìanari a stu picurarieddu. > 'Ntran la picuraried- ' Pieurarieddu, Jim. di picuraru, pecouio. 

* QneBlo piccolo pccoraia uotù un oseìcìdo d'iuta g.imbellft lU ranciullo. Dgilizedb^COOglC 19S FIABE, NOVELLE, RSCCOm*! KC 

dn, e si misi a aonarl davanti di Hiali Haislà. — € Chi 
dici stu friscalietlu, picurarieddu ? * cci dissi lu Re. — 
Maistà, io bd travalu uo ussicieddu,e m'haja fatta sta 
friscalieltu pi ijàrimi pani ; e lu friscalietta parrà. > Ha 
pigliatu So Halstà, e cci ha dittu : — » Dunami sta fri- 
scalietlu a mia.> Comu so Maìsià si piglia' la friscalietta 
e si misi a sunari, lu friscalietta dida: 

* Patruzza mio chi 'mmanu mi teni 

E m'ammazzaru a l'acqua sirena; 

K m'ammazzara pi 'na piana di hu: 

Tradìluri ma frati fu. > 
— < Ah ! dici la Re a lu figlia raani, chi dici sta fri- 
scalietlu ? Te' ccà, sonala tu, > 'Bbudianti lu figlia , si 
piglia dda friscalietlu e si misi a sunari; sananoa sananna 
lu friscalietlu diai : 

< Fraluzza mio, chi 'mmanv mi leni 

E m'ammazsatti all'acqua sirena, 

E m'ammazzasti pi 'na pinna di ha : 

Traditori fusti tu !... » 
Lu patri, 'n sinteona sti pardi , casca 'o terra di la 
pena chi cci noi vioni : <— < Ah I figlia birbanti, dici ca 
pi poriarimi la pinna di hu m'ammazzasti a la figliai • Lu 
figlia si cci jetta a li pedi, e cci addimannà' pirduau. La 
patri chianceana dissi:— f Chi fazzu ?... una e uqu da' ?... 
Tatti boni e bjniditti; > e l'ag^aziau. 

Pigliami) a lu jHCurarieddn. La picurarieddu cci dissi: 
— t 'Nca Riali Maistà , ora io com' h6 fari ? lo mi tuscu 
la pani ca sta friscalieltu. > — i Sì, pìcararieddu, — cci 
dici la Re; — ora lu friscaUeltu resta 'n casa mia ; e pi 
tia cc'é lu premia. Tu sai leggiri e scriviri ? * — < Maì- j3i.z.iit,,Cooglc LU BE DI KWVLl. i99 

Sta, SÌ. » — « "Nca allura — eci dici la Reai — tn si' lu 
capitaou di tutti li truppi di li sur(l$li, e pò' fari e afari. > 
Chiddu arri sta' filici e cunteotì, e noàtrì sema ccÀ. 
VaUelunga *. 

VARIAMI E BISCOMTRl 

ID unt versione di Villabata si dica: 

• Viddaneddn chi 'n vrazza mi tasi, 

lo fa' &inmazzatu ntra l'acqui sireoi. 

Pi piggtiiarj tri pioni di ati 

Traditori me frati fb. • . 

S si c&ota ancora ia Palermo dai faqQÌulli.: 

> ViddaDeddu chi 'a vrazia mi leni, 

Tenimi forti, 'an mi fari cadlrìi 

Ci pi 'na pinna d'aceddu farcCi 

Lv traditila me frati fu. • 
Una Tarlante di qaesla novella è \a Gù^zanBKca , a. SI : 
Vo^ tingenden Dudtlsaek. ì ciechi son due, re e regina. Il mi- 
nore de' tre fratelli, come il più coraggioso, scende in ana 
voragine, e sta un auso aa mesa a ud giorno prima di rio- 
scire ad avere tre penne del pavone. Risalito , e datone una 
a ciascuno d^i fratelli, essi lo uccidono eoe. 

In Db GDBGaH«Tis, liov. di S. Stefano, XX: tapinila dtl pa- 
vone. Tre figliuoli vanno a cercar pel padre la penna dal pa- 
vone; due uccidono il minore; • dov'egli fu sepolto, nacque 
UD fasto di sanguine. Arriva a passare di là un mugnaio; vede 
il sanguine vegeto e rigoglioso, a lo stronca per farsene una 
zampogna. Ha la tampogna canta cosi : 

Hufnaio mio tenetemi forte, 

Sonatemi ben, 

U'banno morto nel bosco del U, 
' BsccontMo da EiisaLElla Sanfralclto. Dgilizedb^COOglC 200 FIABE, NOVELLE, RACCONTt EC. 

Senza un peccato e sema an dolor, 

Per Dna penna d'uccello ptvon. 
SDona il algaora del laogo; saona la consorte) tuonano j &'- 
gli; e in mano a loro la zampogna canta : 

Fratello mìo, tenetemi forte, 

Sonatemi ben, 

Ta m'hai morto nel bosco del M. 
• L'erba ov'era il langne rimaie sempre frasca, poichò il fra- 
tello morto vi era aepellito. > 

Ritrae della noslf» la novella piemontese dell'AftiKTri: Stona 
del merlo biatic, dia bSla nnanl e del cacai d' i«tt mija l'oara. 
Nella Dov. dekDE Gcbbr>(>tis, IV: Le tre melt, una Bella, 
bottata Della fonte per esaere accisa per invidia, è presa da 
un'anguilla, la quale poi sì mala in canna, e da quella canna 
esce una voce che dice : Adagio non mi far male. 

ScHNBLLBR, u. SI, ne ha una versione del Tirolo ilAliaoo : 
Die Ortifmfeder {La ptnna deU'ncceUo Sgriffont). Il re perdette 
a caccia il grifone, e mandò i figli a prenderlo; il piccolo Gia- 
como vi riuEci. 11 suono è questo : 

Pastorello mio, che Ju mano mi tieni 

Sono slato ammaziato nella verde campagna; 

Oh che ho incontrato questa morte 

Solo per la penna dell'uccello Sgriffone. 
Cna vivriante di queste parole è alla SI delle Attmerkungen 
und Zutatze. ,,i,z«it>,GoogIe LXXX. 

La Jisterna <. 

Si cunta e s'arricuDta stu billissimu caolu a lor Signuri. 

'Na vota cc'eranu tri figli di Re. Dui di sii figli di Re sr 
nnì jarana pi Cacciari, e a lu frati aicu duo si la vutianu 
parlari. La mamma ^na vota cci dici: — < Ora partativilla, a 
la piccirìdda. > Li figli aun si la vosiru purtari, e lu pic- 
eiriddu cci iju d'appressa e si Pappiru a pilrlari. Aggliicatu 
^t'dn bella chianu, travara 'na bella jisterna; hannu pi- 
gliatu e s'hanoa mìsu a maaciari pi fari culazioni ; e lu 
Dica cn iddi. Arrivaanii ca fìnieru, dissi lu granai: — ■ Ora 
jittamala ccà intra sta jisteraa a sta picciriddu ca nu^ ^an 
noi la potiemu parlari. Poi si viMa cu lu fratuzzu: — • Sai - 
va'luri, cci vA' scinniri 'ma sta jisteraa ca cc'à la trava- 
tura?! Lu pijiciridda dici si, e lu caUru. Arrivannu ca 
sin picciriddu scIddìu 'nia dda ji^tTna, truvau Iri belli 
càmmarì, e cc'era 'na veccliia: — < Clii vai furriannu a sti 
parti?» Arrispunni lu picciriddu: — < Vaju furriaouu pi 
nòscirì a vai di ccà intra; datimi lu latina ' com'haju a 
,farì. 1 Arrispunni la vecchia: — • Vidi ca ccà cci sunna 
tri figli dì Re; ca Phavi 'n puliri lu magu, grapi l'uocchi.» 
— f Vui nun vi curati: datimi lu latina com'haju a fari; 
ca io nu mi scantu. • — • Tuppiàti darreri ssa porla. » 
Iddu luppìau, e affacciau la figlia d' un Re. — < E cui ti 

' iUti-ma, giilema, cìttertta, cisieni.i. 

■ Lntiav, qui normn, bandolo, indiriiio sol da farv, l.ilina. Dgilizedb^COOglC Wìi FIABE, NOTCLLE, RACCOMI CC. 

coi ha purlatu ccà ? > — • Io haju vinutu a libirari a vuàtri; 
dammi lu latina com'haju a /ari. » — « Te' ccà siu pumu; 
passa udì sta porta ca cc'é me soru ca ti p6 dari ccbiù 
latinu di mia. * (Ln puuu cci lu dava pi rigòrdita 0- 
Agghicau a chidda porta, tupptau e aSacciau 'n'dlra giu- 
vìoa. E sta giuvìQa ha pigliata un granata: — • Te' stu ri- 
gòrdita; passa appressa sia càmmara e tuppia, ca cc'è me 
som ca ti duna cchiù latina di mia. > Idda si pigliali lu 
granata e iju a tappiari a l'Atra porta; alTacciau l'urtima 
soru.... — ( Ah I SaWaturi (ca idda la canusciu ca' era) e ehi 
vinisti a tari? • — 1 Io haja vinata pi libirari a vujtri; 
dammi la latinu comu haja a fari. * Ha pigliata la pie- 
ciotta e cci ha data 'na crtìna; dici: — «Te' ccà; cu' sa 
si ta ha' bisogna > dici: cumannut cumamtu/ e la cruna 
ti siervi. Trasi, e mància; le' oca sia battigliedUa; vidi ca 
la maga è 'ntra l'aizàrisi; t'ha'ajiri a mettiri arreri 'na 
porta *; vidi ca iddu comu si sdravìglia, ti dici: — • Chi 
viniòti a fari? • Tu cci rispunni : Haju vinata pi gaer- 
reggiari cu vassia, ma 'na cosa cc'è di patta, ca si aviema 
a guerreggiari, vassia s'havi a pigliar! un cavadda ccbiù 
picciriddu-, e la spata cchiù picciuia, e a mia m'havi a 
dari UD cavaddu cchiu àula e 'na spata cchiù longa, pir- 
chì io sagnu cchiù picciriddu. » Vidi ca ddà cc'ò un 
cannala, chi dicirtnri turi M nun t'arrisicari a viviri, ca 
ddà tutti li statuì chi vidi sunna cristiani S e haana ad- 

' La mela glielii dava per ricorlo. 

* Ti Hi andare a nascondi^ro dielro una p'irla. 

■ Bada, che \i, è una cannella (ili Tonuna) che li dice: bevi, levi (ti 
iriTila a bere). 

' Crittianti. qui com« nel voi I. pag. 1S3, nota 2, e pag, 3SS, noia 
S, vale uomo « donna. Dgilizedb^CbOglC Là JISKUNA. SOS 

dirtatata statai Tiviennn di dd' acqua ; qaanna ha' siti, 
pigli la bnttiglìeddaj e di latu di lata vivi ■. • 

Cu stu latinu stu pìcciotta ha jutu a tuppiari. 'Nta 
sic mentri s'alzau la maga, e ccì dici- — • E chi vioisti 
a fari ccà ? » — i Io haja vinotu pi gperreggiari cu vas- 
sia; > e cci fa tutta la discursu chi cci avia fattu la gis- 
vioa. Lu caanòln chi dicia: min vivi! ma iddu'naa vosi 
viviri. Si oitsinu a guerreggiarì , e *a primo cuorpu eci 
flci salari la testa a iu oiago. Ha pigliata la testa e ia 
spata e ba jata nai li giuvini: — < Ddha', jamuainai; fa- 
eèmuani la tmscitedda e jamuninni, ca com'ora li me' frati 
suona a vucca di jisterna. > 

Lassamu stari ad iddi; pigitamu a li s>i' frati. 

Li frali coma lu calàra ddà intra, ani la jisterna, vu- 
taru tunnu, e si nnì jeni a Palazzo riali. Dici lu Re: — 
I E io frati ? ) — • Lu ptérsimu 'ntt od toosco , e oun 
l'dmu putulu asciarì *. • — < PrestuI omi jìti a pìgliari 
a mò figliu, siti tuttidui dtcapitati di la vita. > Hanno 
partala li picciotti. Pi strata truvaru ad unu chi avia 
cordi e 'na campana; e cci Thannu livatu. Coma hanno 
aggbìcato a la jisterna hannu calata ia corda cu la cam- 
pana; — < S'iddu é vivu, dicieranu tra d'iddi, sintennu la 
campana, aechiana; s'iddu è maortu, chi cci potiemu fari a 
lo papà ?! > Coma càlana la corda, Salvatori Sci acchianari a 
una a ona tutti tri li RigginottLComoassiimmaD la prima, 
ch'era la granai, dici lo frati granni: — «Oh chi beddapic- ' E bevi [Kscostamenle. pifganJoli .la an lato. 

* L'abbiamo sinaiTllo in un bosco, e non l'abbìuoo più poiuio ti Dgilizedb^COOgle 204 riABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

ciotta t Ghista è maglieri mia. > Comu assnmma la secasna, 
dici ràutru frali:— *E chista è mia I • La picciridda 'un vatia 
acchiaoarì, e cci dicia a Salvaturi: — < Acchiaaa tu. Salva* 
lari, prima; ca li to' frati ccà ti lassaou, masiDiiò.> Iddu a 
diri DO, idda a diri sì, appi a vinciri iddu, e accliianau la 
picciolta. Comu assummaa, li frati si la piglianu, e lassaau 
a Salvatari nnì la jìsterna; e si nni jeru a Palazzu. Lu 
Salvatnri ristau sulu ddà satta, e 'un sì nni discurriu cchiù. 
Agghicannu a Palazzo, li figli cci dicinu a lu patri:— i Patri, 
avemo jutu a cìrcari a Salvaturi, ma nu Ui pòttima tru- 
varì; e aviemu trnvalu a sti tri piccìuoUi, e ora oni va- 
liemu maritari cu iddi. > — • Io, dici lu gi-anni, mi pigliu 
a chista; > — i E io, dici lu mìnzanu, mi pigliu a chista. E 
la Dica la dati a quarchi àutru giuvioi. > Lassamu a iddi 
e pigliamu a Salvaturi. 

Comu Salvaturi si vitti sulu e scunsulatu si circo li sac- 
chetti, e si tocca lu piimu:— «Oh! pumiddu mio, e fam- 
mi nèscirì di ccà t • E di chi era ddà intra, s'attrova fora. 
S'ha partatu, e ha jutu a la so cita. Lu scuntrà' n'argin- 
tieri; e st'argintieri sì In pigliau pi gìuvìnì, dànnuccì a 
majiciari e a vestiri. Stannu nni Pargintieri ', mannau lu 
Re nni st'argintieri pi fari 'na crUna pi lu fìgtiu granni 
chi s^avia a maritari.' — < Viditi ch'aviti a fari 'na cruna 
rial! pi me figliu I e dumani a sira mi l'àti a purtari. i 
Cci ha datu deci unzi e nni Pha mannatu. Com'ha arri- 
Tatù a la casa, Pargintieri era luttu cunturbatu, ca avia 
a fari la cruna 'nta pocu uri. Dici lu Salvaturi: — i Chi 
havi, nuunu ', ca èni accuasi cunturbatu? » Arrispunni lu 

■ Stunito egli pres!» rsrgeriliere. 

■ Spesso si illi del nanna o <lt;ll3 riouna n' vcci'lii per rispetto, e qaaii 
p^T affezione. Dgilizedb^COOglC LA. JISTEHNA. 205 

patruni: — • Te' ccà stì deci udzì, ca ora io mi ttni vaju 
'n capii Chiesa, ca nun hannu chi mi fari. > (Ca a tiempi 
aDtichi, la chiesa guadia; ca cii' arrùbbava, cu' ammazzava 
si noi java 'd capu Cliiesa e nun avevano chi cci fari) ' Ar- 
rispanni la picciriddu:— < Ora quantu viju si la pozzu sta- 
diali io sta crilna. Apposta, pi nenti havi a slari me iiunnu 
'n capu Chiesa '? * Ha piglia tu e s'ha mìsu a Cari sta cruna. 
G chi Bcii nisciu lu puma, e cci urdinau di fari 'na bìl- 
lissima cruna. Iddu inarLìddava, ma la cruna la flci lu pumu. 
Finuta, la prisintau a la ounna >; la Dunna, alluccula cci 
Tha purtatn a lu marilu. Coma Parginteri si vitti libirata 
di stari 'n capu Chiesa, iju nni lu Re. Lu Re, cnnlenti, 
lu 'mmiiau a la festa pi la sira. L'arginteri lu iju acun- 
tari a ìa casa; lu piccioltu cci dissi: — . Nunnu, mi cci 
porta a la festa? • — <E comu ti cci portu ca si' nudu- 
liddu ? Appressu t'accatta li 'mmrogli, e quannu cc'é 'n'dtra 
festa, ti cci puortu '. > Comu scattiàrn )i dui uri, la ar- 
ginteri si nni iju; lu Salvaturì piglia lu pumu: — t Oh, 
pomiddu mia, dunami 'mmrogli, e carrozzi e staSeiì quan- 
ta vaju a viju spusari a me frati ed a me cognata. * Su- 
iiita fo vistata di prìncipi; accbiana a palazzu riali, e si > t^rla della imraunilà ecclasi astica, per la quale rimane ancora la frase 
Figgkiari la Chieta di peliti (Rifugiarsi in chiesa), Veggasì iniaoto che 
concetto ha ìl popolo di quello salico prÌTilegioI 

' GiDslo per un nonnalla dee auro salla chiesa il mio nonna (Il mio 
padrone, il mio maesiro; dica il giovane figlio del re,) 

' Nunna, nonna, la moglie dell'argentiere. 

* E coma ti ai puortu ecc. E come vi ti condncQ io (alla festa di pa- 
lano), ee in set nodo (non hai roba da coprirti). Qaanto prima ti com- 
prerà gli abiti e quando vi sarà un'altra Testa, vi ti condurrò. Dgilizedb^COOglC 106 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

va a 'nflla ^nti la cucina; piglia un billissimu vastuni ', 
Vitti spusari a s6 frati ed a so cagnaia; e po' piglia a ìi- 
goati a lu poviru argìntieri e sì nni iju. 

Coma arriva' intra, 'od si liei vidiri di so nanna vistuLi. 
Poi qaanna era vistato di casa si misi a'spittari a la noo* 
na. Comajanci l'argintieri: — cMoorul maora! » — • Chi 
hav), DaDon ? » cct spija la picciotta.— • E chi voglia avi- 
ri t ca mentri era a la festa vinai un Principi ca tasta 
di ligou, e mi flci stari niuru coma la pici. > — t La vidi 
nanna I cci dici lo piccìottu. Sì vassia mi cci parlava a 
la festa, sta cosa nun cci saccidia. » 

Ddoppu joraa lu Re liei chiamari arrerì a l'iirginUeri 
pi fàricci 'n'dtra cruna, cà s'avia a maritari Pàatra figlia: 
ma 'n tempu vintiquattr'uri, coma la prima. La stissu fatta 
chi Bei co la prima, fìci cu la secuiiaa l'at^ioUeri e si 
DQi iju M capu chiesa. La carusu ■ cci ilei la cràna; meglio 
e oiagglQri di la prima; ma cu rajutn di la granata. L''af- 
gintieri la parta' a Palaiza, ma ddoppu la festa tunuu a 
la casa co li spaddi tatti oiori, di li nirvati chi appi. 

Appressa manaàn pi missaggiu pi la terza sora , la 
pìcciula. Idda pi risposta cci. dissi: — < Cu' voli a mia , 
m' havi a'spittari un annu , un misi e un jorou. > E la 
picciotta 'uD si dava paci pìnsanou ca lu Salvatori ^un 
cumparia, co tolto ch'avia lu pamu, la granata e la crÙQa. 
Pici Tanna, lu misi e la jornu, e si cuncbiòru sti ziti; e 
l'argintieri appi ordini di fari 'n'Atra bella crikas, cctriù 
bella di r àutri, ■(mancn cosa ca la picciotta era strània, 

■ f reuJe nn gtotsa butene. BiWuitiiv qai ilello detla (roisezu. 

■ Caruni, s. lu. vaee duu [liilermiliiiia, budullu. iiiz^iiuCoot^le Li jisintRA. 907 

e la trattavana peJH di l^Dtrì). La argiatieri jittà'' ti di- 
nari chi coi detti lu Re, e pìgliau la chiesa di petta '. Ha 
rìspnnnotu lu pìocitittieddu: — < Nanna , vassia mi duna 
lo martieddu e la cravani, ca Tajli a timpesta io sì cci 
la poEZU fari sta cruna. > Comu si 'nchinìju suin, urdiuan 
a la cruna 'nfatata cb'avia a fóri 'na crflna megliu e mag- 
giori di ràutri dui, ca avia a sèrviri pi iddn. Coma la 
xrùna fu lesta, la argintierì cci la partau a la Re , e lo 
Eie arrìstan cn la vacca aperta a vidirì sta billissima cruna; 
e ammitau vatra vota a Targintieri. L'argintieri si nni 
iju afQittu a la casa, pi lu scuantu ca cci assurbignàssiru 
arrieri li spaddi *. Ma lu piccirìddu nun si lu vosi pur- 
tari cu iddu. Lu Salvaturi comu lu vitti nàscirì, pigliò la 
cràua, e ordina carrozzi e àbiti di gran valori. Comu ag- 
gbicau a Palazzn ''nta la cucina non cci tnrafu. Avanti chi 
li siti stavanu dicenaa sissignura. — * Tinema manu I • 
dici Salvaturi*. Piglia la poma e dici:-~<Cliista ca^ mi 
l'ha datu? > — < lo >, rispnnai la mogli dì la prima fì- 
gho. — • £ chistu ? > dici DtustranDa lu graaatu. — « lo I 
cngnani mio, i dici la moglieri di la seoanmi figlia. Poi 

' E si coffiiiJeroQO questi |>roi])Fssi; (cioè furaou !>tabilite li* aaziej; e 
rargtrtliere elifce briine (aalrf) di pnliatare olirà bella ctìroha, più belli 
de le altre {acciò non si dicesse, imncu tela) che per essere la ragazza 
eslranea (per non far pane della famiglia dsMa llorte) la ai Iratl.isse peg- 
gio clii! l'allre. L'argeniiere sciupò sabito (jiUd\ uruò via) il denalM da- 
togli (come caparra) dal re e atiib a rifugiarsi in chiesa. 

» Pi lu fcuantu ecc. -nel timore die un' altra t«U» gli aOlWarse in 
tulle spalle qsnichu ftoccala diteglmle. Aimrb^gttari. dar legnata; preso 
dft *>fb(i sorba, il coi legno perCht eiBSIica è buono a b.istonsre. 

' Prima che gli sposi dk'esiero Sì, cioè clie si sposussero: — • Ferm i - 
Ieri 1 ■ dice lialcautre- Dgilizedb^COOglC WS FIABE, NOVeLLB, BACCONTI, BC. 

nesci la cruna: — • E chìsta ca' mi Tha datu ? * — < Io, 
marita min * dici la pica ca si stava marilannu. E sab- 
bila si spusau cu SaWatarì, < ca iddti, dici, m'Iia libirala 
di la magu. • Lu zita arrìsUi' cu tanta di nasa; e si 
no'appi a jiri; lu argioleri alluccata, si cci jitlà' a li pedi 
addnmanaanna pietà e mistrìcordia. Basta: 

Iddi arrìstara filici e cnoteoti ' 

E naàtri ccà senza nenli. , 

Valietunga *. 

VARIANTI E RISCONTHl 

Ecco altre versioni con varianti, cbe legano beDissimo la pre- 
senta novella con le seguenti. 

La muDuu anltaDU [Salaparutaì. 

Cn cavaliere ha perduti gli occhi, e glieli rubò un mago. Hao- 
da i suoi tre figli a prenderli: il minore di essi scemle nel mondo 
sotterra, trova il mago, Io combatte e lo vince. Ottenuti gli 
occhi del padre, lo uccide. Per via s'imbatte in Dna raganai 
seco lei s'accompagna, e torna al padre, il quale è lieto di ve- 
dergliela sposare. 

La «nula di lu aia(B e di li tri frati {Salaparuta). 

Il minore di tre figli d'un re. custodendo di notte il giardino 
del padre, troncò d'un colpo di spada una gamba a un mago 
che veniva sempre a sfrondar gli alberi. La gamba rotolando 
si trattenne e sprofondò in un baco a due miglia dal giardino. 
(Vedi I» re di ti Pira d'oru; PitrA, Otto Fiabt). Il giovane entri 
pel buco e si trovò in un sotterraneo con tre prìncipesiiDe 

' Raccontati da El'ìuLeiu Sanfraigllo. Dgilizedb^COOglC LA. JlSTERFiA. 309 

ÌDcanlate dal mago, ciascuna in una stanza. Le fé risalire nel 
mondo dì sopra, ricevendo, pegno d'amore a di fede, una pez- 
zuola e una mei» d'oro, dalla minor sorella. Sposale le prime due 
principesse dai due fratelli maggiori del giovane, la lena volle 
alteniJere l'amante rimasto sottoterra. Costui aiutato da un'oquila 
(vedi Li tri muntagni crtinaiiti di t'ora), venne nel mondo di so- 
pra. ove l'acjuila gli vomilù la gamba ctie egli psl viaggio le Hi a 
mangiare quand'olia dimandava imperiosaaientecarae.Egli s'at- 
taccò la gamba; andò a trovar la saa bella. le porse la pezzuola ec. 
Una versione palermitana è in PimÈ, Otto fiabe e navelle iid- 
iiane. li. ì: l.v cunlu di H pira d'oru; altre in Gonzerbacei, Sici'i. 
Màrcheii, a. SS : Von den vier Konigstochlern (Le quattro Agile 
del re), S9 : Von ^miatt'nu (Armaino)-, 81: Toh eìnem muthigtn 
K&nigisohne, der vieU Abenteuer erlebte (Il principe coraggioso 
che fece tante valentie}; 69: Die Gescbichte von Bensardatu (La 
novella dPBensardato); ai : Die Geschickts von der Fata Mor^ 
gana (La novella della fata Morgana); ed in parte 6S.- Die Ge- 
tekickte von den Seminaristgn, der die Sonigstochler erlóste (La 
novella del seminarista che liberò la liglìa del re); una di Sora 
nel Kapoletano in KOhler. Italienische Volksmàrehen n. 1 : Di» 
drei Briider vnd die drei befreiten Kmigstoebter (I tre fratelli 
e le tre figlie del re liberate] nel Jahrb. f. rom. u. engt. Lit. 
Vili, 3} una veneziana in Widter e Wolf , Yolksmdrchen aùt 
Vtnelien , i : Die drei Bàumehen odtr die drei befreiten Jung- 
(raaen (I tre alberelli o le Ire ragazze liberate); una tirolese in 
ScHRBLLBR, lOórdien und Sagen n. 39 : Der Sohn der Eselin {Ai 
fiUomusso Passo); una fiorentina in Iubruni, ffov. fior., n. V ; 
Il mondo tottoterra. Riscontri e ravvicinamenti offre K6hlbr 
alle suddette novelle della Goazenbach, e di Widter e Wolf ecc. 
nel lakrbuch f. rom. u. engl. Lit. VII, t H-K e Vili , 3 246. 
Vedi pure Schhbllbk, pag. ISK-lBl, e tu Malaeunnntta di Bor- 
setto, ov'è la discesa nella cisterna e il tradimento. 

PiTRÈ. — Fiabe e NoveUt. Voi. II. li I, Contale LXXXI. 
La Lanterna mag-ioa <. 

'Na vota c'era un patri a 'na matri ; avia ud piccirìd- 
Óa, e Ili uiannava a la scola. Era dìsurvienti; ci aurtò un 
bellu giuvini; ci dissi chiddu : — » Veni cu mia I chiddu 
chi ti dicu io m'ha' a fari * ; e si lu luvò end' iddu 'a 
campagna. Vitti ub àrbiru; coi dissi : — 'Scippami 'oa 
picca di rami. > Pigghiau ddu piccìriddu e ei purtò i 
rami. A po' ci scurò 'nla ddu boscu ; appressa matina 
pai^liru. Vìttanu 'na sipàla àula : si mintèra cu li 'ccetti 
e li rancàru tutti ddi spini e cosi : vittanu *nu bellu 
màrmuru 'randi; isunu ddu màrmuni, vìdinu una porta. 

' V'barine in qaesta parlai» moUe parole che ai discosiano siffniu- 
luenle ()all« parlate più cuiDUnJ di Siciliii, che io preferisco una lellerele 
ed inelegaiiW fersione ilalìana alle molle note che vi urehbero bis >gno. 
La Laiil«ma aiagioa 
Va* volta «'aia DD p^dre e unanulra. (CucWi^aH.i an figliolin» • li> 
lawlava a Kuola. (Egli) «ra disnbbidienie; li> incontrò un bel giofio*. 
(il quale) gli iJiase:-'! Vieni eoo iati quel eha ti diw io, m'hai a tar«>; 
• lo tolsa seco in campagna. ViJe un albero; e li'me (al ragaiùng): • Sivo- 
carni qualche ramo. • Va quel ragaiiino e gli porlù i rojni. Do.io an- 
notlù loro in un b'>9co. e la mattina appresto partirono. Videro un' alta 
siepe; ai misero (dieilaio mano alle) oolle scuri, e troncarono tutu quelle 
■pine ecc; vilero un bel marmo grande ; aliano (intnu) quel marmo, e 
vedono Dna porta. Disse (il gìonlie) al rafatio ; — • Tu (litnt , para- 
|og«. per Iv), hai a icendere qal sotto. • — • Io non ei scendo, die ho 
paura.» (Il giovane) aves un anello al dito, se lo trasse e lo diede 4 ini; i,z^iit>,Coo'^lc LA LANTERNA lUGICA. 211 

Ci dissi a ddu pi cciriddu : — « Tuni ha' a* scìndirì ccà 
sutta. t — < Non ci sciadu, clii mi scantu. > Avja n' a- 
neddu jiditu; si lii scippò e ci lu desi ad idda; ci desi 
un càaci a la porta; e trasia. Ci dissi chi c'eraou dinari 
e non o'avia a piggtiiari. Appressu ci n'era 'a'àutra, porta; 
c'era duppj e non Tavia a tuccari: a po' ci n'era 'n'àutra; 
e c'era una sciocca cii li piiddicini d'oru: — « E no l'ha' 
a móviri, ri dissi In patruni. Intra c'è 'n* àulra porla; ci 
duni Ito càuci e la jettl 'a terra : c'è ud bellu giardinu 
carricatu di frutti; ma non ni scippali: intra intra c'è 'na 
lanterna; la sceppì e ti la meati a li scianchi. * Comn 
passò, si scippò tanti frutti e si li mlntiu 'nti li sacctietti. 
Si ai nìsciu cu la lanterna : arriva ddà; ci circava chìd- 
du la lanterna. Dici : — < Non vi oiù dugnu ; mi las- 
sati ccà sutta. > Vitti 'ccoss ì, ci menti la balata e lu lassa 
ddà sutta. Gira arreri. e s'assetta 'nta dda càmmira di diade un calcio alla porla «d entrò, (ti gloraiis nel Tarlo scender';) gli 
disse che y' eriino danaii, e non dovea prenderne ; poi v' era. un' alir* 
porla; v' emou doppie (d' oro) e non ne avea a loc«ara : poi un' allra e 
v'era iin;i chioccia {teioeca per ciocca ') coi pulcini d'oro, e ■ non l'hai 
a tueearc, gli dissa il padrone. Dentro T'è un allra porta; la dM qn cal- 
cio e la batti par terra ; t' è on bel giardino carie ■ di frutti , mi non 
ne ccgliera (leirpari) ; dentro dentro e' i mia Isnlerua, l'aiTerri , e 18 la 
metti a' fianchi {teianeht per cianAi). • Appena (il rafatio) passò, colse 
molle frutta, e se le mise in iacea. Se ne usci colla lunlerna, arriva) culi; 
quegli (il giovane) vole» la laoternj; risponde (il ragazzo) : — • Non ve 
la do, (perchè temo che datavela) voi mi lascerete qui. • Vide cod 
(risto il giovane questo), pose la lapide (sulla bocca del sollerraneo). b 

I Ecco l'onogr&fla di Uessina e Uatania elle scrive KÌoeta per ciucci 
cbioecia, e perù sttancAi per tUmehi I Dgilizedb^COOglC 212 ' FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

la sciocca co li puddìcini JVu : ddà si mìntiu a chiàn- 
ciri; vitti nn libra e si In pi(;gliiau a li mani. Ci dissi la 
libra : Chi cumanni? Cci dissi mi lu nesci ò cliiann. Si 
Titti 6 cltiaau ; si ani iju 'n casa di s6 matri Vàatra 
vota. Murìanu di fami; ci dissi so mamma: — * Figghiu, 
pnlizzia sta tanterna; nni la vindema.^ La lanteroa ci dis- 
si: « Chi cumanni?* Dici: — « Spisa, pir mia e pi me 
mairi. • Ci niscòru se^ piatti d'argenta. La lanterna la 
turnàru e pasàru. Quannu s'allisliu la mancìari , sì vìd- 
nèra li piatti a una a una. Torna, ci desi cumannu a la 
. lanterna. Ci torna e nisciu la solita spisa. Ddi piatti chi 
scippò ddà intra, Pavia ancora sapra la banchitta. C era 
un Re eli' fvia du' fìgghi. Li maritò a tutti i dai. Cchiù 
appersa noi Hcl 'n'àntra. La piccìriddu pigghia ddu piatta 
di frutti; e cci tu menti a so matri sutta la faddelta. — 

• Purtaticcilli unni tu Re. > Arriva a la prima sinlinetla: 

o lasciò 11 sullo. (Egli, il ragazzo) lirua ili nuuvo , e ai siede iù quella 
cauiera della chioccia coi pulcini d' oro : lo misi! a piangeri', vide un li- 
bra e ss lo preM in mano. Il libro gli disse ; Che eamanii ? Gli rispose 
che lo traesse (mi lu netti ') al piano. Si vide nei piuno, se [ie andò 
un'altra volu in casa di sua madre. Es»i morivano di fa ne ; disse la 
madre al figlio : -~ • Figlio, pulisci la lanttriia^ la vvi>diamo. • La lan- 
terna (appena laccala) gli disse ■-•Che eontandif Risponde ti ragauo: — 

• Damiiigiare (ipita, nel signif. ted. di Speiie] per me e per mia madre. • 
Vennero fuori fa pialli d' argentu ; tisi Loroarono a inelier dj parie U 
laaierna. Quando fu Qnilo (rbbrr finiio) da mangiare, venderono uno 
per vol(;i i pialli. Torna a comandare alla lanterna, a questa lornò a dar 
fuori il solilo m.ingiare. Quei frulli che egli avea epiccati là entro, aveali 
IQllora sopr.i la banchitta. 

' li mi 6 una carjtteristxa della parlata meMinesa , ed è quando un 
SCI t lice ripiena, e quaiJu una specie di congiuniiona eht coma qui. Dgilizedb^COOglC LA LANTERNA MAGICA. 213 

— « Unni vai bon-veccliia? » — e Heju a pairari ora ora 
cu lu Re.» — tAppersu sinlinella:— ■ Uoni va' bon-Vec- 
chia? •— « Heju a parrari ora ora cu lu Re.» Lassàru passar! 
la bon-vecctiia; 'octiìanàru susu; dici: — < Ra Maislà, c'è 
'na vecchia chi voli a vossia.> Trasiu, la chiamò 'nla 'aa 
càmmira a sulu. Piggbia la veccliia ; ci nesci ddu piatiu 
di fruiti; dici: — • Cu' mi li manna? • — < Me figghiu,> 
ci dissi la boD-veccbia. Dici : — • Chi voli tò figgtìiu? • 

— • A la fìgghia di vossia. ■ Lu Re ci dissi : — « Veni 
n'àulri ottu giorna, chi ti rennu risposla. (Dici) : m' ha' 
purtari n'àutru pialtu di sii frulli. ' Pigghia la vecchia, 
e si noi ija. Ci dissi so figghiu : — « Chi facìstu? » — 
• rràutri ottu giorna, t'arrinnirò la risposta. » Pigghia la 
fìgghiu 'n'àuira vota; e ci torna e manna 'n'àutra vota li 
frutti. Dici:— «Viditi s'è commuduora.* 'Nchianò la vec- 
cbia;e ci dissi Re: — f Ra Uaistà, chim'arrisurviti? • 

V era un re che avta due iiglìe e la marìlò aule e due. Dipoi n'ebbs 
un' altra; il ragaizo prende quul piallo di frulla, e lo dà alla madre (fa- 
cendoglielo nasconileie) solto la gonaella, (e dicendole): • Potlalele al Re. • 
Ella giunge dalla priiuj sentinella:— • Divx vai, buona vi:cchia?--~ iHo 
a parlare col Re.> La aeijlineth appressn: - • Ove vai, buona vecchia ?• 
— 1 Ha a parlare col He.- Lasciarono pisjare la buona vacchia; s lirono 
sopra, e dissero : — • Beai Maestà ; e' è nua vecchia che vuol (parlare 
*on} Lei. • (La veccbia) entrò, (e il Re) la cbiamò in una camera a solo. 
La vecchia gli melle fuori quel pl.itto di frulla ; dice (il Re) ; — • Chi 
me le manda ? • — • Uio figlio • gli rispose la buona vecchia. Dice il 
Be : — • l'ha vuole egli tuo figlio ? ■ — • La figlia di Lei. > Disegli il 
Be : — ■ Vieni ad allri olio giorni, che li renderò risposta; (dice) m'hai 
a partara un altro piatto di qnesM rrnlta • La vecchia va via Dlssegli 
il figlio : — • Cbe avete fallo ? • — • Allri otto giorni (risponde la ma- 
dre) e li renderò risposla. • Una seconda v Ita il figlio lama a «tndare 
lo frulla dicendo: — «Vedete se il re 4 commudi adesso. ■ Sali la vecchia i,z.iit>,Coogle 214 FUBB, NOVELLE, BACOeNn EC. 

Ci dici: — «Mi veni ccà td flgghiu; mi parrà cu mia.» Si 
nni ìju la vecctiia; e maanò a so flgghiu. AtinÒ so fig- 
gliiu; dici: — « Quannu mi spasa ca la figghia di YOssia ? » 
— < E la palazzu nun ti l'ha' a fari?> Pigghiù tempn 
ddu' jorna. A li ddu' jorna, desi lu cumanna a la lanter- 
na; e ci frabbicò lu palazzu. Si nni ija, e si spusò la fig- 
ghia di la Re. Si nni jeru 'n carrozza; tutta la so famig- 
ghia. La matri s'arritiró cu la tigghia. — Iddi arrìstam 
commudi e cunsulali : e nu' ristammu cu lu cunta fatta. 
Rocca Valdina ^ 

variami; e HISCONTBI 

Questa versione di Rocta Valdina è assai povera cosa: e rima- 
ne mollo di sotto ad altra che me ne trovo di Palermo. Tuttavìa 
la preferisco 1' perchè desiderando io fornire L'oEumenti delle 
varie parlale sieìItaDe, quella di Messina non vnol esser tra- 
scurala; 1' perchè la lezione che bo di questa fiaba, nella sua 
seconda mefA è qu^i la stessa della fiaba LOXII che pub- 
blico, e quindi gli studiosi non verranno a perder nulla. Rias- 
sumo bensì, e il meglio che io possa, la suddetta versione, in- 
vero molto lunga, la quale ha per titolo: 
La Lanterna (Palermo) 

Un mago per aprire un incanto cercò ed ebbe Beppino, figlio 

e dis^ al Re: — • fieal UaesU, 'he cosa risolvete? > —•Che venga qua 
tuo figlio { p«rlt con me. • Venulo il fìllio (iimanzi al rO gli dice: E cosi: 
qQiiido mi spoderò con ìa figlia di l.ei? • — -EU palagio non te l'hai 
tu a Aibbricare 1 • Prese dee giorni di tempo; a' das giorni comandò alla 
lanlema, (e la lanierna) {li fabbricò il palano. Se D« andò, e sposò la 
figlia del Re. Se ne andarono in carrozza tutta la sua famìglia. Lt ma- 
dre sì ritirò col tiglio. Essi restarono coniodì e conaolati, e noi restiamo 
eolla noTclls fatta. 

' Raccolta dal prof. Letterio Liz'O-Bruno. )ji.z.iit>,Cooglc LA LANTERNA HAQICA. 215 

d' DQ mercante fallito, dandoglJsi come zio. Condottolo in cam- 
pagna, lo fÈ scenilere in un sotterraneo ove Beppino trovù 
una lanterna fatata. Se non ctie, volendo egli risalir con essa. 
il mago chiuse il sotterraneo e lo abbandona ìk sotto. Beppino 
trovò in un giardi no arance d' oro, e, presene dieci, potè tor- 
nare a casa. Fatto straricco, chiese ed ottenne la figlia del re 
in moglie. Un giorno ch'egli era a caccia, il mago scroccò la 
lanterna alla madre di lai; »d ecco sparire il palazzo e la fa- 
miglia di Beppino. Costai va in cerca deila famigliai per i- 
«trada, tiene per sé una borsa, un ferraiuolo e un paio di sti- 
vali fatali che tre persona gli danno in mano, avendolo scelto 
giudico. Divide equamente un asino morto a una formica , 
un'aquila e un leone, i quali per gratitudine gli danna l'uno 
de' peli' della sua giubba, l'aquila penne, e la formica piedi. 
Giunge Beppino alla casa dei venti; il vento Tramontana lo con- 
duce seco in capo al mondo, ove la moglie è ermeticameate 
chiusa colla famiglia. Si converte io aquila, in formica; pe- 
netra nel palazzo, e consigliato della moglie ruba al mago la 
Janterna fatata e combatte con un leone fatato; qaesto dimanda 
{tane e latte, e non l'ha; Beppino dimanda ed ha una zuppa 
di pane e vino; uccide il leone, l'apre, n'escono due colom- 
be, le afferra, ne cava due uova, le scaglia sulla fronte al 
mago che dorme, e to uccide. Cosi k tolto l'incanto, e Bep- 
pino torna sano e salvò nel suo palazzo. (La seconda metà di 
questa 6aba trova riscontro in Stuapakolà , Tred. piac. Not- 
ti, 111, 4), 

Si legga la nov. precedente, n. LXXX, e la sua nota finale. i.z.iit,,CoOglc LXXXU. 
- liU 'Hperatori Souraiini *. 

"Na vola cc'eranu du'cuinpari;aauavi3unfigliu, l'àutru 
nenti; tutti dai amavana sta figlia fortamentt. lotanta sti 
dui cumpari erana njgazianti forti di mari chi gìravanu 
tutti li regui. Uo jorau avia a pàrtiri la cumpari chi 'un 
avia figli, pi li soi mircanzii ; mentri chi era prìparaln 
pi pàrtiri, lu figlia di Pàutra cumpari, clii tanta amavano, 
misi a prigarì a so parrina e a so patri pi jiri 'nzèm- 
mula e ^mprattichirisi di la mari e di li nigozii; però la 
patri Dun cci la vulia cuncediri, nemmenu la stissa cum- 
pari chi duvia pàrtiri ; ma la figlia tantu prigaa flou a 
chi cci fu cuncessa la partenza. 

Mentri chi fdru arrivati ad àutu mari, si nni vinai 'n» 
forti timpesta, e fu tanta, chi si spèrsiru li Ugna unni si 
fravavanu la cumpari e lu figliu di l'àutru cumpari; la 
ligDU di lu cumpari però si sarvaa e chidda dilani era 
lu giuvìni si auDigau vicina di uuu scogliu ; tutti l' o- 
mini s'annigàru; lu giuvini furtutiatamenti si misi a ca- 
vaddu ad un pezzu di lavala e cuminciau a uavicari e 

' Questa Daba è ili l'alazia-Adriitno, una delle cdIodìb albantai di Si- 
cilia. Si sa che queste colonie sono bilingui, e psrbno l'albanese Ira loro 
e il Kiciliauo coi Siciliani, Chi mo la Taccolse non eapea scrivere l'alba- 
nese, e perù se la tote detiare ntlla parlata sitiliana di quel comune , 
la quale Jifferisce assai paco dal dialetto di tutta l'Isula. Qualche parola 
ed anche riatiera narrazione mostrano dd po' di preveniioDe nel norel' ,„xii..Coot^le Lu 'mperaturi scuRsum. S17 

chicau 'nterra/Nla chista terra si misi a girari sulu scurag- 
giutizzu, e pigliau pratica in un voicu unni abitavanu 
tanti fieri, e la sira si prinnullàu supra 'na cerza pi li- 
mari di )i fieri. Intantu vidennu chi pntia essiri iibiru di 
caminari, pirchi tanti armali nu Pavia vislu, si misi a gi- 
rari tutti li jorna, e caminau tantu sìna chi tmvau 'na 
quantità di mura a firriari 'nta lu voscu, e si misi a pru- 
Tari pi acchianari o vìdiri chi ec' era sutta li fràbbiclii ; 
acchianatu chi fu supra la fràbbica, vitti 'na gran cita, 
pirchi li fràbbicfii eranu misi pi difisa di Tarmali, a nun 
essirì mangiali. 

Vidennu stu fatlu. In giuviui cuminciau a vìdiri coma 
megliu putia scinnirì sii fàbbrìctii e jirisinni 'nta la cita 
pi sarvàrisi la vita. Finalmenti ddoppu aviri cuntrastatu 
un pezzu, scinniu, si misi 'n caminu ed arrivau 'nta la 
cita. Arrivata chi fu ddà, pigliau a camÌDari 'nta ddi strati 
pi fari spisa dì mangiari. Primu 'ncantrau 'na poco di 
putìghi ', trasiu pi fari spisa e diioianuannu si tinianu 
cosi di mangiari, nuddu cai dava cuntu. 'N vidennu chistu 
iju a lu Palazzu fìinli ; la sinlineita, muta. Pi la fami e 
la dispirazioni chi nudUu cci parlava, si misi a girari 'nta 
tulli li càmmari pi morii' e vita; truvan la megliu càm- 
mara unni cc'eranu li leni Rìali e tanti àutri cosi; pinsau 
di ghiustudi ripusàrisi ddà. Vennu billissimi damingelli, 
e cci prìpararu la tavula di mangiari; iddu si susi, e si 
metti a mangiari; poi si curca arre. 

Stu fatlu durau pi lu spazia di quinnici jorna. Una 
notti poi mentri chi ripusava, si vidi cumpariri 'na billis- 

' Putìghi, bollcjhe. Dgilizedb^COOglC 218 FIABE, NOVELLE, RACCONn EC. 

sima giuvina di 'stremi biddìzzi, accumpagnata di dui soliti 
damingelli: — • Hai cnraggla e firmÌEza ? > Iddu cci rìspoti 
di si. — • Mentri chi leni curaggiu e fìrmizza, ia ti paliso 
lu me sigretu. la sugnu la figlia di la *Mperaturi Scar- 
3UD), e me patri prima di mòriri 'ncantau tutta sta cilà 
cu tutti l'omini, sirvitù, eserciti ed anchi a mia; e sin 
'ncantu eoi 'mmanu di un magu; ma qnannu tu ti fidi di 
stari a lettu cu mia pi un aonu senza affattu guardanti 
me' carni e senza palisari a nadda la me sigretu, allora 
finisci lu 'ncantu dì sta cita e ia resta 'Hperatrici e tn 
'Hperatiiri acclamatu di tutti sti populi.i Iddn cci risposi 
ca era ferma a lutti li soi cumanni. 

Passali picca jarna, lu giuvini la prigau di lassarla a jiri 
a vidiri lu patri, ia matri e la sf> parrinu e rìturnari su- 
bitu. Idda era tra sì e no di lassarìnnlllu jiri, ma iddu 
tantu la prigau flnu a chi cci lu cuncessi; però cci rac- 
cumannau di nun palìsarì a nuddu lu so sigreiu. Idda siUi- 
bitu cumannau lu lignu chi davia slr3purtarlu,e cci detti nn 
vastuni a li manu dicènnucci: — ■ Ca sta Tastoni cumanoa 
'nsoccu vAi, e subbitu ti trurirai 'nta lu regnn di t6 pa- 
tri. » E cci detti ancora 'na poca di trisori. Arrivau a lu 
portu di la cita unn'era so paìn. Subbitu detti ordini di 
pigliar! tutti li soi trisori e purtarislUi 'nta la maglia 
lucanna. Arrivata ddà, misi a dumannari siddu ce' era- 
na DÌguzianti di mari; li pirsuni rispusiru chi cc'eraoa 
dui cumpari, forti niguzianti, ed eranu ridutti a la limo- 
sina pi cauza dì avirisì persa lu figlia dì una di chiddi 
cumpari annigatu 'nta lu mari; e l'àutra cumpari , patri 
di lu figliu, nun vulennu cridiri di avìrisi persu pi disgra- 
zia ma cchiù tostu pi la curpa di s6 campari , si mi' DgilizecibvCOQglC u) '■PEiuTimi scmiuNi. S19 

sini a cauza, e tutti dui si ridussini a la miseria. Iddu sìd- 
leoDu sta discursa, subbi[u mannau a chìaraari a so patri 
e cct dissi: — • Haju piaciri di fari ^na raircanzia co vai 
e roslru cumpari, yirchi siti pratichi di li nigozii di la 
mari. • (dda cci rispunniu ca era impossibili putiri fari 
stu nigoziu ptrcbi taaiu iddu qaaaiu so cauipari avianu 
Tallatu pi cauza di 'na furti caùza chi avìanu avutu pi 
avirìsi persa so flgliu. — < Chistu 'mporta nenti, cci dissi 
lu giuvini mircanti, pii-chi tatti li capitali chi cci voana, 
Ti li dagDu m. > ^Nta un mumeotu la picciotlu ilei prì-. 
parari 'na graa tavulata di maDgiari, e manoau a chiamari 
anchi alPàatru cumpari e a li maglieri di tutti dui. Ar- 
rivali chi fora tutti 'nta la lucanna, li da^ cumpari e anchi 
li muglieri si taliavanu coma li animici chi eranu. Cumio- 
Giara a mangiari, ma li cumpari però sempri si taliavanu 
di mal'occhiu e nuD putianu affattu maagiari. A sta fattu 
iddu pigliau 'na furchittata di lu so piattu e la detti a so 
patri dicènnucci: — • Caru patri, accittati stu muccuni, ca 
Ti la duna vostra flgtia chi ràvìti presenti sanu e san- 
séru. • A sta cosa si susera tutti cantenti e cumìacìaru 
ad abbrazzarìsi , a basàrìsi , e chiancennn pi PalligrJzza. 
Ddoppa chistu, lu giuvini piglia lì so' trisori e h divisi a 
s6 patri ed a so parrina pri ciintinuari li nigozii, ma dissi 
chi avia a pàrtiri arreri, ma senza diri unni. So mairi, sin- 
tenou chistu, cuminciau a prigarlu pi diricci anni avia 
a jiri, e tanta prigau chi lu figlia cci cuntau tiitti cosi e 
chi 'nla tanta tempo chi si curcava 'nzèmmulacu ddà gran 
signarina, nun avia pututu canuscìri li so' billizzi. Si vOta 
so mairi : — < Ti dugnu 'na cannila di trevani < e quannu 

■ Ti dò una candela di cera delle tenebre (della SeUimana aania>. Dgilizedb^COOglC iSO fUBB, NOTILLB, EACCONTI, EC. 

idda dormi, tu addami la cannila e guardi sti soi bìDizzi. > 
Partiu; arrivan ^nta la cita di lu lAperaturi Scarsunì. 
Va a Palazzu Hall, si 'ncnntrau cu la signurina chi Ta- 
spittava. La sira si noi jera a curcari; a lu giuvini cen- 
Tanni cci paria dì canusciri li carni di sta damigella. Men- 
tri idda durmia, lu giuvìDi piglia la cannila; Tadduma, e 
misi a scumigliari la giuvina pi guardari li sai billlzzi; pi 
accidenti scula la cannila 'nta li soi carni, ed idUa si ri- 
sbìglia: — < Oh traditurì I dici; cbi hai palisatu lu me sì- 
gretut e accutsl tu rislirai 'ncantatu cu tatti l'àutrì, e tannu 
mi pOi aviri quanno vai 'uta un voscn fieni, e cummatti 
c'un magu e l'ammazzi ! • — i Oh puvireddu di mia I dici la 
giuvini. Ma dimmi ddoppu chi Thaju ammazzatu, cb'haja 
a ferì ? • — • Te', dici idda> iu ti dugou 'na bacchetta pi 
cumroattìrili cu lu magu e ddoppu mortu la maga cci spac- 
chi la panza; cci trovi un cunìgliu; la cunigliu tu spacchi e 
trovi 'na painmma; la palnmma la spacchi e trovi tri ova, e 
st'ova li cunservi comu l'occhi tei pi purtarli ccà sani e 
san3èri,e accussi sarà libera la cilà e anchi nui; sinnò tu 
rìstirai 'ncantatu cu tutti Tàutri. • Idda partio e si ani ijn 
a lu voscu, armatu di v3stuna,camanD3tu di (da) la giaviaa. 
Arrivatu 'nta lu voscu, travau 'na mànnira di vacchi ca 
tutti li pirsuni di sirvìziu ed anchi lu patranì di la vac- 
caria. Iddn si cci avvicinaa e cci dissi si cci valiaau darì 
uQ peszu di pani pirchi era spersa 'nta ddi cuatrati. La 
patruni cci detti a mangiari e si lu tinnì cu iddu ^nta 
la mànnira. Passati jorna In patruni cci dissi dì stracquàri 
li vacchi 'nla lu fègu ' pi pasciri, ma cci dissi di gnar- 

■ Ftgu o feu, feudo. Dgilizedb^COOglC , LI) 'HpetiATtiii scunscM. 221 

derisi a nua tràsiri li vacclii 'nla lu voscu pirchi ddà 
intra cci abitava un magu ed ammazzava cristiani e Tac- 
chi ancora. Iddu cci dissi che Dan cci ija, e inlantu pa- 
rau lutti li vacchi e li pnrtau nenli di nieDu che tutti 
diDira )u voscu pi cuminciari lu cammallimentu. La pa- 
truni vidennu tutta chistu, si scuraggiu e cuminciau a 
chianciri pirchi li pirsuni si scantavana a jiri 'nta in 
voscu a fari aggirar! li vacchi '. Lu picciotlu trasiu 'nla 
lu voscD, e "nzèmraula si cci accumpagaau n'àutru pie- 
ciottu, ma tuttu spavintatu. Lu maga intantu videnjia li 
vaccbì ddà intra addivinlau 'na furia, e partia e' un va- 
stani di ferra a li manu e alla punta sei rumani ''ucati- 
nati di bruuzu. La pìcciottu videoDa vìniri la magu si 
jinchia li càuzi ' e tutta spavintatu si 'ntllaa diatra 'oa 
□I3c(;jii3. Lu giuvini però stetti fermu. Arriva lu magu ; 
dici: •— • TradituriI comu vinisti a daaniggiari sia sirva ? > 
— f Nun sulu chi vìnni a dannìggiari la sirva, ma vinni 
puru a danniggìari la lo vita. > Cumiaciaru a fari batta- 
glid, e si batterà lantu, tutta la jurnala, chi eranu stanchi 
lotti dui, ma però flrulu ouddu ancora. Lu maga 'ota lu 
battirisi dici: 

• S'avissi 'na suppa di pani e vinii, 

Ti spaccassi lu schinu ! * 
E lu giuvini rispaonia : 

< S' avissi 'na suppa di pani e latli. 

Ti spaccassi 'n dui parti I * 
Si licinziaru lultidui e pantaru pi lu 'nuumaDì lu cnm- 

' Le persone avean paan d'anJare net bosco e far toraare le vacclie. 
■ Dalla paura sì riempi i calzoni, si tnevù di sotro. Dgilizedb^COOglC 2S2 FUBE, NOVELLE, aÀCOONTI BC. 

maUimentu. iddn si parau li Tacchi e li purtau ea lu giù- 
vini 'nta la mànnira. Arrivali ddà tutti ristaru ammara- 
vìgliàli vidennu ca rilurnam sani e sansàri, e la giuviiii 
cci rappurtau a lu patruni e a tutti, la gran cummalti- 
iQeDtn chi appi dda novii giavini e lu magu, e cci cuotaa 
ca iddu mentri cummattia disidirava pani e latti. Lu pa- 
truni ot'dioau che si priparassi pani e latti , si mittissi 
'nta 'na hisca * e mannau la piceiottQ arreri a lu postue 
stari atteniu a la dumanna. Paràru novamenti li vacehi 
e li purlaru diulra lu voscn. Cnmparìu arreri lu magu e 
cuminciau la cummattimeDtu. Uta lu megliu lu maga 
dumannau pani e vtnu pi fari trimari lu celu e la terra; 
ma uun uni potli aiiri ; lu giuvioi daraauiuu pani e 
latti pi ammazzari ; e subbitu cci cnmparia In pani e lu, 
latti ; piglia 'na manaecìata di paai e latti e si la jitisi 
'mmuuca e dima 'na vastunata 'nta la tasta di tu magu 
chi lu fici càdiri mortu 'a terra. Subbila spacca la panza 
di lu magu, trova la cuniglia; spacca la cunigliu, trova 
la palumma; spacca la palumma, trova tri ova. Li piglian 
subitilo, si li cunslrraa beni e ritumau cu li vacehi a la 
mànnìra.Ddà fu ricivutu 'a triuafu di tutti li pirsool e la. 
patruni lu prigau di starisiuni ddà 'nU li soi beai; ma 
iddu cci rispasi di nun putiri stari, e chi anzi ed cum- 
plimiulava lu voscu ; e si ani iju. Arrivata a la cita, si 
uni iju a Palazzi! rialì, eia giuvioa cci iju a lu 'ncontru; 
lu pigliau pi la marni e 1b purtau 'nta li gabinetti si- 
greti di la 'Hperaturi Scuruuù, patri d' idda, e pigfiaa 
la curuna di lu 'Mperaturi e cci la misi 'n testa dicèn- 

' Biiai per eìtea, seccbìo, molira. Dgilizedb^COOglC LU 'hperatdhi scdbsuni. 2SS 

nuoci : — ■ Tu si' lu 'Mperaturi e iu la 'Mperatrici ; • e 
'ncaniDatu chi fu si lu puriau "uta lu barcnai. Ddà si 
misi li tri ova 'mmaDu e cci dissi:—* Jèttanni uuu a dritta, 
una a sinistra e n' àutru 'n facci ; » e jittàti chi fOru , 
tolti li genti cnmiDCiani a parlari, a gridari, a banoiari; 
li carrozzi si scatioarn, li truppi cutninciam a fari li so' 
'sarciziì, li sintinelli a fari, li so' smnnti, e tutti poi uniti, 
genti e truppi, cumiuciaru a ringrazìari In so libìraturì 
acciainanDala: — < Viva lu noftru 'Mperaturi e la nostra 
'Mperatrici! » ed accussi iddi ristaru 'Mperaturi e 'Mpera- 
rìci e nuàtri misseri com'èramu ^ 

Palazzo-Adriano '. 

VABIANTI E RISCO.NTBI 

Vedi le novella LXXXI. LXXXIIl e LXXXIV, ove sono assai 
punii di coafrooto: nella XVlIt è il fatto del lume acceso che 
il nitrito accòsta di notte alla sua bella per vederne le sem- 
bianze: questa è con lievi modificazioni la favola di Amore e 
e Psiche (Vedi voi. I pag, l?i). 

' E imialtrr, miiicliiofli ciim'eravamo. 

' HjccoIis dal aig Aiilonio Batti greeij di Palano -Adriano. ,.i.zecit>>Cooglc LXXXIII. 
Lu malacuaDUtta '. 

'Na vota si cunta e s' arriccunta ca cc'era 'na vecchia 
e avia un llggiiia malaciiniiutta, chi si chiamava Peppi. 
Stu fìgghiu, travagghiari 'an ni vulia, e so matri lu 
'mpjau nni un fumaru, chi cci dava a manciari e vestiri, 
senza salariu. Com'era nni sta fumaru, stu giuvini ma- 
lacunnulla, o^ni matina pigghiava 'na cartedda di pani , 
si la mitlia davanti e si la mauciava tutta. Lu furnani, 
vidennu ca chistu lu stava cunsumauno a sniu manciarì 
pani;— -ih, dici, e eh' he fari ea? chistu mi cunsuma ! > 
— e nni lu mannau di la s6 putia. Comu si nni iju di 
ddà, tu Peppi, si nni iju a 'mpjarì nni unu pii garzoni 
e strigghiàricci li vestii *: comu junci, si metti ascnparì 
la sladda, e 'mmenzu lu fumeri attrova un stili: chi fa? 
lu metti a pulizziari, a coma la vitti lustra si lu sarvau. 
Lu patruni, doppa chi lu pruvau 'na pocu di jorna eia 
canusciu puru ca era manciatàriue tagnusu, nni la man- 
nau. Idda va, e toraa nni so matri. — < Ah, dici so ma- 
tri, ah malaconnatta , arre vinisti ? Vattinni ca eu vun 
pozzn mantènirì a tia. • Peppi vutau tunnu, e si iju a 
'mpjai'i pri vaccaru nni un massariotu. Eilcinu la paltucu 
lu curàtulu, e doppu eh' avianu fattu lu patta , lu curì- 
tulu cci dissi : — * Vidi ca t' avverta ca li vacchi nun > Uomo (qui gioTine) di coitira ciindotl», sbaratzin -. 
* Beppe andò ad aliogursi presso ano corno mono di 
qlriglìargli gli animali. Dgilizedb^COOglC -LU HALACUMSUTTA. Z»[ 

-cci rtia' a purtari a ssa parti di 'ncapu, uddì é tutta 
dd'erva, ma t'ha' a téniri semprì a la parti di sutta. * 
Iddo cci dissi : — t Ma pirchi? » — « Lu pirchi é ca ddocu 
cc'é lu Orau, e si ti ridi, ammazza a tia e si piggtiia li 
vacchi. > Lu 'ndumani Peppi si parti pri jiri a pasciri li 
vacctii: ma prima si Ilei dat-i di lu curàtulu un pezzu di 
tuma '; si la metti ^atra lu saccuni, si parau li Tacchi e si 
jnisì 'n camiDu. Comu junciu ddà uduì avia a pasciri li 
Tacchi, ritti ca la terra era nuda comu 'na chìauta di ma- 
Du * : — 'Ma eu, dici, ctii sugou loccu ca lié tèoiri st'ar- 
maluzzi ccà a mòriri di fami? Aspetta ca li portu 'Dira 
I' erva... Chi Drau e Dran I eu duo tegaa saggiziooi di 
nnddu. • E cci li partau. Doppu chi li vacchi avia un 
pezzu chi ei-aou ddà a manciarì erva , e s'avianu fattu 
li cianchi tanti, affaccia lu Drau di ddà 'ncapu e cnmenza 
a gridari : — > A tia, a tla, clii sta' facennu ddocu, ali?> 
— > Staju dànnu a manciari a li vacchi. * — • Nun ti nai 
vii' jiri di ddocQ, ca si vegnu ea ti vegnu a fazzu cchiù 
pirtusa d' un ciroigghiu *.> Si yAta tu malacuaautta e gri- 
da : — t Vidi ca si vegDu ddocu, en ti vegnu a sprema 
comu 'na petra, * e llnciu ca si calau pri pìgghiari 'na 
petra, ma pigghiau la luma e strinciu la tuma e cci fict 
ttèsclri lu sucu. Lu Drau vidennu accusa: — « Ora chi- 
5tu, dici , mentri cci fa nèsciri sucu a )i petri, hari ad 

' Ila prima si fé' ilare d^il gosialdo ud peuo di cac^o fresco non sa- 
lalo (fuma). 

* Nuda come il palmo della maao. 

■ Nun ti nnt i*' iji-i ecc Ah I non vuoi andar via di lil che se io 
Yeiigo ti fo più buc'iii che Dun abbia un crivello. {CirnìgghiM, non molto 
comune io Palarmo. 

PiTKÉ. — Fiabe e Xovelte. Voi. II. 18 Dgilizedb^COOglC 226 HABE, NOVEU.E, ttAccoyri, EC. 

eBsiri cctiiù poLenli di mia.» Vutao tuana e si la sfilai) 

seoK cchiù diri ciu. 

La eira Peppi ha vutatn li vaccbi , e beddi sàzii l' ha 
tumaln a la' mànnira. Lu curàtulu comn li viti) cu li 
panzi chini, addumau *: — «A tia dicu, dniiDi li porti ssi 
vacchi? * — t 'Nca unni mi dìcìstiru vuì. • — • Comnt 
nun lì porli di ani In Drau? > ~ > Ganrnò ! > — l 'Nca 
pirclii su' accus&i salii ? ■ — < Pirchì hannu manciata as- 
sai.> — * Talà, dici, sì vai 'nta i' erva di In Drag, eu li 
scannu, ca pri lìa non vogghiu perditi li vacclii.» — • Ma, 
rispunnj Peppi, tannu v'avili a lamintari vni gnannu en- 
portu li Tacchi nni lu Draj : ma si eu vi li porta oimi 
dicitilivu rui ?.. • 

Lu 'ndiimani va tu mabcunnutta e fa la stissa fatta; e 
pri 'na pocu di joma nun fìci 'doira vita chi di purlari It 
va(xh) ddà. Lu Drau, sìnténnusi ammìDBizalu ogni ma- 
tina d'e^sìri sprìmutu comu d<la petra, piosaa d'affami!- 
liàrisi a Peppi e farìsillu ^amicn. — > Senti, cci dici, vd' 
vèntri nni mìa a fàrtti 'na.manciata. di macearruiìa ? * — 
f Gnurnò, arriapunni Peppi^ca vui m?aiDD)azzati a tradi- 
menti]. > — ■ No, dici, ca DQD t'amuaziui: ti la pruaelta 
eu t • — I E. li vacohi ? > — ■ Lassali a manciarì unni su'. > 
AccBssì- Peppi si nni iju cu lu Drau. a manciarìBi- li 
maccar^tinsk. Prìiaa dì Jirisiooì chi ht pigghìa un saccu, 
e sì r attacca slitta la cammisa, giustu supra la panza, 
senea fmiccinni addunarì a lu Drau. Lo Drau cci Rei at- 
truvarj ''na gran quantità di pasta cotta , tantu quantn 
pntja abbastari a uà esercìtu, la sdivàca sUpra nn scana- 

^ Addvmau, acttM, ci<>t s'inalt»rjù. Dgilizedb^COOglC LE MACACUNNUTTA. 227 

tari e si mettinu a taffiarì '. Mancia, mancia; 1u Draà se'm- 
pri mittia acanatoràti novi di pasta *: — * Mancia, Peppì, 
mancia. • Lu Peppi, quannu si vìiti sàziu, flci vìdiri ca 
Dianciavà, ma la pasta si la miltia 'nta Iti saccu; meltt 
emelti, a la fini la pasta cotta lihfù. Ddòcù lu Orati dici : 
— t Ora ca si' sàiiu, aspetta , Pèppi , ck t'tiè fari un di- 
scHrseddn. • Peppi si mancia ta terìi^u, sàula di U seg- 
già e 'mpannedda a cnrriri, e Irf Dtóri appressa •'. 'Nta 
stu mentri etti iddi cnrrianu, li vacclii beddi sàtarf avianu 
toTbatu a la mànnira. La cnràtultl, ca li Vitfì suli: — « Ab, 
dici, 'ngagghiau Peppi sta vota ! cci la' dlcia en I > 

Jamu a Peppi chi curria e Itì Dràu appressa d' iddìi, 
Quannù Feppi sì lu vitti quasi a li carcagDi, ndsci là tu- 
ma, fincennu di piggbiari 'na peii'a e' Si v'fita : — f Ab , 
grida, ca sf viniti 'hcostii oca, vi sprèma coiiiti sta po- 
trà!» L« Drau leni pedi— i Ma si li Jùtìclii, dici, ti fazzii 
com*uo crivii d'occliiu * I Aspetta, aspetta ! »' — • Ed etì, 
dici Peppi, pri curriri megghlu tìi sbèntricu ia panza '' 
e jetta li maccarrnna. • Néscì lù siili, si cafndda uri' 
corpti 'nta la pania e sdivàca ddS 'ff tstrS li maccdh'uni. ' La tdivàca. e^i. La riversa s-ifT^ una inulta, e si lui'ilOilu (lutti l 
(tuo) a mangiare n cri!p:)[Wlte. 

' Il Otjgà séiHpfo fifmpiva e meiifa inri,in;i iiuoVe i.iroia di pns^a 
(Seanoturi,' layola da spìanirpisis), 

' Peppi ti maaeia tu lenipu, ecc. Beppe (oiipila' là cis.) gnidigna il 
Icmpn, salta daNa sedia, e xrappa via; e il Dngu a corrergli dieir.i. 

' Ma li '1 janeiu fci*. Ma te li raggiungo, io li fjrò lanli h'ichi, taule 
ferite, di. rilurU comi: un crivdln. 

' Eu mi ibénlricu la pania, io mi sveuira (mi vu<>lo) la [lancìa {:^- 
eliandomela). Dgilizedb^COOglC 228 FIABE, NOTBLLB, RàCCONTl EC. 

— t Ah, dici lu Drau, ca vitti li maccarruna sani sani <, 
chislu, specia di diavulu è: ma 'na vola ca si detti &s3 
botta murtali, ora certu ca abbucca friddu e la jùnciu *.* 
Lu fatlu però nua fa accussì ; Peppi 3))0ta di satta , cci 
spirisci di r ocelli e junci a la minnira. — « E tu vi- 
va si' ? » dici lu curatala. — » 'Nca com' h6 essiri, mor- 
ta ?» — * E lu Draa ? i — « Ed eu chi uni sàcciu, > — 
« 'Nca va, dici la curàtulo, parati arreri ss'armali, cà tur- 
nàru, e valli a pascirì. » — • Gnurnà, arrispunniu, eu mi 
nn'bè jiri a fari li me' avanzi e vi lassù. • — € E si tu 
ti uni vai, eu manca ti pagu t » — « Ed eu chi nn'hé fari ? 
Eu vaju a fari l'avanzi mei. > 

Accussì, partin, Peppi, e curri pri li terri di lu Drau. 
Comu si nni ijn ddà, cc'eraan 'uà guardia di porci di 
lu Drau: ammazza cu ud corpu di stili a lu purcàru e si 
'mpaja davanti li porci comu si fussira soi, pri poi pur- 
tarisilli. Mentri veni lu Drau : — • A tia, arreri ccà si'? » 

— e 'Nca stajn guardanuu sti porci. • — < Chissi li porci 
mei sunna. • — * Gnurnó, chisti su' mei; tant'è lu veru, 
ca vi nni dicu lu signali: ca tutti chiddi mei hannu pri 
signali la pìriusa sutta la cuda. ° Si mettian a laliari 
li porci una pri una, e lu pirtnsu Tavianu tutti; possi- 
bili non Taviri ? e accussì la Peppi si giastiflcau e si 
pigghiau iì porci comu fussiru soi. Ddocu lu Drau sì vdta 
e dici : — • Vattinni, pigghialilli; la viju ca cu tia nan 
cci pozzu; pigghiatilli, basta chi davanti di mia nan cci 
compari ccliiù. i 

■ Sani (UNI, ii.iicri. quali gli ivea mangiali, senza che ve ne man- 
casse un filo. 

' Ma poichÈ ejli s' è dniu quemo colpo morule, ceiwmente ohe abboc- 
cherà (cadrà motlo) freddo, eJ io lo raggiungerù. Dgilizedb^COOglC LU HAIACUNNUTTA. ZZ9 

Basli-nti, chistu si 'nipaja ti porci davanti , e si metti 
camina camina : ogni tantu, quannu coi vinia pititlu, fa- 
ci3 'na manata di tigna, addumava 'na betta bràcia, scan- 
nava un porcu e si tu manciava. Mentri olii caminava , 
'nconira e 'ncontra a unu chi tinia 'na muntagna cu li 
spaddi : — < Oli, dici, ccà cc'è una di forza putirusa ca 
leni 'na niuntagna cu li spaddi. — A Uà , cci vdi vèniri 
cu mia ?» — « E unni ? > — • A fari li nostri avanzi. • 

— . 'Nca jamvininni. • E si misìru a caminari tutlidui. 
Camina, camina, caminam n'àutru pezzu di via e 'ncon- 
Irann un dumi granni granniusu, e ad unu ctit tinia la 
ciumàra cu la vaiva, senza fàrila jiri avanti. Si vola In 
malacuDOutia : — < Oh, dici, chistu havi ad essiri ccliiù 
putenti dì cbiddu chi tinia ta muntagna : — Tu , dici, 
cci vO' vèniri cu nuil • — « E unni? » — e A fari ti no- 
slrì avanzi. > — € 'Nca cci vegnu. > Lassa In cìumi e si 
metti 'n cumpagnia cu li dui. Mentri cbi camìaavana, 
'ncoQtrann a n'àutrn cbi mazziava azzera cu lu pugnu ^ 

— «Ah, dici Peppi, chistu ò cchiù putenti di chidd'àutri 
dui t — Tu, cci vO' vòniri a fari li nostri avanzi ca nui ? » 

— « 'Nca cci vegnu. ■ E accussì si pàrtìnu tutti quattro 
e si mettina camina camina, e quanna avlana pilitta ar- 
ruslìanu un porcu a lu solitu e sicutavanu lu viaggia. 
JùncinQ a 'na grutta e si cci 'nQtanu : ddà lassau di guar- 
dia a unu dMddì, a chiddu chi tinia la muntagna cu li 
spaddì e l'àutri vanou a prlcurarì manciarì. Doppu un 
pezzn turnàru cu un vistiolu : — < Te', dici , còcilu , ca 
nuàtri ora turnamu pri vèniri a mancìari. * 

' Un altro che balieva acciaio col pngna. j3i.z.iib,Cooglc 230 FIABE, pOVELLE, RACOQSITl £C. 

Mentri chi chiJdu millia Ugna Bulta la quadàra e la 
carni quasi ca era colla , spunta ddà 'na vicchiaredda : 
— • Ab, dici, mi vulìti fari la carità, mi dati un pizzuddu 
di carni, ca haju du' criatureddi morti di fami ? • — < A- 
spittati, rispuiini, ca viju s'è cotta e vi la (lufcnu > (dici 
chiddn). E mentri c'.ii 'ncngna a la qnadàra e va pri 
vidiri sidd'è colla, la vecctiia coi dnna 'na grao Ugnata 
'n testa chi In fa càdiri 'n terra menzu mortu e menzQ 
vivu; si pigghia tutta la carni e si la sbigiia d'uoni vinai. 
S'arricóggbinu Tàatri tri pri raanciarì, e trovaqp a chJddD 
ancora tultu sturdulu : — • 'Nca chi hai ? E la carni la 
cucisti ? * — • 'Nca chi vuliti ! accussì ed accussi : vinai 
'na vecchia... > e cci cuntau tullu lu passaggiu. Pigghia 
Peppi e cci dici : — t Ora basta, ccà cc'è n'àutm vìsUolu; 
ora arresta cliiddu chi tinia lu ciuoii cu la varva e uui 
jamu a pigghìarì n'autru vistiolu; a )a vinuta si ajaDcia. 
Ma bada tul sì la vecchia vei)),nit<) li fari mazzaruechia- 
ri' tu, sai! Tira pri idda e ammaizala.) E accussi chiddu 
arristau, e li U'i parteru a fari caccia. 

Mentri chidiju cucia e la carniera a menza cultura , 
junci Mi veccl)|a : — - > Ah, bonufatturj, mi facili la carità 
tantìccliia |li carni ? ■ ~r < Trasiti, trasiti, ca vi ia dugnu. » 
Va pri 'ncagfiari a la quadàra , ìibùffitit 'na gran ligoa- 
tuna di la vecchia; e iddu abbucca qu&Qt' era longa. La 
vecchia s'afferra U carni e si la filau cola cola. S'arri- 
cogghi Peppi, e 'ntisu iii (atiu si misi a fastiddiarì ca a- 
via fami '. Lassa a lu terzu, a chiddu chi mazsiava az- 

' Mazzartuxhiari, bMvre forte e rtpeiuiamcnte eolia aat a. 
' Si mise n querelarsi (a inrastidire) ch« avea fame (e'volea mia- 
fi«re). Dgilizedb^COOglc LD HALACONNirrTA. 231 

làru cu In pugnu, cci coosigna n'àutra visliolu, e nesci 
a 1q soHlu. Ddocu la solita cosa: la vecchia Ad ìa stissa 
fatta, ai piggliiau tutta la carni Ia93&nnulu quasi morta 
ddà 'n terra e si nni iju. 

S'arricugghieru Peppi cu ràotri : coaiu 'misi la cosa 
misi a santiarì cchiù di echiù : — < Ora eu , dici , nun 
cHju a nuddn, né a tìs, né a tia, né a Uà ; ora arrestu 
«u ecà; ruàitri jiti a ligna, e slu vistio)a la còciu eu : vi- 
demu si sta vota s''havi a manclari o no.» Tant'è, arristao. 
Mentri chi cucia, veni la vecchia : — « Mi faclti la cari- 
tà, ca haju du' piccìriddì morti di fami ? • — • Gnursl , 
matri mia, gnursì; traslti e pig^iativilla vu^ stissa tutta 
«hidda chi vutiti. > La vecchia 'neugna a la quadàra; ma 
^nla stu mentri li> Peppi scàirica cu 'ca bona mazzaruc- 
cata e la stinnkchia ddà ^n terra *; scippa lu cuteddu, e 
4»! leva la testa. Comu cci tagghiau la testa, chista si 
metti a rozznliàri ' sula sula ddà 'n terra; cc'era uo pir- 
(usu e si cci 'iiflla. Peppi la taliava senza dìricci nenti; 
poi pigghia lu corpu di la vecchia e lu 'nfascia 'mmenzu 
un mazzu di tigna e si lu misi a un canta di la grutta. 
""Nta stu stanti juncèru l'antri cumpagni r - « Viditi, dici, 
■ca la carni è colta?»— -» Cu' cci ha vinutu?» — «Nuddu, 
"Nca perciò la carni vi la manciàvu vuàutri e a mia mi 
lassàvu dìjunu. Ha basta, mandati ora. > 

A la finuta di manciari dici : — « Ora videmu cu' di 
vuàutri si sapi carricari slu mazzu di ligna. > Prova 
unu, prova l'àntru, prova rnltimu, e nun lu polli spia" 
Ciri nuddu, a vógghia di fari forzati. Va Peppi, e lu spincl Dgilizedb^COOglC 232 FIABE, NOVELLB, RACCONTI, EC. 

CU 'na manu. — < Viditi, dici, ca sugDu cchiù patenti d^ 
vui?i — ■ Videmu chi cc'é dintra; videmu chi cc'è, • di- 
Cina cbiddi. Scióggbinn la lijàma < e trofana a la vec- 
chia. — ' Ah, dici, prì chissà nan sì putia spincirì I > — 
« E coma fo ? > E Peppi cci cnataa talli cosi.— « E la te- 
sta? > — • La testa s'arruzzalaa sala e si ^ntanau 'ota 
ssu pirtasa; ora videma chi cc'é; vuàutri risiali ccà sa- 
pra a gaardari, ca eu scìddu ddà salta. * Coma sciaDiu 
ddà sutta, truvau tanti Maghiceddi chi chiancianu e cci 
dicìaDu : — f Ah, ca m'ammazzasti vu a mò matri ! e ora 
co' npi la porla la roanciari?' Henlrì chi diciana ac- 
cusBÌ, !u malacunnatta si metti a firrìarì casa casa e vidi 
'na painmma aggiaccata a lu nìdu, e avia salta da'ova: 
li iju pi'i pigghiari, uou cci cadiu ^n terra e si rampia, 
e l'àatni cci arrìstaa a li manu. Coma villira chistu, li 
flggh) Maghiceddi si misira a gridari: — • Ivi ! nun li tuc- 
calil ivi! ca me matri Qniscì dì mòri ri I • Rispasi iddìi: 

— « 'Nca unn" è vostra matri ?» — « Ddà dintra. » — 
( 'Nca partalimìcci. > Bchiddi l'hanna parlata ddà dintra. 
Appena chi trasi, vidi a la vecchia carcala supra d' un 
foellu letlu, chi si lamintava coma fussi malata. — < E- 
comu sili viva ancora?» cci dici Peppi. — « Ah , pri 
carità, arrjspaani la vecchia, nun mi fari finìrì dì mòriri; 
dammi l'ovu meo, ca t'abbaslan ca mi nni rumpisti udu 
e mi lassasti 'nta stu statu. » — ■ E voi dicìtimì ccà anni 
semu.i — t Sema 'ntra lu munna di sutta, fora la terra.» 
'Nta stu mentri Peppi detti un strinciuneddu a l'ova '. 

— t Ahi I ahi! gridan la vecchia ; nun strìnciri , ca mi 

' Lijània, riloriol». 
' Beppe diede una piccola sireua all'uovo Dgiliiedb^COOglC LU MiLACOSNUTTA. 23S 

fa' muriri accupatal » — « 'Nca vtii , dici Peppi , ilicili- 
mt chi ce' è 'nla ssa porla chiusa cu setti calinazzi ccà 
'n lacci? i — • Coi su' 'ncliiusi -tri bìllissimi giuvini, tri 
Rigiootli 'nfalali. » — « Datimi la chiavi. > — • E tu (lam- 
ini l'oTu meu. • — • Datimi la chiavi prima. > — «No, 
Tom prima. » — < Ah, ca strìnciu ?» — # Ahi ! ahi ! te', 
te' la chiavi, basta chi nun mi fai muriri. > AHura s'ha 
livatu 'na chiavi machìnusissima chi tinia attaccata a lu 
coddu, e la cnosignau a Peppi. Ghìstu, comu l'appi 'nta 
li manu, duna un forli strìnciuni a Povu e ]ii scafazza <, 
e la vecchia quagghiaa 'nta un ditlu e un faltu, e cu idda 
mureru tutti ddi picculi MaghìcedJi. 

A stu puntu lu Peppi vaagràpiri li setti calinazzi Ai 
Ada porta di ferra, e vidi spuntari tri giavini beddi 
qaantu lu Suli, beddi cu tanti biddizzi ca manca si pò 
diri, e cci dicianu flslanti e giulivi : — • Vu' siti lu no- 
stru libiraturit Viva lu nostru libiraturl ca rumpiu lu 
'ncantisimul* — « 'Nca vuàutri comu siti ccà?> cci dici 
lu Peppi. — «E comu seinu ccà ! Oda strja dì Draga nni 
arrubbau di notti 'nla li nostri palazzi, e di flgghi di Re 
nn'ha tinuta ccà 'ncliiusi comu scavi sarvaggi. • — * E 
bonu, dici Peppi, ora )a Draga muriu e la so cara è senza 
cuinri * e nun havi ccliiil putiri di fari 'ncantisimi. Carni- 
nati, ca vi fazzii nèsciri aneri a lu munnu. • Accussì li 
pnrtau a la corda chi pinnia di lu pirtusa danni irasìu 
iddu : fa 'na vuci pri farisi assèntiri di li so' cumpagni 
e attacca a la corda una di li tri giuvini. — • All'ultimu 

' Dima pcc. Dù una forte sirena nll'uavu, e lo scbi^iccia. 

• E Jo »iJ cara en: 1! il sua viso è oramaf sema colore. (Cara, prr Uè- Dgilizedb^COOglC 23i FIABE, lOOVELLE, BACCONTl EC. 

di tulli, dici, acchianu eu, ca mi seantu si coicòna di vui 
oca sulla sala si avìssì a pigghiari d'appagnu. > Li eam- 
pagni liranu, liraou, e veni fora la prima bella giaviDa. 
Dici chidiiu chi lìnia la muatagaaca li spaddl: — * Chì- 
sta mi la piggiiiu ea ! • Calanu arre la corda: poi tira, 
tira, e veni la seconna bella Rigginotta: — • E chi&la è 
miat * dici cliiddu cliì linia In ciumi cu la varva. Calanu 
la corda arre; tira, tira, e spunta la terza bella Rigiootta: 

— * E ctiista è mia I > dici chiddu ebi mazziava T^izzàru 
cu la pugnn. Calanu arre la corda, e si metlinu a tirarì 
3 Peppi. Lu Peppì , ca vidia quant'era àula dda grulla, 
gridava e dìcia : — • Tinili forti l 'n^zzi chi mi lassali? • 

"Chiddi tri però , tira, tira, comu jùncinu a menza via, 
lassana jiri di bottu la corda, e ttùffitil cadi Pappi ddà 
sulta. S'afferranu ognunu la so bella Higinolta ; — * Ab, 
dici, ora semu sicuri, ca nni livamu di 'mmenzu a ssn 
malucuonutta ca era cchiù pulenti di nui e uni tioia a 
maiieJdu : ora semu Alici , ed ognunu pò turnavi a fu 
regnu chi cci tocca. > E accussi si misirn a fari vìa, can- 
temi di la furluna chi avianu truvata. 

Jainu a Peppi e lassamu a chisli chi caminanu. Lumi- 
schinazzu pri furluna cadiu vìvu, e struppialu e stunatu 
com'era si misi a lamintari e dispirari di la »ò malasorti: 

— € E ora comu fazzu? e ora comu nósciu, pri tamari a 
In mannn?» Cc'eranu e cc'eranu ddà tanti aquìlutteddi 
e lu 'ntisiru. — i Chi hai, dici, ca chianci ?» — « E ch'hé 
avirl I mi succedi chistu e chìslu, e ora nun sàcciu coma 
he fari pri nun mòriri ccà. • — « Senti chi fai (cci dici- 
nu l'aquiloni), lu vidi dda muntagna ccà 'n facci ? Va' ddo- Dgilizedb^COOgle LO lULMUINNUITA- 230 

CU , ca ce'è me mairi, e dicei si a lu isunau li coi voli 
purtari idda. • Accussi fici. Junci a la muaiagoa, q pnSa 
ràcula sì lu vdVì purtari a lu raunuu. — • Ea ti cci portu, 
rìspuani, ma tu m'ha' a darì a luaDciari semprì carni men- 
tri etti volu, masioDi ti fazzu cadili. • — < Si, cci accun- 
sentu, basta chi mi porti a lu muanii. • Altura tu Peppi 
si metti a'mmazzari tutti sorta d'aratali pri dda tnun- 
tagna, e arrìcugghiu tanta carni ca nua co'era cchiù unni 
méttila. La càrnea supra l'àeula, cavarca, e l'àcula metti 
a vulari. Vulannu vulanuu dici : — « Carni I • e Peppi 
dava pezzi di carni. Dava un vutuni: — f Carni I > e Peppi 
dava carni. All'ultimu la carni finiu, e ancora nuu avianu 
arrivatu: — < Carni t> dici l'àculg. — (Nu nn'hf^u ccliin. ■ 

— i Carni I maslQDò ti jettu ! * Ddocu Peppi si lagghia 
UD pedi e cci lu dupa. — < Carsi I > e Peppi si tagghia 
l'àulru pedi, a l'àcula ammucca. — « Carni 1 » e Peppi si 
taggliia 'na gapima e duna. Pri abi)rìviarì, sì tagghiau li 
gammi, lì cosci, la manu e In vrazzu mancu e ancora 
'un avianu arrivatu a la terra. ~ • Carni I • dici l'àcula. 

— € E chi t'hè dari cchiù ? coma mi lagghiu ? • L'àcula 
duna n'àntru forti Taluni e juaci a la terra e lu scàr- 
rìca ddà. — ■ E chi mi jetti a fari ccà , dici Peppi , chi 
QDÌ fazzu a mOriri ccà cu lu basta -sala? Hàacimi tuttu 
e la fìnemu !.. > A stu puntu t'àcula vomita lu vrazzu e li 
ganuni e cci li 'ncodda a Peppi : — « Te', valtinni, haju 
vìstu ca si' omu di patera. > E Tàcula turnau pr'unnì a- 
via vinutu. ~ Ccà aviti a sapiri ca st'àcula era 'na fata sutta 
forma d'àcula. 

Peppi, comu si vitti scapulu, metti a currìrì pri jirì a Dgilizedb^COOglC 236 FIABE, NOVELLE, RACCONn EC. 

jùnciri a li tri so' cumpagni chi l'aTianu tradatu e s' a- 
viana purtatn li tri Rìgiaeddi. Camìna, camina, janci a 
nn paisi : — < Aviti vistu passari a tri, cu tri belli gia- 
vini, di sta manera e di sta manera ? > — • Gnursì, avanli 
sanau. > Curri, curri, e tocca n'àutru paisi : ~ < Aviti vi- 
sta accussì e accussì? * — ■ Avanti suqdu. > E Peppì 
curria], currìa a non pò cchiù, flna chi )i iju a piscari. 
— I Ah, 'nfamì tradilura, dici, sti parti mi sapiti fari? 
E vuàntri chi grilla cci avivu * supra sii tri belli Rigi- 
DOlti? Ah, tradilura empiii ca v'ammazzai >Eddocn scippa 
In so stili e metti di longu a 'nfliari coma sosizza e li 
stinuìcchia a tatti tri pri quaDt'eraau longhi. Ooppa, chi . 
fa? si pigghia cu idda li tri Rìgiaeddi; a dui li manna 
a li so' regni; a la cchiii nica e cchià bedda si la lenì 
pri idda e si noi vanua prì 1u regna ctiiidda avia. Ddà, 
tlgaràmanni chi festi si pòttinu fari, ca s''aUruvaa la Ri- 
ginedda I Idda e Peppi s'hanna spasatu, tìcira tutti cosi 
belli campiti com'è usu di lì Rignanti, e accussì 

Iddi ristarà filici e cuatenli 

E nuì ccà senza nentì. 

Borgetto '. Un calzolaio coraggioso che corbelli un gigante facenilosi 
credere piA forte dì lui, fino al pranzo d«i maccheroni è nella 
41 delle Sicil. Mdrehen (e nota relativa del IfCliler) , nella 53. 

■' E voialtri «lie di ri Un averaW .1 

' Racconluta a Sulomoiie-Marino da Xiiia fediti^, gioTane villi». Dgilizedb^COOglc LD MAUCUNNCTTA. S07 

delle Màrchen und Sagen atu WaUehtiroi : ilant dtr Stacit 
(Giovanni il forte); e nella Si : Dtr starke Hant (Il forte Gio- 
vanni). (Vedi a pag. 103 e 104 di essa raccolta una varìanle), 
« Bel Jahrbuch furrom. und engl LUeratw, VUj pag. le, e Vili, 
pag. 3SÌ, la nota del KOhler kHa noTelliaa di Sora nel Napo- 
litano, intitolala : Ber Vertrag zmaeen Herrm nnd Diener W»- 
gen der Beat (Il patto Ira padrone e servo pei pentimento). 

Per la discesa nella cisterna e pel tradimento , vedi La Ji- 
sterna e lu Vunnu tuttana, voi. il, pag. SOS. Per il volo del- 
l'aquila. Li trimuntagni crunanli di l'oru, in nota alla LXXXIV. 
Per la lesta che rotola, vedi Lu cttnlu di tu Magu t di li tri 
frati, voi. Il . pag. lOS. Tnlta la nostra ftsba pare la fusione 
di due; U prima parte finirebbe colla morte del mago, ed a- 
rieggìa Tridicinu. Dgilizedb^COOglC LXXXIV. 

La Bedda dì li setti niuatàgrni d'oru. 

'Na vola cc'era e cc'era tin mircaoti; stu mlrcanli 'un 
avia lìggtit e prigara 1u Sìgnuri chi cci aviasi mannaia 
UH figghiu. Nescì gravita so mugghieH; (luttucuntenlì ca 
già so mugghieri era gravite) parlurisci e fa un beddu Ùg- 
ghìu mJiscDiu. Cunsiddirati la cuntìnitzza <ji stu patri, ca 
già a*ia vintila iu so disrderiu a finii Lu cuntu 'un am- 
metu iem^u: comu lii picciriddu crisciu, iddu Iu mahnò a 
la scola. A la scola era nn capuccifaru ': a cui cci mmpìa la 
testa, a cui cci tirava lu calamaru, a cu' dava,acu'pi-uiu- 
mittia. Lu povira Lìlturi 'un putenna cchiù arrèggiri cu 
stu scnlani, cci dissi a s6 patri: — « Ora iivamu sta cosa, 
purtativillu a la casa, ca io nun lu vogghiu cchiii a la scola.* 
A la casa cchìù di ccliiù facia dìavularii slu (iggliiu. Po- 
viru patri e matri pinsaru di miltillu pi educannu 'nta un 
Gummentn. Ma chi! Comu Irasi, sciarra cu chislu, sciarra 
cu cliiddu, finlu ca lu Patri Mastru ' iu mannò foia. Po- 
viru patri 'un cci putia cumm attiri; zoccu vidia siti pic- 
ciottu tuccava, zoccu vidia ruinpia. — • Mittemulu 'nt'óa 
siminariu. • E pinsaru dì mittillu 'nt' dn siminariu. 'Nl3 
stu siminariu fici tu restu ; a unu cci rumpiu la lesta, 
a una lu sgranfugnau *, a n'àutru cci delti lignati: cosi 

> Capaccifaru, contr. da Cnpi Laefero, un ^linTuFo 'J'irrequiflt.zi. 

* 11 padre H^mro Aft'^i edm-ut.dl. 

• Sflii n/tajnai'i, «grafBar forlcnirDU, Dgilizedb^COOglC LA BEDOAOI LI STITI MGNTAGNI d'oRU. 239 

d' 'arisi crìdiEt. 'Na jurnala nni liei una vera grossa; chi 
sàccjn.... Tastofiiau a lu Prerettu.... ' Scantàonnsi, attacca 
^na poca di tinzola e si calóraa Ji 'na finestra; scappa e 
si imi ts. V» a la casa di so patri: — • Arreri cci si' ? > cci 
dici so patri. VatUnni ca io nun li voggtiia cchiài > E noi 
lu mannau tontiu di palla. Comu so patri cci Gei sta parti, 
stu picciottu va e si va a fari surdatu; quarchi granuzzu 
ravìa *; qnanaa cci toccava la guardia,- Tagnava li manu a 
unu djli so' qnartigghi *, e guardia 'un ni facla. Cci Boero 
li picciuli, e appi a'bbuizarì a fari la guardia. La guardia 
cci tuccò a lu Gasteddu '; a la notti, sletti quantu men- 
z'ura e vitti ca nun si ja pa-^sava. Metti lil fìcìii tisu tìsti, 
si- leva lu bunettu e cci lu metti sapra la baiuctta; si leva 
lu cappottu 6 tu cafudda sopra lu liciti, e accuss) pigghtÓ 
lu< fujutu '. 

Lassamu a idda e pigghiamu a l'àutri siirdati. Cotnu lì 
surdati vidinu ca la sintinella 'un si muvia e mancu di- 
ceva AttH ck'é làt cci 'ncugnàrn e vitliru cacc'eratufi- 
cìK, lu bunettu e tu cappotcn senza ouddu. 

I>assauiu a iiidl e pìgghìamu a Don Giuseppi. (Mi pari 
ca la dissi ca sto plccioUu si chiamava Pippiniì; or» ch'era 
cetile granfiti si- cliìamava Don- Giaseppi.) Dom fiiuseppv 
sfirrè pi li campagBi; camiffs chi ti camina, si 'iivnsGò 

> Gasionb il pT«feliino ilei' Si'ialiiarlo. 

* Qoainlni m avM. 

* QuRiitlo gli loKtivii lo (ju.'irJi», iigiirva li; aiMiì {t.<Cfì i|ii<ilcli ' re^alu) 
a qunlcbe suo cumoriiln ecc. 

* Lu CaittddH, qui s<i»n<f<> lu niV rnlrifo Caitelta uik-rt. in P;i1i!nnv 
■> Metti liffieUinK: ìleUe il ruell? diritlo, si cava il bermio, e lo fonii 

sul! 1 b.itHWHii;. si'Oiivn H lappnilD e lo b'jlla ;ì IJoss-i al fjciL- (per .lL.r 
a vedere chu In Mniiiivlla ci Tossj sumpre), e prese la fuga. Dgilizedb^COOglC 2M PUBE, NOVbLLE, RACCONTI, EC. 

'mmeiizii li v&scura, mortu di la pilitla chi era, esfasa- 
latu ca sì cci attruvava, si jelta pi yidiri anni si pulia 
aTiJDturari. TaliaoDU laliaDuu vidi ud palazzu, ca era tallo 
un pezza d'ora. Va pi 'ncugnarì e Irova 'oa crapa attaccala 
da?anzi lu purlani. Si Rei tanta di cori: 'acugna, pipig- 
ghiarisilla e aniinazzalla. La crapa comu si vidi affirrata 
cci dissi: — e HJd m'ammazzari, ca io sugna carni vattiala 
e crisimala comu tia.i Stanò iddu quannu 'misi panrari a 
sta crapa, e ^na cosa ca si scanló. Dici: — < E ta coma sì' 
ccà? >'-<ConiagagQU oca? Pi ora non ti lu pozza diri; ma 
sa'' ch'Ila' a fari? acchianii susu, cc'è 'na lavala cunzata, 
mancia, e poi scinnì ccà, ca nni parramu.» Acchiana idda,e 
Tidi'na bella lavula cunzata;s''3ssetla comu un principi e si 
misi a manciari p'nn misi. Qnannusi vitti tipa tipa scin- 
niu a trnvari la crapa. La crapa cci dici : — • Io sugna 
ccà 'Dcantata, e di ccà nnn mi pozza movirì. lo era fìg- 
ghia di Re, e tutti mi chiamavaou < La Bedda di li setti 
muntagni d'oru. > — < E chi cci voli pi tu libbiràriti ? * 
cci dici Don Giuseppi. — i Chi cci voli? cci voli un orna 
caraggiasa.» — * E s'è pi caraggìu, cci dici Don Giuseppi, 
sta busta nn' havi ; parrà. > — * 'Nca tu ha' a^cchìanari 
susu; ti firrii pi li càmmari e trovi un letta cunsatu, ma- 
. gniflcu. «Tu 'un ha a fari àutru: ti spoggbi e li curcbi 'ola 
sin leltu. Comu tu stai p^addurmiscìriti,quaatuti vidi cum- 
pàriri tri Rignanti, lutti vistuti un pezza d'oru. Iddi t'ac- 
cumenzanu a diri: < £ comu avisti l' ardiri d'acchìanarì 
a stu palazzu e curcàriti ^nta sta letta ? > Tu 'uq ha' a 
pipitarì. € Parrà, senti — ti dici, n'àatro: — cui ti cci man - 
nò ccà ? comu ti chiami ? > Tu 'un ha' parrari, masinuò ar- 
resti 'ncanlalu comu sugnu 'ocantata io. Iddi vìdeoau ca Dgilizedb^COOglC hi. BBUIA DI U SETTI ITONTAaM D'<HID. )4t 

In nnn parrì, t'annDìnàzzann e fauna aTrìdiri ca ti roonn 
asiinazzarì; ma su' tutti fiozioni; ta naa t^ha* a scantarì. 
Poi ti pigghiana cu la bona, e ti portanu 'at'Ao magasena 
cbiQn d^oni: e tatto pi fàriti panari; ma ta chiàntati. E 
coma ti fanna chissà e ti fannu antro, tu uun Tlia' a scan- 
tari; ca pura cbi ti calaaa 'nta 'na qoadàra d'ògghiu, a tia 
OQU ti fanno neoii, pirchi all'urtimu ti passano a' unguen- 
to, e tu addìTenti meggliiu di prima. * 

Gomu la crapa cci dissi, )a notti cci soccidia; li tri Be 
coma vittiru ca Don Giuseppi 'un vosi parrari, lu calarti 
'ola ^na qaadàra d'ògghio vogghienti; ma Don Giuseppi ca 
sapia unni cci dnrmia lo lebbra, cci lassò fari tuttu chidda 
chi vòsira. Iddn fa ammiuazzatu, ìdda fa Tugghiuta 'nta 
l'ògghin, e poi addivintau ccbid bedda di prima. Va p'ar- 
raspiggbiàrisi, e si trova 'nta lu letta beddo friscu coma 
li rosi. 

Menti pi mia. La crapa avìa tri belli veli *nta la facci; 
coma agghiuruan, Don Giuseppi nun trova cchìù li so' 
robbi, ma trova un vìstitn tutta arraccamatu d'ora e d'ar- 
genta. Itfmidìata ' ca sì vitti vistatu,àutra pinseri ^aa appi, 
di scinnirì una ia crapa, e la trova ca la facci di donna, 
li vrazza e tutta la vita di crapa ; e uà vela di mena 'nta 
la tacci. Quannu la vitti, ìdda cci flci *na gran festa, 'od 
putennu ccbià di diri: — t E d'uoni mi vinni s(u beni? Ga* 
ti cci mannò cci a libbirari a mia, cara Don Giuseppi? > 
Poi coi dissi: — (Va mancia, e pcA nni parrama. ■ Don Gin- 
seppi accbiana, e va a mancia ; e poi scinniu arreri. Ia 
cfapa cci dissi: — i Ora vidi cà stasira t'ha' a jiri a corcari 

' 'Jfmidùiiu (ds DOD confonderù con 'mmìdialu, ioTidial»), iumtHalt' 
Pirai. - riabt » KovtOt. Tol. U. U Dgilizedb^COOglC 2i2 riABB, NOVELLE, RACCONTI EC. 

nna In letta d'assìra.QuantuamniiD3zzi,quanta cosi t'hanna 
a fari I Grapi l' ocelli : ^in parrarì. Iddi ti mettinu a li 
Titi; poi ti capnliaau '; tu nun ti scantari: ca oenti ti 
fannu, > Don Giuseppi la sira si spogghia e si va a cnr- 
ca. Ttàppiti tutti tri li Re; e ddoca battarii, amminazzi r 
— t Comu ti chiami? — Cn' ti ficì vèniri?» — • Ma ch'è 
tostnl » — « Parrai » —Chistu merita di jiri a la morti! » 
Tutti tri cu' dicia 'na cosa e cu' 'n' àutra. Don Giuseppi 
li taliava a tulli, occhi 'ntra occhi senza parrarì. Quannu 
lu vittinu duro , subbitu hannn urdinata di capuliatlu, e 
In capulìaru pezza pezza comu tunnina. Ddoppn capuliatn, 
cn tantìcchia di nnguentn chi cci untaru, iddu addì?inlau 
cchiù beildu di prima. Ln sctntinu s'arruspigghia: — • Ah 1 
Signari vi ringrazin! • e si stinnicchia, ca si ^tisi arricria* 
ri. Si Susi e 'un trova cchiù li rebbi di In jornu avanti; 
trova un vistìtu cilesti tutta arraccamaln d'ora. Coma si 
Tìstiu, primu pinseri nun appi, di sclnniri nni la crapa 
e va a trova la crapa dì la testa sina a mità di vita, donna; 
li gammi e li pedi tutti di crapa; e c'nn salu vela 'nta la 
facci. Considdìrati la cuntintizza di la crapa a vidiri a idda 
vislutu accossi, e idda già menza donna I 

Menta io *. Nna lu primu vistitu cc'era un fazzulettu, 
pura arraccamatu d'argentn, e Don Giuseppi cci dissi a 1» 
crapa: -^ « Te', chislu sarvatillu tu. » E idda si sarvó stu 
fazzuleltn. La secanua sira cc'era puru 'n'àutra Tazzulettu 
tutta arraccamaln d'ora. Idda cci la praijn a idda, e idda 
si lu sarv6. 

' ' Essi ti melleianoo alle vili; poi lì faranno in minaiioli (come si f^ 
àeWi carne quando li fa il baltuioj. 
' Vedi vul. I, pai. 370 noU 1. j3i.z.iit,,Cooglc LA BEDDA DI LI SETTI MUNTAGNl D^ORU. 2^ 

La cuQtiDtizza dMdda nun si pò diri, oè cuntarìi'uD stan- 
cannu mai dì diri: — < Lu Sigauri ti cci ha matiflatu pi 
libbirari a miat * Idda poi cci di&si: — * StanoUi avirrai 
cosi cctiiù pejii di l'àutri nottj; vidi ca )i Re stanotti por- 
tana cu iddi a 'na pocu di criati ca spili, e t'haaDu a ^dS- 
lari comn 'na sosizzedda e poi ti metUnu supra 'aa gra- 
dìggtiia <; ma tu 'un li scantari, ca poi cu un certu 'ngaenta 
ti fannu turnari cchiù beddu di prima; sta atleatu a nuD 
parrari. * 

DoQ Giuseppi si nu'acchianaa, manciò beddu pulita, si 
spugghiò e si ìju a carcarì. Mentri darmia, quantu cci 
cumparisciDu stiRìgDanli vistati 'na cosa maravigghiusa, e 
ddocu cci misìru a (ari cosi pi Tallu 'ntimurìri, dìcènnucci: 
— * Ora è Qnuta, la lo vita 'un e ccbiù tua. > Unu di li Ri- 
gnanti si vota: — • Ma aspetta, prima ctii vai a la morti, 
sùsiti.» Si susiu e In nisceru 'nt'òn magasenu; ddà truvò 
comu 3i fussi tanta terra. — < Pìgghiaoni un pugout i cci 
dici lu Re. Piggbiò un pugnu di dda terra e 'nta li manu 
cci addivinlò un massa d'orn. — ■ Ora vidi, cci dici lu Re, 
tutta stu magasenu è tao: basta chi mi dici comu ti chiami 
e cu' ti dissi d'acchianari ccà susu. » Iddu, lostu, li guar- 
dava occhi 'ntra occhi senza parrari. Qaannu vitlira ac- 
cusa, hannu fatta addumari 'na furnàcia di foca; l'baanu 
fatta piggbiari di quattru pirsuni; ti spila ch'eranu pronti; 
l'hanDu 'afilata comu 'na sosizzedda e Thanna fattu met- 
. tiri sapra ddu focu. All'artimu l'hanno antata cu la but- 

' Bada bene, cba tunatie i re eondarranno seco na bnon aamero <Ji 
leni con apiedi, e r*vniiiDo ad ioBliare come bracìnoU raTTolti, e poi 
ti meileracmo sa d'una gritìtola. Dgilizedb^COOglC liì FIABE, NOVELLE, RACCOSTI EC. 

tigghiedda d'ungueiitu: e iddu addivintan beddu frisca 
cchìù beddo di prima. L'hannu misa 'uta lu letta e idda 
darmia 'Q sonnu 'nchiou. Comn agghiorna e si vidi n'àutrti 
tanta di com'era pritaa, ccì vìddì la cori. Si va pi vestiri 
e trova un vistila tutta biancu arraccamatu d'oru e petrì 
priziusi ^Qla lu menzn, e un fazzulettn biincu, punì arrac- 
camatu; si vesti e scìnni; va coi la crapa e trova ^na giu- 
vioa bedda ma bedda quanto la Soli. Coma lu vidi ac- 
cnmpàrìri: — <0h Don Giuseppi! dici, vai aviti stata chidda 
chi m'aviti scatinatu di sti catini* > Iddu pigghia la faz- 
zulettu biancu arraccamatu e cci lu cunsigna. Idda si truvò 
vistnta di robbi di Rigginedda cu li stissi robbi cu cni si 
r avjanu arrubbatu li fati di lu palazzo rìali. Cci dici 
idda: — > Don Giuseppi, 'un cc^é cchiù tempu di perdili: 
fojema ! > Lo trasi 'nta 'na cavallarìzsa , pìgghianu dai 
belli jimenti : prima di pàrtiri si fanna 'na bella pruvi- 
sta di mancian e di dinari: li jimenti 'nsiddati, acchiana 
supra li jimenti. Coma si arràssani;! pi jirisinni sentina 
'na gran batlariona : jnrituhm! si sdirrubba lu palazzu, si 
grapi la terra, e spirisci palazzu e tutta, amstaimn 'na 
chianura netta. Si misiru a caminari, si 'nvuscàra ^nta 
li vòscura, e min sapìanu ccbiù d'unni avìana a pig- 
gbiari. Caminannn caminannu si spersiru l'unu di l'àli- 
tni. Lu Don Giuseppi capitò 'nta 'na Incanna , e vicinn 
sta Incanna ce' era 'na chiesa. Trasi e s'alloggia. Ce' era 
ddà 'fia vecchia chi sirvìa; e lu Don Giuseppi cci coDtaa 
a chista, una di tuttu. La vecchia fici finta 'un capiri. Lu 
'nnamani Don Giaseppi si ani scinni 'nta la chiesa; mea- 
tri si sintia 'na Missa, veni la vecchia maàra, ed 'nfiìa 
nn spinguluni 'n testa, e scappa; lu Don Giuseppi subbitn Dgilizedb^COOglC LA BEDDA DI U SETTI MUNTAGNI D'ORU. 2^ 

s' addammtsciu. 'Nta sto mumentu cu' trasi ? la Bedda di 
li setti muDUgni d^ oru; 'ncugna, e la trova chi dormi. 
— ■ Don Gìaseppi I Don Giuseppi I > chi I ca iddu durmia 
'n sonnu 'nchiQu! Lu trantnlia, lu tirai Pìgghia idda e coi 
lassa pi signali un fazzulettu di chiddi chi Don Giuseppi 
cei avia dat» a sarvari I S' arruspiggbìa Doq Gii^seppi e 
si trova stu fazzulettu: — «Ahi tnischina miai dici;eco- 
mu fazzq?! E unni la trova cchiù ? ! > Lu 'nnumani coma 
si la Riggiaedda cci avlssi ditlu : Vattinni a la chiesa.... 
Ta a la chiesa; la vecchia maàra veni cu lu spinguluni; 
Don Giuseppi abbnccau. Torna la Bedda; 'un putònnulu 
armspigghiari, cci lassò l'àutru fazzulettu. 'Nsuinma sta sto- 
ria successi pi tri voti sicutivi; a lu terzn jornu la Riggi- 
nedda partiu e cci lassò 'na littra cu sti furmati paroli: 
t Cam Don Gitaeppi, meniti 'wn v'avitt faltu tmvari vigi- 
lanti, l'o partii pi lu Begnu di me patri. Io v'aspettu p'u» 
anttUjUn misi e un jornu. SfàuUn fazsuìettu chi vi la$su 
vi servi a li vostri bisogni. » 

Ddoppu un viaggiu longu, junci a lu regau di so pft- 
tri; accumeQZfi la qavj a fari 'na sarviata comu quanna 
veqna li bastimenti di la Re '. L.u Rq dumanna cu' è ca 
vi|i(ti; caiQii seitti ch'avia arrivata so figghia, curri cu la 
Ri^gina a pigghialla. Cunsiddirati la lestq ddoppu taiiti 
tewpi ca la Rig^inedda mancava t Idda cci conta taitp lu 
jtassalu^ Ci! li fati si l' avisQu arrubbatUi ca avia addiviu- 
tatu crapa, C9 pi lu ^riu curaggiu di Don Giuseppi avia 
ad^TÌDtata arreri floimiDa; e tuttu. 

Comu lu fatta di sta picciotta si sappi pi tutti li punti 

' La Dovellatrice licorda chi la 3«1r« leUn nella citlì ot« giunta l.t 
Prineipeasa fa come quella che si suol farequaiido vengano i ti|isti(ae[iti 
dtl Re. — Il popolo ticiliano è monarchico fliio al midollo. Dgilizedb^COOglC 2M FIABE, NOVEUE, RACCONTI EC. 

0) In munnu, tulli li Riuzzi maDoavanu pi matrìmoniì ; 
ma ìdda sempri dicia di no; pìrchi s^avia cumpmmisit ca 
DoD Giuseppi. La mairi cci dicia:— ■ Ma, flggbìa mia, pir- 
suàditi ca nuitrì nnn potemu camparì ^d eterna. Si In pic- 
ciotto voli muriri lu vecchiu 'un pò camparì.... Oj , dn- 
mani, uni chiuj lu punenti e In Regnn a cu* arresta?'' 
La figghia addumannan tempu e dissi : — t Ora tannu io 
mi marìtu, quannn passa un annu, un misi e uo jorna di 
quanna io vinni. > 

Lassamu a iddi e pigghiamu a Don Giuseppi , ca di 
quannn parliu la so Bedda di li setti muntagni d'oru 'un 
appi cchiù arrìsettu caminaunu di ccà e diddà. Airannu 
e vintinovi jorna, viaggiannu sempri, si trova a ripi di 
mari vìcinu la cita unn'era idda; e vidi un piscaturì cu la 
varcuzza ca java a piscari. Cci 'ncugna e cci dici:— t Bon 
omu, chi fai?" — «Chifazzu? vaju a piscn,» — * Aspetta 
un pocu. > — • Un pozzn aspittari, ca domani si marita 
la Qgghia di lu Re, e cc'è ordini ca tutti li pisci chi pig- 
ghiamu sta jurnata, tutti Favemn a parlari a Palazzu rìa- 
li.i — f E mi lu vOi 'nsignari onn' è lu palazzo rialì? > 
— ■ Sìssignura; Tassa veni cu mia.» E cci ha 'nsignatu tu 
Palazzu Fiali. Don Giuseppi si inetti a passiarì pi lu chia- 
nu e 'un potti vidiri a nuddu. Lu 'nnomani ca la mati- 
oata accumenza arrèrì; passiannu tutta la jurnata, ca crijn 
ca si dda ehianu lu tissiu un mtgghiàra di voti, lu tis- 
sin picca. Jamn a idda. Idda *aa avia rìsettu manca, 'nn 
facennu àutru chi jtltarì l'occhi 'nta la cbianu pi vidiri 

' Us, fig'iaoli. mìa, persuadili una volta, che noiutiri non si pnò ti- 
TBnetttiii. Se il giovane pub marire, il recchio non può vivere (prover- 
bio). Oggi, domani ci si chiude 11 panenie (cioè usciretna di vita), u il re- 
gna Dottr^i a chi testerà T Dgilizedb^COOglC . LA BEDDA. DI U SETTI UCNTAGNl D^RU. 247 

^i vidia a quarcunu. Iddu era ddà; ma idda 'un sì lu fi- 
gurava eh' era Doa Giuseppi. A certu puntu a idda cci 
parsi ca idda accbiccbiava ; ctii fa ? nesci lu fazzuletta 
oiaru. e lu sbrogghia *. Coma idda si noi adduna : — 
• Ah I chistu è Doa Giuseppi t > Iddu sarva la fazzulettu 
niuru e sbrogghia chiddu cilesti. Idda cchiù di cchiù 
misi a'ddumari, dicennu: — * Chistu è Don Giuseppi. » 
Air ultima poi, n«sci la fazzulettu biaucu tutta arracca- 
matu d'oru e petri priziusi. Quannu idda vitti sta faz- 
zuletta dissi : — « 'Un ce' è cchiù tempu di perdiri. » 
Chiama a unu di la Corti e si fa chiamarì a stu sl- 
gnuri chi passiava. A iddu cci vinni )u cori. Acchia- 
aa e la Bedda di li setti muntagni d'ora cci va a lu 
'ncontni. Allura chi sì vittiru,s'abbr3zzaiii: cunsiddìratil 
Veni la matri e dici: — * Chi è ? chi su' sti cosi ?» — • Ahi 
matP! mia, chistu è chiddu chi mi libbirò di la 'ncantì- 
simu. > Accussi si lu purtò 'nta la so cammara e cci cnntò 
una di tuttu a so matri. Lu Biazzu ch'era ddà prisenti 
si 'ntisi càdiri lì vrazza , pirchi si pirsuasi ca la Bedda 
di li setti manlagni d' oru attuccava di raggiuai a Don 
Giuseppi, cà idda Pavia libbiratu. Tutti li prìparatÌTÌ chi 
s'avianu fatta pi idda sì canciàru; e sirveru pi Don Gia- 
seppi. La Vìscuvu era prisenti: e cu lu piaciri di lu Re 
e di la Riggina e di tutta la Curti rialì s' hannu marì- 
tatu Don Giuseppi cu la Bedda dì li setti muntagni d'oru. 
Iddi arristaru filici e cuntenti 
E nui semu ccà e nni stricamu li denti. 

Palermo *. 

' A cerio punto a lai parve che la Principe»a cercasse di «bìrcÌATlo d» 
,«ntana: a che fa egli ì Meite raori iJ faiioleiio aere e lo sciOTJna. 
■ Racconiata dalla Brasca. . i,z.iit>,GoogIe nuB, noTEUE, RAC(x»m Ka VARIANTI E BISCONTRI 
Li tri mnotafni tnflnanti òi l'ora (CianciaiNi} 

Un povero soldato a nome Giuseppe fu cacciato per cattivi 
condotta dal reggimento. Gettatosi povero e affamato ia cam- 
pagna) gioDse a un palaixo, ov'erano incantate 14 dcnielle, udì 
fri asse la figlia del Re delia tre montagne iocoronaati dal- 
l'oro. Costei persaadsGinseppe a soffrire per tre sere in sileniio 
gli strazi che gli faranno se non vorrà parlare .e cosi sa Iverì 
le donzelle, e lei sposerà e divonlerà re sopra S4 re di coro- 
na. 6. pipando per tn s»e resiste a qualanque strazio, e il 
domani vien fatto bello dalla sua amante. Al terio giorno gli 
Bmanti devono andarsi a sposare in chiesa. G. va prima; ota una 
vecchia che sa tntto gli va ad infilzare in capo duo spillone e lo 
ia addormentare. Viene la bella, e lascia per lui al sagrestaDC 
no faEZOlelto bellissimo, 1,0 stesso accado il giorno appresso; 
cosi il terzo giorno, in cui il fazzoletto è nero, e la bella la- 
scia l'imbasciata che essa parte pel regno del padre e attender! 
G. per 7 anni, 7 mesi e 7 giorni. Tornato G. alla locanda ove 
albergalo, sospetta autrice dei sugi mali la vecchia locandiera, 
e la minaccia di vita se non gli svelerà tatto l'arcano dei 
suoi snccessi. Essa gli dà un anello di comando, e ij consiglio 
che cerchi con sette paia di scarpe di ferro le sette montagne- 
Egli va e va; consuma le scarpe, e disperato batte una pietra 
in meBEo a nn bosco; ne vien fuori un romito, che gli mette a 
disposizione un'aquila che lo porterà alle montagne dell'oro. G. si 
provvede di carne di. maiala per l'aquila; ma nel viaggio essa 
finiKe, e, dimandando l'aquila carne, egli si taglia i polpacci 
delia gamba e glieli dà. Ginnti alle montagne d'oro l'aquila 
gli rigurgita ì polpacci, ohe G. s'appiccica. Uancano tre di alle 
iiotze dell' «mante ; G. coli' anello si provvede di abiti ed e- i,z.iit>,CoogIe LA BEDDA DI LI SETTI HONTAQNI D QUII. ZÌ9 

qnipaggi loaluoai, e inler?iéne per tre sere alle feste da ballo 
del Palano reale; balla, i^oto, coli' amante, e s'asciuga ìl 
sudore coi tra fazzoletti, La bella lo ricooosce, e lo sposa : en- 
trambi partono per andare a liberare le principesse incantate. 

Dna ?ersione siciliana di qnesla novella è in Gohzrhbicr, 
D. CO.' Tom venehtoenderischen Gt'ufartninu (Giovannino lo scJa- 
pone], ore però è una conclusione differen te dalla nòetra. (Ve- 
di la nota del £Sh).ir a siffatte novella). ~~ Nolti punti di ri- 
leootrs li b anno nella SXVI delle S/ovellint di S. Stefano del 
Di GDBBRifATis : La fantiuita e ti Mago. — Neil' Impietrito, n. 
IXXU dell» Nmeltaja ftormtina dell' lusaiAHi , la figlia d' un 
mercante combatte per tre notti 01 seguito contro alcuni de- 
monii per liberare il figlio del re che è stato mutalo, per in- 
canto, in serpe; e colla sua forza li vince. La comparsa dei 
re la notte è nella 35 delle Màrchen und Sagen dello Schnel- 
leR .' Dtr Todtenarm ([] braccio del morto), la quale È da ac- 
costare alla nostra. Invece di re vi hanno maghi con si lunghi 
naai (langnaiige Zauberer) che con le puntetoccavano la terra. 

Vedi pure la nostra LXXXJII. Dgilizedb^GOOglC LXXXV. 
liU Mlrcanti. 

Si raccuDta ca cc'era 'na rota aa Hircanti, ed avìa nn 
figlili e Tabbiava a li scoli. Li inali cumpagni In cunsi- 
glìavaQTi di pigliarì dinari a s^ patri, e la purtarann a 
mala banna. ^ capu un annn di sta vita, la patri sì truvà' 
seceol'anzi sutta; cridennn ch'era la maglieri chi cci Ta- 
via pigliati], duna di mana a la muglieri; ma idda, pOTi- 
redda, nn' nni sapia nenti. Tant'è: lu patri appura' cala 
latra era lu figliu (cà lu patri cci ij' dappressu e vitti cM 
iddu cu l'amici jia a la taverna e pagava iddu; a la joco 
pirdia li gran dinari...). Piglia nn vastnni e cci détti li 
gran vaslunati. Lu figliu scappa e si nni va noi so par- 
rinn '. Lu parrinu lu vulia beni; va a la casa di lu com- 
pari e lu piglia' 'n grazia; dici : — • Ora pi cuitàrivi vni, 
cumpari, mannàmuln a la scola a Napuli a me figliojzu, 
ca ddà studia, e si fa avanti. > Eccu ca stu patri cci ha 
assignalu un pezzu di tri tari lo jornn, cà la vulia man- 
tèniri bonn ', e lu picciottu parti', 

A Napuli li dinari d'un annu cci fìnern 'ntra quattro 

' Parrinu, padrino. 

* I[ padre volendo miiiienere bene il figlio gljgssefuò lari ire 0|{ni gior- 
no. Qoeslo assegno prima del (S60 efi qualche cosa in Sicilia , ore eoo 
uno stipendio mcnsoile di onze due (L. 3S, BO) o di poco più, si pen- 
sava ad un malrimonio. Rirordo di aver sentito più d'una madre a &r 
qneslo discorso : — • Uè figgbia i lita; cci vintii nn lieddo. mastni chi 
Tusoa lì soi tri tari lu jornu; e la mugghieri la pù manièniri. • i,z.iit>,Coogle LD WRCANTl. S81 

misi, e III Haistru 'un Bapennu coma fari, scrissi a lu 
parrinu cq dlricci ca lu figliozzu aria bona talentu, fa- 
cia progressi 'nta li studli; ma cci ammancaTanu li di- 
nari. A corpu, !n parrino cci abbia cen'l'unzi. Lu picciottu, 
'ntra quattru jorna si lì mancia' cu l'amici, e arristà' 'D'A- 
tra vota senza dinari. La Maistra, chi putia fari? pi 'na 
manu cci detti a manciari, ma pi 'n'^lra manu scrissi 'a'd- 
tra vota pi fàrìcci assapìri a li parenti di lu picciotta ca 
iddu facia tanti prugiessi ca già lu Re l'ana fattu 'na 
gran cosa, comu dicissimu Ginirali pi mari e pi terra di 
lu Regna di Napuli. Lu patri e lo cnmpari vidennu sti 
lìttri, cci fannu lì robbi di Ginirali, piglianu n' àtri dn- 
cent'unzi, e l'abbianu a lu flgliu. Sti dinari si nni jeru 
3 li tavenii taveraì, a la spazlu di una siina di misi ' li 
robbi si nni jeru puru; e In picciotta rista' povira e paz- 
za. La Haistru cci fa 'na gran faccinliata, e nni l'abbia 
fora *. 

Sta giuvinì si nni va a dimannari; e, camina, camina, 
si ridussi noi la cita di Lònnira *. La sìra cci scura salta 
un palazzu; senti fari un surdinn; di 'na finestra cala 'aa 
scala di sita; un Cavaleri vistata dì biancu acchiana scala 
scala ; noi la finestra ce' era 'na figlia di mircantì, e lu 
Cavaleri trasiu dintra: a jomu si nni ij'. La-'nnumani 
Don Antunìna, lu figlia di lu mircanti, vnsca tri carlini 
di limosina, si fa un vistitii di carta, e la sira, quannu 
sanò la surdìnu, flnoennu eh' era In Caralerì di la sìra 
avanti, acchiana nni la picciotta, ca la scala di sita. La 

' Per lo spalio d' uo sei mesi. 

■ 11 maestra gli fa nna grande voltata di lawa, e lo manda ria. 

■ £d<tnira, Londra. D^i.z.iii™Coogle Ufi PUBB, NOVELLE, HICCONTI EC. 

picciotla tei pìglìA la grana' amari, cci detti li graa di- 
nari, (ca idda dinari do' aria ca la pala), » cci dissi: — 
( Te', Testiti; accattati un patazzu 'ota li Quattra Caota- 
nerì ', e datnani sira torni oca. > Lu 'naumaoi sira tddu 
tarnaa vistutu 'na galantaria; e idda cci detti n'dtru sacca 
di dnppii pi ammobigliarì lu palazzo di nova 'aviazioni 
Sina a tntti lì cosi di la cucina , e poi accattari 'na bil- 
liseiwa carrozza cu da' belli cavaddi, e tutta. 

L.U 'nniimaDt Don Antuoina flci tutta. Quaaau si vitti 
ca nan cci ammancava oenti, cu lu cunsigliu di la pie- 
ciotta la Don Antuniau va a 'mmita a lu mircantì, lu pa- 
tri dMdda, di.jiri a manciari cu iddu. Lu mircaati sto- 
natu di li gran cirimouìi, cci ij'; e Don Antuninu cci linai 
un pranza daveru spaviotusu ; e dopa la ij' a lasBarì 'n 
carrozza a la casa. All'ottu jorna lu utircanti 'mmitaa dda 
signari accussi campita, 9 pi nan fari mala figura si ij' 
a fari 'mpristarì raddrizza di tavula di lu Re ch'era cijm- 
pari Eò. Dici lu Don Antuninu: -•- < E vassia na' on'havi 
famiglia? (pirchi la giuvjna, pi falla Eapra la naturali, 
Bun cci vosi jiri a tavula cu iddi). — * S' affranta, digi, 
me Bglia. > — ( E allora mi Dui vaju.... • dici lu giQvijìi. 
La picciotta si flci apprigari di (da) In patri, poi cci ij", 
pirchi lu patri cci dissi: — < veni suhbiiQ a tavula, ma- 
i'maò ascippi corpa '\ • Idijta fijieiu nua avirìa vj»tu mv; 

' I Quattro Ca»to*i. qqadrivio nel ceDtro delln ciiià di Palensp. D 
DOvellalora non avea^a altre idee eli! quelle della graodeiia di Palemro. 
l'anlica capìlale, cita come piazza popolare e centrale di Londra queslt 
piazza palermilana, cbe p«r la sua itaporiania vie:ie calebraw «nche 
ne' Canli popolari. Vedi Pitkè. Canii pop, t<e. 

' Aliriuenii avrai colpi (legnatt)- j3i.z.iit,,Cooglc [.0 HIRCANTI. 203 

manciaru; versa li vintidu' uri, lu mìrcanti la va a lassa 
a la so palazzu, cu li gran cirimonii. La sira lu picciotti 
accfaiana nni la figlia di lu mircanti, si mancianu quat- 
tra Sia di pasta '. — * Dumani, cci dici idda, va pi ma- 
trimonia nni me patri V* Lu 'nnumani, carrozza di gala, 
e Don AntuDÌnu ìj' nni lu mircanti. — t Signnri mircanti, 
si tanta cci havi lu piacirì, vogliu apparintarì cu vassia. * 
Risposta di lu mircanti: — * Cci hajn l'urtimu piaciri *. A 
mazzujornu cci nni fazzn discursu a ma figlia; a vìnt'ari 
vjniti pi la risposta. * 'Nsumma, 'ntra termini ottn jorna 
li picciotti s''hannu maritata; e In mircanti cci detti a la 
figlia 'na gran dota. 

Dopn^na quattrina d'anni chi stèttiru assemi, pigliau 
la marita e cci dissi a la muglierì : — tV vurria jiri a 
vidiri a me patri chi èni a Palermn, ed haju a passari 
di Napoli, cà sugun passata Ginirali pi mari e pi terra di lu 
(dal) Regnanti di Napuli. • Risposta di la mogli:— * Quan- 
n'è chissn, aspetta ca vaja a parlu a me patri, chi ti fazzu 
passari Ginirali pi mari e pi terra di la citati di Lón- 
nira. > E va noi lu patri ; la patri va nni so cumpari 
la Re dì Lónnira, ca non si lu dispiacia stu cum- 
pari, cci mannau 'na mr&glia di Ginirali *. Lu Don Ad- 
taninu sì ristau p'allura; ma poi vosi pàrtìri pi forza pi 
Palerma. Prima d'arrivari a borda pi 'mmarcàrisi, lu ga- 

' Si monnanu ecc. Qaesta frase in il medesìaio si(DÌfi»to del rerbo 
nuuitiari a pag, 189 nota t di ipiesto TOlome. 
■ Damani, dice la ragazza allo amaole, va' a dimandarmi JD isposa a 

* L'urtimu piaciri, qui II massimo dej piaceri. 

* E gli mandò la medaglia dì tìeaetale. Dgilizedb^COOglC 254 FIABE, NOVELLE, HACGOMI EC. 

lisseri lo allavaoca d'un ponti appinoiou ^, vAta la. carrozza 
e si porta la càscia cu li dioari. Don Antonioti comu pir- 
dia di vista la carrozza, si va a 'mmarca, e parli pi Pa- 
lermu. Lu prima, ij' ani so parrìna; e lu parrina cci fici 
'na festa. — « E me patri 6 me mairi? » dici Don Antii- 
ninu. — • Eh ! Sgiiu; sa' ridotti a la miseria, e teaou ud 
fùanacu a S. AnLuoiDU *. > — t Tassa cci va, parrinu, e 
cci lo dici ca li voglia vidiri. ■ Va lu cumparì: — < Cam- 
pa', e di vostra Sgliu Niau chi si nni dici ? • — Risposta 
di la patri: — < Neati, campa', oan mi nni parrati 1 > — 
t Ora, cci dici la cumpari, zocca diciti diciti; si i' la trova 
a vostra fìgtìu, io vi I' he parlari ccà, a me flgliozza. > 
— « Si me figlia voli vèniri 'a Palermo, i' intra nua la 
voglia; chi si qdì jissi a gaardarì porci a S. Aràsimu '. • 
La compari ridenau ridenao cci lo va a cauta a lu fi- 
gliuozzo. — • Cci vaju, dici lu flgliaozza, a S. Aràsimu! > 
E si nni ij' ddà, a guardar) porci. 

Ora chisEu, di picciliddu, sapiva suuari lu friscalòrn *; 
e sauannu sonaunu 'nsigna' li porci a marciari , e a ji- 
risi mussu mosso comu avissiru a fari guerra. Un jornu 
tra di rstri coi appi a jìri lo Re; s' adduna chi chistu 
'nsignava li pord cu sto friscalòru; dici: — ■ Sta picciottu 
è 'na gran testa; veni a diri ca pò 'nsignari li surdati; 
ora lo Tazza Giuirali pi mari e pi terra. * E cci dana la 
mràglia di Giuirali. 

> Il fiacehiiralo lo precipita da un poate. 

■Fnori Porla di S. Antoolno in Palermo lono molti fondachi per mn- 
lalli«ri e iraffloBli cbiì venj^ao da vari punti della Sicilia. 
■ S. Erasmo in Palrrino. 
* FriiMl6nt, io Pai. fritcìMtu, lafolo. Dgilizedb^COOglC LU MIRCANTI. SBS 

Lassaminn a chìsti, e pigtiammu a la mnglieri di Don 
Antoninn, chi dqd si vidi vinili a la maritu. Si piglia 
ìia quantità di summi di dinari, li robbi di spunsalizia di 
marita e mngliflri e partì pi Palennu. A Palermn appura 
ca lu patri e la loatrì di la maritu avìaou stu funnacu 
a S. Antunìnn, e ij* a stari ddà. Ln mazEujamu si li flci 
acchianari a pranza cu idda. MaogìanDa, dici a la patn: — 
'Orafig]iDunn'aTiti?'~(Sissi',anu,ed è tantu riversa 
ca m'arridducì' a dimanaarì. > — • 'Nca mannàtilu a chla- 
mari , * cci dici la fafaslera. — • Vassa )u lassa perdiri, 
ca In manna! a gnardari porci , > dici In patri. — «Ma 
tacitila vèniri, quanta la viju. • Piglia la patri e la man- 
na a chiama. La farastera fa fari spìsa, e 'na bella cas- 
sala fici accattar!. Vinni In picciottu, e nan la cannscia 
a idda. Idda spartiva, e a idda cci nni dava cchiù assà': 
di la cassata cci udì detti menza di china e china '. Lu 
patri semprì dicia : — < Vassa la lassa jiri a ssu porcu ,. 
ca nuQ si la merita. ■ 

Finno di mangiari la furastera si ij' a vestiri di li rabbi 
di lu spnnsalizia. La marita comu la vitti la cannscia e 
si l'abbrazzà'; li so' robbi eranu pronti, e s'ba vistata di 
GiDirali di In Regnu di Unnira e di chiddu di Napuli. 
Sabbila s' hannu prisintatn a li funnacari : — • Tassa bi- 
njdica, Papà; Vassa bininidica, Hamà. > — * Chistn è me 
maritu.» — « Chista è me mngUeri •; e cci cuntanu tutta 
la passaggia. Cci fu 'na gran cuntintizza 'nta dda casa ; 

' Idm ecc. E»a iJiTideva, e a lui (ni mirilo) Java molto (4i qael che 
dJrideTa). Della cattala gliene diede on'inlieTa metà,. (Cauatn, dolce di 
«■'■«hTo e ricotta: (orla). Dgilizedb^COOglC VSG FIABE, NOVELLE, BACCONTl EC. 

e la nora detti ^na bona samma di dinari a li so' sog- 
girì e a In parrìna eh' avia volatu tanta beni a lu ma- 
ritn d' idda. Dopa jorna parlerà pi Lònnira, e ai guaderà 
sempri ca la santa paci. 

Iddi dlstarn marita e magiferì, 

E DQÌ ristamu scàuzi di perì. 

Cmncmm *. 

varianti e riscontri 

Un fatto simile si narra in Palsnno col titolo La Zu Mommu 
Battagghia; io col questo BaLtaglia era ultimo di tre fiili d'on 
cirbonftio, ed ebbe né più né meno le avventare del nostro 
D, Antonino. Questa quf'non à nna vera fiaba; ma della fiaba 
tia molti caratteri. 

Come nella nostra novella il padre di D. Antonino dice clie 
per lui il figlio potrebbe andarsene a goardar porci a 5. Era- 
smo, cosi nel Racconto d/l Facchino dì G. Piaggia, Suovi tludi 
tuli* ffinnort> della città di Uilazxo (Palermo, 1866] p. I. lib. 
VI, c&p. IX; UDO cbe urta nel facebino esclama : > Oh: boatta, 
Tittme a Napoli, se non sui far nnlla ! • Ed il faoahino parte. 

< Raccontalo ds miesiro V. RcbIìto, e raiuollo dal sìfoor Gaetano Di j3i.z.jt,,Cooglc LXXXVI. 
Sfurtuna. 

'Na vota sì riccunta ca ce' era un Re e "na Riggina ; 
stu Re e sta Riggina avìanu setti figghi flmmìDi , e la 
ochiù nica sì chiamava S/'Mrfwwa. Gei veni 'oa gran guerra 
a )a patri; perdi, e lu levanu ii lu trono, e la piggUiana 
prìciunèri. Essennu stu Re pricìanéri, la casa vìnsi a dì- 
pérdiri. La Riggina appi a tassari lu palazzu e scappi a 
'ddoarì 'na casa di sparagnu. Li cosi cci jàvann semprì 
a coddu sutia ', e s'arriddnciu 'nta un statu ca pi mì- 
racalu avianu dì manciari. 'Na jarnata passa un puEiàru: 
la Riggina lu chiama p'accattari dui flcu '; 'nta mentri 
accatta sti lìca, passa 'na veccliia e cci addìmanna la ca- 
rità. — » Ah I matri granni ', ai dici la Riggina, s'io pu- 
tissi, àutru chi la cantati vi farria; ma lo nun pozzu, ca 
sugnu puviredda. > — « E com'è ca siti puviredda? • cci 
dumanna la vecchia. — ■ Ah I matri granni I 'uà sapiti 
ca io sugnu la Riggina di Spagna , e pi 'na guerra chi 
cci Qciru a me marita, cadivi 'n vàscia furtuna \»~ t Mi- 
schinedda I raggiuni aviti. Ma lu sapiti l' accaciiìni ca tutti 

' Jtri a coddu talla, ■■-adere a gambe leraie, andare ia rovina. 

' 'Na jumata ecc. Un bel giorno passò un frnttaiunlo; la Regina lo 
chiama per comprare dei ficbi, (dui, nnmero che snol signìGcara quao' 
liià ìDdeierminaia, ma sempre piccola). 

' Malti granni. i<a'ri graniti, dello pjr rispetto a' Tscchi, e paiiJcO' 
tatmenie a' poveri e liiaognosi. 

PiMÈ. - Fiabe e Novelle. Voi. U. i7 i,z.iit>,Cooglc ZB8 rUBC, NOVKUX, BACCONTI EC. 

cosi vi Vanna a coddn gatta ? 'Nta la casa aviti *na fig- 
ghia ca è vera sfartanata; e 'aa vi patiti vidiri lustra 
mentri V aviti ^nta la casa. • — (*Ora, a me figgliìa uQ'hé 
mannari? I * -- ■ Sissignara.i •> i E cu' è sta sfiirtunata 
di li me^ ilgghi ? * — < Chidda ca dormi cn li maon 'a 
cruei. Slanotti jiti passanna cu la cannila davanti li vo- 
stri figgili : a cui cci travati li maoa 'n cruci , cbista 
on' aviti a mannari. Hannanna a chìsta , vui vinchi li 
regni ch'aviti pirdatn. > 

A menzannotti la Riggina piggliia In lami e passa tatti 
li figghi ; e nudda Tavia li manu 'n cruci. L^rtima trova 
Srurtuna cu li manu 'a cruci. — • Ah 1 figghia miat? 
A tia oci'lié mannari!? • E'nta mentri dici accussi, s'ar- 
ruspigghia Sfurluna e vidi a so matri cult'occhi chian- 
ciulini ' — * Ch' aviti , marna ? — « Nenti , figgliia mia. 
Vinni 'na vecchia, accussi e accussì, e mi dissi ca tanna 
mi pozzu vidìri lustru quannu nnl mannn di la me casa 
a dda flgghia sfurtunala chi dormi cu lì manu 'a cruci...; 
e sta sfurtunata si^ tu!.. • — • E ctiianciti pi chislu? cci 
dissi Sfurtuua : ora mi vestu e mi nnì vaju. > S' ha vi- 
slutu, s'ha fattu 'na truscitedda e si nn''ha jutu. 

Camina, camìna, s'arridduci a 'na banna sularìua, ca 
ce' era 'na sula casa tirrana. 'Nta sta casa tirraoa senti 
tessiri, e talìa. Una di chiddi chi tissianu cci dici: — * VOi 
tràsiri ccà ? > — < Sissignura, » cci dici Sfurtuna. — • E ani 
vAi sérviri?> — • Sissignura.> E s'ha misu a scapari e a 
travagghiari. A la sira li fimmini cci dicinu : — t Senti, 
Sfurtuna : nuàtri la sira niseemu : e li 'nchiujemu di fora, 

■ La T4Jt con gli orchi ligrimoM per piani». Dgilizedb^COOglC 8PUBTDKA. 2S9 

tu poi ti 'nchiuj dì dintra ; e coma nuàtrì turnamn , tu 
uni grapì; ma duna a cura 'unn'arrobbana la sita, la gal- 
Inai e zpccu aremu fatta '. > E sinni vannu. 

Arrivanon a la menzannotti, srurtuna semi scrùsciu dì 
fòrBcia, e vidi ca 'na fimmiua cu 'na fòrflcia cci tagghiava 
tutta la robba d'oru di lu tilàru; e chisla era la so mala 
Sfurtuna. A lu 'nnumao) vennu li patruni ;'gràpina di 
fora, idda grapi di diatra: tràsiou e comu tràsina vidinu 
dda minnitta ^n terra. — • Ah I sbriugnata I e ctiìsta è la 
ricumpensa pi chiddu chi favemu fatta I... Fora t > E cu un 
càucia uni ThaDuu mannatu fora. 

Sta mala vinturasa accuminzò a caminari pi li campa-^ 
gai. Prima dì tràsiri 'nta un paisi, si ferma davanti 'na. 
putia unni si vinnia pani, ligumi, vinu e tant'àutri cosi. 
Addimaniia la carità; e la patruna di la putia cci ha data 
an bellu pezzu di pani, tujoazzu e un bicchieri di vinu. 
La sira, cci parsi pìatusa, e la flci arristari dintra la pu- 
tia /mmenzu 'na pocu di sacchi. S'arricogghi lu marita; 
mancianu; e si curcann. La notti sèntinu un casa di dia- 
vulu : li stipi tutti stuppali ' e lu vinu casa casa. Lu ma- 
ritu vidennu sta prìcipiziu, si susi e vidi sta picciotta 
corcata chi si lamintava. — i Ab I sbriugaatat chisla tu 
avisti a essirì * !• Pigghia 'na stanga e cci ba rutta la testa 
e noi la mannan. 

' A la tira eco. La sera le donne (che la leneano) le dicono : • Semi, 
Sforluna: noiallre la sera usciremo, e ti chiude reno di fuori , tu poi ti 
chiuderai dì dentro. Appina noi loroeTemo, tu ci aprirai ; ma b<da che 
non rubino la seta, i |[atloni e quel che abbiamo leunlo.> 

* Le bolli di vino lolle stappale. 

' Oh sveigf^naial (aulrìce di ludo) questo devi essere iuta tu I Dgilizedb^COOglC Z60 FUBE, NOVELLE, RACCOXn EC. 

La puviredda, chiancenou, si ani iju seoza sapirì unni 
jìrì e unni sbattiri. A jornu vjdi 'ata 'na campagna ""da 
fimmìna chi lavava. -^ < Clii hai ca talii 1 * cci dici sta 
flmmina.— • Sugna spersa.» — « E sai lavati ? • — € Sis- 
sìgnura.i — iDanca resta ccà a lavàri cu mìa; io levudi 
sapuiii , e tu arrìcenti. > Mischina, chidda accomiazò a 
sciacqnari li robbi e poi si misi a stèDDìri. Comu sì jà- 
vanu asciucannu, li java cugghiennu. Poi si misi a pun- 
tìarj, poi Pamiian, e a la fìnuta poi li 'mpianciaa K 

Jamu ca sti robbi eranu di lu Riuzzu. Comii lu Riuzzu 
li villi, cci pàrsini 'na cosa bella assai.— t Gnà Fraocisca, 
dici, vui quannu mai m' aviti fatta sti robbi! Pi sta 
cosa, io vi vogghin fari un cumprimentu. > E cci ha datu 
deci uDzi. La Gnà Fraocisca cu sti deci unzi visUu bedda 
pulita a Sfurtnna : e poi accattò un saccu di farina, e flci 
lu pani; 'muienzu sin pani fici dui beddi cucciddata 'nci- 
mioali ca dicianu: — • Uanciami, mandami *.> Lu 'qdu- 
mani si vtìta cu Sfurtuna e cci dici; — € Cu sti dui cuccìd- 
dati vattinni a ripi di mari; chiama a la me Sorti : ■ Ah! 
Sorti di la Gnà Franciica/ • pi tri voti. A li tri voli idda 
affaccia; cci dnni un cucciddatu e mi la saluti. Poi ti fa' 
'nsignari unni sta la so Sorti, e idda ti lu 'nsigna. > 

Sfurtuna , ticch tìcch *; si nni va a ripa di mari. — 

'■ Io leva di lapuni ecr. • Io «ndrò Uvaailo il bucato e [u andrai ri- 
sciacquando. > Poverella, la SForluna cominciò a sciagaaiinre i panni e 
poi ei mise a lenderli. App«na che andavano rasciugando, essa ti r.ioio- 
gliea. Coi si mite a rìmendare; ìndi gli insaldò, s da ullimo li stirò. 

■ In mezzo agli altri pani fece due bucellaii pieni di anice e sesamo 
vcramenle appeti:osÌ. 

* Ticdi Ii'mA, imilaliro del gqoiio dulie pedule di Sfurlana cammi* Dgilizedb^COOglC SFORTUNA. 261 

• Ah Sorti (li la GdA Francìsca 1 Ah Sortì di la Gnà Fran- 
cisca t ! Ah Sorti di la Gnà Fraitcisca I ! 1 • Veni ia Sorli dì 
la Gnà Francisca , e Sfurtuna cci fa la 'mmasciata e coi 
duna lu cucciddatn. Poi cci dici: — ■ Sorti di la Gnà Frpti- 
cisca, vassia mi ta voti fari la carità di 'nsignàrimi nnoi 
sta la me Sorti ? » — t Senti oh' ha' a fari ; pigghia pi 
sta trazzéra ': camìna un pezzu;poi trovi un furnu; tì- 
cinu la scupazzQ cc'è 'na vecchia smagarata *; piggbis- 
l'ia cu lu bonu ; dùnacci lu cucciddatu : chissà è la tò 
Sorti. Vidi ca idila ti fa mali sgarbìjO nan lu voli; tu cci 
lu lassi e ti nni vai. * 

Sfurtuna va, e va nna lu furnu, trova st£ vecchia , e 
macàri sì sfrinziau a vidilla quant'era lorda, Qtusa, mie- 
ciusa e smagarata '. Gei apprisenla lu pani, e cci dici: 
— ( Surlicedda mia, pigghiatillu.* — < Vattinni, vattinni I 
ca 'un vogghiu pani • : eci dici la vecchia, e si vota la 
facci. Sfurtuna cci posa Iti cucciddatu, e si nni va; e si 
ani va nna la Gnà Franuisca. 

Lu 'nnumaoi era capu di simana, si misinu a lavari lì 
robbi: la Gnà Francisca assammarava e ^nsapunava: idda 
stricava e arrieintava *. Coma fOru asciutti, Sfurtuna li 
poDtian e ti 'mpianciau. La Gnà Francisca li metti 'nta 

' Transém, qaasi traceitra, vioiiulo mulaitiere. 

' Prusso la tossa dello spaii-a forno é un» vecchia »lr^a. Stangai nta die 
ba ili'IU magàra. 

' Sfciriurift va al ruinc, troia questa vecchia, e qaasi si ebbe ribrei- 
10 a Tederla. lanlo era'' sporca, puzzoleiile. cisposa e bruita quaiilo unA 

* La gDora Pranceica smollava e insaponava i panni; Srorimia li lava - 
e riseiacqgava. Dgilizedb^COOglC Ki FIABE, NOVCLLB, RACCONTI EC. 

an caanistrD e li porta a Palazzu. La Riazza coma li vidi 
cci dici : — • Gnà Prancisca , megghia mi la valiti can- 
tari; cbisti su' robbi C3 'an mi l' aviti' fotta mai accnsst. > 
E cci duna un camprimeata di deci anzi. 

La Gnà Prancisca accatta l'àntra farina e fa 'n'intri 
du^ cucciddati pi la forti, e manna Sfartuna cu la dit- 
tata di dariccilla, e poi piggbtarìsilla cu la bona ^ lavali?, 
pittinallaj macàrì pi forza. Ha era ara di fari li robbi : 
e quanna fiJra lesti , la Gaà Prancisca cci li portò a la 
ftiuzzu. La Hiuzzu s'avia a maritari, e coma s'avia a ma- 
ritari cci piscia ca li robbi cci vinianu accussl belli; e cci 
detti vinranzi di camprìmenta a la Gnà Prancisca. La 
Gnà Prancisca accatta la farina pi 1' ailtra paui , e ''na 
bella vesta, ca lu s6 guardaspaddi , la so faredda, li so' 
fozzuletta fini, la pumata, un pettiai e àutri strucclali pi 
la Sorti dì Sfurtuoa. Piciru un cucciddatu; Sfurtuna si la 
pigghiau e ija a lu fuma.— ■ Ah Surticedda mia, te' ccà 
sta cuccìddatu.1 L'afferra e la metti a sLrìcari ca sponsa e 
sapuoi, e la piltinau bedda pulita. — ■ Seoti , Sfartnna , 
cci dici la veccbia: pi sta beni chi m' ha' fatta ti du- 
-gnu sta marzapaneddu pi li toì bisogni. > Era an marza- 
pani Gomu chisli di li cirina *. 

Sfurtuna vaiau a la casa di la Gnà Prancisca , grapiu 
stu marzapaui, e truvan un parmu di gal'ani. ' — < Ubt 
dici, mi paria chi èra I ■ e l' ha jittatn a la funna di la 
cantarana. ' E rnnnda Sforiuna dicendole cbe dia tìh vecchi* ilboeeMaio, e poi 
1:1 prenda colle banne. 
' Én uno ■cfttolJQO come qiicaii ovo si metlono i lolfinelli. Dgilizedb^COOglC sruaniru. Wi 

La simàna appressa lavàru l'àatrì robbi; e la 6nft Frao-< 
cisca va a Palazzu. Lo Riuzza era abbuttatu ca 'ata l'àb- 
bitu di Id 'nguàggiu di la zita cci ammaacava guasta oa 
paiTDu di galluni; e 'nta lu eó fìegQu'un bì truvara l'a- 
gaali. Trasi la Gnura Praoeisca : — > Chi bari, Rimzzu? * 
(cà la Gnà Francisca cci aria confidenza cu lu Rìuzeq).--< 
• E chi TOggluH aviri I baja ca m' haja a marìtari, e 'nta 
ràbbitu di 'nguàggiu di la me zita cci manca quantu no 
pannu di galluni ca 'an si qdÌ trova nnddu. « -^ t E So 
Haistà chi si canfunni ? Ora vegon io. > G cbt fa ? va a, 
la casa, e pigghia ddu pezzu di galluni jittaLu a lu fanno 
di la cantaranu e cci lu porta. L'appattanu, ed era lu stissu. 
Dici la Hiuzzu: ~ • Pi sta cunfusioni chi tu m'ha^ livatu, 
io ti vogghia pagarì a pi&u-d'oru stu gajlatìì. > Ha pig' 
gbiatu 'na valauza, 'nta un tatù metti la galluni e *nta 
ràatra l'oru. Jamu ca la galluni non pisara maL Pigghia 
'Qa stalla; la stissa cosa. — < Gnà Fraocisca, bona mi la 
vnUti cantari. 'Un pò essiri mai ca stu pizzudda di gai- 
Inni pisa tatttu. Dì ca' è ? • 

La Gnà Francìsca, stritla e mala parata, ecì cuQta tutta 
la passaggiu. La Hiuzzu voei vidiri a Sfurluna, e la Gnà 
Francisca la fìei vestiri bedda palita, ca li rabbiceddi cci 
Pavia jQtn assummannu, e cci la purtau. Cksnu Sfortuna 
trasiu 'nta li càmmari rìali, (cci mancava 'ducazioni, ca 
era figghia di Rignaott?) fici 'na bella rìvirenza. La Hiuz- 
za la saluta e la fa assittaii. Pad cci spija: — < E tu ca' 
si' ? 1 — < lo sogno Sìfortuna, la figgbia àica di lu He dì 
Spagna, cbiddo ca fu scacciato di lo trono e fa piggbiato 
pricionèri. La me mala vinlura m'ha fatta jiri spersa pi 
lo fflonnu, soffrennu mali disprezzi e visionati. > E cci )ji.z.iit>,Cooglc 26Ì FIABE, NOVELLE, IUGCO!>m EC. 

CQDta una dì tutlu. Ln Riuzzii.ra chiamari sabbila a chiddi 
ch^avìano tissata li gallana e poi la mala Sorti cci Ta- 
Tìa tagghiatn cu la fòrBcia, e cci spija quanta ccì afiana 
custatu ddi gallona. Iddi cci dicinti, mitlemu, ducent'uDzi. 
Lu Hiuzzu pigghia e cci dona ducent'unzi; e poi cci 
dici : — I Chista povira giuvina chi vui vastuniàstivu è 
flggtiia di Rìgoanti ; pinsati ca sti cosi, di dari vastuaatì, 
nuD si fannu. Avanti I > 

Fa cliiamarì a chiddu chi ccì avìanu spìnucciata ti 8ti< 
pi *, e cci spija di lu danna ch'avia avuto. — < Tricceo- 
t'anzi... > E Lu Riuzzu cci paga triccenfaozi, e cci dici: — 
■ ^X'àolra vota, sta cosa di dari vastanati a 'na figghia di 
Bignanti, nun si fa. Avant) t > Poi ha lassata la zita antica, 
ca 'un facia'pi idda, e s'ha maritata cu Sfurtuua : e pi 
dama di Curti cci detti la Gnà Francisca. 

Lassamua lu Riuzzu beddu.cuntenli, e pigghiamo a lama- 
tri di Sfartuna. Ddoppu la partenza di sta figghia, la rota ' 
cci votò 'n favùri sina ca 'ns vota cci veni lu frati e li 
nipnti co 'na forti armata e cci hannu viDciotu Io Be- 
gou. La Rjggina cu li so' ilgghi si jeru a 'mpalazzari 'ala 
in palazzu aoticu e ddà stavanu cu tutti lì beddi cam> 
miditati ; ma sempri co la pena di Sfurtuna, ca 'uq ni 
sapiano echio aè nova né vecchia. Cerca di ccà , duna 
lingua di ddà, airortimata Tonu di Pàulm sappiru un- 
n'eraou. E comu? ca lo Riuzzu comu sappi ca la matrì 
di Sfortuna avia vinciutu li Regni, cci mannau 'mmascia- 
torìj e cci Sci sapiri tottu. Cunsiddirati la cantìntizza di 
sta matrì.- Gei ija cu CaTaleri e Dami di Gurli. Comu vidi 

' Fa cbiamnrt eolni coi erano «Mie spillale le botti del vino. Dgilizedb^COOglC SFUBTUNA. 26S 

a so Sgghia , si cci acciccia a lu coddu e Qun.la lassa 
cchiai. Poi vìnoiru li lìggìiì, e cunsiddìrati puru la so cun- 
tintìzza; e lìcìru 'na gran festa pi tattu lu Regon, e ar- 
ristaru filici e cnnteDtl. 

Palenno ^ 

VARIANTI E RISCONTRI 
Lb Éuuru ifurluData. 

'Na vota c'eranu tri suoni. Una si chiamava Rosa, n'àutra 
Cancella, e n'àuira Peppa. Sti suora nun si puliaau vldiri , e 
ogni [Dumientu si sciarriavano. A chidda chi iddi 'uo putiaoQ 
vìdiri, ca era Poppa, la notti mentri chi idda durmia, ci jja 
la mali Sorti e la chiamau: 'Peppa, Peppa:* e poi sì oni i}u a 
Id lìettu di la sooru chhid granai e ci mitlia un catieddu satla 
In chiomazzu. Rosa la 'oDumani comu iju pi livari In lietlu 
vitti la cutiedda e dissi : — • Cu' fa chi roi misi la cutiedda 
a lu capizzu t Chissà nun polti essiri aienu di Peppa , pirchi 
noi sempri cu idda ni sciarriamu.> Alinra iju pi Peppa cu un 
vastuni, e ci iju a dari vastunati. Lu 'nnumaaì di notti la 
mala Sorti la iju a chiamar! arrierì : — • Peppa , Peppa <. • e 
allura pigghiau an cutkehia'.e luiju amisisutta Id chiumasiu 
di cuncetla. Lu 'nnumani cuncetta livau lu lietlu e Iruvau la 
cuticchiu. Spìjan; e comu vitti ca noddu ni sapia nenti, si misi 
a dari vastunati a Peppa. 

La notti appressu la Sorti la chiaman arriari, e ot iju a met- 
tiri un paru di fuòrGci satta lu sO stissu capizzu. A lu 'nnu- 
mani Peppa livau lu licttu e vitti lu para di fuòrfici. Spij^u 
a li so' suoru, e si 'ntinnia liggitìmarì pi li notti passati : — 
• Cu' fu ora, ci dissi, ca rnisi li fuòrScl sulta lu niè stissu ca- 

' Racconia a dalla Messia. 

' CulJccA u, o ailicchia, pietra, cialtolo. „z.iit>,Goòg[c m6 FIABE, NOVBI.Le, RACCONTI EG. 

piiin T > Li saorn tantu si pirsuadieru, e idda ei cnnUD 1d fattu 
Oh aaXli pi notti si slatti cbUmari di 'na pirrana. Picina paci 
e eampara 'nta la salila uoioai. 

Pùlìxxi-Gmno$a. 

Lu Soarparicddn (Yallelittigat. 

Un padre area quattro figlie, tutte belle , mi tutte corte di 
torte. La piccola era slata fatata nella testa. Cn calEOJaio ca- 
pitò alla lor c&sa, e poiché seppe della mala ventura di tntte 
« quattro le figlie, consiglio la madre a cacciar fuori colei cai 
troTerebbe colle mani in nieiEo a' capelli. Fu trorala cosila 
minore delia figlie, Rosina, e la madre abbandonolla in uq Ld- 
Mdì e così le sorelle poterono andare a marito. La ragazza fn 
presa a' suoi servigi da un compraior di galline. La botte renne 
la Sorte, rnppe tutte le stoviglie, mise una pietra In mano a'Ro- 
siDa e parti. Rosina creduta rea , fu cacciata. La prese Dna 
lEonacella, che da sette anni lavorava ricamando in oro una 
cappa magna. La notte venne la Sorte, e lagliuziò la cappa, 
e Io forbici mise in mano alla giovane, la quale perclù la di- 
ttatie fu mandata quasi a bastonate, fncontratasi in una Vec- 
chia, questa la consiglia di fare un'intrisa in un vaso di fio- 
ri, Salire con esso una montagna e chiamare ta Sorte. Essa 
Verrebbe, mangerebbe di quella intrisa; pregassela di aiuto. La 
Sorte mangiò dell'intrisa; in compenso diede alta ragazza -una 
matassina di seta consigliandole cbe portassela a casa alta vec- 
chia, e non la cedesse che a peso soltanto. All'abito del re man- 
civa una frangia; la ofi'erse la bella, ed egli la sposò ecc. 

Una bella variante di qiiesta fiaba è in GonzaNBACH, n. 11: 
Dit ùeschichte ton Caterina und ihnm Schkisal (La novella di 
Caterina e della sua Sorte). La invocazione della Sorte è anche 
nella nostra XIIL 11 K0hter non trova nessun raffronto con que- 
sta novella. Dgilizedb^COOglC LXXXVU. 
Don QluTauul Hisirantl. 

Si riccunta ca cederà 'uà vota 'a Palermu stu Don Giuvanni 
Misiraoti, ca 1u jornu addisiara pani e la aotti robba. 'Na 
jnrnata, dispjratùaì, otsciu fora la porta * e dissi: — < 
Sorti mia I e accussi m'abbannunasti 1 > e sduna a caminari. 
Mentri camina, trova 'na bella fava; calasi e si la piggbia, 
Ddà vicinu cc'era un pitruni; Don Giuvanni Misiraoti s'as- 
setta. Dici: — • Ora io baju truvatu sta favsj ora la elian- 
to; e sta fava fa un pedi di favi, e nni venuu tanti vajà- 
dì '. SU vajàui li siccu; all'annu li chiantu 'nEali migna- 
ni ', e mi Tanna favi cn la pala.... A li tri anni mi pigghiu 
'n gabella un jardina; chìauta sii favi, e vidi quanta mi 
nn'bapDU a fari I A li quattr'anni m'addùu un magasenu, 
e io addiventu aa niguzianti grossu... > 

Quanuu cci parsi ad iddu si subì di In balatuni e ca- 
minannu camìDannu va fora poita S. Antaninu. Vidi 'na 
fila di magaseni, e 'na fimmina assillata davanti la porta di 
una di cbiddi.— 'Bona donna, dici, si locanu sti Diagaseni?> 
— tGnursl, cci arrìspunniu dda flmmina; cu' si l'bavi a 
'ddaari ? i — * Lu mó patruni, cci dici Don Giuvanni Misi- 
ranti. Cu cu' he essiri ? • — i Cu la signura chi sta ecà 

' Un giurno, esseRdo sejiza un quaur do io lasca e I affamato {ditpi- 
rafùnj) usci fuori 1 r porlii ilctla citlà. 

* Vajatta, guscio ove nascono i legumi, baccell . 

* Mignanv, tosto bislungo e a più facce. Dgilizedb^COOglC 906 FIABE, NOVBLLB, RACCOrm EC. 

susu.i Don Gitiranni piasanna pinsannu va nti' un cumpari 
suo. — < Cumpari, cci dici, pi lu Saa Giuvanni 'ao mi l'a- 
viti a diri di no *: mViti a 'mpristari pi vintiquattr'ori 
uD vistila vostru. * — > Gnursi, cumpari. > £ Don Giuvan- 
ni s^ba vistutu di tutta pantu sina a tu ralòggiu e a li 
'nguanti. Poi va nn'an varveri e si va a (ari frisari, e bed- 
du pulìtu va fora porta S. Antuninn. Comu vidi ala llin- 
mina ' si finci un signuri e cci dici: — ■ Bona donna, avan- 
tieri vinni lu mò criatu pi 'nfurmàrisi si sti magaseni s'a<l- 
duàvanu?» — t Sissignura, voscenza chi li voli vidiri ora? 
Voscenza veni ccà cu mia, ca Taccnnipagnu nni la mug- 
ghieri di lu me patruni. • E li voscenza jàvanu a petto 
di cavaddu. Don Giuvanni, tuttu assignunaatii, accbiana 
susu cu la flmmìna e trasi nni la patnina di lì magaseoi. 
Sta signora vidennu sta galantomu cu cappeddu, 'ngnan- 
la e catina d'oru cci fici tanti cirimoniij Don Giuvanni tra- 
siu.Discursu porta discursu, trasi e trasi 'na bedda piccìot- 
la. Don Giuvanni allnzzau; dici: — > Chi cc'è sta signara a 
vossia ? ' » — . Figgbia,» cci dici la pairuna.— «Schetta? » 
— ■ Schetta. • — « Cci haju piaciri: io pura sugna schet- 
tu.> Ddoppu un pizzuddu, dici: — i Eppuru eppuru ca di 
la nigoziu di li magaseui avemu a passari a cbiddu di la 
llgghia. La signura chi nni dici?» — (Tutti cosi ponna 
suceediri.... » cci arrispunni la patruoa. ' Co.^pim.gli d'ce Don Gioranm: pti[ nostro coinparat'cn 
a n''gjire un favore. — Vv<li voi. I, pag. 73 noi i i. 

* Fim-iaa, iloniia r!i sirvizio, fante. 

* Qa«s a signora (che ò entrala adesso - Jimamla D. Gi .v 
dnaa iti u Bg»n ni) che è a Lei ? (le è forse p!irente f ) Dgilizedb^COOglC DON GiUVANNI HISIRANTI. 269 

Veni lu marita; Don Ginvanai si susi e lu rivlrisci:— 
• Io sugnu patruni di terri mei, e vurria lucàrinii li tri* 
dici magaseni chi vui avili, pi 'ochioiricci favi, cìciri e In 
restu di la ricfltu '. E si tanto nuQ vi dispiaci, io. vurria 
pi mogghieri a sta figghia ch'aviti. • — i E vai coma vt 
cbiamati ? • — < Io mi chiama Don Giuvanni Mistranti, Pa- 
truni di cicin e favi, o tanti o quanti. » — « DuDca, Dod 
GiuvaDDi, datimi vintiquattr'ari di tempu, ca vi dagnu ri- 
sposta.» Don Giuvanni torna nni ìa campar! e si fìci 'mprì- 
stari UD àbbitu dìfQrenti; e la fava si la sarvau la prima, 
ca la guardava cu l'occhi e li gigghia. La sira la matri 
s'ha arritiratu a la tigghia e ccì ha parratu; cci dissi ca la 
vnlia Don Giuvanni Misirantì, patruni dì cìciri e favi o tanti 
quanti. La figghia cci dissi di si, e lu 'nnumani Don 
Giuvanni coma appi la risposta si 'misi di la terra a lu 
celu; e tacco la fava di la sacchetta. ^-- < Dunca, dici, io 
varria spicciarimi presto, pirchì l'affari mei nan mi pir- 
meltinu di perdiri tempu. > — < Gnursi, Don Giuvanni, cci 
dici la patri e la matri di la picciotta; vi piaci ca 'ata la 
sùnana chi trasi si spìccianu li capìtuli ? > 

La 'nnumani Don Giuvanni cantiatuni sì ani va nni lu 
cumparì pi farìsi 'mpristari 'n'Atrn àbbitu difBrenti; e la 
soggira a vidìllu ca ogni jornu canciava un vistitu, dicia: 
— € Bavera ca stu Don Giuvanni havi ad essiri un gran 
oigozianti; viditi comu cumparìsci 1 > 'Nsumma sinu a lu 
jornu ca si firmaru li capitali, lu Don Giuvanni un àbbita 
livava e n'àutru nni mittia. Ca dota fu dumila unzi di ma- 
Dìta d'oru cantanti, sparti di lu lettu e di la biancaria. 

' llinl.'u e riiila, ricotto, ricolta. Dgilizedb^COOglC )70 FIABE, NOVELLE, HACCOriTI, EC. 

Comu Don Giuvanni si vitti ddi diaari davanti, s'arricrìau; 
accnoiinzó a spenniri: e di li stessi dumila unzi piggliiaa 
quanta cci vosi pi fàrìcci la cumprìmenta a la zitaj iddu 
si vistia comn un sigoaruni e s'arraaciaapi li Testi. Al- 
l'otta jorna di li capituli, Don Ginvanni senza né avirì né 
tèniri si marìtaa; e la fava "nta la sacchetta I Si marìtaa: 
cci fu In gran zitaggiu, e Don Giuvanni facia la vita di 
la baruDi. A li quinnici jorna, lu scialabajoccu ■ cci jaya 
siddìannua la soggira; e cci dici:— (Don Giuvanni, quanaa 
vi la purtatì a me flgghia a li vostri fónda? È ara di la 
ricdla. > Don Giuvanni si 'ntisi acchianarì lu sangu ^n le- 
sta. Piggliia la fava, e cci dici: — • Ah I Sorti mìa, e quan- 
DU m' ha' a'julari?! > Fa priparari 'na bella littica pi s6 
mugghieri e pi so soggira, e poi cci dici: — < È lu tempu 
di pàrtìri; jamu a Missina. Io vaju avanti a caTadda;vuà- 
tri mi viniti appressa; a In tali punta uni videmu. > 

Don Giuvanni si metti a cavaddu, e parti. Qaanoa cci 
parsi a iddu, lu prima locn bonu chi 'ncuntraa, chiama un 
mitateri: — < Te' sti dadìci tari: appena veni 'na littica cu 
dai signuri, si iddi ti spijàDU di co' è sta locu, tu cci ha' 
a diri ca è di Don Giuvanni Misiranti, Patruni dì ciàri 
e favi, tanti o quanti. • 

Junci la littica: — • Bon omu, di cu' è stu beddu loca ? • 
-:- < Di Don Giuvanni !^i$iranti, Paùvni di ciciri e faoi, 
tanti o quanti. • E la matri cuntintuna di la figghia. — 
N'àutru fea, la stissa cosa; e Don Giovanni java avanti 
prujennu pezzi di dudici tari, e taccanau la fava 'ata la 
sacchetta. 

' Lu Kialabajoteu, lo (cialo conlinniito. Dgilizedb^COOglC Boti OttlNANNI mSIRANIl. ^i 

AnivaDQu o 'un cederà cchiù di vidiri, Don Giavanirì 
dissi: — • Ora 'un haja cchiù chi cci fari vidiri; ora cercH 
dì 'oa iticaoita , e li fazzu arripusari. > Si vOla , e vidi 
DO palazzuni, cu 'na signurìna affacciata. — t Psi, psi, * 
fa la signurìna. ìàAa oomu si vidi chiamari, va e accliiana 
'nta la palazzu- Comu java accbiananau si scantava c9 
allurdava li scali, taala aranu puliti e lucenti. La signu • 
rina cci va a tu 'nconlru, e la porta a fàricci vidiri sii 
gran sinfl ', li gran lappiti, li gran mura d'oru ziochir 
nu.— « Ti piaci stu paifl«u? » -- « E coma nun la'hiivi 
a pìàciri, dici Don Giuvanni; ca cci starla macari mortn,,. > 

— « Camina, acchiana suso, • E lu porla a fàricci vidiri 
ii''àulru ap parta tu : abbili, giuàli , pelri priziusi, cosi ca 
Don Giuvanni 'un si l'avia sunnatu mai. — • Li vidi sii 
cosi? sii cosi su' di tia e di lo mugghieri. Ccà cci su' 
li 'ncartamentì; io li nni fazzu no cuoiprimentu. lo su- 
gna dda fava chi tu ha' tinutu sarvata 'nla la sacclietta. 
Sallilla guardarì ■ : io mi nni vaju, > Don Giuvanni si 
vota pi jiltarisicci a li pedi e ringrazialla , ma 'un vitti 
cchiù a naddu. Curri a la finistruni e affaccia. Comu 
'ncugna la littica, la soggira lalia e vidi a Don Giuvanni: 

— € Ah ! figghia mia, chi gran sortì eh' avisli t Vidi tè 
mariiu chi sorti di gran palazzu chi havi ! » Comu trà- 
sÌDU e scinninu, dici la soggira : — * Don Giuvanni, stu ' 
gran palazzu aviti ? > — • 'linea vui chi vi cridìavu. » E 
la matri si java vasaonu a so figghia e 'nta li rebbi nun 
cci capia. Abbasta : Don Giuvanni li misi a fari girari ; 

' Ninfa, lumiera. 
■ Sappitela gaard ars. Dgilizedb^COOglC 272 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

cci amninstraa li gioj, li 'Dcartamenti di li féada; poi gra- 
piu nn suttìrraoia nnoi cc'era oru e argenta cu la pala; 
poi li carrozzi, li lacchè e tutta la sirvitù : tutti cosi di 
fataci ami. 

Hannu scritta a lu sogglru ca si vìnaissi tutti cosi, noi 
Tacissi un bonu cumprimentu comu dicissimu a Ciccuzza, 
— ddafimmina chi Don Giuvanni avia truratn davanti la 
porta di lu magaseno, — e poi vinissi a la palazzu tali e 
tali Ticinu Missina. Lu sòggini vinniu una di tuttu e partin 
e si noi iJQ a slari cu so jénnaru e so figghia ; e cam- 
pam ricchi e cuntenti. 

Palermo K 

VAOIANTI E RISCONTRI 

Vedi 11 novella seguenie e i riacootri in essa notali. 
' Baccoiilala tlalla Ucssia. j3i.z.iit,,Cooglc LXXXVIII. 
Don Oluseppi Pira *. 

'Na vota cc'eianu tri frati, e avievann un pedi di pini; 
e campavaau cu li soi pira. iTn jornu un frati di chisli ijo 
acuògghiristi pirae li vitti cuoti:— <Ohl fratozzi miei! 
e cuomu faciemu ca tutti li pira Dni li cugghieru? > 
Hanau piggiiiatu, e lu cchiù granai si iju a ristari 'ata 
lu jardiau pi guardar! la nuotti stu piedi di piru. La notti 
ta piccinotta s' addnrmisciu ; vìeoi la 'noumani lu frati 
mizzanu: — t E chi facisti, frati "mieu ? a suonnu ti jin- 
chistì? 'Un vidi comu li pira su' cuoti tutti? Stanuotti 
mi cci arriestn jeu. > La notti si coi arrislau la frati miz- 
zanu. Lu 'nnumanì cci va lu frati cchià nicu: vidi la rie- 
stu di li pira cuoti, dici: — lE lasi'chiddu chiavivi a fari 
la bella guardia? Vattienni, ca stanuolti mi cci arriestu 
jeu: vidiemu si a mia mi la puonnu fari 'nta Tuocchi. > 
La naotti la frati nicu si misi a sunarl e a'bballarl sutta 
ddu piedi dì piru; 'nta mientri ch'iddu 'un sunava {;cbiù, 
'na varpi crideonu ca lu piccìuottu s'avia addurmisciatu, 
niesci e va acchiana supra lu piedi di pira e si cuggtiiu 
la restu di li pira. Comu idda stava scinaiennu , lu pie- 
ciuottu pronti, la punta cu la scnpietta e si misi pi spa- 
ràricci. La varpi cci dissi: — < Noa mi sparari, Do Giu- 

' Qu«s(a novelU è di Capaci, U coi parlala è curiosa più cbe per al- 
tro per l'accenluailDnii ed Jl lono. È soperilao il dire che i Mgiii grafid 
iiUD riescono a reoilera quelle moJiGcatiani mfoDÌGlM e glottithe. 
PiTti. - Fiale e Xovetle. Tol. U. Ì8 Dgilizedb^COOglC 174 PIABB, NOTELLK, BACCONTI EC. 

seppi ; ca ti fazzu cbìamari Do Giuseppi Piru, e ti fazza 
pigghiari a la figghia di In Re. • Do Giaseppi cci dissi: 
— < E anni Vhb riditi cchiù jeu? Ln Re chi ti vidi a 
tia ? Con càucia ehi ti dona, 'nn ti fa cwnparirì echio. * 
La Do Giuseppi Pini pi ^na cierta piala, la lassaa jiri. La 
vnrpi si bbì ija 'nt'da roscu, e ijn a chi»mari tanta ùorta 
di caccia <: cnaiggbia, lieprT, qiiaggtii; e si Li pnctò ani 
la Re, ca era uD spLitaculd. — ■ Signurì Haistà, ccà mi 
msDoa Do Giuseppi Pim; s'hari a pi^Wàri sta caccia.! 
Sì T6ta lu Re: — • Senti , vnrpuzza, leu la eaccia wi h 
pigghin; ma jea a sta Do Giuseppi Pira nun rbaju 'niasu 
ammtiQtuari mai. • La vnrpi cci iasò la caccia, e S3l<^ 
Diti Do Giuseppi: — i Zitta, Do Giuseppi, ca la prima h 
&ei: jìvi nni lu He, e cci parlai la prima caccia; e idtta 
si la pigtfhiau. » 

Passanmi 'oa simana, la vurpi va ona la viusca, chiaoia 
li mieggbiu armali: caniggtiia, lie^, aciiidazsi, e cci dici 
ca ti vi^ia puxtarì nni lu He. L'armali cci jetu, e ta vurpi 
li partaa aiTLeri mii luRe: — « Sigauri Maislà, mi EBaaaa 
Eh) Gio&eppi Pira, « cet manna sta caccia. - Gei dici li 
R«:: — < Figglua. mia, ìeu cbi sacein ca' è si» Do Ciò- 
seppi Pira; oc'è paura <a idda ti manna a 'n'àaka ban- 
oa I Sai cb'ba' a fari: EàUu TènÌFÌ ccà a sta Do Giasefq^ 
Pifu, quaiKa jeu lu canuscìui ■ la vur^ cci vosi lass^ 
la caccia, e cci dissi: — • Jeu nun sgarrai^ ca la patraai 
mi maona' 6tià;,e pi tali signali, mi dissi ca. voli a la Rig- 
gioedda pi muggtiieri. • Dgilizedb^COOglC DON fiiusGPPi pinu. 275 

Giuvaonuzza ' turno ani Do Giuseppi Pini, e cci dissi: 

— • Zittii, ca bDOni vaana lì cuosi; cu Vàutra vaota chi 
tuornu uni lu Re, lu partitn è ctimminatu. • Dici Do Giu- 
seppi: — • Jeu lannu cci crìju, qnannu suguu cu me mug- 
ghierì. > 

Giuvanauzza si uni iju nni 'aa Mammadràa; dici:-' 
• CummarigCumniarìjiini l'aviemu a spàrtiri l'uorucul'uocu 
e rargi«nlu cu l'argientu ? • — i Goursi, cci dici la Ham- 
madràa a Gìuvannuzza: jiti a prìcurarì lu tùmminu e spar- 
liemu ruoru cu l'uoru^e l'argientu cu l'argientu. • La Giu- 
vanauzza iju nni lu Re e uuo cci iju a diri: — < La Mam- 
madràa vu«li 'mprislatu tu tùmmÌHtt; > cci iju a diii : — 
< Ih Giuseppi Piru tmeli 'tt^rtslatu ''antieehia iu Hlmminu 
guantu spwti TtMru cu Vuoru e Pargientu cu rargientu. * 

— t E cuomu, dici la Re, 3tu Do Giuseppi Piru davi sti 
gran riccluzzì ? Unca ccliivi rìccu è di mia ? > £ cci detti 
lu tùmminu. Caoma arristau sulu cu so figgbia, dìscur- 
rienua discurriennu cci dissi: — < Tnca veru è ca stu Do 
Giuseppi Piru è ricconi, ca sparti l'uoru cu Taoru e rar> 
gienta cu Targientu... > Giuvannuzza porta lu tùmoiinu 
a la Mammadràa, e comu java misuraonu, si java am- 
mnccianna uoru e argienlu. Gaiuu finisci, va nni Do Giu- 
seppi Piru e lu iju a vestiri di robbi tutti nuovi, abbiti, 
un ruoggiu di domanti, cintnretti ', Tanieddu pi la zita, e 
tutti li cosi di quauDu unu s' havi a jirl. a'ppuQtari pi ■ Giuvannuisa, dim. di Gìavnntia, qui dello della Talpe. Vedi PiTut. 
Aniicki Ufi e (roitii. pop. tie. nella fella di S. Gìcm. Batt., f-g IO, 
(Pai. 1S7Ì). 

• Cinlurellt, baelli. ' Dgilizedb^COOglC 276 rUBE, NOVELLE, RACCOXTI EC. 

lu matrimuiiu. — • Tale, Do Giuseppi, cci dici idda, ora 
jen mi oni vaju avanti; tu vai nni lu Re, e ti va' a pig- 
ghi a la zita, e vi noi jiti a la Crèsia. > Do Giuseppi iju 
ani lu Re; si piggiiiò a la zita, e si nni jeru a la Crésia. 
Comu spìOderu di maritarìsi, la Rigginedda si misi 'd 
carrozza e lo zitu si. misi a cavaddu. Giuvannuzza Qci 
alta a Do Giuseppi Piru; e cci dissi: — ■ Jeu camina a- 
vanti ; lo appriessu di mia; e lì carrozzi e la cavatlaria 
appriessu. * 

Si mièttìnu a caminari, e scuonlranu 'na raassarìa di 
piecurì , ca era di la Mammadràa. Lu picciuttieddu chi 
guardava lì pìecnri coomu vitti 'ncngnari a Giavannazza 
cci tirau 'na pietra. Idda, Giuvannuzza, si misi a chìan- 
cìrì. — < Ah ! Uora t'b6 fari ammazzari, ■ cci dici a lu pic- 
ciuttieddu. La vidi sta cavallarìa ? Ora T he fari ammaz- 
zari I • Lu picciuttieddu, scantatn, cci dissi: — i Si tu nnn 
mi fa' fari nienti, io nun ti nni tiru cchiù pietri. » Giu- 
vannuzza sì Tutau e cci arrispusi:— t 'Nca si tn 'an vf es- 
siri ammazzata, comu passa lu Ite e ti spija, di cu' è sta 
massaria di piecùri, tu cci ha' a diri: — * Di Do Giuseppi 
Pìpu, » ca Do Giuseppi Pini è so jònnaru e ti duna In 
premin. • Passa la cavallaria, e cci dici lu Re a la pic- 
ciuttieddu: — • A tia, di cu' è sta massaria di piecurì? • 
Lu picciuttieddu prontu : — * È di Do Giuseppi Pini. • 
Pigghìa lu Re e cci delti dioarì. 

Giuvannuzza java quanta un deci passi avanti di Do 
Giuseppi; e Do Giuseppi 'un facia àutru chi dirìcci 'n sntla 
vucl : — « Unni mi sta' purlaimu, Giuvannuzza ?Jeu ciii 
haju lìerri, ca tu mi fa' accridirì rìccu? Unni jamu?» — 
E Giuvannuzza cci dicia: — < Zìttutì, Do Giuseppi, e lassa Dgilizedb^COOglC DON GIUSEPPI PIRU. 277 

fari 3 mia. • E caminavanu e caminavanu. Giuvannuzza 
scQODlra 'n'àulra tnassaria di vtsUoli , cu lu viatiamàru. 
Dduocu succiessi la stissa cosa dì tu picciutteddu : la pi> 
trata; e ramminàzzitu di Giuvaonuzza. Passau lu Re : — 
' Vistiamàru, di cu' è sta massaria di visliami ? — * Di Do 
Giuseppi Piru. > E lu Be allaccutu di li rìcchizzi di so 
jènnaru, cci dietti 'na munita d'uoru a la vistiamàru. 

Do Giuseppi pi 'na partì cci piada; ma pi 'n'àulra parti 
era CLtofusu e nun sapia comu cci avia a rinièsciri. Quannu 
Giuvannuzza si vutava, idda cci dicia : — * Unni nni 
puorti,- Giuvannuzza ? Tu mi sia' arruÌQannu.> E Giuvaa- 
nuzza comu^lu cuulu 'un fussi lu suo, tirava avanti. E 
scuontra 'n'àutra massaria di cavaddi e di jimienti. Lu 
picciuttieddu chi guardava, cci tìrau 'na pitrudda ; idda 
lu fìci scanlarì, e lu guardiaoieddu cci dissi a lu Re, 
quannu lu Re cci spijau, ca dda massaria era di Do Giu- 
seppi Piru. 

Caminanuu ancora, scunlrarn un puzzu, e la Mamma* 
dràa era assituta mia lu puzzo. Giuvanauzza sì misi a 
currirì tutta spavìntata pi mariuliggiu ' : — • Cummari 
cummari, tajàli ' e'n' sta' vinienna? Uora sta cavallaria 
na'ammazzanu. Nn'ammucciama 'ola lu puzzu? > — 
■ Gnursì, cummari ! • ccì dici la Hammadràa spavintala. 

— (Vi cci jettu a vni prima ? • cci dici Giuvannuzza. 

— ■ Gnursi, cummari I » E Giuvannuzza sdirrubba la Mam- 
madràa 'nla In puzzo; e acchiana susu nna lu palazzu 
di la Mammadràa. Do Giuseppi Piru iju appriessu a Giu- ' rnjàli, guarJate. Dgilizedb^COOglC itTiS FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

vanoazza, cu so muggliieri, so soggiru e tntta la caval- 
laria. Giurannuzza li pnrtava a flrrìari tutti V appartati , 
ammustrìtanncci lì ricchizzi. Do Giuseppi Piru pi'ìatu ca 
aria truvaEu la so sorti; e lu Re cchiù pnatQ d' iddu ca 
so tìgghia s'avta misu 'nta fasci d'uorn. Gei fuoru ^ua 
puocu di jnorna di Sesta; e Lpoi la Re cuDtiutuni si nm 
turnau a lu so paìsi.e sòfigghiacu sòjèanarD arristam. 
''Na jurnata Giuvannuzza affacciò a lu finistmni; e Do 
Guseppi Pini cu so nnigghierì acchianó a Tàstraca. Pig- 
ghia Do Giuseppi Pini 'anticchia di pravolazzieddu di Pi- 
Etracu e cci lu jìttó 'n tiesta a Ciuvannuzza ^ Ginvan- 
nuzza jisau ruocchi : — . Chi è chistu, lo beni chi tì 
Dei, schiflusu! cci dici a Do Giuseppi. Vidi ca parrai • 
La mugghieri cci dici a lu marita : — • Chi havi Gìa- 
vannuzza ca parrà accusai? > — * Nienti, cci dici so tua- 
ritu, cci jettu 'anticctiia di pruvulazzieddu, e idda sì sid- 
dia. > Do Giuseppi imi pìgghia Vàutra andccliia e cci la 
jetta 'il tiesta a Giuvaiiauzza. GiuTanouzza si vuota ar- 
rabbiala : — • Peppi, Tidi ca paira I e dicu ca eri patruni 
d'un piru I > Do Giuseppi si scantau ; ca Giuvannuzza 
cci cuotava la tutta a b6 mugghieri ; pigghia 'na grasta 
e cci la jelta 'n testa a Ginvanirazza; e sì la livó di 'mmìeu' 
ZQ. Accussì, lu 'ngratuni e chi era, ammazzau a chidda chi 
cci avia fatlu tantu bìeni; ma cu tuttu chistu si gudiii tutti 
li beni cu so mugghieri. 

E cu' l'ha ditto e cu' l'ha fattu diri 

Dì mala morti nun pozza murìri. 

Capaci' *. 

■ frese D. Giuseppe Piru un po' «li polTero dalU torraiia e la buttù 
sul capa alln volp«. 
' Hu lo bs reccoQiato Angela Smirag1Ìa,'gJovan<.' sui 18 anni, TJliiu. j3i.z.iit,,Coog[c DON GIUSEPPI PIRU. VARIANTI E RT5C0NTRI. Ha il medesimo fondo della novella precsdenle, ed è quaii U 
slessa della 65 della Gonzenbicb: Vom Conte Piro. Si raffronti 
colla vm dell'lHSAiANC (Novellaja fioTentina): Re Slessemi-gti-bec- 
cn-'l^amci cfÀ tratt. i della {ìiorR. H dei Bisilb: Gagliufo pe 
'luslria de jia Gatta lavatole da lo Patra, deventa sijtnofs, ma 
mostrannosele sgrato, l'è reofdcciata la jgraCetudene aola. ■ Doa 
TCfsìoae tirolese è in Schnelliia, n. 13: Craf Martia von dtr 
KaU (Conte Marlin della gatta), ed un'altra dell'alta Italia in 
SiiUPftnoLA, XI, 1 ; > Soriana viene a morte e lascia tre figliao- 
li: Dagalino, Tesifone e Costantino Fortunato, il quule per virtù 
di Dna galla acquista un potente regno. ' L'ha anche il Gradi 
nel Saggio di Letture varie ecc., ma la riproduce dal Basile. 

fel principio della novella prect'dente, ove sono i calcoli 
fatti da D. Giov. Miserante, vedi Lu farasterì e lit Ira 1( un, voi. 
I. pag. 77 e seg. Fel principio ddla presente vedi Fitré, Otio 
fabe ecc. a. 1, Lv Se di li pira d'tru. Pel fondo, ma partico- 
Isrmenle per alcune circosUnze, vedi la novella seguente. 

Leggi la importaile'nota del KOhlet' alla SS delle Sieit.mrehen. Dgilizedb^COOglC LXXXK. 
Lu cani 'nfotatn. 

Sì raccDnla ca cc'era 'na vecchia cb'avia 'na nipoti bedda. 
AviaDa accattati! un tumminieddu di frumìeaLu; lu man- 
nani a lu mulinu, e lu flciru tuttu a pani. La nanna si 
noi ìj' a la Missa, e dissi a la niputi : — < Duna accura a 1d 
pani, Huosa; quannu viegna ìa, gamìamma lu furnu, eia 
'nfurnammu '. Na mentij, vinni un cani, si lu aggrampa e 
si lu porta; la niputi si cci misi appriessu, camiaa di ed, 
camina di ddà,'e lu cani si 'nQla 'atra un palazzo. U 
picciotta si 'uDla appriessu : nni ddu palazzu cc^ era un 
Riuzzu, e cci dissi : — • Ob quant^havi chi ti aspleltu ! ora 
Qnidrnniu a 'nguaggiari.* — t.Sissignura, ma iiaju la uaau 
ia e la vnogliu ccà. » — t Lu Riozzu piglia 'na carrozza 
e la manna a piglia; pùa la vesti cu un bellu àbbitu, e la 
Tieccliia cci dici: — • Vuogliu essiri assittala a lu gim di 
ma niputi '.» Rispunni lu Riuzzu: — t Vi sia cuncessa, si- 
gnura zia;> e mentri era nni la cummirsazioni dì lu fisttnn, 
la vecchia cci dicia a la guricchia * a la niputi: — • Chi 
nni facisti di lu tumminieddu di In pani ? • Rispunni la 
niputi: — I Zittitivi , com'ora. > Gei dissi lu Riuzzu: — 
I Chi voli la signara zia ? • — « Voli n'àbbitu cuomu In 

' Bada al pane; quando io tornerò r scaldereiro il forno , e inforne- 
remo il pane^ 

* Io to' «sser KdnU alialo alla mu oipoie. ' 

* Guricchia, della parlai , orecchio. Dg.l.zecit>>COOg[C LC CAM 'NFATATU. Zct 

mio. > — • Subbitu si facìssi. > Pùa si ani jem a tuvula, 
e cci rjplicà' la stissa cosa. — • Ctii nni facisti di la tum- 
mitiiedda di lu pani? • Rispunai lu Riuzzu: — < Chi voli 
la signura zìa ? i — « Voli fattu un anieddn cuomu lu 
min. > — f Subbitu si facissi. * Pùa cci rieplica la vec- 
chia : — • Chi nni facisti dì In tumminieddu di la pa> 
ni? • Rìspunni lu Riuzzu: — « Chi voli la signura zia ? » 
La ntpnti nu putiennu cchiù sufTriri a In so nanna dis- 
si: — € Voli essiri jiltala di lu finistruni appinninu. » 
Subbitu fu pigliata, e jittata di lu finistruni appinninu ; 
e accussi la nìputi si la livà' di davanti. Cuomu la vec- 
chia fu jiltata di lu finistruni , ddà sutta ce' èra lu jar- 
dinu, e unni cadi' la vecchia affaccia' 'na bella piòrgula 
di raciaa fatta <; lu Riuzzu e la Zita doppu manciari si nni 
jeru a passiari nni lu jardinu, e vidina sta piergola carri- 
cata fora tiempu, e facia càvudu ', e si misiru airùmmira, e 
si misi a cìrcari la testa di lu Riuzzu ; cadì un cuòcciu 
di racina, e i'abbenni nni la guriccbia; idda jetta un scàc- 
canu". Lu Riuzzu cci dissi : — f Pirchì jìttasLi stu scàc- 
canu ? • — « Ma', pri nenti. • — t No, lu vuogliu sapiri. > 
C la zita nu cci lu vulia diri; lu Riuzzu cci dissi:— *0 
mi In dici o ti tagliu la tiesta.» Idda cci dissi: — «La ma 
scàpulu è miegliu di lu tò mantu. • Iddu rispusi: — < Lu 
vuogliu vidiri, manzinò * si- dicapitata di testa. • Custrìtta 
nni fu di ricurrirì a lu cani. — • Canuzzu miu, tu m'ha' 
a dari ajutu. • Lu cani cci dissi: — < Vieni appriessu dì 

' ARaccìù an li«t perfolaio con ava n aiura 

■ Facea caldn, era cMo. 

' Scdccinu. riso ramor so, sghignauo. 

* Manzina; in Palermo mtuinnd, voiinnd, aJirìnirnti, se oo. )ji.z.iit>,Cooglc 382 FIABE, mVILLE, IIACCO.\TI, EC 

mia. > Dici la muglierì: — - * Va, Re , vieni appriessu di 
mia. • Si minti lu cani davaoti, a iddu appriessu; lu cani 
arriva prìmn, e li porta nni la vecchia dragu, e cci di- 
ci : — ( Ancora ccà slati ? ca sia vienieoiui lu fie cti li 
truppi ca v' havi a'mmaEzari I • Avianu uà puzzu e lo 
jitlaru nni lu puzzu. Arriva lu Biuzzu cu la muglierì e 
flrrìanu tutta la casa e trovann lu scàpulu tutto addo- 
ralQ, e tanti dinari, e cosi priziusi; si Bcira carricari 
tutti li dinari, e li così di 'mpurtaoza e si nni jeni a la 
cita. 

Iddi rìsiaru cuntenti e filici 

E Du' a la bracera cu ramici. 

Ccttteltermitti '. 

VAHIA.NTI E HISCO.VTli! 

Il principio è armile al Sgngnnnzsu di PoIÌzzÌ. n. tOCTI, poi 
alle Setti (ttluzzt di FiearazEi, n. XGlll; poi alla 'JUperalnct Tre- 
bitonna di Palermo, n. XJ^I, e ciò per le ricchezze che la ra- 
gazza dice d'avere rispetto a quelle del re. Il cane è né più de 
meno che la Gaffa di Masino dui Ghadi. Vedi la novella pre- 
cedente. ' Baccontala al sig. G, Di GioifiiiiHi ila Felice SciarTi j3i.z.iit,,Cooglc xc. 

La Prìncipi e lu Oarbunaru. 

'N jornu, signurì miu, si rìccuota ca *d (un) carbunaru 
cu la so rélina non facia àutru ca jiri e vinirt di lu vo- 
scu carrianna carbuni ; 'nlanlu 'n Principi, minlemu di 
Caputi, si nni ija a caccia 'nlra stu voscu, e caminannu 
eaminannu si spirdiu di .li so" cumpagni, e menlri chi as- 
siemava 'n pezza dì caccia cadiu inda 'na funnissima ' 
fossa. Comu lu Principi cadiu dda inlra, ristau spanta a lu 
vidirì atturniatu di 'n {un) sirpenii grussùni e di 'a liunì *, 
ca paria ca si lu vulia mangiari. Ma nun fu accussì, pir- 
chi lu liuni e lu sirpenli si cci avvicinaru e In cumin- 
ciaru a liccaH , e lu Prìncipi ca ni la so bucciacca ' ci 
avia cosi duci, cci li dava a mangiari e iddi l'armalid- 
dazzi, ca èrinu morti di la fami, si lì mangìàvinn e cchiù 
lu altìccavanu facènucci carizzi. 

Passaa la notti, e lu poviru Principi non putennu ac- 
chiauari, s'appi a curcari ddà intra, e lu liuni. e lu sir- 
penti lu accucciàru *. Lu 'udumani matinu lu Principi 
sintia cantari, e 'misi lì funnì di lu capu-retina di lu car- 

' Fnaitiiiiii-a, pnifui) lissma. li: VA. funnuliuìma. 

' Renò spaventato ;il veilrrsi aitoniUto ila un serpente assai grosso e 

' Bueeiac^a, in Pai. higgiaeea, cjtnitin. 

' Accuceiari, a Pel. aggìtcciari, coprire per far riscaldare. (Derim* Dgilizedb^COOglC 284 FUBB, NOVELLE, RACCONn EC. 

bunaru, ca scìnnia di In voscu. Allara cuminciaa a cbia- 
raari, a gridari, a friscari pi aviri ajala ; e vidennu ca 
non In siotia nuddu, e nadda cci arrispanuia, eicutan 
cchìù di ccbiù a chiamari ajntu, fina ca lu curbunaru av- 
Tìcinannu avviciDanna lu 'olisi. La poviru carbunaru al- 
tura cci rispasi, e a la vaci a la vuci arrivaa uni la fossa. 
Lu carbuDaru quannu vitti a lu Princìpi ddà intra eco 
ddì sorti d'armali, lu scungiurau. Ha In Principi cci dissi 
— « Non mi scungiurari, ca -sagnu anima cristiana , e 
m'appalliu < la disgrazia ca cadii ccà intra, unni ni'ai- 
truvai ccustn linni, slusirpenti,ca m'hannu taotu agivula- 
tu, » Lu carbunaru sintennu chistu fattu, cci spijaut — ■ E 
ora chi vuliti di mìa? • E lu Principi: — « Disiddiru a 
mi libirassi la vita e mi niscissi di ccà intra, e macàrì 
di nésciri sl'armaluzzi ca àppiru la stissa mìa disgrazia. > 
Lu carbunaru: — < A vui sarrà, ea si n'aggìustamu, vi ac- 
chianu: ma pi diddi, non ni sentu nenti.i — ■ Sì tu 
sarvi la vita a mia e libbri ' sii dui armali , iu ti dugna 
'na terza partì di tullu chìddu ca pussedu.. > Quannu lu 
carbunaru 'ntisi sia prumissa, pinsan dì diriccì sì, lu sa- 
lulau e prumisì a lu Princìpi ca si ni jia, ma turnava eco 
ajutu. 'Nfaiti scinniu nni lu paisi lu ccliiù vicinu, chia- 
man ajulu, pricurau cordi e scali, sì purtan carta, pinna 
e calaniaru evccu 'n' àulru cumpari so ca sapia léiri e 
scrìvìri. Turnau a lu voscu ccu pani, carni e vinn, e desi 
a mangiari a lu Principi ca sì lu spartìu ccu lu liuni e 
lu sirpenti. ' ÀpjiàUiri. \a Pul. amiuàl 
' Libòri. libeii (lil.orerai). Dgilizedb^COOglC LU PftlNCIM B tv CARBUNAHU. 285 

U carbnnani, doppu ca mangiàru tulli, cci dissi a lu 
Princìpi: — t Viditi ca cu spacu vi scinnu carta, pinna 
e catamaru, e scrivitimi , ca pi nèsciri mi dati zoccti mi 
pmmittistivu, e poi quanuu sbrigati v'acchianu, ca 'ntra 
slu tempo nui atlaccamu li scali e facemu li ligaa. • 

Lu Principi allura allura si pìggbiau la carta e cci scris- 
si ca cci dava a lu carbonara tali e tali 'na terza parti 
di li so' beni ppi premìu e paga d^aviri sarvatu la vita 
ad tddu, a lu liuni e a la sirpenci; e doppu ca cci la fìr- 
mau, cci altaccau la carta nni la spacu e dissi a lu car- 
bunaru di acchianarìsilla. La carbunaru si tirau la scrit- 
tara e la flci lèìri a so cumpari, e quannu villi ca era 
glasta, coi dissi: — ■ Vaja, spicciàmunni ; arraccumannati 
boni sti cordi, vai di ddoca a sutta diciticci a srarmali ca 
non ràzzanu danna a nudda, sannanca vi lassama a tutti 
ddoca;! e parrannu parratinu cci calau ddà intra 'oa corda di 
'mmùrdiri '. Coma lu sirpenti la vitti si cci turciniau, e a 
corpu 'nturcioiànnusi 'ntarciniànnasi si n'acchianau fora. 
Comu si sturciniau di la corda si ni iju ni lu carbuna- 
ru e si cci stricava gammi gammi 'n signu di ringranzia- 
loenta e d'atnuri. E la carbunaru trimava. Poi scinniu la 
scala e acchianau lu liuni passu passa, e comu nisciu rit- 
lu ritlu si va a'gghinucchiau ' avanti lu carbunaru, e ecu 
li granfi lu cuminciau a lifBari * e a liccarlu ccu la lin- 
gna. Airurtimu acchianau lu Prìncipi, e doppu ca acchia- 
nau si tiràru li scali, sciugghieru li cordi,si'mpunèru* lotti 

' Una corda da legare. 

■ Se n'andò a inginocchiataì. 

' LiffU^ri, careziare. 

.0 addosso, s'imposero al dosso. Dgilizedb^COOglC 286 FIABB, NOVELLE, RACOONTI EC, 

cosi e parlòru ppi la cita tutti qnant'èrinu. Bla tolti ar- 
ristaru spanti quannu vìltiru ca ccu diddi si jèraDiinu- 
cari ' In sirpeott e la liaoi; ma non ^pennu comu uni 
Tavèvioa a mannari, si stéairn muti e sicutaru a camioarì. 

Lu carbnitara arrivata a )a so casa, ca era ''ntra nn pai- 
seddu Ticinu a la voscu, dìscìu a bivìri ppi tutti ', e desi 
pani e acqua a lu linai e a la sirpenti, li qaali doppn ca 
vlppini e maugiarn, accarizzanno a lu Prìncipi e cchiùa 
lu carbunarn, si ni turnarn 'ntra lu voscu unni abitàviao. 
Doppo, lu carbuaaru accampagiua a lu Prìncipi a la so 
casa e lu cunsignau a ii so' parenti. Ln Prìncipi la arrin- 
graziau, cci nisciu di vivirì « mangiari, e lu licioziau. Al- 
tura lu carbonara senza dìrìcci nenti, zittoe mutu, lari- 
virìu e si ni iju a lu s6 paiseddu. 

Quannu passero corchi deci jorni, mentri ca stava dn- 
mennu 'alisi acrùsciu arrèla a la porta; cornasi cciavis- 
sira tuppuliatu. Si sosin e s'afEacciau di la floestra, ma 
ddì 'rreri cui vi cridili ca c^era t Ln liooi eco un betlu leb- 
bra e crapiollu a la rucca. Lu earbunaru sctnuu, ci apriu 
e lu liuai accarìzzànnutu e alliccànnala ci li pusau da- 
vanti: lu carbuaaru allura accarizzau lu Unni, e l'armalaz- 
zu 3) DÌ tBrnaa a la voscu. Ha la earbunaru arrtslaa àpa- 
vintatB sapennn sentiri ca lu iiuai ci svia purtata lida 
caccia ppi gratizza di avirìcci sarrato la vita '. 

Passati 'lu triina di )arni, ni la notti 'olisi la carbu- ■ .Ma rimasuro lutti spaventali quaudj videro cbe ii 
davano anche ecc. 
* Mise fuori iln ben) per tulli. 
' Per grnliluitiue Ji avergli (il carbonaia) salvala I. Dgilizedb^COOglC LD PRINCIPI E LO CAnBCNAlni. 287 

Tiara 'n rratniìscìu arrèln Io porta \ e echio stara, cchiù 
avanzava. Qnaiinu lu carbonara vitti, lu tramùsciu non 
sbriara *, si sosiu e passn passn si aO^ccìan di la finestra, 
e ddi 'rreri la porla Titti ccn so stupnri la sìrpeoli ca 
tnppiliava ca la cada e chi parlava 'na petra a la rocca. 
Allura dissi 'atra d^ddti: — > Armaleddu I ca chidda mi 
senti ftrt 'n rigaln a portàrimi 'na petra M ■ e a corpa 
cci grapin; la sìrpeoti sì ci fricava gammi gammi, e 'ntra 
lì pedi ci pnsan la petra davanti, e si ni tornau a la vo- 
scu. Altora la carbnnarn pigghian dda petra e si la sar- 
rao pi mamorfa di In sirpenti, si turnaa a carcari ; ma 
non polli ilòrmiri cchià ni tutta la nuttata. Pinsannu phi- 
sannu, pinsan ca li dai armali ca avévina avalli ltW>rata 
la vita d^idda {da hit) senza nudda obbligazioni, ?i a?è^ 
Tina Kvatn PobbR^ ognuna a modo so, e chi In Piincipi 
cu tanta di' scrittura ca cci evia fatta, manca cchiù l'uria 
pftisato. 

Lu 'ndomani pinsan carricàrìsi la mntina di carlmni e 
scìnnirìstnm a 1^ cita ritlu riltn ni lo Pt-iucìpi pi arn'ga- 
iviccilla e parràricci di prisenza. Watti 'n servu iju ni 
In Mncipi er eci dissi ca c'era 'd carbnnara ca ci volia 
parrari, ma lu Princìpi cci arrispusì: — « la non canàsciH 
carbucara; vidi: tu chi cosa voli. • Turoan lu serra nui 
lo carbunaru e cci dissi lu dittalo; ma io carbunaru cci 
dissi: — . Va jiti ni In Principi, cci diciti ca cci vogghin 
arrigalari stu carbnni, e chi sogno cliìddu di lo vosco dì 

' Il cirbunujo inlnte di som un ninura Jiaird k farla. 
' Quando il C4irb. ville die il rumore unii c^s^ava. (Sbiùaca, t'jiigaia). 
' A Ili mal uccio! (povirn bcstiuliiisl) Esso iiitcn Je farmi un regatu a i>iir- 
lirmi una pi«ra. Dgilizedb^COOglC 288 FIABE, NOVELLE, HACCONTI, EC. 

tali e tali jornn. > Ln servu turoan ni la patroni e cci 
dissi tattu, ma sta vota lu Prìacipi si nictiìau e cci dis- 
si : — < lu non accetta né carbuni né neoti ; sì la voli 
vìnoiri, cci lu paghi ; e dicci ca ia non la canùsciu , e 
si non si ni va, scatinati li cani. • Lu povini criata torna 
arreri ni lu carbunaru, e cci dissi: — < Figghiu, vi con- 
sigghiu dì jìrivinni , pirchì lu patrunì è nictiiatu a li 
grossi; e lu carbuni si tu vuliti lassati vi In pisu e vi In 
paga; e sì non vuliti chissu, mi dissi, mi scatinn lì cani.* 

Quannu lu carbunaru ''misi stu fattu cci mannan a di- 
ri ca era cliiddu ca cci avia sarvatn la vita e chi avla 
'na scrittura, ca cci avia a dari 'na terza parti di chiddo 
ca pussidia. La servu cci ija ni la Prìncipi , ma si ni 
turoau cchiù stortu ca ritta pìrchi comu coi cuntan lu 
dittu di lu carbunaru, lu Principi Tassicntau vulennum 
dari vaslanati e amminazzannulu. Altura lu criatn tar- 
nau DÌ lu carbunaru nichiatu, dicènnucci:— « Vajilivinni 
ccu ia bona, ca ia non haju a perdiri lu pani pi tqì: san- 
annca daveru ìu cu li me' compagni vi damu Tòriu 'o 
pagghia e la spisa 'n dinari '. > 

(Jaaonu lu carbunaru non ni pottì fari di In menu, 
pania murmuriànnusi tuttu , e si va a vìnni In carboni 
giustu giustu a n'arginteri amica so. Doppn ca cci vin- 
nin la carbnnì, la carbunaru ca si avia purtatu la peln 
dì la sirpenti, cci la vosi ammuslrari, e Targinteri comu 
la vitti si spavintau e cci dissi: — * Comot cui vi la desi 
sta petra tantu priziusa? Lu sapili vui ca ccu sta sola 
petra siti riccunì ? • — • Gnursi, la sàcciu, cci arrìsposi 

' Modo di dire meiaf. per aiguifiuare dar batlonate. )ji.z.iit>,Cooglc LU PBINaPI E LU CAnBUNARU. 289 

lu Carbuaaru; e speni ca cu sta petra haju a cangiarì di 
un staln a iiàutru, e fra brevi ni Tidiriii la proTa. >,— 
■ Ma chi vi la vuliti vinoiri ?> — * Gaurnò, noa la rinnu; 
&àcciQ iu salu echi n'haju a fari. > 

SintiU 'QtaDtu chi piDsau la Carbunara di fari: purtau 
li muli a la fùpnacu, si sbarazzau, e doppu si ni iju ni 
Riali Haistà. Gbiamau 'na siutìaedda, e cci dissi; — < Fa- 
citimi lu favnri di diricci a tu Re ca rtiaju a cuman- 
nari *. • La siatinedda di 'n subbitu arrjQriu, e coi fu ac- 
cordata Tudienza. Lu Carbunam allura arrìcuntau tnttu 
la fattu a lu fte, cu tutti li prumisi; cci ammustrau la 
carta ca cci avia fattu lu Principi, cci cuDtau la risposta ca 
cciavia data'ntradda stìssa jurnata, cci raccuntau li rigali 
ca avia avutu di (da) In luini e di (da) lu sirpenli, e amniu- 
stràunucci la petra,cci dissi cacci la rigalavaalu stissuRe. 

Lu Re a la vidila stìssu ristuu spantu, e alluctau a la 
sola guardarla; Taccitlau, e cci dissi: — < Va beni, iu sar- 
fòggiu cbiddu ca ti faròggia giustizia; e lu Principi o voli 
non voli t'ba a dari la terza parli di lu so. > La Re allura 
piggliiau a lu Carbunara e la 'nchiusi 'ntra 'na càmmira, 
poi cbiamau ^n (un) surdatu e cci dissi: — (A cursà va 
chiamami a tali Principi, a litulu d'abbidienza.i Passata 
beddu pezza dì tempu, turnau lu surdatu cu la poviru 
Principi ca nun sapia chi pinsari,— .A pedi di Vostra 
Riali Maislà, cci dissi lu Princìpi; chi cumanna? * Allura 
la Re cci spìja si ad iddu cci avia successa qaalcbi disgra- 
zia, e avia prumissu gualchi cosa. — < No, Maistà, arrispu- 

■ 1 villani dell'Etna osano «i vigna a etnaannari, par Ti Tengo a pre- 
gare: cosi pure quelli di Alimena. 

l'iTRÉ. ^ Fiabe e Jfoveìle. Voi. 11. 19 Dgilizedb^COOglC S80 HABE, NOVELLE, MiOCOtrtt £È. 

si, non hajti pramissa Denti a nuAda; e DfcDlf M'ha sdd- 
cessu. > *— < Art-igòrditì boau si jÈoaa a eaccia, areairi mi 
t'ammatifli zocca rhajn ditta. > - — « Ab! 'gant^t mi pari ca 
tanta lempu arrèrì cadì! *bQa W EosBa e Mi flci ajuiari 
a Dèsoirì e pagai e sndisSci a c&i fs la pirsuna.* — « E 
nentì «Chiù di chissu ? > -^ i Nenti affatili; • atrispuei tu 
Principi. — t Ha pò essiri ea coi fàcisti quanSii «arta « 
ora ti ni pari torti di dàricci roccii cci pfamtuittisti ? • 

Qaannti Iti Prìncipi ^ntisi cliisla, sf pìrsnasi ca la Ae 
era 'nformate dì tutta; e cci dissi: — • Aiali Maislà, in 
carta noti n'iiaju faltu a dìbcìudu; ma cu^ sa si ni Soi qua^ 
cuna (àusa quarcbidanu o tu Carbunaru oa m'ajutan a né- 
soirì 8\ nei ta fossa *...* Ma siccomu tu Re non ni potti ociiià, 
pigghitiu la scritbara e musEraioueuilta , Va rimpraviran, 
lu nrartiScau, ilei aésciri a lu Carbunaru e poi dissi ahi 
Prìncipi: ^ • Tu d'ora 'a poi, satta pena di vita, darai no 
terfcu di tiuftu -ctriddu oa pussedi a obist'omu, e accossì ti 
tlt^abliligbirai di tutta cbiddu beoi ca ti Ooi sarvinoati 
la Vita. > 

Lu povit^ Prìnofpi taon putèbDUbi '^rì dì 111 tman, «ci 
apfn a ititi a lu Carbonara 'na ter» parti di mecu pos- 
sIdia. La Gat^tuarn fitin^pau d'un dtatn a n'àutrUj e 8i ar- 
ritìrau Oca la so famiggiila tii la cita, e lu Re la fici €3- 
Valeri di Morta. 

Aeirmle '. 

< Na puMUb'etsere chB n« WNlU'fiitK Wì^filw Iwlctu penooa e il 
carbonaio che m'aini/i ti DseJre dilla fossa.... 
' Bacillo dal signor Silvator» Pasquale Vjgo. Dgilizedb^COOglC XCI. 
X.n veocblu avam. 

Cc'era un Tecchin arani. In quali si maritaB tri voti fa- 
cennn mòrìrì li mnggiiìerì. Ghistu, allura chi si spusava, 
a li mngghieri ci facia di patta di mangiari picca. Iddn ci 
dìcia: — < Sidda arema a stari 'osèmmula, ta lia^ a fari 
coma dica in. > La matÌQa misi tri lioticchi ni lapignate 
e li flct TÙgghirì. flhisti tinticchi avianu ad essiri prìla 
mangiata. Cotti ddi tri Irnticchi, hi maritn jinchia di vroda 
li piatta, cu ddi tri linticchì divisi. La sira accattan un 
granu di sardi salati, e In maritn vosi fatta la sula cuda. 
La muggtiierì facfa accossi coma dicia iddu, e si mangiava 
la menza cncFa. Cu ssa modu jianu 'nsicchenna adàeia ad3i- 
cìd, e accnss) morsi la prima. Poi iddu si maritati arréri, e 
cu la secnnna flci tu stissu. A la terza mogghieri pirò, buq 
ci arrìnisciutrccnssìl — Iddu avia un gaddinam chimi di 
gaddini, e siceetna idda prima chi sì ni jia, nrdinava sem- 
pri K tri lifiticefai, o la sarda salata; la mugghteri ca «ra 
scaltra si noi iju ni In gaddinam, ammazzava 'na gaddioa 
a la vota, e si facia lu brodn. Comu poi arrìTava lu ma- 
rita di la campagna, salia asciati la cada di la sarda, o 
li tri lìnlicchi. La mugghieri ci nisciu ddi cosi, e poi fln- 
gia dì mangiari 'nsèmmala. Si mangiavann dda testa di 
sarda e floiaDU. Ma la mugghieri ^oa matinata, comu vitti 
ca li gaddini avìaou Snatu, e nnn ristava àutru chi un 
snln gaddu, pìnsau di giusta di sciancalla '. Comu poi s'ar- 

' Snottcart, Ir, ati., aiioppare. Dgilizedb^COOglC tm FIABE, .NOVELLE, RACCOXTI K, 

ricDgghin lu uarjtu, ìdda cci dissi: — e C'è no gaddu scìan- 
catu; lu sapitì chi vi dicu? ni lu mangiamu. • — < Sì, 
dissi lu mai'ilu. Ma chislu gaddu n'havi a bastari pri dui 
misi. » — I E comu? • — . Prìmu si fannu • l'ugni, poi lu 
pizzu; 'nsuinma ni Pàniu a cumpanaggiari pri du'misi.i 
La mugghiei'i, comu iddu si nnì iju "ncampagna, lu cuciu 
■ tutto e lu sarvau. Poi, comu iddu vinni, ci spijau: — « Ln 
cucisti lu gaddu ?» — • Gnursi. » — « Ma clii cucisti, iu 
pizzu, e l'ugni? • — f Pici comu mi dicistivu vui ! > Poi la 
mugghierì lu iju a quadiau ni la pignata cu lu vrodu, la 
scinniu e lu misi ni lu fangottu *. Comu iddu taliuva a U 
porta d^unni vìoia so muggliìeri, iddu s'adduoaa ca cbid- 
dasciunia cu lu fangottu cu lu gaddnsauu ', e comu filli 
lu gaddu sì sucau tuttu e gridava sugghiuzzianuu: — «Ih'. 
tuttu, Catarina!-. Ihl... tuttu Catarina!... > La mugghierì, 
cotnu vitti ca iddu stava mui'ennu dicennu chissu, chiaman 
qualtru tistìmoni e ci dissi: — « lu mi chiamu Catarina, 
me maritu ca sta rauiennu dici: Tuttu Catarina; pircui la 
robba è tutta mia. • Fici chiamari lu Nutaru, e chiddu fa- 
Gta 'nsinga cu li manu. La mugghierì sempri dicia: — « La 
Tiditì? La robba é tutta mia? • Iddu muriu e la mugghiai 
cu la roba poi si marìtau arreri. 
Favula ditta, favola scrina, 
Diciti la vostra ca la mia è ditta. 

Polizzi-Generosa ». 

■ Lu 'ju ecc. lo and6 a riscaMure nella penlnla cui brc"lo , le U-yù 
dil fuoco, e la riversò nel piarlo. 

■ Cai «Ma ifìt'tto: ■ 

' EImcoIu dal sig. G'aloi'go. )ji.z.iit>,Cooglc XCII. 
Lu Principi di Missina. 

Cc'era 'na vota a Missina un Principi avaru, avaru ca 
scurciava un pidocctiiu p'|in guranu '. Stu Principi avia 
li ricchizzi janti janti, e s' addubbava dui voti lu jorou 
cu 'na fedda di pani, tanticcliia di surpissata quant'unV 
slia, e un bicchieri d'acqua. Cu sii granai riccliizzi tinìa 
un sulu cammarerì, e cci dava du' tari lu jornu, un ovu e 
pani quanEu iddu si nni putia. manciari cu st'ovu. Li cam- 
mareri 'un si la passavanu, e ddoppu 'na simana di sta 
vita cci adduuiannavaou licenza e si nni jàvanu. Vinni 
ca ijD a slari cu iddu un cammareri ca era un veru ma- 
trì-rulippa, ca si lu Princijii era scartu, iddu cci scijipava 
li scarpi e li quasetli mentri currìa '. Sta cammarerì , 
comu la vitti mala Vntniscata, scinniu 'na jurnata nni 'na. 
carvunara vicina a lu palazzu, chi avia belli dinari e a- 
via 'na bedda figghia flmmina, e cci dici: — « Cutnniari, 
la vuliti maritari a vostra figghia? » — < Si voli Diu e 
cci veni un bonu giuvini, Sii Giuseppi '. » — • Comu vi 

' L'itraru tccrreìa un pidocchiu p'un diiaru. l'rov. 

' Viiinì e-i iju ccc, AccaJilo rhv : 
ijle. cosi furbo, cliu so il paJrone ira 
lino Sk Sapergli cavar te scarpe e ie e 
lippa, s. m. Duma ili gran fDrbtrta. dirillone, machione. 

' Col liluto di Su (Sor) sì chis^iianD per lo più i canifrieri, senza prrt 
modificarne il ncmo; e quindi Su Giuseppi, Sii Salvatari, Su Giwoanai. Dgilizedb^COOglC meittrsi a 


■ su i SJfVÌ«i OD 


0. .gii 1,. r 
enlro .«li ■ 


aggiungeva quasi 
rarrea, Matri-fw 28ì FIABE, NOVBLLe, RACCONTI, EC. 

parirria lu Principi ? • cci dici la cammarerì. — e Lu Prìo- 
cipit B vni 'aa lu sapiti eh' è rifardu ^? Chissà p' 'uà 
spénniri 'un guranu a so mugghieri, si farria dari tri 
punti... e Tui mi capiti ».» — « Nenti.cnmmari: lu cumminu 
io stu partitu; rui aviti a diri ca vostra figgbia campa di 
ventu. > 

La Su Giuseppi va nni la Principi: — « Sa patrani, ora 
Toscenza pirchi 'uu si marita ? Ora l'annuzzi l'havi, e lu 
tempa passata 'un torna cchìù.... * — i Ah t dici lu Prin- 
cipi; tu mi vdi mortu! E nun sai ca pi manlènìri la mug- 
ghieri si uni vannn il dinari comu V acqua ? Idda cap- 
peddi, idda vesti di sita, idda scialli, idda carrozzi, idda 
tìatrì... Denti, aenti, Giuseppi !.. > — < Ha voscenza nan 
sapi, cci dici lu cammarerì, ca cc'è la figghia di la car- 
vnnara, 'na bedda picciotta, chi campa di yentu?.. Edi- 
nari nn'bavi chissà, e nun ama uè lussu, né festi, né (la- 
tri. • — • Veru tu TBi dici ? E coma campa di ventu ? • 
— « Tri voti lu jornu pigghia un muscaloru, si friscu- 
Ua ' e si sazia; e si la vidi cu dda facci 'ncamata, cci 
dicu io ca voscenza si nni'nnamara.> — « E allura fam- 
milla vénìri ccà. » 

Lu Su Giuseppi scinni nna la carvunara , cci cuntau 
nna di tattn: 'nta ottu jorna si fici lo matrimonia, e la ' Rifarda, qui grella. ilrthio, spilorcio. 

* Per non ispeniJere un quadrino <1 grana, cent. S di lira) alla mo 
(tu, si farebbe dare lr« puoti (Ji cuciiuraj... voi mi capile dove (cidi 
nel sedere, net dereiano). 

' Mutealoru, vernagli'); FrUculiàriti, farsi veoto per rìofredcani, sreti 
«alarsi. j3i.z.iit,,C00glc LD PBJISCUI 91 MISSINA. V» 

ligghia di la carranara addivintò PriQcipissa.— E pi mao- 
ciari contu Tacia la Priatiipìssa ? So mairi priparava ogni 
jornu gaddini e costi, e ddoeu la Priacipi^sa cu lu oamoui- 
reri facta scialabajoccu ' ; e la Principi canlintuni ca la 
mugghieri 'un oci circava manciari , 'uQ cci circava di- 
virtìmeoti , né tiatri. Passannu mt misi , a la carvunara 
cc) sostava ' ca avia a speaniri idda; e oci dissi a la cam- 
mareri: -^ * Ora, compari, quannu flnisci sta siccatura dì 
speaniri io ? Spinnissi tantìccbia dda ziccaffritta * di lu 
Principi... • Lu Sii Giuseppi iju nni la Principissa « cci 
dissi : — • Sai eh' ha' a fari (ea idda pi davanti li g^nti 
cei dicia: Pritioipissa, voscenza ecà, vqsoeiiza dftd; e quan- 
D'era di sulu e sulu cci parrava dì (u); dicci a la Prin- 
cipi ca ora ca t' ha pnivatu, a idda 'ao cci farrìa nenti 
si ti facissì vìdiri li soi rìcchizai, quaan% niai nenti, pi 
iiochlriti l' occhi ; e si ti dm ca si scarna ca ti 'mpinci 
qn»rchi munita 'nta li pedi, e tu cci dici ca ti cuntentì di 
tràsiri 'nta lu tiàoru a pedi 'n terra e ca 'na fariacina 
'a carni. SHddu ti dici sì, lafarìncina li la unti tutta di, 
cosi 'mpiccicusi, e lì dinari chi ti pOi 'mpiecicari ti 'mpìc- 
cichi *. » 

La PriQCipissa iju nni Iti Principi, ma lu Principi tur- 
cìu lu mussu, e 'un ce' era versa di fàricci vìdiri lu ti- ' Seialabaioeeu,»cMo coji a pallai eri Uii.i. Vedi a pag. 370 di quiito to- 
lniii«, nota 1. 

' StM'dri, riuscir di molla noia, peso « f)iBti4ia 

' Zkeaffritla, e coma registrimi i vocuboUrisLi (a' quali , peraltro , 
mancano molle e molle delle voci e frasi che vengo spiejf.indo) tinta frii' 
Inta. ndd. di persona avara, aordirla. 

* 'Jlfptcc icari, appiccicare, ai lacca ri:. Dgilizedb^COOgle 9d6 nABB, NOVELLE, RACCONTI EC. 

botb; all'arlimn cci dissi iclda: — < Ora si tattu la vostra 
dubbia è ca quarchi munita mi la putissi ammncciari 'ota 
li scarpì, io mi' cuntentu di tràsiri a pedi M terra 'ala 
la tisoru; e cu 'na farìncina 'n carni. • — ■ E s^é accnssì, 
io ti cci faszu scìanirt macàrì ora. • Tutti cosi priparati, 
la Principissa sf spugghiò. Ln Prìncipi sulleva 'na lavala, 
grapi 'un purticali e la fa scÌDRiri. La picciolla allucchin 
quanna vitti ddu gran tìsora; li ddubbaluna di dudici oazi 
eranu jittati a catasta, ca manca li primi Re no' aviann 
la mitati. 'Nta un vìdtri e svidiri si nni 'mpìccica 'na 
poca a li pedi e pi davanti, e sì nn'accbiana. — < Prìn- 
cipi, frìddu sentu!.. jìtlatimi la vesta di saprà, e mi vajo 
a curcu. * Lu Principi cci metti la vesta, e idda si va a 
'nQla 'nta lu lettu. Si spiccica ddi ddubbuluna, nni fa un 
bellu manzéddu, e la Su Giuseppi lì porta a la carbo- 
nara. E accussì lu scialibbìa sicutava, e la Prìncipi cun- 
tìDlUDÌ ca so mugghierì campava di vento... 

Ora slu Prìncipi avia un nipuli , e stu niputi stava 
'nt'An palazzu 'n> facci di lu ziu. 'Na jurnata aEfacciaDOO 
lu Prìncipi cu la Prìncipissa vitti a su nipoti a lu fini- 
strani : — < Pippinu , cci dici lu Principi , la canusci a 
sta signura ? Cliìsta é la Principissa. • — < Ip nu nni sa- 
pia nenti, Ziu, ca vassia s'avia marìtatu. • — < 'Un ni 
sapivi nenti 1 Lu sai ora. E resti 'mmitatu pi oggi e otta 
ccà nni mia ^ > Ddoppu sta 'mmìta lu Prìncipi si ani 
pintiu, ma 'un avia chi fan; in pranza cci l' avia a pri- 
panari. Pensa, pensa, dici : — < Lu sa' cb' haju pinsata. > Retti infiUlo a prans) qui da me p«r renir: 
ad dito giorni). Dgilizedb^COOglC LC PRINaPl DI MISSINA. 297 

Principissa? La carni va cara', ora vaju a caccia, staju 
'n^ ciRchina di jorna, e porta caroì di caccia, e accussi 
spara^amu. > — < Si, Principi; facili prestu, * cct dici la 
Principissa. 

Comu lu Prìncipi parti pi ta caccia, la PrìDcìpissa man- 
nò a Giaseppi p'un chiavitteri. Veni lu ctii3?itteri; — 
< Facilìmi subbila la chiavi pi slu piirlicali, ca la persi, 
e 'un lu pozza gràpiri. • Lu chiavitteri, 'n tempu chi vi 
lu cunlu, cci purtò la chiavi. La Principissa scinni 'Dta 
lu tisoru, e si piggliia 'na pocu di sacchi di ddubbuluna. 
Acchìana, chiuj : lalti così arrislaru a s6 sestu. E ddocu 
li tapizzari tulli li càmmari, mobili, ninH, purtali, sutta- 
specchi, tappili : ogni cosa chi si trova *nla un palazzu 
di sii Princìpi, sina a in guarda •purtuni cu la livria fina 
i li pedi e lu vastuni cu la palla ^d punta '. 

Torna lu Principi : — « Com' è 1 chista 'un era la me 
casa ?» E si strica l'occhi e si nn'aggira. Torna arrèrì : 
— » Mai ; sgarru... ; ma lu me palazzu unn' è ?» E vflia. 
Toma arreri;— l'Cciilenza, cci dici lu purtunaru,voscen- 
za a cu' cerca ? pirchi 'un acchìana ?» — < E iddu chistu 
ch'è lu palazzu mioL. • — t'Unca di cu' è?» — « Chistu è 
la palazzu di voscenza; voscenza acchìana. » — » Ih 1.... fici 
allura lu Principi; e si sucau tuttu. — Gesù tutti si li pig- 
ghian li picciuli mò mugghieri I... ■ Acchìana: vidi la gran 
»cala di màrmnru biancu; vidi>Ii càmmari 'ucartatì : — 
• Ih! tutti, me. mugghieri I... > Vidi suttaspecchi, divana, 
seggi puErani , sufà, cosi spitEaculusi: — < Ih !... tutti me e qui ricorJa )s foggia di vestire de' fuaTdaporu , livrea 
lunga Uno a' piedi, e malia con gran paUa in cima. Dgilizedb^COOglC 296 FUSE, NOVELLE, RACCONTI BC 

mugghieri I... > e si sucava. Tant'é ca comu arriva ani 
so mugghieri- si jittau 'nta lo lettu e si 'mpalau. — > ChV 
Tili, Principi ? » cci dici sa mugghieri. — • ih... lutti me 
mugghieri t... > E dìcenau sempri accnssi, stava mnreDnu 
'mpassnlutu <. U mugghieri, flncennu ch'era canfusa.maa- 
na a chiama un Nataru e qualtru tistimanii.Veni luNu- 
taru : — « Principi , chiaviti? Vuliti fari tistamentu? 
Parrati I » — t Tutti me mugghieri !... « — ■ Como ? par- 
ratil > — iTutti me mugghieri I... • — (Vuliti lassari tutti 
cosi a vostra mugghieri? L'haja capiti^ nun èchistu? * 
— f Tutti me mugghieri I... » E comu lu Nutaru scrivi, lo 
maritu lira quattru assaccuna e mori *. 

La Principìssa arristau domina assoluta, e ddoppu tempa 
si maritò cu la Su Giuseppi ; e accussi succedi ca li di- 
nari di l'accnticchiaturì sì li mancia lu sfraguni *. 
Palermo *. 

VARIANTI e: riscontri 3 lombarda di questa novella è La tciora t la 
urea iti Paralipomeni alla Notiellaja milanue dell' Imbruni. 
Uoa padrona avara che non voleva dare a maagjare alla 
serva, la quale finalmente ammalatasi, per olio giorni andò a 
casa e disse alla padrona ch'ella viveva di niente e doq sea- > 'Mi-iuiuluiu, com- rinllr^ito, allibila. 

' Anaceuna, t». plur., il boccbegfiamento di chi muore. 

* £ proverbio iomunisiimo: Li dinari di iaceulicthialuri (o di rateili 
ti li mancia lu tfrasuni. (Aeeulicehialuri , colui ctie per frode > o pai 
ingordigia, s'apprupria l'ullrai o sa lo nascoode; i/rajruti, 9ciu|ioneJ. 

* RueeoDialo dalla Uestia. Dgilizedb^COOglC LU PRINCIPI DI MISSINA. SM 

[iva più bisogno di maagiare. La padrona per l'avaritìa ?olle 
provare; però al quinto giorno non potè pid parlare dalla de- 
bolezza, e faceva segni colle dita lignificando che ci volevano 
ancora due giorni a flnire il tempo prefisso. La serva chiamò 
il prete, e quando la padrona moribonda faceva segni colle 
dita, la serva disse voler l'ammalata significare che, morendo , 
i suoi averi li voleva divisi a dae , al prete e alia serva. Fu 
verificata la cosa dai parenlii e, moria l'avara. Ih serva e il 
curato ne godettero i beni. j3i.z.iit,,Cooglc xeni. 

La Ghinttuna. Si cuDta ca c^era 'na vota un maritu e 'na moggbieri. 
Lii maritu facennu la matina la spisa, purtava la carai e 
la pasta dicenna a la magghierì:— • Oocita, ca cu sti cosi 
n'avemu a'ricriarì. ■ Iddu nisciu; e la mugghierì iju ni 
la cucina prl cociri ed apparicchiari sii cosi. Comu eraao 
menzi cotti, amraucciuni dì lu maritu, accnmìnsau a ta- 
starli ; tastaunu tastaunu si li mangia tutti. Poi ci vinai 
*na farnicia ' pinsannu chi si arricugghia so marita. K 
pinsau di dirici chi si li mangiau la gatta. Sona minzijor- 
Du, e si ritira lu maritu Tacennu primura pri mangiari; e 
la chiamau di nomu. — > Gonza la tavula, Nina, ca ora man- 
giamu; già In pitittu mi sta affirrannu prì darreri In cozzu. t 
La mugghierì cunfusa:— • Chi haju a cunzarì tavula! La 
gatta si mangiau tutti cosi,., t Lu poviru maritu, vìdennu 
chi idda di jornu in jornu Tacia accussi, nisciu pri dìspj- 
ratu, mortn di pitittn, 'mniezzula chiazza. Pri sorti, men- 
tri era passiannu, ci 'ncuntran un cumpari e ci dissi: — 
f Cumpari, chi aviti? . — i Chi vogghia aviri 1 ca sugnu 
aftlittu e angustiato IHavi tri jorna chi nun mangiu. Accal- 
tu la spisa, la portu a me mugghieri e idda si fa mangiari 

' furniria, lo slesso che firnieia, sollrciiajine, nff.inno per qualche i.z.iit,,C00glc LA GHIUTTUNA. 301 

tutti COSÌ di la gatta... < Si vOta so cuoipari e cci dici: 
— < Nun c'è Denti; vi In dagnu iu In riparn; vi dagDu 
'na naci, 'na iiiiénnula, 'na castagna, e 'na nucidda; li niit- 
litì ni li spicùna di la càmmara S e cu chisti vi fazzu vi- 
dirì ca mangirriti vui sulu e idda nO'> Lu oiaritu, fatta 
jorna, si iivaa e iju a piggbiarì la spisa. Dici a la mug- 
gbieri: — < Ccà c'è la spisa; basta pirò chi Dun ti la fai 
mangiari di la gatta. • Idda a mìnzijornu iju ni la cu- 
cina a lu solitu prì mettili a cocirì la carni. A mezza cul- 
tura, la misi a tastari stinnennu la manu. Comu spingi 
la mana a la vucca senti diri da li quattro anguli di la 
cucina : 

I Olà/ che ai farai 

Senza lui non si mùngerà t * 
Comu chi idda senti la vuci, si metti a [rimari tutta jittan- 
DU vintusìtà 'n cuntinuazioni. Stizzànnusi di ccà e di ddà 
dissi 'ntra idda: — « Comu veni me raarilu, ci lu dicu ca 
ccà Dun ci pozzu stari cchiù, ca ci sunnu li spirdi. i Vinai 
so maritu, e mangiau. Idda piró nun vosi mangiari, ca ci 
Sci la 'ncagna ca vulia adduata la casa*. Iddu ci rispun- 
nia: — • Basta chi comVa mangìu iu, ca sugnu mortu di 
fami. > Comu idda sì misi a lìnguiari, so martlu ci detti 
solfati '. La mugghierì sempri dicia: — « Ccà nun ci poz- 

> Agli anguli della camera. 

' Olà ecc. Queìtu parole sono, come si vede, Jella lingua nubile ; fallo 
assai trequKiile negli iniercalari dello novelline Ji o^ni dialetto. Vedi 
»ella Nortllay^ n^ilanete dell'lHiiitlANr, l« nuv. Ili, IV, oc. 

■ Ca ci fili ec. Gli fece il broncio, perché volea appigionata mi' ullra 

* Appaila cumincib a parlare con petalanza {Ungakri, lingueggiare), 
il mariio la picchiò per b^ne. SuJ/ali, da loifa, lalfiari (lastODiire, bat- 
ter Is solfa) e tulfata (bastonata). Dgilizedb^COOglC 302 FIABE, NOVELLE, BÀOCOKTI EC. 

zu stari cchià I ■ Cangiarti casa s^ipri e mitteana tu oia- 
rìtn la nuci, la nacidda, la mièonula, e la castagna a li 
spicùna di la casa, idda si rìddnein a lirànsi dda tìzìq. 

Favnla ditta, favula scrìtta, 

Diciti la vostra ca la mia è ditta. 

Polizzi-Generosa *. 

VARIANTI E BISCO.ITBI 

Confronta con It tMe eattnette, tratt. 4 delli fiiorn. W àtì 
Canto dt li tmttti. Si raffronti anche il prineipìo di eua eùl 
principio della seguente. 

' Raecolu dal sig. Vincenzo Gisl3D|a. i,z.iit>,Goog[c xcrv. 

Li tetti TlBtnBzi. 

Ce' era 'aa vota 'na vicchiaredda. Sta vicctiiaredda avia 
'na nipati, e coi facia fari lutti li cosi di casa; ìdda dì* 
scia, e java a Tuscàrisi ]u pani. 'Na jurnata purtò a )a 
casa setti testi d'agneddu; li duna a la nipati e coi dici: 
^ Tanàsia ^ io nesciu; tu cocitni sti setti testi, ca quanna 
aggira, nai li manciamu. • La picciotta plgghia ddi lesti 
e li misi a còciri. Ce' era la gatta vicioii : e coiuu sintia 
la ciàum dicia: 

( Heu meut 

Menza tu e meoza ea ! i 
La picciotta pigghia 'na testa di cìiiddi; menza nnì duna 
a la gatta , e menza si la mancia idda. Si vAia ta gatta 
'n'àutra vota: 

( Heu meu t 

Menza tu e menza en I * 
La picciotta ani pigghia 'n'àutra e la sparli, mità a la 
gatta , e mità idda. La gatta 'un si cnitau , e si misi a 
chiàaciri arreri : 

t Hea meu I 

Henza tu e menza eu I • 
'Nsamnia a unaanna, li seui testi calàru tutti una la 

' 11 uDto paironodi Fiurniii, ovs è aula dame nccoli» questa fla- 
ia, è S. Aunuia: gl'CO purchi mulii noiaini • JoDiie li chiamano coir 
goetio non». Dgilizedb^COOglC 304 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

stomaca di 'Tanàsia e di la gatta. Qaannu li testi fiaem, 
U picciotia si misi 'n cuofusioni e si misi a graltarì la 
testa:— < E corno fazzu, Quannu veni me D3DQa?l • E 
'un sapenou comu fari, grapi la porta, e scappa, lassannu 
la casa a gamm' air aria. 

Catuina cainina, capitò 'nta 'na campagna di cliistì; ta* 
lia 'n terra, e vidi atluppateddi '; hqì pigghia ''m pocu e 
si DQi fa 'na beltà callana, e dui belli braccialetti ; e si 
li 'nfila. La sira cci scurau 'nta 'na campagna; stanca e 
sdisulata si jìttau sulta un arvulu e s' appinnicau. Cu' 
passanu ? tri fati; e comu la vidìnu, dici la cchiù granoi: 
— < Chi mi pari piatusa sta giuvinal lo cci (lagna pi doDU 
chi addivintassi ccliiù bedda chi è. » — • E io, dici la 
mizzana, chi sti cosi chi bavi a lu coddu e a li pusa cci 
putissiru addiviotari perni domanti e petri priziusi. • — 
f E io, dici la cchiù nica, chi putissi pigghiarì uu Rei > 
E spireni. 5' arrnspìgghia Tanàsia, e si vidi li braccialetla 
e la cullana tutti di cosi priziusi ; dici: — < E cu' mi ha 
fattu stu beni ? Lu Signuri cci l' arrenni 1 » 

Lassamu a idda e pìgghiamu a la nanna. La nanna comu 
s'arricuggbiu e vifti la casa sbarrachìata. Tossa di li testi, 
eia nipnti fujuta, si sucau:— •Gesù! tutti si U manciaul* 
E si metti a tìrrìàrisi casa casa dicennu: — < Tutti si li 
manciau. > Locca e 'mpatidduta nisciu di la casa; pinsa- 
va, pinsava, poi dicia : — t Tutti si li manciau I... > e Mo 
si putia (lari paci. 

'Na jurnata la Riuzzu iju a caccia; e ^nni va a capita? 
una dda stissa campagna unni ce' era Tanàsia , bedda , 

' AUufpaleddi, marinelle, specie di chiocciole^ helix naiieoidei Drap. ,i.z«it>>Cooglc LI SETTI TISTUZ2I. 305 

bedild qaanm lu Suli e la Laoa. Coma scontra sta bedda 
gìuvìDa, dici: — «Ohi chi gran caccia !— E tu ccà clii fai?» 
La picciotta cci cunlau la cosa, e lu RiuzzUjtàuda cànda 
si cci spigan, e si la purtò a palazzu. 'N tempu 'na si- 
màua fora fatti li capitulì, e lu Riuzzu si maritò cu'Ta- 
nàsia: e stavauu tutti dui cuatentt gadennusi la capiddu 
di 'n testa. 

Ora succedi ca la vecchia caminaouu caminanou trasi 
'ata la citati unni ce' era 'Tanàsia. Trasi e passa di lu 
Palazzu riali, unni cc'era affaccìalu la Riuzzu e "Tanàsia. 
Tanàsia cocnu la vitti la rìcanusciu; dici: — ■ Chìsta me 
nanna è. — Subbitu, cammareri, scinniti uni sta vicchìa- 
redda e diciticci ca accblaua a Palazzu, cacc'éalloggiu e 
mancjari pi idda. > Lu cammareri va. — < Bona donna, 
dici la Riggina ca cc'é alloggiu e manciari pi vai; acchia- 
nati. • La vecchia, comu s' 'un l'avissi 'ntisa, java dicen- 
nu sempri: — > Tutti si li manciau ! > e sì sucava. Lu cam- 
mareri torna noi la Riggina: — ■ Maistà, la vecchia nuu 
senti; cci liei la 'ramasciata, e cci 'ntisi diri « Tutti si li 
manciaut*e havi 'uà patacia ca fa scantari '.> La Riggt- 
nedda chiama a n^àutra, e cci fa fari la stissa cosa; comu la 
cammareri va nna la vecchia, la vecchia s'aggbinttia e di- 
cia: < Tutti si li manciau l » Quannu la Rigginedda 'ntisi ac- 
cussì, dissi 'nta idda: — • Gesù ! ancora a lì tistuzzi pensa I 
E si chista acchiana e mi sbrtogna, io aoni m'hé jiri 
a^nfìlarì?! Vecchia affamata! ca ddoppa un annu, ancora 

' B un alTnnno <!.> f;ir paura. (Ptlodii, voce speciale ilei lerriiorio di 
Ficnrazii ciuf ealacina per febbre I«nla e leggiera; mignttti per mi- Dgilizedb^COOglC 306 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

(jhianci dui schiffi di testi I • Si vOla poi ca li cammareri 
e cci dici: — « Subbita, ordini e cnmannu mio, piggbiaii 
a sta vecchia magàra, jiititila d'un floi^rafli appinni- 
nu. • Li cammareri hanno pisghiata dda vecchia, f hannu 
'mmurdalu; tiritùffiti I e la sdirnibbaru di lu rmistruni. 
Tanàsia si guadia cu lu Riuzzu. 

E arristaru fliicì e cuntenti, 

E naàtri ccà senza nenti. 

Ficamszi *. 

VARIANTI E msCOMTRI 

It princìpio è simile alla prec!7ilente e alla 84 delle SicU. 
léàrchen. Per la drcoslanza della vecchia che non sa darsi pace 
delle sette teste perdute, vedi la oostra XCII. Il duuo delle 
fitle È nella LSI, e meglio nella 73 delle Sic. Màvchen. 

Questa novella mi sembra incompleta, o precipitala verso la i,z.iit>,Coogle xcv. 

L'aoula ohi sona \ 

'Sa vota s'arriccunta ca cc'era un mircaiiti, ch'avieva 
Iri lìUi màsculi; Junnicchì dissi lu granili : — • Jeu mi 
vajii scarliennu di li miei Idèghi *, e voUa la mia parti 
(li beni, ca vcliu jiri a Tari 'na raircanzia. • Lu patri, ad- 
duturato, cci dissi : — i E comu mi vuol lassari I » Ar- 
rispnsi lu QIIu : — • Papà , jeu mi vollu divièrliri a ma 
piaciri e nun sàcciu uenti '. • Lu patii vitiiunnu ca mi 
PDòttilu pirsnadiri, a stu Qllu, s'tia chiamala un capitana 
di li so' bastimenti e cci l'ha raccumannatu ; — < ca me 
flUu, dici, jè di prima nisclula. » Cci ha dalu la parti di 
li soi beni, e stu picciottu ha partutu cu la grazia di Diu. 
Partiu e iju a Napuli. Subbiti! cci hannu scatliatu li du- 
gauieri ': — • Aviti a pagari la Dugana. • — • E unni ' (Jjesla novullu i Ji Ueraci -Siculo, una dulie parUle jiiù r^r.osi; de- 
risola. L-i a la caraiiemlio* i di rauiare ìli iloppi;i JI h gì ilali^ii» . e 
però si ha per |Ufu figlio, pillari pei pigliarf. vollu per voyliir, lalliiii e 
lullafu per tagliare, (agfialu; tevollu p«r ledigli; mUlfu piT megli; mn- 
raviUa per maraviglia, lispillàrii per rÌKegtiani, Iravailn per liana- 
gUo, mulleri prr moglieri'- 

Allro caratteri! non s-mpre cosianle é la g davauti h lelter» n iìi-IIj 
voci idea, lira, nuòiii ecu., e quindi idtga. gora, nugàtri, 

' Io Dii vado già scallrendo nelle mie idee; io soii già f^lto .uaUm. (I- 
dtga per iilra. della parlala). 

' Subilo son andai i il» lui i doganieri. Dgilizedb^COOglC 308 FIABE, SOVELLE, RACCOSTI EC. 

si paga sia Dugana?» — 'A Palazzu rialil • Lu picctuottu 
s'ha pillalu qualtru piezzi dì roblu, e lia jata a Palazzu 
rìali. A lu puiluni di Palazzu riali truvó lu millesimu * : 
Cu 'ntó un annu, un misi e un juomu trova »nia filla , 
si la pillirà pi spuia; e cu'' nu la trova, si cci divi dicapi- 
tari la vita. 

Acchianatu a Palazzu riali: — • A piedi di Vostra Riali 
Haistàt * — e Ha' pagatu la tua Dugana? * cci dissi lu 
Re. — • L'iiaju pagatu, Riali Maiala ; ma arrivaona a la 
purtuni haju truvatu un millesimu, ca cu' 'nta un auDu, 
un misi e un jaornu trova a vostra filla, si la pillirà pi 
spusa. Ora jeu la vollu ctrcari jeu a vostra filla. » — « Si, 
cci dici In He; ma 'seminati lu millesima prima ca tu ti 
'ntraduci 'nta chistu fattu '. > — < Maistà, jeu lu mille- 
simu mi l'iiaju 'samtnatu beni, e mi vollu metliri a la 
'mprisa. > Lu Re vidiennu la so ostinazioni, cci detti li 
chiavi e cci dissi : — * Divtèrtiti! » 

Stn giuvini furriau un annu, un misi e un juornu 'nla 
sta palazzu; arrivannu a lu tempu stabiliCu s'ita prisin- 
tatu 3 la Re : — • Maistà, la furlana m'tia tradutu; si pi 
grazia mi valiti aggraziarì la vita, jeu su' cuntenti; ma- 
sinnó ccù ce" è la me pìrsuna. » Lu Re , nun vulennnla 
aggraziar!, tira la sua spala e cci ha taltatu la tiesla. A- 
viennu 'na campana di lignu 'nta lu salnni, ad ogni le- 
sta ch'iddu tallava cu stu vinculn di sia tìlia *, i'atuc- 

' !tìÌUetÌmu, qui iscrizione. 

' SI, rispoiiilt- il re, ma medila b<'ne CsàinU-ati. esiiioiiiaii} sulla i»r;- 
zMe priniB che lu li avveiilnri n quesb impressi. 
' Ogni tcsla cb'eglì tngliava cai vincalo di questa nglia ecc. Dgilizedb^COOglC l'acola chi sona. 309 

cava a sia campana: e accussì liei cti slu povìru giuvini. 

Lu mizzaiiu di li lìlli di lu mircanli diloppu un aniiu 
dumanna 'n grazia a s6 palri di jiri a fari 'na mircaa- 
zia. Lu patri, scannaliatu di In prima fillu, "un vulieva; ma 
poi vidiennu ca lu fillu jera ostìnatu, cct appi a daci la 
parti di li suoi beni, sì diiamau n'àutru capìtanu e cci 
arraccumannau stu fillu e l'ha fatiu parlili. Stu fitlu pil- 
lau la vìa dì lu fraleliu. Li mannara dì lu prima fra- 
le Uu jèranu 'ncarciarali 'nta lu basUmteutu ; coma vit- 
lira bannera dì lu so patruni <, liannu jitlatu 'na varca 
'n lerra e cci hannu jutu a lu 'uconlru , e cci cunlàru 
ca la frateìlu avia jutu nnì lu Re e 'un avia turnatu 
ccbiù, e iddi aviaau arristatu ddà ^ncaicìarali. 

Trànnu a terra ', scaltìanu li duganierì di bel nuova- 
mienti; e cci ordinaru di jiri a pagari a Paiazzu rìalì la 
Dugana. Altura iddu pilla n'àutra puocu di robba; ha jutu a 
palazzu; ba yìsIu lu stissu millesima, ha pagala la sua 
Dugana, e poi cci ba Uiliu a lu Re: — < Maistà, jea vollu 
circari a vostra filb, e lu millesima l'haju 'saminalu be- 
ni. • La Re cci ha daiu li chiavi : — « Divièrtìli, fillul > 

Arrivannu all'anni), la misi, e la juornu , e nun Ira- 
vannu la filla dì lu Re, s'appì a prisintarì a lu Re ; lu 
Re ha Iràlu la sua spala , e cu granai viulenza cci ba 
tallatu la testa , e puranchì 1' ha julu a sìiuarì 'ma la 
campana di lìgnu allalu a la testa di la frati. 

Ha pìllatu lu fillu nìcu:— < Papà, li miei fratelli hanna 
avuta la sua parti, e anchi jeu vollu la mia, ca vollu jiri Dgilizedb^COOglC 310 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

a fari la mia mircanzia. • Ln patri si misi a cbiancirì prì- 
gannulo clii non partissi; ma lu flilu nn noi vosi sèntìri 
neoti, e vosi pàrtiri. Lu patri cci detti tutti li suoi parti 
di li beni, e l'ha cunsìgnatu a n'àutra capitana; e cci fa 
'n'amara spartenza. Arrivanuu ad àutn mari, scummolta nn 
timpurali lerrìbilissìmu; coma scummuliau sto timpurali, 
lì straporla a 'na terra 'ncognila, e li va a 'ofurca ''mmenza 
dui vazi ^ Lu Capitanu jetta ràncuri e afferma la basti- 
roieotu. Passannu un certa tiempu assirena statìmpiesta; 
affaccia lu patruni ^n capu di In cupirtìzzu * di )a basti- 
mientu, e vitti unu scnollu a mari '.— < Signuri Capitana, 
afTacciati, ca criju ca cci cc^è una caccia guardata; si laa- 
tu vi piaci, putemu jìri a divìrtìrinni. • Subbitu s'hanon 
misu 'nta 'na varcuzza, e liannn juta 'nta 'na gratta e tnio- 
vann du' gieganti. — t Vnliemu vidiri lu curaggin chi 
hannu cliisli dui gieganti? dici lu Capitanu. Sparamu uaa 
scupittata a pavientu *.• Coma jètlanu la scnpittala, li dai 
gieganti si jiltaru tutti dai a facci pir tierra. — < Capita- 
nu, dicìnu li marioara, cbisti suaa maacia-maccarran a cu 

' Arrivannti «ce. Arrivati in alio msr^, si «uscita (ti tenmnuMa ptr 
fi letiiiimògglùa, ai scupre, vien fuori, apparisce ecc.) un te rtìUt issimi 
lempar.ilc, e eime 9i susciu questo temporale, (esm) li [rasparla io uni 
(erra mcoijiUU e li inforca in mezio u Jue scogli, ('nfurcari, qui inu- 
glinre slrellamenle; raii, ilella parlBla, per càuli, b^lzi.) 

altiere, e ilicea di .iver Visio pocbe volle it mare in tIU sua: ecco per- 
chè non roDojie nessuna voce tecnica ili marina. La mia benamaia Aga- 
tu»B Messìa i[k questa occasiuiic avrebbe sfoderala (ulta la sua eruditton 
juarinaresca. 

' Spariamo ano schioppo in aria, di volsta. iiiz^iiuCoot^le' l'acuu chi sona. 311 

sicurizza '; percaiputiemu^Dcugnariculibìrtà.» — • Vugà- 
tri gìeganti, chi cosa faciti? • cci dumaima lu fìlLudila 
mircanti. ~ t Zappamu terra d'ora. • — -E di sta tórra 
d'oru si può aviti qualclii puocu? > — <Qaantu vi nni pia- 
ci, e quaatu vui nni vuliti. > Aviennu sta libirlà, si mi- 
sku a carriai'i lierra d'oru "ola iu so bastimientu. Lu ma- 
ri asstrìnau e accussi s'haunu misu a lu so viaggiu. Pi sua 
[lUbUiia vannu a fannu la stissa strata di l'àutri dui fra- 
telli. Arrivannu vicìnu a lì dui bastimìeoti di li dui fra- 
telli, li marinara ca eranu carciaratì cci jerua lu 'ncon- 
tru, e coi cuntàru ca li sci fratelli si an'haanu jutu pi 
jiri a pagani la Dugaoa, e nun hanuu turnata cchiù. 

Scatlianu li duganìerì, e l'obbliganu di jiri a pagari. Go- 
mu lu picciottu junci a lu Palazzu, leggi lu stissu millesi- 
mu, accliiana, paga, e, — discui-suportadiscursu— , ccifa a 
lu Re la stissa dumanoa di H frati. Lu Re nun vulia accua- 
sèDtiri; ma lu picciuottu, ostinatu, si vosi mettiti a la 
'mpriSa. 

Tultu lu juornu furriannu 'n cerca di la filla di lu Re, 
Du la potti truvari mai. Arrìvaunu aun anuu e quinnici 
juorna, si cunfuuniu li so'' idèghi e si prisenta a lu Re: 
— < Maìslà, vollu 'na grazia; mi sièntu accupatu, e vuoi- 
la pillar) aria fuori la cita. • — f Avierti, filla, ch'ha' si- 
die! juorna di tìempu, e 'nUi stu tiempu s'havì a 6niri ' Codeili gigami son cerlamenie degli sciocchi.— afaneio-macMimiiii lu 
dello fino al ISCOperiiigiaria :i'M.ipoHlani, e specialmente ai saldali bor- 
bonici; e si ricorda tuliora il proverliio: Najmlìlanu, maaeia-maeiiarruna. 

Trovo peiò clic ne' secoli passali si dicea pnre in Sicilia: SieltUmv, 
mancia-tniuciiriuni. Vedi le Cnnioni scrille dal P. Paolo 'Atania e pub- 
blicale da Andrea Colicchia in Paìcnai) nel 1663, vi\. Vili, pag. 170. j3i.z.iit,,Cooglc 312 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC 

Sta cosa. > S'ha misu 'nta la cita, e si metti a passiari. 
Cci 'ncugna 'na vecchia e la 'ncuitau tantu ca iddu cci 
cuDtan tuttu la so passaggiu. La vecchia cci dissi: -- • Vo- 
Ecenza si nn^ia jiri ni li merìcili ', e cci ba a fari una di- 
manna di fàricci 'n'àcula d'ora e d'argentu, granni <]uaQtn 
cci sta la BÒ pirsnna, cu sonetti e sinfunii ', e cu dui cliio- 
va 'd testa, ca tuccaDouli suonanu ca jè un piaciri; poi 
la càrrica e la fa passari sutta In Palazzn riali, e lu Re 
fuorsi e senza fuorsi si la fa accbianari, e la Riggioa la fa 
vidiri a la Aigginolta.* Subbitu lu picciuottn si fa fari sta 
bella àcula, e 'n lìempu vìnlìquatlr'un Pàcula fu fatta, ca 
jera 'na machina tnaistusa. Lesta chi fu, la picciaottn ra 
a pillari la tniellu giurintii di lu suo bastimientu, e Tha 
adduttrinatu comu avievanu a purtari st'àcula. Quattru 
nomini di chìsti s'hannu misn st'àcula supra li spalli, li 
gienti a fllu di spata a guardar! ' sta granni maravilla ca 
nun si nnVieva vistu mai l'eguali. Lu Ite comu la vitti 
la vosi acchianata susu; li marinara si facievanu appriari, 
ma poi cci l'acchianaru, e lu Re cci dietti un belln cum- 
plimìenlu. Cu sta gran maravilla si cuminciau a divièrtirì 
lu Re. la Riggina, e tutti cbiddi di la Curti. Li marinara 
cci lassaru st'àcula a Palazzu Diali, e si nni jern. La Rig- 
gina, ca la fiila la vulìa 'stremu beni, ha prigatu lu Re 
dì fari vidiri stu dilìziu a la Hlla. Lu Re dissi sì, e s'ha 
piDatu nna gran cnofTa ', cci ha situatu un martieddu, 'na 

' Mtrkiti, voce corroiu da arifiti, t eiit io feci ripetere più \iiìe al 
iiairaiofe. 

■ Con laoni e sinfunie. 

■ La gente slava a guardare e filo di apada. dai a doppia Bla (come 
mi sfAegb io slessu narralore). 

• Coffa, sporta. Dgilizedb^COOglC l'acula chi sona. 313 

cazzuola e 'na martiddina, ed ha scinnutu nni lu sutlir- 
raniu unni cc'era la Alla ; e cbiddu chi era dintra Vh- 
cola , chi vidia tutlu lu caminu chi facieva. Scinnieru 
selli scali; grapièru selli quarti e poi cc'era 'na filora '; 
lu Re cu ^ua meaza-canna misurau cinquanta canni, e 
iruvau 'na grasta granni. Scinniu cu la Biggina ancora, 
Sina chi arrtvau unni jera la fìlla cu 'n' àutri vinlicincu 
duozelH talli aguali a la Bigginotla ca nun si pulieva dì- 
stinguiri. Comu juncieru, cci Qciru sunart 'na bella sin- 
funia alt'àcula. Ddoppu cci lassano l'àcula ddà e si on'ac- 
chìananu: e IJ picciotli tutta la notti sì divirlieru assai. 
A lu Qlu d'agghiurnari * lu Riggtnotla si la (a parlari a lu 
so capi^u; la Bigginotta si curca e s'addormisci. Lu pie- 
cinotlu grapi lu aigrelu di Tàcula e nesci,si spoglia e si 
curca cu la Bigginotta. Idda sì rispilla; -~OJà/ grida, ma 
iddu cci allappa la vucca e cci dici: — tZitlUjCajea haju 
travallatu lanln pri vèniri ccà nni tia. Si tu gridi m'arrui- 
nì. > La Bigginotla capiu, e tutta la matinata si divirlieru. 
Quanna fa ura di sparlirisi Tunu di l'àutru, idda cci dissi: 
— 1 Vidi ca quannu mèo patri ti vidi arrivatu ccà, ti 
metti n'àatra binculu, e ti dici:— Ora quannu lu arrivi 
jnsQ, hai a distingaìri a ina Alla 'mmenzu di vintìqaat- 
iru dunzelli. Tu a primu cuorpu ti l'ha' jìri a'bbrazzari e 
chissà Tarresta pi mulleri. — Vidi ca tulli vinlicincu a- 
vìemu li scuocchi 'n testa * lutti d'un culurì; jeu l'haju 
di i)''àalru culari. Nu sballari, sai * I altrimenti mi pter- 

' Filora ftt flora. 

' Qiianil'era per far giorno. 

' Bada bene che tulle ìi doiizelle abbiamo un iiaslro su' capelli. 

' Non i£b>|liar<, sai 1 Dgilizedb^COOglC 314 FIABE, NOVELLE, RACCONTI ZC. 

di. > Ca st'accuordu, spimtau lu Suli. La Rìggiaotta vosi 
lu café e la culaziooi bella accumpagData ', pìrchi jera 
slanca di la notti. Hanciau la Rigginotla cu la picciootta, 
e puoi iddu si 'nchiuìju 'nta Pacala, e ìdda cunlinuau a 
falla sunari, ed era un triunfu *. Lu 'onumani lu patri 
scinniu a vìdìri la Hlla , e fàricci acchianari ràcula. Si 
nii'accbìanao; li quattru marinara si jeru a pilEari rài:ula, e 
si la purlaru, tulli cuntenli ca 'nta l'àcuia nun cc'era nuddn 
sdisàggiu. Appena sghimmàru ' di Palazzu rìali, currera 
pi la so putia, tìciru a muddicalli a muddicalii ' Pacala, 
rarricamparu ', e la jeru a jittari a mari. Lu picciaottn 
ha fattu turnari sti marinara a buordu, e iddu s^ha pri- 
sintatu a piedi di so Maistàtuttu malincunusu. So MaislJi 
cci dici : — « Ebbeni , betlu giuvini , puocu sa' li vostri 
juorni: pinsàticci. > — » È nenti, Maistà : ora cierca 'n'àtì^ 
vota; jeu criju ca sugnu a locu d'eternità '; ma prima di 
mnòriri ; jeu vuoUu fari un tasta pi tutti li mura e li ■ Vi>ll« lawUxiorie. ma ben aoalaaiìosa.— Aeatmpajrutlu o aeeumfia- 
gnaleddu. add. lii cosa abboDilanle, ben falla, ben messa, ben correila- 

' TV'Wn/u, qui f OS» bellissimHda imparadisare. 

' SiiWinniai-i (in l'alerico igummitri. for» corr.i[io da »so»>6rore> u- 

* I iouno anche a miUicaUiamillitaW, per s gnifìcare a molliche a mol- 
liche, a pezzi n pez^i, in frantumi. 

' Arricampari, qui r^iccogliere. 

' Io son persnascichB(la mia causa ù perduta, e, condannato a marie), 
sono p T passiire all'aiirn viia, all'eiemita. 

Vednsi come nelle frasi più indilTerenli , il popola ha Tede nellu vita Dgilizedb^COOglC lVcula chi sona. 31S 

'Dcantaneri di lu Palazzu '. » — « Si, fillu miu, pillati tutta 
la lìbirlà chi vuoi. • 

E la picciuoltu ha misu a girari tuttu tu Palazzi!, e 
taolu tastìau, fina ca arrìvau unni iddu sapia lu sigretu. 
Seoli tubbiari unni cc'era lu tuona ', e lu vosi vìdiri. 
Lu Re s'accurava ; ma lu picciuottu cci dissi : — . Vui 
chiauciti la muru, HaJslà; ma jeu haju a pinsarì pi la mìa 
vita. • Sfnnnau, e vitti una porta, trova la scala, e scinni 
e sciuni; e ammàtula lu Re dicia : — • Bada ca dduoca 
iruflvi un liuni t • Iddu vosi scìunìri sempri. Arrivanita 
a la filora, si pilla la menza-canna, e, fìnta cajucava, mi- 
surò li cinquanta canni di tirrenu. A li cinquanta canni, 
Iravò la grasta; la spinci. La Re grida : — t Nun mi la 
guastali sta grasla ! > ma iddu firau avanti. Lu Re cci 
dissi : — < Gora tu ha' truvatu a me filia; ma cc'ó ancora 
Vàtra cosa; me lilla è 'mmienzu vintiquattru dunzelli; si 
tu nuD la conusci 'mmienzu a tutti a la prima allacciata, 
to cci pìerdi la vita. • Si prisièntanu vinticincu dunzelli, 
tutti vistati aguali. Iddu guarda la scuocca di n'àutru 
cnlurì, e si jelta e si l'abbrazza. Accussì la ^nzirtau. Ac- 
chinnàu susu; lu picciuottu ha Tattu véniri a so patri, e 
davanti d'iddu s'ha marilatu a la Rigginotta. 

Iddi arristaru filici •' cunlenti 

E nui senza aviri mnti. 

Geraci-Sicuto ". 

' Ma prima ch'io uiimmi, vlp' f^tre un saggio su iiille W parati e i tan ■ 
luhi {lei paiiizio. 

' S'jcforge die in un piiiilo il muro rinionava ileniro. 

' L'ho raccollo ilali^i liacca di un mulaltiere a nome Giuseppe Aniista. 
presemi il sig. Luciano Consolo ili Caunia e figlio suo Anionio Consolo 
di Alimei». Dgilizedb^COOglC 316 riAB£, NOVELLE, RACCONTF, EC. 

VARIANTI E BISCOSTRl. 

l» Be FivravaDti {Palazxo-Adriano) 

Questo Re Piaravante avea una fìglia, e la nascose nei proprio 
palazzo, colia promessa di darla in moglie a cbi fra tre giorni la 
troverebbe, macella minaccia di far morire chi non la trove- 
rebbe. Undici nobili vi perdettero la vita. Duodecimo, un 6gIio 
d'oreOce con un'aquila d'amore tutta a musiche e a suoni, volle 
tentarne l'irnpreaa. Al tuono di gaest'aguila ballavano gli ani- 
mali e facevano icherii di corta. Fioravante fé" scendere que- 
El' aquila alla figlia nel sotterraneo ov'ella stava con 11 don- 
zelle. La notte il giovane asci, e prima che altro sorbi il caffè 
pronto per la principessa. Ella gridai gliene portarono un al- 
tro; lo slesso. Alla terza volta egli si svelo. Era affamato ; la 
principessa si fé' venire un piccione, e di quello confortò l'a- 
njante. cui avverti di venire a ricercare di lei sotto due mat- 
toni della stanza da letto del padre, seguale colle lettere B eC 
■ Mio padre, soggiunge ella, dirà; — La principessa è fra f 1 da- 
me; volete conoscerla al hallo o al far calza * — Rispondi — Al 
ballo. Nel ballo, io mi ti getterò alle braccia. Chiedi me, al' 
lora. ■ E gli diede un diamantino col nome suo. Tutto* fii e- 
aeguito a puntino nella ricerca, e l'oreftce e la principessa fu- 
rono Re e Regina. 

Questa novella è greca albanese di Sicilia e fu raccontata 
da Antonino Capilo, villico, sui 40 anni. 

Una versione siciliana è in Goxzh.nbach, n. 6S: fom goldnen 
LS'oen (Il leon d'oro). Una versione toscana di S. Stefano in 
Calcinaja è in De Guber.vatis. n. VII : L'Argentofo. 

La medesima novella trovasi narrata da $er Giova.vsi Fio- 
rentino, nel suo Pecorone. Giorn. IX, n. i: ■ Arrìgh>^tto Tigliuolo 
dell'imperatore, nascoso dentro un'aquila d'oro, entra ìn ca- Dgilizedb^COOglC l'acola cu sona. 317 

mera della lìgltuoh del re d'Araona, e. fallo accordo con essa, 
la porta per mare in Alemagna ecc. ■ 

Nel Libro d'arme e d'av\ore nomato Mambriano compoito p«r 
Fu. Cieco da Ftrrara, novamente stampato. (Ven. per Giorgio 
de Rusconi i^ di IX agoslo UCCCCCXl) il canlo 11 è un episo- 
dio che corre pure in un libretto a stampa popolare col ti- 
tolo: La storia perché si dice > L' é fatto il becco all' oca • (In 
Bologna, alla Colomba, con approv. — Ve d'è ediitoni del 1683). 
In esso si racconta che Licanoro re di Cipri ebbe una figlia 
a nome Alccnia, cui per consiglio degli astrologi chiuse con 
13 ragazze e una nudrice dentro un palazzo con giardino cir- 
condalo da altissime mura, tino a' IS anni di etàj che njì Css- 
sandro, A^lio del conte Gianni di Famagcsta, e ricco e gene- 
roso giovane, visitato in sua villa dai re fu costretto da lui, 
pena la morte, di trovargli nel regio palazzo la figlia Alcenia: 
a ciò spingendosi il re per aver letto in un vaso di Cassan- 
dro che per danari si ottiene lutto. Cassandre, aiutalo dalla 
propria nudrice, si fé' fare una bell'oca d'oro, che cantava nelle 
più belle maniere; entro la quale, guidato dalla nudrice, finta 
mora, fu portato al palazzo del re, e dal re al palagio d'Alcenia. 
fiitenula quivi l'oca due mesi, Cissandro si potÈ, e bene, in- 
tendere con Alcenia; e Analmenle riportala l'oca al re. Cassan- 
dre ripresenlossi alla Corte ed ottenne la principessa, (in que- 
sta novella s'è veduta la mitologica trasformazione di Giove 
in cigno). 

Paolo Mlndcci raccontò questa novella nelle note al Mat- 
mantite del Lipfi a proposilo del cantare XI, st. 30; Defeh- 
OBNTB Sacchj nelle sue Novelle e Bacconti {UWano, 1836), Pico 
Luftì di Vossano (Ludovico Passerini di Fermo) nel Saggio di 
modi dt dire proverbiali e di motti popolari italiani spiegati e 
commentali, paji. 343 (Ctonia, tip. Sinlmberghi I87i). 

Le prove tentate dai tre fratelli richiamano alla prima parte Dgilizedb^COOglC 318 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EG. 

della nov. I. giorn. IV del Pecorone. L'oitian condiiione sta- 
bilila dal re di conoscere I.1 figlili in mezzo alle donzelle, ri- 
chiama a circostanza consimile della fav. i. nolte V. dello 
Strapirola, in cui il re d'Olanda concede una delle sue due 
figlinole a Guerrino se e^li saprì scegliersi quella dai capelli 
d'oro coperta da veli. Guerrino la conosce a un calabrone che 
le sì aggira attorno, e che ella scaccia da sé per ben tre volle. 
Onesta circostanza del segno è pure nella XXIV delle novelline 
del Db GuBEHKATis e n^tl' Acuta, versione inedita di Palernto. 
la qnale non mi è stalo possibile di raccogliere per intiero, e 
di riassumere per la presente nota, — Nelle Sieil. Ilartken, n. 
tO nn ladro si nasconde in Un'aquila d'argento; e n. 33, in una 
statua d'argento di S. Nicola. 

Vedi la 6B delle Vergitichende Anmerkungen del Kiìhlsr alle 
Sic, M&rchen, e la novella seguente, che è una bella variaute- Dgilizedb^COOglC XCVL 
L'àcula d'oru. 'Na vota si cunta e s'arriccunta ca cc'era unu pulenti 
riccu, un bellu gìuvinì riccuni , chi nun avia a nuJUu. 
Comu mio sì vulia marìtari , fràbbica un graoniusu pa- 
lazzu chi tinia se' migghia, cu lii gran dinani ch'avta, e 
si carruzziava cu la carrozza iddu sulu dintra stn gran 
palazzu. E poi ce! misi la scrittura chi dicia : 
t Cu' havi dinari fa ctiiildu chi voli, 
> Cu'' havi bon cavallu va unni voli. > 

Passa e passa 'na jurnata lu Re, e leggi lu scriitn. — 
• Ah, 'nca lu (dici) si' cchiù putenti di mìa ?! Ma talia 
ccà! chi tu 'ntra un annu, un misi e un jornu mi 
dici unni è misa me figghia, o cliì eu ti fazzu livari la 
testa. » Accussi cci dissi a ddu bellu giuvini, doppu chi 
la liei chiamarì; 6 sì nni partiti forti ourrivatu, muzzicàn- 
uusi tnttn. 

Iddu niischìnu, lu giuvini, si pigghlau 'bbuananti cól- 
lura di chistu; misi la grunna. 'mbriggliia lu cavaddu, e 
^iddìatu ^i metti cauiìna , camina a la vìntura , fina chi 
junciu a un paisi. Comu arriva ddà, si vittiru 'ntra d'iddi 
galantomini : — tOh, e vui ch'aviti, poviru galantomu , 
ca siti accussi siddìatu? • — « E ch'hé ad aviri, lassatimi 
stari I 'Nca eu, accussi ed accasai , sugnn riccu putenti ; 
nun haju a nuddu, e spiociì un magnu palazzu accussi 
ed 3CCUSSÌ, e cci misi la scrittura; passa lu Re, e si nni Dgilizedb^COOglC 3ZU HABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

pigghia gilusia, e m'annoia, e mi voli tivari la testa si 
nun ci dicu onD''é &ù figghia e 'un coi dugau In sìgaalì.> 

— < Nenti, signuri , è troppu ammaraggialu vossia e si 
cuQfuaniu ! Nn'havi dinari ? > — < Clii voli diri t Nn'haja 
guantu nni vulili. • — • 'Xca cliìssu è nenti : ora cci ad- 
dìltu comu s'havi a fari '. Facemn un'àcula d'oru, granni 
e prizìusa, cu lu pizza e li pedi d'argentu, cu Tocchi di 
du' pelri domanti, "nsumma tutta 'na massa di ricchizzi, ma 
cci voli guattru misi pri falla. Ma nenti, signuri men, tem- 
pu e (lìDari cci voli e la facemu, e tutti cosi sa' nenti. ■ 

Trabbiiccanu quattru misi: dici: — «Signuri, Tacala è 
lesta ! > Ad iddu, a lu giavini , lu cunsignaru diatra di 
Tàcula; la mèttinu supra d' ao carruzzuneddu e la can- 
nuciann paisi, paisi, fina chi battina a li porli di so Mai- 
sLò, noi lu Re.— Meati pri mìa; la Ite a chistu tali cci vi- 
nia parenti strilla, a chistu chi misi dtnlra di Pacala a 
lu bella giavini. Hannu juaciula naìlu Re.— «Uaistà, di- 
ci , viditi chi beiràcula d'oru e d'argeutu? Oh sì la vi- 
dìssi me niputi (ca era lìgghia di la Re) chi gioia e fe- 
sta chi nn'avissi di fari ! • — < E comu (dici lu Re), chi 
valiti chi cci facissi vidìri com'ora, ca la legna ammuc- 
ciaia 'iitra lì càmmari sulla terra, pri certa scropa meu ? > 

— « Oh, caru parenti Re, dici chiddu : e pirchi naa cci 
Taviti a fari vidirì, ora ca l'baju partatu apposla ccà pri 
farivilla gudiri e duricci spassa a idda I Tutti i'aggenti 
acclamanu a 'na vaci: « CA' è priziusa I eh'' è machinusa t 
chi cosa galanti I * e va' nun la valiti fari vidiri a la Rig- 
ginedda.> — >'Nca basta, dici lu Re, facemaccìlla vidiri. > 

' AdesDO II' ijetio comu Klla lia fare. Dgilizedb^COOglC l'acdla d'obii. 321 

L^haDoa ti-dsutu diatra, e la purtara a vidirì a la Rig- 
giuedda 'nta ti càmmari sutta terra. — i Oh , ziti meu , 
ch'è bedda t ch^è prìziusa I dicia la figghia di lu Re; nun 
s'ha vista mai 'na cosa accassi magna, mancu 'nta la no- 
stra Curti riali ! • La sira manciaru, (icirn festa allegra- 
meati e poi si jern a curcari; e cliiddii (lu giuvini), senza 
diri mancu citt, aggiuccateddu < dintra di Pacala. Lu zia, 
C3 era 'ntrìnsicu dì la Re, arrìstaa 'nta la qaartu di la 
Rigginedda, e l'àcula d'ora a lu so lata. A menzaanotti la 
zia tocca la modda, ca cci l'avia cuncignatb idda, e l'à- 
cula si grapìa : grapi, grapi, e metti a nèsciri fora la gia- 
vini chi cc'era ammacciata. — • ivi, ca mi scantù I > dici 
la figghìa di' lu Re. — « Zitta la nipati , amspunni , ca 
nan è neotì; nun li scanlarì ca ti dichiaru tutti cosi, ed 
è megghiu prì lia e pri idda. — Chistu bella giuvini è una 
rìccu quantu lu mari, è sulu, e flci un palazzu granniusu, 
loDga se' migghia e cci misi lu scrittu accussl e accus- 
si : e pri cliistu tò patri lu Toli nóciri , e la voli dica- 
pitatu si 'n capa a Tanna, un misi e un jornu nun cci 
sapi diri unni sì' misa tu e 'un cci duna lu signali. Sarra 
ad idda, a stu bellu giuvini, ed è la furtuna di tia. > Al- 
lura la Rigginedda, ca dì lu giuvini si uD'avìa 'nnamu- 
ratu fina 'nta l'ossa, cci va 'ncontru allegramenti ; s'ha 
livatu di la jìdìtu l'aneddu so domanti e l'ha mìsu a la 
giuvini : — I Te', chistu è signali di i'amuri mia. » 
Quannu fu jornu, lu zia si susiu; s'hanna licinziatu cu 

< Aggiucealtddtt, dim. ó'aggiuetalu, appollajalo (qui ben delio dells 
maniera in cai slavu ilsrilro l'aquiJa il gJoTan>>). 

PiTRB. - Fiabe e Novelle. Voi. U. ti Dgilizedb^COOglC 322 FUBE, NOVELLK, RACCONTI EC. 

la Rìgginedda e cu lu Re , e si nn' ha tornatu a la so 
paisi cu la beiràcula dVn. 

Passàru 'na piccaredda di joraa, e Gniu !a («mpn d^un 
annu, nn misi e un jornu; e la Re mannao. prì la giu- 
vini riccu. — « Ebbeni, mi sai dari risposta ora, o l'amo 
a livari la testa ? • — « Maistà, dici, ccà cc'è la sìgnali » 
— e cci ha cunsignatu l'aneddu di so figghia. Lu Re 
amminnalia sutta la botta; calaa la testa e cci dissi : — 
t He (ìgghia è tua, ed eu ti la vogghìu maritari pirclii 
ti tocca. Ora m'addugDU ca hai ragiani di zoccu canta la 
scrittura : 

r Cu" havi dinari Tn chiddu chi voli, 
Cu" havi bon cavallu va unni voli. • 

S'hannu fattu li spunsali cu gran cuntintizza e festa 
granni : la giuvina e In giuvini Tóru (ìlici e cuntenti prt 
tutta quanta la vita, e nui ccà attorniati, cuntannu e sia- 
tennu cu li deotì munnati. 

Borgetto '. 

VAKUNTI E RISCONTRI 

Questa liovella è una bella variante della precedu'nle, eJ e 
anello tra essa e quella che segue. 

3Ji pare da non doversi pretermettere perchè evidentemenle 
k la medesima cosa dello episodio del Uambriano da me rias- 
sunto a pag. 317 di questo volume. 

Uiia lezione caste Iterminese è La pitteazia di ti grana, che 
pia comunemente esce col titolo Lu Unni. 

' Riic.'onr:it:i ila ^illf:l Lobpitdo e raccoUi J.i SilomoiiC'.Mnriiio, )ji.z.iit>,Cooglc It'Abbati senza picserl. 

Si raccunta, Signuri iniu, ca 'na vola 'nlra 'na cita cc'era 
^o (un) pan-ina fatta Abbati, ca si maatinia ccu carrozzi, 
cavaddì, stafFeri, coca, mastra di casa, sigritarìu, camoiare- 
ri e tanti e tanti àutri pirsuni, pi lutti li so' ricchizzi ca 
avia. Sl'Abbati non pinsava a aentt, sutataenti a mangia- 
ri, viviri e dormiri. Tutti li parrini ni avèyinu 'na gran- 
ni invidia e maceri tutti lì siculara, ' e la cbiarnàvina VAb- 
bati senza pinseri. 

'N jorna si atlruvau a passar! di sta pai^ii la Re e trat- 
tinni *; a corpo tutti li 'nnìmici di st' Abbati jeru ni la 
Re e cci lu jeru a 'ncusari S dìcéonucci: — < Riali Maì- 
stà, 'iilra stu paisi cc'è unu ccbiù filici di vai, riccuni e 
cbi non cci manca nenti di supra la terra; e si fa cliiama- 
rì VAbbali senza pinseri. 

Allura lu Re sintennu lu fattu pinsau e dissi a tutti 
chiddi ca cci Tavianu 'ncusatu: — i Signuri mei, vaitiviD- 
ni cnnlenti, ca in cci farò vèniri M pinseri 'ntra brevi 
lempu a sl'Abbati. > A corpu la Re mannau a cbiamari a 
l'Abbati, e l'Abbati flci 'mpajari la carrozza e poi ccu tu 
tira-a-quattm iju ni la Re. Lu Re cci Hci 'na bella ricì- 

' Siculara, jitar. di litataia. secutare, cbe viena ]deJ scoolo , t. ni>n i 
in ordine rrligioso. 
■ E si Sfttaà. 
' 'A'cusi>i*. (Iella porlula, p«r aautaii, accusare. Dgilizedb^COOglC 324 FUBE, NOVELLE, RACCONTI, EC 

vata e si lu 'ssittau a sciancu *, parràDDucci<lÌ tanti così. 
Poi airurtimaia cci spijau pirclii si facia chiamari l'AlbaU 
senza pinseri; e TALbati cci arrispusi ca era pirchi iddu 
si sinlia libiru e senza pioseri, e chi a tutti li soj granai 
'Dtressi cci piosavaiiu li so' 'mpigati. 

E la Re: — • Dunca signari Abbati, giacchi vai non aviti 
chi fari, mi fanti lu favuri, di cuotari tutti li stiddi a 
cci su' 'n celu, e cliissu intra tri jorni e tri aotti; e si non 
lu faritl, sariti certu dicapìlatu di la vita. • Lu poviru Ab- 
bati senza pinseri a lu sènLiri tali discursu cci cuminzau 
a trimarì lu piddizzani *, e pigghiannu licenzia a lu Re 
si ni turnau a la casa cunfusu e spavìntatu di l'atUrruri 
ca avia di 'n coddu. 

Arrivatu a la casa ed era ura di maagìari, ppi lu fra- 
storna ca avìa non vosi mangiari, e subbila si ni iju dì 
Tàstricu a guardari lu celu; ma lu puvireddu non potti vi- 
djri manca 'na stidda. Cumu scurau e niscèra li sliddi, 
Guminciau a cantari, e lu poviru Abbati li scrìviai ma ddà 
cci scurau e ddà cci agghiaruan senza aviri nudda rìsur- 
tatu. Lu cucineri, lu maslru di casa, li sigritarii, stafTeri, 
cncchìeri, e tutti ti pirsuni di casa, si misira ^n pinseri 
qaannu viltiru ca la patruni non mangiava e non vivia e 
semprì misu ca guardava airaria. Non avenna chi pinsa- 
ri, si cridèvinu ca avia nisciulu pazza. P'accurzarì, dac- 
cussì cci passàru lu primu, lu secunna e lu terza jornn 
senza putìri cuntari li stiddi, e non sapia lu poviru Ab- 
bati coma si avia a prisiiitarì a lu Re, ca pi certu lu fa- 
cia dicapitari. 

' Se lo fece sedeie s fisoco. 
■ Comìnciù a iremare a verga. Dgilizedb^COOglC l'abbati sekza PiNseni. 32S 

Finarmentì, rurtimu jornu, 'n (uh) criatu so aniicu e 
Mala di casa tantu lu cumpriau * ca lu patruni ccì cua- 
tau taUu lu tìnuri e cci dissi: — i la non haju pututu can- 
tari li stiddi, e lu Re stamatina mi farà scippari la testa. > 
Quannu la criatu 'misi tuUa In fattu, cci dissi:— < Non 
dubilati di neati, e lassati tiri a mia, ca aggiastu ìu 
la tultu.* 

'Nfatli iju a'ccallari 'n (un) grannissimu còriudi Tor,Iu 
stisi 'n lerra,e poi cci tagghiau'n pezzu di cuda, mezza arìc- 
ctiie, lantìcchia di sfàusu 'ntra tu sciancu *; doppu dissi a 
TAbbati: — i Ora ni dì jema ni lu Re, e quunnu iddìi spija 
a Vostra 'Ccillenza quanto sa' li stiddi. Vostra 'Ccillenza 
chiama a mia; iu stennu la còriu 'n terra, e poi Voscenza ■ 
cci dici — * Li stiddi di 'n celu su' quantu li pila di sta 
còriu di voi; e siccomu li pila Jittaru cchiù assai, haju du- 
vQlu tagghiarì tutta lu superchiu '. > 

L'Abbati quannu 'olisi e vitti tuttu lu fatta, s'allargau 
lu cori, urdinau la carrozza e si purtau a lu serva ni 
lu Re. Quannu lu Re vitti a TAbbati, tu salutau e doppu 
cci dissi: — « Aviti adiniputu a lu miu cumannu? > — 
• Maistà sì, cci arrispusi l'Abbati; li stiJdi su' tutti Gua- 
tali. > — •DicìIJmì quantu su'. * Allura t'Abbali chiamau 
a lu crialu, lu quali purlau In còriu e lu slisi 'n terra; 
'ntaotu lu Re nun sapennu unni avia a jiri a Hniri guar- 
dava e sicutava a spijari. 

' Tanto to pregò. 

* E poi lagHb {A bur) un pezzodì coda, mezza orecchia, un po' ili car- 
ne al fianco {Sfàatu l'b ehe es'c .lui livello, tlalta diritluia , <la1 sito 

■ E siccame i p«li ?mno in nomerò tn-iggiore ('Ielle stelle del cieln), ousX 
ho dovuta tagliare (d.il cuoio) il soverchio. Dgilizedb^COOglC 326 FUBB, NOVELLE, aACCONTI EC 

QuaDuu lu criatu am slisu la cima, l'Abbati dissi a 
lu Re: — I Maìslà, 'ntra sii tri joroa haja nisciutu pazzu 
a cuDlarì li stiddi, e su'* tutli cantati. • — * G 'osumma 
qaaotn su', • cci dissi lu Re. — t Haistà, li stiddi di 'n cela 
su' quantu li pila di sta c6ria, e chiddi ca èriau super- 
chia cci l'appi a tagghiarì, e sn' tanti ciatiaara di miliaai; 
e si Dun valiti crtdiri a mia, facìtili cantari, ca ìu seria- 
menti vi haja purtalu la prova •. 

Atlara la Re arrìstau cu la vacca aperta e dod appi 
chi rispunnirìci ; sala cci dissi : — • Vaitiviani, campali 
quanta Nué senza pinseri, ca vi n'abbasta Tarnia; • e se- 
cassi diceonu lu lìcinzian arrlngraziàanulu e arristannu 
tu so megghiu amicu. 

L' Abbati si Di lurnaa a la casa cu lu criatu tutta al- 
legru e Astanti. Arrivatu intra, ringraaiau a la criatu, lu 
ilei mastra di casa e so amica di cuafidenza, assignàs- 
nucci di cchiù ua'unza a la jomu di vitaliziu. > 

Acireale *. 

VARIANTI E RISCONTRI 

È la stessa della III. de' PatVilipomini <^la Sovtllaja Mila- 
nese dell' iHBRiANi inlilolala El cotugh. L'ftbate si chiama.' 
• Abbaa che mangia a bev sema pensa. • I dubbi del re sono 
(re: Quante stelle è in cielo; Quante braccia di corda ci voleva 
per andare in cielo, e Che cosa pensava egli. — 11 cuoco li scio- 
glie invece dell'abate suo padrone eoa queste risposte: • i. 
Ch'el cnnla sti pel de at'asenin chi, ch'el savarà quanti steli 
gh'è in ciei. > 1. • Ti, ciappa la corda de andà sn finnà in eia! 

'^ BacMiU dal signor Pasquale Salvatore Vitto. Dgilizedb^COOglC l'abbati senza PhtSERI. 327 

e poeo de vegDi gìò e cudU quanti Iiraiza eren. > • 3. Lu, el 
pensa che mi sia on abbàa e tDi.'ecB sont el coeugh e gh'hoo 
eh i la cazziroenla de fagh pravi el bròd. • 

Questa novella è in Saccbetti, n. IV: • Meaier Bernabò si- 
gnore <ti Uelano comanda a uno abaie, che lo chiarisca di 
qualtro cose impossibili; di che uno mugnaio, vestitosi de' 
panni dello abate, per lai le chiarisce in forma, che rimane 
abate, e l'abate rimane mugnaio. • I dubbi sono: • Quanto ha 
di qui in cielo; Quanl'acqoa è in mare; Quello che si fa in ÌQ- 
feroo, e Qnello che la mia persona vale. • Le risposte sono 
date con tanta asseveranza che Bernabò dimanda come ha 
fatto egli, l'abate [finto], ad appurar tante cifre, ed egli; Che se 
le vada verilìcare. Per l'inferno dice che si squarta ed attana- 
glia come fa lui; e la sua persona va 30 danari, un danaro 
meno di G. Cristo. • 

Il dubbio l'è consimile al 1° del Uontignon, leggenda sici- 
liana (Vedi fnki. Canti pop. tic, n. 941)^ so dì che leggi l'ar- 
ticolo di F. LiBBRECHT nelle Gótt. gel. Anzeigen del 1871, pa- 
gina 6fl3-6ì. 1d forma di semplice dimanda lo stasso dubbia 
è nella nostra V, e nella Stella Diatta della Nov. vtit. dell'lH- 

Qualche cosa di simile è nella novella sancse raccontata da 
Teopista nella Tèa Tecla e Teopista di T. Graoi (Saggio di Let- 
ture varie) pag. 105 e seg. 

Questa novella si trova in altri autori. i„xii.,Googlc xcvm. 

La Tlnenti prena. 

'Na vota s'arriccunta ca cederà un mircaDti; sta mirGanli 
avla 'na piccìridda, e cci java ogni jornu uoa a'ddiman- 
Dàrìcci la limosina, ch'avia on piccìridda. Stu mircaoli 
cci pigghiò affizioni a slu piccìridda, e cci dissi a la ma- 
iri :— ■ Bona donna, vui mi lu valiti dari stu piccirid* 
da, ca vi dogna 'aa bona samma dì dinari ? * Idda cci 
la ìju a diri a In maritn, e la marita cci dissi si, mas- 
siraamenti ca la mìrcanti cci avia prumìsu ca ogni si- 
mana cci la facìa vidìri. E cci la partau. 

Sta piccìridda criscia nni la palia, e sapia ch'era frali 
e som ca la flgghia di la mìrcanti. Idda la valia béniri 
ccliiù di la pupìdda di rocchi soì. La tempu passa; Pip- 
pinu, — ca idda si chiamava Pippinu, — addivìntA gran- 
ni. 'Na jurnata a so patri cci veni 'na chiamata , ca la 
valla lu Re. La mìrcanti cci dissi : — < Pìppiau , io he 
pàrtìrì ; tu restì a gnardari lì 'Diressi ; ti raccnnaanoa a 
tì> soro. • 

La mìrcanti partia e ìja.nni la Re; Pìppina risto cb 
la som; e ogni jornu si faciana tanti carìzzì, ch'era *na 
cosa straardinaria. 'Na jumala di Duminica mentri s'ab- 
brazzavana e si vaaavanu, si nni addanau 'na Principìssa 
chi stava 'n facci d'iddi. Altura piasò a la mali; dici : — 
t 'N vìnennu la mìrcanti, io cci Thè cantari sta cosa.* 
Coma la mìrcanti tarnau, la Prìncipissa lu mannó a chia- 
mari, e cci cuntaa lu tutta. Lu mìrcanti 'n vìdèonasi rim- 
pruviratu di la Principìssa, va a la casa 'ncularatu, pig- Dgilizedb^COOglC IV TINEMl PREND. 3Ì& 

ghia la meaza scusa e nnì manna a Pìppinu di la putia. 
Idda sapenna ca lu patri nni mannó a so frati , si misi 
a fari un casa di diavulu. 

Jamu a Pippinu. Pippinu comu nni fu mannatu, si iju 
a Tari surdalu. La lìgghia di lu mircanti vìnni a sapiri 
sta cosa, piggtiia 'na bona summa di munita d'orn, si vesti 
d'omu e lassa la casa di so palrì. Comu si uni ija, si iju 
a scrivìri pi surdatu nni lu stissu Riggimenta di Pippinu. 
Prummisi dinari,— finta ca Rei valinlizzi ammazzannu latri 
chi l'assartàro, — e avanzò Capurali. Odoppu quarchi misi, 
'n'atra V3lintizza;misì li 'rapegni,e avanzò Sargenll, "Senna 
chi fu Sargenti, appi lu pinseri d'essiri avanzatii finenti. 
Prumisì 'n'àtra summa e fu avanzata Tinentì. Comu fu 
Tinenti cci tuccava la càmmara nna lu stissu paìazzu di 
la He; e cci tuccava lu trabbanti *; misi a firriari lu Rig- 
gimenta, e si pigghiò pi trabbanti a Pippinu. Pippinu la 
pulìa canusciri? 

'Nta la càmmara, idda cci cumincìò a 'nsignari li versi 
di la casa, e cci dici : — «Li vidi sti stivaletti ? una l'ap- 
puìiizii lu, e una l'appulizziu io. • Fu ara di la pranzu; 
e lu Tinenti si lu Sci assittari ca ìddu; e a Pippinu ma- 
cari cci paria mala ca lu so Tinenti cci Java sta cunlì- 
denza. A la flnuta di manciari cci delti dudici tari : — 
« Te', Pippinu, va divertiti. • A Pippinu cci vinni lu cori. 

La sira, Pippinu si ija a curcari; lu 'noumani, la stissa 
cosa; poi cci dissi: — < Pippinu, tu cu' si' ? com'è ca si' sur- 
datu? Cuntamì lu tò passaggiu. * E lu Pippiau cci cantò 

' E g^i speiinTi il solJiilo. (rraMaitit, ordinania, soldato »' serrili 
à'an ufficiale). Dgilizedb^COOglC 330 FIABE, NOVELLE, RAGCOISTl EC. 

tultu la passaggiu. Ousddu arrivò a parrari dMdda, lu 
Tineoti cci dissi : — • E tu la vulivi beni a idda? • — 
I Sicura ca la vulia beni; ma allora la vulìa bòniri co- 
mu 'oa soni mia, pirchì io nun sapia ca idda 'un m'era 
som. • Idda cci delti n'dlri dudìci tari, e lu fici jiri a 
cauiinaia. La sira : — • Pippiau , a tocu di cuDzàrili lu 
letlu sula, coDzatiilu allatu lu mio. • Lu trabbaoli fici 
comu cci urdìnau. La nolli idda si cci sviiau; Suiu. 

Ddoppu jorna lu Tinenti fa malatu; La panza cci ingras- 
sava; e pi jucari dicianu : Lu Tinenti è prenut lu Tinen- 
ti èprenuf Ma tu dicianu pi jucari. Versu )i setti misi 
la malatia sicutava , la pauza unciava semprì ; diciau ti 
medici : — «È trupicia *. • Vinoiru li novi misi , a In 
Tinenti cci viuniru li dulura; dicinu li medici : — «Chi 
si pò fari ? comu si perda *, ca è morta ?... • Mentri li 
medici lu spiranzaru ', la Tinenti figghia, e fa un beddu 
ligghiu màscula. La cosa si sappi; 'nlaluPalazzu dicianu: 
— < Figghìoli, lu Tinenti Qgghiau ! lu Tinenti figghiau ! > 
Iju a raricchia dì lu Re; e lu Re si mannò a chiamar! a 
In trabbantì; iddu si putia ammucciari ? Cci cunlaa uaa 
di tutlu. Lu Re fici scrìviri a lu patri di la picciotta, e 
lu Sci vèniri. Veni la patri, sì mariiau la figghia ca Pip- 
pìnu, e si li partau cu lu picciriddu a la casa c'ud gran 
cumpriminluni di lu Re. 

Iddi arristara marìtu e muggbieri 

E naàtri comu ti sumeri. 

Palermo *. 

' È idropisU. 

■ Pireiari, tinte 'aildame per vnourlo del liquido nelb l'Iropisia. 
Far ta piruentijji. 

* ^iionzai-j, lasciare scoia sprraaia di vita. 

* Raccanialo da Luigi Haloatio. Dgilizedb^COOglC LD TINKNTI tREyV. VARIANTI E HISCONTRI. 
Lo ColuDDHlla (Poiizzi-Cenerosa). 

Una principessa reale iooarnoratasi d'no giovane soldato 
foggi con Iqì. Raggianti entrambi dal Capitano, ella si smar- 
risce, ma riesce ad uccidere il Capitano stesso. Colle vesti di 
lui si presenta in on regno, ed È promossa a Colonnello. Un 
giorno vede e riconosce in un mendicante il suo amante, e 
se lo prende per ordinanza. Svelatasi con lui. si amano in se- 
greto, lincile sgravatisi ella d'un bel bambino, si presenta al 
re, cbe la perdona e la sposa coll'amante. 

Il Bandbllo nelle sue Novelle, parte 1[ , nov. 36 racconta 
cbe > Mccola, innamorata di Lattanzio, va a servirlo vestita 
da paggio, e dopo molti casi seco si marita; e ciò che ad un 
suo fratello avvenne. ■ 

Il principio della nostra novella è simile al principio della 
Novella dtl Signor Giovanni, XXXI della HovHlaJa fior, del- 

l'iMBRIANI. Dgilizedb^COOglC XCIX. 

Ardanti e Flniina. 

Si cunta e si raccunla a lor Signuri ca cederà un Re 
e 'na Riggina. Stu Re era afflzianata assai di un Principi; 
la Biggina afBztunata di la oiuggtiierì di stu Principi ; e 
si stimavanu tantu chi quasi quasi tutta la vita di sin 
Prìncipi e sta Priucipissa passava sempri a Palazzu. La 
sira faciana 'na ionga cunvirsazioni , e lu Principi e la 
Principissa eranu custrilti.a notti avanzata, di ritirarisi a 
lu so palazzu. 'Na vota la Riggina cci dissi a lu Re: — 
< Maistà, a mia mi pari piatusa la Principissa, ca ''nta la 
notti havi a nèsciri pi rìtiràrisi a la so casa. A mia mi 
parirria megghiu chi cci dassimu un quartu 'nta lu noslni 
Palazzu: ammena 1' aveinu sempri vicini. • La Re cci ri- 
spasi. — I Si, è bona la tò pinsata. Dumani io cci nni 
parru a lu Principi. * La malina, comu arrivau lu Prin- 
cipi, lu Re cci dissi: — 'Principi, sai chi avemupinsaln? 
io ti vogghiu dari lu megghiu quartu di lu me Palazzu: 
ammenu accussì semu 'nsèmmula, e la Principissa sta sem- 
pri 'n cumpagnia cu la Riggina. • Lu Principi , cuntin- 
tuni, si nni va nni so mugghieri, e cci dici: — • Principissa 
lu sai ca lu Re 'nni voli 'nta lu so Palazzu.» La Princi- 
pissa cunientt, si priparau pi jirìsinni a Palazzu. Nun sì 
pò cuntari l'amuri chi tutti quattru si purlavanu. 'Nta 
lu cursu di lu tempii nesci gravita la Riggina , e nesci 
puru gravita la Principissa. Accuminciaru tutti dui a pri- j3i.z.iit,,Cooglc ARDAMI B FIUniNA. 333 

pararj li cnsuzzi di prima nasciri. Quannu viDnì la tem- 
pu di parlurii'ì, la Riggina flci 'na bedda figghia fìmmiDa 
e ia Principissa un beddu flgghiu màsculu. La Riggina 
cci misi di nnoma Fiurina, e la Principissa a lu so pie- 
ciriddu cci misi di nnoma Ardami. 

Sta Riggina e sta Principissa sempri passaranu lu so 
tempu 'nsèmmala ca stt dui picciriddi. Li piccirìddi cri- 
sceru 'nsèmmula tultiduì. Quannu fflra granouzzi, l'amuri 
chi si purlavanu nun si pò cuntari. Li patri e li mairi chi 
si cumpjacìanu di vidiri a sti picciriddi chi s" amavanu 
coma Traluzzi e .suriizzi. 

La 'nvidia è 'nta li pari, e l^àatii curliggiani nan si 
putianu dari paci, a vidiri T amuri di stu Re chi avia a 
sti Principi. 'Na vota una di chiddi , lu cchiù capa di 
li invidiasi, si prisenta a la Re , e cci dici: — « Maistà, 
io v' haju a diri una cosa. Nui tutti semu dispiaciuti di 
vidiri la 'Nfantina accussi alHziunata cu lu piocirìddu di 
sta Principi. Un jorou vi sintìti diri , ca 'chisti dui si 
vonnu runa di l'àutru.» Lu Re nun cci la detti a vinla; 
anzi cci dissi ca 'nta lu so Patazzu iddu era patruni di 
fari e srari tuttu chiddu chi vulia. Ma 'nta la stissu tempu 
lu Re cci Sci suppa, e dissi 'nta iddu: — « Raggiuni havi ! > 

Un jornu avvisau a la Riggina dì tiDÌrisi ritirata la 
^Nfantina, e nun la fari trattàri cu Ardami, pirchi ora era 
grannuzza. Si chiamau poi a lu Principi, e cci dissi: — 
< Principi, ritirali a tò fìgghìu; pirchi nun sta cchtù beai, 
chi jucàssi 'usémmula cu me figghia. > Lu Principi cci In 
dissi a la Principissa. 

Lassamu ad idda, e turnamu a Fiurina. Fiurina comu 
nun si vitti Ardanti, accuminzau a chiànciri, dicenau: — ^U3l.z.llt,,COOglC 334 FIABE, NOVELLE, HAOOONTI EC. 

• lo a Ardami vogghial Ardami vogghin' > La malìos 
quanna cci dèUiru la culazionì, ìdda ccì dissi : — > Nun 
Togghiu culazioni ! tanou io fazzu culazioDi,qaaDDu la faizu 
'nsèmmula cu Ardami ! ■ Si noi iju "ota la quarta di la 
PrìDcipissa, e si iju a pigghiari ad Ardanti pi la manu, 
e llciru 'nsèmmula la culazioni. Appena Ardami si arri- 
lirava, idda, unni era era, curria, e si la java a pigghiari. 

Lu Re 'Da vola li vitti arrèri 'nsèmmala, &i slizzao, e 
chiamau a lu Principi, e cci dissi : — • Principi, giacchi 
tu nuD ti vói ritirari a lo flggtiiu, li nni nasci di lu me 
Palazzu.» Lu Principi cci rispusi: — < Maislà, 'un è curpa 
nostra. È la 'Nrantìna chi si veni a pigghiari a nostri! 
llgghin.' — • Allora, dissi lu Re, livamuccillu di davanti 
l'occhi. * E la Principi e la Principissa cu lu piccirìdda 
si Qn'àppìru a jiri di In Palazzu. 

Ardanti , comu sì vitti divisu di Fiarina , si chiuija 
'ma 'na càmmara, e nun vosi nèscirì cchifi. La matri cci 
dicla sempri di nèsciri, di allìanàrisi, e iddu 'un ni vnlia 
sentiri nenti. Viniaau l'amici a circalla, e iddu nun vu- 
lia riciviri a nuddu. — Lassamu ad Ardanti 'ma sta dispi- 
razioni, e pìgghiama a Fiurina. 

Fiurina Bppena 'ntìsi ca si nn'avianu julu lu Principi e 
la Principissa di lu Palazzu, e chi avia pirdutu ad Ar- 
danti, si cbiuìju pura idda 'ma 'na càmmara, e mancu si 
vulia riciviri lu manciari. Li pìrsuni chi cci purtavann la 
manciari, cci lu javanu a diri a In Re. E lu Re arrìspua- 
nia : — ( Lassatila mòriri 1 • Tanta ca Fiurina , dispìra- 
la, si stracàncìa d'omu, capila 'na pistola, si fa 'nsìddarì 
un bella cavaddu e si nni va a lu Palazzu d'Ardami. Fa 
dari la 'mmasciata a la Principissa, cu diri ca cc'era ii'a* Dgilizedb^COOglC ardakti e fiurina. 335 

mìcu d'Ardanli chi ccì vulia parrari di samma primara. 
La luati'i tutta cuntenli cci manna la 'mmasciala a lu 
figgliiu. Lu Sgghiu 'uD vulia vidiri a nuddu, e la Fiu- 
rina cci trasiu un viggtiìellu di sutta la porta, e 'nla la 
vigghietlu ce' era : — « Giàpimi , ca io sugnu Fiurina. » 
Comn fu cu Ardanti, idda s'avia prnvista di cosi di nian- 
ciari, e cci dissi: — « Ardami, manciamu, e poi fujemul • 
Accussi flciru, Ardanti fici sentiri a la Prlacipissa ca si 
vulia fari ^na canainata cu dd'aiaicn. La matrì, cuntintuna, 
cci accurdau lu pìrmissu. Fiurina ccì dissi ad Ardanti: — 
t Nuàtri semu libbiri: io ti portu 'nta un Palazzu 'n cam- 
pagna, dì niè patri. Tu ^un liai ad avirl nuddu Itinurì ; 
pii'clii me patri a mia min mi pò Tari mórìri, pirclii davi 
a mia sula. > Arrìvaru "nta ddu Palazzu. Ddoppu un mu- 
inentu vidinu vèniri surdati. Dici Fiurina: — < Ardami, 
stannu vinennu li sardati di me patri; e stannu vinennu 
pi piggtiiàrisi a mia. A mia me patri un havi clii mi fari: 
ma a tia sì. Scinni pi lu sultirraniu, scappa e ti nni vai; 
le' ccà st'aneddii, io Dun mi maritu cu nuddu si nun haju 
a tia. > Si déttìru la manu, e Ardanti scappau. — Arrì- 
varu li surdati , idda si Acì avanti, e cci dissi : — i Lu 
sàcciu ca viniti pi pìggluarìvi a mia. lo sugnu ccà.i Ri- 
sposta di lu Ginirali: — ilo haju ordini di vostra patri 
dì partarivicci attaccata a la cuda di lu cavaltu. Io cbi- 
stn nun In fazzu; vi mìttìti a lu me lata, e io vi cci 
portu. • AiTìvannu a Palazzu lu Ginirali cci prìsenta la 
figghìa. Lu Re comu la vidi, cci vota un timpuluni, e poi 
duna ordini chi la jissiru a jittari 'nta lu suttirraniu, cà 
iddu nun la vulia vidiri cchiù. Poi manna a pigghiansi 
lu Prìncipi e la Prìncipissa, li fa jittari 'ma un fauna di Dgilizedb^COOglC 336 FIABE, NOVELLE, BACCOIiJTI EC. 

càreiari, dicenou chi lannii iddi niscìaou di ddà qaaoDa ' 
cci cunsignavanu ad Ardami. Cunsiddirali In cori di sin 1 
poTira patri e matri, jiltali 'nta 'oa priciuni, e senza sa- 
piri né nova né vecchia di so Qgghial Lassamu ad iddi | 
'ola stu misini stalu , e jamu a truvari ad Ardami. Ar- 
danlì truvau In modu e la inanera di nèsciri di la sut- i 
lirraaiu, assemi cu lu so cavaddu, e si nni iju a ^na spiag- ' 
già di mari. Ddà trova un bastimenta , si fa ctiiamri a . 
In Capitaou, e cci dissi si In Tulia purtari ca iddu pir- I 
olii era cnstritta a pàrtiri. Lu Capitann vtdenau ddo beddn 
ginvini, lu fa 'lumarcari, e si In porta. Arriratu a la so ! 
cita, Ardanti si iju a prisintari a lu Palazzu di lu Re, e 
dissi chi era fnrasleri, e prìgau lu Re si lu vulia accìl- | 
tari a Palazzo, o dàricci quarcht 'mpegu. Sta Re coma 
Invitti, risiau maravigghiatu di li so' belli maaeri, el'ac- 1 
ciitau coma un flgghin; e a picca a picca lu misi a Fari 
quasi patruni nni lu Regnu; vidennn poi chi la giuvini i 
cci purtava li cosi 'a cliianta di mann, In tlci palraoi as- I 
solutu. 'Na jurnata si In chiaman , e cci dissi: — • Fig- 
ghin mio, io sugnu vicchiareddn, io ti cnnsignu tatti U 
me' Stali, tutti li mei scritturi; fa tu, e lu Sìgnuri ti 
ajuta. f 

Ardanti, cu cchiù 'inpegnu accumìnciau a guvirnari. '.Na 
vota esaminannu certi carli trova un grossu debìtu cbi 
aveva a pagàricci lu Re, patri di Fiurina. Coma vitti sta 
cosa, cci dici a lu Re chi iddu avia a 'nlimari 'na guerra. 
Lu Re dnmannan: — € Ma a cui sta guerra? • — • A lu 
Re — comu dicissimu — di Spagna, ca vi divi dari 'na 
gran summa di dinari.» Lu Re cci rispnnni: — ■ Figgbin 
miu, tu nun si' lu patruni di fari chìddn chi rdi ? ù tu Dgilizedb^COOglC ARDANTI E PtttllINA. 337 

ca SÌ' giudizinsu. > Ardaoti subbilu scrivi a lu patri 
di Fiurina, o pagava lu debbitu, o la guerra. Arrisan- 
DQ sU Ultra a chiddu Re, la leggi, e cci rispunnì ca idda 
nnn putia pagar! slu debbitu; si cci vulianu fari la guer- 
ra, cci Pavissiru fatlu; ìdda era pronti. Ardanti com'app! 
la risposta, si priparau pi la guerra. Si misi a la testa di 
Tesercitu; lu patri di Fiurina prìparait lu so esercìtu, esì 
misi puru a la testa di li so' sur dati. Arrivannaa lu punta 
di cummatlìrisi, Ardanti purtava semprì vittoria , e 'nta 
'oa baltagghia flci priciuoeri a lu patri di Fiurina. A Pa- 
lazzn, Ardanti 'un lu trattava di priciuneri ; lu Tacia si- 
diri a tavula cu iddu 'nsèminula cu lu Re, chi già sa- 
pia tutti lì disgrazii di Ardanti. "Sa jurnata 'ntricciannu 
discursi-, In Re ca avia comu un figgbiu ad Ardanti , 
cci spija a lu patri di Fiurina sì avia figgili. Id<lu, suspi- 
rannu, cci dici chi nn'avia una; ma chi era 'na spina a 
!u so cori.— « E pìrchi?" cci dumannaurùulru Re.— «Eh 
Maìstà, pìrchi avia amuri a lu figghiu d'un Principi di la 
me Regnu;ccì hannu vinutu tanti pirsuni riali pi matri- 
moniu, e ìdda ostinata chi voli a stu iìggbin di Principi, 
e si cunteDta stari jittata dintra un suttirraniu... > Si vOta lu 
Re vìDcituri e cci dici: — * Ebbeni, Maistà, videmu si idda 
si pirsuadi, pirchi io haju tanlu piacili di dàricciamè 
flgghiu > (ca lu Re dicia ca stu giuvini era iigghìu so). 
— (Nenti, Maistà I nun si pirsuadi né ora, né mai. > Ri- 
spusi allura lu giuvini: — « Si So Maistà l'havi a piaciri, 
io mi 'mmarcu, e vaju a viju sì la pozzu pirsuadiri io. • 
Lu Re: — (Tantu piaciri; si putiti pìrsuadiUa, xaè figghia 
sarà vostra. > Ardanti si 'mmarca, arriva a lu Palazzu di 
Fiurina cu 'na Ultra di lu patri. Comu arriva a Palazza 
riT:ii*;. - Fiabe e Novelle. Voi. il. S« Dgilizedb^COOglC 336 FIABE, NOVELLE, BACCOim, EC. 

flci sapiri ch^era mannatu di In patri di la PrìiicipisBa;e 
chi dnvia parrari cu la ^Ntantina. Subbila scìqdìu 'ola In 
snttirraDiu.— Finrìna fucustrìtta a ricivilln, e Ardanli cci 
dissi:— «AltizzaRiaii, io sagnu flggbin di lu Re, chi havi 
priciuneri a vostru patri. Si vai lu valiti libbiratu, aviti 
a'ccitlari a mia pi marita. > Idda chianceona pi la pena 
di la patri, risposi: ca nun putia accittari pircbì cci avia 
dato la sd parola ad un giuvinì, e sì coatintava chiattosLu 
mòriri, chi mancarì di fidi. Si vdta idda, e cci dici: — 
( Ebbeni, ei vai la vidissivu, lu caouscissivu a stu giuvi- 
bì ? * — « lo la cannscissi, ma ca' sa s'è virai... > A sta 
cosa Ardami si svilau, e cci cunlan tutti li so' passaggi, e 
cci muslraa Paneddu chi cci avia data quauuu s' aviann 
data parola. Idda, a chista, si cci jetta a lu codda e fl- 
guràmunni la gioja. 

Ardami scrìvi subbilo a la Ite chi accetta la matrimo- 
nia; lassa a Fiurina, e curri a scarciarari lu patri e la^ma- 
trì; si 'mmarcanu tutti quattru e Taonu vela. Arrivata chi 
fu a In Palazzu, cunsigna Fiurina a so patri dicèanucci ca 
a steotu Pavia patata pirsnadiri. 

Si flci un gran cummitu, e 'mmenzu di lu cummitu chid* 
do Re chiamaa di naomu ad Ardantì. La Re patri di Fiuri- 
na sintennu stu nnomo: — « Tu Ardanti si' ?» — « Ardantì 
Ardami I rispusì lu giuviui. Ardanti I Aviti fatta 'nvicchiarì 
a me "patri e amèmatri'nta un fanaa dì circi3ri.<E dicen- 
nu chistu cci prisenta lu Principi e la Principissa.) t Vi- 
d!tì comu STinau arriddttttì?! * L'urtima parola chi poEti 
diri la patri di Fiorina fn:— i Dnnca tu Ardanti si*?!..» 
E dicenna sta parola, cadi, e morì. 

Palermo '. j3i.z.iit,,Cooglc e. 

XiVL mircantl 'smallitu Qlumentu. 

Cc'era 'na vota un Re; stu Re 'na jarnala ijua caccia 
cu tutta la so sirvitù. Mentri java cacciannu s'annéggbia 
lu tempu e accumenza a chiòviri l'acqua pisuli pisuli ■. 
Curri di ccà, curri di ddà : si spersiru tutti, .a lu Re si 
iju a ricuvirari 'ntra 'na casina sularioa , unni attruvau 
un vicchiareddu ca cci detti alloggia , e cci asciucau li 
robbi. 

La notti mentri lu Re era menzu appinniccatu, senti 
ca lu vicchiareddu parrava a vuci forti. AlTaccia e nun 
vidi a Quddu : — t Cu cui parraEi , bonu veccliiu? • cci 
spija lu Re. — . lo parru cu li pianeti. » — « E chi ocì 
diciti a li pianeti? • — < Cci dicu ca li ringraziu di la 
grazia chi m' hannu fattu I * — • E cbi grazia v' hanau 
fattu ? • — I M'baonu fattu la grazia ca flgghiau me mag- 
ghieri e Qci un màscalu ; Ggghiau vostra niugghieri e 
Sci 'na tlmmina : e stu màsculu e &ta fìmmina quant' è 
ara hannu ad essiri maritu e mugghien 1 » — » Ah vec- 
chia Qtusu ! dici lu Re; e com'baì lucuraggiu di diri sti 
cosi a U prisenza mia t Dumani uni parramu t > E tuttu 
abbiriàta ' si iju a curcari. 

La 'onumani àutru pinseri quii appi chi di vistirisi e tur- 
nari a lu Palazzu. Caminanno caminannu, 'ncootra a li so' 

' Comindù a piovere a bigonce. 
■ Tallo pjeno di bile, di oliera. j3i.z.iit,,Cooglc 3Ì0 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

Cavaleri e Maggi ordomini ; cci dici a unu : — t Curri a 
Palazzu e samml a diri s'è veru ca la Riggina parluriu. > 
Lu Cavaleri curri, e 'ntra un vióiri e svidìri fa ddà. — 
< Haistà, In Riggina parturìu, e liei 'na bedda flgghia fim- 
mina I > Lu Re capiu e 'un cci parsi I' una di turnari a 
lu Palazzu. Comu junci : — < E cu saluti, Haistà! E cn sa- 
luti I > Tutti cci fannu Testa. Acchiana, vidi la picciridda, 
e ordina chi cci purtassiru subbitu, pena la vita, lutti li pic- 
ciriddi nati e vattiati dda jurnata nna la citati K Li servi 
obbidiscinu : e maucu passò un'ura ca attruvaru un pic- 
ciriddu, llggliiu di 'na signura, ca avia nasciutu dda stìssa 
jurnata. La matri nun cci lu vulia dari: ma poi sintennu 
ca lu Yulia lu Re, strincia lì demi e cci lu delti. Como 
lu Re appi stu piccìrìddu cumanna ca lu purtassiru ''nla 
OD Toscu, dUfi l'ammazzassiru e cci nni purtassiru la lin- 
gua a Palazzu. 

Cumaanu di Re, 'un si nni pò fari di lu menu. Li 
servi si lu piggliiàru e si nni jeru 'nla un voscu lun- 
tanu di la citati pi amraazzari ddu picciriddu. Comu font 
ddà, dici unu d'iddi : — t Ma chi daveru l'avemu a scan- 
nar! a stu 'nnucciuteddu? t Lu sai chi ti dicu? — dici a 
lu cumpagnu — ccà cc'è un cani : ammazzamulu, cci scip- 
pamu la lingua, cu lu sangu vagoamu la cammisedda dì 
lu picciriddu, e a iddu lu lassamu vivu : e poi cci pensa 
Diu. > — (Bella bella! i dici lu cumpagnu: e accussi Qcim. 

Lassamu a iddi, ca cci purlàru la lingua eia cammisedda 
a lu Re cu dillu ca eranu dì lu picciriddu, e pìgghiamu a 
lu picciriddn ca arrìstau ddà a chìanciri a chiantu rutlu. 

' Ricorda il Cùmando di ìitode per trovar Gesù. Dgilizedb^COOglC LU HIRCAI4T1 ^SUAILlTtl GIUMENTI;. Z'tl 

Succedi ca si trova a paasari di slu vosca uti sigouri ca 
era un mìrcanii 'smaiiitu cliiamalu Giuiaentu. Stu mir- 
caDti java a caccia, e comu senti lamenti 'ncugna e trova 
stu picciriildu ca di lu cliiaata chi facia nan avia paci. 

— * Oh misctiineddu ! • dici lu Giumentu, e si lu pigghiuu. 
Comu la mugghieri tu vidi aggìrari presta di la caccia, 
dici : — • Cc'è cosa ? ■ — « Nenti, rispunni iddu, flci 'na 
bella caccia : truvai stu piccìridilu e l'haju purtatu ccà : 
nuàlrì, Ilgghi nu' nn'avemu: lu Signori nn' ha maiinatu 
chistu. > 

Stu pìcciriddu comu crisciu fu misu a la scola, e appi 
tutti sorti di 'nsignamenti. Quannu arrivau, coutu dicissì- 
mu, a l'aitati di vint'annt, cci dici lu patri: — < Figghin 
mio, io ora sugnu fattu grannuzzu : la si' fatta spuntu-i 
lìddu ' : sai chi facemu? io ti passu tutti li cartì, tutti 
li cunti, tulli lì gioj a tia, e lu me nigoziu lu sèculi tu.» 

— < Sissjgnara > ed arri-tpunni lu ftgghiu (ca iddi , In 
mircanti e la mogghi. ravi:inn comu un fìgghiu, e iddu, 
pi parti sua, l'arricanuscia comu patri e matri). 

Dunca si pripara baulli, casci, valiggt, e parti culi sol 
servi pi slu munnu iiiunnu. — « Ssabbinìdica, Papà; ssab- 
binidica, Marna ! > — < Addiu, figghìu mio. » —' Addìu. * 
E parliu. Camina camina, fìrria ccà, visita ddà, junciu noi 
la Spagna. La nnumtnala di stu gran mircanli junci a 
lu Palazzu riali, e lu Re lu manna a chiama pi viitiri li 
giuali chi havi. Stu Re cu' era ? Era chiddu stissu ch'a- 
via datu ordini d'ammazzari a lu picciriitdu. Chiama la 
Rigginedda, ca già era 'na bedda figghia, e cci dici: — 

• Io allesso S'jn 'livmiutri ^randello; lu sei ereaciolo un pochino. Dgilizedb^COOglC 3i2 PUBE, TOVELLB,' RAOOOWIl, £C. 

« Veoì a vidi si cc'é qaatclii cosa chi ti piaci. ■ La Rìg- 
gioedda coma vitti a stu bedda sìdvìqì 'ud appi cchiù 
lesta : ai noi 'onamurau botta 'ntra botto. — > Gbi hai, 
Qggliia mia ? > — f Senti, Papà. > — e TOi quarchi cosa 1 
parrà. * — • Nenti, dici idda, onn rogghiu giuali , auD 
voggbìn pelri priziusi : io vogghio a sia beddu pìcciot- 
lu. • — « E vui, cui siti? » coi dici lu Re a lu mircan- 
tolu. — • lo sugau flgghia di Giamento, mircanti 'saial- 
litu , cci rispunni lu mircanlolu, e vaju flrrianDa In 
muanu munnu pi 'mpraltichìrimi di la nìgoziu, ca me 
patri è vicchiareddu e nuo pò sicutallu cchiù. > Lu Re 
pensa, peasa ; poi dici a lu mircaatoln : — « Vi cunUa- 
tati di pigghtàriTi a me figghia pi mugghieri ? ■ Idda 
ca poni si nn'aTia 'nnamuralu, cci dici: — * Si tanta Vo- 
stra Maistà r havi a piaciri, e me patri e me matrì lo 
vonou. > — > Curri a la lo casa ; e torna subbila. * Lo 
giuvini parli, junci a la casa e cci conia lu tutta a so pa- 
tri e a so matri. Comu finisci stu discarsu, so matri ona 
fo e centu si fici:— iNenti, dici, nao sàccin nenti I mentri 
ca tu ti 'nnamurasti di ssa Rtggìnedda, yattiDui, ca io non 
ti vogghiu cchiù a la me casa t • — < Ah, matri mia , e 
ohi T'haju fattu io?» — «Chi matri e mairi! Quanau mai 
io hajo statu matri tua ! > — • Comut vai non siU me 
matri ? t • — • Io ? ! Io non ti canùscia.i E ddocu cci cnnta 
tottu lo passatu , ca a ddu poviro disgraziato cci slava 
scattannu 'na vina di lu pettu pi la còlira. Comu finin 
lu discnrsu, id4a cci dissi : — < Ccà ce' ò dinari , robbi, 
latto cbìddo chi vOi : lassami co la me paci e valtinoi. > 
Ammàtula la figghiu prìgava a lu patri: la patri cci dis- 
si : — • Non hajii chi ti fari: me mugghieri voli accnssì: 
« accussi s'havi a fari. » j7i.z.iit,,Cooglc LU UIRCAmi 'SUAILITU QIUHENTEI. 3i3 

La poviru giuvini nfflittii e scuosnlatu parli. Camias, 
camioa, la prima sira cci scura nna uà toscu sulitariu, «a 
a sulu talialla facia scautari. 'Ncugna sulta ua arvulu e si 
jetta 'n lerra chiancennu e sugpiranau: — < Ahjnatrì mia, 
e comu haju a fari? sulu e ^unsulatul Ah armuzza dj 
me matri, e cuasulatimi vui slasira. > Puvìreddu, saaga 
'ua n'avia cciiiù ^nta li vini. Mentri facia sta rancura 
cu^ cci accumpari? un vicchìareddu cu tanta di varva, e 
cci dici: — t Citi tiai, fìgghiu mio ? > — < E chi haju ad avi- 
ri 1 Haju la me mala sfurtuna. > E ddocu cci conta ca idda 
era fìggliiu d'un mircaoti 'smailitu, ca s'avia apiggliiari 
la flgghia di lu Re di Spagna, e ca so patri e so mairi 
nni l'avìanu maanatu di la casa cu diri ca- iddu aancci 
vÌDìa figghiu, Pirelli raviauu truvatu 'sta 'na campagna 
aalartna. — <E cbi paura hai? cci dici lu viccliìareddu. 
Io sugnu tò patri, e ora t'ajulu io, » Lu giuvini ca lu vidi 
tuttu sfardatu, lu talia e cci dici: — * Vui me patri? Grija 
ca vi lu sunnàstìrul > — • Si, Qggliiu mìo: io sugnu lo 
^atri. Si tu veni cu mia, fai la tò furtuna: masiunò si' 
persu. > La giuvini lu taliau occhi 'ntra occhi, poi dissi 
'nta iddu:— e Si restu ccà, persu cci sugnu: si vaju cu iddu, 
chi cci pozzu perdiri? Jàmucci I * Munta a cavalla — ca 
iddu avia un bella cavalla — iddu 'n sedda, lu vecchia 
'n' grappa: e fòru 'nta la Spagna. 

A Palazzu a sta giuvini lu canasceru, e lu ficiru trà- 
&iri. Coma arrìvau nni lu Re, cci dici iddu: — ■ Maislà, 
chistu dici cli'è me patri. > — t Tò patri? sforna misiru 
e pìzzenti ì E com'iiai l'ardiri di vinirìti a pigghiari a mó 
fl^hia ? . — « Maistà si, cci dici Ijottu 'ntra botlu lu vec- 
chiu; io sugna sa patri. Io sugna ctiidda vecchia ca quanoa Dgilizedb^COOglC 344 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

vui 'na vota jistivu a caccia e vi vinistivu a'rriparari noi la 
mò casa, parrai cu li stiddi e vi dissi ca avia partumia 
me mugghieri e avia fatta nn flgghiu mascnln, vostra mag- 
gliierì figghia liminina, e stu màscala e sta dmmiua avianu 
ad esseri marita e mugghieri. > Comu lu Re senti sta di- 
scursu, sala 'otra l'aria e cci dici: — « Fora di ccà, vecchiu 
fitusu, ca hai lu curaggia di viDÌrìmi a 'ncaitari lina ccà !> 
Comu la veccliiu si senti diri sti paroli, si leva li robbi 
sfardati di sapra e camparisci cu lu tusani di ^Mperaturi. 
Vulistivu vidi allara t La Re si cci jetta a li pedi: — « Pir- 
duDu, Sagra Curuaa, io nan sapia cu' èravu. Ccà cc'è me 
llgghia, racUinnì ctiiddu chi vuliti. • 

A stu parrari lu 'Mperaturi cci cunta tutta la storia sua, 
comu qualimenli iddu era un 'Mperaturi citi java spissa 
pi lu munnu, la mugghieri a 'na banna e iddu a 'o'^àu- 
tra, e dda vota chi parrau cu li stiddi e li pianeti già sapia 
ZORCU avia a succediri. > 

Ddocu s'abbrazzanu, si vasanu e puntanu lu matrimooìiL 
Ma iulìgghi udissi: — (Vuàtrisiti cuntenti, ma io nun baju 
paci 'nla lu mécori. Io voggtiiu a me patri eamèmatri, 
chiddi clii mi hannu fattu di patri e matri. > — i Sabbila 
servi, cavaleri, — dici lu Re,— carriti tutLÌ,jiLì a pigghiari 
lu patri e la matri di mèjèansrulamircanti'smailitu chia- 
mata Giumenta, e parlatili ccà. > Li servi vannu.e ddoppu 
jorna li portanu. Coma jùncinu, lu flggbiu cci fa 'uà gran 
festa: sì cci acciccia a lu coddu e cci dici: ~ < Ah ! patri 
mio, ah I matri mia; la vostra tirannia fu la me fortuna, k) 
mi pigghiu la Riggìnedda, ma vuàtri aviti a'rristari ccà ca 
mia.i Iddi si misiru a chiauciri pi la tinuirizza: e nua sap- 
piru mancu diri 'na parola. La figghia di la 'Mperaturi e Dgilizedb^COOglC LU MraCANTI 'SMAIUTC GIUMEMU. 3&K 

la Qggliia di lu Re si niaritani e si Ilei un gran fistiau pi 
tutta la citali. 

Iddi arristaru lilici e cuntenti, 

Nni semu ccà e uni mannamu lì denti. 

Palermo *. 

VAHIANTI E RISCONTRI 

CoD poche differenze corre in un antico librelEo popolare 
intitolato; Rhtoria di Florindo e Chiaroitella, (Venelìa, G. A. 
Guadagnino ISSS. lo ne ho soU'occhio una edizione di Napoli, 
per il faci, del sea. XVII ma senza data, in t. a duo colonne 
di pag. 8{ e una di Bologna, alla Colomb.i, 1S03, in 18.). 

Leggeseoe anche una versione, che pare in certa guisa tra- 
sformata, nel Re di Spagna, «.Vi. delle Novelline di S. Stefano 
del Db GirsERNATis, ove i due amanti sono, come nella Historia, 
Florindo e Chiarastella. intorno alla quale Historia vengasi quel 
che no dice il Monalsberìchle der Berliner Akademie del 1809, 
pag. 380 ecc. 

Si vedano i punti di riscontro di questa oostrn novella con 
VAcqua e lu salì, n. X, e nota Gnale. 

Nel Compassionevole caio e lieto fine di Erinogene figlio d'uà 
mercante aletsandrino (In Bologna, 1818), un giovane viaggiando 
col padre ha predetto da un uccello che canta sur un albero 
della nav< che egli sarà re, e suo padre lo servirà. 11 padre lo 
hulta in mar.;, ma la predizione si avvera. Questa circostanza 
è tolta dall'ultima novella del Libro de' lette savi di Roma. 

' RaccoDialo dalb MessI.i. * Dgilizedb^GOOglC a. 
La Falumma. 

Cc'era 'oa vota un Re e 'na Riggina. Stu Re e sta Rig- 
gina aveva unica figghia; e siccomu sta piccìolta avia'na 
bedda trizza di capìddi, nun vulia 'nningari a naddu pi- 
lucchieri. 

'Na jurnata, tnenlri si pittinava, trasi 'na palumma,af- 
ferrasi la pittinissa e scappa.— • Olàl olà! lapalummasi 
pìgghiò la pittinìssa '!> grida la Riggineddaymanun cci 
potti fari rienti, pìrchì la palumma spiriu. Lu 'nnumaQi, 
a li vinquattr'uri, torna la palumoia; afferrasi lu 'ntriz- 
zaturi *, e scappa. — « Olà, olà I la palumma m'arrubbó In 
'ntrizzaturi I > A li tri jorna, avia appena fìnutu di pittìoa- 
risi, mentri si stricava li manu e avia latuvagghia jitlata 
darreri li spaddi, scinni la palumma , ccì afferra la la- 
vaggtija e scappa. Sta picciotta, currivala, pìgghia 'na sca- 
letta di sita, si cala, e va appressu sta palumma. La pa- 
lumma, attrivita, nun fuija; ma comula vidia vicinu, pig- 
ghiava lu volu, e si java a pusari ora ccà ora ddà. Figa- 
ràmunni lu currivu di la picciotta I La palumma si 'mmu- 
scau 'ntaunvoscu; chidda, dappressu; la palumma si 'nfilò 
'nta 'na Casina sulitaria di campagna; e chidda, dappres- 

' Pillmiisa, s.r. dì pettini, ed i quel penine lungo chi! è Olezzo a ilenti 

radi per {strigare i capelli, e mezzo a demi Ulti per nettarli e lis^iiarlr. 

1. sing., nastro o laccio con cui le donne awolgoi» 

de' lor capelli, D^i.z.iii.,CoogIe LA. PAUWHA. 3i7 

$n. Coma la Rigginedda trasi, vidi un beddu gìuvini e 
cci dici: — • Aviti vista tràsiri 'na bedda palumma cu 
'na tavagghia 'mmacca? • — < SI, cci arrispunni la giu- 
vJDì; e la palumma sugna io.> — t Vni?! * — t Sì.>— < E 
comn? • — « Li fati mi 'nfolaro, e tanna pozza Dèsciri di 
ccà, quannu tu stai un annu, un misi e un jornu a lu Suli 
e a lu sirenu, siduta a 'na flnestra di sta casìna: Pocctii 
sempri a )a muntagna di ccà 'n facci, sapra dì mia, e io 
tornu aMdivintari 'na palumma. 'Un fazza ca si mi vidi 
'mmanu a li fati vìstntu coma omu, fai slrìlti I masinnò peju 
è In tt).' La Bigginedda s'assetla a la fineslra, la palum* 
ma pigghiò lu volu, e si ìju a pusarìsupra la muntagna. 
Passa lu prima jornu, lu secannu, lu terzu, passanu li si- 
mani, sta picciotta ch'era dì lignul addivintò nìura comu 
la pici. Passannu l'annu, lu misi e lu jornu, la palumma 
addivintò orna, scinni di la montagna e va a la Casina. 
Comu vidi accussì nìura a la Rigginedda:— • Ppuh.' chi si' 
làdia! (e cci spula 'n facci). 'Un ti nn'affrunti di fàrili ac- 
cussì smostra p'un omu?- e nni la manna. 

Povira picciotta, si 'otisi mòriri; subbila si nni va 'nta 
'na campagna e si menti a chìanctri a chiaota ratta. 'Nla 
mentri chianci, passanu tri fati. — i Chi hai ? • — i E 
chi haju ad aviri ! accussi e accussì, » E cci cunta la so 
mala vintura. — « Nun ti ilubbitarì, cci dicinu iddi : ca 
sempri accussi nuu pfli arristari. > La soru granni di stì 
fati cci passa la manu 'nta la facci e la picciotta addi- 
vintò bedda, ccliiù bedda di lu Suli; 1' àutri cci dèttiru, 
«na 'na cosa e 1' àutra 'n'àutra; e si la purlàru cu iddi. 
Camina camìna, unni sì jeru a'rrìdduciri? a la citati un- 
n'era He ddu giuvini.Comu jùncina, si fannu fari 'nta un Dgilizedb^COOglC 348 FIABE, NOVELLE, BACCOSTI EC. 

vldiri e svìdiri un palazzu meggliiu centu voli Oi chiddu 
(li In Re : iddi Ilncennu di servi S e idda patruna chi 
cumannava di 'na vera 'Hperatrìci. Ddoppa da' jorna la 
Re si Irova a'ffaccìari ; vidi sta maravigghia di stu gran 
palazzo , e cci parsi ca si suonava. Poi villi a sta pic- 
ciolta assillala davaali un fmìslruai. Chistu comu la villi 
cuminciò a garg'iari. Li fati cci dissim a la picciotta: — 
* Si lu Re lì scummetli, e tu dacci còcciu.» — La cosa 'un 
pulia mancari; lu Re spija oggi, cucch'ia dumani, cci da- 
mannò dì fàriccì 'na vìsita. La Rìggìnedda.allatinata di li 
fati, cci dici lunnu di palla no *. — • Dunca sì tanta Ta- 
vili a piaciri, valili passar! vui nni mia? > E idda arrì- 
spunnlu puru no. La 'nnumani, la stissa cosa ; a li tri 
jorna cci dici idda: — € d'ai Riuzzu, si vui vuiiiì fàriini 
'na visita, aviti a fari un passetta di lu me Qnistruni a 
lu vostru cu uD solu dì dui parmi di pampini dì rosi spam- 
pinati '.> Lu Re senza manca fariccìliu spìccicari * detti 
ordini di fari un passetta di (da) lu so fìnislruni a cliiddu 

' E*se, li; faie, si (l»Tniio per serve. 

* Chiilu comu la villi ecc. Costui ;ipp<!iia la lìile. cuminciò aj aluc- 
chiaria. Le ftile disserii alisi r.igaiin: — • 3o il re ti rivolge iiiteltigeote- 
merile l.i paiola, e lu itagli spago (finiti iti seconJarlo nel suo fine). ■ 
Lri coia non potea niiiiciiri.'; e il re, chicJi oggi, jjuarda ilonijiii, doinnn- 
dò ili farle lind tìjiIìi. La principessa inilctliila dulie fata gli rispose ri- 
cisnnieiiie no. — Scttiimètliri, nel caso nostro vale fiir se^ni o dir pnrule 
che mnavann, ssun pareri-, unu persona a guardarci, a intenderci, a 
comprendere'. - CuccAiirJ, far qaegli aUi chi fa h civella nell' tiecel- 

• Aviti a fari ecc. H'cvelj a fare un vinle pensile dal mio balcone 
al vostro, con un suolo di ilue palmi di foglie di rose. 

' Il re Seuil neppure f.ir^lielo uscir >li bijcoa. Dgilizedb^COOglC LA, PALUHMA. 349 

di sta granai 'Mperatrici, ca dai parmi di pampioi di rosi 
spampinati. E ddocu vidistìvu cintinara di fìmmiai a còg- 
gliiri rosi, a spinnarì, ch'era 'na cosa mai vista. 

Quannu fu ara, li fati cci dissim a la picciotla: — • Ve- 
stiti di granni 'Mperatrici, e naàtri ti facemu li Dami di 
Curti. Cantina supra lu passettu, arrirannu a menza mitfi 
di stn passeltu, linci ca ti senti pùncìri di 'na spina e 
lassa fari a nuàtri. Ma falla supra lu naturali... > La pie- 
ciotta passa, vistuta cu un àbbitu di vosa ca lu pam 'un 
s^tia vista mai 'nla lu munnu, cu braccialetti, cullani e 
peti'i priziusi; a lu menzu di lu passettu: — < MoruI grida 
idda; 'na spina mi punciiil... > Li fati la pigghiani, e si 
raggirarli a lu pa)azzu,assintumata '. Lu Riuzzu ca la stava 
aspittannu all'àutra punta di lu passettu, vulia curriri pi 
jiila ad ajutari, ma, ordini d'idda , sta cosa nun la potti 
fari; e si misi a muzzicari tuttu. 

L& gamma vanciau; medici, giunti ', un midicamentu 
java e n'àutru nni vinia : la 'Mperatrici s' arridduciu ca 
si fici lu Vialicu. E lu Riozzu ca 'un cci putia jiri.... 
Ddoppu quaranta jorna la malatia liei la vota, e ijn pig- 
ghìannu mìggliiuria pi fma ca la 'Mperatrici s'arraspìg- 
gbiau d'un tuttu e stetti bona. 

Passannu lempu, lu Ite truzzau arrèri pi vidilla di vi- 
cinu. LI fati cci dissiru a idda : — « Dicci ca passi tu pi 
vldiri a iddu, ma v&ì un passetta cu tri parmi di gesu- 
niinu;comu si' a menza strata, e ta flnci ca ti punci ca ' Le fnie l,ì presero, e 36 la tnrnorono al palai 
' La g.imba goiill6; cominciarono a veiiiri; nidil' Dgilizedb^COOglC 300 nABB, NOVBUB, IUCC»NT1 EC. 

'n'àutra spina.» Ln Re, prontu, flci faii sui gran sola di 
gesamìnu cngghiutu 'n còccia 'n còccia. QnaoDU li cosi 
fòrn Ifìsli, idda a passu a passu vistata di 'Mperatrici aran- 
zau. Lu Re ali'àatra panta di lu passetta «all'occhi saprà 
d'idda ca cci Irimara 1' arma pi qaarchi spioa. A meoza 
Btcata di la passetta: — • Ahit sogna morta I 'oa spina 
mi trasia 'ata lu pediL. > ti Dami si la pigghiasa sulla 
li irazza assintofliala, e si la portanu a Palazzo. La Rioz- 
za, can^ddiratil si misi a mnzzicàrisi li mano, e tiràrìsi 
li capiddi. Cuminciò a mannari e smannari criati na'ìdda \ 
ca vìdiri 'na la putia, acchiaoari manco, passari lu passetta 
maocu, e si dava la testa mura mura. Ddoppu tri, quat- 
tru Bimani, stu puviredda, di la gran penaB'allittìcao, e 
li 'mmasciati sicutavanu pi sapiri com'era la IMperatrìci, 
e si cci dava la pirmìssu di passati iddu malato e bo- 
nn *. — • All'urtimata, cci dissi 'na vola idda a li cristi, 
chi voli di mìa lo vostro Re ddoppo ca m'ha miso 'n fini 
di morii ? » Dici nao di li criati : — "• Vi voli pi mog- 
ghieri. ■ — ' ( Ora dieitìcci, ca siddu voli a mia, iddu s'hari 
a Tinciri morta e s'havi a mettiri *Qta lo cataletta e 
s^bavi a fari purtari sulla lu mò palazzo; e poi mi la 
pigghio. » 
Lo Riozzo ca pi idda avlrria fatta cazzìcatùmmuli ■ , ' Il principe, lascio considerare, comincib a mandare e rimandare set' 
TÌdori da lei. 

' E se vlia gli darà permesso di passare, mollato «m'era, da lei. 

' Fari taztieatùmmuli pi unn, Tar tapilomboli per nuo, cioè far mw 
che non farebbe Dessooo, perchè disagevoli, faslidioie, e che cosiano u- 
grifici. Dgilizedb^COOglC LA. PALDHHA. 361 

presta presta fa prìparari lu catalettu, 'aa be))a cutra e 
si cci sUnaicchia di supra fìncenou ca era morta; e si fò 
purlari sutta iu Palazza' di la 'Mperatrici. Quanna idda 
'ntisi la banca e si )u vttlì sutta lu Raistrnni: — < Ppuht 
e pi la facci taa- ' I Pi 'aa donna, ch'hai fòtlu I • e cci spu- 
tau di supra. Lu Riuzzu si 'nttsi vèairi 'na gran quara- 
Data ', arrignrdànnusi ca cbìdda era la povira picciotta 
chi Cavia libbiratu, e iddu l'avia sputatu di la stìssa ma- 
nera. Gomn lu catalettu turno a Palazzu, sufobitu idda 
manna 'na 'mmasciata a chìsta ca cci vulìa parrari.Ma li 
fati ca pi idda piggliiavanu sempri la spala pi la punta, 
cci mannara a diri : — • Nonsignura ; sta grazia di par- 
rari cu la nostra Signura, iddu nun l'havi ad aviri. Iddu, 
sta vostra Riu;£zu, chi si cridia ca avia a pigghiari 'na 
catiigghia * quannu cci sputau ? E non lu sapi ca chista 
è 'na fìgghia di Re Mcurunatu ; ddoppu d' aviricci faltu 
sbattisimari la so vita....Ora iddu sisbattissi la lestamara 
mura ca la nostra 'Mperatrici duo la voli I... • 

Sapiti coma cci stava finennu a lu Riuziu? ca pi la 
pena cci stava appi2Eantiu la vita. Quannu cci parsi a id- 
di , li fati cci déttiru lu pirmissu di passarì. Lu RiuzzB 
attisau allura; coma trasiu nn' idda cci addumannò pir- 
dana e fioiu. Si grapi subbila Cappella Bìali e si mari- 
tarli. Ln Biuzza vulia ca li fati arristassiru ddà cu iddi, 
ma iddi cci addimanoaru 'na billissima licenza e spirerà. ' £ pi la faeei tua I alla tua faccia , al tao Tisaccio I (parole 
l'accompagna uno ipiito sol viso allroi). * Catùgghia, pettegola, sgnaldrìi 1, dispetto). Dg.l.zedt>>COOglC 3S2 FIABE, NOVELLB, RACCONTI EC. 

La Rìggiaedda manDó a cliianiari a so patri e a so ma- 
tri, e cci fa 'na gran festa pi tutta iu Regna. 
Iddi arristaru Dlici e cauteliti 
E nui semu ccà e ani mannama li denti. 

Palermo '. 

VARIANTI E HISCONTBI 
La Gtchia 4i Iu re Partugallu (Viltabate). 

La principessa er» a pettinarsi nella sna terrazza; un bc- 
cello verde andò a rubarle per Ire giorni la spazzola del pet- 
tine, ed eli» ammalò. Una vecchia venne a farla ridere par- 
taodogli dell'uccello verde, di cui essa era già innamorata; e 
la principessa fuggi di casa e andò a trovare l'uceello che era 
un principe incantato. Per disincantarlo, ella andò a slare un 
anno, un mese e un giorno su d'una montagna al solleone a 
alla pioggia: tanto cbe divenne nera, e il principe, disincantato, 
la spulò. Povera in canna venne donata da tre fate, della bel- 
lezza, di ui1 palazzo splendidamente addobbato di fronte a 
quello del re, e di una verga fatata. La principessa va ad ahi' 
tare il palazzo; e succede quel che nella versione palermitana) 
se non che da ullinio ella passa sopra un suolo di cotone, e 
va a visitare il principe moribondo per lei: e lo sputa com'egli 
avea sputato lei. 

L'Aoeddn 'neantatn (Castetterminì}. 

Una principessa reale pettinandosi, per tre gioruì dì segnilo 
fu sorpresa da un uccello che le rapt il laccio della intreccia- 
tura, il pettine ecc; ond'ella s'ìmmaiinconi e non rise mai pia. 
Un bando reale promise largo premio a chi la farebbe ridere. 
Una vecchia andando per via Incontrò un carro di canne, ne 
toccò una e fu picchiata. Tenne dietro al carro, e giunse a 

'Dalla Messia. Dgilizedb^COOglC LA PALUHMA. 353 

UD palSEio ove qae\ che ella toccava battevala. Finalmente 
vide nn accello mutarsi in un bellissimo giovane cbe baciava 
e ribaciava il pellìne, la iatreccialara, ecc. e si spirava dal 
desiderio dell' amala principessa. La vecchia, dilìlato, andò 
a raccontar tulio alla ragazza . la quale accertatasi del fatto 
si giurò fede col principe fatato, e per disincantarlo andò a 
slare un anno, un mese e un giorno sopra una montagna. Torna 
colla vecchia; il principe disincantato vistala divenuta nera 
la rifiutò, e tornò al suo Regno. La ragazia va a fabbricarsi 
ufl palazzo davanti il suo. Il principe s' innamora di lei, e 
mandale de' doni ch'ella dispreiza (vedi la Lanterna magica, 
n. LXXVI). Il principe per amor dì lei si fa portare sul ca- 
taletto, ove si vede lanciato lo sputo .ibe egli avea dato alla 
principessa qnando ella sperava d'averlo in isposo dopo libe- 
ratolo. Poi si sposano entrambi. 

L'Aoeddu TÌrdi {Polizzi). 

Un uccello verde rubò ogni giorno e per piti giorni ad una 
ragazza ciò che ella si togliea d'addosso spogliandosi. Un giorno 
ella fé' chiudere le imposte, e l'uccello verde rimase nella stan- 
za. Lasciato libero colla promessa che avrebbe restituito tutto 
quello che avea tolto via, lo fece. Esso era un uccello fatato. 
(Questa versione mi sembra molto incompleta). 

Nella 17 delle Sidl. Marehen della Gdnzbnbach, Der gr&ne 
Vogel, il principe è un uccello verde, che in pi il occasioni va 
a ti'ovare Marazia, la figlia del Re. Qui è una sola colomba. 

Il capriccio della principessa, per cui il principe innamo- 
rxto ei fa condarre sul cataletto, è nella 60 della Go.vzbhbace, 
ove Giovannioo accondiscende a prendere in moglie la figlia 
del re che egli ba disincantala, a patto però cbe qlla si faccia 
trasportar sopra un cataletto con lumi accesi fin sotto al bal- 
cone di lui, cbe poi la sputa. 

PiTRÈ. — FicAe e Nocelle. Voi. II. 13 Dgilizedb^COOglC CD. 

Ln pisci rossu. 

Una vota si cunta e si rìccanta ca cc'era un mariDaru, 
vecctiiu, afTamigghiatu, e flgghiu di la mala furtuna. '>Na 
inraata li picciriddi chianciann di la fami, la muggbierì 
era 'ntra un funnudi lettu',ediddacamaDcu putìa stari 
a Taddrilta. Si na'ha jatu a lu mari. — • furtuna scilira- 
la, ca mi vai semprì a travirsari, ca m'hai livalu la vita, 
ed ora mi stai sminuzzannu lu cori muddìchi muddìclii I 
furtuna mmaliditta, arricogghimi a lu fauna di stu ma- 
ri I > £ ttùfQti, si jittau a testa appuzzuni * 'ntra l'acqua. 
— Cbi è, chi fu ? — Un pisci mssii si l'ha misu sapra lu 
schinu e lu porla sapra 'na scugghiera. — « Vatinni, cci 
dici, povira marìnaru, ca la furlana è cu lia; satliani pru- 
flttari, e di quanlu ricchizzi havi lu mari su' tutti toì. • 
Ddocu llniu, e di pisci chi era addiventa 'na bedda giù- 
vina, un àncila cu li capiddi d'oru, ca era la Sirena di 
lu mari. Dipoi a lu marìnaru cci dici : — < Sentimi , o 
marinara , si vói li ricchizzi chi ti dissi , veni ccà ogni 
matina all'arba : porla cimeddi ' e riti, e po' mi chiami 
e mi dici tri voti : 

Sirena di lu mari, 

Portami pisci rari, 

Ca eu vegnu di matinu 

Pri piscari di cuntinu. • 

' Et$ifi 'nla un funnti di lellu, esser mulati , e non lieve , e <licesi 
speciBlmenlad'Ile malattie croniche. 
' A lata appuzmal, capo all'iTigiù. 
' Cimedda, canna da pescare. Dgilizedb^COOglC Lti Pisci nussu. 3S5 

La Sirena turnau pisci russu e si sammuzzaa'ntra uq 
fallanti K La marinarli cala riti e clmedda , e ^ntra un 
nenti si carrìcau di li megghìu pisci chi cci siana, ca li 
vìddìu un tisoru. Accussi ogni matina, prima d'arrispig- 
ghiarisi l'acidduzzi, ìddu era a lu scògghiu; chiaraaTa tri 
voti la so Sirena, e idda in forma di pìsci russu cci pun- 
tava li pisci li cchiù rial! e magnificili: e doppu tanti anni 
di jiri e viniri di sta manera, senza cissarì mai, lu pò- 
vjru marinaru addivintau lu cchiù riccu di terri, palazzi 
e dinari cbi mai cci avia statu a chiddi parti, e 
Arristau Olici e cuntenti, 
E nni ccìt senza di nenti. 

Borgetto *. 

VARIANTI E RISCONTRI. 

Seii' Isabellitccia, novelh senese del Gradi (Saggio di letturd 
varie) un pescatore è spontaneamento ajutate da un peace, il 
quale iovocato alla sponda del mare apparisca in forma d'uomo 
e gli dà ogni soccorso. Dgilizedb^COOgle CHI. 
LI tri ouatt di U tri flgrebl di mireanti. 

'Na vota cceraau Iri figgbì di mircanti; ognuna avia In 
patri; e si vulianu l>eni quanta l'occhi soi <. 'Na vota si 
vutàra tutti tri; — « Ora nni noi vulemu jiri a caccia ? • 
— < Sì, > dissini lutli a corpu; e si jeru a curcari. I^ notti 
s'arruspigghiò lu primu, e lu lustru di la Luna cci parsi 
jorau; si vistiu di caccia, scinni e va a chiamari a li so' ami- 
ci. Si junceru tutti tri e si misinu a caminari. 'Nta mentri 
caminavanu, lu ceiu si turbau, acqu^ cu li cali *; tutti tri 
si ficiru stari comu li puddicini '. Si cunfusiru: e scuprèrn 
di Inntanu un lumi.— < Ddà, dici, dmu a essiri. > Camina, ca- 
lcina, 'ncugnaru nna ddu lumi. Ddu lumiera dav^ti un 
palazzu. Tràsinu e cci affaccia 'na piccìuttedda vistuta gra- 
ziusa; — • Chi vuliti a sl'ura ? » Arrispunninu li picciotti:— 
• Nni vuliti fari amparari?i Idda cci dici: — < Aspìltati 
tutti tri, caio cci luvajua dicu a la mèpatruna. — Signura, 
cci su* tri picciuttQddi * comu li puddicini; li voli fari arri- 
parari? » — « Si, falli acchìanari.» Acchianaru; la signura 
comu li vitti li fici assiltari e poi cci dici: — e Io sugnu 
cattiva ', ora pigghiu li robbi di me marita, e vi fazza ' Vi volco 

' Acqua a oaiinelle. 

■ Si bagnarono come pulclt 

■ SvUiniiiidi'. liagnaii. 
* Io son vellosa. Dgilizedb^COOglC LI TRI CUNTl DI LI TRI FICCHI DI MIRCANTI. 'ASI 

vésliri CU sti rebbi ; e 'nta mentri , li vostri robbl s'a- 
sciucanu. • \NLa menb't, java agghìurnaiiDu , cci Sci fari 
'na bona culazioni , e tutti tri si 'ntisira aiTlcrlari. — 

• Ahi sigHQra , e coma avemu a fari pi ringrazialia di 
stn beni chi no' ha fatlu?>— • Nentl, cci dici la signura; 
io di VMàtrì 'un vogghiu àutru chi d'aviri cuntatu nn 
cunticeddu l'una: e 'nta mentri, vi jiti asciucannu. > Ac- 
cumenxa lu cchiù granni e dici: — • Io cuntirria nn Tat- 
ticeddu chi sncces&i 'n pettu a mia; ma 'un sàcciu si cci 
piaci. » — . Cimtali, cunlatìt » cci dissi la signura. Lu 
picciottu accumiuzò: 

« 'No, signura ; io sugnu flgghiu di roircanti. 'Na Jur- 
nata me patri mi manoò a fari 'na mircanzia : mi detti 
lu camperi, dinari e tuttu. Mentri io caminava, tu cam- 
per! pigghia avanti e io restii nn'arreri : mi cumpari 
un viddanu 'ncappultatu < (ca era mannatu) e m'afferra 
e mi porla cu iddu 'nta 'na càmmara unni ce' era 'na 
gaggia di ferru cu tanti cristiani *nchinsi ddà dinlra. — 
( Chi è ? • cci dicia io a ddi cristiani; e iddi mi faciann 
'nsinga *: — ■ Vui ora aviti a vèniri ccà dintra;> ma 
'un patiaou parrari, pirchi ddà cc''era un giaànti ca era 
chiddu chi arrubbava cristiani e poi li 'nchiuija. Basta : 
mi pigghiaru e mi 'nfllara 'ala la gaggia , e lu giacinti 
chi guaria '. Comu trasivi, cci spijavi a li cumpagni : — 

• Ma nuàtri ccà chi facemu?»— 'Ziltitivi, — mi diciaau ' Imbacuccala. 

' Mi face^DO sef,ni} (m: 

' E il gigante godevj. Dg.l.z«lt,,CoOgle 358 FIABE, >oveLLe, bacconti ce. 

iddi; — ogni macina lu giaànti pigghia a ana di nuàtri 
e nni mancia; ed a cu' è In cchiù grossa *. — (Comu la 
piccioUu cci cuntava accusa, la signura sì socava * e 
dicia : — < Hischinu: e comu sili ccà ora? •)• — Abbasta : 
io ogni matìna comu vidia vènìri a la giaànti mi 'ofilava 
'mmenzu di Tiutri. 'Na vota lu giaànti si vulia allìanari; 
piggbia un citarruni *, e si menti a sanari. Mentri sona, 
si nimpinu li cordi; si vAta e dici : — • Ora va , vui chi 
siti ddocu dintra *, ca' mi conza ta citarra, io cci dugau 
la libbirlà.' Comu io Mtìsi accusst, mi vdtu a vuci forti:— 
€ Ccà, signurit io sogna citarraru ', me patri è citarraru, me 
nanna è citarraru, tutta la me 'ridità ' è citarram! ■ — 
< Basta bastai — mi dicinu li carciarati; — Tavema 'ntisu, 
l'avemu'ntisut^ > Si vdta lu giaànti: — «Niscemuachista'.> 
Ln viddanu nesci a mia, e mi porta nni lu giaànti. Io pig- 
ghin la citarra: rumpi ccà, conza ddà: io la citarra cci ì'ac- 
cunciai. Coma cci Taccunciai, pigghia In giaànti, m'accariz- 
zia e mi metti 'nta In jiditu n'aneddu. Miltirimi d'aaed- 
du, e e*ssiri libbiru, fu tatl'una. Nèsciu di ddacàm^nara, 
e mi metta a curriri. Curru, carro, e mi riju davanti la 
'ntrata. — . Ah mischina miai ancora ccà sugna t » Mi met- 

' E principalmente chi i più nnlrilo, più grassa. 
' Si rimescolava. 
' Un chiiarrane. 

* Voi cJie siete chiusi co^tà (nella gabbia di ferro). 
■ Fabbricatore di chitarre. 

< Eredità, siirpe, pareninia. 

' Dicendi) queslo la DOTetlalrice geslicolsTA casi fariosameule' che ptrea 
T' Imw rispondere ella stessa al gigante. 

* Hetliamo (maltete) fuori cuslui (il giovane mercante, che raccoaU alla 
si^.nort la novella). j3i.z.iit,,Cooglc LI TRI RUNTI DI LI TRI FtGGBl DI HIRCANTI. 389 

tu a curriri arreri, curru, curra, e mi Irovu arreri davanti 
la 'Qtrata. ^Nta mentri mi sentii fari psi/psifji&a l'occhi 
e Tiju 'na picciuttedda d'an flnistruni àutu, ca mi dici adà- 
ciu adàcÌD, pi 'un si fari asséntiri di lu giaànti: — e Tag- 
ghiàtivi lu jidìtul'— «'Un liajutimpirinnl' — «Vi luproju 
io *; » e mi pruìju sta timpirìnu. — Cc'era 'na culonaa da- 
vanti la 'ntrata; appoju la manu supra la ciilonna, e mi 
tagghiu lu jìditu; e comu mi taggliiai lu jtditu potti jiri 
avanti, e mi nn'aggirai a la casa di mó patri. E accusai 
mi scansai la vita. > 

La signura comu 'otìsi stu fatticeddu 'un piitennu * 
cchiù ddiri: — iMischinu/ misckinuf — Ora cuntàtimi nn 
cuntu vui; ■ cci dici all'àntru. 

( 'Nca signuri, me patri, mircanti, mi detti 'na summa 
di dinari pi jirì a fari 'na mircaozia. Mi 'mmarcn, e par- 
tu; ma comu partu smòvisì 'na gran timpesla di mari, e 
àppima a jittari tutti li mircanzii a mari. Passa oj, passa 
dumani: ogni jornu lu manciari java finennu, e lu malu- 
tempu siculava. Vinni ca la pruvista Rnin. Lu capitana 
dici: — «Signuri mei, la pruvista Sniu: ora scrivèmunni 
tutti *; ogni matina si nni nesci nnu, s' ammazza e uni 
nni maociamu un pizzuddu pi sustintàrìnni. > Cunsiddì- 
rassi, signura, In spaventu, a sta nutizial — Ogni matioa, 

' Ve to porgo io (risponde la ignota ragazza), 

* 'Un pulentM, non potendo, invece 'un pulia. non potea, non ri&' 

■ ScriTiamocì lalti (racciaina de' poliziini, e li sorlegglamo). Dgilizedb^COOglC 360 FIABE, NOVELLE, HACCONTl KC. 

dunca, &ì niscia unn: e comu niscia si sqoartariara, e ani 
oni manciàvama un pìszuildu 1' uan. Pioìa ca arrìstamu 
io e ]a capitana. La 'noamani si niscera sti dai .{òzzi- 
oedda <; ma io mVia misn 'n testa ca si niscia io, am- 
maizava a iddu, e si niscia ìddu, io 'uq mi facia ammat- 
zarì dMdda. Nèsciou li pizzinedda, e nesci la caiutann. 
Lu poTirn capitana, mischinul graptu li vrazza, e mi dia^: 
— t Ccà sogou, frati mio '. * lo, ca tattu ca mi cbìaa- 
ci3 lu cori, haja pi^hiato e l'haja ammazzata. Un QoarUi 
l'appizzaì • a li cordi, e l'àutri tri mi li pripargi pi tutta 
la simana. Basta: veai uD'àcula e s'afTerra lu quarta di la 
cristiana e si lu porta. — « Mischioa mia ! e com'bè fari? • 
Noi pigghiu n'àulru quarta e Tappizzu. Veni Tàeula, e si 
r "afferra. — • Mischina mia ! e cora'hft fari ?... Ha io tutta 
rtiaju a YÌdiri... > Pigghiu l'urtimu quarlu, e l'appizzu; e 
mi ammùcciu. Veni l'àcula; mentri s'ammacca lu quartu 
di )u cristiana, mi cci alferru e mi coi mettu di sapra. 
V àcula vola, vota, e mi va a jetta supra ^na mnntagna. 
Sdìrrabba di ccà, sdimibba di ddà, io mi libbirai di la 
morti, e tornai a la me casa. » 

— ( Mischinu I mischinu I — dici la signura. — Chistu 
faltu, pura è piatusu. Ora cantàtinni una vai, > cci dici 
all'àulrd giuvini. 

— t Signura mia, si sentì la mio *, vassia si mentì a 

' L'indomani si sorieggiatona qnesii due poliuiDÌ. 
' Trailo nella sua 9«mplidii pieii 
' Un quarto del corpo lo appesi. Dgilizedb^COOglC LI TRI CVNTl DI UTRt riGGHl DI HIHCANTl. 36t 

chiaflctri. 'Nca, signuri ', me patri mi mannò a fari 'Dà 
mircanzia. La primu joraa, mi scurau 'nta 'na lucanaa. 
Mi dèttiru risemi, e mancia) e poi mi jivi a curcari. Io 
la sira mi dica li divuiioni: mi dissi li divuzioni. Comu 
lìntBCiu li diviisioDì, e mi calu pi vasari 'n terra; viju e 
viju un morCu tisii tiau stinniccliiatii * sutta lu lettu. 
CofflQ Tija a chistu, dicu: — - 1 Chistu sarà mortu d'assira; 
oca certu tini fannu offiziu d'ammazzar! genti; cctiiù tardu 
venDU a'mmazzari a mia. * E chi flci io? pigghi!ii lu mor- 
ia e !u corcai 'nta lu leltu, e io mi misi tisu tisu sulla 
lu lettu, senza mancu pìpiiari. Quannu passò un pezzn, 
senta gràpirì la me porta, e viju lu funnacàru ' e' un 
scarpeddu a li mana, la giuvini ' cu lu maneddu , e la 
maggbiei'i cu lu lumi. E 'ncugna davanti lu lettu : — 
« Bellu 'ncarracchiatn è ' — dìssiru; — damu manu I » 
Hannu cafnddatu ', e hanna dalu un corpu di scarpeddu 
'nta lu sonna ^ a lu mortu. Poi tlissi lu funnàcaru : — 
< Ora pigghiamu e lu mittemu sutta la letiu , e cbiddu 
di sulla la lettu lujiltamudi lu finistruni. • — Signora mia, 
a stu pantu io cori 'on n'avia ccbiù 'n petto. La palruna 
dissi: — « Lassamu jiri pi ora, ca dumani si imi parrà. » 
E comu vosi Diu si nni scinueru e mi lassani. Comu io 
li villi scinniri , io mi 'misi arrivisciri n'àutra vota ; e 

' Signuri, si suol dire ÌnJislir}ten]e^>le anclie quando si parli a duri- 
ne, ma sempre qua^t in una manii-ra. sba<l;Uii. Qui palrebba parer ilclio 
a iDlli gli uditori. 

* Teso, disleso. 

' Il fondatale. 

' Il ga rione. 

' l£gli è bene assoonaio, dorme profondamente. 

' Cafìiddari, dar forlemente, percaulere. 

' Sonnu, qui tempia. j3i.z.iit,,Cooglc 362 HABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

mi misi a'spittari jornu '. A jornu mi metta a fari si- 
gnali dì la Rnistruai a ^na poca di geati chi passava- 
na. Veni la Giastizia , e vanoa uni lu funoacàru. Idda 
grapi la lucanna e la Giustizia acchiaaa. E vidi sta bella 
cotta di meli d' apa *. Comu io coi cuoiai sta cosa a la 
Giustizia , mi ddì jivi: e jìvi a la casa di me patri, a 
manca mi parsi veru. E chislu è lu fattu mio. > 

Coma finHra sti cunti dici la sigaara: — • Hiscbini I mi- 
schìnit quanta aviti patutul Io stìssa manca lu saccìu cu' 
ha patutu cchiu di tiitU tri. Si io sapissi cu' è lu cchiù 
pialusu dì vostri, io mi lu piggbiassi pi marita. > 

E iln' a ora, ancora 'un ha putatu sapìri cu' è lu cchiù 
piatusu. 

Palermo *, 

VARIANTI E RISCONTBl 

Nella 14 della Màrckeit und Sagen aui WaUchtirot dello Sca- 
i(Uj.KR UDA donna chiesta in matrimoDÌo da Ire giovani, dopo 
d'essersi compromessa a chi te porterà il miglior dono, rice- 
vutili tutti e tre stupendi, dimanda l'autore: ■ Velcken von den 
drtien kat nun das Uàdchen wol etva geheiratet f • (Cai dei 
tre ha sposato la ragazza l). 

Ecco come finisce F. STR^PAnoLA la fav. S. della notte VII 
delle sue Pificevoti Notti: • E furono fatte molte e lunghe di- 
spnte, chi di loro meritasse di haverla, e fino al presente penda 
la causa sotto il giudice. A cui veramente aspettar si debba. 
lasciolo giudicar a voi. • Altra simile conclusione ricordo an- 
che nel Decamerone. 

> Ad allendere che facesse giorno. 

* E vede latto questo [Colla di tiuU d' apa , propr. cotta dì miele 

■ Hi è siala racranlata da Rosa V&rrica. Dgilizedb^COOglC CIV. 
La Bedda di la stldda d'ora. 

Si canta e s'arriccunta ca cc'era un patri e ^na matri 
ed avìanu un figghiu, beddu ca era 'na piltnra, e longu 
com'un slinnardu. Lu patri e la matrì la vulianu bèniri 
quanta la pupìdda di l'occtii soi, e si scantavanu a fallu 
jiri a jucari fora, pirchì si passavanu li fati si lu pig- 
ghìavanu. Qulunchi di l'aggenti chi lu vìdìauu, a stu bellu 
giuvini, cci dicianu : ^ t Chi stinnardu d'oru I cci stana 
bona a lu latu la Bedda di la stidda Sorul > Stu giuvini 
sintia, e assuppava <. As&uppa ora, assuppa dumaaì, a la 
finì junci ca aria vintidu' anni, ed iddu era rispittatu di 
tutti, e tutti lu vulianu beni assai , pirchi era un giu- 
vini valeuti e ardita, ed era scienti dì tanta dattrina ca 
'ota lu so paisi nun lu putia aggaalari nisciunu. Veni un 
jornu e dici : —- • Ora è lu tenipu di jiri a pigghiarimi 
a la Bedda di la stldda d'ora, ora ca sugnu scienti di 
tutti cosi, e li 'ncanlisimi chi cci sa' li pozza viaciri. ° 
— • Figghiu, cci dici la matri e lu patri, tu cbi si' fod- 
di ? vuliri a la Bedda di b stidda d'ora I E |nun la sai 
ca pri aviila cci voli chi si rumpissi lucchiù forti 'ncan- 
tisima di lu munnu? E lu Drau comu lu vinci? e la 
Mammadràa? e lu Sirpenti a setti lingui vilinusi 1 Ab, 
figghiu, comu ti perdu ! quanla figghi di Re e di 'Mpe- 

■ Anuppara, Ti Hflellea s«im. Dgilizedb^COOglC 364 FIABE, NOVELLE, BACCONTI, EC. 

ratnri cci baaan lassatn la peddi I • Ma avogghia di 
chiancirì e pilàrìsi, lu giuvint attìstan ca avia a pàrtirì: 
— < A costu chi cci appizzQ la vita, dici, la Bedda di )a 
stidda d'oru tiari ad essiri mia I > Chi fa ? si pigghìa na 
bellu cavaddD, "oa sciabula, e nesci a li campagni pi dr- 
cari la Bedda di la slidda d'oru. 

Camilla, «smina, aria fattu cinlinara di migghia e nuddu 
cci sapia diri unn^era sta Bedda di la sEidda d'ora e comn 
avia a Tari pri avilla. Basta, 'na sira cci scurau 'nta nn 
Toscu, e persi la via, nun putennu jiri cchiui né nnV 
vanli né nn'arreri. Iddìi si cunfunnia , pircbì ogn' ara 
di teoipa cbi pirdia cci paria miiranni; e tanta cci ma- 
cioava lu sènzìu pri sta Bedda di la stidda d'ora, ca avia 
na misi chi caminava e nan avia chiajuta occhi oé Botti 
nk jornn, aè manca avia vaiato nnoarì a nadda paisi. 
'Nca comu cci scurau 'nta un voscn e persi la via , cu- 
strittu fu ed appi a scinnirì : attaccau lu cavaddu ddà al- 
iata, e iddu s'assìttau sutta oVrvulu. Mentri ch'era as- 
sillata sutta l'arvalo, ma senza dormiri pircbì pinzava a 
la Bedda di la stidda d'ora, putia essiri menzannotti e 
senti coma Tossi 'na musica chi vinta a verso d^iddu. At- 
tenta, e la musica criscia, ed era accnssi doci e graziosa 
ea facia 'ncanlari. Talia, talia , e nun scopri antro chi 
scnru. Doppu 'na minuta spunta 'na chiana lonlanu lun- 
tanu; e 'nta quanta lu dico e lu cnnta veni 'na lustrar» 
granniiisa e junci davanti a In picciottu. 

Lu picciottu , mittemu ca si chiamava Peppì , arristxo 
com'on loccu. Oda lustròra la faciaao setti fati, una echio 
bedda di 'n'àutra, e tutti vistuli di bìaocu. Firrìa, firria, 
si misiru a girari 'ntuDou a l'arvulu unn'era Peppi ; e Dgilizedb^COOglC U BEDDA DI LA. STIDDA D^WD. 368 

Peppi cbi taliava senza pulirìsi movirì e senza putiri spijart 
'oa palora. 'NQnJ bàttiou la virga e si manteanii- — * A 
tja, Peppi , dici la fata ca era la snprajura , chi va^ fa- 
cennu ccà sulu a menzannoUi?»— • E ch'hfl fari 1 arri- 
gpuDaiu, mi porsi ca vaju circanau a la Bedda di la slidda 
d'ora. > — * Iti, figghiu meu! cci nn tiannu statugiuvini 
meggtiiu di t^ e tiannu data la massa 'a terra I E ta 
Bun sai la saperbia chi havi sta Bedda di la stidda d'o- 
ra ? E Dun la sai la cbiddu chi cci voli e la piriculu 
c^i cc'é prì sala truvalla ? > — < Ma chi cci pozza fari t 
dici In Peppi; mi ia misi ^n lesta e doo noi pozza né- 
sciri ca he jiri a caccia pi aviila. Coma arrinesci si con- 
ta : centu, cent'e anu; o l'haju o cci lassù la còriu coma 
tutti l'àutri.» A sti palori la fata fici un ballatili e cci 
d4ssi : — • Senti, a mia mi piaci ca tu jissi pri la Bedds 
di la stidda d'ora, pircliì ti starla beni a la spadda : ma 
tu si' poviru e idda ricca, ta amabali e idda superba; ta 
vai seuza armi, e idda havi Orai e Sirpenti chi la dìfen- 
Dinu. Ma basta, eu cci haju piaciri e ti vogghìn ajutari. 
Ccà cc'è 'na-nuci, li servi a li to' bisogni. • Ddocu si vtì- 
tanu tutti l'i.ain sei fati e mettioa pura -a feri balletti 
e dicina : — < E nui pam cci avema piaciri. > — » Te'. » 
— ■ Te'. » — t Te'. » E cci dùnana 'na nuci pr' uoa. 'Nca 
ctxùM cci deltiru tutti ogaaua la »ò nnci, si misiru a fari 
tin balletta tatti 'nsèmmula altoran atlomu a Tarvulu, e 
ballanna ballannu spireru pri Pariu e tumau arre la sca- 
ria di prima. 

Jamu a Peppi ch'arrislaa satta l'arvalu. Tatti sti cosi 
cci parìanu an sonnu o 'na visioni ; ma doppu li pareli 
di la fata addamava pri sicatari lu so camina. Si vota , Dgilizedb^COOglC 366 FIABE, IWTElXe, RACCONTI EC. 

e vidi OD foca lantana luntaau ca paria coma 'aa lam- 
picedda nica Dica. — < Ddocu, dici, haju ad essiri, ca forsi 
cc^è la via. • Pigghia 1u cavaddu e cainiaa, camina , ca 
lu versa di lu Tocu, e cchiù chi 'ncagnava, la roca ccbìù 
granili paria. 'Nca 'nflni cci juociu, e vidi 'Da gran qaa- 
darnna addamala chi vagghia e nvugghia, e un Tecchìu 
stravecchia ca 'na varva bianca fina a li pedi chi arri- 
minava di cantian dda qaadàra cu 'na furcina tanta. — 
( Oh, bonu vecchia, cci dici, e vai chi facili? > — • A- 
vi trimmila anni, dici, chi sugnu cannannutu ccà ad ar- 
riminari sta qaadàra, e lu me travagghìa mai havi fini I 
Arrimìna , arrimina, e scatta la me cunnaona I > Turti- 
Itln turutùn turutùn, e arriminava di cantina, taliannu 
sempri dinlra la qaadAra. — • Oh , povira vecchia , dici 
Peppi, e pirchi vi cunnannaru a sta sorta di vita? • — 
9 Ab, figghJu meu I dici; su' li vizii di l'omini ca cci cur- 
panu, ca si trammìscara ccà 'nta sta qaadàra , ca prima 
era china di salì virtù : ora li virtù jeru a lu funnu e 
li vizii li supraniana S ed eu pri fàrinni lùciri qualcuna 
haju ad arriminari sempri, e doppu tanta arriminari al- 
l'urlimata noi pozzu vidiri una doppu tanti' e tant'anni. 
Ma cci voli tempu, Dgghiu miu, cci voli tempu , e suin 
cu lu lempu si scummogghia qualchi virtù. < — «Oh chi 
cosa curiusa, dici Peppi, e quantu viju, coma su' sti co- 
si ?» — • Vidi, flgghiu, cci dici lu vecchia, tutti sti bad - 
dòtiuli chi si vidinu supra, ca su' leggi leggi, dì tanti ca- 
lura e cci nn'ò scuri, russi, gìarni, cci nu^ò virdi e Gten- 
ti; tutti chisli su' li vizii; qualchi badda chi a li voti si 

' Suprartiari, soiriincggiaiE, dominare. Dgilizedb^COOglC LA BEDDA Di LA 8TIDDA D'ORC. 367 

vidi lucìrj, chissà è d'oru e pinchi è gravusa, sta a lu fun- 
Qu, e sniu a (orza di tempu e d'arrìminarì afTaccia tan- 
lìcchia 'n summa. • — t Ah, poviru vecchiu, dici Peppi, 
aviti ragiuni ca siti slancu e traragghiati prì tant'anai: 
vuliti chi arriminu tanticchia ea e vu' riposati? > — «E 
tu coi la fai? » — • Guursì. > — ■ 'Nca videmu. » Peppi cci 
livan la furcina a la vecchio e cu tutta la so forza a 
'rriminarì. T^rutùn, turutùn, turutùn.— • Bouu cci vai, 
dici lu vecchiu; 'oca ora m'arriposu tanticchia.' — • Gnursi, 
dici Peppi, ca pri com'era arrimiau eu. > 

Tanl'è, lu Peppi arrirainau flnu a jornu; chiama a lu 
veccliiu: — <Eu, dici, mi noi vaju, ca iiè jii'i pri la Bella 
di la stidJa d'oru. > Lu vecchiu rahbt'azKau chiaacennu 
e dicènnucci: — t Oh quanl'obbligu chi t'haju ca m'ha' fat- 
ta ripusari 'na notti doppu trìmmila anni chi nun ciiiuju 
occhiu e mancu m'assettul Te', flgghìu, dici, eu ti vog- 
ghiu ajutarì a la 'mprisa chi pigghiasli, te' stu fliu di la 
me varva ca ti servi a li to' bìsogui. • Si scippa un lon.;u 
pilu di la so varva e cci lu duna. Dipo' cci dici: — « Vi- 
di ca a la fini di stu vosca cc'è setti ciumàri, poi setti 
muntagni, poi setti vòscura: passi tutti sti ciumàri, stì 
muntagni e sti vòscura, e veni lu Statu di la Bella di la 
stidda d'orn. * Lu Peppi si licinziau e s'ha misu arreri 
'n caminu. 

Camina e camina, lu voscu Ilniu e cumpareru li setti 
ciumàri. Si 'nfila 'ntra l'acqua cu tuttu lu cavaddu, e lu 
cavaddu si metti a natari pirchì funnu 'un si uni truva- 
va. Nata, nata, nata, la cìumàra nun finia mai, e nun si jua- 
cia mai a la riva a dda bauna, cu tuttu ca paria tuccarisi 
cu li manu. Lu cavaddu nun putia cchiù a natari e avia. Dgilizedb^COOglC 368 FLLBB, NOrCLLB, RACCONTI EC. 

lu ciatani e paria ch'era sempri a 'na banoa. — t Oh mì- 
schiDU miai dici Peppi, e coma noi aòscia? • Scaccia 'sa 
QUC) di li fati , e 'nta du' sbracchi la cavaddu passa li 
setti ciumàri. 

'Nca coma passau, Peppi sicutau la so via: camioa D^àn- 
Ira poca e cci venou li setti moDtagai: — > Uh I spaventa 
di Diul dici, e ca' cci acchiana ddocu? > — Setti munta- 
gai coma setti giaganti, quasi ca a pica, lisci senza 'oa 
trofia di ddisa ^echi spicchiavaDU coma fossi di bninzQ. 
'Nca detti un corpa di spinioa a lu cavaddu e metti ad 
acchianari. Chi acchiacari ed acchiaaaril si sciddicara co- 
mi! cci fussi sapuni. Chi fa Peppi? Scippa li ferri a lo ca- 
vaddu e caccia di longu. Ha chi Cacciari, ca era tuttu "Dit- 
tili I acchianava Una a mezza costa, sci... un sciampalaoi 
cu lu versu ed era arre di capu '. Rompi la secunna naci, 
e lu cavaddu acchianau com' un avtrsèriii, sàuta d'un pizza 
a n'àutru e passa li setti muntagni. 

lama ora ca cc'eranu ancora li setti vòscura. A lu tra- 
siri, lu Peppi trasiu billissimameoti; ma comu era trasutu 
si vitti persu. Macchi di ccà, macchi di ddà, ciànnachi, 
sdirrupi, e zucca quantu 'oa muntagaa *. E chissà è Den- 
ti! lu sGuni si Addava cu lu cuteddu: li lupa scatt'iàTaBu 
comu arraggiati ora a iddu e ora a tu cavuddu; idda cac- 
ciava, e avogghia di currirì e di satani macchi e pitrooa 
e 'nfussàrisi 'otra Dachì d'acqua tanti, era sempri a un 

* Qnati (tagliale) a pkeo , Vnr^, seoza un cespuglio ili aoipelodesmo, 
' Uno scivolone come va fallo (lerribile) , ed era nn' alira valla dar 

■ Hac«hie di qfia, macchie di \ì, fcititlinre, dirupi e ceppi quaoto ani 
mai, lagna, Dgilizedb^COOglC LA BEDDA DI LA. 3TI0DA D^ORU. 369 

pnnta ^ Peppi comu si vitti a slu brutture li lupa ccbiù 
di tutta ca cci tiravanu pri li cianchì, sicuafuaaiu: nesci 
'a'àutra nuci e la scàccia. Comu la scàccia lu cavaddu si 
metti a satana, e ^nta un fallanti fu fora di lì setti Tóscura.- 
A sta fatta si vitti 'nta 'na bella chianura granniusa, 
tatta rosi e ciuri, ca era lu statu di la Bedda di la stidda 
d'oru. GamiDannu vidia dda 'a terra ossa di mortu, spati, 
seddi, ossa di cavaddi e macàri petrì 'nsanguliati. Hisctii- 
nu, chi valiti I cei misi a fari lu cori tic-tac, e cacciava 
pri QUII vìdiri ddi sorti dì cosi: ma ccbiù chi camìnava 
ccbiii crìsclaDu l'ossa dì l'omini morti. Idda chi facia? in 
càDciu di talìari 'n terra, taliava a jiri una'era la palazzu di 
la Bedda di la stidda d'oru, ca di luutana si vidia spìcchìaii 
comu fussi tuttu di domanti. Mentri chi taliava cci scatlia di 
supra lu Dran. — • Ab, tradituri, dici, e tu cbi veni a fari 
ccà? > E lenta * ca 'na mazzata 'n testa a Peppi. — * Aspet- 
ta, dici, ca ti conza ea,cahavi assai chi niin mància carai 
miinnana ! > Cbi fa Peppi? Tira gaagghiarda la spata, e tantu 
fa e tanta dici ca cci tagghia la mazza a la Drau: tira 
Vdtra botta e cala pri scippàricci la testa. Ddu Drau si 
Titti persu: — • Drau sugna e cuncutrlgghiu mi fazzu I • 
Addìvintaa un cancutrìgghiu cu tanta di vucca , ca cci 
capia Peppi cu tuttu lu cavaddu. Peppi scàccia 'n' àutra 

1 E ehiaa è nenli ecc. E qnesio è nulla {i poco) : il buio s' alfeltava 
col coElrlla : i lupi si nw'nUrano come arrabbiati ora e lui, ed ora ai 
«avallo; «gli C'CcÌJTa, e per quanto corrauu e saltasse macchie e maci-' 
|(ii, e si sprufundasse Ira gar|bi d'acqna ben grandi, era Minpra ad un 
punlo. (Nachi tanti, parole che si accompagnano eoa la mano aitata dal 
terreno, il palmo in bassa, per signiGcart l'altena, e qui la pTofondiià). 

• E scarica. 
l'naÈ. - Fiabe e NovellcVoì. II. 94 Dgilizedb^COOglC 370 FIABE, NOVELLE, BACCONTl EC. 

nuci, e la cnocutiigghia si Titti turnari omur'Peppi oci 
duna 'oa sciabulala « cci leva la testa, e si la misi 'ala 
li Tèrtnli. 

^Noa comu ammazzau a lu Drau, si nn' ha julu grìtto 
frìtta a lu palazzu di la Bedda di la stidda d'oni. Idda 
era ginstu affacciata, Oh chi billizza mai vi&ta I 'Nta la 
franti cci lucia 'na stidda taatu lacenti ca Dan sì polla 
manca laliari. Peppi, comu la vitti, macàri cci abbaggbiaa 
la vista. Ma idda, ca lu vitti acciissi bedda giuvini e ca 
era lu prima chi avia avutu la virtù di jiiociri Sna ddà, 
si uni 'nciammaa allura e tu Sci tràsiri. Wta mentri chi 
trasia, sentina 'oa forti rimurata, coma hi vioissi 'uà tim- 
pesta di mari.— <Ih, dici la BeJda dì la stidda d'oru, e 
comu facemu I la Mammadràa veoi I ammùceiatt 'ota ssu 
cammarinu.* 

Trasi e trasi la Mammadràa : — « Ab , chi ciàura di 
carni munnaDa! Unni la viju mi Tagghintta sana I > — 
«Vih, Marna, chi va diceanu vossia? Ca'ccibavi a vèoirì 
ccà ? • — • Nenti, ciàuru I ciàaru eu sentu: cbl ciàorn, cbt 
ciàurn I >. e curri pri lu cammarìDu. Lu Peppi, ca si sin- 
tia tuttu lu discu^u si Qci attmvari a la proalu cn la 
spala a li manu, e :mettì a tirarì botti di focu eootra la 
:Mammadràa..ldda avia 'na fàuci tanta e cci valla sirrari 
la testa a Peppi; ma lu Peppi, 'nzerta ora, azzicca poi , 
cci' fa cadiri rutta la fàuci. — f Mammadràa sagau e li- 
ghira mi fazzu! > — E addiventa 'na tighira tanta flroci 
ca la Peppi si vitti persa. Scàccia la nuci di botta, e la 
, tighira turnau 'na vecchia strija. ddocu idda cci tàggbia 
la testa di netta e la metti ^nta li vèrtali. — « Ora, dici !a 
Bedda di la stidda d' ora, si \òi eh' eu vegnu cu tia, a- Dgilizedb^COOglC LA BEDDA DI LA STIDDA B^DRU. 371 

vemu a rampiri 1u 'ncantisimn. Pigghia ssi testi, e veni 
cu mia presta presta, ca si 'un mori lu Sirpeoti a setti 
litigui vilinusi, cc'ò guati ^ uun mi pdi aviri. > Accussl 
hannu scinantu jasu 'uta la 'ncantina, e cc'era un puzzu. 
La Bedda di la stìdda dVu attaccau a Peppi pri lu cinta 
cu 'oa lunghissima corda, cci detti un fanali, e prima di 
calallu cci dici : — • Vidi ca scinnennu ce' è 'na càm- 
mara scura e chiua di fumu e fa felu di sùrfaru ca si 
mori: a l'agnuni ce' è un pìrtusu, d^uani veni stu fumu 
e sta fetu; tu jòttacci prima li du^ lesti di la Drau e di 
la Draa, cà comu càdinu si abbrucianu e fannu passari 
lu fetu. e lu fumu. Doppu cci sctnni tu , e ddà trovi a 
lu Sirpentì : lu resta 'un manca a tia.> 'Nca Peppi scia- 
niu, flci comu cci dissi la Bedda di la stìdda d'oru, e trasi 
^nta lu pirtusu. Coma trasi, vitti 'aa gran càmmara granni 
graoni ca nun linia cchiù. Si metti a caminari, e passa pri 
centu e cenlu cammaruna tutti aguali; vAta, firria, e naa 
Titti cchiù uuni si trovava; torna nn'arreri ed era setn- 
furi a 'na banpa. Avia camtnatu quasi 'na jurnata sana, 
e cchiù chi drriaTa cchiù pirdia lu camiou, fina chi scu- 
rau di tu 'n tutlu e nun cci vitti cchiù. Ddocu gi persi 
d' armu , e scacciau 'n' àutra nuci di li fati. Comu scac- 
ciau la nuci vitti *n3 chiaria ad un latu e cci trasiu. E 
ddà trova a lu Sirpeuti a setti testi vìliaosi. Lu Sìrpenti, 
comu vitti a Peppi , 'mparissi ca cci facia middi accug- 
gbienzi ' e cci dicia: — • Veni ccà, flgghiu meu, trasi ccà 
ca eu li dugnu la chiavi pri putìriti nèsciri fora di lu 
palazzu a la Bedda di la stidda d'ora; veni ccà, veni ccì^ 

' 'Mpariui, dava a vudera cbe egli lo Blimava perawia Atitn, e gli 
/acca mille Mcoglieiiie. Dgilizedb^COOglC 372 nABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

veni ccà... • — e meniri cci dìcia accussì e Peppi si ija 
prì vutarì, nesci li setti lingui comu setti spati dì loca 
e cafudda pri Peppi. — « Ah , 'nfami e traditurì 1 dici 
Peppi, lo accussi jochi? i Tira la spata e si metti a ti- 
rar! prì griltn e pri iraversu. Ma chii zappava all'acqua 
e simìnava a Io vento, e )a so spata arnbboETava sopra 
lu Sirpenti comu si sbattissi sopra la màttola, e nun cci 
facia mai 'na màcula. Lo Sirpenti sicotava la sua, e grapi 
tanta di vacca pi afSrràrìcci li catinazzi di lo coddu a 
Peppi \ A stu fatlu Io Peppi scàccia l'ultima nuci (ca 
nii'avia scacciatu sei, e cu cbista setti) e lo Sirpenti ar- 
resta a r addrìtta, cu la vucca aperta , accossì comu sì 
trovava. Peppi 'ncugna , cci tagghia li setti lingoi , e lo 
Sirpenti cadiu frìddu pri quant'era loogu. 

'Nca comu lu Sirpenti cadiu, Peppi si nni torna prì la 
via chi svia fatta prima, jenuu tantiaunu a la meggliiu, 
pirchi tu fanali si cci avia astatatu quannu si spersi e cci 
scurau 'nta ddi currìlura. Tanl'è, arrivau a la corda; fici 
signalì, e la Bedda di la stìdda d'oru lu Gei acchianari. 
— < 'Unca va, dici, nni nni jamu ora? Lu Sirpenti è mortu; 
la chiavi di lu palazzn cci la livai ed è ccà.> Ma la Bedda 
di la stidda d'oro, doppu tnttu chisto 'n càncio di dàrìcci 
conto cci vutau li spaddi e si un'acchìana a li so' càm- 
marì. Peppi cci va d'appressu: — «ComoI dici, tu chi dici 
vero? E doppu ch^haju Tatto tanto e mi Tbajo fatta petri ' Ma cMI MC. Ma die, gli era come-H zagip^re all'acqua e ■^-....^.^ .. 
vento; e la sua spadik ripercoicva sul serperne come se sulla bacnbaiiia: 
e :.oa gli f^ciia macula. Il serpftili; seguiiava la >ua , ed apre latiia di 
bocca per afille u largii la duw. j5i.z.iit,,Cooglc LA BEODA DI LA. STIDDA D^ORD. 373 

petrì ^, tu mi lassi? • Ma idda sUva muta e cci volava lì 
spaddi anzi. Chi vulilìl flmiaini! prima si cci jittaucu tulta 
Tarma, a diri ca a Peppi lu vulia, e doppu facia la tirala 
e misi tabba. L'amaru di Peppi avogghìa di priarì e di cir- 
cari tutli li maneri di pirsuadilla : nni duna cuDtu ssu 
muru? ora mancu idda. Misctiinu, qaanDu ccicummattiu 
da' misi di sicutivu, e 'un nni polli cchiù, chi fa? pìg- 
ghia lu pilu chi cci delti la vecchia, cci lu jetta supra 
a la Bedda di la stidda d' oru e cci viMa li spaddi. Chi 
vutistivu vidiri silura I Idda cci carri appressu e lu leni 
pri lu vrazzu; po' si cci addinacchiau a li pedi e cci ad- 
dimannau pirdnnu. A stu punta s' hannu cagghìutn lulta 
lu graa uiassenti di ricchizzi chi cc'eranu ddà, ca nni 
jinchera selli carriUana tanti, s' hannu misu a cavaddu 
bellissimanienti, graperu lu partuni graoni di la palazzu 
e si nni jeru pri li falli so', pirchii lu 'ncanlisimu era rat- 
ta. Si nni luruar» a la casa di Peppi, accallaru lu meg- 
ghiu palazzu e si maritara. 

Iddi arristai'u lilìcì e cuntenti, 

E nui ccà nni munnamu li denti. 

Borgetto '. 

1 Fariiilla pedi tetri, cnvarselii s stenlo, listine a granile fuiica da 
grava pericolo. 

' RA.-coiilal» .-il Riilomone-Marina Ja Miia Fedele, Tilliei. Dgilizedb^COOglC cv. 

I.a Higgrlnotta sghinaenusa. 

Si cunta e si raccunta chi 'na vola cc'era un Re; sin 
Ite avia 'na figgliìa, bedda di li 'stremi biddizzi; sia flg- 
ghia era 'ntra 'na età atta a maritàrisi. Un jorna si la 
chiamau: — * Figghia mia, ccì dissi, tu si 'atra 'n'età chi 
bisogno maritanti; jeu ora avvisn tutti li Bignanti amici 
mei chi lu tali jorno tegnu una gran festa, e accussì ver- 
rannu co tntli li soi famigghi, e tu, Agghia mia, vidrai 
quali ti piacìrA. > Viuni ddu jornu, vidistivo agghicari li 
Rìgnanti cu li famigghi. Altura lu Re li 'mmiiau a man- 
ciari lu mezzijornu. La' Hgghia vidennu a tutti, si 'ana- 
mnrau di la Ugghiu di lu Re Granata, e ccì 1' avia dittu 
a so Papà. 'Ntra sti così vuàtrì lu sapiti coma si soli fari; 
prì mezzu d'amici,...; 'nsurama la figghiu di la Re Gra- 
nata avia sapntu lutti così; ed era cuntintuni. Cunsidirali 
li gran manciarìzzi chi si pripararu; vinnì lu mezzijornu 
e tutti si assìtaru 'n lavala e sì niisiru a manciari; 'a Qui 
di la lavala vinni lu piattina di la granata. sta Re nn 
n'avia manciata mai, e chi cci facia pena vìdiri 'n terra 
lu granalu, ccì nnì cadìu un còccia 'n terra; iddu chi fa? 
si cala , e piggtiia dda cócciu. Chi vulistiva vidirì t la 
Rigginotta chi nun facia àutra chi taliarì a iddo , coma 
vitti chìstu, si susiu di lavula e si nni ìju 'atra la so 
«ammara 'ncuitata e 'n chiancennu. Allura si susia lu Re 
« iju a vìdiri chi cosa avia avatu so figghia ; cima In Dgilizedb^COOglC LA BlGOINOTTA SGBINIIGKUSA. 375 

vitti, idda ccì dissi: — • Papà mea, a mìa slu picciottu mi 
a¥Ì3 piaciuta, ma vitti chi é veni liziuaerì '; jeu nua lU' 
vogghin cchiù. > 

Altura la Re rìngrazlau a tutti li Rignanti, e sì cci li- 
ciDzian. Ma lu flgghìu di lu Re Granata avia saputa tutti 
«osi e nn'appi tautu curriva chi pinsau di viDuìcari^nni; 
e chi ilei ? si travistiu, e si rìstau ^ntra ddu stessu paisi, 
e sì misi a tèairi d'occhia soccu si facìa 'ntra lu Palazzu' 
riali. Uà jornu sappi chi lu jardinaru si nn'avia jutu, e 
si circava uq bonu jardinaru: idda, chi era - dilittanti di 
sti cosi, chi flci t si vistlu di viddanu e si cci prìsintau; 
ilciru li patti di lu prezza, di chidda sirvizzu chi aria 
a fari, e fu fatta jardinaru di lu Palazzu riali: ai iju a pig- 
£hiari la so cascitedda unni cci avia mìsu li rigali chi avia 
a fari a la zita, e comu chi avissi statu cIUdit di li soi mu- 
taoneddi *, si la purtau 'ntra la casa chi avia avulu pi 
abitazioni da- lu Re, 'ntra lu stissu jardinu. 

'Na malina stinniu 'na bedda manta di sita raccamata 
d'ora tutta chi lucia e rilucia: la finestra di la càmmara 
di Ib RiggJnoLla dava 'ntra lu jardinu, e ogni matina su- 
lla affacci a risicci; ssa matina affaccia, quant" agghìca e vitti 
dda manta chi cci piaciu assai assai e chiamau la jardi- 
oaru e cci dissi: — «Dicitimi: di cui è dda manta? * Ed 
iddu: — ( Sta manta é mia. • — «Mi la vuliti viaoiri? > 
— € Mai. • AUura 'ncarricau li so' ertati di vidiri si lu pu- 
tiana persuadiri di vianirìccilla; li criati tanta flciru pri 

' lÀziuneH. vedi voi. I. paj. 373 noia, I; ma qui vale, che fa conto 
delle pia mescliine cose, avido, ec. 
* Mulanneddi, a f. plur., dimin Dgilizedb^COOglC 376 FUBI, NOTEUB, RACCONTI, EC. 

accattarla, ma fu amiuàtala; allnra lintara si la valia can- 
ciari cu dariccÌBni àutri robbi; ^nsumma fa tutta ammà- 
tuia; sulamenti cci dissi lu jardinani: — < Tannu jeu da- 
gDU la mania a la Riggiaotla quaunu mi fa curcari 'atra 
la prima stanza di lu so appartamentu. > Li criati si uni 
ficini li gran risati. e jeru noi la patruna, e tantu ficiru 
e tantu dissira chi la Rigginotta si accurdau. Si jeru a 
piggbiari la manta e fìciru lu pattn chi lu ariana a chia- 
mari iddi qaann'era ara: la sira doppu chi tutti si avìanu 
addurmisciutu, la chiamaru, e lu lassaru ddà; la matina 
beddu matinu lu jera a'rrusbigghiari, e lu Sciru jiri. 

DoppQ Ma uttina di jorna lu jardinara stinniu Vàutra 
manta cchiù bedda assai di chidda e cchiù rìccn; la Rig- 
ginotta la vosi, ma lu jardinaru prt dariccilla vosi dor- 
miri 'ntra la secunna càmmara; e cci fn cunces&al Doppu 
matina stinniu Ma vesta tutta arraccamata d'oru e perni 
e brillanti 'n quantità. La Rigginotta 'nfuddiu ', ma nun 
appi chi fari; s'àppinu a cuntintari di fari dormiri lu jar- 
dinaru 'ntra rantìcammara danni durmia idda; però lu fici 
senza naddu scantu, pirchi a stu jardinaru Taviana tutti 
prì babbu. Puvireddi ! sta vota flciru tu cuntu senza la 
tavirnaru. 

Lu jardinaru doppu chi si pirsaadiuchi tutti erana ad- 
durmisciati, si curcaa, flnctu di addurmiscirisi; doppu un 
bellu pezzù si fici vèntri la friddu, e Mcuminciava a tri- 
mari tuttu; e comu era appujatu 'ntra la partera la facia 
trìmari tutta. A sta scroscia si risbigghiau la Rigginotta 
e ddocu 'ncuminciaa a diri di zìtUrìsi; ma iddu a rispun- Dgilizedb^COOglC LA RIGGINOTTA SGHINFIGMJSA. 377 

niri ca sintia frìddn, e a fari la acrùsciu cchiù forti; vi- 
deonn doppn un pezzu chi era ammàtula fàricci sèDtirì 
la raggiuni, chi la putianu sèatiri, e putia aviri dispiacìri, 
sapennulu chi era babbu, idda scinniu di lu letta e cci 
graplu; doppu chi la Rigginotta si curcau, chi fa iddu? si 
ccì iju a curcari a latu; lu 'nnumani si susiu matinu e si 
nni iju. Ora comu si fa chi la Rigginotta nisciu gràvida? 
pi la gran còllura nuii manciava cchiii; si vidia a picca 
a picca crisciri la panza, cci parìa chi tutti si nni putianu 
addunarì; jnnta vera a ladispirazioni cci tu dissi ad iddu, 
iddu cci dissi chi àutru rimedia duo cc'era chi dì fujri- 
sinni cu iddu, ma chi iddu era vera scarsu; idda mischi- 
na a scansa di essìri disanurata si accurdaa difujrisinni, 
si pigghiau quattru 'mmarazzeddi \ ''na cusuzza di dina- 
ri, e 'na notti si nni fujeru, suli e a l'appedi *. 

'Ncuntravanu pi la slrata vardj di vistioli, dì pecari, tanti 
fea e paricchiàti *: idda cci spìjava: — * Di cai sunna sti 
visliola ? — < Sunnu di la Re Granata. » — * Ah ! • — 
• Chi fu, chi avistì ? • ccì spìja lu jardinaru; e idda : — 
« Jeu a chissu nun la vosi pi marita. • — « Furca pri tiat • 
e accussì ccì dicia lu Jardinaru ogni vola chi idda cci 
dumannava di cui eranu ddì fea, paricchiàti, jimenti, pe- 
cnri. Comu vosi Din agghicaru, a la sira, stanchi morti, 
sudati strapilati; iddu cci avia ditlu chi era lu figghiu di 
la caratala di la Re Granatu; comu junceru trasera 'ntra 

> 'Umarazitddi, s ai. plur. dim. di 'mmarozzi (manca ifi qaesla sen- 
so di sing.] panni, raba per la p\ù non Duova. 

* A l'appnli, moil. avv., a piedi. 

■ Incontravant per via guardiani di vacche e di pecore, molli feuJi, a 
p*r«ccbia;e. {Paiieeh^ata. àui miaur.i ili lerreno fdcollativo). Dgilizedb^COOglC 378 FIABE, NOVEtXE, HACCONTI, EC. 

'ua casuzza tutta affamata unni cc'era un lillicedda , la 
furnu e In fucularu; appressa ce' era "n'àntra casa chi era 
la stadda e la jaddinara <; cci dissi iddu dì scanoari 'oa 
gaddina, e cucinarn; e cci flci ammueciari li pioni dintra 
la furnii, e doppu cbi mancìani si curcani; la 'nnumani 
matinu si noi nisciu dicènnucci chi si ritirara a la sira. 
Doppu chi nisciu iddu, avia passata un pizzuddu, quanta 
vinni in lìgghiu dì In Be Granata vìstutu di Re, ^acamÌD- 
ciau a dumannàrìcci cui era; ed idda : — < Sugna la mng- 
ghieri di In flgghiu di lu so curatulu. > — « A mia mi 
pari cbi nnn aviti cera dì fimmìDa bona; vai mi pariti 
qualclii latra. > E cbi fa? chìamau li gaddini, li cuDtan 
e dissi chi cci nni mancava una e chi ajerì doppu manciari 
erana gìasti; 'ncumiacìau a circari, e truvau li pioni 'atra 
lu farnu, e ddocu 'ncumìnciau a fàricci 'm sfasciata di 
diavuluni *, pi latra piggbiannala e pi latra lassannula; 
e cci dissi:— «Sì nun fussi jeu v'avissi eunsignatu a la 
Gìnstizia, e sa qaantu cosi facistivn 'ntra lu vostra paisi 
chi vi lini vinislìvu ccà; ma vi racislivu canascìri altura t > 
Idda mischina si misi a chianciri. 

Tutta ssa batteria la 'ntisi la matrì di lu Re, eia chìa- 
mau, cci detti tanlìcchia di cafè; cci dissi chi so figghiu era 
curiusa, e Idda nuD si nn'avia a fari; poi cci dissi : — « Ora 
jen baju la nora gravida, e bisogna fàrìcd lu cannistrn; vuì 
mi vubti ajutari a cùsiri? > Idda cnutintuna cci dissi dì ^; 
e ddocu la mairi cci niscia ^na pocu di cammiseddi, jìppu- ' Jaààinaru, detla (.-irlata, per gaddinarv, galliaaìa, pollali 
■ Cominciò (prese) a farle una strapaixala del diavolo. Dgilizedb^COOglC LA. BIGGINOTTA SGHIF4PIGNDSA. 379 

Dedtfa, pannìzzi, fardi pi cusiri K A la sira vinni iddu, 
e M chiancennu cct dissi idda tutti cosi, e chi cci curpava 
iddu; — « jeu, dici idda, nun cci vogghiu cchiù stari oca, 
jemuninnia 'n'àutra banna." IdJu la cuiifurtau,si curcàru. 
Lu 'nnumani iddu nisciu, e cci dissi a In solita chi 
turnava a la sira, e chi aria a vìdiri di pigghiàricci a la 
Riggina qnalchi cammisedda e qualchì Sutra cosa , a si 
l^ammucciava 'etra lu pettu, pirchì iddu era scarsu ma 
veru scarsu, ed idda gravida, e avia bisogna di quatchi 
cosa di robba pri lu piccìriddu chi aTia a nasci ri. Doppu 
cbi si nei ijQ iddu, la Riggina la chiamau, e "ncuminciaru 
a cùsiri; 'ntra 'na vutata d'occhi di la Riggina idda si misi 
'na cammisedda 'n pettu: trasiu lu lìgghiu e cci dissi a so 
Mania la Riggina:— i Marna, a cui teni ccà? a ssa latra? 
chissà é capaci di arnibbàricci tutti cosi! • e chi Tatcci 
ancugna, cci ''nflla la manu 'n peltu o cci piggliiau la cam- 
misedda. CuDsidirati chi sorti di murtificazioni chi appi la 
sfurtanala! e ddocu iddu cci liei 'na letta seria; la Riggina 
cci dissi rimpruvirànnulu: — < Basta, chisti sunnu cunti di 
fimminì, e a tia nun t'appartenì •; di poi cunfartau ad idda 
chi chiancia a diiantu ruttu; doppu chi passau tuttu cci 
dissi la Riggina chi lu 'nnumani l'aspittava arre, — < chi 
avemu a 'nOlari 'na pocu di perni. » La sira coma s'arricug- 
ghiu iddu, 'n chiancennu la | icciotta cci cuntau tuttu; iddu 
cci dissi chi cbissn Re era ^varu, e chi nun si nn'avia a 
'ncaricari di soccu cci dicia iddu: — • Chiuttostu, dici, ha' a 
circari di pigghiariccinni quarchi fliu di perni, e ti Pam- Dgilizedb^COOglC ' E ddocu pcc- E qui re mi: 


se fuori un buon 


imbiiiì. di farfellim, Oì [i£>iir 


licini, Ji pezze ila 3SU FUSE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

macci 'n sacchetta. > E accassi Sci, La 'nnumaai la Rìggina 
la chiamaD, ^acumiaciani a 'nGlari perni, la Riggina ija pi 
moddari no mumentu ', idda si 'nflla 'n sacchetta un iilu 
di pernii Taotu assai nunavia passata chi aria rìDutu la 
Riggina.chi trasiu lu Re; coma la vitti, cci dissi a so 
Marna : — i A ssa latra cci duna 'n puliri li perni? vidi 
quantn cci nn'ha pigghìalu! * Senza tanti cirimonnii cci 
'nGla la mano 'n sacchetta, e cjì pigghia lu flln di perni. 
Nun vi pozzu diri De cuolarì chiddu chi flci lu Re, e quanta 
cci nni dissi; tantu chi a idda cci avia pigghialu- no sinlò- 
mu^ e basta: la Riggina cci liei ciarari una carraffina ', cci 
delti tanticchia d'acqua; comu vosi Diu, rivinnì. A la sira 
vinni iddu, cci cuntau lu tuttu, e manca si sintia tanta 
bona, chi si cnrcau senza maaciarì. Lo 'noamani si sìniia 
li dulari, pirchi era fattu lu tempu, e cci avianu misu a 
vèniri li dogghi; idUu comu chi nun si nni avissi addu- 
natn, nìsciu e cci dissi chi a la sira turnava. Li da)ari 
avanzavanu, quanta si 'ntisi chiamari di la Riggina, e cci 
dissi : — < Bona donna, cc'é la mammana, pii-chi me aora 
havi li dogghi; acchìanali e vi faciti fari 'na visita. * Ba- 
sta : idda acchianau tutta afTruntata; quanou la mammana 
la visìtau dissi chi eia ara dì figghiari , e di fattu fìg- 
ghìau, e flci un beddu Ogghiu masculn e la Riggina la 
liei cnrcari ddà chi ce' era un lettu magnìflcu. Doppa 
vinni lu Re e trasiu ^ntra dda càmmara e comu la vitti 
curcata chìaraau a so Marna, — « Comu, cci dissi, a ssa la- 
tra curcata ddocu rhavi? • e strava ' principiannu. Quanta 

' Li Regina lascia p» 

* Le fere odorare uria bocCflt 

■ Strava, per tiara, d< Ita parlai ,i.z«it>>Cooglc LA RIGGINOTTA SQUINFIGNUSA. 381 

la Riggina cci dissi: — • No, flgghia mia, chissu è tò ma- 
ritu, e pri lanlu t'ha faUu cbissu, pirchi tu prilucòcciu 
di granatu nun ni lu vulisfi pri niaritu. > Altura aacbi lu 
Re cci dissi inttu chiddu clii avia faltu. Allura scrissi a lu 
patri di la Rigginotta; difatta vioni cu la famiggliia; si 
marìtaru sutleDnementi , 'nvitaru tutti l'amici Rignaoti, 
tinniru tri jorua di flstiau. 

Iddi arristau fllici e cuntenti, 

E nìàutri ccà senza nenti. 

Erice '. 

VARIANTI E RISCOXTRI 

Un'altra versione siciliaoi è ìd Gonzbnbaci!, n. 13: Die ge- 
demUlhigte Konigstoehter (La figlia del R<! umiliata)} una napo- 
tana In Basile, IV, 10: La toperbta catticata • Lo Re da Bello 
palese desprezzato da Cinliella figlia de lo Re de Shocco laon- 
go, da po' che n'appe ratta na gran vennetta, redocennola a 
male ternene, se la piglia pe mogJiere. > Una senete è in Gnii;! 
{La vigilia di Patqua di Ceppo): La principesia Salimbeeea t ti 
principe Carbonaio; nrti lìvorDese, ove però mancano molle cir- 
«ostanie, e specialmente quelle relative alle umiliazioni inflit- 
te alla figlia del Re di Parigi, in Knust [Ilalienische Yolktmat^ 
ehen) n. 0: Dir KónigMokn alt B&cker (li figlio del re fornaio)- 
Uaa bolognese nelle JVac. pop. bof. della CoRONKDi-BBRTi.firùIa 
in barba. 

Il KOhler cila a questo proposito la novella di Luigi Ala- 
HANNi sulla Contessa di Tolosa e sul'aoole di Barcellona, elle à 
appunto la nostra. Vedi Sicil, March; voi. II, pag. !16'17. 

' Dactuli» dal prof, Ugo Antonio Amico, lo In lia ricevala troppo latiti 
percbt l'avesai pò mia allagare nel grappo a cui apparliene. Dgilizedb^COOglC Sì riccunla e si riccunta ca 'Da vota cc''era un Re. Sta 
Re aria tri figghioli ed eranu màscoli. Ccì dissira: — 

• Papà, si vulemu ' jìri a guàdirì la manna; vnlemu 'Da 
poca di dinari.* Lo patri ccì li detti e iddi si nni jero 
nn'dn vosca. Dici udq di li frati : — < PìccioUi , àmu a 
dormiri un pizzndda I'udu; ma 'n fazzi chi veni 'n corchi 
armala, corchi • cosa chi nn'ammazza. • Dici n'àtru : — 

• 'Nca durmemu un pìzzuddu l'unu, comu vdi Dìu. * 
'Nca primu ditrmin tu nicu e tu mizzanu, a ristau tu 

granni. Gei iju n'armali cu da' testi. Quantu 'gghica ', 
lu picciolta lu vitti, e dissi : — < Signuri , 'un facili ar- 
rispigghiari a li me' frati! > Quantu agghica Tarmaiu, 
pigghia li sciabuli, li cuteddi, e l'ammazza. Gei taggliia 
li lìngui, si ti metti 'n sacchetta, e si càrnea 'n codda 
Tarmalu ammazzatu, e lu va a jetta lunlanissimu. Comu 
lu va a jetta luntanissimu, chiamau a lu mizzanu; dici: 
— I Susi , SUSI , chi jeu assai havi chi sugnu susuta. > 
Dici lu frati : — « Vidistì a nuddu ? • Dici: — € ^n vitti 
a nuddu. > — l 'Unca jeu ora staju cuntenti. • Dici la 
frati granni : — • Sì I sta' contenti I > La sìra fici la gnar- 

' Si vuhmu, della parUla, \:tt itni vultmn, ci vogliaiao. Vedi nel pre- 
sente voi., pag. 3, nula 1. 
' 'ti eorthi armalu, nn qaalebe animate; «orchi, qualche. 
' Appena gìniigt. Dgilizedb^COOglC Lu HI. 383 

dia lu mizzanii; cci iju n'airn armalu cu cincu tesli , e 
lu mizzanu l'ammazza; pigghia lì sciabuli, li cuteddì, Pam- 
mazza e cci lagghia li liDgui, e po' la va a jetta luDta- 
nlssimu. Li lingai si li mitti* 'n sacchetta, e coma si li 
mittì' 'n sacchetta chiama a lu nicu;dtci: — « Susi, susi, 
ch'agghiurnau; ora m'hfi curcari uo pizzuddu jeu. • Si 
susiu lu Bìcu, si curcau lu mizzanu. La notti flci la 
guardia In dìgu, e cci iju n'armala cu ottu testi. Piggbià 
iddu li sciabuti elicutectcli e l'ammazza. Comu l'ammazza 
chi flci? cci tagghiau li linguì, si li misi 'n sacchetta, li 
lingui, e iju a jittarì Tarmalu luotanìssìmu. K vidi e vidi 
'na figura. Sta figura avia 'na fascia russa ccà '; aviu 'na 
lanterna 'mmanu. Dici lu pìcciottu : — • Mi la v6' dari 
ssa lanterna? • — • No, figghiu meu , nun li la pozzu 
dari, masinnò si agghiorna e jea nun l'haju la lanterna, 
sugnn cansamatu jeu e lu mmirè. • Lu picciottu cci di- 
ci : — * Pi carila, danamilla. » Dici la figura : — « 'Nca 
bonu, ora ti la dugnu; ma avanzi eh' è jornu mi l'ha' a 
purlari. * E la figura cci la detti la lanterna. Comu cci 
la detti. In pìcciottu scuntrau a sei chi si sciarriavanu 
pi una iìgghìa d'un Rignanti chi s'avia a maritarì, e 
chiddu dicia : — « Jeu la vogghin t i .— t Jeu la vog- 
ghiu 1 » — « Jeu la vogghiu * t » La Rigginedda comu 
vitti a ddu pìcciottu dici : — t Cn' trasi lu prima, é 
maritu meu. > Cu' agghica prìmu? chiddu eh' avia la lan- 
terna, e trasiu. Pigghia e ammazza a chiddi sei , e cci 
affaccian un Re: Dici lu picciottu : — (Ora sta Riggi- 

■ Alla Tita, segna» co' gnli la n«rratricr. 
' Gridiini» i Tdri coDleoilanLi, Dgilizedb^COOglC 384 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

nedda havi a essiri mugghierì mia. > ArrispuDOì lu 
Re : — € E bo' ' si sapi ch'havi a essiri mugghieri lua. » 

— e Ma, dici tu piccioUu, m' havi a''spitEari sina chi va 
a chiamu a li me' frati. > — ''Nca va' chiama a li to' frati, 
cci arrispuQDi lu Re; ma sai clii cc'è?Gu' ha fattncchiù 
prudiggi di vnètri tri, cci dugnu a me figghia. > 

Lu picciottu cci iju; ijo a chiaraari a ti so' frati; via- 
niru. Dici lu Re : — « Cu' ha faltu cchiù pradiggi di vuà- 
tri tri, cci dugnu a mò Ugghia. > 

Lu granni cci dissi : — < Jeu , Maistà , h6 ammazsatu 
n'armalu cu du' testi. > Lu mizzanu dici : — * Jeu he 
ammazzala n'aimulu cu ciocu testi. > Lu nicu cci dissi: 

— i Jeu he ammazzato n' armalu cu otlu testi (dici) , e 
D'dutrì setti haju ammazzata ccà pi la Rigginedda. ■ — 
• 'Nca, cci dissi lu Re , tu ha' fattu cchiù prudiggi ; ora 
t'h6 dari a me flgghia. La curuua mi V he livari, e ti 
Vhè dari a tia ? • Si livau la curuna e cci la misi 'd te- 
sta a lu picciottu; e la maritau cu su figghia. Ma poi 
pigghiau n'àutrì da' figghioli e li maritau cu l'àutri dui '■ 

Ddoppa maritati , dici tu nicu : — < Ora àmu a jiri a 
YÌdiri a lu papà.» Dici ': — • Si, jeiuu.* Si udì jeru, tutti 
'u sedda. Gesù a lu cori I * 'Nla lu viaggiu cci viuni 'na ' E bo', (accorciniQ da bona) e bene. 

* Intendi che il re prese alire due ragazia {figghioli) e te spos 
dae fratelli del suo nuovo genero. 

' Diti invece di ditinu, dicono, gli allri due Frltelli. 

' Lelleriilmr'nle : Getù al cuore, che è quunlo u dire: iTeniti> la 
lenieMB, la cunanlaiioiiB in cuore, consuluti. È frase poco comune 
proTÌncia di Ptlermo. )ji.z.iit>,Cooglc LV RE. 369 

scurumi, 'na Digghiami M... quanfagghica ', a lu nicu 
ccipigghiàru \à mugghieri. Iddusi misi a chiànciri;(itci: 

— f Ora QUQ cc) vegnu nai lu papà, vasinaò cfai m'hari 
a diri f (Dici) Jeu ora mi resta ccà. • E ristau. Abbon- 
timpau ; e lu picciottu pi manciari si oni iju a'dduàrisi 
ODI 'na massarìa '. Dici : — t Ati a'dduari un picurared- 
daV » Dici ':— f Si, ma vidi : la vidi dda cubba autissi- 
ma ? A latu ssa cubba lì pecuri nuo cci T lia' a purta- 
ri. * — « Pirchì 'un cci T liè purtarì ? > Dici la patruni : 

— • Ddocu venna a mancana tanti pecuri senza vìdi- 
si '. > La picciottu 'un vosi sentiri àutru; dici 'ntra 
iddu: — • 'Nca ddocu é me mugghieri. » Si pigghia li 
pecuri e unni li porta? ani la cubba; e ta sira cci man* 
cara trenta pecuri. Vinni Tura di jiri ddà, a ti patruni; 
dici : — t Unni sunnu l'atri trenta pecuri? i — i Signuri, 
jeu jivi a la cubba , e ddocu li pecuri mi mattcàru. * — 
e Ab ! 'unca tu 'un lu vulisti sèattri ? Valtinni , vattin- 
nì, figghiu meu, ca facisti mancari trenta pecuri.... » 

Puvireddu, si nni iju. Si nni jiuevltti 'na Turraicalid- 
da, n'acidduzzu e 'oa pulummedda. Ctiisti avianu julu a 
caccia, e si sciarriavanu. La funnicula dicia: — «Tu ccbiù 
assai; jeu ccbiù piccai > Li paiumma, ch'era ccbiù gran- 
ili, cci dissi: — < Mentr'ù accussi, chiamamu a ddu picciot- 

' Scurumi. s. f. tìtio buio; nigghiumi, s. f., grande nebbia. 

■ Quaìit'agghiea, lelleral., quando gionge, e a>mnD«meDle Tala: ed teto 

' Il ttmpo si s«r«nb, e il giovane per Irovar da vivere aodò ad allo- 
garsi i I una masseria. 

* Rispandano i paiironi della masserìa. 

' Quivi sogliono venire a mancare molto pecore senza che nno ae ne 
aco -ga. 

PiTftK. - Fiabe e ìioveUe, Voi. 11. *8 Dgilizedb^COOglC 386 riABE, NOVELLE, iucxx>.vn, EC. 

lu. — A Ha pieeiottu / a Ita picciotta f veni a ^rtìni sta 
eaitiit' Dici: — « Vegnu, vegnu ! » Lu pieeiottu iju e cci 
spartiu la carni; a la rurmiculidda cci udì detti tantu, a 
l'acidduzzu cci nni detti tantu, a la paiammedda cci noi 
detti tanta, — ca lapalnmmeddaera cchiùgranni '. — • Bo- 
nul • — < Boou! I — € Bonu la sparliul Ora chi cci damu 
pi cuiuprimentu a stu pieeiottu *? > La furmicnla si scip- 
pau un pidttzzu, e cci dissi: — t Te', (a In pieeiottu) quaii- 
DU ti vó' fari fnrmìcula, cu stu piduzzu addiventi rnrmi- 
cnla. * L'acidduzzu coi detti 'na pinnicedda e cci dissi: 
— * Quannu ti vA' fari aceddu, ti fai aceddu. > Lapalum- 
• ma cci detti un'ala: — • Vidi chi quannu ti vd' fari palum- 
ma, ti fai palumoia. > Si nni ijii lu pfcciottu; dici: — • Cri- 
stianu sugnn, e furmìcula mi fazzu ! > Era vicinu la cub- 
ba, e acchianau supra dda cubba, e vitti a so mugghierì. 
Ddà, 'ota la stissa càmmara cc'era un vecchiu ch'avia la 
calamita, e facia: — • Tutti mugghìeri mei siti, piccìutted- 
di mei;» e vatlia li mann '. 

So muggliieri si iju a lavari la facci, e la furmìcula cci 
iju. Dici: — • Furmìcula sugnu, e cristianu mi fazzu ! > E 
addivintò arrèri omu, e si ficì canuseiri di so muggbieri. 
Gei dici: — < Senti, muggbieri mìa, quannu trasi nni lu vec- 
chiu, cci ha' a diri: — i Vecchiu maàru meu, quantu cci voti 

' Nel riferire le varie porziuni (atle tlal ::iavine. la [lÌFcola novetUlrice 
Mgnava eolla punla de1)'i[idic<' destro sulli pania dell'iiidioe siai^iro la 
porzione loccata alla farmìoa, culla puma Mio stesso indice sai cetilro 
iIbI sinistro la poriioiie ilell 'uccello, esDlla base dell'indice e del medio 
la porzione della colomba. 

* L'applaudi acaiip luUi e Ire gli animali. 

' E faeia ere. E i-cet: • Voi siete lune moeli mie • e bnttea le m.ini. Ì3i.zpiit,,CoOglc Lu RE. 387 

a mòriri dui? • Lu piccioltu spiriti, e addivintau furmi- 
cula, e la Rigginedda turnau nni lu vecchiu; la notti men- 
tr'eranu corcati , ce! dici idda: — « Vecchiu maàru meu, 
quantu cci voli a mórirì dui? — Vecchiu maàru meu, 
quantu cci toIÌ a mòriri dui? » — t No, non ti dicu nenti, 
masinnò tu parli. > La picciotta si cci misi a pìttima: al- 
l'urtimata tu veccliiu pigghiau e cci lu dissi. Sapra la 
cubba ccVa un (liavulu. Dici lu vecchiu: — <Lu vidi ssu 
diavulu? pi mòriri dui, hannu a scacciari a ssu diavulu, 
cci hannu a livari In ficatu, e l'haunu a pistari. * 

Lu 'nnumaoi lu picciottu si flci aceddu e vulau. Iju uni 
la picciotta, e 'misi la cosa; poi nisciu arreri, si pigghiau 
li scupelti, li sciabuli beddi ammulati; Gèsn a lu cori! cci 
tagghia lu coddu; cci tagghia la pauza, e poi si pigghia 
lu ficalu. Si nni iju sapra 'na cubba e si misi a fari: 
Ciu ciu ciu, 
E lu ricatu mi uni manciai '.• 

Lu vecchiu stava murennu:— ■ Ahi chi mi tradistu ! 
Ah : chi mi tradistu ! • Morsi lu vecchiu. Cc''eraQu Ma po- 
cu di vecchi e 'na pocu di picciotti dintra la cubba; li vec- 
chi, la gran varva chi avianu cci arrivava nna li pedi, e 
li picciotti cci dicianu tanti parali. Lu maritu di la Rig- 
ginedda si pigghiau tutti li picciotti, e li vecchi li lassò 
ddà. Li picciotti li iju lassannu 'nta tanti Regni ; a so 
jnngghieri cci misi la cnraua. — E ddocu accabbau In 
cuntu. 

Iddi arristaru filici e cuntenti, 
E nuàtri ccà seozi uenti. < BÌ|)«LDla per ire volle. 

■ Saceonlaio dalla rsgaiiÌDa V.'.r Erice * Dgilizedb^COOglC 388 FIABE, mVELLE, RACCONTI EC. 

VABUNTI E RISCO.NTHJ 

Per la seconda meli, ov'è raccontalo il fatto della formica, 
dell'uccello e della colomba, vedi Gokzskbach, n. 6: Firn lotepk, 
der aìugoz lein Gluck ztt sucheu. (Gioseppe che va io cerca della 
saa fortuna) i e per qualcbe altro piccolo ravvicinamento, la 
VI delle Volkmàrcken atu Venelien di Widtek e Wolf: (Die vier 
{Kunttnichen BrUder). Dgilizedb^COOglC Li frati soarsl. 

C'eranu iri frati ed eranu po?iri tutti tri,. Lu cchiù grao- 
ni avia setti flggbi, e nun avia chi dàrici a mangiari; jia a 
cògghiri la minìstredda. Coma jia a cògghiri la ministred- 
da ci 'ncuDlrau unu chi avia la fataciumi, e cci dissi: — f A 
tia, unni vai? > — « Vaja a cògghiri la minìstredda pri li 
mei figgbi. • — < Tale, iddu rispnsi, iu ti dugnu sta tì- 
riga. Tu ora camini sinu un oerlu puntu e poi ti fermi I 
Yidi ca cc'é 'na vaiata, scattii tri voti e si grapi la vaiata. 
Comu si grapi la vaiata, truvirai dinari prl quantu ni iti. • 
Iju iddu; la vaiata si grapiu, e poi Irasiu. Ddà c'era nn 
pupu cu UQ lignu a li manu. Iddu, allnra chi trasiu , ci 
dissi a lu 'nfatatu: — ■ Vidi ca ddà c'è un pupu cu un li- 
gnu a li manu; comu tu arrivi ci hai pigghiari lu lignu, e 
poi ci dici;— I Gràpiti pipi, e chiùiti pipi! • Lupupu ci 
lassaujiri lu vastuni, e si grapiu lu tìsoru. Poi lu 'nfatatu 
si pigghiau dinari pri quantu ni vuliu, e si li purtau a 
la so casa. Arrivanuu a la so casa, tuppuliau e li flgghi 
ci graperu, Comu vittiru a so patri accussi carricatu , ci 
dissiru li figghi: — * La purtau la minìstredda? • — • Si, 
risposi lu patri, purtaju àutru chi minìstredda 1 > Li ligght 
tutti prijàti ci dissiru: — • 'Nca chi purtau ?> Lu patri iju 
a sdivacari supra lu letlu, eci lujinchìu di dinari china 
chinu. Poi si mìsiru a fari di li granni pranzi I L'àutri 
frati pirò, sapennu ca era scarsa, dissiru : — f Comu va 
ca nostru frati accusai scarsu, fa ssi granni spisi? i E ci 
jeru dinlra dicennu:— • Chi ce' è, frati miu? Tu ora li Dgilizedb^COOglC 390 FIABE, NOVELLE, RACCONTI, EC. 

la jetli bona!.. Ma d' unni ti TÌnnini ssi dinari? Chi fa- 
cisti, chi 'mbrugghiasti!>— ■ Echi sàcciu, ci dissi chid- 
du. Lu Signuri propria ca m' ha vuluta aglvalari I > E In 
frali granni niia ci lu volìa dirli Poi pirò tantu lu niisirn 
a li strittì, ca si lu flciru diri. E ccà ci cuntau tuttu lu 
fattu. Iddi jeru ddà, e lu frati granai pirò ci dissi di di- 
rici primu: — t Gràpiti pipi , e cbiùjti pipi I » Iddi pirò, 
fu ca si lu scurdaru, o fu ca nun ci lu vòsiru diri, ci 
dissiru : — • Gràpiti pipi , e chiùjti varcócu I • Lu tisora 
a si paroli nun si grapiu; e iddi si ni arriggirara. Poi lu 
dissiru a so frati, e lu jeru a truvari dintra: — • frali 
miu, ci dissiru, chi tìsoru!? chi nenti! Ddà nan si grapiu 
nuddn! > — I Ma dicitlmi 'na cosa, rispust lu frati: comu 
ci dicistivu a lu- pupu quanna arrivastivu? > — • Ci dis- 
simu; Gràpiti pipi , e chiùjti mrcàcu / » — e Pirciò lii li- 
som nun si grapiu I Vuiàvulri ci avè?avu a diri comu vi 
dissi iu : Gràpili pipi , t ckiùjH pipi / » Li frali essennu 
stati riprisi d'iddu, e vidennu ca pri virila aviana sgar- 
ralu, ci jeru arreri. Comu arrivaru, ci dissiru li frali a 
la pupu di dintra: — * Gràpiti pipi e chiùjti pipi! • Lu ti- 
soru subbitu si grapiu, e li frati traseru, si pigghiaru lì 
dinari; ma comu accustaru pi nésciri, la vaiata 'un si mu- 
viu cchiù , e arristaru ddà intra morti di miciàciu. 
PoUzzi-Gmerosa. 

VARfANTI E RISCONTRI 

Questa fiaba è piccola variaote di quella che segue. Essa escs 
sotto vari titoli: Gràpiti pipi e chiiijti pipi (Palermo) ; Gràpiti 
fii'ca, t chiiijti cieca (Capaci); Gràpiti tétima e chiitiiiti tètima 
(iM Oli te vago). Dgilizedb^COOglC cvni. 

Mastru Jueeppi 

Si cunta e s'arricciinta ca 'na vota cc'eranu du' frali, 
uQu era riccu, e Tàutru prì la sua malaJ'urtuna avia ca- 
duta 'n bascia furlana: e siccomu si soli diri ca unu comu 
è vistatu è trattatu, Mastru Juseppi, chi era lu frati povi- 
ru, mancu era cchiii guardala di (da) lu frali riccu. Doppu 
tantu leiupu, lu poviru mastru Jseppi 'un aveoDu ccliiù 
comu fari pi dari a manciari a la famìgghia, 'na jurnata, 
senza pigghiari benediciti di la casa, sdetli pi dispiratu, 
e spiriu di lu so paisi. Caminannu a Din e a la sorti, cci 
scuro 'ola ti pedi 'mmenzu un voscu, s'assetta, cci veni lu 
sonnu, e s^addurmisci sutta 'na maccliia. 

Giustu giustu, s'altrova a passari dì ddu voscu 'na cum- 
pagnia di dudici latri; e appena s'adduuaru di Mastru 
Juseppi, cci misiru lu pnntu di 'n coddu e cci dissiru: — 
• Fatti la cruci, ca si' morlu I » 

Mastru Juseppi si cci jittò allura a lì pedi chiancenuu 
e cci dissi: — < Grazia, a vuàtrì signuri I pirchi m'ammaz- 
zali?* Lu capu di la cumpagnia nn'appi cumpassioni; si 
vutó cu li sdì, e cci detti ordini chi nun l'iiramazzassiru, 
ma cbiutlostu lu purtassiru 'nsèmmula cu iddi 'nla la s6 
grulla. Mastru Juseppi si metti ^n gruppa a unu d'iddi, e 
accussì arrivanu 'nta 'na muntagna clii era appena falla 
l'arba. A l'arrivala 'nla la muntagna, lu capurali si 'nchi- 
na 'nt'fin pitruni e Mastru Juseppi cci senti diri : — 
« Grapili pipi I • — Mancu lu dissi, e si grapìu di botta i,z.iit>,Cooglc 392 FUU, NOVELLE, BACCOKTI EC. 

'oa porta. Trasern tutti, e lu Capn dissi arreri: — f Chiùjti 
pipi » — e la porla si chiaijn. Ddà dinlra la gratta cc'era 
tutta In beni di Diu: caci, fariaa, carni e dinari mun- 
zedda muBzedda. Mastru Juseppi dissi ^ntra é' iddn: — 
t E ccà io Bugnu situvala I > Si vAta ti cavaddi 'nt'nn 
fUt, l'arrisetta 'nta la stadda e cci duoa l'òriu. La capn, 
di sta fatta noi, risto canteDtì, e vitti ca Toma era piritn 
e cci putia sérfiri. Poi cci Sci cnozari la mensa *, cci fi- 
ci arrùstiri ta carni , e Mastru Juseppi detti adèozia a 
tatti. Li latri manciaru e vippiru sinu a quannu 'uo ni 
TÒsiru cchiiì, e poi, staochi a ca cc'erana, si jittam a 
dormiri tatti. 

A l'arrospigghiala la capurali chiama a Mastra Jaseppi 
e cci dici: — < Senti cbi hai fari; nuàtri nni nni jama pi 
li fatti nostri; lu sbarazzati la casa, e ti coci la carni {ù 
stasira: si nuàtri vinemu, e nui nni la maDciamo ''nsèm- 
mala; si nuàtri nun vinema, tu'ti manci chidda chi vdi, 
e ràutra cci la jetti a li cani. 

Li latri si mìsiru a cavadda: e ddocn lu capnrali arre- 
ri: — t Grapiti pipi !» — e la porla si grapia. — • Chièjti 
pipi I > — e la porta si chiuìja. Mastra iuseppi 'alisi ar- 
reri lu disGursu e si la chiantò 'nta la stàmicu. Qaaima 
iddi si nni jeru : si liei li sirvizza beddi esatti , pai si 
canzò la tavula, si cucia la carni e si misi a'spittarì a li 
latri. Ha avogghia d'aspiltari; li latri pi dda siritina *aB 
si arricugghieru, e Mastra Jaseppi, videnna accussi, si misi 
a manciari tutta chidda chi vosi , e chiddu chi arristò 
ci la jitlò a li cani. — < Ah t dissi altura Mastra Jaseppi: 

' Il narraiore osa mollo di questo vocabolo. Dgilizedb^COOgle HASTRU JUSKPPI. 393 

me mngghieri, li me' picciriddi, mischioi, prì camòra si 
mòrinu di la Tarn i e addisìann chistu chi jeitu io I • 

Ddocu cci vinDi lu rimoi-su di la &ò famigghia, e cci veni 
''o menti sta bedda pi nsata. Chi fa 1 si nni va 'nta la mun- 
zeddu di la muoita dVu, jinchi 'na visazzedda tipa tipa, 
si la càrrica 'n coddu, s'avvicina a la porta e cci dici a- 
dàciu adàciu; — < Gràpiti pipi I > — e la porta si grapiu: 
nesci fora, e: — i Chiujti pipi li — e la porta si chiuijn 
di bemovn* Hastrn Juseppi nun fa la stissa strata di li 
latri, pigghia n'àutru violu e tira drittu a lu paisi. Arriva 
dì notti alla .prima casuzza e tuppulla la porta: tappi, 
tuppi ! — « Cu' è ? > So mugghieri curri e cci grapi. Ma- 
stm Juseppi trasi, acchiana susu e trova li so' figghi, cria- 
tnreddi, tutti cu li facci allazzarati \ e morti di lu pi> 
tutu: ddocu cci fa vìdiri dda gran pnleuzia di dinari a 
9ò mugghieri, e cci dici: — i Scialati tutti, allegramenli ! 
ora semu ricchi.» 

Mastru Juseppi perà, ca era cristianu ', 'un fici a vidiri 
mari e munnu tutlu 'nsèramula; si misi 'aa putla di 
scarpi e stinnicch^iava li causi adficiu adàciu. 

Jamu all'àutni frati riccu , chi si chiamava Roccu, ca 
nun si putla dari paci, dicennu : — « Comu arricchiu stu me 
frati ? comu fici e comu nun liei ? 'Na vota chiamò a sé 
mugghieri e cci dici: — < Senti, (mittemu) Marìcohia; io 
haju asapiri d'unni cci vinni sta ricchizza a me frati Peppi! 
Dumani l'ammitu ' cu so mogghi a manciari 'nta la nostra 
casa. Tu hai a 'ntrinsicari cu tò cugnata (ca 'ntra vuàtri 

' A tlamaraln, col viso il'un Lazzaro quatriduano, pallido, unnota. 
< Crii(>anu, qui uomo scaliro, avTeiluto, valente, ardilo, 
■ DomnDt lo ìnvilciù. Dgilizedb^COOglC 394 FUBE, NOVELLE, RACCONTI BC. 

fimmiDÌ TI confidati) coma va sia fattu.i La muggbieri ac- 
cassl fici: accnmìQzò a pigghìàrisi ca lu boau a so cu- 
gnata, e tamu flci chi appi cuntata ogai cosa d'idda slissa 
addiaigDàonocci macàri la muntagna anni era, e comu si 
grapia la porla. Comu 'alisi la faltu, la maggliierì dì 
Rocca ccì lu iju a cuotari subilu a so marito. 

Lu Bocca, chi cchiù riccu chi era cchiù assai nni vulia, 
va, pi Tamari di lu dinaru, e cci dissi a so mugghierì ca 
cci valeva jiri puru iddn pi carricàrisi di miloita d'ora. 
La mugghieri si scantava a faricillu jiri, e cìrcava di 
livariccilla di sória ' : ma iddu : fórfici fora * I — « Cci 
haja a jiri corno cci liajo a jiri !» — « Ah no? cci risposi 
la mogghieri: e l'hai a vidiri tu I > 

Lassamo a iddi e pigghlamu a lì latri. 

Comu la caparali s'anicogght 'nta la grutta , e s^ad- 
dona ca cci maocavaou li dinari dì lo monzeddo, liei la 
morti chi appi di fari. — i Santo ''oo sàcciu chil... * a mia 
sta mancanza? > e misi a santiari. Li so' cumpagni curreni 
a circari a mastra Jaseppì; cu' sa era ancora ddà vicino, 
ma lo capo, videnna ca era li'avagghiu persu, li chiamò 
e cci dissi: — < Picciotti, vinili ccà; 'no vi pigghiati ccliiù 
còlira; ca si l'amica è vero scialacu s'havi a ghiàrdiri *, 
e io sogna sicuro ca havi a scatliari 'n'àatra vota. ■ 

E chi fu fata '? Manca passò 'na sittimana , ca pri- 

' Liìlari di lòria o dì 'ntòlia, distngliere da un pnpoailo, ecc. 

* Uà egli, forbici li, osliilalo. - Inlorno al Fo.jiri fCm ledi in qae- 
sia raccolta Ia iradiiiane colto stesso liiolo. 

* Reticenza <li liesiemiaia siciliana, nella qaale si vorrebbe satiiifìcara 
il demonio, e si dice; Santo non to chit— Sanitari, besti'inmiare. 

' Se ramico è veramente golosi', s'ha ad ardere. 
' Faiu, faln mascliio, indovino. j3i.z.ii-t,,Cooglc HASTRU JUSEPPI. 393 

seota a la muDtagna lu frati di Mastra Jtiseppi, e s'am- 
macchia * vicinu a la porta pi vìdiri quaonu niscevanu 
ti sbannuti. Stetti un benna * pezzu accussì atnmucciata, 
e fiDarmenli , qusnnu stava annarbannu, vidi nésciri di 
la grulla priniu tu capu e poi tutta la cumpagnia a ca- 
vaddii. — 'Uno, dui, tri, quattru...,» li cantò benni puliti e cci 
pàrsìru ca eranu tutti (ludici: ma lu don Roccu, pinsannn 
a li dinari, era tantu 'nfuscatu ca un vitti cctiiù di l'occhi, 
e la babbasunì mancu s'addano ca cci uni mancava unu. 
Quannu cci parsi a iddu chi la cunipagnìa s'avia allunta- 
natu assai, si avvicina a In locu disignatu: e ddocu : — 
< Gràpiti pipil — Chiùjti pipì! • e trasi 'ntra la grutta. 
A la trasiita, lu latra chi avia arrislala di guardia ddà 
dintra, s'affaccia cu un cutiddazzu a li wanu e ■'nta quat- 
tru botti ammazza e stinuiccbia 'n terra lu povìra Roccu: 
poi, Dun cuntenlu di chistu, lu tagghia pezzi pezzi, e la 
sala 'nt' An varrili pi tunnìna. Tutti li latri quannu tur- 
narn, cridennasi a ca Mastra Juseppi avia 'ngagghìatu, &• 
ciru festa: e la capurali cci dissi: — < Ora, picciotti, starna 
sicuri I • 

'Nfradilantu, la povira taogglii di Rocca, nun vidennn 
ccbiù rituroari a so maritu, si misi a pilari tutta chian- 
cènnilu pri mortu. Mastra Ja?eppi, sintennu stu fattu, tuttu 
''nfuriatu e dispiaciuta, patii e si nni va ala lìiuntagna. 
— < Aviti ragiuDi, dicia 'ntra d'iddu, a me frati lu scannà- 
slivu,assassinil ma oravi fazzu avvìdiricn'sugnuìo!...> Ar- 
riva a lu posta, s'ammacchia, e aspetta cbt niscissiru li latri: 

' ^ iiimiicckìàrìii, nasconJersi in una maccliia. 
* Bennu p<'r bedJu, della periata. Dgilizedb^COOglC 396 PUBE, NOVELLE, BACCO.VTl EC. 

coma aèscino, li canta udq pri udu senza ^arrari e vitti 
ca erana dudici, e nun cci ni mancava ntiddo. A la ai- 
sciata dj li latri: — < Gràpiti, pipi, e chiujli pipi ! > e si 
ficca Nastru Jaseppi. Prima'il'ogni àutru cerca a so frati,e la 
trova salala 'ola lu varrili. Hastni Juseppi Parripèti lan- 
Ucchia ^ poi acchiappa lutti li visazzi e li mali chi ccV 
rann ddà jintra, e cci scupa a li latri tatti li dinari chi 
avevaon; poi si càrnea pnranca lu varrili : — « Gràpiti 
pipi! chiùjti pipil • — Desci, e ddocu tira a lu paisi ca 
dda retina a li manu *. Comu arriva sana e sarva, la prima 
cosa duna loca di Crésia a sii Tratuzza; e poi metti 'na 
gran putia meggbia di la prima sigaitannu a fari lu scar- 
pani. 

Doppa qaarchi tempa si prisenta 'nta la putia di Ma- 
stra Jaseppi un Cavaleri dicenau ca valeva tagghiàri&ì un 
bellu para di stivali: ma cu sta scusa dda fatta a Cava- 
leri un s'arrassava cchiù di la patia', bazzicannu sempri 
ddà dintra. Finarmenti 'na vota si chiama a Mastra Ja- 
seppi 'a cun&denza e cci dici: — < Chi vuliti, Mastra Ja- 
seppi I vostra Qgghia mi fa genia » la vogghiu pi mag- 
ghieri. — • Comu pò essiri mai ? rispasi lu Mastru. Voscen- 
za è un Cavaleri e si p^ghia la flgghia d'an mastra scar- 
paru ? 1 — • Nenti, Mastru Jaseppi, io la vogghia coma ia 
vogghìa, ca nni nèscia pazza. • Mastra Jaseppi si liei ap- 

' Arripilàri, pi«n|fre il morio, Ur coirono; Ja r«(iilu ; di che vedi il 
recente srriilo di S^tLOiioHE-UARiNo: Le BeputalrUi in Sieilia. 
' Esce e s'arvin ni paese con quell.i redinata di aiiitaali carichi al|e 

■ Ma con quislo prclesio quel MMlicenii! Cavaliere non s' aliontatiavA 
d il Ila bottega. Dgilizedb^COOglC MASTRU ÌDSEPW. 397 

prìari n'àutru tantlcchja; e fìuarmenti lu matrìmoniu s'ap- 
puntò, e lu zitu trasi 'ntra la casa di la zita '. 

Arrivatu a stu puotu lu fiDtu Cavaleri, chi era la ca- 
purali di li dudici latri, dissi 'Dira d'iddu: — < Ora cci se- 
IDU, Mastru Juseppi: 'un avirì paura, a ca t'hfi spugghiari la 
oasa; e v'haju a'mmazzari a tutti quanta siti I > E ehi fa ? 
Fa tràsiri ammncciuni dintra la dispensa di la casa di la 
zita tutti li so^ cumpagni armati coma li porci, e li fa tlc- 
carì darreri li vutti, dicènnucci: — * Ammucciàtivi boni; e 
quaQDu io stanotti vi dugnu lu signali , chi vegnu e vi 
tuppnliu la vutti, vuàtrì nisciti tutti, cci spugghiamu la 
casa, e di li patruna nni facemu sasizza.> 

Comu si fìci scura, lu RdIu Cavaleri acchianò susu nni 
la zita e sì misiru a parrari e a ridirì pri lu faltu so: ma 
comu si facia tarda e lu Cavaleri 'un si nni parrava di 
jinsinni, Mastru Juseppi cci dici a la flgghia :— t Sai 
chi ti dicu? conza la tavula e nescì 'na buttigghia di 
vinu , a C3 lu tó zita stasira mancia cu nui. • La fig- 
ghia accussì fici. Gonza la tavula, piggliia lu carrabbu- 
ni e sciani jusu. Comu li latri la seotinu tràsiri ^nta la 
dispensa, cridenou ca fussi lu capurati, cci dicinu: — t Chi 
é ura, capurali? » A sti paroli, dda picciotta sì sbaguttisci, 
e senza rìspunnìricci, curri susu nni so patri e cci cunta 
lu fatlu. Mastra Juseppi, chi era scartu e avia cafisia S si 
pìrsuasi alluna di la cosa, e cci dici alla figghia: — « Nun 
ti scantarì, nun cci diri nenti a iddu, ca io nesciu e tor- 
nu allura. > 

' L'appunlamtnlu del mriirlmonia è la priinn eiiiiata che fa lo spusu 
nella casa della sposa, nella quale ai alabilisci: il matrimonio arienire. 
> Cafitia, lesta, cerTallo, gìadiiio. Dgilizedb^COOglC 398 FIABE, NOVELLE, RACCONTI EC. 

Cnrrt e va a chiama la Giustìzia, dìcènnncci: — < Si- 
gnuri mei, curriti prestu, a ca haju lì sbannuli dinLraI> 
Subilu nesci la Forza, li snrdati fui^ianu la casa, accbiap- 
paou tutti ddi sbaoDati, li *iDmùrdnnD beddi puliti e a 
lu 'nnumani li vastarn lutti ^ 

E accussi Hastru Juseppì si lìvò di lu coddu a tutti ddi 
latri, e la Cavaieri iju pri vàtlìri e fa vattutu. 
Iddi arristaru filici e cuntenti, 
E nuàtri ccà senza neoli. 

Termini-Imerese '. 

VARIANTI E RISCONTRI 

Una leziona meno circostnnziaU leggesi nelle Sicit. Màrchtn 
a. 79: Die Gnchiehle con tUn swòlf. Raabem (La novella dei do- 
dici ladri) ove però manca l'ultima parte relativa al matrimo- 
nio del capo-ladro, la quale a proposito di ladri si riscontra 
in altre novelle nella presente raccolta come ne' Tredici Sban- 
flult, voi. 1, n. XXlll. GONznKBACH, voi. Il, pag. 197 offre una va- 
riante in dialetto di questa novella: Lu Cuntu di li dui cvnipa- 
ri. Vedi la noia del KOhler a pag. i5l, voi. 11. Tradizioni re- 
lative a tesori incantali sono nella presente raccolta sotlo ì 
titoli Siintu Conu, La Muntagna di la fera. La Rocca d'Antedda 
» Lu banca di Ddiiiia. ecc. 

' Li 'mmùrduiK ecc. Li legano per bene, e t'iiiiJoiii:iDÌ li guastarono 
(li Decisero) iDtii. 

■ Raccontalo da Vito Guarlilobene pejCHtore, e raccolta dal sig. Giu- 
seppe Paliri , Autore <Iel raccanlo slorico siciliano Pierueeio Gioenì (Pa- 
lermo, 1871). Dgilizedb^COOglC ax. 

La Morti e eò flgghiozzu. 

Si cunla ca 'na vota cc'era un marita e 'na raugghieri, 
e cci nascili un fìggliiu; stn lìgghiu l'aviana a Tari vat- 
tiari, e 'un sapianu di cui. Passa oj, passa poi, la pieci- 
ridda avia se' anni. '''Ss jnrnata la Signuri , cci manoò 
S. Petra pi Tattiallu; ma lu patri 'un lu vosi accittàri, pi 
cnmpari, cu diri ca si lu vattiava, S. Petra si lu purtava 
subbila 'n Paraddisu, a la piccii'iddu. S, Petra si nai iju, 
e vinni S. Giuseppi; cci piaciu a lu patri, ma dici coma 
amicu; comu cumpài't no, pi la scantu ca lu lìggliìii cci 
muria. Vinni S. Giuvanni: la stissa cosa. All'urtimu ca' 
vinni ? vinni la Morti, e cci liei tanti cirimonii. Dici lu 
patri; — 'Ora cci semu ; cummari Morti nun si lu porta 
3 me fìgghiu, e me fìgghiu campa sina a vecchia; • e cci 
ficì vaUìari. Ma ddoppu jorna cumm^ri Morti parrò di 
purtàrisi In fìggtiiozzu. Figaràmanni lu patri 1 Cci rinfac- 
ciau la so Anta amicizia, e cci nni dissi 'na letta. La Morti 
allura ammusirò 'na pocu di lampi addumati ; una avia 
ogghiu assai, 'n'àulra cchiii picca; e a 'n'àutra cci stava fi- 
nennu ; — < e comu chissà, dici la Morti, ce' è lu picci- 
riddu vostru, campari , ca vinni l'ara sua, e ogghiu 'un 
cci nn' è cchiù a la so lampa. •—£ di ddocu nni veni ca 
la Morti 'un guarda 'n facci a nuddu. 

Palermo. 

VARIANII E RISCO.NTRI 
Vedi GoNZENBACH, n. 19; Gevalter Toii; Wioter e Wolf, n. 3; 
Der Gevatter Tod-, KìJhler, nota le alle Sic. Sarchen. DgilizecibvCoqglC Li cnmpari di 8. Qinvanni. 

Cc'era 'oa vota un maritu e 'na magghierì, e avevaou 
un cumpari San GiuvaDai. La maritu fu arristatu, e ta 
purtara a la Vicaria. Lu cumpari era affizziuoata dì la 
cammari, e cci java a lu spissn a visitaila. 'Na juroata 
cci dissi idda: — < Cumpari, la valema jiri a vidiri a me 
marita ? > — f Goursì, cnmmari; > dici e si partern. Pi la 
strata accattaru un gran muluni, — ca era tempa di mo- 
luna, — pi purtallu a lu poviru carzaratu. Semu fatti dì 
carni:... In cumpari e la cummari affinnèru In S. GiuTanai... 
e 'nsumma la flciru grossa. S. Giuvanni però 'on cci la 
ilei pasgari. Comu iddi juncern a la Vicarìa e Tìsitamla 
carciaratu, prima di jirisiunt cci Tòsiru fari 'na carigna 
a lu carciareri, e cci dettiru lu muluni. Lu carciarerì la 
tagghiò davanti d'iddi; ma spaventa I comu tagghia lu 
muluni cci trova 'ntra lu menzu 'oa lesta, ca era la te- 
sta di S. Giuvanni, ca si cci avia 'nfilatu pi fari avvidiri 
li signnri cumpari di lu so piccatu. 

Subbitn l'ha sapula la Giustizia, e l'ha airistatu. Cun- 
fissaru lu tortu cli'aviaau, e lu carciaratu fu mìsa a lib- 
birtà, e la cumpari e la cummari fóm 'nfiircati. 

Palertao. 
ViRIANTl E RISCONiai. 

Vedi 1 riacoatri notati nel voi. I, pag. 73, nota t, e BitNoai. 
Ltggtnde funtattiche pop. vmez. (Venezia, 1873) un. l e 11. 

FINE DEL SECONDO VOLUME. Dgilizedb^COOglC INDICE 

DEL PKESENTE VOLUME SEHIE PKIHA {Coutinuaz ) 

LI. Lu MuDaclieddu 

LII La Irolfa di la razza 

LIIL Lu niagu Virgillu 

LIV. Lu diavulu Zuppiddu 

LV. La mammana di la Principissa fata. . 

LVL Lq Sirpenti .27 

Re Cavallu (variante) -33 

Re Porcu (tó.). .36 

Re Scursuni (td.) 

LVII. La Wantì Margarila 

La Riggina 'otra li spini {variante) . 

LVIII. Snii, Perna e Anna 

La flgghìu d'uQ Rignaniì (variante). 

UX. La lìgghia di Biaucuciiiri 

LX. Cicirani > 63 

LXL Burdilluni. .74 

LXII. Lì dui soni 

LXIII. La Manimadràa 90 

LXIV. Lu scarparu e li diavuli «94 

LXV. Li dui cumpari 

LXVl. Lu Sangunazzu . ■ Dgilizedb^COOglC LXVIl. LXIX. 
LXX. 
LXXI. LXXII. 

LXXUl. 

LXXIV. 

LXXV. 

LXXVI. 

LXXVU. 

LXXVIII. 

LXXIX. 

LXXX. LXXXIl. 
LXXXdl. 
LXXXIV. 

LXXXV. 
LXXX VI. FIABE, NOVELLE, HACCONTt tC. 

La Fata mala pag. 

- Tò patri è SuH, lo matrì è Luna {mr.) 

La flgUa di la b^eoa (id.) .... 
La Tigonsa 

La Qggliia ài lu 'Hperatnri (tur.) . 

La piscatari 

Filippeddn 

La Ciclòpu 

Lu cuDtu di Biamunli (par.) . . . 

Pippinu, lu flgghiu di lu Re di Bavera {id. 
La Oggtiia dì lu mircanti di Palermu . 

Errabìanca 

Lu Ite dì Spaglia e lu milorda ^nglìsì , 

La Slivala 

La Bracceri dì nianu oiauca 
Lu gran NarbuDì .... 

Lu Za Vìritati 

La Re di Napull .... 
La Jislerna 

Lu muDnu sultanu (ror.) 

La cuniu di lu maga e di li tri frati {id.) 
La Laoleroa magica . . . 

La Lanterna {mr.) . . . 
Lu ^Hperaluri Scursuni . . 
Lu malacunnutla .... 
La Bedda dì li setti muatagai d*ora . 

Li tri ranntagnì crftnanti di roru(par.): 

Lo Mircaali 

Sfurtuna 

La suora sfurtunata (var.) 

La scarparieddu {id.) . . Dgilizedb^COOglC LXXXVII. 
LXXXVUl. 
LXXXIX. 
XC. 

xa. 

xcir. 
xeni. 
xav. 
xcv. 

xcvi. 

XGVU. 

XGVIII. 

XCIX. 

e. 

CI. CI!. 

CHI. 
civ. 

GV. 

evi. 

GVII. 

cvin. 

CVIX. 

ex. inpiCB 403 

DoD GiuvaDni Misiranti .... pag. 267 

Don Giuseppi Pira i 273 

Lu Cani 'ofalatu '280 

La Principi e lu carbuoara 283 

Lu vecchia avara • 291 

La Principi di Missina > 293 

La Ghiultuna » 300 

Li setti tistuzzi • 303 

L'Acula chi sona > 307 

Lu Re Fioravaali (mr.) > 316 

L'Acala d'oro » 319 

L'Abbati senza pinseri > 323 

Lu Tinenti prena • 3i8 

Lu Culunnella {var.) • 331 

Ardami e FiuriDa .- •332 

Lu mircanli 'smailitu Giumenlu . . » 339 

La Palumma > 346 

La figghia di In Re Partagallu {var.) • 352 

L' aceddu 'ncanlatu (id.) .ivi 

L'aceddu virdi (id.) .383 

Lu pisci nissu .384 

Lì tri cunti di li tri figgbi di mircanti > 356 
La Bedda di la stidda d'oru ..... 363 
La Rigginotta sgbinfigaasa . . . . > 374 

Lu Re 382 

Li frati scarsi i 389 

Uastru Jseppi > 391 

La Morti e so figgliiozza .399 

La cumpari di S, Giavaniii 400 Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC ,i.z«it>>Cooglc Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC Dgilizedb^COOglC